Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1951
  • r 28 ŞUBAT 9 5 Çarşamba Başyazarı:Ali Naci KARACAN Adres;NuruosmaniVt.1 Türbftdar Sokak No:18 I S T A N B U Telgraf:MİLLİYET İstanbul 1 YIL:1 SAYI:298 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 29614 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1951
  • mm.İllklıtlf MEMLEKET Haberleri Samsunda iki köy halkı biribirine girdi Ü SÎÜBAT 1951 Samsun MİLLİYET)İlimizde Hülya köyü ile Çan-^alVar köyü halkı arasında korkunç bir hâdise örmüştür.Terme ilçesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1951
  • 28 ŞUBAT l»5l KULtlIf ÜSKJS SBBS sac £599 ser SüBBBS-1I SAYFA:3 TELGRAF TELEFON RADYO Amerikan ordusu Spaak,Amerikanın Avrupa'ya asker yollamak zaruretinde olduğunu belirten konuşma yaptı Nevyork 27 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1951
  • ft&TFAİ İ ses m müiiHfat 28 ŞUBAT 19 ntne HİKAYE Hayal kadın H.Ayhan BİLGİN ilastahaneye yeni gelmişti.Benim tek yataklı odamın ka fis'/ıdaki 41 inci dahiliye kuğuluna yatırdılar,canım sıkıldığı zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1951
  • 28 SUBAY 1951 KİLLİYİ* ı •n-nrtpi SAYFA 3 İJ—"TSİ Kahireye gidecek süvariler Ankara.27 T.H.A.Kahiredeki Beynelmilel konkur-İpiklere iştirak edecek süvari ekibimiz tesbit edilmiştir.Ekip şefliğine alba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1951
  • nater Miscifir jlltlltuet it-nıırrııjjjıiftırtnıüı 4T90BAT mt Bu hatta yapılan maçlar ve lig takımlarımız t,'ZG&6l6&i&1.O»fr Cumartesi ve pazar günleri yapılan maçlarda alınan neticeler,lig karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • teye cek riler U.llîA.k-Ka-^ilel konkuredecek süvari edilmiştir;E- py Cevat Ku-Jmştur.Binici ÎEyüp Öncü,ki Ziya Azak.kı-Pasinvüicbaşı Bedri ilecektir.Kahi-başlıyacak oırdan sonra bi se geçerek ora a v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • f çöktü,C öldü kP.Kolomona şehrinde,katısı,binanın ya mensup öğbulunduğu bir jür.100 den faz |ü tahmin edilca birçok yaraiiye kadar eni ceset çıkarıl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • nan Yunag eliyor P.Birleşik nması kurmay 1 Forest Sherjilcrinin 8 ve 9 i nde Yunanistaicekleri bu akı Venizeloş tarilmşitir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Uzakdoğu tutanlığı AP.îngiliz Jaşkomutam Or arles Keightley İngiliz kara şkomutanlığma r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • r borçlarını tanımak istemiyorlar Ruslar,Ingiltereye olan 3 milyar dolarlık borçlarını tanımak istemiyorlar Londra 27 A,P,Büyük Britanya bugün Sovyet Rus* yanın kendisine takriben 3 mil yar dolar borc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • I.ede Ih ıft 1 inçidel sci kendisini bir devletin Lü ile» harp lyacağmı sor İtere Savun-Rüsyanın bu ettiğini belir söylemiştir:sulu ile harp s cereyan etahtemei ola-ı büyük bir a tutuşmak pmyor.Kanırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • vakyada temizlik cafı 1 incide!Jçuk gün üren ycasınâa 'bu.is- ede.n raporları iş,ve keyfiyet pistir,komitesi,par.parlamento kararlaştırılan îfteski kızıl İj.27 ocakta-ör„ sabık Dışişleri mentis.Slovak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Ege bölgesine yağan yağmurlar Turgutlu MİLLİYET,Ege bölgesinde bu yıl hava şartlan müsait gedmektedir.Ocak ayında da 15ı)milimet-relik su seviyesi veren yağmuvlarm düşmesiyle 2İraaj| mevsiminin başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Ortaşark» Alman yayılması Hayfa 27 A,P,Yarı resmi Davar)gazetesinin siyasi yazan bugünkü bir makalemin de Orta Doğuya Alman as kerî enstrüktörlerle ticaret fir-malan seyyar temsilcilerinim nüfuzlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Faştaki komünist fa aliyeti Kazablanka,27 A.P.Fransız Fasmdaki komünist partinin iki lideri,genel sekreter Ali Yata ile elebaşılardan Ferhat Mohammed bugün sona eren duruşmaları^neticesinde ikişer yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Av ru payı kurtar ma çareleri Vaşington,27 A.A.Reuter)Eski Birleşik Amerika Cum hurbaşkanlarmdan Herbert Hoower bugün Avrupanın 100 tümenden daha aşağı bir kuvvetle müdafaa edilemiyeceğini ve Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Âimanyada iktisadi tedbirler Bonn,27 AP.Batı Almanya bugün Avrupa Ödeme ler Birliğine dahil memleketlerden yapmakta olduğu hemen hemen bütün ithalâtı durdurmuştur.Almanyanın maruz bulunduğu yabancı dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • idama mahkûm naziler Vaşington 27 A.P.idama mahkûm 7 Nazi harp müc riminîn idamları müddetsiz olarak geri bırakılmıştır.Amerika Ali mahkemesi mahkûm,lann temyiz müracaatları hak kında karar verinceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Fransız kabinesi itimat rey?aldı Paris,27 AP.Pleven kabinesi bü gece teklif ettiği yeni seçim kanunu ile ilgili olarak Millî Meclisten 216 ya karşı 243 Ie güven oyu elde etmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Göçmenlere yapılan yardam Adana MİLLİYET)Sey han ili içinde göçmenlere yar dim devam etmektedir.Şimdi ye kadar bütün ilde 48 ton gıda maddesi,1.600 parça eşya,Adanada 208.000,Ceyhanda da 16.000 lira p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Korede müttefik komutanların içtimai Korede bir dere kenarında tahrip edilmiş Rus taaklarındaıt bîrinin önünde Güney Koreli kadınlcı çamadır yıia*fOrlc*Jr Korede bütün güçlük ve meşakkate rağmen çehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Bîr ada daha işgal r edildi Vaşington,27 A.P.Güney Kore birlikleri,Kore yarımadasının şark sahillerinde bulunan Wonsan limanı açıklarındaki üçüncü bir adaya da çıkarma yapmışlardır.Bundan evvel de iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • Ölü arazi haline konulan tepe Tokyo,27 A.P.Birinci Amerikan deniz piyadesi tümenine mensup birlikler,bugün Hoengsong güneyinde bulunan tepeleri işgal etmiş ve merkez cephesinin bu mühim münakale merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • İngiliz atom alimi geldi TBastarafı 1 incide!Dr,Allibone,«İngilterede atom bombası imal edildi mi?sualine,«Bunu ancak iki üç kişi bilecektir,fakat içlerinde ben yokum» diye cevap vermiştir.Rusya'da at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • İLAN İstanbul İkinci İcra Memur,luğundan;949/4055 Mahcuz olup paraya çevril» meşine karar verileri Amplifak tor pikap,plâk,havagazı ocağı,şarap.masa.iskemle masa örtüsü,soba.tabak,hopar lör,şampanyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1951
  • m,Ulaştırma ve Çalışma bütçeleri kabul olundu suslan teferrüatiyle belirttiği.ra porunun bütçe komisyonunda kale alınmadığını söyledikten sonra,dedi ki:Bütçe komisyonu arka daşl'arımm noktai nazarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.02.1951
  • 8u hafta yapılan maçlar ve lig takımlarımız martesi ve pazar günleri yapılan maçlarda alınan neticeler,lig karşılaşmalarının ehem miyetİni bir kat daha arttırmış bulunmaktadır İstanbul Lig şampoyaniuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • G.Saray Kulübünün davet etliği İngiliz West Ham Boks takımı yarın geliyor Ingilterenrn on kuvvetli boks kulübü olan West Ham Boxing Club)takımı,Galatasaray kulübünün davetlisi ola rak,yarın şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • SUmerbank Alım ya Satım Müessesesi İstanbul Mağazası Müdürlüğünden Mağazamızda mevcut kısmen avaryah muhtelit cins pamuklu mensucat ile muhtelif eb'atta yün bayrak ve kullanılmış anbalaj malzemesi dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • Kastamonu Tekel Başmüdürlüğünden j 1 25 maddelik şartnamesi mucibi A inebolu transit anbarı ile Kastamonu,Küre,Devre-j kani,Taşköprü,Daday,Araç,Tosya,Kargı ve Azdavay ida-releri B Kastamonu merkez anb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • İnşaat elektrik makine ve montaj işleri eksiltme ilânı Etibank Genel Müdürlüğnden i Çatalağzı istanbul enerji nakil hattı için Vaniköy istanbul)izmit ve Ereğli Karadeniz)de kurulacak açık hava tali tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • 30 Mart 1951 de çekilecek Yalnız Şubemiî Müştf rilcr için t.ertiplent-n 20.000 Liralık ikramiyeye son iştirak tarihi 20 Mart 1951 Tarihine kadar uzatılmıştır Türk Ticaret B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • i»W GENÇLİK ve GİSZİIUĞMZİH KOftUVUCUSUDICML
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • Istanbul Belediyesi Satılık Bediiye lal Kiralık Sebili:Kıymeti veya ilk yıllık kıra teminatı bedeli Lira Kuruş Lira Kuruş 1469 '25 UO J9 Fatihd* Mollaşeıt Musa sokağında 11 suıda 159 harita 70,77 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • İstanbul Marbank Mer mahdut mesuliyetti kooneratifi idare ki başkanlığından Kooperatifimizin genel kurulu 19 mart günü saat 16,30 da Merkez Bankası İstanbu] sındaki hususî dairesinde adî ve onu takibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.02.1951
  • Tashih İstanbul Deikıdaılığıııdar 14/2/951 tarihli Milliyet nazrtesinde çıkan Oaglıklı ilânda satışı 2/3/951 tarihinde yapılac;sayılı gayrimenkulun parsel numarası yayınla kısım aşağıda doğru olarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor