Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • M m m* 7 ğğM Çarşamba günü şehrimizde toplanacak olan Amerika Orta Doğu elçileri konferansına başkanlık edecek olan Amerika Dışişleri Bakan muavini Mc Ghee Yeşilköy hava alanında uçaktan indikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Izmirde eli bıçaklı bir kadın Kiraz Döner yaraladığı ad;mı elinde bıçakla çarşı boyunca kovaladı İzmir,11 T.H.A.Bugün şehrimizde garip bir yaralama hâdisesi olmuş genç bir kadın kocasiyle arasını açan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • SPOR BEŞİKTAŞ FENERBAHÇEYİ DÜN 1 O MAĞLÛP ETTİ Jİ' v-Dün lig maciarmm birinci devre son maçlarına Şeref ve Derma-I mistir.Yukarı*!resrmöe dünkü maçta bir Fener akınını Be&ıkta* bahçe stadlarında d-va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Kasımpaşadakı esraı tekkesinde yakalanan beş esraıkeş Kasımpaşada büyük bir esrar tekkesi basıldı Evvelki gece,bizzat Emni-j rü Nihat Ertürk'ün idaresin-yet Müdür_Muavini Halim I deki emniyet ekipi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Kore harekâtını idare eden Gl.Mac Arthur cephede bir subaydan izahat alırken KOREDE MÜTTEFİK ORDULAR!KUZEYE DOĞRU İLERLİYOR 5 istikametten îlerlîyen kollardan bîrîsî Niongşon şehrî bölgesine ulaştı.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • şiîîiş Milletler Müttefik ilerleyişinin 38 incî arz dairesinde durdurulması imkânlarını inceliyecek Lake Success,11 A.A.United Press)Sovyet Rusya salı günü Amerika Birleşik devletlerini Çine tecavüz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Konîraplâk şapkalar Harbin doğurduğu sıkıntılar insanlar ı akla gelmedik işleri yapmağa sevketmektedır.Şapka imalinde kullanılan fötr'ün fevkalâde pahalilanmasi karşısında bir çare ariyan Parisli Balm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Mısır Kraliçesi olacağı tahakkuk eden Neriman Sadık Kral Faruk Neriman Sadıkla evleniyor Kralın nişanlandığı dün resmen ilân edildi.Düğün günü henüz belli değil Kahire,11 A.A.Kral Faruk'un Bayan Nerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Pasifik bölgesi için plân hazırlanıyor Paris 11 A.A.Afp)Avustralya radyosunun verdiği bir habere göre,Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları,Japonya sulh antlaşması hakkında yarın iptidaî müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • DEVLET BAKANININ DEMECİ "Bu memlekette insan insandan korkmıyacaktır.Medenî olmanın birinci şartı hür olmaktır D.Pmilletin son ümididir,limitleri boşa çıkarmıyacağız,Samsun 11 T.H.A.Devlet Bakanı Fevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1951
  • Kore Türk tugayı komutanı Gl.Tahsin yazıca Tugayımıza dünyanın hayran ılğı Londra 11 A.A.Lps)Londradaki siyasî muharrirler.Bir,leşmiş Milletler adına Korede çarpışan Türklerin,yarattıkları kahramanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Sümerbankın durumu Sümeıbank Umum Müdürü eldeki pamuk ve pamuklu etrafında izahat verdi Sümeıbank Umum Müdürü Cevat Adıgün şehrimize gelmiş tir.Umum Müdür,kendisiyle konuşan bir muhabirimize Sü merban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Emrazı sariye teşkilâtına dağıtılan haritalar Sağlık Müdürlüğü,şehrimize bağlı 36 nahiyenin teferruatlı paftalarını hazırlatmıştır.Bunlar teksir ettirilerek emrazı sariye teşkilâtına dağıtılmıştır.Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Kaynar su ile haşlanan çocuk Küçük Ayasofyada Yabancı sokağında 22 numarada oturan İsmail'in iki buçuk yaşındaki oğlu Yaşar Kanlıok soba üzerinden devrilen bir tencere kaynar su ile haşlanmış,derhal H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Âcil cerrahî istasyonu martta açılacak Eski Beyoğlu hastahanesinin ön kısmı kazalar ve yaraı lamalar için âcil cerrahî istasyonu haline getirilecektir.Yeni istasyonun açılma hazırlıkları tamamlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Canı Hatlarında yüzde 20-25 liisbetinde artış var Mtnşe memleketlerinde cam fiatlaunın yükselişi piyasamıza da tesir etmiştir.Cam fiat,lan son günlerde eskiye nisbetle yüzde 20-25 arasında art mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Emniyet Müdürü Ankaradan döndü Şehrin emniyetini temin etmek maksadiyle alman tedbir,ler etrafında İçişleri Bakanlığı ile temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş bulunan Emniyet Müdürü Kemal Aygün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Dünya gençlik birliği toplantıları Dünya Gençlik Birliği WA Y)tcrkilatı icra komitesi bu aym 16 sından itibaren Londrada çalışmaya başlıyacaktır.Bu toplantılara Türk delegesi olarak,icra komitesi âzas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • KONGRE it Sipahi Ocağı kongresi 2f şubat pazar günü saat 16 d£ Beyoğlunda Mis sokağındak cemiyet merkezinde icra edil* çektirit İstanbul Tekstil Sanayi İsyileri Sendikasının yıllık kongresi 25 şubat p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • liret 0 Sessiz şehir İstanbulun.bazı semtlerde,'ahengi bozuldu.Artık klâk son sesi duyulmuyor,meşhur canavar düdükleri ötmüyor,otomobiller sakin ve sessiz dolaşıyor.Demek mümkünmüş.Koca bir şehri biza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Şerhimize selen talebeler Ankara Hukuk Fakültesinden 25 kişilik ve İzmir Yüksek Ticaret Okulu talcbelerindea 32 kişilik bir grup sömestr tatili dolayısiyle şehrimize gelmiştir.Kendi meslekleri dahilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • İsianbulda bir talebe turizm konferansı tertip edilecek Türkiye Millî Talebe Federasyonu,Basın-Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünün himayesi altında,önümüzdeki mart ayının başında İstanbulda bir talebe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Yeni bir keşif E^extronik teknisyeni Kemm Özalpay tarafından yeni bir elektronik seçici cihazı ihtira edilmiştir.Bu icadının beratını almış olan teknisyen Kemal özalpay bir muhabirimize bu cihaz hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Tiftik stoklan azaldı Tiftik piyasası canlılığını muhafaza etmektedir.Bu canlılığa mukabil eldeki tiftik stokları erimeğe başlamış ve elde ancak 3-4 yüz ton kadar mal kalmıştır.Borsada oğlak 1100-1200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • BİL yansın başlangıcı Dün,Alemdarda Güzel Sanatlar sokağında Ali Ulvi'yc ait 9 numaralı 3 katlı ahşap evde soba bacasından çıkan,kıvılcım yüzünden bir yangın'| başlangıcı olmuşsa da,derhal] söndürülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Patates fiat lan Patates piyasası hararetini muhafaza etmekte ve fiatlar yükselmektedir.Borsada Adapazarı malları birinci 25-26,naturel 15-16,ikinci 12-13,Fatsa ve Ünye malları birinci 15-16,üçüncü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Elmalı suyu için yapılacak istikraz Dün sabah Ankara'dan dönen Vali Ankara'daki temasları etrafında izahat vererek Anadolu yakasında yanılacak bent ve galerinin inşaatına 4 ay sonra başlanacağını müjd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Yusuf Ziya Önis Ankaradan döndü Jir müddettenberi Ankarada bulunan Devlet Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Ör.iş,dün sabahki Ankara eks presiyle şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Deri fabrikalarında yapılan incelemeler İstanbul İşçi Milletvekili Ab met Topçu beraberinde Deri İşçileri Sendikası sekreteri Rahim Mumcular olduğu halde Kazlıçeşmedeki deri fabrika ve imalâthanelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Sabun fiatlannda düşüklük başladı Sabunluk yağ fiatlarmın düğmesi sabun fiatlarma da tesir etmiş ve kiloda 4-5 kuruş luk bir ucuzluk hasıl olmuş-tur.Halen piyasada kokulu 160,kokusuz 155 kuruştan,prin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Esnafın kontrolü Kontrollerden netice almak için müstakil bir belediye zabıtası kurulacak Şehrimizdeki esnafın kâfi de recede ve müessir bir şekilde kontrol edilmediğinden şikâyet edilmektedir.Bu mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Zirai bahisler Amerika'da uzmanlar üzümlü nebat arıyor Birleşik Amerikanın ne bat uzmanları muhtelif endüstrilerde kullanılmak ü zere nebat aramaktadırlar.Bu araştırmalara ve fayda larına ait bir yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • menler için biletlere beşer kuruşluk yardım pulu yapıştırıl masna da başlanmıştır.Remzi Coşkun adında br küçük göçmen de Adanad:Gazipaşa ilk okulunda dersr başlamış,bu vesile ile küçük göçmenin ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • E âzığda Bulgaristanjlan gelen göçmenler Elâzığ MİLLİYET)Bul guristandan geien göçmenlerden 29 kişilik ilk kafile Adat ıia tarikiyle şehrimize gelmiş tir.Göçmenleri istasyonda bizzat valimiz Muharrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Dursa da 'Yeni şehirde bir ceset bulundu Bursa MİLLİYET)Yenişehrin Hayriye köyü civarında bir bahçe içerisinde meç* bul bir ceset bulunmuştur.55 yaşlarında kadar olduğu tahmin edilen bu cesedin hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Fecî bir kaza Bursa MİLLİYET)Gür su bucağına bağlı Vakuf köyünden Mustafa Can isimli bir şahıs kendine ait bir dut ağacını keserken ağaç üzerine yıkılmiş ve altında kalarak öl müştür.Arkadaşları taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Kırkîarelînde Komünist propagandası yapan bir öğretmen yakalandı Kırklareli MİLLİYET)Lüleburgazm Celâliye köyünün eski öğretmeni İsmail Gü ven,köyünde komünist propagandası yaptığı için ilgililere ihb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Gaziantepte 830 et feclşekildezehirleni Gaziantep,MİLLİYET)Cehrimiz piyade alayında feci bir zehirlenme hâdisesi olmuş ve 830 erimiz anlaşılamı yan bir sebepten zehirlenmiş tir.Zehirlenen erlerden kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • Adanadd ftalgaristandan gelen göçmenler arasında kızamık vak'alarına tesadüf edildi Adana MİLLÎYET)Adananın Ceyhan ilçesinde iskân edilen Buîgaryah göçmen ırkdaslanmız arasında hastalık zuhur etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1951
  • HALKINSESİİ I Lüzumsuz durak Sultanahmette oturan bir okuyucumuzdan aldığı.mız bir mektubu aynen neş v rediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz.Son günlerde Sultan ahmetle Türbe gibi kısa bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Adenauer cok nikbin Dalıp uzun müddet harp olmıyacuktır.Çünkü Rusya batılıların harp gücünü iyi bilir Bonn,11 A.A.Basbakrn Adenauer cumartesi yünüj 1000 kadar üniversiteliye hi-j Lap ederek şunları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Zonguklak Yardımseverler Derneği Zonguldak,11 A.A.Eazı zarurî sebepler yüzün-d :n 8 aydanberi faaliyetini tâ t.ı etmiş olan Yardımseverler Derneği Zonjr îdak il merkezini yeniden faaliyete geçirmek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Doğu AHmanvada tedhiş Benin,11 A.A.Doğu Almanya hükümetinin,devlete,tcsbit edilen miktardan daha az mahsul teslim eden çiftçilere verilen cezaları arttırmaya karar verdiği öğrenil mistir.Bu çiftçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • tPekçilik,arıcılık ve tavukçuluğun gelişmesi Ankara,11 T.H.A.Ziraat Bankası ipekçilik,arıcılık ve tavukçuluk kooperatiflerine kredi açılmasına bugün Icrde karar verecektir.Bu sayede ipek,tavuk,yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Tarım sigortacılığı Ankara,11 T.H.A.Önümü/deki günlerde toplanacak olan Türkiye Sigortacılık kongresinde çiftçiye huzuru kalple çalışmak imkânını temin edecek yeni bir sigorta mevzuu ortaya konulacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Köylü ve isçi sınıfları arasında teşkilâtlı ve büyük çapta bir mukavemet hareketi başladı.Kızıllar endişe içinde Londra,11 A.A.afp)«Observer» gazetesine göre,Bulgaristanm dahilî vaziyeti son zamanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Atina,11 A.P.Birleşik Amerika Hava Bakanı Thomas Finletter bugün öğleden sonra uçakla Paristen Hassani hava meydanına gelmiştir.Yu nan devlet adamlariyle resmî toplantılar tespit edilmemişse de bu akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Komi ii form endişe içinde Londra,11 A.A.Komin form gazetesinin son nüshasında çıkan uzun bir makaleden anlaşıldığına göre,İtalyan komünist partisinden vaki ayrılmalardan sonra,komünist çevrelerde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • İsparta halıcılığı İsparta,11 A.A.İsparta halıcılığında gerek kalite gerek fiat bakımından nazım bir rol oynayan İsparta Halıcılar Küçük San'at Kooperatifi diin Halkevi salonunda yıllık kongresini yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Basın mensupları birliği Ankara,11 A.A.Bugün Ankarada bulunan basın mensupları saat on birde Ankara Halkevindc isticarı mahiyette bir toplantı yaparak bir «basın mensupları birliği ı kurmak için teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Kızıl Cin Koreye geldiğine pişmandır Salt Sainte-Marie,11 A.A.Birleşik Amerika ordu su kurmay başakm general Lawton Collins,Luacs askerî kamplariyle strateji bakımından fevkalâde ehemmiyeti olan See k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Gönüllüler manevrası 150 bin Amerikan gönüllüsü hava hücumlarına karsı manevralara iştirak ettiler Nevburgh Nevyork ili)11 A.A.150.00 bin sivil müdafaa gönüllüsü dün ilk defa Birleşik Amerikanın doğus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Japon sulh andlasması için temaslar Sidney,11 A.P.Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Frederic Dodge bu akşam Japon sulh andlasması üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere Sidney'e gelmiştir.Kendisi Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Italyada solcu çeteler cephe deriştiriyor Bolonya,11 A.A.Geçenlerde komünist partisinden çekilmiş olan meb'us Cue chi ve Magnani'yi destekliyen ler bilhassa eski çeteciler arasında ekseriyeti teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Ankarada bir komünist daha yakalandı Ankara,11 MİLLİYET)Komünizm tahrikçiliği yapan lar hakkındaki tahkikata ehemmiyetle devam olunmaktadır.Dün de Ahmet Arif Ünal isminde bir genç komünizm propagandac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • ısrar ediyor Ayan üyesi dün de Eisenhower plânına hücum etti Şıkago 11 A.A.United Press)Cumhuriyetçi Açilerin verdikleri yemekte şunları söylemiştir:«Ge neral Eisenhovver'in son ra poru Avrupaya tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • De Gasperi Paris'e hareket etti Roma,11 A.A.Afp)Başbakan De Gasperi ile Dışişleri Bakanı Comte Carlo Sforza,yarın Fransız İtalyan konferansının toplanacağı Santa Margarita'ya gitmek üzere bu gün husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Bir kanun teklifi Ankara,11 T.H.A.Ordu Milletvekili Refet Aksoy,körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bazı malzemelerden gümrük resmi alınmaması hakkında bir kanun teklifinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Harici kısa haberler iNGtLTEREDE İyi haber alan evrelerden bildirildiğine göre,israil hükûmeti,israil Ürdün hudutları boyunca yeni bir müdafaa sistemi kurmak niyetinde bulunmaktadır.İSPANYADA 15 gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Batı Avrupanın müdafaası meselesi Avrupa,kendisini Sovyetler Birliğine karsı müdafaa edebilecek durumdadır.Fakat bunun kin vaktinde silâhlanması ve müessir bir kuvvetin teşkil edilmesi lâzımdır.Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRA.M KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:4215' KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehira BAŞKUT Telefon:40*09 YENİ SES TİYATROS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • akfc Kazakların isyanlarını teşvik edecek mahiyetteki iradeleri de beraber kaçırdığı iein Şmiel büyük tehlikeler yaratabilirdi.Aziz miralayım,dedi.Ba n ı kahrsa siz de derhal delt?*ya gitmeli ve Smiel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Gülüşünüzün sırrı Gülüşünüzün yaptığı tesir,hissettiğiniz neş'eden daha büyüktür.Gülüşünüz,içinizdeki güzelliği ortaya yayar.Şu dakikada elinizdeki işi bırakınız ve gülerek aynaya bakınız.Gülüşünüz he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1951
  • Emekli Sandığının yeni hizmet servisleri Ankara,11 T-H.A.Emekli Sandığı,kayıt ve muamelede azamî sür'ati sağlamak üzere bazı servislerini ge nişlctmeğe karar vermiştir.Bilindiği üzere bir müddet önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • Ayni «eniz kuvvetleri bu nüfuz ve iktisadî diktatörlüğü Akdenizde Yugoslavya,Yunanistana kadar ve Karadenizde de Bulgaristan ve Romanya sahillerine kadar uzatmıştı.Bu suretle,Polonya Romanya)hattı üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • ALKAZAR 42562;1 Ba yan tarzan 25 lasını)AR 44394)1 Donjuan Renkli)ATLAS 40835)1 Şen Belde.İNCİ »84595)1 îstanbulun fethi.ELHAMRA 42236' 1 Dorıjuan Türkçe)LALE 43595' 1 Donjuan Renkli)İPEK 44289' 1 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini filleı idare eden:Vahld Ramiı Hic DIzlldifti Yer:N.A.ve A N.E Gazetecilik Kollektlf Şirket Matbaamı Baeıldıft yıt« Cbflaljra Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Dış ve iç lâstik alınacak Ankara yol ar 4 cü Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz için muhtelif eb'atta 142 adet Yüz kırk iki» adet otobüs dış ve iç lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açıhg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl)13.45 Sabite Tur ve Hamiyet Yücesesten şar kılar Pl)14.20 Dans müzL ği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl.15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • ilİC.12 ŞUBAT 19 5 1 Pazar Ru.5 C.Ev 1370 30 K.Sa.1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7,01 Öâle 12,28 İkindi 15,17 Akşam 17.36 Yatsı 19.09 İmsak 5,23 1.26 6,53 9.42 12.00 1.32 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • milliyet ABONE rtATX.ARX Senelik 28 Liradır 6 Aylık 19 9 1 »o Yabancı memleketler İçin ıkl misildir.İLAN MATLA*!Baslık 20 lire.2 nci sayfa santimi 4 Lira 9 üncü 4 4 UncU 2.9 îlftn sayfan sentimi 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • il 1 Sterlin 7.90.00 7.90,00 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belyika Fr.5.60 5.60 100 Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • Yine şafak sökecek!Nusret Vedat SAYGEL Mevsim yaz olmasına rağmen,enginlerden doğan ılık akşam rüzgârı,büyük salonun açık bulunan penceresin den tül perdele:uçurtarak gi riyor ve odanın karanlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • t 9 5 6 7 8 9 1 Ben alâkadar etmeyen.2 Güzel ve cazip göz,Bu da bir göz rengi.3 Kâbeyi ziyaret etme,Keçi huyu,4 Karışık renk.5 Su.Bunama.6 Hayvan barınağı,İçtiklerimizden.7 Lokmanı atıştır.Taban.8 Maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • Sovyet harp gücünün bugünkü durumu Bas tarafı üçüncüde)lunmaktadır.Maamafih bugünkü şartlar altında,Sovyetler Birliğinin bu kadar büyük kuvvetler toplamağa muhtaç olmadığı doğrudur.Halen,Almanya,Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1951
  • ^et/Book S ıCo«-T*A DÜNYA BASİNİNDAN JBm İ ÖV İ Yıgıt Türkler,en az u almadan doktora Son gelen İsveç ve İran matbuatı da More dek i zaferimize ve Türk birliğinin kahramanlığına ait sütunla»;tahsis e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Balı kesirde müessif bir hâdise Balıkesir.11 Milliyet)üugün il genel meclisinde mü essif bir hâdise cereyan etmiştir:Şehir Meclisinin toplantısını takip etmek üzere salona J girmek isteyen şehrimiz ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • İranı çekirgeler istilâ etti Tahran 11 A.A.Reuters Iran ordusuna mensup motorlu birlikler,uçaklar ve heoinsü var kolu,memlekette açlijğa se bep olacak çekirgelerin istilâsına karşı mücadeleye girişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Birleşmiş Milletler T B.istarafi Birincide 1 tısında da oyların ayni şekilde dağılması beklenmektedir.Bu arada genel kurul başkanı Nasrullah İntizam önümüz deki hafta içinde Çirfi mütecaviz ilân eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Esrar tekkesi fBastarafı birincidcl Kasımpaşada bir esrar tekke si basılmıştır.Kasımpaşada Sakızağacı cad desi Darbuka sokağında oturan Ciciburun Mustafanın,karşılıklı iki gecekondu halin de olan evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Dörtler konferansı ve Almanya'nın durumu Almanya konferans son unda kararını verebilecek Bonn,11 A.A.Lps)Fe-deral Almanya Başbakanı Adenaucr,Batı Almanya'da ve Sovyet kesiminde Almanların hrpsinin bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • e Ankarada ra başladı TBastarafı birincidel rî ve siyasî yardımın arttırılacağını ümit etmekteyim.Bunun miktarı hakkında sarih bir şey söj'lemek imkânına malik değilim.Mc Ghee.«Türkiye bir teca vüze m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • i Meclisin bugünkü gündemi Ankara,11 T.H.A.Mcc Sisin yarınki gündeminde gejen oturumlardan müdevver üç sözlü soru,radyoloji,radium ve elektrikle tedavi kanunuııun yedinci maddesinin değiştirilmesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • İran Sovyet ticaret anlaşması Tahran 11 A.A.Afp)4 ka sim 1950 tarihinde imzalanan İran Sovyet ticaret,anlaşması gereğince 7.000 ton İran tütünü mukabilinde Rusyanm İrana 29.600 ton şeker vermesi husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • De Gasperînin demeci Roma,11 A.A.afp)Bugün basına demeçte bulunan İtalyan Başbakanı de Gasperi şunları söylemiştir:«R.Pleven ve R.Schuman ile yapacağım görüşmelerin Atlantik ve Avrupa işbirliğini kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanı bugün geliyor Atina 11 A.A.Afp)Birleşik Amerika Hava Bakanı Tho mas Finletter bugün öğleden sonra Atinaya gelmiştir.Yarın buradan Ankaraya hareket edecektir.Bakan bu akşam Baş bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Fransız komünist lideri öldü Paris 11 A.A.Reuter.Fransız komünist lideri ve sabık Bakanlardan Ambrose Croi zat bugün 5-yaşmda olduğu halde kısa bir hastalığı müteakip Pariste ölmüştür.Croisat 1945 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Deniz kazası Cebeli ttarık,11 A.A.Reuter)İngilterenin en büyük zırhlısı olan 42.000 tonluk Vanguard 23.500 tonluk Indimitable uçak gemisiyle çarpışması neticesinde ehemmiyetsiz bazı hasara uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Kral Faruk'un yıldönümü Ankara 11 A.A.Mısır Kralı Majeste Paruğun doğum yıldönümü münasebetiyle bugün Ankara Palasta saat 18 de bir kokteyl parti verilmiştir.Bu kokteylde Dışişleri Bakanı Prf.Fuat Köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Kral Faruk evleniyor TOastarafı birincide 1 ne ölmüştür.Dostları,Nerimanı ciddî eserler okuyan,piyano çalan ve çok iyi tenis oynıyan ciddi bir kız olarak tavsif etmektedir.Nahas Paşanın mesajı Kahire,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Maç değil muharebe Bahkesirdeki bir maçla bir kaleci bayılıncaya kadar dövüldü Balıkesir,11 MİLLİYET)Bugün şehrimiz Atatürl Bulvarında müessif bir hâdise cereyan etmiş,şehrin cad delerinde geç vakte k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Kayak birinciliği Bursa 11 A.A.Şubat aj nın 15 inde Uludagda yapıln cak olan batı grupu kayak bi rincilikleıine iştirak etmek üz re Ankaralı kayakçılardan mü rekkep bir kafile,federasyo başkanı Asım K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Sinek siklet boks şampiyonası Liege,11 A.A.Avrup.sinek siklet boks şampiyon* Belçikalı Jean Sneyens 5 ine raundda maçı terkeden İspnn yalı Castellanosu dün aksan Liege'de mağlûp etmiştir.İs panyah You
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • İstanbul basketbol Şampiyonası İstanbul 11 T.H.A.Bu sabah Teknik Üniversite salo nunda devam edilen Istanbul basketbol şampiyonası mafl:rında Galatasaray,İstanbul,spoıu açık sayı favkiyle;Vef?da Kurtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Fransa lig maçları Paris,11 T.H.A.Bugün devam edilen lig maçlarında alman neticeler şunlardır:Saint Etienne:1 Reims:1 Toulouse:2 Lille:1 Sochaux:4 Nancy:3 Racing:3,Stade R.S.0 Nice:2 Marseille:2 Nîmcs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Ankara lig maçları Ankara,11 A.A.Ankara lig maçlarına bugün de devam edilmiş ve birinci kümede Demirspor Kalcspor'u 5—1,Hacettepe Maltepeyi 5—0 ve Harpokulu Gençlerbirliğini 2—1 yenmiştir.Çelecek haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Samsun D.P.Kongresinde Devlet Bakanının Demeci T Bastarafı Birincide 1 memleketin ücra köşelerini ihmal düşüncesi hâlâ yaşıyormuş Bana dün akşam dediler ki:Da ima Ege.daima Ege.Çok şükür buraya gelebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Bursada D.P.Merkez İlçe kongresi Bursa,11 Milliyet)Bugün Dağcılık Kulübünde bütün Bursa Milletvekillerinin de işfirakiyle D.P.merkez ilçe kongresi yapılmıştır.Kongre çok hararetli olmuş ve delege ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Kapalı zarf ilâ ı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığt Gş el Müdürlüğünden 1 750 adet dört gözlü çelik dosya dolabı kapalı za:usulü ile satm alınacaktır.2 Muhammen bedeli 137500 lira olup muvakkat tern:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Motopomp ustası aranıyor:Harp Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir Motopomp ustası alınacaktıristeklilerin dilekçe,iyi hal kâğıdı,nüfus cüzdanlariyle birlikte sınava gönderilmek üzere 19/Şubat/951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul bmniyet Müdürlüğü Safınalma Komisyonu Başkanlığından X istanbul Emniyet Müdürlüğü teknik büro onarım açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 9992 lira 58 kuruştur.Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Karayolları Gene!Müdürlüğünden 1 Türk parası île Genel Müdürlüğümüz ihtiyaç:J$ı» 1.395.000 Ura muhammen bedelli azam!15000 bin ton Portfturâ çimento pazarlıkla satın alınacaktır.2 ihale 26.2,1951 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan Beyoğlu ilk yardım hastahanesinin bir adet ameliyat 'masası Tefcrruatiyle birlikte)temdiden açık eksiltmeye konulmuştur,1 Eksiltme 19 Şubat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Kore de mütfîef k orduları Kuzeye doğru ilerliyor TBastaraü birincide!Milletler kuvvetleri şiddetli düşman topçu ve havan ateşi altında,Han nehrinden geri çe İçilmişlerdir.Han nehrinin kuzey sahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1951
  • Ankara sergisi Ankara 11 A.A.Dün akşam sergievinde törenle açılan Ankara sergisini bugün 5.000 kada/ziyaretçi gezmiştir.Sergiyi gezenlerden göçmenler ya rarına beş kuruş duhuliye alınmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1951
  • istanbulspor Kasımpaşa ile 1 1 berabere kaldı Çekişmeli geçen maçın ikîncî devresinde canlı bîr oyun çıkaran sarı siyahlılar talihsizlik yüzünden galibiyeti elden kaçırdılar İlk devrenin son karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1951
  • Lig maçlarının birinci devresi sona erdi Beşiktaş F.Bahçeyi dün 1-0 mağlûp Maç çok sür'atÜ ve iki tarafında he ran gol olabilecek tehlikeli akınları!ile devam etti,ikinci devrede fırsatı iyi kullanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1951
  • İngiltere futbol kupası karşılaşmaları ingiltere futbol severlerini he yecandan heyecana sürükliyen Futfol Federasyonu Kupası maçlarının,5 inci tur karşılaş maları da cumartesi günü oynanmış bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1951
  • m ^A lngilterede bütün hararetiyle oynanan lig maçlanndan bir görünüş ingiltere futbol kupası maçlarında sürprizler l Daima sürprizli neticelerle son bulan futbol kupası maçları,bütün futbolseverler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor