Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Bugünlerde mesaisine devam edecek olan Amerikanın Yakın ve Ottadodu diplomatları toplantı halinde Amerikan Ortadoğu Elçileri konferansı tkntik Paktı karşısında ürkiye'nin yeni durumu Amerikan Ortadoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • ŞAHIN DÜĞÜN HEDİYESİ İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Süreyya Isfendiyari'nin 12 şubatta evlendiklerini bildirmiştik.Şah düğünde Süreyya lsfendiyariye 500 bin lira kıymetinde bir yüzük takmıştır.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut KORE BİRLİĞİMİZE uri Yamutun mesajı "Adalet rehberiniz olsun.Hak yardımcınızdır" Ankara 18 A.A.GeneL •kurmay Başkanı Orgeneral Nu rJ Yamut,bugün,Koredeki Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Bir deniz kazası Dün,saat 16 yi beş geçe Köp filden kalkan Denizyüliannın Haydarpaşa vapuru limanımız da demirli bulunan'misafir Ajnerikan harb gemisi «Colonû bus un 50 metre yakınından geçtiği sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Kıbrıslı Türkler Venizelos'un taleplerini protesto ettiler Yunan Hükümetinin iada üzerinde hak iddia etmesi üzerine 85 fein Türk,buna Şiddetle muhalif olduklarını,İngiltere* Amerika ve Türkiye hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Tan matbaası kısmen yandı Bir makine silicisinin sebebiyet verdiği yangından,Türk Haberler Ajansı sekreterleri güçlükle kurtarıldı Ankara caddesindeki Tan matbaasının makine dairesinde,dün saat 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • SPOR BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 1-1 BERABERE KALDILAR ün İnönü stadında yapılan Be^iktcs karşılaması 1-1 beraberlikle netice» eııml»ir.Yukarıdaki resimde,Fenerbahre kelecisinin bir kurtarışı görülüyor.Maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Eisenhower Almanyay» ziyaret edecek Bonn,18 A.A.Afp)Atlantik orduları başkomutanı general Eisenhower'in gelec k ay başında Alrhanyayı yeniden ziyaret edeceği D.P.A.ajansı tarafından bildirilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Rusyada Atom tesisleri Amerikan Coğrafya Cemiyeti,Rusların bir çok atom tesirlerine malik bulunduğu kanaatinde ^few.York 13 A.A.Lps Birledik Amerika Coğrafya Cemi yeti,bu sabah Rusvanın orta Asyada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Cumhurbaşkanının kabullen Ankara 18 'A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.bugün Çankayada Elâzığ Milletvekillerini.FJâzıg Valisi Muharrem Balasaygunu,Elâzığ Belediye Başkanı Kâzım Bayan,Elâzığ Demokrat Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Russel Dorr dün geldi Türkiyeye yeniden yardımlar sağlandı Trumania da görüşen Russel Dorr memleketimize yapılacak yeni Amerikan yardımlarını Ankaradaki temaslarını müteakip açıklıyacal Marşal yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Dün 18 nıil ilerliyen Birliğimize mensup bir topçu gözetleme müfrezesi vazife başında Kızıl Çin kuvvetleri tam ricat halinde Batı cephesinde Birliğimiz devriyeleri.Yongdungpu'dan Kimpo'ya kadar uzanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • Göçmenlere yardım kampanyası Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.F.K.Gökay dün gece radyoda konuşu Busun şehrimizde bağlıyacak olan göçmenlere yardım kampanyası münasebetiyle,göç menlere yardım birliği ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1951
  • STALIN TEZAT İÇİNDE 4 WN/N/oBatılı diplomatlara gö-ğ v re,Rusyaya Birleşmişi ^Milletlerden çekilecek^ s oveyahut ucuncu dunya£ ^harbine yol açacaktır^ 1 ^"%tıtı beyana-yorum-R Moskova,18 A.A.United
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Tokatta Göçmenler için toplanan para Reşadiye MİLLİYET)ilçemiz merkez Gazipaşa ilk okulu öğrencileri tarafından göçmenlere yardım olmak üzere 25 Jira toplanmış ve mer keze yollanmak üzere Ziraat Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Yalovada Okul Ailebhligi faaliyeti Yalova MİLLİYET)Ye ni inşa edilen ve iki sene gibi kısa bir müddet içinde öğrenci sayısını yüze vardıran orta okulumuz kâfi gelmiyen tahsisatı yüzünden bahçe duvlmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Tarsusta Göçmenler menfaatine tertip edilen güreş müsabakaları Tarsus MİLLİYET)Ta:«usun Meliki köyünde göçmenler menfaatine büyük bir güreş tertip edilmiştir.Bu su retle elde edilen 690 lira gö;«nenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Ödemişte Göçmenler irin 1710 lira toplandı •ödemiş,MİLLİYET)Göçmenlere yardım birliği Ödemiş şubesi yarchın olarak j$t gönde 1710 lira toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Cemiyet KONGRE it Futbol hakem kulübünün kongresi bugün saat 18 de Böl ge binasında yapılacaktırif Istanbul Ticarî Emtia' Sim »arları Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultan abamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Memleketimizden mal almak isteyen firmalar Son günlerde memleketimi* den mal almak istiyen firmalar artmıştır.Son olarak Almanya dan.Ticaret ve Sanas'i odasına müracaat eden bir firma hayvan kanı,kıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Kalay fiatlan yeniden arttı Bir müddet evvel düşmüş olan kalay fiatlan yeniden yül selmiştir.Borsada külçe kala} 1425 çubuk kalay ise 1450 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Güreşte yenilince arkadaşını bıçakladı Uşak MİLLİYET)Şehrimiz tüccarlarından uncu Ziya Sezen'in değirmeninde çalışan Hüseyin Uzun,yine aynı değirmende çalışan Hüseyin,Şimşek tarafından bıçaklanarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Balıkçılık sanayii Karadeniz.sabiJlerinde buzlama istasyonları tesis edilecek Balıkçılık sahasında hü kümelinizi soğuk hava i esişleri kurmağa karar vermesi üzerine bu tesisler için geıeken malzeme Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • «Resochin tablet» adlı müstahzar Kızılay inhisarına dahil edildi Sıtma ve Frengi ilâçları hakkındaki kanun gereğince;Türkiye Kızılay Derneğinin inhisarı altına verilmiş olan ilâçlara ai* listeye «Reso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Alacak yüzünden bir balıkçı arkadaşını bıçakladı Samaiyada Tavukçu sokağın da oturan balıkçı Agop He,Sa hi!sokağında oturan balıkçı Mi hal alacak yüzünden kavga et mislerdir.Mihali bıçakla yara byan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Yapılan arama taramada 15 bıçak müsadere edildi fcfece,emniyet mensupları ta rafından yapılan aramalarda 5 kişinin üzerinde külliyetli mik tarda esrar,muhtelif şahıslar,da da 15 bıçak ele geçirilmiş,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Balmumu fiatları Balmumu fiatları yeniden yükselmiştir.Evvelce 400 kuruştan yukarıya alınamıyan balmumu dün piyasada Anadolu malı 425 430.Karadeniz mallan ise 435 kuruştan mua mele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Yoğurt fiatları düşmece başladı Taze yoğurt fiatlannda ucuzluk hissedilmektedir.Yedi kiloluk yoğurt tenekeleri 350 kuruşa kadar inmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Hîtabet dersleri Şehir Tiyatrosunda Behzad Lav haftada üç gün diksiyon ve klâsik metihleri okuma dersi vermeğe başlamış.Aynı zamanda Türk edebiyatı ve Yunan Mitolojisi de öğretİ3'ormuş.Derslere Konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • günün un ı m ıı ı.m mevzuları ge tütün satışları neden böyle oldu?Ege tütün piyasası artık kapanmış sayılabilir.Satılan 46 bin tondan geri kalan 12 bin ton tütün zor elden çıkacaktır.Malûmdur ki,tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Şark kahvesi Saik kahvesinin yanındaki bahçe tanzim edilecek Taşlıktaki Şark kahvesinin yanındaki ya/lık bahçenin kah veye ilâvesi için Belediye tarafından girişilen teşebbüs,mu vaffak olmuş ve bahçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Türkiye gençlik konferansı ağustosta toplanacak Bir haftadanberi Ankarada hükümet erkâniyi'e bazı genç îik ve talebe meseleleri üzerin de temaslarda bulunan Millî Türk Talebe Birliği temsilcileri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Bir taksi elektrik direğine çarptı Şoför İsmail Yaman'ın idaresindeki 1951 plâka sayılı taksi Fındıklı caddesinde 92 numaralı elektrik direğine çarpmış;yolculardan Hasan Atmaca ve karısı Türkân yara l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Bir otomobil iki öğrenciye m çarptı Osman Özcan'm kullandığı 5612 plâka sayılı taksi,Üsküdar iskele meydanındaja geçer ken Gûlperen ve Nadire isimli iki öğrenciye çarparak yara lanmıştır.Yaralı öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Haydarpaşada beyin cerrahisi servisi faaliyete seçti Haydarpaşa Numune Hastanesinde beyin cerrahisi servisinin lüzumlu tesisatı ikmal el dilmiş ve servis operatörü Hami Dilek'in idaresinde faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Arpa fiatiarı Arpa fiatları,yeni rokoltenin yaklaşması yüzünden hare ketsiz ve gevşek durumdadır.TrsJiya ve Çanakkale mahreç li arpalar 21 kuruştan mua *nele görmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Kuzu kesimi artiı Şehrimizde kuzu kesimi art maktadır.Son bir hafta içinde 2500 baş kuzu kesilmiştir.Fiatlar 2 liraya kadar düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • W*t O HALKINSESİ:İskender boğazı durumu Kapchçaışıda dükkan sa hibi olan iki okuyucumuz,dün idarehanemize gelerek şunları söylemişlerdir:Biz çarşı esnafı,çarçının en işlek kapısı bulunan Çarşıkapıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Meyva-sebze satış kooperatifi kurulacak Dün Spor ve Sergi Sarayında toplanan İstanbul Meyva ve Sebze Esnafı Derneği esnafın meslekî bilgisini artırmak gayesiyle bir kurs açmağa karar verdi İstanbul Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Yapılan kontrol tarda cezalandırılan esnaf Belediye murakıpları,16 sı fınncılar hakkında olmak üzere 4-ilçede 27 zabıt-tutırmş lardır.Dört fırında da yerlere dökülen unların,ekmek lere serpildiğini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Heybeliada açıklarında batma tehlikesi geçiren motor Hasan Uzun idaresindeki «Yalova» raotörü Heybeliada açıklarında batma tehlikesi geçirmiş ve Denizyolları idaresinin Pendik vapuru tarafından kurtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1951
  • Kücükpazarda bir ev çöktü Küçükpazar'da Cami sokağında Abdi isminde birine ait 16 numaralı üç katlı ahşap ev,birdenbire çökmüş,o saate evde kimse bulunmadığı için insanca zayiat olma mıstar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Israilde buhran Weizmann yeni seçimlere gidilmemesini partilerden istedi Tel.aviv 13 AP)İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann dün yanın bu buhranb devresinde umumî seçimlere gidilmemesi ni siyasî parti liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Toscanıni orkestra şefliğinden çekiliyor Nevyork,18 A.A.Tanınmış orkestra şefi Toscanini dün akşam veda konseri denilebilocek konserini vermiştir.Halkton her türlü gösteriden yekinmesi istenmiştir.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • imlinizin batıda uvvetini kaybediyor İngiliz yorumcusu Christian hatmin komünizme karşı gittikçe kuvvetlendiğini söylüyor Londra 18 A.A.Lps)îngiliz yorumcusu Koscoe Drummond,Christian Science MonL tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • İtalyada komünistler çözülüyor Roma,18 A.A.Salerno ilindeki Capaccio komünist partisi şubesi sekreteri Dome,niço Malfetton İtalya komünist partisinden istifa etmiştir.Roma,18 A.A.Afp)Tos kania ilindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • KkIüi cumhurbaşkanı namzedi Viyana,18 A.A.Avusturya tarihinde ilk olarak bir kadın cumhurbaşkanlığı seçim İcrınde namzetliğini koymak tadır.E.ski Eğitim Bakanı Gustav March'ın kızı ve Başkan Kari Hein
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Rusya ve kızıl Çin Rusyanın Kore hareketine katılmaması hayretle karşılanıyor Yeni Delhi:18 AP)Hindistan Taymis gazetesinin komünist Çin baş şehri Pekine L zin almadan yaptığı ziyaretten sonra neşrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • İdain edilen Cin generalleri Hongkong,18 A.A.Komünist Tahungpao gazetesinin Kantondan aldığı bir telde,Milliyetçilerin eski dört generalinin 16 şubatta Kantonda idam edildikleri bildirilmektedir.Eu dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Trygve Lie Şili'ye hareket etti Nevyork,18 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie,Birleşmiş Mil letler ekonomik ve sosyal kon şeyinin 12 nci devresi açılış nutkunu söylemek üzere dün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Bevin nekahat devresinde Londra,18 A.A.Bu son haftalarda iki taraflı zatürree geçirmiş olan Bevin nekahat devresini tamamlamak üzere East Bourn'e gidecektir.Dışişleri Bakanı Londradan yarın hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • tJ I.t Fg.I »J v.MUSi% HAVRl *Cahü £ Sûnm c&new gökçe* sami avanoğlv Muazzez Lötas Tüt,ât ÂRTZtişgı akşamından itibaren 2rSUBAt ÇARŞAMBA LÂLE ve İNCİ SÜMER SİNEMASINDA slNEMALAHINDA Matineieraen itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • t İzmir 18 Milliyet)Dört haftadanberi yapılmakta olan Ajanlık Kupası futbol maçları,nın final karşılaşması bugün Karşıyaka ile lzmirspor arasın,da yapılmıştır.Maç hayli çekişmeli ve sert cereyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Japonya ile sulh Üçlü konferans sonunda sulh için esas tutulacak üç madde tespit edildi Paris 18 A.A.Afp)Avustralya radyosu Japonya ile yapılacak sulh andlaşmasını hazırlamak üzere Kamberada toplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • iktisadî abluka ve kızıl Çin Ne\v_York 18 A.A.IktL sadî işbirliği idarecisi William Foster cumartesi günü Avrupadan dönmüş ve kendisini karşılıyan muhabirlere komünist Çine yollanan stratejik malzemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • İçişleri Bakanı Kayseri'de Kayseri,18 A.A.Güney illerinde bir tetkik gezisine çıkmış bulunan İçişleri Bakanı Rükncddin Nasuhioğlu bu sabah 7.38 de beraberinde özel Kalem Müdürü Hilmi İnanç olduğu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Sovyetler Birliğinin hakiki kuvveti lar zannedildiği kadar kuvvetlimidir?i Bütün dünyada Sovyetler Birliğinin hakikî askerî kudreti etrafında mübalâğalı fikirleı yürütülmektedir.Bu korku isterisi,mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Batı müdafaasında T.H urkıyenın rolü îsviçrede çıkan Neue Zür her Zeitung adlı gazetede yukarıdaki serlevha ile Tür kiyenin bugünkü dünya ahvali karşısındaki durumu hakkında mühim bir yazı çıkmıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • İstanbul Belediyesi Ş^HİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ Sana Rey Veriyorum Yatan:Cevat Fehim BASKUT Telefon;40*u9 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1951
  • Ne diyorsunuz?Bohün kazak ordusunda kaymakam rütbesini haizdir.Tanınmış bir muharip,çocuklarımın ar kadaşı ve dostudur.Hattâ altıncı oğlum desem de yeri var.İsmini işitmemiş olmanıza hayret ettim,Jan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • 1 Suyu çekip veren makine:2 Bilgin.Vasıta;3 Vergiler.K:sa vakti;4 Em r ve ı İkİ h;ri vtn varia:Çocukların oynamağa bay ti-•iig» şeylejden.Büyük bitki:5 Duanjn kabulü için öyle «öyleriz.Bir nota;7 Başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılıg ve Programla.33.00 Haberler 13.15 Hal B|1e müziği Pl.13,45 Mi nir Nurettin Selçuk ve Necn Rj/a Ahıskandar.şarkılar Pl.14.20 Dans müziği P1.14,4,Programlar ve türküler P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Beyoğlurrun merkezinde kiralık yer Beyoğlunda,Tünel civarında Sofyalı sokağında 34 numaralı apartmanın alt katı ve arkasında bulunan atelye ve antrepoya verişil geniş bir daire kî-alıktır.Yanındaki 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Bu sevkulceyşî hakikat,Sovyet silâhlı kuvvetlerinin tek cephe üzerinde,Avrupa Rusyasmda.toplanmasını imkân altına almıştır.Gene bu mülâhazadan,mekân mefhumunun daraltılarak,büyük orduların bu dar sa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassisi Pazardan başka her gün sabah saat 10.80-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 kürede Türk kahramanları AR 44394 1 Hayatımızın en güzel yılları ATLAS 40835)1 Kanlı aşk İNCİ 84595' 1 Palabıyık yan tiyatrosu.ELHAMRA 42236' 1 Donjuan Renkli orijinal)LALE 435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • o a»O»+Doğu ve Batı Almanya birleşebilecek mi Batı Almanya ile Dosu Almanya arasında birleşme meselesi etrafında yapıl makta olan temaslar hak kında Vasiııgtoıı Post gaze te i tarafından yazılan bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Sovyetler hakiki Baş tarafı üçüncüde keli ve ersiz bir harekettir.Hakikatleri gözden geçirelim.İkinci dünya harbi biter bitmez,savunmamızla ilgili makamlar çok ferasetli ve mâ kul bir tedbire başvurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Günün mevzuları Ege tütün satışları neden böyle oldu Baş tarafı ikincide)dan sonra tütün istihsalinin iç ve etîîf piyasaların isteğine göre ayarlanması,şu veya bu mesnede dayanarak tütün satamıyaeuğın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • x)MİLLİYET.15 Şubat tarihli sayımızda gene bu sütunlarda «ziraat usullerinde tekniğin önemi" başlıklı yazıya,muharriri olan «Sait Coşkun» imzası sehven ko nulmamıştır.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Muhtelif eb'atta 6700 adet demir konsol ile 500 adet ara laması satın alınacaktır 1.E.T' T.İşletmeler indent 1 Muhammen bedeli 9940.lira olan yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme 26,2,951 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Mttrtürtğüııden 1.izmir Atatürk Caddesinde Eski "Dçviet peni/yolla;Acentelik binasının izmir Şubemiz işlilerinin ihtiyacı için ît» kal olarak tadil edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • KİNİNLİ 4 sat tn il» günde 3 kü» *Uatb tır.Ben,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima ~4\muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,netle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıklarınönüneg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • BOl KÖPÜKIÜ NEFİS KOKULU Tuvalet Sabunu 100 de 100 sult/r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Hİe.19 ŞUBAT 19 5 1 Pazartesi Ru.12 C.Ev 1S70 6 Şubat 1366 VAKİT VASATI KZAN!GÜne?6,57 1,16 Öğle 12.28 6.49 l İkindi 15.20 9.41 Aksam 17.40 12.00 Yatsı 1912 1.32 İmsak 5.20 11,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Borsa 1 Sterlin 7,84,80 7.84.80 100 dolar 280.30 280.30 100 FranâiK fr.80.00 0.60.00 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr 64.03 64.03 100 Florin 78.88.40 73 88.40 J00 Belçika Fr.3.60 S60 100 Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Milli Savunma Bakanlığından ilan 1 Maçka silâhhanesinin askerî müzeye tahvili için Istanbulda açılan müsabakaya 43 proje iştirak etmiş olup:23010 Rumuzlu proje B'rinciliği 36748 ikinciliği 01453 Üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • Galvanizli oluklu saçalınacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğ nden 1 Kapalı zarf usulü ile genel ajım şartlarımıza göıc 100 ton galvanizli oluklu saç satın alınacaktır.2 Bu işe ait şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Orman isletmelerinin 951 yılı ihtiyacı için fennî şartnamede evsafı ve bu fenni şartnameye ek listede emsi ve eb'adları ya 21lı 80 adet daire ve 400 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1951
  • k.N.KARACAN D.nıuhada yazı illerini fiilen »dare eden Vahfd Remiz Hiç Maüdıği Y*c N.A.ve A N K Gazetecilik KoUektlt Şirket!Mttbaaat lamldıfrı nr ¦»Uzslya Matbaa*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Feza dan gelen Sû' £3 gürültüler Vaşin.Jtton 18 A.A.'Router' Bahriye Bakanlığı,yıldız,ay ve '•güneşin rıkardığt gürültüleri daim iyi bir şekilde alabilece.ğini umduğu yeni ve muazzam bir radyo telesko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Atlantik Paktı T Bastarafı Birincide 1 Devletleri Dışişleri Bakanlığı,hm Türk;Yunan ve İran İşleri Dairesi Direktörü William Manning Rountree'nin görüşlerine sık sık müracaat edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Amerikan çevrelerinin fikri Diğer taraftan;gelirimizdeki Amerikan siyasî çevreleri ve bu arada Amerikan basını;Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınması hususunda bilhassa ısrar etmekte;sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Times'in biu yazısı Londra,18 A.A.Reuter)Sunday Times gazetesinin Vaşington muhabiri bugün verdiği bir haberde Türkiye,İspanya,Yunanistan ve Yugoslavyanm Atlantik Paktına daha fazla yaklaştınlmaları h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Carnev'm ziyafeti Şehrimizde bulunan Amerikan diplomatları şerefine Birledik Amerikanın Doğu Atlan,tik ve Akdeniz filosu komutan O remi rai Robert B.Car. ıey toreiından dün saat 12.30 da.Colombus kruv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Washington Post'un tefsiri Washington 18 A.A.Basm-Yayjn)Washington Post ga zetesi dün yayınladığı «Şark toplantısı» başlıklı başmakale sinde söyle demektedir:Amerikan sofir ve askerî i'L derlerinin Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Russel Dorr dün geldi F Baslarafı Birincide l munu ilgilendiren meseleler 1 etrafında,Vaşingtondaki salahiyetli mahfil ileri gelenleri ile görüştüm.Türkiyenin iktisadî durumunun ıslahı hu susunda hass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Mc Cloy'uıı tetkikleri Bonn,13 A.A.Birleşik Amerika yüksek komiseri Mc Cloy dün akşam Başbakan Adenauer ile Ekonomi Bakanı Ludving Erhard'ı kabul etmiştir.İyi haber alan çevrelerden öğrenildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Göçmenlere yardım F Bastarafı Birincide 1 vel müstahsil duruma geçirmek en büyük"' vazifemizdir.Yarın kapılarınıza gelecek yardım toplama ekiplerine şefkatimizi hudutsuz olarak açalım.îstanbullu hemşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • MakyaJı kızılların tethiş faaliyeti Köylüler 'komünistlere yardım ettiği için hükümet kuvvetleri tesirsiz dalıyor Singapur,18 AP.Malaya Federal Hükümeti Malayalı komünist tedhişçilerinin Selangor ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Stalin tezat içinde lı müdafaasına iştirak ettirilmesi meselesine temas etmemesi üzerine uyanık bulun maktadırlar.Bazı müşahitlere göre,Slalin'in nazarları,Amerika ve İngiltere harp istiyor gibi takti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • ülit%et ABONE nATXABl Senelik 91 Liradır 6 Aylık 19 1 1 S Yabancı memUketUr için tkl mlaiidlr.İLAN WATLABI Baslık 20 Hu X ne)sayfa santimi 4 Ura üncü 4 4 üncü M ilân sayfan sen Um1 J Dolum,Nikâh,Evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Satılık emlâk} İstanbul Defterdarlığından I Kıymeti Teminat* Dosya No.CİNSİ Lira Lira 512-512 Bakırköy,Zeytinlik man.eski Orta 216 16.20 yeni Ekrem bey so.87 ada,5 parsel yeni 11 kapı sayılı 212,29 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • eri ricat TBastarafı birincide")madiğini bildirmektedirînçon limanında Birleşmiş Milletler kuvvetlerine gelen ikmal malzemesi boşaltılmak tadır.Amerikan donanması liman grupu kumandanı Amiral Thackera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Hile yapar mahkeme Nevyork,18 AP.Nevyork savcılık bürosundan bugün bildirildiğine göre New-York City College basketbol,takımına mensup 3 yıldız oyuncu takımlarının yaptığı maçlarda hile yaptıklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Ankara Basın Birliği Ankara 13 Milliyet)Şen ıimizde yeni kurulmuş olan «Ankara Basın Birliğu senelik ilk umumî toplantısını bugün halkevi salonunda yaparak idare heyetini sermiştir.Yeni idare heyeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Tan matbaası kısmen yandı T Bastarafı Birincide 1 kamıyan Türk Haberler Ajan sının yazı işleri müdürü ile sekreteri;binanın Ankara cad desine bakan,üçüncü kattaki bürolarından bir itfaiye merdiveniyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Millî Eğitim Bakanı M a nisa d a Manisa,18 A.A.Millî Eğitim Bakanı Tcvfik İleri,Millî Eğitim Müsteşarı ve özel kalem müdürü ile birlikte dün saat 16.30 da buraya gel mislerdir.Bakan,Demokrat Parti mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Hindistan Irak ticaret münasebetler?Yeni Delhi 18 AP)Sekiz kişilik bir frak ticaret heyeti Hindistanla ticaret görüşmelerinde bulunmak üzere bugün buraya gelmişlerdir.Heyet es ki ticaret nazırlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Kızıl papaz Londra 13(AP)İngiltoıenin kızıl papazı Cantenbury Doyeni bugün Başbakan Clement Attlee'ye şiddetle hücum etmiş ve harbe götüren îngiliz savunma sına nihayet verilmesini talep etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • fsvîçrede kışın tahribatı Lucern,13 CA.A.Reuter)İsviçre demiryolları idaresinin bildirdiğine göre,St.Gothard demiryolu tünelinin ağzını hâlâ kapamakta olan muazzam kar yığınları,kaya ve kökleriyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • İranın siyaseti Tahran,13 A.A.Afp)Bugün parlamentoda demeçte bulunan Dışişleri Bakam Mub sin1 Reis,İran siyasetinde Bir leşmiş Milletler anaj'asasına uymak kararında bulunduğunu teyid etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Tevfik Rüştü Araş ı Atmaya gitti Bir müddettenberi şehrimiz de bulunmakta olan Birleş,miş Milletler Filistin komis yonu Türkiye delegesi Dr Tevfik Rüştü Araş dün sabar uçakla Atinaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Kayak müsabakaları Bursa,18 A.A.Bugün Uludağ'da,Fatintepe ile Ka yakevi arasında yapılan kapalı iniş müsabakalarında aşa ğıdaki neticeler alınmıştır:1 inci kategori:1)Mahmut Eroğlu Erzurum)2)Osman Yüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Macaristanda komünizm aleyhtarlığı Vaşington 18 A.A.Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre,Sovyet peyki olan merkezi Avrupa memleketlerinde ve bil hassa Macaristanda spor habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Bir uçak kaznsı Stokholm 18 A.A.Afp)ingiliz hava kuvvetlerine ait bir «Vickers Vlettia» uçağ*n|n Stokholm civarında Bromma ha va alanına düşmesi neticesin de bir ölü ve beş yaralı vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Yeni bir keşif Londra 18 A.A.Sovyet mü hen dişleri bir traktöre takılıp,ekilen arazinin dönüm sayısını kendiliğinden kaydeden ve hek tarograf adı verilen bir cihaz yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • İsrail petrolleri Hayfa 18 A.A.Umumiyetle inanılır kaynaklardan bil 'irildiğine ^öıe geçen ay Isra il ile İngiliz petrol kumpanyaları arasında varılan bir anlaş madan sonra,İngilizlerin işlet,mekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Vakfıkebir'deki hidroelektrik santralı Vakfıkebir,18 A.A.İki senedir inşa edilmekte edilmekte olan hidroelektrik santrah dün yapılan bir töreni müteakip işletmeye açılmıştır.Trabzon Valisi,merkez ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1951
  • Milano'da sabotaj Milano,18 A.A.Milaııoya elektrik cereyanı veren Vil la Tirano elektrik santralı civarında şiddetli bir infilâk olmuş cereyan kesilmiştir.Hâdise bir sabotaj hareketi olduğundan tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1951
  • eşikt aş Fenerli berabere kaldı iki takını ia sür'atli ve azimli bir oyun çıkararak maçın mukadder neticesine ulaştılar.Bu suretle kupa maçları şampiyonluğunu Galatasaray kazanmış oldu Dürt büyük kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1951
  • Mint tarımımızın dört kıymetli elemanı Soldan sağa:Cahit önel Halil Ziraman.Naili Moran Torna Balcı,Osman Cosgül G.Saray kulübünün atletizm faaliyeti iki kulübümüz arasındaki rekabet,Türk atletizminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1951
  • €3Iğ« 'M^m^iüuL&i Austria son unculuğa düştü SSd£%İSS?V!ÎÎTü"?YapXlan turnuvaYa.o haftalarda Şehrimizde bulunmaları sebebiyle ESS" U *rİC\f^ b01 taklm1' yapt,«l dört m°V* berabere kalarak u£SS defi£5?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1951
  • M mmmm v:vi'.f.I X*4wp* i«f^i M*?O ingiltere lig maçlarından bir görün E LİG MAÇLAR VE TAKIMLARIN DURUMU Tottenham Hotspur,Arsenal ve Middlesbrough,şampiyonluğun en yalcın namzedi bulunuyorlar İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1951
  • Dünkü maçın tenkidi [Sahanın en iyi oyuncu-pari;Hüseyin,Salahattims K 8 Son haftalarda çıkardık l'arı ovunlarla,ligin en istikrarlı takımı durumuna yükseldiklerini ispat eden Beşiktaşlılar,dün Fener b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1951
  • Ankara maçları Ankara 18 A.A.Bugün yapılan Ankara futbol liginin birinci devresi sona ermiş bulunmaktadır.Bugünkü maçlarda Kalespor,Maltepeyi 1 0,Ankaragücü Hacettepeyi 2 0 ve Gençlerbirliği de Havagü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor