Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Heligoland adasının işgal?Hccnovre 24 AP)Bir komünist guıpunun bu sabah Heligoland adasını istilâ ettiği aşağı Saksonya eyalet makamlarından öğrenilmiştir.Bildirildiğine göre,komünistler Şimal Denizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • ŞEHRİMİZE GELEN SEYYAHLAR Dün limanımıza çelen Amerikanın en büyük yolcu vapuru «Providans» transatlantiği ile şehrimize külliyetli miktarda seyyali gelmiştir.Yukarıdaki resimde bu seyyahları vapurdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • 11 l.İ.Spor Feneri,Beşiktaş Emniyeti mağlûp ettiler Lig maçlarının ikinci devresine dün başlanmıştır înönü stadında yapılan maçlarda,Beşiktaş Emniyet'i.4—ü;Istknbulspor da güzel b*ı oyunla Ferierbabce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Dr.Allibone Bir atom alimi geliyor Dr.E.T.Allibone şehrimizde iki konferans verecek İngiliz Kültür heyetinin davetlisi olarak 27 şubat salı günü,îngilterenin en tanınmış iDtıamı So:5 1 d«l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Dışişleri Bakanlığının yeni yıl ı-1-i r 1-ı ir ı ı ı bütçesinin müzakeresi münasebetiyle dış siyasetini izah etti Bakan,yurdumuzun emniyeti dâvası üzerinde en büyük itina ile duruyoruz.Amerikada bu dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • İçişleri bütçesindeki münakaşalar Hadiselerin Moskova radyosuna ı İçişleri Bakanı,memleket dahilindeki telsiz vericileri üzerinde alâkalıların hassasiyetle durduğunu,tetkîkata devam edilmekte bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Dil Kurumuna yardım yapılmıyacak Maliye Bakanlığının bütçesi müzakere edilirken muhtelif yarduu fasılları üzerinde duruldu ve bu arada hükümetin bir kısmı kurumlara verdiği tahsisat kaldırıldı.Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Tokyodaki yaralılarımız yurdumuza nakledilecek Amsterdam,24 AP.Koro harbinde yaralanıp hâlâ Tokyo hastahanelerinde tedavi edilmekte olan Türk asker le linin KLM Hollanda Havayolları işletmesi taraf md
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Ankara gençliği Kıbrıs için bir miting yaptı Yaatsı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • G.Saraylıların dünkü kongresi Galatasaray Lisesi Mezunları Cemiyetinin,yıllık kongresi dün saat 17.30 da Cemiyet lokalinde toplanmıştır.Açılışı müteakip kongre başkanlığına G.S.Lisesi müdürü Fethi İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Göçmenlere hastahane Ankara,24 T.H.A.Göç men ve Mültecilere Yardım #Birliği.göçmenlere,yapılan 'nakdî yardım tevziatı hakkın da;bir program hazırlamağa başlamıştır.Diğer taraftarı,İstanbulda bazı gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Robertson bugün geliyor İnsi!iz kara kuvvetleri Başkomutanı iki gün şehrimizde kalacak Orta doğu İngiliz kava kuvvetleri başkomutanı Sir Brian Robertson Ankaradan hareketle bugün şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • RUSYADAN KAÇAN VASIL SAPOSMKOV'UN İFŞAATI istilâ planları Sovyetlerin Avrupa,Şimalî Afrika ve Asyayı istila için hazırladıkları muazzam proje açıklandı Berlin,24 A.A.Eski Sovyet Mareşali Şapoşnikov'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Rossel Dorr Yol için Amerikan yandımı Yeniden 3 milyon dolarbk yardım kabul edildi Ankara.24 T.H.A.Birleşik Amerika temsilcisi ve Marshall yardımı plânı Türkiye misyonu başkam Mr.R.Dorr bugün neşretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • Pamuğun oynadığı mühim rol Sulhu korumak için kurulan demokrasilerin müşterek savun ma cephesinde mühim bir yer işgal etmekte olan Türkiyenin pamuğuna da önemli bir vazife düşmektedir.Türkiyenin yük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1951
  • ¦wm Amerikan yardım grupu hava kısmı başkanlığına tâyin edilen Tuğgeneral Alexander dün şehrimize gelmiştir Yukarıdaki resimde General kendisini karşılayanlar a-Tasında görülmektedir.Generalin ı-x 2r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • KONGRE ir Istanbul Ticari Em tea Sim sari arı Derneği kongresi yavın saat 16 da Sultanhamam Havuziu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde yapılacaktırit Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Polise ve şoföre hakaret eden bir kadın adliyeye verildi Aysel Yonca adında genç bir kadın Dolmabahçcde bir şoföre hakaret etmiş ve vâki şikâyet üzerine karakola cclbedilmiştir.Burada da komisere haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Esrarlı bîr ölüm Bir çavuş içtiei rakıdan zehirlenerek öldü.Arkadaşı da koma halinde Savcılık esrarlı görünen bir ölüm ve zehirlenme hâdisesine el koymuştur.Kaşımpaşada otuıaa ve Yassıviranda askerlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Kalay fiatları devamlı surette düşüyor Son günlerde,memlekete büyük mikyasta kalay ithal e dilmiş olması ve menşe mem leketlerde fiatların 4 6 lira kadar düşmesi şehrimiz piyasasına da tesir etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Arkadaş katili 6 sene hapse mahkûm oldu Birkaç ay evvel Feriköyde kanlı bir hâdise olmuş ve ka badayılık yüzünden çıkan kavga sonunda Neşet adında bir genç,arkadaşı Muzafferi bıçakla öldürmüştü.Sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Kalb sektesinden öldü Beykozda,Yalıköy Baharat sokağında oturan Kemalcttin Geyik adında bir işçi» çalışmakta olduğu şişe cam fabri kasında birdenbire düşüp ölmüştür.Ceset morga kaldırıl mığ,savcılık h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Radyo,gramofon ve vantilatör çalan 3 kişi yakalandı Evvelki akşam Sirkecideki Kolombiya pazarına gelen üç şahıs,dükkânın kalabalığın dan istifade ederek bir radyo bir gramofon ve bir vantilatör çalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • HALKINSESi!Satılamayan arsa Bîr okuyucumuzdan altlığımız mektubu aynen neşrediyoruz:Cedbeced İstanbullu ve kalabalık,bir aile reisiyim.Yetmiş yaşında ve emekli bir memurum.Son yıllardaki pahalılık,iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Handan Sezenelin ölümün d eki esrar Dün sabit olarak dinlenen Handan Sezenelin komşuları «Handan intihar edecek karakterde bir kadın değildir» ded iler.Beraber yaşadıkları Handan Sezenel adındaki kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Bir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları Son bir hafta zarfında lima mmıza 12 gemi ile aşağıda Üs tcsı verilen ithal mallan gelmiştir:68.5 ton kâğıd,298.5 ton kereste,35 ton zincir,30 ton kauçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Lâstik fabrikaları Altmış lâstik fabrikası kapanma tehlikesine mâruz bulunuyor Şehrimizdeki lâstik fabrikatörleri Böia ?Sanayi Birliğinde bir toplantı yaparalc lastik çiz nıe ithali meselesini görüşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Amerikan askerî yardım kurulu hava urup» başkanı dün geldi Türkiyedeki Amerikan Askerî Yardım Kurulu Hava Grupu başkanlığına tayin cdilen Tuğgeneral Edward.H.Alexander dün Ostofjord turist gemisiyle ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Bir sarhoş tren altında kalarak parçalandı Yonimahallede oturan 65 yaşlarında Sadık adında bir alkolik evvelki gece sarhoş bir halde demiryolu üzerinde dolaşırken trenin altında kalmış ve feci şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Amiral Ballentinc dün Dolnıabahçe sarayını gezdi Limanımızda misafir bulunan Amerikan filosu komuta m Amiral J.Ball ?ntine dün saat 14.50 do Dolmabahçe sa i ayını gezmiştir.Amiral Ballentinc için öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Denizcilik bahisleri Ingilterede gemi inşaatında tekâmül İskoçyada Clyde nehri,boyunca uzanan büyük gemi in çaat,makine donatım ve tamir havuzları 1945 tenberi dünya ticaret donanmalarının yenideh kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • İstanbul şehrinin tathiraü için bir yıl içinde 14550 kilo D.D.T.sarfedildi Vilâyetimizin 10 mülhak,ka «t.smda bulunan beşer yataklı on dispanserde geçen yıl içinde 13683 kişi muayene vctedavi edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • İlk okulların spor program.Şehrimiz millî eğitim mü dürlüğü eğitim memurlarına bir tamim göndermiştir.Bu tamimde ilk okul spor programının beden eğitimi bölümündeki ders konularının n& suretle,uygulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • İçtimaî çocuk hekimliği kursu Pariste açılacak 3 Martla Pariste başlaya rak ve üc;ay devam edecek olan milletlerarası çocuk mer kezinin torüp ettiği içtimai çocuk hekimliği kursunda memleketimizi tıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Şakalaşırkeıı arkadaşım yaraladı Cerrahpaşada oturan Tahir,bıçakla şaka yaparken at kadaşı Refik Başver'i baca ğmdan yaralamıştır.Hâdise» yo el konulmuş,tahkikatı başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Drew Pearson Edirneye gitti 2 gündenberi şehrimizde btı lunan tanınmış gazeetci ve radyo tefsireisi Drew Pearson dün Edirneye giderek göç menlerle temasta bulunmuş tur.Drew Pearson bugün memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Amerikada fiatîar eğbît edildi Şubatın başmdanberi Ame rikada fiaüar tesbit edilmiç bulunmaktadır.Artık orada bir malın etiketi ancak tenzilât yapılmak için değiştirilebilir.En ufak bir zam mevzuubabs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Şarkî Karaağaçta Ziraat Bankası gül yetişti ı enlere yardım edecek Şarkî Karaağaç.MİLLİ-YET)İspartada olduğu gibi ilçemizde de gül yetiştirmek istiyenleıe Ziraat Bankası geniş mikyasta kredi tah sisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • İpek böcekçiliğine önem veriliyor Bursa.MİLLİYET)Memleket ipdtf;böcekçiliği üicerinde konuşmak ve yapılacak işleri bir programa bağlamak maksadiyle gelirimizdeki Türkiye İpek Böcekçiliği Enstitüsünde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Elâzığda Kore gazilerimizden üçü Klâzıga vardı Elâzığ Dün sabahki trenle Kore gazilerimizden Elazığlı Süleyman Yal çın,Hoğulu Mustafa veKönk köyünden Ramazan istirahat li olarak şehrimize gelmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • Izmitte «Kocaeli Meyv acılar ve Sebzeciler anonim şirketi kuruluyor İzmit MİLLİYET)Valium daveti üzerine,il meyva ve sebze müstahsilleri,bu istihsal alanlarında büyük inkişaflar gösteren Kocaelide müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1951
  • izmirde Bir filmden doğan dâva İzmir,MİLLİYET)Şehrimiz adliyesinde enteresan bir dâvanın duruşmasına başlanmıştır.Dâvanın mevzuu şudur:And Film Şirketi Murat Bcıtoğlu'nu yazdığı Çakırcah Efe nin Macer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • İngiliz ve Amerikalılar tarafından yapılan son teklife Kesınir Başba kanı iüra zediyor.Yeni Delhi 24 H.H.S.Keş mir meselesi hakkındaki İngiliz ve Amerikan teklifine dair Keşmir Başbakanı Şeyh Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Vesayet komisyonunda İtalya rey sahibi Lake Success,24 A.A.["Vesayet konseyi,genel asamblenin gelecek oturumda,İıtalyanın vesayet konseyine rey sahibi olarak iştirakini incelemesini isteyen takriri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Hindistan,Türkiyeye elektrikle müteharrik iki dokuma tezgâhı hediye ediyor.Yeni Delhi 24 H.H.S.Bir dostluk ve kardeşlik nişanesi olarak Hindistan hü kümeli,İstanbul Teknik Enstitüsüne iki dokuma tezgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Kanavice ve iiil iplisri l'iallan Son günlerde,menışe mtm İt'ketlerde kanavice ve jül ip U£i fiatlaıında bir tereffü bağ göstermiştir.Bu toreffüe muvazi olarak piyasada da fiatlar yüzde 10 nisbetmde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • MİLLİ PİYANGO •7-J*ART-İS5l FEVKALÂOE'ÇEKİLİŞİ GÖÇMEN PİYANGOSU 18 000 000 Lira,Tutarında 523.555İkramiye BOYUK İKRAMİYELER 0^o-°o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Sanat «kul ve enstitü «jjretmenlerinin «k ders üeretleri Ankara 24 T.H.A.Milli Eğilim Bakanlığı Sana» Okulve Enstitülerinin ]95Ü '51 ders yıhna ait ek ders ücretlerini 3950 yılı bütc.esinden yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Beninde Rusların bir ziyafeti Berlin,24 AP.Ruslar dün akşam,seyrek olarak vukubulan bir ziyafet vermişler ve bu münasebetle Beri in in bombardımanlarla harap olmuş bulunan şark kısmında doğu ve batı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Faşta beş hava üssü Kazablanka,24 AP.Fransız Fasında kurulacak 5 yeni Amerikan hava üssünün inşası için gerekli makinelerde malzemenin ilk kısmı bugün Kazablankaya varmıştır.Polis teçhizatın boşaltıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Atlantik donanması komutanlığı Vuşırıgton,24 A.A.United)Atlantik paktı deniz kuvvetleri başkomutanlığına amiral William Fechte tâyin edilmesi hususunu Atlantik paktı Dışişleri Ba kan Yardımcıları kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Dünya sağlık teşkilâtıma Nev.vorkta yapacauı toplantı Ankara 24 T.H.A.Birle*miş Milletler Sağlık Tegklâtı İcra Komitesinin önümüzdeki mayıs ayında Nevv-Yorkta yapa cağı toplantıya memleketimiz de dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Harici kısa haberler İNGÎLTEREDE tşgİltereBffi Washington Büyük Elçisi Olrver Franks 'i mart ta *New_York'tan Queen Elizabeth ile Londraya hareket edeçektir.Kendisi Bevîn tarafından Londraya davet,edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Şimdiye kadar 4G Alman harp sustam affedildi Landsberg 24 AP)Evvelce Amerikan askerî mah kemeleri tarafından mahkûm edilen Alman harp suçluların dan üçü daha bugün,Avrupa daki Amerikan kuvvetleri ko m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • İçişleri Bakanlığı belediyelerden teknik elemanların listesini istedi Ankara 24 CT.H.A.îç îş leri Bakanlığı.Belediyelere bir tamim göndererek 'su,elektrik,havagazı gibi teknik islerde ça lışan mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Dünya kooperatif günü Ankara 24 T.H.A.Milletlerarası Kooperatif İttifakı Merkez Komitesi,eylül ayının ikinc-i pazar sününü Dünya Kq operalif Günü)olarak kabul et mistir.Bu karar memleketimizde de ayne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • izcilerimiz isveç'e gideeek Ankara 24 T.H,A,Dünya İzcilik Teşkilâtının 13 temmuzda İşvemle yapacağı top lantıya Türk izcileri de davet edilmiştir.Millî Eğilim Bakanlığı bu da veti kabul etmiş ve hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • mııııı o 11 Miımıir,Posta karar tjj P.T.T.idaresi yeniden bir pul serisi bastırmr yaeak.Ankara 24 T,H,A.Bugün bazı gazetelerde P.T.T.İdaresinin yeniden pul bastıracağı hukkında ha berler çıkmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Atom I o işleyen uçak Vaşington 24 AP.Ame rika hava kuvvetleri,atom ile işliyen bir uçak motorunun imali için,General Electric Şirketiyle müzakere halindcdir.Bunu bildiren sözcü,bu malûmatı,atom ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Perde arkasından taarruz hilekârlığı »İli il" l 'I rın komünist oynadıkl Sovyetler savaşa bizzat girmemekte fakat,başkalarını savaştırmaktuchr.Bunun ev güzel misali Koreye Çin ordularının sevkedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Box nelırıilol Milano sews*?sinde teshir edilecek numuneler Ankavada toplanmakta olan daimî Sergiler ve Fuarlara komitesine istanbul adına iştira' eden Tüccar Derneği Genel soi ı.'teri llanıdi öziç dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI sa-nt 20.30 n DRAM KISM7 Hep ve Hiç Yazar.Vedat Nedim Tor Tedtffou:421.V KOMEDİ KISMİ Sana Rey Veriyorum Yasan:Ceırat Pehlm BAŞrtn Telefon:40 *v3 YENİ SES TİYATRO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • ÛİÛM Yemekte Bomın'un gözleri,arasıra,Kretüsîri'yc takılıp kalıyordu.Helen'in sevgisinden artık emin olan genç zabit buna ehemmiyet bile vermedi.Gone kü'.aşkın tesiriyle yeni bir hayata giriyor,inkişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • nya Atlantik Washington;göre,bu lıususa ait karar en geç mayıs ayı içinde verilecektir.Vaşington,24 A.A.Res mi kaynaklardan dün Öğrenil diğine göre batı Almanya,dış siyasetinin kontrolünü bir kaç güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • J e t uçağı Amerika seferberlik dairesi,bunların istihsalâtını ayda 18 bine çıkarmaya hazırlanıyor.Vaşington,24 AP.Amerika Seferberlik Dairesi Müdürü Mr.Charles Wilson,dün akşam radyoda yapmış ol duğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1951
  • Sun'î kalb Amerikan doktorları tarafından insan kalb ve ciğerlerinin yerini muvakkaten tutabilecek yeni bir makine meydana getirilmiştir.Doktorlar bu yeni makineyi şimdi yapılması imkânı olmayan göğüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • hikaye •1 Dimyata Pirince Giderken.L Faruk Bizim dolaylarda,bağlat arasmda kaybolmuş o güzel yeşil yurtta âdettiı Üç gün süren düğünden sonra gerdeğe girmeden arkadaşlar] büyük bir alayla damadı yatsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • 1 Gençlik ve tazelik.2 Tavır,Hemen hemen.3 Zeytinyağına tatbik edilen bir ameliye.4 Bir balık,Kargılığa.5 Ses,Bir uzvumuz,3 Vaaatî,Bir devlet şefi.7 İki harf,Yaz kığ yaprakları dökülmeyen bir ağaç.3 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • a)1.Ordular grupu.Var sova Berlin Sedan)operatif mihveri kuzeyinden,müttefik müdafaa cephesi nm sol kanadını,güneye doğru kuşatıcı bir şekilde,seri bir taarruzda bulunacak ve bu ordular grupunun ilk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Lokman Hekim ««İh* CenuİI üai-uiiy» MEtttthtiii^ g&feAĞt ma* 19.M-11,im 99Kt» tMf-17 dit taj w*»yoIu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • ti K SKYOGt.u A t-KAZAK 42562)i rede Turk" kahra,manîârj AR 44394)J Ha m en güv.Dİ-yıllan ATI.A S 40835)1 aşk ÎNGİ 8459üj l Vatan Namık Kemal.El-HA MR A 42236' 1 f Juan Benkli orijinal)LALE 43095)1 Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • ar ve s Yunanistanın başşehri Atînada çıkmakta olan Kathinlerini aazetesi,Sovyetle ı-in Balkanlar ve Akdeniz-1İ.0U1 amalleri V« buına karşı Yunanlıların döfünoelari hakkında ühemmiyetli bir makale ne»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Yeni ve hurda malzeme satışı Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri fabrikamız anbarmda mevcut ihtiyaç fazlası,çubuk demir çelik tel,ham kauçuk gibi yeni 30 kalem malzeme il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 idaremiz ihtiyacı için 50 x 80 ty /t»ıı KARPİT PAZARLIKLA satın alınacaktır.2 Pazarlık 2/3/1951 cuma günü saat 15 te Tophanene Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Devlet üretme çiftliği genel müdürlüğünden 38,000 lira muhammen fiat ve 2,850 üra teminatlı Biçer döğer bezi ve kolanı satm alınacaktır.Eksiltmesi 16.3.951 günü saat 15 te OeneL Müdürlükte yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın alma komisyonu başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince kibrit çöplerini sarı renge boyamak için safi 937 kilo Auramin Sarı boya—pazarlıkla satın alınacaktır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Sahibi:a.N.a.k m a C a w Bu ttohad» y«uu IfUftaJ ftUwi KHaiccf tl Hamli ı:tf j DieUlifrt Vir:W,a «f A N K OMİUtflfİT iKoIİoîcUU am-k«tt MAtb««UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • O 'EİATÖI r.Cftvit Gönceı ıfum!baa,karır.tenasül uvları.kol.bacak damar vs kemik hastalıkları •M im,1İ £ir Oxfutaoasi tVo„ ij Tel Muayene:MİTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • Zayi Araç nüfus memur* îuğundan aldığım içinde askerlik durumum yazılı nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü vok tur.927 Aziz Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • 25 i ŞUBAT c.et| 19 5 1 şuboi 1İ70İ Pazar n 6* VAKİT VASAT!MANI Güne;6.41 12.47 Öğle 12,27 6.34 İkindi 1507 9.37 Akşam 17.31 12.00 Yatsı 19.26 İ.31 imsak 5.04 11.11 JV HU.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • 1 Sterlin 7.90,50 7,88,00 100 dolar 280,00 280.00 100 FcaruKi Fr.0.80.00 0.80,00 100 Ur»* 9.44.128 U44.1S8 ItfT» •fy.'îçr'* Fr,64 03 M 0!100 Florin 78 88 40 n 88.40 i00 Balette* ft.IV30 9.80 tf)0 Drah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1951
  • RADYOLAR 12.57 Açılış ve programla/13.00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 Hafif pololar Pİ.14.00 Saz eaerlşri Çalanlar;Çnişe Can,Fulya Akaydın 14,â6 Dans ve caz müziği Pİ.14,45 Şaz ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Ankara gençliği Ankara 24 T.IT.A.Kıbrıs adasının Yunanistana ilhak edilmedi hakkında son zamanlarda söylenmiş ohm ruıLuklaıı protesto etmek ii-ere-Türk Talebe Fedcra.svojüu tarafından tertip edilen mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • C.H.P.Meclis grupundcc "Ankara 24 'THA,C.1T.M»;v-rrupı.1 Bag-kadijL'in C.H.P.Meclis Grupn ftenel Kurulu bugün saat 16,30 da top lanmış ve bütçe müzakereleri Esnasında muhalefetin tenkit ve murakabe va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Dil Kurumuna yârdım yapılmıyacak TBastarafı birincide] Dil Kurumuna İO.OOU lira yardi m yapılmasına dair komisyon teklifi Bahadır Dul ger tavafından veriltn onovgc nin kabul edilmesiyle reddo lundu.Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Atom alimi T Bastarafı Birincide 1 atom onerjisi fizikçilerinden Dr K T.Allibone şehrimize gele çektir.Genç bilgin burada Vali ve Belediye reisini,Rektörü ve Fen Fakültesi Dekanı ile İngiliz büyük elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Bir kadın doğurmak üzere yattığı lıasiahanede öldü Birkaç gün evvel doğum yap ftink üzere Gurebn hastahanesiıu!getirilen ve 2 nçi doğum kliniğine yatırılan Zehra adın» 'hx genç bir İcadın evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • nnıuyct s»n*iik 0 Mradur Aylık If fi YabAaes m«ml*k«U«r IgLa ıklmiiMdlT.İLA* FlATtAttf SO lira 2 ne!tayfa tanttal 4 Ura Oncfl 4 4 ilncO II t î!ân t*Attmi t Dofurtı,Nikâh,Ölüm ttaakktr,mr»JI| I aaıttim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Korede bir Amerikan daha ö Bîr helikopter kazasına kurban giden 9 uncu kolordu komutanı GL Bryant Moore île birlikte Amerika Korede 4 general kaybetmiş oldu Fiatı Merkez cephesi «Kore)24 AP)9 uncu Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • içişleri bütçesindeki münakaşalar F Bastarafı Birincide 1 binaenaleyh,indirmenin ye rinde olacağı mütalâasında bulunmuştur.Önerge sahibi Ali İhsan Sabis,bir istihbarat teşkilâtına lüzum olduğunu ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Bir öğretmen tevkif edildi Halil Ay tekin komünizm tahrikçiliğinden,sanık olarak yargılanacak Ankara 24 Yurt Ajansı)Oğ'etmen olup halen bakanlık enirinde bulunan Yağmur ve Toprak isimli derginin sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Pamuğun oynadığı rol TBastarafı birincide!mııktan elde edilen para 700 milyon Türk lirasını aşmıştır.Şimdiye kadar Türkiyenin pamuk rekoltesinde böyle rakam lara erişildiği görülmemiştir.Bugün pamuk,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Galafasaraylıların dünkü kongresi TBastarafı birincide!m esiyle daha samimî bir hava yaratılacağı ve varidatın çoğalacağı,hattâ bir vapur gezintisi halinde tertip edilirse daha çok gelen olacağı söy İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Beşiktaş kadastro müdürlüğünden Kadastrosu ikmal edilerek evvelce tapu sicilli muhafmı* gına devredilen Mecidiye mahallesinin perakende vrakmdan olup bu kere tekemmül ettirilen 207 ada,10 parsel No.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Rusların dünyayı istilâ planlan TBustarafı birincide 1 ruza geçmeyi düşünmektedir.Bu bölgedeki Sovyet Rusya ve komünist Çin kuvvetlerinin mevcudu 300 tümeni geçmektedir.Stalin müstakbel harbin belli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Tokyodaki yaralılarımız fBaitarafı bîriutidel yodan Jstanbula nakli için bir teklif vermesini istemiştir.Görüşmeler bir taraftan ö« vam ederken kumpanya bu yaralı taşıtı için özel 9urette teçhiz edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1951
  • Köprülü D.P.iktidarının dış siyasetini izah etti f BattUuafı Birincide i dit cdon Amillere tehlikeli bir unsur iaha ilâve etmiştir.Koredeki kahramanlığımızın neticeleri« Tâ bidayettenberi bu sarili te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1951
  • Bugünk ü Spor hareketleri G.savuy lokalinde;Voleybolu,küme:30 R.hisar—Beykoz 10.15 A.hisar—Emniyet 11.Langa—Altınordıi 11.45 Tarabya—Sisli Teknik Ü.spor salonu:1st.Basketbol şampiyonası:10.30 Vefa—İ.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Ordulararası futbol şampiyonası Ordulararası futbol birincilik leri 2 mart tarihinden 9 ma t tarihine kadar.Kahirede yapılacaktır.Fransa,Belçika ve Mısırın grup birincisi olarak istirak edecekleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Iran kayakçıları Beyruta gidiyor Tahran 24 A.A.Afp)1ran kayakçıları ilk defa olara!yabancı bir memlekette müsabaicalara iştirak etmekted'u Tahran kayak ekibi,bu saba] Beyrut a hareket edecektir.Lu' ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Avrupa fi afif sıklet boks şampiyonluğunu Fransız boksörü Pier kazandı I Manchester 24 AP)31 ya tındaki 'Fransız boksörü Pierre Montane,dün aksam.İngiliz şampiyonu Billy Tkompson'u 12 nci "rrfundda n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Basketbol Millî takımımız nasıl teşkil edilebilir Bu sene bütün takımlarımızda bîr sistem noksanlığı göze çarpmaktadır.Namzetlerin tesbit edilerek çalışmalara başlanılması için vakit İcaybetmemeklâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Küçük spor haberleri Amatör boks karşılaşmasında Almanya mağlûp oldu Dublin,24 AP)Dün akşam burada yapılmış olan bir amatör boks karşılaşmasındairlanda,yapılmış olan on maçın altısını kazanmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Adalet Defterdar bugün karşılaşıyor İkinci kümenin grugrupu birincisi Defterdar,gurubu birincisi Defterdar,bugün saat 11 de İnönü stadında karşılaşıyorlar.İkinci küme şampiyonunu ortaya ç.ı kartması b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Bugünkü maçlar Bugün G.Saray Kasımpaşa Vefa Beykoz karşılaşıyor Vefa Beykoı karşılaş tir.G.Saray'ın Ka I ması çok çekişmeli ve cazip cereyan edeceksımpaşa karşısında rahat bir galibiyet alması bekleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1951
  • Dün 1 »tanhuîsporun 1 galibiyetiyle sona eren maçta,Halit takımının beraberlik golünü çıkarırken Dünkü m aç I ar Beşiktaş:4 Emniyet:0 Istanbulspor:2 F.Bahçe:1 Canlı bir oyun çıkaran Istanbulspor,Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor