Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Amerikan diplomatlarının temasları oyar Mc Ghee i kabul etti Amerikan Dışişleri Bakan muavini Başbakan ile de 1 saat 45 dakika görüştü.Elçiler konferansı yarın toplanıyor Amerikan hava bakanı Ankara'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • J-V* İfipPf v.«r Hiiyiik Milled Meclisinin toplantılarından bil Kortiniis ububat ihracı işi edişte görüşüldü Ticaret Bakanı dosyala r tekemmül edince mesuller hakkında hukuk dâvası açılacağını söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • İran Şahı'nın muhteşem düğünü bîr bayram havası İçinde kutlanıyor Tahran,12 A.P.İran Şahının düğününü ilân öden 21 pare top atılırken bugün Şah'la 18 yaşındaki güzel nişanlısı Süreyya İsfendiyarî'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Polisi yarahyan bakkal Ali Alher adında sabıkalı bir bakkal sarhoş bir haıde tabanca ile sağı solu tehdit ederken kendisini teskin etmeye çalışan polis Macit Alkan'ı ağır surette yaralamıştır.Yukardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Pleven De Gasperi mülakatı başladı Dışişleri Bakanlarının d a iştirak ettiği Santa Margherita'daki ilk toplantı üç saat sürdü Santa Margherita,12 A.A.Afp)İtalya Başbakanı Alcide De Gasperi ile Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Ameri ka Alman ya münasebeti V^şington 12 ^A.A.United Press» Batı Almanya Parlâmentosunu mensup o!an ve Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Amerikan hûkûmeti liderleriyle görüşmek ve kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Gelir vergisi Marttan itibaren me muriar ne miktar maaş alacaklar?Meclis bütçe komisyonu,gelir vergisinin malî yılbaşı olan bir marttan itibaren memurlara teşmil ve tatbik edilmesine karar vermiştir,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Devlet Bakanının demeci Karaosmanoğlu,bir devlet adamı memleketi harbe sokmadık diye övünmemelidir,diyor Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu Yo2gat,12 T.H.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosnıanoglu bu sabah oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Yusuf Ziya Ön is Denizbank kuruluyor Ankara'dan dönen Denizyolları Umııın Müdürü Yusuf Ziya Önis dün bir basın toplantısı yaptı Ankaradan dönen Deniz yollan Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş yaptığı bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • DEWEYlN 1 ÜXKÜ AIİ1IİM BEYANATI Türkiye Atlantik Paktına alınmalıdır Nevyork,12 A.A.Nevyork Valisi Thomas Dewey bugün «Lincoln'u anma günü» münasebetiyle verdvği bir nutukta Birleşik Amerikanın İspany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Birleşmiş Milletler kuvvetlerinden bir grup ileri hatlara doğru hareket ederken Kızıllar,dün Korede mukabil taarruza geçti Cepheden alınan haberlerde durumun karışık ve cîddî olduğu belirtilmekte,18 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Otuz uç bin gonullu korey^egitn^^ Millî Savunma Bakanlığ ı henüz bu hususta b:r karar almadığı için alakalı büro sadece kayıt işiyle me şgul oluyor Ankara 12 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığı Kore Bürosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • t-Japonyada komü nist Tahrikçiler:Tokyo 12 A.A.United Press» Kyodo Haberler Ajansının bildirdiğine göre polis,«Barışın Sesi» adındaki gazetenin çıkarılmasına çalışan ve yardım eden 651 kişiyi tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Allah Türklerden razı olsun Amerikan «Orlando Sentinel» gazetesinin birinci sayfasında Bu ne biçim envantet Bunlar nasıl dost Bu nealdanış» başlığiyle yukardaki karikatür çıkmıştır.Bu karikatürde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1951
  • Darülacezede ki tetkikler Şehir Meclisi üyeleri ve basın mensupları dün Darülacezeyi 2İyaret etmiştir.Yukardaki resimde ziyaretçiler,müessesenin yemekhanesinde yemek yiyen kadınlarla birlikte görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • KONGRE İr Sipahi Ocağı kongresi 25 şubat pazar günü saat 16 da Beyoğlunda Mis sokağındaki cemiyet merkezinde icra edile çektirir İstanbul Tekstil Sanayi î- çileri Sendikasının yıllık kongresi 25 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Darülacezede restore edilen hastahaneden herkes istifade edebilecek Dün saat 11 de Şehir Meclisi üyeleri ve basın temsilcileri Darülacezeyi gezerek müessesenin yeni faaliyet şeklini yakından tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Bir polisi vurdular Sarhoş bir sabıkalı,kendisini teskin etmeğe çalışan bir polisi yaraladı Evvelki gece saat 22 sıralarında Çarşambada,genç bir polis memurunun ağır surette yaralanması ile neticelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • İtalyaya yas:ve yağlı madde ihracı imkânları artıyor E oma Ticaret Müşavirliği alâkadar makamlara bir rapor göndererek İta!i hükümetinin son çıkarc bir kararname ile yağ vı y ğlı maddelerin ithalini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • İşçiler arasındaki kanlı kavga Bakırköy bez fabrikası işçilerinden Abdullah,İbrahim,Mehmet,Ali ve Ali Rıza bir iş meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Bunlardan bıçaklarını çeken Ali Rıza ve Abdullah d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Yusuf Ziya Onişin Basın toplantısı Yıısu£ Ziya Onis DenizyoJ'arı idaresinden Denizbank'a devredilecek 18 milyon liralık açığın 1-2 yılda kapatılabileceğini söyledi Devlet Denizyolları Genel i Müdürü Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Göçmenlere yardım işinde vazife alacak bayanların toplantısı İstanbulun göçmenlere yardim işinde vazife almak isteyen bayanlardan bir grup dün Bayan Gökay'ın başkanlığında bir toplantı yapmıştır.Topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Karısını yaraladı Bir leblebici kendisinden boşanmak isteyen kaiVsını ağır surette yaraladı Evvelki gece Silivriniri Celâliye köyünde kanlı bir hâdise olmuştur.Tophanede leblebi cilik eden Hüseyin Akt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Müstakil iş mahkemeleri ihdas edilecek Şehrimizde faaliyete geçmiş olan iş mahkemesinde biriken dâvaların miktarı 600 ü geçmiştir.Ve bu mevzuda açılan dâvaların pek çoğu henüz tetkik edilememiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • 15 yaşındaki kızı iğfal eden kasap savcılığa teslim edildi Floryada oturan Şaban adında 45 yaşlarında bir kasap,ayni semtte oturan Saliha adında 15 yaşlarında aklî muvazenesi zayıf bir kızı iğfal etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Yumurta fiatlan düşüyor Yumurta piyasasında fiatlar da bir miktar düşüklük olmuştur.Dün piyasada iri taze talaşlı malların sandığı 100,samanh malları 95-98,ufak taze Karadeniz malları ise 90 liradan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Hmî bahisler Elektronik'den elde edilen faydalar İstihsali arttırmak mücadelesinde Elektronik ilmine gayet önemli bir rol düşmekte olup,geçenlerde,ilmî araştır malar ve endüstride elektronikin tatbika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Daimî Encümende E.T.T,bütçesi görüşüldü Daimî Encümen dün Valininbaşkanlığında toplanarak Belediye bütçesi üzerindeki çalış malarına devam etmiştir.Dün kü toplantıda E.T.T.Umum Müdürlüğü bütçesi görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Beyin kanamasından öldü Büyük Lângada,Sepetçi Su lim spkağmda oturan ve bu semtte bakkallık yapan Hazarik adında bir Ermeni,evvelki gece Yenikapıda Bahriyeli Hüseyin adındaki şahısla karşılaşmış ve 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • İcra İflâ Kanunumu,tâdili hazırlıkları İcra İflâs Kanununun tadili için hazırlıklara başlanmıştır.Adalet Bakanlığı İstanbul Balosuna ve ilim adamlarına birer mektup göndererek,kamu nun tatbikatındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • K ISA HABERLER Çatalca cezaevinin yapılması için gerekli tahsisat Bakanlıkça İstanbul savcılığına gönderilmiştir.¦Â-Tekel-Bakanı Nuri özsan dün Tekel ve Gümrük tesisle,ıini teftiş etmiştiric Bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • lence yenen Paris güzel bir şehirdir.Muhteşem ve temiz otelleri,geniş ve temiz bulvarları,kuş tütünden başka herşeyi bulacağınız mağazaları,meşhur Fransız işçilerinin bütün mcharetlerini gösterdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • hiçbir şeyden haberi olmıyan Mustafa arabasının üzerinde olduğu halde giderken ansızın Muammerin taarruzuna uğramış ve vücudunun muhtelif yerlerinden aldığı dört bıçak darbesi altında cansız olarak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Kiliste Trahom mücadelesinden elde edilen neticeler Kilis MİLLİYET)Kilis te senelerdenbcri bir âfet halini alan trahom hastalığı bir çok kimselerin ve ailelerin hayall'jrmı söndürmüş dünya güzelliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Adanada bO yaşındaki bir kadına tecavüz ettiler Adana,MİLLİYET)A-3anaya bayii ilçelerden Kozanın Poskubasakai köyünden ı»0 yağında,evli Döndü Alıcı kadm ormanlıkta »ayvan otlatırken üç kişinin to cavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Bursdda Merinos fabrikasında bir kurs açılacak Buısn,MİLLİYET)Yapaj-s» kalitelerinin tesbiti ve yapağı cins ve nevileri üzerin de incelemeler yapmak maksiKİıylc bu ay içinde Merinos lubrikasında bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • Elazığlılar nihayet bol suya kavuştular Flâztg,Milliyet)Elâzjv.'m ve Elazığlıların seneler cU'nheri sabırsızlıkla beklediği içme suyu nihayet iki gündcnbon şehre gelmiş.bu mü-»aiC'bctle belediye suya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1951
  • PO0+*4+m ı e HALKINSESI Geçit yerler:1 Kctragümrükte oturan bir okuyucumuzdan alii dığımız mektubu aynen v neşrediyorum.Alâkalıların dikkatini çekeriz,«Karagümrükteki Feyzi-pasa caddesinin nısvını teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Dewey'in demeci Nevyork Valisi,Amerikanın yalnız deniz ve hava kuvvetlerine güvenmesinin delilik olacağını belirtti Nevyork i?A,A,Afp)Nevyork ile Cumhuriyetçi va lisi Thomas Dewey,partinin Hoower ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Yugoslavya,komşuları ile dost geçinmek istiyor Belgrat 12 A,A.Afp)Yugoslavyanın Birleşmiş Mil Jetler nezdindeki delegasyonu üyelerinden orta elçi Bartoz dün akşamki beyanatında,«Yugoslavya,Türkiye,Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Dörtler Paris'te toplanacak Nevyork 12 A,A. Reuter)«Nevyork Times» gazetesinin Vaşington siyasî muhabirinin bildirdiğine göre:Birleşik Ame rika,İngiltere ve Fransa mart ayı başlarında dört Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Kral Faruk şerefine verilen ziyafet Kahire,12 A.A.Kral Faruk,d'ün akşam nişanlısı Neriman Sadık'ın ailesi tarafından şerefine verilmiş mutantan bir ziyafette hazır bulunmuştur.Bu ziyafette.Kralın hemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Komünist Cinde tevkifler artıyor Hong-Kong,12 A.A.United Press)Milliyetçi Çin istihbarat servisinden gelen haberlere göre,Kore harbi başladığındanberi komünist Çindet evkif edilenlerin sayısı gittikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Bey n el m i I el basın enstitüsü Amerikan Gazete Başmuharrirleri Cemiyetinin ve Amerikan Basın Enstitüsünün teşebbüsü,ve on dört memlekete mensup on beş gazete başmuharrirlerinin «jtirakiyle Kolombiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • "Samsun» bugün limanımıza geliyor îtalyanın Ansaldo tezgahlarında inşa edilen «Samsun» vapuru,bugün saat 15.30 da limanımıza gelecektir.Gemide,Batı Akdeniz limanlarından alınmış,elliyi mütecaviz yolru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • İki vapur Kuruçeşme ünlerinde çarpıştı «Sümer" vapuru,dün Kuruçeşme önlerinde demirli bulunan "Şark" vapuruna bindirmiş ve hasara uğratmıştır.Liman Müdürlüğünce gerekli tahkikata başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Fransanm bir karan Rumen ve Arnavutluk temsilcilerinin Paristen 80 kilometreden fazla uzaklaşmaları yasak edildi Paris 12 A.A.Reuter)Paristeki Rumen,Bulgar ve Arnavut diplomatik temsilcileri Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Fransa İspanya arasında kaçakçılık Paris,12 A.A.Router)İçişleri Bakanlığı Fransız emniyet teşkilâtının geçen ay içinde Fransa ile İspanya arasında insan ve kıymetli eşya kaçırmak için İspanyol anarşis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • İsviçre ordusunun silâhlanması Bern,12 A.A.Reuter)Federal konsey bugün 400.000.000 isviçre frangı sarfiyle İsviçre ordusunun ağır tanklarla teçhiz edileceğini bildirmiştir.Bu masraf,5 yıllık ve 1.400.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Atlantik Birliği komitesinin bir teklifi Nevyork,12 A.A.Reu ter)Atlantik Birliği komitesi millî konseyi general Eisenhower'c 12 Atlantik paktı üyesi için bir tek müdafaa ve bir tek Dışişleri dairesi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Japon barışı meselesi i John Foster Dulles,Japonya ilo yapılacak S barışın esaslarını a izah elti 8 Manilla 12 A,A.Uni-J[ ted Press)John Foster S Dulles bugün yaptığı bir basın konleransinda,Ja.S pon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Hindistamn İran Salıma gönderdiği düğün hediyesi Yeni Delhi 12 H.H.S.Hindistan Hükümeti,İran Şehinşahınm düğünü munasebe tiyle geline ağır Benares işlemesiyle tezyin edilmiş iki yatak Örtüsü hediye et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Askerden kaçmak isleyenin çıkardığı yangın Lansing Michigan)12 A P.Polis tarafından bildirildiğine göre,Michigan hükümet dairesinde vuku bulup 4.000.000 zarara malolan yangına,askerlikten kurtulurum ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Acı bir kayıp Merhum Beyoğlu mutasar rıfı Enver Beyîn kerimesi Dr.Miralay Rıfat Be^in refikası,Sadrettin Enver,Münevver Kocamaz ve Nilüfer Yağızata*nın hemşiresi,Vildan Azerin annesi.Mühendis Ahdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Pariste hayat I,I,nasıl geçiyor «Cartier Lâtin» in caddelerinde dünyanın dört bucağından gelmiş genç,ihtiyar insanlan birbiriyle kaynaşmış bir şekilde görmek her an mümkündür.Yazan:Paris hususî muhabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • ^»^«artı,in Fransız gazeteleri son günlerde bilhassa Balkın ve Yakın Şark meseleleriyle yakından alâkadar olmaktadır.Bu arada Fransız basınım en ziyade is {al eden bir mesele de.Yugoslavya tecavüze uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Lokman Hekim ff Doktor Hafız Cemal v Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün h B abah saat 10.30-12,öğle.I dt;n sonra 14.30-17 de hasta I kabul eder.İstanbul Di-î vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHlR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yaran:Cevat Ferrim BAŞKUT Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Meydanlarda sığır çobanla ıı durmadan hazin şarkılarını söylüyor,Kazaklar durmadan içiyor ve havaya ateş ediyorlardı.Tüfek ve «Huha huha sesleri genç mülâzimi odasına kadar takip etti.Yatağına uzandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Hollandaya 150 bin kilo ti?ihraç edildi Son günlerde fiğ piyasas:gevşemiş ve fiatlar 29.50 kuruşa düşmüştür.Geçen hafta içerisinde Hollandaya 150 bin kilo fiğ ihraç edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Kasap dükkânını soyan hırsız Şeh reni ininde kasaplık yapan Ahmet'in dükkânına evvelki gece duvarı delmek suretiyle giren meçhul bir hırsız içinde 500 lira kadar bir para bulunan küçük bir kasayı alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Mevkuf komünistlerin tahkikat evrakı Ankara.12 T,H.A,Komünist tahrikâtçılığmdan sanık olarak şehrimizde tevkif edilmiş bulunan 30 kadar komünis tin ilk tahkikat evrakı tekemmül etmiştir.Büyük bir tit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • îzrrs'rde b r ksiTsıün sfr yakalandı İzmir 12 Milliyet)Bugün de şehrimizde bir komii nist sanığı tevkif edilmiştir.1948 senesinde Türkiyeye illica eden mültecilerden olup şehrimiz Şark Sanayi Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • Harici kısa haberler ÎSVlÇREDE Bu gece Leşsin ilinin Ali yolo köyüne muazzam bir çığ düşmüş evler yıkılmış,birkaç kişi enkaz altında kalmıştır.Saat 6 da Zürich'e gelecek Gothard ekspresi kara saplanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1951
  • İtalyan komünist rtisi dağılıyor mu *XS/N/Son vaziyetin,hakikî kuvvetlerini gizlemek isteyen komünistlerin bir oyunu olarak da vasıflandırılıyor Roma 12 AA,Lps)Komünist Partisindeki ayrı lıklar İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • 1 Onema;2^—5«to-Hir-yan'm bir eseri;3 Para saklanacak yer,Baştaki harfr »iz rüzgâra hitap;4 Hamle edememe;5 Tersi)Ok,Bir nota,Bayram;6 Amerika Birleşik Devletlerinden biri;7 Boş hayal:8 Hararet,Siyahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Bundan evvelki bahislerde.Sovyet har*)doktrinini teşrih ederken bu doktrininin gayesi ni Süsyalf/rnin galebesi ieskil ettiğini e bunun için de politika sahada bu amacı tahakkuk ettirecek gerekli manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAjj Bu nüshada yazı İğlerini P idare eden.Vahid Ramiz 0 Dizildiği Yer:N.A.ve A I Gazetecilik Kollektif S,f Matbaa»!Basıldığı Ehiij^lya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • BEYOGJ-u ALKAZAR 4256,J i Ba yan tarzan 25 kısım)AR 44394)I DonjuH Renkli)ATLAS 40835)1 Şen Be)de.İNCt 84595)1 Istanbul!fethi.ELHAMRA 42236' 1 Dotjuan Türkçe)LALE 43595' 1 Donjua Renkli)ÎPEK 44289» 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • HİKAYE insizin olumu F.Alton ERDURAN «Eğer Müslümanlık bu riejnekse hepimiz islâmiyet içer.Sinde bulunmuyor muyuz'/GOETHE Köy in sakinlerinden fakir ve ¦nüfttevj bir çiftçi vardı.Kulübesi herkesinklnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Havdarpasa Numune Hastahanesının su tesisatı islah edilecek Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune hastahanesinin su tesisatının yapılması için Sağlık Müdürlüğü emrine 25 bin liralık tahsisat göndermiş,ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının neşretti,ği bültene göre,tedavüldeki para miktarı 25 milyon lira artmış ve yekûn 965.1234.584 lirayı bulmuştur.Ayni bültene göre,dahilde ve hariçte olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Savcılık şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Beyoğlunda.Aynalıçeşme caddesinde bir apartmanın 2 nci katında oturan 70 yaşlarında Ahmet Yılmaz adında bekâr bir adamın iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • İJtUltiytt ABONE FtATUIBl I Senelik £8 Uradır I S Aylık 19 IS» 8 1 I Yabancı memleketler İçin iki mitildir.İLAN HATLARI Baslık ao Ura 2 ncl sayfa santimi 4 Uta I üncil 4 4 Unctt Li llAn sayfaa t Dofum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • 1 Sterlin 7.89 00 7.89.00 100 dolar 280,50 280,50 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar Okuyan:Ahmet Üstün 14.20 Türkiye Kadın Birliği adına konuşma 14,30 Şarkı ve tür küler Pl» 14,45 Program lar ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • ffc/N/V/V Tıbbî keşifler Kan n ı Şah damarlarından kan naklini çabuk bir şekilde yapmak için Amerikan doktorları yeni bir teknik meydana getirmişlerdir.Bu tedavi şsekli ki iti!şok veya fazla kanama ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Mühim teb!iğ Ankara 12 T.H.A,Maliye Bakanlığından bildirilmiştir:Bir müddetlenhoıi bazı vatandaşlar yabancı,memleketlerden kendilerine hediye olarak gönderildiğini veya bedeL siz olarak getirildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Büyük Britanya festivali Festivale gelecek ziyaretçileri ağırlamak için girişilen hazırlık 1951 Büyük Britanya festivali gibi milli bir olay münasebetiyle bütün dünyayı davet etmiş olan ve kapılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Maraş'ın kurtuluş yıldönümü Maraş 12 A.A.Maraş bugün 31 inci kurtuluş yıldönümünü büyük tezahüratla kut lamıgtır.Merasimde,bandonun çaldı,ğı İstiklâl marşı ile başlanmış ve bunu askerî birliklerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1951
  • Finlandiya Elcisi Ankara'da Ankara.12 A.A.Yeni Finlandiya elçisi Mösyö Asko İvalo bugün saat 15 'tc Atatürkün muvakkat kabrini ziyaretle bir.çelenk koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Elektrikle fedavî hakkında kanun Bugünkü Meclis'te Radyolu,ji.Radyum ve Elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki kanu nuri bir maddesinin değiştirilmeşine ve bu kanuna bir madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • GELİR VERGİSİ VE MEMURLAR Bütçe komisyonunun kararı Büyük Mîllet Meclisinde kabul edildiği takdirde memurların alacağı maaş miktarını gösterir cetveli veriyoruz B.M,Meclisi bütçe komisyonu,Gelir Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Missouri zırhlısında konferans Tokyo,12 A.A.Reuter)Kore'deki 8 inci ordu komutanı general Matthew Ridgway bugün bir konferansta bulunmak üzere helikopterle İnçon açıklarında bulunan Missouri lırhlısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Tugayımızın büyük muvaffakiyetleri Batı cephesi Kore)12 A.P.Birleşmiş Milletler kuv vetlevinin Seul kapılarına kadar dayanan büyük taarruzun da öncülüğü,çetin Turk tugayı ile 25 inci Amerikan tümeni y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Umumî vaziyet Tokyo,12 AP.Kore eephesinden alınan son habeı lere göre,umumî vaziyet ğı şekildedir:Çinli ve Koreli kc münistler cephenin dağlık merkez kesiminde müttefikler hatlar ar anda tehlikeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • İv orede mukabil taarruz TBastarah birincide!nııştır.Bu haberlere göre,dev riye 4 mil kadar çekilmekle beraber,hâlâ 38 inci arz dairesinin bir mil kadar kuzeyin dedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Otuz üç bin gönüllü T Has,la rafı BIı incide 1 bulduğu arıklan maldadır.'Diğer taraftan havacı ola tak Koreye gitmek isteyen Sa biha Gökçen'in buna muvaf fak-olamayınca bu defa hemfcire olarak gitmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • İra o Şahının ugunu TBastarafı birincidel vası esmekteydi.Şahın,anne tarafından Al-10an ve Avrupada tahsil görffâş nişanlısı kapalı bir'otomobille ve beraberinde hükümdarın kızkardeşlcri Eşref Ky Şems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Uçan dairelerin sırrı çözüldü BunUr atom denemeleri için uçurulan plâstik balonl armış Nevyork 12 'A,A,Birleşik Amerika Bahriye Bakanlığı Araştırma Dairesi Atom Fi ziği Şubesi Bakanı Dr.Urner I.idde],
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Türkiye atlantik paktı T Bastarafı Birincide 1 derhal Atlantik Paktına alınmalarını istemiş ve şunları ilâve etmiştir:«Eğer Yugoslavya Rusyanın eline düşerse Yunanistan ne kadar daha hür kalabilir?Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Yndi Yunanlı erev yapıyor Atina,12 AP.Yunan hükümetinin din kaidelerine mugayir hareket ederek din serbrstisini ortadan kaldırdığı iddiasiyle kendilerini öldür mek için açlık grevine başlamış olan yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Devlet Bakanının demeci TBastarafı birincidel bındu sulh için de yaşamanın da bir zaruret olduğu gibi.İşte şimdi,çocuklarımız Kore'de harbediyor,hem de nasıl:Şan la,şerefle.Evlâtlarımızın,kar döşlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Bayor Mc Gheel dün kabul etti rBastarafı birincide] Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Agaoğlu,Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,Genelkurmay Başkanı Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Hububat ihracı işi T Bastarafı Birincide J tahkikat hususundaki sözlü sorusu,sıvasiyle Adalet ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlarıtarafından cevaplandırılmıştır.Adalet Bakanının izahatı Adalet Bakam Halil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Akdeniz'de manevralar Valet!12 A.A.U.Press)60 kadar Amerikan ve İngiliz harp gemisi bugün gayet gizli tutulan ve harp zamanındakine müşabih şartlar içindc manevra yapmıya başlamıştır.Bu manevra bu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1951
  • Pleven De Gasperi rBastarafı birincide!lortlarında toplanmışlardır.Bu ilk toplantı 3 saat sürmüştür.Tünes'in tefsiri Times gazetesinin muhabiri,ne göre,Kont Sforza,De Gasperi,Schuman ve Plevcn'in topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • I Bilinci devreyi basta bitiren Beşiktaşlıların,bundan evvel yaptıkları karşılaşmalardan bir görünüş.Lig maçlarının birinci devresinin bilançosu a^K^^y/'Sr',fi&&^t*+*4ite&&&9!ile Büyük takımlarımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • 5 ODALI VİLLA 2 Odalı bodrumu ve garajı vardır ISTANBULDA BAK1RKOYUNDE ASFALT ÜZERİNDE BULUNAN BU VİLLA T.C.ZİRAAT BANKASININ VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYESİNİN 15 MART ÇEKİLİŞİNDE BUYUK İKRAMİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma komisyonu başkanlığından 1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 16,2.951 cuma günü saat 11 de yapılacağı ilân olunan îstanbulda Ortaköyde inşa ettirilecek tütün bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • İstanbul PTT.Eölgs müdürlüğünden 1 Baş Müdürlük umumi depo ve Arnavutköy amoanannda bulunan muhtelif cins 67 kalem hurda eşya açık arttırma ile satılacaktır.2 Muhammen bedel' 2060 lira,kat'î teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • İLAN 28/1/ve 1 6 11/2/951 tarihli Milliyet gazetesiyle yayınlanan Adapazarı 117 No.lı As.Sa,Al.Ko.da satın alınacak olan şerit ve daire testerelerini bileme tezgâhına ilâveten yanlışlıkla çaprazlama k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • I TÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu:1928 Penipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vâdesi/tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • Kocaeli Asliye Hukuk Mchkemesinden 959/100» Ömer ağa mahallesi Tekel caddesi No.52/1 de oturur Müfit Işılay tarafından Üsküdar Sultantepe Yeni dünya sokak No,22 de Nülifer Yazıcı nezdinde Mehmet Şemse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • izmit Belediyesinden Keşif bedeli 2G307 lira 44 kuruştan ibaret Kozluk birine!caddeden itibaren rasathane bahçesine kadar Aynalı kaval* yolu kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuşturihale 20/2/951 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • rite.6 C.Ev 1370 VAKİT VASATI EZANI Güne/6,57 1,18 Öğle ]2,28 0,49 İkindi 15.20 9,41 Akşam 17.40 12.00 Yatsı 19 12 1,32 İmsak 5.20 11.40 13 ŞUBAT 31 19 5 1 K.Sa.Salı 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • KİNİNLİ ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI"*^ GEÇİRİR Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek için GRİPİN almağı ihmal eımeyinİL mw)J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • r r r V Bu iki kulüp haftaya karşılaşıyor Lig maçlarının ilk dev i esi,pazar günü yapılan Beşiktaş F.Bahçe kar-şıiaşmasiyle sona ermiş bulunmaktadır.Bu sebep le,önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • Bursa 1.Sulh Hukuk Yarqichaindau 950/53 Davacı Mehmet Sait Sözügeçen,Fatma Lâmia Süer.Abdülkadir Hayati,Recep İsmet ve Hasan Yaynık vekilleri Avukat Osman Yazıcı tarafından davalı Fatma Nuran ve Nezih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • 4 MOTÖrtt.0 CON8T«LV.*TıON DStf UÇAKUARİLİ,SEYAHAT EDİNİZ HER PAZAR İSTANSUL'OAN Ü9SON ROMA BİR UÇUŞTA)Rio os jansIro MADRİD BUENOS AİRBS'C SEYAHAT ACsNUrtıt» VEYA PAN AMERİKAN'* MÜRACAAT EDİNİZ TtL 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1951
  • M.II flüllı VI III İMİM»—HI» I I I.«I—Ml HI.Jüt hububat çuvalı için teklif ediıecek Toprak Mahsulleri Ofisi Gene!Müdürlüğünden En az 500.000 ve en yok.1.000.000 adet jüt hububat çuvalı sipariş edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6