Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • GLTAHSİN YAZICININ YENİ BİR MESAJI Tugay komutanımızın son harekâtı izah eden plâğa alınmış mesajını dün gece Amerikan Radyosu yayınladı Kore silâhlı Türk kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • KOREDEN UÇ KAHRAMAN GAZİMİZ DAHA GELDİ Yeşilköy hava alanında merasimle karşılanan onbaşı Abdurrahman Işık' er Alî Bölük ve Salih Güven doğruca Deniz has+ahanesine götürüldü Onbaşı Abdurrahman İşık,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Kırşehirdeki Atatürk heykeli törenle açıldı İçişleri Bakam,Bayar'm hediye ettiği tunc heykeli üç parti mümessilinm huzurunda verdiği mühim bir nutukla açtı Ankara,1 A.A.Kuşehirde Atatürk heykeline men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • izmir'de müessif bir hâdise İzmir 1 T,H,A,Bugün cehrimizde maarif muhitini tizen müessif bir hâdise olmuş tur.Cumhuriyet Kız San/at fcnstilüsü talebeleri okulun bahçesinde spor kıyafetleriyle beden eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Ruslar nihayet dörtler toplantısına razı oldu Dışişleri Bakan Muavini Gromyko,dün batılı müttefik elcilerini davet ederek toplantının Paris'te yapılmasını kabul ettiklerini bildirdi Moskova,1 AP.Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Komünizm propaganda hi yapanlar Emniyet Müdürlüğünün l^o münizm propagandası yapmak istiyenlere karşı açtığı mücadeleye devam edilmektedir.Komünizm propagandası yapmak suçuyla Haydarpaşada Devlet Demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Bir milyon lira isteyen şan tajcılar Sisli'de oturan iki kadından bu narayı tehditle isteyen iki gencin dün duruşmalarına başlandı Şişlide oturan Yılmaz ve Gürcan adında iki genç aynı semtte oturan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Kösele buhran DiS piyasalarda olduğu uihi yurdumuzda da kösele sıkıntısı bastfösterdi Sun günlerde piyasada bir kösele buhranı başgöstermiş ve bilhassa 10 kilodan yukarı ağırlıktaki hava kurusu sığır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu Eski iktidarın son günlerine kadar tatbik ettiği Takİpve tarassut sistemi Ankara 1 A,A.Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu,bugün saat 17,30 da Emniyet Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Muhtemel bîr Rus tecavüzüne karşı Amerikanın karan Türkiye ve Yunanistana teminat verilecek Şimdilik bir Akdeniz paktını desteklemek bah s konusu değilse de,Türkiye ile Yunanistan'ın kader ve akıbetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Başbakanlıktan çekilen It.Pleven Bidault Başbakan oluyor Pleven'in istifasından sonra geç vakit Bidault kabineyi kurmayı kabul etti Paris 1 R.Fransa Cumhurbaşkam Vincent Auirol,Pleven'in Başbakanlıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Amiral Sherman'a verilen mühim vazife Amerikan donanması kurmay başkanı Paris'te Eisenhower ile görüştükten sonra geçenlerde birbiri ardısıra memleketimizi ziyaret eden Amiral Corner ve Amiral Ballent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Korede B.Milletler taarruzu gelişiyor Esir edilen Çin subaylarının ifşaatına göre,100 bin kişilik bir Çin ordusu mukabil taarruza geçecekmiş Tokyo,1 A.P.Müttefik kuvvetleri,25 millik merkez cephesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Lortlar Kamarasında dış siyaset müzake-releri esnasında Ordumuz ovuldu Lord Brabazon Avrupada bütün ordular arasında mümkün olduğu kadar fazla yardım görmesi icabeden Türk ordusudur,diyor Londra 1 A,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1951
  • Ingil+erede atom araştırmaları Londra 1 A,P,Büyük Britanya,tahakkukuna giriştiği büyük atom araştırmaları programında,atom enerjisinin muharrik enerji olarak istimali imkânları üzerinde bilhassa durac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Şakıt Zümre fabrikasında» tep kapsülü çalanların duruşması Sütlücede,orduya cephane imal eden Şakir Zümre lalınkasında çalışan Ilamit vo İl rahim adında iki memur,fal:rikodan çaldıkları 18240 ad top k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Atom âliminin dünkü konferansı iki gündenberi şehrimizde bulunan İngiliz atom âlimi Dr,E.T.Afıibone dün baz;ilmi müesseseleri ziyaret etmiş ve saat 17 do Üniversite konferans salonunda «Atom enerji,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Bayındırda Kaza ile kardeşini vurdu Bayındır MİLLİYET)Yusuflu köyünde 16 yaşında Hüseyinle kardeşi 9 yaşında Mustafa,köye 500 metre mesafede Hocaoğlu dağında avlandıktan sonra dağ eteğinde dinlenirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Boluda Bir kamyon bir taksi ile ar piş ti Bolu MİLLİYET)İthalat tüccarlarından Halil Akaya ait hususî bir araba içinde eşi,çocukları ve bir de misafir kadın olduğu halde Ankaradan İstanbula giderken B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • İzmJtte Kocaeli ım\varılan bir şirket kurdular İzmit MİLLİYET)Valinin daveti üzerine,il meyva ve sebze müstahsilleri,bu isiihsal alanlarında büyük inkişaflar gösteren Kocaelhie müs tahsilin kalkındırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Konyada Bir mahkûmu diri diri yaktılar Konya MİLLİYET)Çumra Cezaevindeki mahkûm Jardan bazıları her nasılsa koğuşlara rakı getirmeğe muvaffak olmuşlardır.Evvelki gece rakı içen mahkûmlar,bir mevkufa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Yânda Doğu Üniversitesi hazırlıkları Van MİLLİYET)Kabe)aldırıma göre evvelce s,eh rinüzde kurulması kararlaştırılan Doğu üniversitesi İçin Milli Eğitim Bakanlığı,hazırlıklara başlamış,bulunmakladır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Sârhndâ Çiftçiye pulluk tevzi edildi Bartın MİLLİYET)Ziraat dairemizin aracılığı ile,Donatım Kurumu,çiftçilerimiz için muhtelif tip ve döner kulaklı pulluk vermeyi kabul etmiştir.Pulluklar i 4 yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Zonguidâkta Bir maden ilcisinin üzerinde G adet dinamit bulundu Zonguldak MİLLİYET)Kömür ocaklarında çalışmadan dönen Melentçayır köyün den Eminoğlu Recep Yüksel,Kokaksudan gelen otobüsten indiği zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • atalca civarında mika madeni bulundu Çatak:'MİLLİYET)İL emizin Beş Kavuklar mevkiinde büyük damarlara şabip mika,küküıt ve boyu maddeleri bulunmuştur.Bundun bir iki sene evvel gezmeğe giden 15 16 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Şubat ayı içinde 17 binsocmen geldi Geçen şubat ayı içersinde Bulgaristanrian şehrimize 17 bin göçme)gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Son bir av içinde 37 eroinci yakalandı Sen 24 saat içinde emniyet memurları tarafından 33 eroinci,yankesici ve hırsız yakalanmış ve adliyeye teslim edilmişlerdir.Diğer taraftan Emniyet MücıÜLİügü 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Tekstil Sanayii İsçileri Sendikası vazife taksimi yaptı istanbul Tekstil Sanayii İşçileri Sendikası dün gece toplanarak aralarında vazife taksimi yapmışlardır.Neticede,sendika başkanlığına Bahir Ersoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Polisin kaburgasını kıran sarhoş tevkif edildi İsak Karacın a s adında biti evvelki gece Çemberlitaşta sar hoş bir halde dolaşıp nâra atarken devriye gezen Ali Ardıcı adındaki polis memuru kendisine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Garsonlar sendikası Dün yapılan kongrede yaban» i uyruklu garsonlar ve 10 lar meselesi görüşüldü Otel,Lokanta ve Eğlence Yerlerinde Çalışanlar Sendikasının fevkalâde kongresi dün saal 15 t.Beyoğlu Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Okullardaki teftiş sistemi bozuk Muallimler Birliği,teftiş siste minin modern esaslara göre yeniden tan/imi hususunda bir rapor hazırlayarak Bakanlığa gönderdi Muallimler Birliği ilk oğre tim encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Macaristan bize olobiis satmak istiyor Macaristandan;Ticaret;ve Sanayi Odasına müracai eden bir firma memleketimize »İka run mar&a 30 adet otobüs satmak istediğini bildirmiştir/Bu teklif Oda tavafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Teke!Bakam,Karadeniz bölgesine gidecek Gümrük ve Tekel Bakam Nuri üzsan,yakında Karadeniz ve Eğedeki tütün havza,smda bir tetkik seyahati yapacaktır.x
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • 1951 seresi Güllüme parkında açılacak Evvelki gün.toplanan.Ticaret ve Sanayi Odası meclisi İstanbul Sergisinin bu yıl Gülnane parkında kurulmasına ve beynelmilel bir mahiyet taşımasına karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Bir fuhuş yuvası daha basıldı Ahlâk zabıtası memurları Beyoğiunöa oturan taoanmig randevuculardan Benice Guler iii tekrar faaliyete geçtiği* ni haber almış ve evini basarak 6 çifti uygunsuz.sekildi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • KISA HABERLER ir Milli Eiitim Bakanlığınca valiliklere gönderilen ta minide;erkek ona sanat okullaıiyle erkek sanat ye yapı eifstHUlerUideki atelye öğret,menlerinin askerlik durumları ile askere gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Yabancı marka Bazı yerli fabrikaların imal ettikleri yünlü kumaşlara ecnebi fabrikaların markalarını vurduklarını ve bunları ecnebi malı gibi göstererek yüksek fiata satmak çarelerini aradık,larını ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Çençlik hareketleri izcilik hareketinir 42 yıllık tarihçesi Londranm en işlek caddelerinden birine açılan bir yan sokakta,52 memlekete mensup 3.000.000 dan fazla erkek ve kız çocuk,genç erkek ve kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • iş Bankagf ııin keşidesi 1951 ikramiyeli plânının birinci çekilişinde kazanan* lavm listecini veriyoruz Ankara 1 A,A,Türkiye iş Bankasının kumbaralı ve kumbarasın tasarruf hesapları arasında tertip ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • IMiHİUMU mfHALKINSESli f İçme sularının f iatı 1 vv Lâlelide oturan bir okuv1» yucumuzdan aldığımız mektubu aynen dercediyoiv ruz;i S Ailece irmek üzere tefi nekesi 50 kuruştan Hamifi diye suyu almakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Kalay Hatları yeniden tULstü •3on günlerde memlekete bol miktarda kalay ithal edilmiş olması ve menşe memleketlerde fiatlarm 4-8 pena kadar düşmüş bulunması hasebiyle piyasada fiatlar düşmüş,tür.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Kanada çok miktarda yer fıstığı istiyor Kanada ticaret ataşemiz TL caıet Borsasına bir telgrafla Kanada hükümetinin külliyetli miktarda yer fıstığı almak istediğini bildirmiştir.Borsa bu durumu alâkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Çocuk Yuvalan Derneğinin fevkalâde kongresi S mart per şembe günü 17,30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla çaktırir Ticaret ve Sanayi Odası Memurla?Yardım Cemiyeti nir.yıllık kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1951
  • Teneke ithal edilecek Son zamanlarda piyasada bir teneke buhranı baş gösterdiğini gören Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Almanyadan teneke ithal etmeğe karar vermiş ve bu hususta yapılan temaslar müsbet n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Avrupa ordusu General Clay,yaptığı bir konuşmada Avrupa ordusunu Sovyet Rusya'nın kolayca yenemi* yeceğini söyledi Vaşington A,A.«United Press)Ayan Meclisi komisyonu huzurunda beyanat ve ren General C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Atî.t pazarının,vilâyet olması isteniyor Adapazarı.1 A.A.Belediye meclisi mesaisine son verirken Adapazarının «Sakarya» adı allında bir vilâyet hal'ne getirilmesi için ait olduL'u makamlar nezdinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Hindisianda achk ve kıtlık Vaşington,1 A.A.Tem Kİlciler Meclisinden Cumhuriyetçi Bn.France/Bolton,gazetecilere verdiği beyanatta ezcümle şunları söylemiştir:Kanaatimce Hindistanda a-nni'u;dii m ve kıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Sınaî Kalkınma Bankası »esmen i'aalivete srecti Bundan bir müddet evvel,işletme ve tesislere kredi sağlamak üzere,Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının işbirliğiyle hukukî bakımdan kurulmuş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Türklüğü tahkir eden Ermeni Büyükadada oturan Vahan adında bir Ermeni ile karısı Takulıi kiracıları Şefik adındaki şahısla kavga etmiş ve Türklüğü tahkir edecek bazı sözler sarfetmişlerdir.Hâdise «abı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Tito,Yugoslavya harp etmiye hazırdır,diyor Mareşal,Yugoslavya'nın,hiç kimsenin esaretine giremiyeceğini,peyklerin bir harp istediklerini sanmadığını fakat,onların gönüllü olarak harbe katıldıkları tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • iü ı i mmâmmmmmâ İngiltere İtalya dostluğu Churchill'in İtalya hakkında kullanmış olduğu hakaretamiz kelimeler İşçi Milletvekillerini müteessir etti Londra,1 AP.Avam Kamarasındaki işçi mebuslardan hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Uzakşark muamması Mao Tse-Tung harbin uzamasını istiyor Sulhu nefretle reddeden Mao Tse Tung harbi muhtelif cephelere yayacaktır.Amerika nııı başlıca amacı Rusyayı harekete getirmeden komünistleri yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Rusy anın demir perdeyi kaldırması istenecek Kongre üyesi Trumaan'a bir mektup göndererek bazı dileklerde bulundular Vaşington 1 R,A.iReuter)29 kongre üyesi.Başkan Trumana gönderdikleri bir mek 1ui)ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • kadınların hukukî durumu Nevyor,l A.A.Afp)Birleşmiş Milletler sekreterliği tarafından tetkik edilen «İdare işlerinde kadınların hu kukî durumu» prensip olarak üye devletlerden çoğunun kadını halk hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Terfi edemiyen öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı,Millî Eğitim Müdürlüklerine gön derdiği bir tamimde,3 yıl kıdem sürelerini 31 ekim 951 de dolduracak köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle,bu müddeti dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Japon barışı Foster,Rusyanın andlaşmaya yanaşmadığı tak' dirde Kuril adalariyle S;halin adası üzerindeki hakkını kaybedeceğini açıkladı Vaşington 1 A,P,Bü yük elçi Foster Dulles dün,Rus ya Japonya bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Amerikan işcî komitesinin bir tehdidi Vaşington,1 AP.Birleşik İşçi Siyasî Komitesi dün bütün âzalarmjn seferberlik idarelerinden çekilmelerini ve hükümetin iktisadî kontrol programiyle bütün alâkaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Katil Rıza Fırat 2 sene 8 aya mahkûm oldu Heybeliadada Ahmet adında bir bahçıvanı yaralıyan ve kızını öldüren Rıza Fırat dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 sene 8 ay hapse mahkûm edilmiştir.Ayrıca Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Istanbul ikinci icra Memurlusundan 950/1070 Mahcuz olup paraya çevril,meşine karar verilen bir adet kürk dikmeğe mahsus elektrik motörü,sekiz adet rönar bülü,rönar Arjantinin ilk artırması J5/3/951 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • AŞKveOOSM Jam arkadaşları büyük bir sevinçle karşılamışlardı.Genç Misel Volodovski ise âdeta bayram yapıyordu.Vaktiyle bu iki zabit duello etmişler,sonra barışmışlardı.O gündenberi Janın en samimî dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Arap basını,Fas dâvasını destkeliyor Kahire,1 AP.Arap ba sini,Fransanın Fas üzerinde tahakkuk ettirmeye çalıştığı «emperyalizmi hakkında şiddetli neşriyat yapmakladır;bununla beraber,henüz resmi bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Harici kısa haberler H1NDİSTANDA Hindistan hükümeti altın ka eakçılığı suçu ile Bombayda tevkif edilmiş bulunan eski Şili diplomatını yakında serbest bırakacaktır.Eski Türkiye elçisi Manuel Garreton.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • r ı Elma yaprakları Birleşik Devletlerdeki tarım uzmanları elma ağacı köklerine içinde yüksek miktarda nitrojen bulunan saman döküldüğü zaman elma yapraklarının daha parlak yeşil olduğunu bildirmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Rennan Hırçın Rıza Dedcha.vıı evlendiler.1.3.1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Almanya Belgradda konsolosluk açıyor Bonn,1 A.A.Batı Almanya federal Cumhuriyeti hükümetinin yakında Belgıad Ha bir başkonsolosluk tesisini tasarladığı yetkili bir kaynak tnn öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Su ürünleri kongresi tertiplendi Ankara 1 A,A Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından:Memleket imi/in su ürünleri sahasında kalkınması ile ilgili konulan incelemek üzere «Su ürünleri kongresi» tertiplenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • Yüksek Öğretmen Okulunda dersler başladı Yüksek Öjjretmen Okulunda derslere dün sabahtan itibaren' başlanmıştu-Okula halen 8 talebe kaydedilmiş bulunmak tadi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1951
  • '«fini allanılan nizamnamesi dünden itibaren tatbik mevkiine konuldu Hazırlıkları ikmal edilen "Gemi adamları nizamnamesi» dünden itibaren yürürlüğe girmiştir.Yeni şartlara göre:her gemide istihdam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • SİNEMA t A R BEYOCiLu ALKAZAR 42582**1 O' lâtlar çetesi 25 kısım' AR 44394)1 Hayatımız.n en güzel yılları,ATLAS 40835)1 Gangs,terin aşkı.İNCİ 84595)1 Vatan v« Namık Kemal.ELHAMRA 42236)1 Fatı Ya istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • B.B.C.nin Türkiye hakkındaki bir yayını leni Türk edebiyatının kaydettiği inkişaflar İngiltere'nin tanınmış tenkitçilerinden Dr.Bernard Lewis geçenlerde B.B.C rad yosunda Türk edebiyatı hakkında gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül I I uzuvları,kol bacak damar i ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 I Tel:Muayene;2367G I M—W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • ZAYİ Niğde nüfus memurluğun dan aldığım içinde askerlik du rumum yazılı hüviyet cüzda nımı kaybettim.Yenisini çıka racağımdan eskisinin hükmü yoktur.929 doğumlu Ali oğlu Ali Bitmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyoUu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN_Bu nüshada yazı işlerini lülen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı ye:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • riic.2 MART Ru.13 27 C.Et 1 9 J 1 Şubat 1370 Cuma 1366 VAİ [İT VASATİ EZANİ Güne ş 6,34 12.36 Öğle 12.27 6.28 İkind i 15.34 9.36 Aksa m 17.59 12.00 Yatsı 19.30 1.31 İmsa 4.58 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • 1 Sterlin 7,87,50 7.88,00 100 dolar 280,30 280 30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 Üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 88.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • 1 Manalı;2 Bir sebze,Zeybek ağası;3 Vermesi kolay yapması zor iş;4 Mükemmel çıngırak,Tersi)yama;5 Nam;6 Baştaki haıfsiz atı temizle;7 Başta harfsiz bir cins toprak,Bir kazamız;8 Tersi)Bir kadın adı,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • Atlantik devletlerinin 350.000.000 a yakın nüfusu vardır.Bu memleketlerin ziraî ve sınaî menbaları tam randımanla çalışıyor.Rusya ve peykleri bu bakımdan çok geridedirler.Bü tün hür milletler dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • hikaye Leylâklar açarken Nusret Vedat SAYGEL Onu çok eskiden tanıyüorourn.Fakat,o akşam ilk defa bana daha güzel görünüyordu.Vakit epeyce ilerlediğinden hava iyice kararmıştı.Mevsim bahar olmasına rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • RÂDYOLAft İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlaı 13.00 Haberler 13.15 Karı sık hafif müzik Pl)13:45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapanış,17.57 Açılış ve program 18,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1951
  • milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler iğin iki mislidir.İLAN FlATLARI Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Vatandaşları iğial edenler Nuruosmaniye caddesinde yazıhanesi bulunan Hasan Onurtakla,Hasan Tuncel ve Su,lâhattin Tüzün adındaki iki arkadaşı «Göçmen Gazetesi» adiyle bir gazete çıkarmışlar.Bu gazetey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Koreden 3 gazimiz geldi fBastaral'i 1 incide!türülmüftür.Hava alanında kendilerini Bakırköy kaymakamı Kkrem Sevencan,basın mensupları ve kalabalık kütlesi karşılamış ve Ekrem Sevencan vilâyet adına ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Amiral Sherman'a verilen mukîm vazife F Bastarafı 1 incidel donanmasının başkomutanı sıfatmı veren Anayasadan al maktadır.Eisenhower'in Londm t©mosian Londra 1 A.A.Afp)Claridge otelinde îngiliz Kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Amerika' d« gizli bir çete türedi Vaşington,1 A,P.Ame rikan Ayan Meclisinin tahkikat komisyonu tarafından verilmi$ olan bir rapordan anlaşıldığına göre hükümet.£ev kalâde teşkilâtlı ve çok zengin bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Muhtemel bîr Rus tecavüzüne karşı r Hastaraiı 1 incide!1 Askerî şahsiyetler.Birlegik Amerikanın şimdiki eksik savunma teşkiiâtiyle Ku zey Atlantik Paktı muvacehe,sinde 11 devlete karşı kâfi de recede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • T.Yazıcının mesajı rUastaralı 1 incidel mevziî taarruzlara girişmekti.Bu taarruz da süngü ile yapılabilirdi.Bu arada kahramau arkadaşlarımın büyük gayretleri ve cesaretleri en tehlikeli yerlerde zaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • tzmirdeki hadis* FBastarah 1 incide!Itr ^kldet göstermiş ve okulun ihtiyar hademesini fena halde dövmüşlerdir.Talebenin ve ci vardar yetinenlerin gayretiyle yakalanan mütecaviz gençler zabıtaya teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Samed Agcroğlu İzmire gidiyor İzmir 1 T.H.A.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu pazartesi gunu yamnaa Manisa milletve killeri olduğu halde Ege eks presiyle îzmire gelecektir.Samed Ağaoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Şubatta gelen göçmenler İstanbul 1 A.A.Şubat ayı içinde Edirneden şehrimi ^e.17.042 göçmen gelmiş ve •aktarma muameleleri ikmal edilerek yurdun muhtelif bölgelerine iskân edilmek üzere sevkedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Avrupaya gidecek Amerikan kuvvetleri Truman' munzam kuvvet sevkî îçîn Kongrede müzakere açılmasına muhalif olmadığını dün ga-zetecilere beyan etti Vasington,1 A.P.Truman bugün gazetecilerle yaptığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Komünizm propagandası yapanlar fBaştarafı 1 incidel Bu arada birkaç gün evvel yine bu mevzuda bir yazı yaz mıştık.Bu yazıda adları geçen İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği ile Narinç ve Sevinç Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Kırşehirdeki Atatürk heykeli törenle açıldı r Bas t a rah 1 incide 1 lisini 'bulmuştur.Bu elemli hâdiseden haber dar olan Cumhurbaşkanı C«;lâl Bayar,Çankayada Atatürk köşkündeki büstün derhal Kırşehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Bîdaulf Başbakan oluyor r BastHi-at'ı 1 inciri*1 gün yeni bir Başbakan bulmak İçin siyasî partiler liderleriyle görüşmeler yapmıştır.Nihayet geç vakit M,R.P.Partisi li derlerinden M.Georges Bidault Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Kösele buhranı TBastarafı 1 incidel tereffü kaydetmiş olup menşe memleketler harice kösele ihra ?etmekten imtina etmektedirler.Bu mevzuda temas ettiğimiz alâkadarlar kısa,bir gamanda memlekete kösele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Avrupa ve Or+adoğuda kurulacak hava üsleri Vaşington,l AP.1-Havacılık Bakanı Finletter bugün bir basın konferansında verdiği demeçte,Amerikanın,bilhassa kuzey Atlantik andlaşmast bölgesi dahilindeki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Bir erein satıcısı suç üsttiude yakalandı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları Şeref Devrenei admda bir sabıkalıyı Tophanede eroin satarken yakalamışlardır.Sanığın evinde yapılan aramada da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Bir bahkcı arkadaşını bgcaUadı Bekir ve ibrahim adında iki balıkçı Üsküdar önlerinde san dalda balık tutarken kavgaya tutuşmuşlardır.Bunlardan Be kir,ibrahim'i bıçakla tehlikeli surette yakalami|fcr.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Şantajcılar r Başt anıtı 1 incide!7 nci asliye ceza mahkemesin de başlanmış ve davacı mevkie inde bulunanlar Saadet Yılmaz la.Gürcan'ın mektup ve telefonla kendilerini tehdit ettik,lerini ve bir milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Milletler taarruzu gelişiyor r Basüu ai ı 1 incide 1 Kuvvetlerin karşıya geçirilmesin» temin gayesini gütmektedir.Amerikalılar,adanın kuzey tarafında Sinçon'da ve güney sahilinde Çamsü'de mukave metle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Montgomery bir kaza geçirdi v Valetta,1 AP.Mareşal Lord Montgomery bugün Maltaya varışından az sonra Luka hava alanında bir kaza geçirmiştir.Kendisiin karşıhyan heyetle konuşmakta bu Umduğu bir sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Âksekilinin kitapları satılıyor Ankara,1 T.H.A.Diyanet İşleri Reisi merhum Ahmet Hamdi Akseki'nin kitaplarının durumu hakkında muhtelif zamanlarda çeşitli yaym yapıldığı hatırlardadır.Bu defa öğrendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Sovyet Dışişleri Bakanı eski dörtler konferanslarından birinde Acbeson ile yanyana Ruslar nihayet dörtler toplantısına razı oldu rBaştarafı 1 incide 1 rtusyanın 5 mart toplantısına muvafakat ettiği Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Takip ve tarassut Hastarai'ı 1 incidel jarı tekziplere lâyık oldukları vasıfları verecektir.Bu kat'î tekzipler olmasay di,nihayet geçmiş bir devir den kalan bu acı vesikaları neş retmek suretiyle umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • lelçfkonın koran Brüksel 1 A,A.United Press)Belçika Dt&igler] Bakanı Pol Varueelland bujjün Temsilciler Meclisinde yanlımı bir konuşmaca Atlantik Pak tına dahil memleketlerden her hangi b-iıi önleyici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1951
  • Hükümet bursusulünü kaldırdı 'Ankara 1 T.H.Aj Tatlürkına başlandığı gundenberi bir lakım nrîaşmnzliklara ve birc^ok kimselerin mağduriyetine sebep olan burs sisteminin nihaî durumu hakkında Milli Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1951
  • 2 adet elektro-pomp grupu satın alınacaktır İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden idaremizde mevcut fennî şartnamesine uygun 2 adet eleku-o pomp gurbu teklif alma usulü ile satm alınacaktır,istek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:işletmelerde kullanılmak üzere 170 ton Amonyum Sülfat1 pazarlıkla satın* alınacaktır.Pazarlığa iştirak için 3.000 liralık muvakkat teminat ve,rilecektir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden Ofisimizce hazırlanmış dört kiloluk orijinal tenekelerde'1 satışa arzedilen yemeklik margarin yağının beher tenekesi de-poda teslim teneke ücreti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Gayrı menkul satış?942/134 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından Terekesine mahkemece elkonulan müteveffa Haralambos uhdesinde bulunan Beyoğlu Emin Cami mahallesi Eyyuhüın!sokak eski 39 ilâ 47,57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • İngiliz «West Ham Club» boksörleri dün akşam geldiler Galatasaray kulübünün davet ettiği İngiliz «West Ham Boxing Club» boksörleri,dün akşam bir «Swissair» uçağiyle şehrimize gelmişlerdir.Ye şilköyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartname ve orijinal resmine göre dokuz adet matbaa merdane kalıbı jelatin merdane kalıbı)pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Kastamonu Tekel Başmüdürlüğünden:1 25 maddelik şartnamesi mucibi A inebolu transit anbaıı Up Kastamonu,Küre,Devre-Kâni,Taşköprü,Daday,Araç,Tosya,Kargı ve Azdavay idareleri B Kastamonu merkez nnbarı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Kömür yükleme ve boşaltma işi yaptırılacak 1.inci İşletme satına'ma komisyonundan 1951 Mali yılıl zarfında Bilecik deposuna gelecek olar 20000)ton maden kömürünün yükleme ve.boşaltma ve te mizlik işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • İhale tehiri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:3 Mart 85İ cumartesi günü kapalı zarf ile alınacağı ilân Olunan 750 a de* kardex çelik dolabının görülen lüzum Üzerine şartnamede ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Muhtelif gıda ve ihtiyaç maddesi alınacak Cinsi Vahit Muhammen mıkdarı fiatı Tutan İlk teminatı kilo veya adet kuruş Lira kuruş Lira kuruş Yeş'l sabun 10.068 kilo 123 1238
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • 30 Mart 1951 de çekilecek w Yalnız BEYOĞLU Şubemiz Müşteriler için tertiplenen Liralılf W ikramiyeye son iştirak tarihi 20 Mart 1951 Tarihine kadar uzatılmıştırw:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R,Kemal Ardüman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Kininli r^MİPiH Grip,nezle gibi has» tahklarm başlangıcında bir çokA fenalıklara önüne,geçer.GRİP İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • Garbis Zaharyan yarı orta sıklet Türkiye şampiyonu ilân edildi Ankara,1 A.A.Türki ye boks federasyonu,profesvonel boksörlerden Gar bis Za Maryanı Türkiye yan orta sık let profesyonel boks şampi-onu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1951
  • W Son haftalarda üstüste aldıklarımaglûbiyetler dolayısiyle,ligdeki durumları hayli sarsılan Arsenal takımı,kupa finalini kazan.diktan sonra sahadan çıkarken ingiliz liginde bu hafta İngiltere lig maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor