Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Doktor Asteğmenlerin diploma tevzi merasimi Ankara 20 T,H,A,Yedek Subay Okulunun 30 uncu do nemini bitiren 273 doktor astteğmene yarın saat 15 te Yedek Subay Okulunda merasimle diplomaları verilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Amerikan Ortadoğu elçileri konferansı bugün sona eriyor Türk Amerikan işbirliğine doğru Diplomatlar askerî andlaşmalarla bağlı bir Ortadoğu blokunun kurulması için gayret s arfe d ijorlar Amerikanın Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Komünizme karşı kurulan tek cephe Amiral Carney dünkü basın toplantısında bütün demokrat mîlletlerin komünizme karşı tek cephe tuttuklarını söyledi W\Amiral Carney dünkü hasın toplantısında gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • KöprfilU ve Gökay'm Mc Ghee'ye hediyeleri Dışişleri Bakam ve Vali,Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısına birer portrelerini hediye ettiler Mc Ghee hediye edilen portreyi tetkik ederken Ayasofya Müzesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Pamuk ıplıgı Ticaret Bakanlığı satışlar J hakkında bir açıklamada:bulundu Ankara,20 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:Pamuk ipliği hakkında muh f Devamı Sa;5 SU:m t»)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Korkunç cinayet Balıkesirde bir köylü daft başında 15 yerinden yaralı ve sırtında kanlı bir bıçak saplı olarak bulundu Balıkesir 20 Milliyet)Bu gün Susurluk'ta oturan 50 yaşlarında Hüseyin Ergüner adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Meclis dün gece ve gündüz toplandı 1951 BÜTÇESİNİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞME OLDU i—m ı w—m ı ı ı ı ı mm—Söz alan Milletvekilleri C.H.P.iktidarının faaliyet ve bütçeleriyle D.P.iktidarınınkini mukayese ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • korede müttefikler teşebbüsü ele aldılar Cepheyi teftîş eden Mac Arthur «Düşman;ehemmiyetli derecede tâbiyevî mağlûbiyete uğratılmıştır" dedi.Wonju 20 A,A United I Arthur,beyanatta bulunarak I asıp aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Balıkesirde bir köy halkı biribirine girdi 70 kişinin katıldığı kavga sonunda il O kişi ağır surette yaralandı Balıkesir,20 Milliyet)I yiğit köyTlnde büyük ve kor-Bugün Ayvahk'a bach Kara.Demmı Sa:5 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • İsrailde kızılların marifeti Gl.Robertson'un ziyareti münasebetiyle komünist organlar halkı galeyana davet etti Telaviv 20 AP.lsraildeki komünistlerle diğer müi rit solcu siyasî teşekküller bu l Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Bir Fransız mebusunun sözleri De Gaulle partisine mensup Pierre Clastermann «Avrupa «ittikçe kuvvetleniyor» diyor Fransız De Gaulle Partisi mebuslarından tanınmış havacı Pierre Clöstermann şehri mizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • Amerikan,ingiliz ve Fransız notalarını alan Rus Dışişleri Bakanı Vichinskv Dörtlerin notası Dün Sovyet hükümetine verilen notada ihzarı toplantının 5 martta Parîste yapılması istendi Paris,20 A.A.Reut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1951
  • fWrn/Dün «elen Yüzbaşı Seyfi Erk men şehir namma kendisine verilen buketle bir Hkte tayyareden inerken KOREDEN ALTI YARALI GAZİMİZ DAHA BELDİ Gazilerimiz muhtelif yerlerde tevakkuf ederek on yedi günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • İki Bulgar askeri iltica etti Edirne 20 Milliyet)Kıvklarell mıntakasından tam teçhizatlı iki Bulgar neferi bize iltica etmiştir.Dimitri Jeleskof ve Ivan Teodoros adlarındaki bu erler verdikleri ifadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Kiliste bol miktarda manganez bulundu Kilis Milliyet)ilçemi ziıı GüJguman vo Mertava köy leri.civarında bol miktarda manganez madeni bulunmuş tur.Madenin imletmesini «Güven iş müessesesi» üzerine.alnn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Manîsada Gönüllü hastabakıcı kursu Manisa Milliyet)Harp,kıtlık,muhaceret ve emsali ah valde zuhur edecek hastalık larla.savaşmak,seferberlik vu kuunda esas hemşirelere yar dim amaciyle üç ay devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Nazillide Pamuk satış kooperatifinin çalışmaları Nazilli Milliyet)Nazilli Pamuk Tarım Satış Kooperatifi yeni idare kurulunan seçilen üyeler,8 şubat perşembe günü toplanarak aralarında iş bölümü yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Zonguldalcta Ağır yaralanan bir işçi Zonguldak Milliyet;Asma ocağında çalışan Mustafa Kalas ocak içinde kömür va gonları içinde kalmış,iki ba cağı da yaralanmıştır.Telefon santralı açıldı Zonguldak Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Edirnede Kalbi sağda olan adam Edirne Milliyet)Viicu lünde hissettiği gayritabiilik iolayısiyle doktora müracaat den Karaağaç mahallesinden usuf Dernekçileı-in kalbinin sa£da olduğu tesbit edilmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Gebzede Tütün satışları başladı Gerze,Milliyet)Gerze tütün piyasası Tekel idaresi ta rafından bugün açılmış bulunmaktadır.Fiatlar 260 270 300 kuruş arasındadır.Müba yaata devam olunmakta ta clrierin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Vakf.kebîrde Hidroelektrik santralı kuruldu Vakfıkebir Milliyet)îki ienedir inşa edilmekte olan hidro.elektrik santralı yapılan bh* töreni müteakip işletmeye açılmıştır.Trabzon Valisi,merkez ve il çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Bir kadının çantasını kapan kapkaççı Nü antaşında Bostan sokağın da oturan Nevruz Kaynak alıiıda bir kadın,evvelki gece taat 21 de evine giderken yanına bej rengi pardcsülü bir genç yaklaşmıştır.Meçhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • r% 4 Kar dudsı Bunu da işittik.Meğer Türkivede duymadığımız,görme diğimiz,ne kadar çok şey varmış!Halbuki hayli gezmiş ve memleketi iyi tanıyan bir vatandaş olduğumuza kani idik.Hayal sukutuna uğruyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • KISA HABERLER Suudi Arabistan Ankara cl(isi Ham/a Bey şehrimizde bulunmaktadırvt Dün saat 14 te Üsküdar'da bir vesait kazası olmuş ve vatman Ahmet Baykal idare sindeki tramvay arabası şoför Öztekinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Şehir Meclisinin dünkü toplantısı Şehir Meclisi dün saat 15 de toplanarak müzakerelerine devam etmiştir.Gündemdeki maddelerin görüşülmesi son.erdikten sonra,Eşref Şef&'in Şehir Meclisinin geçen toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Göçmenler itin acılan y ardım kampanyası Şehrimizde açılan goçmer-İcro yardım kampanyasına La rarotle devam edilmektedir.Bu arada bazı açıkgözlerin evlere uğrayarak göçmenlere teberru topladıkları hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Bir esrar tekkesi basıldı Kasımpaşada oturan Malı mut adında bir sabıkalı ile kaidesi Salâhattin'in,oturdukları evi esrar tekkesi haline gelirdiğini haber alan memurlar evvelki gece burayı basmış ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Sahte bir vapur kan anı yakalandı Beykozda oturan ye kendi sini etrafa Tarsus vapurunu} süvarisi olarak tanıtan Ali Rıza adında biri,iş bulmak vaadi ile bazı kimseleri dolan,dırmıştır.Son olarak,İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Kültürel bahisler Amerikada yabancı talebelerin durumu Birleşik Amerikada,yaban cı ülkelerden gelen teknisyen ve öğrencilerin kendilerini Amerikan hhyatına uydurma larım sağlamak gayesiyle hususî prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Cemiyet KONGRE ir istanbul Ticari Emtia Sim şarlan Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pılacaktır.İt İstanbul Muallimler Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Kayınpederine ateş etti Kurtuluşta,Büyük Akarca sokağında oturan ve otomobil tamirciliği yapan Rafael Kollanyadis adında biri,evvelki gece,kendisine dargın bulunan ve babasının yanında oturan karısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • HALKIN SESİ] Dikilitaşın yolu Reşiktaşta Dikilitaş semtinde oturan Mehmet Hergül ismindeki bir okuyucumuzdan almış olduğu,muz mektubu aynen neşrediyoruz;Semtimiz sâkinlerinin gidip gelmek mecburiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Esnaf ve sanatkârlar derneği toplantısı Söz alan dernek üyeleri esnafnı çeşitli dertlerine ederek bazı isteklerde bulundular tema* Bundan 3 ay evvel,16 esnaf cemiyetinin iştirakile teşekkül etmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Yakalanan Komünistler fttıniyet Müdürlüğü 12 kişilik bir komünist şebekesinin yakalandığını yalanladı İki sabah gazetesi dün,duvaklara orak çekiç resmi yapan ve bu suretle komünizm propagandası yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Pamuk satışları Bu yıl pamuk piyasasında fiallar büyük bir tereffü göstermiş ve evvelce 250 kuruştan yukarı cıkmıyan pamuk 700 kurusun üstünde alıcı bulmuştur.Bu fiat tereffüünde bir kaç âmil rol oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Yeni bir kız kaçırma iddiası Fenerde oturan Ayşe adında bir kadın polise müracaat ederek kızı Ayten'in Balatta oturan Rıza Çimen adında bir genç tarafından kaçırıldığını iddia etmiştir.Hâdiseye el kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • İsrail Elçisi Büyük Elçi dün çeşitli mevzulara ait soruları cevaplandırdı İsrail'in Ankara Elçisi ekse.lâns Eliahu Sasson cehrimizde bulunmaktadır.Elçi,muhtelif mevzular hakkında arkadaşımızın sorduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • İsrail hükümetinin bir teklifi İsrail hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek,sari hastalıklarla mücadele etmek gayesiyle alınan tedbirler gereğince,İsraüe ya pılacak ytaş ve kuru meyv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1951
  • Dört eroin satıcısı mahkûm oldu Bir kaç ay evvel Çubukluda büyük bir eroin fabrikası basılmış ve burayı işleten Ahmet Dişkaya,Nurettin Öven ve Mehmet Kafa adında üç erkekle Melina adında bir kadm suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Ka ra yolları Birinci Böiue Müdürü kara yolları hakkında izahat verdi Dün saat iG da Karayolları Genel Müdürlüğü l inci l.ölge müdürü Tarık Dıraz bölge binasında bir b/ısın toplantısı tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Komünistler Amerikaya Kİremiyecek Vnşington,20 A.P.Birieşik Amerika Mümessiller Meclisi dün,memleket haricindeki komünist aleyhdarı na Zİ,faşist ve diğer siyasî teşekküllere rızaları hilâfına girmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • İfcau.Üahı Ürdün'e gidecek Tahran,20 A.P.İran Şahının 8 martta Kral Abdullah'ı ziyaret için Ürdünün baş kenti Amman'a hareket edeceği ve ziyaretin bir hafta süreceği bugün saraydan bildi-rilmiştir.Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Komünist Çin lideri Moskovaya gitti Mao Tse Tung,Formoza ve Japonyaya yapılacak bir hücumun hazırlanması hususunu görüsecekmiş Hongkong,20 A.A.afp)Sun Man Po gazetesi Pekin hükümetine yakın çev relere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • George Marshall'm beya nati Atlantic City Now Jersey)20 A,l\Birleşik Amerika Müdafaa Bakanı George Marshall dün aksam Korede ki komünist taarruzuna Birle,şik Amerikanın herkes tarafın dan bilinen aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Romancı Andre Gide öldü Patis 20 A.P,Tanınmış Fransız muharriri ve 1947 senesindeki Nobel edebiyat mükafalının sahibi otan Andre' Gide,dün 81 yasında olduğu halde Pariste ölmüştür.Gide,birkaç gündenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Yunan filosunun yanacağı manevra Atina.20 A.A.Afp)Yüz başı Spanides'in komutasındaki Yunan hafif filosu yarın Amiral Ballentirne'nin komutasındaki Birleşik Amerika Ak deniz filosu ile müştereken manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Harici kısa haberler YUGOSLAVYADA Politika gazetesi tarafından bildirildiğine göre,Birleşik Amerikanın.Rusya Ve peyklerine stratejik ham madde ihracını yasak etmesi.Rus sanayiinde bir ham madde darlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • YENİ SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Sarma?Dolaş Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi Pazar matine 15 de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMİ Hep ve Hiç Yazan Vedat Nedim Töı Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yatan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon-404oâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Delikanlılık çağına girmeden Tatarlara karşı yapılan akınlara iştirak etmeğe başla dılar,Günlerce ok atma ve kıhç talimleri yapıyorlardı.Çiftliklerin idaresini,kendi hâkimiyetinden başkasına tahammül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM ONBİRE BEŞ KALA Suare 20.30 da Cumartesi,Pazar matine 15 te Perşembe suare.Cumartesi matinelerde talebeye tenzilâtlı 13.2.951 salı aksamından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • üçüncü dünya harbi ı ı» N dedikoduları arasında II ıı I l MI l rn—Yugoslavya cesaret ve azimle ayakta duruyor Yugoslavya'ya yapılacak bir seyahat.Tito'nun samimî olduğuna inanmayanların ve Yugoslavyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • İngiliz bahriyesinin silahlanması Londra 20 A,A.Lps)Amirallik BirJinci Lordu Vi kon Ilaİl ingiliz bahriyesinin ye niden silâhlanması ve geliş mesi hakkında aşağıdaki beyartatta bulunmuştur;«Geçen ay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Japonya'da şiddetli fırtına Tokyo,20 A.A.Afp)Geçen çarşamba günü Japon sahillerini harap eden şiddetli fırtına neticesi 9 büyük balıkçı gemisinin mürettebatını teşkil eden 200 kişi kafi olarak kaybolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Almanya dikiş makinesi ihracmda rekor kırıyor Nuremberg,20 A.A.United Press)Burada fabrikatörlerin yaptığı bir toplantıda dünyanın en büyük dikiş makincsi ihracatçısının Almanya olduğu bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Fransada siyasî bir hırsızlık Paris,20 A.P.Fransız Millî Savunma Bakanlığı menurlarından biri dün polise müracaatla,arabasını bir zaman bıraktıktan sonra döndüğü vakit,otomobilin içinde,bakanlığa ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Almanya meselesi Amerika müstakbel dört-S ler konferansında müsbet J bir neticeye varılacağını ümit ediyor Vaşington 20 A.A,Afp)Dışişleri Bakanlığınca muayyen zamanlarda neşredilen ve siyasî ahvali gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Çin'de hazırlık Bir taraftan komünistler diğer taraftan milliyetçiler asker topluyorlar Hong-Kong A,A,United Press)Pazertesi günü For moza ve Kanton'dan gelen ha beılere göre,gerek Çin komünistleri:ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Gençlik teşekküllerinin Pariste yaptığı toplantı Geçen ay iyinde Pariste Unesco merkezinde toplanan.Unesco beynelmilel gendik teşekkülleri mümessilleri üç komite halinde çalışmışlardır.Komiteler,taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Arap mültecilerine İngilterelim yardımı Londra,20 A.A-Lps)İngiltere Birleşmiş Milletlerin Filistin Arap mültecilerine yardım programına yeniden 2.850.000 İngiliz lirası vermiş,tir.Bu haberi dün Avam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Trygve Lie'nin yeni beyanatı Santiago Şili)20 AP.Birleşmiş Milletler Genel sek reteri Trygve Lie dün akşam:kendisinin de Stalinle mutabık olarak;barışın devam edebileceği ve bunun bir «âdil şans» oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1951
  • Komünist Cine' tatbik edilecek müeyyide Nevyork 20 AP.Birleşmiş Milletlerin müeyyide komitesi dün,komünist Çine herhangi bir müeyyide tatbiki için on gün daha bekleme ye karar vermiştir.Bu mehil.Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.80-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.tstanbul Di vanyoiu No.104ı ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • HU.14 C.Ev 1370 21 ŞUBAT 1 9 1 1 Çarşamba Ru.8 Şubcrf 1366 VAKİT VASATI EZANİ Güne/6.57 Öİle 12.28 ikindi 15.20 Akşarc 17.40 Yatsı 19 12 imsak 5.20 1.18 6.49 9.41 12.00 1.32 11.40 S»N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İllerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hie Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik KoUektlf Şirket:Matbaa» Banldıftı yer* EbUzzlya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • BEYOGLo ALKAZAR 42562)1 rede Türk kahramanlan AR 44394)1 Hayatımı,ah en güzel yıllan ATLAS 40835)1 Kani,aşk INCÎ 84595)1 Vatan vs Nâmık Kemal Suarede» ELHAMRA 42236» 1 Don.juan Renkli orijinal)LALE 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • 3 4 5 d 7 9 n I B i s 1 5" i i 7 t SOLDAN SAĞA l Hicret;2 Oym;Su;3 Bıçağın ağabey isi;i Amberin beyaz cinsi;5 Dişiler;6 Esas.Edat:7 Yi 8 9 Elem-Su sayış.Mükemmele ı\Külhanbeyi:Tersi)İlâve.YUKARIDAN AŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • O E R i.T O fl MB Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Unr.ml baş,karır,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M sis:H-ya/ıt Okçularbaşt No.13 Tel Muayene:23876 ı imim—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • AN YILDIZI Nusref Vedat SAYGEL Vakit akşam üzeri,güneşin son kızıllıkları küçük bulutlar üzerine vurmuş,sonsuzluklara doğru akıyor.Deniz dur gun,sular yavaş yavaş kara rıyor,uzaklarda görünen mor dağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • İSTANBUL,12,57 Açılış ve programlat 13,00 Haberler 13.15 Rad yo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14,20 Caz ve dans müziği Pl)14,45 Programlar ve şarkılar PD 15,00 Kapanış,17,57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • Borsa 1 Sterlin 7.9Ü.00 7.98.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.12* 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 78.88.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • GÖÇMEN PİYANGOSUı ÇEKİLİŞ TARİHİ 7-MART-I95I 523555 KİŞİYE 18000000 LİRA İKRAMİYE ÖÜYÜK İKRAMİYELER 900000 300000 200000 100000 50000 40000 30000 20000 10000 5000 2000 1000 LİRA-TAM BİLET 20LİRA YARIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • uğrarsa ne yapa Amerikada çıkan VashînRion Post eazetesi yukarıdaki serlevha ahunla Rus yanın vaziyeti hakkında dikkate defter ir makale neş retmiştir.Ehemmiyetine hi naen bu makaleyi okuyucularımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • kadın üve 3 Ocak 1951 yılında Vaşingtonda toplanmış olan Amerikanın 82 nci kongresinde 9 kadın üye hizmet görmektedir.Son zamanlarda yapılan Birleşik Amerika seçimlerinde Amerika Temsilciler Moclisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • İstanbul 3,4,ve 5 inci İcra Memurluklarından:3,950/1631.4.950/2284 v 5.950/1174 sayılı dosyalarh mahcuz olup paraya çevrilme,sine karar verilen karyola,d',vân,büfe,gardrop,radyo ve halı seccade gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1951
  • Gelecek yıllar içinde ve bilhassa Atlantik sisteminin Avrupada kuracağı kuv vetli bir muvazene karşısın da,isveç'in de bitaraflıktan ayrılarak bu camia içinde yerleşeceğine,doğru bir ihtimalle bakılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Japonya ile sulh andlaşmasi 'v\llington,20 A.P,Yor \Zelanda'nın bu şehrinde gazetecilerle bir konuşma yapan Başkan Truman'ın özel temsilcisi Büyük Elçi John Foster Dulles demiştir ki:Ruslar •hakikaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Amerikan Ortadoğu konferansı TBaşiarafı birincide!no müracaat edilecektir.Kanaatimizce,«Amerikan dip îonıatlarınm konferansı Ameri,kanın Orta ve Yakın Şark devlotlerine karşı alâkasız kalma,ılığına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Bir Fransız mebusunun sözleri TBastarafı birincide!h'/Almanyalım silâhlanması mı karşı hiçbir itirazda bulunmıyacağız.Pierre Clostermann Avrupa am bir tehlikeye karsı tedbir,lerini aldığını ve günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Amerikalı radyo yorumcusu Pearson Ankara,20 T.H.A.Amcrikanın çok tanınmış radyo yorumcularından ve eski bir gazeteci ve muharrir olan Mr.Pearson bugünlerde mem lckt.'tii'j'/e gelecektir.Eşiyle birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Hindistan hava yarışının ikinci günkü neticeleri Yeiji Delhi,20 H.H.S.Hindistan hava yarışlarının ikinci gününde T.P.Singh 168 millik bir mesafeyi 76 dakikada alarak birinci gelmiştir.Geçen senenin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • İstanbul Asliye 12 ci Hukuk Yargıçlığından 50/1785 Müdriei.Fotika Eakumu tarafından Askerî Posta Ankara 18631 de er oturan kocası Vasil Bakumu aleyhine açtığı boşanma dâvasında:müddei aleyhin ikametgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Komünizme karşı kurulan yeni cephe [Bas tarafı birincide!selesi etrafındaki görüşlerini acıkiaüiiar.Orta vo Yakın Şark devletlerini ilgilendiren bütün siyasî,iktisadi asker!ve hat tâ sosyal meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Göçmenlere yapılan yeni yardımlar Ankara 20 A.A.Güçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği Genel Merke sinden bildirilmiştir:Gümüşane ili ve çevresinde göçmenler yararına,bugüne ka dar 6968 lira ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Müslüman Haberler Ajansı Karasi 20 AA,Reuter)Dünya Müslümanları konfeyansında bugün dünyanın en mühim yellerinde şubeleri bulunacak cian Müslüman Ha berl'er Ajansının gecikmeden kurulmasını derpiş ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Bakanlıklarda basın büroları kurulacak Ankara,20 T.H.A.Hükûmotin icraatını basm yolu ile halka sür'atle intikal ettir mek üzere bütün Bakanlıklaı da birer basın bürosvı kurul,ması kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • C.H.P.dünkü siyasî toplantısı C.H.P.İl İdare kurulunun şehrimizde tertip ettiği siyasî toplantıların ikincisi dün saat 18 de Eminönü Halkevinde ya pılmıştır.Toplantıda hazır bu îunan Cemil Sait Barlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • 1951 bütçesinin tümü üzerinde görüşme oldu T Bastarah Birincide 1 hislerinden ciddî surette sakınmak gerektiğini,dostumuz olan memleketler nezdinde hü kümelimizin lâzım gelen teşeb büslerde bulunduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Fransada yine kabine buhran başgösteriyor j*m Sebep,bu yıl yapılacak seçimler için kabine arasında bîr anlaşmaya varılamamış,olup yeni seçîm kanunu Meclise verilememektedir Paris,20 A.A.Reuter)7 ay ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Koreden 6 yaralı gazimiz daha geldi TBaşiarafı biıincidel daki Amerikan elçisiyle eşi hastahanede bizi ziyaret ederek hediyeler verdiler.Elçi uzun zaman Ankarada kaklığı için bizimle türkçe konuştu.Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Korede Müttefikler teşebbüsü ele aldılar fBastarafı birincide!ği kehanetinde bulunmuş,fa kat arkadaşları onun iyi bi kâhin olduğunu isbat için sin dikinden çok daha fazla çalış male,gayret sarfetmek z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Israilde Kızılların marifeti T Bastarafı Birincide 1 gün Orta Doğudaki İngiliz kuvvetleri başkomutanı generai Sir Brian Robertson'a kar şı şiddetli hücumlara geçmişler,generalin,İsraili harbe sürüklem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Pamuk ipliği TBastarafı birincide!telif yerlerden ve kimselerden vaki suallere cevaben aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür:1 Pamuk ipliği satışı tamamen serbesttir.İç istihsal fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Pasifik Paktı üzerinde g ay retler Vaşington,20 A.P.Birleşik Amerika mutasavver bir Pasifik paktı dahilinde,Avustralya ve Yeni Zelanda ile üçüzlü bir ittifaka girişmek tasa v vurandadır.İyi haber alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • A m e rikan akademisinin toplantısına çağrıl dik Ankara,20 A.A.Türk Tarih Kurumu Amerikan siyasî ve içtimaî ilimler akademisinin yıllık toplantısına da vet edilmiştir.Merkezi Amerkanın Philadelphia şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Batı Alman hükümeti İngiltereye olan harpten evvelki borçlarını tanıyor Londra 20 A.A.CReuter)İngiliz Dışişleri Bakanlığı söz oüsünün bugün bildirdiğine gö re harpten,evvel Alman hükümetinin borçlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Hindistamn Ham madde ihtiyacı temin ediliyor Yeni Delhi.20 H.H.S.Ticaret ve Endüstri Bakanı Hare Mahtab,parlâmentoda verdiği bir beyanatta ezcümle şöyle demiştir:«Hindistan hükümeti diplomatik kanalla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Dünya üniversiteleri ile işbirliği Ankara,20 A.A.Şehrimize gelen Dünya Üniversiteleri Birliği genel sekreteri Mr.Harris genrimizdeki temaslarına bağlamıştır.Dün yapılan bir toplantıda Türk Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1951
  • Bahkesirde bir köy halkı r Basiarah Birincide J kunç bir kavga olmuş ve saat,lerce süren ve âdeta bir muharebeyi andıran bu kanlı kav ga sonunda 10 kişi ağır surette yaralanmıştır.Karayiğit köyünden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.02.1951
  • Basketbol şampiyonası maçları Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan son ka m açları da nî İki aydır,her hafta muntazaman devam edilmekte olan istanbul basketbol şampiyona sı maçları,önümüzdeki pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Sporcular da grev yapacak Viyana,20 Radyo)Avusturya millî futbol ligi takımları,hükümetin futbol kulüplerinden almayı kararlaştırdığı yeni vergileri protesto makamında 25 şubattan itibaren bütün faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Ray Sugar Robinson ve Jake la Motta haziranda tekrar karşılaşacaklar Çarşamba gecesi Şikagoda yapılan boks müsabakasında rakibi Jake La Motta'yı yenerek dünya orta sıklet boks şampiyonluğunu kazanan z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • En çok sevilen sporcular Londra,20 Radyo)İn^ gilterenin en büyük haftalık spor mecmualarından olanj Sporting Report mecmuasının,tertiplediği ve 244,018 okuyu,cunun iştirak ettiği ve senenin iyi İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Tanınmış bîr spor açkımı memleketimize geliyor Tanınmış beynelmilel' tenis organizatörlerinden ve İngilterenin eski Wimb* ledon turnuvası galiplerinden Pat Hughes bu ayıı 24 ünde şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Kömür yükleme ve boşaltma işi yaptırılacak 1.inci İşletme salınâfma komisyonundan 1951 Mali yılıl zarfında Bilecik deposuna gelecek olan 20000)ton maden kömürünün yükleme ve boşaltma ve tc mizlik işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Satış ilânı •sfanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden Fehmi Erene ait olup,Ankara Gümrüğünce r.ıahçuz olan sudan menşeli dört bavulda daralı 165 saf,149 kilo işlenmiş yılan derisinin,idarî icra yoliyle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Orman işletmelerinin 951 yılı ihtiyacı için fennî şartnamede evsafı ve bu fenni şartnameye ek listede cinsi ve eb'adları yazılı 80 adet daire ve 400 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • ZAYİ 15 kilo tereyağ yazılı 15/1/951 gün 210042—3/42 Levazım ayniyat tesellüm makbuzu kaybolmuştur,HüUü;ı»süzlüğü ilân olunur.2664-575)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Adapazarı tekel müdürlüğünden 1 idaremiz Transitinden Akyazı,Hendek,Düzce,Çilini,Uskübi,Akçakoca,Karasu,Tatava,Bolu,Gerede;Mudurnu;Seben;Mengen;idarelerine gidecek ve gelecek bilumum emtia nakliyatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Gayri menkul sahşı Beyoğlu Dürdüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 950 934 Hamid,Şadiye,Saime,Makbule,Zehra'nın iştirak halinde sahip bulurduklan Eminönü Tavşantaşı mahallesi eski Hasan Paşa karakolu yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • t x.'l 0î?i$& xM Bu hafta tstanbulsp or ile karşılaşacak olan Fenerbahçeliler,Kasımpaşa ile yaptıklar ımaçtan bir görünüş ikinci Devre Maçları Lig maçları haftaya tekrar başlıyor îstnbul lig maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • İkinci devre lig madan fikstürüsü 24 şubat 1951 cumartesi 25 şubat 1951 pazar 3 mart 1951 cumartesi 4 mart 1951 pazar j 10 mart 1951 cumartasi 11 mart 1951 pazar 17 mart 1951 cumartesi 18 mart 1951 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • İngiliz boks takımı geliyor 51 kilodaki Ernie Walter,kilosunun İngiltere şampiyonudur İngiliz West Ham boks takımı,Galatasaray kulübünün davetlisi olarak,mart ayında üç karşılaşma yapmak üzere,bu ay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Eddie Thomas Avrupa yen orta sıklet şampiyonluğunu kazandı Carmarthen Gal)20 AP)Avrupa yarı orta sıklet boks şampiyonu Napolili Michele Palermo,dün akşam,kendisine meydan okumuş olan Gal'li Eddie Thom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Ike Williams Joe Micelli'ye yenildi Philadelphia,20 AP.Ysn orta sıklet boksör Joe Micrii hafif sıklet şampiyonu tke Williams'i on raundluk bir mac;sonunda dün akşam sayı hcsabiyle mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • K»d Gavîlan galip Caracas 20 AP.HavanaJı yan orta sıklet boksör Kid Gavilan,Connecticuflı boksör Tommy Ciarlo'yu dün akşam on bin kişi önünde ya pılmış olan on raundluk maç ta sayı hesabiyle mağlûp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1951
  • Evvelce şehrimize gelen İtalyan boksörler,Taksim meydanında bo:cs organizatörleri ile birlikte Boks karşılaşmaları Boks Federasyonuna gelen haberlere göre önümüzdeki ay Şikagoda yapılacak olan Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor