Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • bir amerikan filosu dün limanımıza geldi Filo komutam Amiral Balleııliııe Vali ye,«Türk tugaymm Kove'de gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklar bizleri çok heyecanlandırıyor ve son derece memnun ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • GL Robertson dün Ankara'ya geldi ingiltere Orta Doğu Kara Kuvveıleri Başkomutanı j dedi ki:»Dostumu*/ve müttefikimi*/Türkiye ile dünyanın bulutlu olduğu şu devirde müşterek meseleleri" görüşmemi/pek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Amerikan diplomatlarının şehrimizde yaptığı toplantılardan l iri Amerikan diplomatlarının yaptığı konferansın neticelerine göre:Ortadoğuda güvenilecek tek memleket:Türkiye İstanbul ve Ankara konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • 'Churchill ChurchiH'in Attlee'ye sorduğu sual İngiliz Ami r a I i kalmadı mı?Londra 22 A,P,Muhale,fet lideri Winston Churchill bu gün Avam Kamarasında,Kuzey Atlantik Paktı devletlerinin de niz kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Bir Kur'an hocasının marifeti Mehmet Yakar,ders verdiği talebesi Sabahat'a zorla tecavüz iddiasiyle tevkif edildi Eskişehir,22 T.H.A".Mihalıççık ilçesinde_17 yaşında Şabahat isminde bir kız,Savcılığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Bursada fecî bir kaza Bursa,22 MİLLİYET)Sabahtanberi şehrimizde şiddetle esmekte olan lodos fırtınası fecî bir kazaya sebep olmuş ve 12 yaşında bir mek tep talebesi ölmüştür.Sedbaşında Şafak sinemasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Harp başlar?Amerika radyo yorumcusu Pearson,üçüncü cihan harbinin Yugoslavya veya İranda patlayabileceği kanaatinde Ankara 22 A,A.Bu sabah şehrimize gelen Amerikan radyo yorumcusu Drew Pearson bir bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • G e i i r P a urum,esnaf,İ vergisi!Mükelleflerin hareket tarzlarını bildiriyoruz Gelir,Kurumlar ve Es-naf Vergileri kanunları o 1.1.951 tarihinde yürürlü-ğe girmiş bulunmaktadır,v Gelir ve Esnaf Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • İngiliz gözü ile Kore birliğimiz Türklerin Kore'deki prestijleri çok yüksek Muharrir diyor ki:»Bütün Birleşmiş Milletler kuvvetleri onlara hayrandır.Şimdi sorulan sual:«Türkler nerede?ve alınan cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • i İnşân etinden yapılan sucuk Bogota Kolombiya)22 A,P.«El Tiempo» gazetesinde bugün çıkan bir habere göre,bir kadın,geçen pazar Bogota yakır'annda,Fontibon kasabasında bir kır gezintisinde yemekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Ekmekler yakında esmerleşecek Cenup bölgemizin mahsuliyle karıştırılarak yapılacak olan bu yeni tip ekmek,şimdikinden biraz daha esmer olmakla beraber kalitesi bugünkünün aynı olacaktır.Bu yıl buğday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • B.M.Meclisinde bütçe müzakereleri eri bütçesi ara yol açtı atıplerin tenkit ve temennilerine karşı Başbakan bu mevzu etrafında hükümetin görüşünü anlattı 1 Ankara,22 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Amerika Hava Bakanı Finletter Amerika Fransa da hava üssü kuruyor Amerika,aynı zamanda Atlantik Okyanusundan Basra körfezine kadar uzanan bir hava müda-faa şebekesi kurmak kararmdadır Paris,22 A.P.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1951
  • Yeniden 16 Motorlu tren alıyoruz Ankara 22 Yurt Ajansı)Devlet Demiryolları ve Liman lan Genel Müdürlüğü tarafın dan Almanyaya 16 yeni motorlu tren sipariş etmiştir.Hâ len idarenin elinde bulunan trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • CJelir,kurumlar ve esnaf vergileri rin hareket tarzını bildiriyoruz Gelir,Kurumlar ve Esnaf dergileri Kanunları 1/1/1950 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre bu kanunların iümuiüne giren ödevli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Demir fiatları Piyasada demir bollandığından fiatlarda düşüklük başladı Bir müddet evvel.Belçikaya Avrupa tediye birliği ithal rejimi esasına dayanılarak ısmarlanmış olan;ince ve pro i'il demirler pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Kanalizasyon çukurunda bulunan define Beyazıtta Bozdoğan kemerinde terzilik yapan Ahmet Cahit adında biri emniyete müracaatla dükkânının önünde açılan bir kanalizasyon çu kurunda bir define bulunduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Tekel Genel Müdürü bugün Ankaraya gidecek Tekel Umum Müdürü Hadi Hüsmen,Büyük Millet Meclisi bütçe müzakerelerinde izahat vermek üzere bu akşam Ankaraya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Göçmenlere yemek dağılan hamiyetli bir vatanda* Edirne'den şehrimize gelen göçmenlerin Anadolu'ya sevkedildikleri Haydarpaşa garında tevakkufları sırasında Haydarpaşa Liman Lokantası sahibi Turgut Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Bir kaalil 12 sene hapse mahkûm oldu Bir kaç ay evvel Mısırçarşısında kanlı bir hâdise olmuş ve İsmail admda biri kavga ettiği arkadaşı Hakkı'yı bıçakla öldürmüştü.Sanık dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Bir eroinci mahkûm oldu Eroin kaçakçılığı yapmak suçu ile adliyeye verilen İsmet Önen adında bir sabıkalı dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesince 1 sene hapse 2 sene Akşehire sürgüne ve 600 lira para ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Tabanca ile havaya ateş eden sarhoş Sarıyerde oturan Mehmet Kamber adında biri sarhoş bir halde tabancasını çekerek havaya üç el ateş etmiştir.Yakalanan ve silâhı müsadere edilen sanik adliyeye teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • KONGRE it Istanbul Ticari Emtia Sim şarlan Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pılacaklırit' İstanbul Sultanahmet Erkek Sanat E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • KISA HABERLER if Bir Çek tütün heyeti yakında şehrimize gelerek incelemeterdo bulunacaktır.Şehrimizde bulunan meş hur Fransız boksörjerinden Hay rabetyan dün Vali ve Belediye' Reisini ziyaret etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Memleket i' «ı i—a—«ı meseleleri Millî ekonomi ve Ziraat dâvamız Z-man zaman gazete ve mec mualarda muhtelif meslek mensupları memleketimiz ekonomisinin karakteri hakkında muhtelif mütalaalar ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • {K4£4f,Y «44**4 HALKIN SESİ!Satıcıların gürültüsü Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz,alâkalıların dikkatini çekeriz:İstanbul Belediyesi geçenlerde çok isabetli bir karar aldı.Bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Balıkçılık kongresi için yapılan hazırlıklar Önümüzdeki aym 12 sinde Ankarada toplanacak balıkçılık kongresi için şehrimizde yapılan hazırlıklar ilerlemektedir.Kongrenin esas konusunu balıkçılık kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Karısı ile kaymvaldesini bıçakladı Şelıremininde oturan Osman Tunç adında biri evvelki gece saat 23 sıralarında karısı Mesude ile kavga etmiştir.Bir ara fazla asabileşen Osman eline geçirdiği ekmek bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Avlanırken yaralandı Yakacıkta bir arkadaşı ile ava çıkan Mustafa Aksoy adında bir genç bir ara elindeki çifte ile ateş etmişse de yerin,den fırlayan mekanizmanın başına isabet etmesi neticesinde tehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Kaçakçılık Bu iş de son zamanlarda dejenere olmağa,heveskâr eiinde kalmağa başladı.Vaktiyle erbabı büyük eşya denk lcri hazırlar,bunları gece ka ıanlıkta sırlar,Alp ve Pirene dağlarının keçi geçmez zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Nebatî yağ piyasası bir hayli hararetlendi Nebatî yağ piyasası,gerek İtalyanm ve gerek Yunanistanlı yağlı tohum ithalini sağ layıcı kararlar alması üzerine bir hayli hararetlenmiştir.Susam yağı rafine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Toplatılacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı bazı kitapların imhasını istedi Milli Eğitim Bakanlığı,muhtelif memleketlerde basılıp memleketimize sokulan sol fikirli kitapların toplattırılmasına karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Polise karşı gelenler çoğalmağa haşladı Son günlerde vazifelerini yanmakta olan emniyet memurlarına karsı gelmek ve bunlara tecavüze kalkışmak gibi hâdiseler sıklaşmağa başladı.Dün de bu kabil iic bâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Göçmenler için acılan yardım kampanyası Göçmenlere yardım faaliye ti devam etmektedir.19 şubat ile 5 mart arasındaki yardım toplama kampanyasında yer yer en fazla faaliyet gösteren ekipler ilân edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Attığı »katla ölüme sebebiyet veren bakkal tevkif edildi Bir hai'la evvel Yenikapıda bir hâdise olmuş ve Langada oturan Hazarik adında bir bak kalın tokatladığı Hüseyin adın da biri Cerrahpaşa hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Tekel memurlun kin bir poliklinik acildi Kabataştaki Tekel Umum Müdürlüğü binası yanında Tekel memur ve müstahdemlerinin tedavisi için 9 yataklı bir poliklinik açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1951
  • Yakalanan yankesiciler Tramvayda seyahat etmekte olan Hıfzı Ustündağ adında bir kabzımalın Fındıklı'da 1850 lirasını çalan Dilber Palabıyık Ve Dilber Seyman admda iki yankesici dün yakalanmış ve adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Formozada hazırlık J-General Mac Arthurkızıl Çin,komünistlerini sarsmak için care arıyor Tokyo,22 AF.İyi haber alan mahfiller bugün Ko re seferinde Milliyetçi Çin as kerleri kullanılması meselesinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Bir harp vukuunda Alaskanın müdafaası Vaşinglon,22 A.A.United Press)Ayan Meclisi hazırlık tâli komisyonu,Sovyet Rusya ile bir harp vukuunda Alaska ile Aleut adalarını baş tânbaşa müdafaa etmenin imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Takma böbrek ameliyatı netice vermedi Philadelphia,22' A.P.Bir nakil vasıtası kazasında Ölmüş olan birisinden alınmış olan böbrekten kanı geçirli rnek suretiyle,kanının temizlenmesine çalışılmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Yüksek Sağlık Ş û r a sı Ankara,22 A.A.Yük-Sek Sağlık Şûrası bu yılın birinci kanunî toplantısını bugün saat 11 de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağın başkanlığında Ord.Prof.Dr.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Birleşik Amerikada seyrüsefer emniyeti Kamyon nakliyatiyle iştigal eden bir Amerikan kumpanyası her hafta iki şoförüne aileleriyle birlikte,kumpanya tarafından idame ettirilen balık avına müsait olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Almanya üzerinde yapılan büyük mücadele Mİ M M—1.1—l.l m m Ruslar Batı ge çalışıyorlar N*\^l Ruslar iktisadî bakımdan Almanya üzerinde büyük emeller beslemektedir.Ruslar Doğu Almanyadan sonra Batıyı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40iü9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Solgun çehresinde,neşeli olmasına ragmen melankolide,bulutların altında bir güneş gibi,sarahatle görülüyordu.Siyah ve lüle lüle saçları geniş alnının etrafından sarkıyordu.Kanatla rı mütemadiyen harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • YENt SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Sarmaş Dolaş Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi Pazar matine 15 de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Muammer Karoca Opereti MAKSİM İ,A ONBîRE BEŞ fcğC KALA Suare 20.30 da Cumartesi,Pazar matine 13 Perşembe suare.Cumartesi matinelerde talebeye tenzilâtlı 13.2.951 salı aksamından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • rika uzun bir harp Şimdiden 3 buçuk milyonluk bir ordu gayri muayyen bir müddet için hazır bulunduracak Vaşington.22 A.A.United Press)Birleşik Ame rika Savunma Bakanlığına mensup resmî şahsiyetler ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • koca sın d an ayrıldı Hollywood,22 AP.Tanınmış film yıldızı Barbara dün kocası Robrt Taylor'dan boşanmıştır.Artist,bir film çevirmek için İtalyaya gitmiş olan kocasının dönüşünde kendisine boşanma tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • İngiltere'de grevler devam ediyor Londra,22 A.P.Devlet elinde bulunan İngiliz demiryollarındaki,grevin sona erdirilmesi maksadiyle üç günden beri yapılmakta olan müzakereler,dün akşam akim kalmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Keşmir ihtilâfının halli Karaşi,22 A.A.Afp)Birleşmiş Milletlerin nezareti altında Keşmir'de yapılacak plebisit hakkında Güvenlik Konseyine sunulan İngiliz Amerikan karar suretini tefsir eden Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Eisenhower,en sık ffiyinen adam Nevyork,22 A.P.Perakende Elbiseciler Milli Birliği bugün Amerikanın en iyi giyinen adamı olarak general Ei* senhower'i seçmiştir.En iyi giyinen 10 kişiden müteşekkil li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Mc Ghee Mısır'da Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının yapacağı temaslara önem veriliyor Kahire,22 A.A.Reuter)Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mc Ghee.bu gün İstanbuldan buraya gelmiştir.Mc Ghee'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Avusturya futbolcuları greve başlıyor Viyana,22 A.A.Reuter)Futbol Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında alınacak vergiler mevzuunda bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Avusturya futbolcuları bu pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Russell Dorr Ankaraya gitti Evvelki gün Ankaradan şah rimize gelen İktisadî İşbirliği İdaresi Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mr.Russell Dorr,dün sabah uçakla Ankaraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Andre Gide.dün gömüldü Cuverville En Baux,22 A.P.Andre Gide,bugün Le Havre'm 27 kilometre kuzey doğusunda bulunan Cuverville köyünün kilise avlusunda sade bir merasimle sade bir merasimle toprağa tevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Bisanattam'da altın madeni bulundu Yeni Delhi,22 H.H.S.Madras devleti hudutları dahilindeki Bisanattam civarında işletilmeye müsait derecede altın bulunduğu öğrenil mektedir.Elde edilen mütemmim malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Karadeniz tütün rekoltesi Karadeniz tütün,rekoltesi,bu yıl 17 milyon kilo civarındadır.Bunun 8 milyon kilosu Samsun'a aittir.Buna rağmen,Samsun tütün piyasasında ancak 172 bin kiloluk satış yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • I 1906 anlaşmasile Türkiyeye ttrkedilen Sina yarımadasının durumu dün Avam Kamarasında görüşüldü Londra,22 A.A.Reuter)Avam kamarasının dünkü müzakereleri sırasında muhafazakâr Fitzrey Mac Lean 1906 an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Yunan kabinesinde yeni bir buhran Atina,22 A.A.Reuter)Yunan Başbakanı Sofokles Venizclos kabine buhranını önlemek üzere Epir seyahatini dün yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.Dün akşam Panayotis Cane.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Formozaya yapılan yardım Vaşington,22 A.A.afp)Resmî kaynaklardan öğrenildiğine göre,Birleşik Amerika hükümeti Formozadaki Chang Kai Chek'in milliyetçi Çin hükümetini iflâstan kurtaracak tedbirleri inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1951
  • Harici kısa haberler İSRAİLDE îsrail Dışişleri Bakanı Meshe Sharett ile Birleşik Amerika büyükelçisi Monnet Davis'in 26 şubatta Başkan Trumanın yeter derecede inkişaf edemiyen memleketlere iktisadî ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • HİKAYE mm\Bir Annenin Feryadı Nusret Vedat SAYGE1 Kıymeti;okuyuculara:An Utacağım bu vak'a,bir hakikat olup.1950 yılının 12 ncı aymda büyük Postahanede ce" reyan etmiştir.1950 yılının 12 ncı ayında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • 1 ilgili;2 Üstün zekâ,Top mermisi;3 Tersi)En fazla,Tersi)Eski Ankaralı;4 Kurtuluş;5 trinin üçte ikisi,Bir nota;6 Babanın yarısı,Mukavele;7 Baston:Bir ağaç nev'i;8 Keskinleştir.Hem bayıltır hem ayıltır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Ruslar Batı Almanyayı ele geçirmeğe çalışıyor Bas tarafı üçüncüde/Ruhr çeliği gene lâzımdır.Harpten evvel,Doğu Alman ya senede iki milyon ton Ruhr çeliği ithal ederdi ve ha len bu bölgede tasarlanan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.Q0 Haberle* s 13.15 Ha-Öt öâîe müziği K)1345 Şarkılar.Okuyan:Necdet Pınar 13,4$ Müzeyyen Senar |g 11 Ve Yeşari Asım Arsoydan falılar Pİ)14,20 Dans müaiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.91,00 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransı* Fr.0.80.00 0.80.00 100 Urct 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 751.68.40 72.66.40 100 Belçika Fr.3.60 S.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Memleket meseleleri Saştarafı ikincide)bu maddeyi tahdit etmekle millî gelirimiizn büyük bir kaynağım kurutmuş oluyo ruz.Bunun gibi daha biı çok misaller vermek mümkün-fakat bu bizi hakikî gayemizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Her ne kadar,harekât plânının tanziminde kuvvet li tutmak olacak bazı bilgilerin henüz ortada bulunma ması.münakaşa mevzuumuza plâtonik bir mahiyet verir gibi gözükmekte ise deteferruat bakımından doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hah* Camal Dahiliye MUtehasııaı Paiardan baaka har gttn •aban saat 10.10-11,öğleden sonra 14.11-17 de hasta kabul eder.İstanbul Dk vanyolu No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • BLYOUJLw ALKAZAR 42562)1 K' rede Türk kahramanları AR 44394)1 Haya.tm «Jtıı en güzel yıllan ATLAS 40335)I Kal aşk İNCİ 34595)l Vatan Namık Kemal.ELHAMRA 42236' 1 De juan Renkli orijinal)LALE 43595)I V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • JlUlltyet ABONE FUTXAB1 Senelik Jfc Uradır 6 Ayhk İS S 1 S Yabancı memleketler tein iki misildir.ÎLAN t'ÎATLARI Baslık 20 Ura 2 nel sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 tlAn sayfası sanUm* S D -tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • İskoç Dundee fakımmîn gelmesi kafîleştî İskoçyanın en kuvvetli t;kımlarından olan Dundee kulübü,mayıs ayının sonların?doğru dört karşılaşma yapmak üzere şehrfmTze gelecek,tir.Dört kulübümüz tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Halil Lûtfinin teşekkürü Müdürü bulunduğum.Tan matbaasının rotatii baskı makine dairesinde,geçen pazar günü,vaki cilan yangın hâdisesinden ve duçar olduğum büyük zarar ve ziyandan dolayı,matbaaya gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Hie.23 ŞUBAT 1 Ru.16 10 C.Ev 19 5 1 Şubat 1370 Cuma 1366 VAİ Güne CÎT VASATI EZANI 6.57 1.18 Öile 12,28 6,49 Ikind i 15.20 9.41 Aksa m 17.40 12.00 Yatsı 19 12 1.32 İmsa k 5.20 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN feu nüshada yaıı İllerini fiilen İdare eden:Vahld Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaaaı Basıldıfı yer Ebttadya Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1951
  • too—owM.gwwg VuJ,i"gi DÜNYA BASININDAN Barışın idamesine imkân var mıdır?Amerikada intişar etmek te olan Vashington Post ga çetesi bugünkü dünya durumunu İnceden inceye tarçtil ettikten sonra Rusyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • K ı z 11 Ç i ıı Bakacı,sulh tek lif etti Berlin,22 A.P.Komünist Cin kabinesi üyelerinden Dc\Jet Bakanı Kuo Mo Jio bugün Doğu Berlin'de Sovyet hiroayes'ndc cereyan iden dünya barış konseyi toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Ekmekler esmer leşe cek r Bastarafı Birincide 1 cins ekmek imali cihetine gidilmesi gibi sebepler âmil olmakta ve günlük ihtiyaç 5600 Çuvala çıkmış bulunmaktadır.Bu sarfiyat yükselişi karşı sn i da mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • GL Robertson A il karaya geldi fBaslarafı birincide!tiiı' i':r.Jaıı karşılanmıştır.Uandonun İngiliz ve Türk milli marşlarını çalmasını mü tea ki] ı tngilterenin Orta Doğu kuvveileri başkomutanı ihti r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Müttefikler cephe boyunca taarruz halinde Harekâtın başlıca hedefi 4ü bin mevcutlu düşman kuvvetini tamamen imha etmektir Kore ıvphesinı''iı 22 A.P,MüUefik kuv\ı;t!eri bugün merkezî cephede dün başlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • TBastarafı birincide!Demir perde yakınındaki mem tekelleri görmek tanımak istiyorum».«Amerikan istihbara!ı ve ha riciyesi bu ilkbahar mevsimin,de bir harp çıkmasından çekin mektedir.Amerikan halkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Bir hocanın marifeti TBaştarafı birincidel derek kandırmıştır.Sabahat Savcılıktaki ifadesinde Mehmet Yakar'ın iki aydanbeıi de kendisiyle cinsî münasebetlere devam ettiğini söylemiştir.Mehmet Yakar,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Ortadoğuda güvenilecek tek memleket:Türkiye T Bastarafı Birincide 1 ve yabancı bütün siyasî meha filde çok geniş akisler uyan dırmış,türlü tefsirlere yol açmış bulunmaktadır.j Konferansın ilk günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Mc Ghee,Mısırda temaslara başladı Kahire,22 A.A.United Press)Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Mac Ghee buraya geldiği vakit verdiği beyanatta Rusya ile vukubulacak bir harbde Arap dünyasının batıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • B.Millet Meclisinde bütçe müzakereleri FBasütralı birincide!nin girdiğini ve bütün fenalıkları önlediğini zikrederek,zamanımızda din yobazlarının kılık değiştirdiğini,yeşil sank yerine silindir şapka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • İngiliz gözü ile Kore birliğimiz r Bnstarah Birincide ı Kingham Kore'deki Türk tugayı hakkında şunları yazmak ladır:Kore'deki Türk erleri şöhretlerine yeni zaferler katmak ladırlar.Başlangıçta herkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Meslekî ve teknik öğretim genel müdürünün temasları İsparta MÎLLÎ?ET)Meslekî ve teknik öğretim genel müdürü Şanyal Âkbelin,enstitüledre tetkiklerde bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.Şanyal Akbeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Bir Amerikan filosu dün geldi G noı filo komutanı Amiral John J.Ballentine komutasın,daki Birleşik Amerikanın Ak.deniz donanmasına mensup 17000 tonluk «Newport News» ağır kruvazörü ile W.G.Lowe,Tower,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Kuşların elindeki Amerikan gemileri Vaşing1 n.22 A.A.Reuter)So 'yet Büyük Elçisi Aleksander Panyushkin'in ödünç ve;me ve kiralama kanunu gereğince Ruslara veril,iniş olan Amerikalılara ait 87 ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Amerika Fran sada hava üssü kuruyor f Bastarafa Birincide 1 rikan makamları arasında bir anlaşma müzakere edilmekte olup bu üslere iki veya 3 üssün daha ilâve edilmesi mümkündür.Tepkili bombardıman ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Komünist bir göçmen daha ya kalan di Eskişehir,22 T.H.A.An 'kara'dan Edirne'ye gitmekte olan Bulgaristan muhacirlerin den Osman,trende komünistlik lehinde açıktan açığa propaganda yaptığından kompartı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • İngiliz Amirali rBastarah birincide!mek üzere bir Amerikan amira Ji tâyin edildiğini öğrenince pa tırtı koparmıştır.Başbakan Atüee'ye yüklen,mek için eline geçen bu fırsatı kaçırmıyan Churchill,alkışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Saçları dökü lenlere muide Nevyork 22 A,P,Filâdel fiyadaki Müttehit Araştırma lâ boratuvarları umum müdürü Albert Roberts bugün saçı dökülmüş iki kişi üzerinde tec rübe edilen yeni bir hormon müstahza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Rusya ve peyklerinin harp kudreti Vaşington 22 A.A.Reu ter)Dışişleri Bakam Dean Acheson bugün Kongrede A merikan pazarlarında lüzum suz güçlükler çıkarıldığı tak dirde dost memleketlerin Sov yet bloku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Balkan emniyet sistemi Atina radyosu,22 B.B.Basm-yayın)Yunan Ordusu Başkomutanı Mareşal Papagos,Daily Mail gazetesinin Atina muhabirine verdiği bir demeçte,Yugoslavya,Yunanistan ve Türkiye'nin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1951
  • Yeni Yunan kabinesi itimad reyi aldı Atina,22 A.A.Afp)Yunan Meclisi bugün Venizelos kabinesine 91 muhalif ve bir müstenkife karşı 133 reyle itimad beyan eylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1951
  • w fHfğttlHtoi MHli iaknııii.2 galibiyetiyle neticelenen Türkiye—İsrail maçından bir görünüş.1951 yılı futbol faaliyeti î futbııî takımımızın bu sene yapacağı maçlar v^.'SS*.ı S w~4 Fransa ve Almanya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • Bol Köpüklü Nefis Kokulu PtlüÖ Tuvalet Sabunu 100 de tOQ saftır yüzünüz ÇAMAŞIR DEĞİLDİR Hususi bir formülle imal edilmiş,olan kremli PURO Tuvalet Sabunu cilt üzerindeki lekeleri ve siyah benekleri kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Orman işletmelerinin 951 yılı ihtiyacı için fennî şartnamede evsafı ve bu fenni şartnameye ek listede cinsi ve eb'adlan yazılı 80 adet daire ve 400 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • istanbul ikinci iflâs Memurluğundan 950/30 Mahkemece iflâsına karar verilen Galata Arslan han 9 No.da Albako ithalât ve ihracat Türk Anonim şirketinin tas-f iyesi âdi şekilde yapılacağından müflis şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • 1st:ıılnıl Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile 9 kalem sac levha,demir,köşebent v« sair malzeme satın alınacaktır.Tahmin bedeli 5789 lira ve muvakkat teminatı 434 lira 13 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • Yeni ve hurda malzeme satışı Sümerbank Kayseri ve Adara Pamuklu Sanayii Müessesesinden Kayseri fabrikamız anbanmla mevcut ihtiyaç fazlası,çubuk,demir çelik tel;ham kauçuk gibi yeni 30 kalem malzeme il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • Alman Muhlburg fakımı gelmek istiyor Almany^nın sayüı takımla,rmdan Muhlburg kulübü,mq yıs ayında dört karşılaşma yapmak üzere,Galatasaray kulübüne müracaatta bulunmuştur.19-20,ve 26-27 tarihlerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1951
  • Son iki senenin şampiyonu Portsmouth'^ ligindeki muvaf liva ettiği halde,takım oyununu ön plânda tuttuğu içindir ki;başarısın)devam ettirebilmektedir.Takımın kaptanı olan sanlıhaf R.Plewin;ingiliz mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor