Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • r-77~-Ankara sergisi dün açıldı Ankara 10 A.A.Ankara sergisi bu akşam saat 19 da Ankara Sergi evinde açılmıştır.Açılış töreninde,İşletmeler Bakam Profesör Muhlis Ete.Ankara Belediye Başkanı,muhtelif B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • B.Milletler kuvvetlerinin yeni başarıları Seul'e girildi,Inçon ve Kimpo geri alındı 16 gün süren taarruz savaşında en şiddetli muharebeleri veren Tugayımız,hayatî ehemmiyeti olan Seul Inçon şosesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • BÜTÇE KOMİSYONUNDA MALİYE BAKANININ DEMECİ İlmi kurumlar siyâsi baskıdan kurtarılacak ı~ ~w\ı Bütçeden yardım gören Dil ve Tarih Kurumlarının siyasî faaliyetlerden temizlenip hakikî hüviyetlerini alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Gümrük ve Tekel Bakanının demeci Nuri Özsan Bakanlığını İlgilendiren çeşitli ka nularda gazetecilere izahat Verdi Yazısı beşinci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Vefa Emniyeti,G.Saray Beykoz'u mağlûp ettiler Lig maçlarına dün de Şeref stadında aevam edilmiş ve Vefa Emniyeti 2-0:Galatasaray da Beykozu 4 0 mağlûp etmişlerdir.Yukarıdaki resimde.Galntasatay sağ aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • İlkbaharda harp teh I i keşi Vaşington 10 AP)Bu ilkbaharda yeni bir harbin patlak vermesi tehlikesini esaslı surette inceleyen Vaşingtondaki en yetkili şahsiyetler bugün şu yoldaki kanaatlerini açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • *'ai Farugun kızkardegi Prenses Fevzlye 31 ocakta Kahirede balyan kitap sergisini ziyaret etmiştir.Yanındaki hanım Kral Sarayı Basın MUsaTiri Kerim Tabet Paşanın eşidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Associated Press tefsire^!Dewitt Mackenzîe'ye göre Karede Türk azmi Türklerin şecaat ve azmi asırlardanberi dünyada biliniyordu Nevyork 10 AP)Korede müttefikimiz olarak bi zimle birlikte çarpışan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Akdeniz hava alanları sür'atle ıslah edilecek V^/zV/^V/Bu meydanlar,Amerikanın en ağır uçaklarının ği bîrer üs haline getiri Vaşington 10 A.A.A-k merikan Hava Bakanı Finletter,Akdeniz bölgesinde yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Iran Şahının I w dugunu i Hususî surette ısmarlanan çiçekler uçaklarla Tahrana {içtiriliyor.La Haye,10 A.A.Reu ter)İran Şahmın 12 şubatta Tahranda yapılacak düğünü için,saltanat,ailesi efradı,Tahran B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Japonya ile barış Tokyo 10 A.A.Reuler)Bugün Manillaya hareket etme den evvel beyanatta bulunan John Foster Dulles,ezcümle söyle demiştir:«Japonya hükümeti sulh ant Iaşmasi imzalandıktan soma memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Konferans için dün seli viınize gelen Amerikan diplomatları Dün iki Amerikan diplomatı geldi Çarşamba günü acılac ak Amerika Orta-doğu diplomatları konferansına başkanlık edecek olan Mac Ghee bugün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Amerikan askerî heyeti 24 Şubat tarihinde bir Amerikan askerî heyeti yurdumuza gelecek Amerikan diplomatlarının toplantımdan sonra;22 24 Şubat tarihlerine tesadüf cden günlerde bir Amerikan filosu lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1951
  • Fransa İtalya arasında 3 gün sürecek olan müzakerelere yarın başîanıyor Roma,10 AP.Fransa Başbakanı Rene Pleven'le İtalya Başbakanı Alcide de Gasperi pazartesi gününden itibaren Cenovanın birkaç mil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • KONGRE İt Millet Partisinin Büyük dere ocağının yıllık koni bugün saat 14.30 da Büyükde re kaymakamlık karsısında 321 numaralı kıraathanede yapılacaktır,it Sipahi Ocağı kongresi 25 şubat pazar günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Sadık Aldoğan dün sorguya çekildi Millet Partisi kurucularından emekli general Sadık Aldoğanın Belediye seçimleri sırasında verdiği bir nutuk hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir mahiyetinde görülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Bîr meclîste dedikodu Genç hanımlar bir köşeye toplanmış aralarında konuşuyor,daha doğrusu kaynaşıyor,gülüşüyorlar.Jestler,mimikler,kırıtışlar,dökülüşler birbirini takip ediyor.Belli ki mühim bir dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • KISA HABERLER if Devlet Denizyollarını],vas tanken,dün Napoli den yüklediği motorin hamule siyle limanımıza gelmiştirit Dün sabah Edirneden geh.Timize 725 göçmen gelmişi;*k Ankara Hukuk Fakülîe.si son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • HALKINSESI Dikilitaşsın elektriği Beşiktaşın Dikilitaş sem tinde oturan Hüseyin Güreşçi ismindeki bir okuyucumuzdan almış olduğu muz mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.«Senelerdenberl elektrik v;e yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Nihal Adsız hakkında takibata geçildi Muharrir Nihal Adsız'm Orkun mecmuasında yazdığı «Yalan başlıklı bir yazı Cumhurbaşkanını ve Büyük Millet Mec lisini tahkir edici mahiyette görülmüş ve savcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Bere giyen dört kişi yakalandı Eyüpte oturan Ahmet Behçet,Ahmet Umurlu,îsmet Yi)maz ve Yakup Koçak adında dört kişi bere ve takke giymek suretiyle şapka kanununa muhalif hareket ettiklerinden yakalanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Yolda giderken düşüp öldü Hayik Asti adında bir şahıs,evvelki gece geç vakit Taksimde,Talimhane caddesinde gitmekte iken,yolda dü^üp ölmüştür.Ölünün yüzünde bazı mor lekelerin husule geldiğini mü şahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Bir simitçi araba altında kalarak öldü Ovakim Balkasyan adında 65 yaşlarında bir seyyar simitçi Dohipdere caddesinden geçerken Muzaffer Ülgenin idaresindeki at arabasının altında kalmıştır.Ağır yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Bayat balıktan zehirlendiler Kasımpaşa,Dereboyunda o turan Rasim Safa ve eşi Şükriye,yedikleri bayat balık tan zehirlenmiş ve hastahaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır.Ayrıca Lâle sinemasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Irzına geçtiği kızı öldüren canavar Katil Ahmet idama mahkûm edildi ise de Af Kanunun dan istifade ederek 20 sene hapiste yatacak Geçen sene Çatalcada,inısanın tüylerini ürpertecek ka,dar fecî bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Şehrimizdeki grip salgını kısmen önlendi Son günlerde şehrimizde salgın halinde bulunan grip,kısmen önlenmiş bulunmak tadır.Hâlen bu yüzden okul lara devam edemiyen öğrenciler yüzde 6 11 arasında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Anadolu yakasının su işi hallediliyor Vali,yanında Sular ve Hukuk İsleri Müdürü olduğu halde dün sabah uçakla Ankaraya gitti Vali ve Belediye Reisi Prf.Gökay dün sabah uçakla Anka raya gitmiştir.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Karadeniz' de fırtına Fırtına yüzünden vapur seferlerinde bazı aksak-Iıklar oldu Karadenizde yeniden fırtına başlamış ve bu yüzden vapur seferlerinde bazı aksamalar olmuştur.Bu arada Denizyolları nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Tanınmış bir Fransız doktoıu bugün şehrimize geliyor Paris hastahaneleri hekimi ve Fransanın teneffüs yollar hastalıklarına münhasır «Rcvuc de la Tulserculose» dergisi umumî kâtibi Dr.Even bugün İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Yaman bir dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları Küçükpazar.Alemdar ve Beyazıt mmtakasında 20 kadar şahsı ve bu arada evlenme vaadi ile bazı genç kız ve kadınları dolandıran İsma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Karısını Florya plajında bıçaklayan Necdet 4 sene 10 ay 20 gün hapse mahkûm oldu Yaz aylarında Florya plâ jmda kanlı bir hâdise olmuş vo Üsküdarda oturan Necdet adında bir genç,yabancı bir erkekle pla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Usküdurda bir kadın üçüz doğurdu Üsküdardaki Zeynep Kâmil doğum evinde Nazlı Erhan adında bir kadın bir batında 3 çocuk doğurmuştur,İkisi kız,biri oğlan olan ve halen sıhhatte bulunan yavruların ba ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • İş ve işçi dâvaları 1 P 1 Sendikacılığın işçi hayatındaki rolü 1949 yılı sonunda Birleşik Krallıktaki işçi birliklerinin yekûn âzalığı 9.250.000 i aşmış bulunmaktaydı.Teşkilâtlı işçilerin bu muazzam s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Şehremini cinayetinin duruşmasına devam edildi Bir müddet evvel Şehremi ninde bir cinayet işlenmiş ve bu semtte Ali Paşa caddesindeki bir kahvede haraç isteme yüzünden çıkan kavg;nunda kahvenin garson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Meçhul şahıslar laral'nubn kaçırılan kız Küçükçekmecede oturan ve Bahkpazarında bir ticarethanenin sahibi bulunan Hilmi adında bir tacir,ilgili ma kamlara müracaat ederek i4 yanlarındaki evlâtlığı Ayş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • "Samsun» Salı üünü limanımıza geliyor Devlet Denizyollarının yoni Samsun yolcu gemisi sah günü saat 15.30 da limanımı,za gelecek ve bu münasebetle bir tören yapılacaktır.Batı Akdeniz postasını yrpan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Deniz isçilerinin zam talebi kabul edildi I.i man ve gemi dokları işçilerinin yüzde yirmi zam talep leri İl hakem kurulunca kabuî edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • vermek isteyen Bursa,MİLLİYET)Şeh izin Araplar mahallesinde oturan Iciâl Şemşık Küredeki yaralılarımız için kan vermeye hazır olduğunu bildirmiş tır.Bu asil ruhlu kum hareâkahlarca gayet müsait k.tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Telcîrdağmda Tekirdagında misafir edilen göçmenler Tekirdağ Mİ İLİ YET)Muhtelif iskan mıntakalarma «evkedilmekte olan göçmenler kaiile lır-i 'nHA sehvimize gelmektedir.Valinin ve iskân müdürünün nezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • EidZlğdâ Glâ/'t/lılaıin Koredeki askerlerimize gönderdikleri hediyeler Elâzığ,^MİLLİYET)12 şubatta lskenderundan Koreye gidecek olan bir vala,memleketten askerleri-gönderilen hediyeler aind«,Elâ/ıç se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Gümüşhanede Göçmenlere yardım komitesi çalışmaları Gümüşhane,MİLLİYET)Valinin başkanlığında te-etmiş olan göçmenlere yardım komitesi devamlı ealasına neticesi 5.000 lira para Ve 1.000 lira değerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Kırlclarelinde Köylere damızlık boğa verilecek Kırklareli,MİLLİYET)tlimi/in ve köylerimizin zaruri ihtiyaçlarından biri olan da mı/hk boğa alınması için Bakanlıktan 10.000)lira gönde rilmiştiı.Bu para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Irza geçme hadi sesi Floryada aklî muvazenesi bozuk bir kızın ırzına geçildi Floryada çirkin bir iğfal ve tecavüz hâdisesi olmuştur.Bu semtte oturan ve kasaplık ya pan 45 yaşlarında Şaban adında biri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • 50 bin liralık Sıılfaguanidincc ithal edilecek Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan ve son zamanlarda p yasada bulunmayan Sufaguanidice mubayaası için il sağ lık müdürlüğü emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1951
  • Bil* okulda kabakulak hastalığı görüldü Eyüp kazasının Boğazkö yünde okul çocuklarında ka bakulok hastalığı görülmüş ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sağlık ekibi gönderilerek lazımgelen te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Kızıl cine karşı B.Milletler Komitesi Çarşamba gfiinii toplanarak mütecaviz Çine karsı almacak tedbirleri görüşecek.Lake Success 10 A.A,United Press)Komünist Çine karşı alınacak tedbirleri tesbit etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Kadın gazeteciler Karaside Karaşi 10 A.A.Pakistanda bir tetkik gezisi yapmakta olan iki Türk kadın ga zetecisi Lahora gelmişler ve Pakistan kadınlar cemiyeti nin Pençap şubesi başkanı ta rafından misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Washington Almanyanın teslihine önem veriyor Bonn 10 A.A.Balı Almanya Başbakanı Konrad Ade nauer,Avrupa meselelerinde Ih tisas sahibi Amerikan Dışişleri Bakan vardımcısı George Perkins.Almanya meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Londvada durum Londra ]0 A.A.Toplan,ması tasarlanan dört Dışişleri Bakanı konferansı hakkında Adalet Bakan muavini Sir Hart ley Shawcioss şunları söylemiş tir:Bu konferansta Almanyanın yeniden silahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Anıerikada pamuk fiyatları v'aşington 10 AP)Birleşik Amerikanın pamuk müs tahsili devletlerinin Senaötörlerinden müteşekkil bir grup dün Başkan Trumanı zi yaret ederek,pamuk üzerine konmuş olan fiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • 2.^ras ^x Cahide Sonku takdim eder VATANveNAMIKKEMAL Bu muazzam sanat eseri,Hürriyet ve insanlık yolunda çarpışan ve bugünlerde anılması her Türk için memleket borcu olan fikir-ve süngü kahramanlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Evet.Deltaya doğru gidiyor.Bu zabit dün ona step ortasında rastgelmiş.Demek şehir yolunu takip etmemiş.Onu tevkif etmeleri için Kudak'a bir müfreze göndermiştim.Yazık ya kalryamıyacaklar.Allah yardımc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tar Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 J YENÎ SES TİYATROS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • E'ektr'kli eğne Birleşik Devletlerde elektrikle işleyen yeni bir teşrih iğnesi meydana getirilmiştir.İğne bir civciv embriyosunun sinir sistemi üzerinde ameliyat yapabilecek kadar hassastır.Bu yeni âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Yurdun ot ihtiyacı inin iftnıfen tocphhiic Et kombinalarının kurulması yolundaki faaliyetler devam etmekte.Bu tesisler v asit asiyle memleketin et ihtiyacı sekteye uğratılımyacak.Ankara 10 T.H.A.Mom î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Pasifik Paktı Alâkalı devletler böyle bir paktın yapılmasını isterlerse Amerika buna memnuniyetle müzaheret eedcek.Filadelfiya 10 A.A.Reuter)Uzak doğu meseleleri uzrna ni Amerika Dışişleri Bakan yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Japonyanm durumu Tokyo 10 A.A.United Press)Yeni Zelanda Başbakanı Syd ney Holland'ın teklif ettiği ve 6 devletin dahil olacağı bir Pa sifik ittifakına Japon hükümeti taraftar bulunmaktadır.Maamafih,bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • İngilteredeki grevler vahim bir sekil alıyor Londra 10 A.A.Londra doklarındaki vaziyet vahamet kesbetmektedir.Dün sabah 7 liderin tevkifini müteakip ilân edilen grev gittik çe yayılmaktadır.Dün ak şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • înjrilierede gripten ölenler Londra 10 A.A.İngiltere'de geçen hafta gripten ö lenlcrin sayısı 1.269 u bul muştur.Böylece bu kış İngilterede grip ve zatürreeden ölenlerin sayısının 11.311 kişiye çıktığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Avrupa Konseyi toplanıyor Paris 10 A.A.«Avru pa Konseyi» "Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtı» arasındaki münasebetler 12 şubatta Pariste yapılacak bir toplantıda tetkik edilecektir.Bu toplantının baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Yerli ilâç ve müstahzarlar üc numaralı ihraç listesine alındı Ankara 10 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yerli ilâç ve müstahzarları 3 numaralı ihraç listesine almıştır.Bu suretle memleketimizdeki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Formozadaki Amerikan maslahatgüzarı Vaşington 10 A.A.For mozadaki Amerikan maslahatgüzarı Kari Rankin'in gelecek hafta Vaşingtona gele ceği Dışişleri Bakanlığından bildirilmiştir.Rankinin Vaşingtonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Hollywood d a komünizm meselesi Washington 10 A.A.United Pres)Temsilciler Meclisi A merika aleyhtarı faaliyetleri tahkik komisyonu tanınmış sL nema artisti Edward G.Robinson hakkında tahkikat açmağa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Amerika ile Pakistan anlaşması «s Washington 10 A.A.Afp)Birleşik Amerika ile Pakistan iktisaden geri kalmış memleketlere yardım yapılmasını der piş eden Truman programının dördüncü noktası hakkında um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Mah kûm olan bir prens Loerrach,10 AP)isviçre ve Avusturya arasında bulunan küçük Liechtenstein Prensliği naibi Franz Joseph II nin yegeni Prens Hans Zu Liechten stein,dün kaçakçılık suçundan dolayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • g —iımm Avrupa tediye birliği Altı aylık devre sollunda birKkten 5 milyon 300 bin dolar alacaklıyız.Ankara 10 A.A.Dev let Bakanlığından bildirilmiştir,Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtından alınan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1951
  • Demirperde gerisinde fikir anlayışı Komünist lügatinde mâna ğiştiren kelimeler Demir perde gerisinde alıştığımız pek çok mefhumlar başka mânaya gelir.Gladway Jebb bu lûgıat için:«Başaşağı kullanılan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • 1 Vak'a,Hizmet;2 Beyaz,Öğrenci;3 Sulu,Şöhret;4 Bir hayvan,Ter si)Vücutta çıkan ince tüy,Uzağı işaret;5 Kız oğlan kız.6 Kaba kumaş.Bir balık;7 Ne zamandır;8 Müstacel;9 Tersi)Baston.YUKARIDAN AŞAĞI 1 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • üc.Ku.4 'ŞUBAT 29 R.Ev 19 5 1 K.Sa.1370 Pîiz;ır 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.01 1.26 öfele 12.28 6,53 İkindi 15.17 9,42 Akşam 17.36 12.00 Yatsı 1909 1.32 İmsak 5.23 11,47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Bilâkis,bu üstünlük umumî sevkulceyşin siyaset ve iktisa diyata taallûk eden diğer sahalarındaki üstünlüktür.Askerî ve iktisadî cihetten iyi hazırlanmış bir harbin daha tüfek patlamadan siyaseten kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACA^ Bu nüshada yazı islerini İdare eden:Vahid Ramls iÇ Disüdiil Yer.N,a.ve a.i Gazetecilik Kollektlf S1' Matbaası Basıldı* EbUaalya Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • BEYOGLb ALKAZAi:42562)1 Ba yan tarzan 25 kısım)AR 44391!1 Donjuai Renkli)ATLAS 40835)1 Şen Bel de.İNCİ 84595)1 İstanbulin fethi.ELHAMRA 42236' 1 Don juan Türkçe)LALE '43595' 1 Donjuru Renkîî)İPEK 4-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Jüt hububat çuvalı için teklif edilecek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünc'en En az 500.000 ve en çok 1.000.000 adet jüt hububat çuvalı sipariş edilecektirilgilenmek istiyen firmaların şartlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Konya Valiü:inden 1 Konya memleket hasta hanesinin 1951 yılı ihtiyaç için 26111)lira muhammen bedeli 46)kalem sebze ve er-akı ile 22800)lira muhammen bedelli 12000)kilo erket Koyun eti 5.3.951 gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU TUVALET ve İRİp^ABUNLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Sofilik Arsa Istanbul Fatihte Baba Hasan Alemi mahallesinin Atatürk bulvarında kadastronun 1564 üncü adasında 3 parsel No.lu ve 277 metre karo sahalı Belediye malı arsa 27.700 lira mukadder kıymet üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Yalnız BEYOĞLU şubemizde Tasarruf hesabı bulunan müşterilerimiz için Tertiplenen 20»000 lirallk keğidenin Büyük ikramiyeleri 10.000 Çekiliş tarihi 30 MART 1951 Son iştirak tarihi 28 ŞUBAT 1951 Kalorif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • KİNİNLİ 4 saat ara ile günde 3 kast alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıkların önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Elektrik malzemesi alınacak Adana Eîektri'-işlefme müessesesinden Fiat ve teklif verme usuliyle transformatör cihazları,çeşitli yüksek ve alçak gerilimli elektrik malzemesi satın alınacaktıristekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Konya silosu tevsii inşaatı yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Konya'da yaptırılacak,192.978,32 lira keşif tutarlı Konya silosu tevsii inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • JTjABLETİ SICAK BİR 'fi ff iUlamu* vsva çay it-eâU pomat PX.G H zma A6»»!A**1 tĞ»lLA« I ve BAŞ LÜhABAöO S» '31 fs/f 'AfPRcT pabbi'kasinjpa İmal gpiLMjşTig TU«WİV« MİİMCf/fkf İLVER LTD.$Tİ.İstanjsuu tb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • Neşriyat Afiyet gazetesi Afiyet gazetesinin 70-71)sayılan çıktı.Nikâhla evleniniz,çoğahnız.Vi tamini çok reçel,ihtiyarlık bel den aşağı başlar,süt anasından çocuğa firengi geçiyor,meyva kabuklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Napoli şarkıları Pl.14.00 Bal arılarından ağız muzikası ve santurla saz eserleri 14.10 Dans müziği P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1951
  • HİKAYE Saadet Kelebeği Erol ERK Sigarasından derin bir nefes çekti,koltuğunda doğrularak ayakta duran adama:Gördüklerinizden emin misiniz dedi.Öbürü lakayt bir gekilde omuzlarını silkti:Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Kanadanın ^Avrupaya yardımı Ottawa 10 A.A.Afp)Kanada hava mareşali W.Curtis dün Kanada hükümeti,11 uçak lilosundan müteşekkil bir hava tümenini Avrupamn sa_Vunmasına tahsis edeceği yokında verdiği söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Ih P CI fil Samsun congresi Kongrede bulunmak üzere Devlet Bakam Samsuna gittî Samsun ]0 T.H.A.Demokrat Parti Samsun İl Kongresinde bulunmak üzere Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Amcrikadan göçmenlere y â r d ı m Washington 10 A.A.Usis)Amerikadaki Amerikan-Tiirk kemiyetinin Washingtondaki kadınlar grupu 15 şubatta,ge liri Bulgaristandan çıkarılmak ta olan Türk muhacirlerine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Petrol konferansı toplanacak Londra 10 A.A.Haber Verildiğine göre 34 devleti temsil eden 1000 uzman petrol sanayiindeki teknik ve il mi araştırmaların durumunu tetkik 'etmek üzere 8 mayıs ile 6 hazira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Seu re TBastarafı Birincide J Bu gece Amerikan birlikleriyle,Han nehrinin kuzey yakasındaki kızıl müfrezeler arasında ateş teati edilmekte dir.Bu vaziyetten komünistierin şehri müdafaaya kalkışabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Safın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Marşal yardımı fonundan olmak üzeer mevcut şartnamesinde yazılı olduğu gibi ma montaj işler bir halde,teslim edilmek şartiyle bir adet sofra tuzu paketleme makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Saiınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre müteahhit nam ve hesabma 200 metre bira ve şarap hortumu pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 14/2/951 çarşamba günü saat 11 de Kabataş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Pazarlık lanı Yeşilköy Hava Alanı inşaafı Şantiye Şefiğinden 1 9.2.951 Cuma günü saat 15)de eksiltmeye kor.muş olan istanbul Gümrüğü anbarından alınarak 750 Kgmı Afyona*,3100 Kg.Diyarbakıra,3000 Kg.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • I Ad.Silindir Tezgâhı,I Ad.Silindir Komparatörü,Ad.Boya tabancası,1 Ad.Silindir rektifiye tezgâhı,açık eksiltme ile 13/Şubat/951 günü saat 14,30 da Adapazarı 117 No.lı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Korede k zmı FBastarafi birincide!dan vücude getirilmiş olan bu yeni Türkiye,Batı müdafaasında,müdafaa hattının Balkanlara isabet cenahının müdafii olarak yer alabilir.Türkiyenin,askerî ve siyasî olgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • İlkbaharda harp TBastarafı birincide!ugoslavyayı takviye me selesi ve yapılacak işler hâ len Vaşingtonda Fransız v İngiliz temsilcileri ve Be] gradda Mareşal Tito hükû metiyle görüşülmektedir.Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • 0tm 7.90.00 280.30 1 Sterlin 7 87.50 100 dolar 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • ı i zaBcraBKB3fcflk«snfiCflce^r:wcwira63^ llraetj ABONE rSATJ.MİI S«neUk 98 Uradır 6 Aylık 10 S 1 S 9 Yabancı nemteketler için iki misüdlr.İLAN HATLARI Bağlık 20 Ura 2 nci sayf* santimi 4 Iiro 3 UncU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • İspanya ile yeni ticaret anlaşması Ankara 10 T.îr.A.İspanya ile yeni bir ticaret anlaşması yapılması için iki hü kûmet arasında mutabakat hasıl olmuştur.Müzakerelere yak.ndo başlanncakt ir.Müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Japonya ile barış TBaslarafı birincide!ktimranlığı sağlıyan,öz müda faa hattını tanıyan,geçici ticarî münasebetleri kuran ve so nunda Birleşmiş Milletler camiasına katılabilmesi için gereken yolu haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Moıınett Davis gelemiyor Telaviv 8 AP)Birleşik Amerikanın Telaviv'e tâyin ettiği yeni büyük elçi Davis gripe tutulmuş ve bu itibarla İstanbul'a hareketini tehir etmek zorunda kalmıştır.Elçi,Ovta-Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Amerikan diplomatları TBastarafı birincidel lerinin 14 şubatta toplanacak olan konferansına iştirak edecektir.Bu konferansı müteakip Me Ghee Seylârıa hareket edecek ve Birleşik Amerikanın Güney Doğu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Hoower'e bir cevap Ralph Flanders eski Başkanın fikirlerini çocukça buluyor.Washington 10 A.A.United Press)Eski Başkan Hoowerin gelecek hafta zarfmda Ayan Meclisi komisyonları huzurunda beyanat vermes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Izmirde büyük bir yangın İzmir 10 T.H.A.Bugün sabaha karşı Tepecikte şehri,miz tüccarlarından Alber ArdL tiye ait palamut depolarında yangın çıkmış ve kısa bir zamanda civardaki binalara sL rayet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Karayolları dâvamız Ankarada toplanan Bölge Müdürleri Konferansı mesaisini tamamladı Ankara 10 A.A.6.2.951 sah günü Karayolları Genel Mü dürlüğünde çalışmalara baş lamış olan bölge müdürleri top lantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Dün geceki boks maçları Dün akşam spor ve sergi sarayında yapılan profesyo ncl buks karşılaşmalarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:58 kilo:Adnan İnan Yung Hay i.Adnan ekseriyetle galip.62 Kilo:Mokhf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Gümrük ve Tekel Bakanının demeci Dün sabahki ekspresle şehrimize gelen Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan,Tekel Ge nel Müdürlüğünde kendisiyle görüşen muharririmize 5u beya natta bulunmuştur;Tekel idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • mi kurumlar T Bnstarafı Birincide I rumlarını siyasî partilerin elinde bırakmak gibi bir hare kete kat'î olarak son vermekte olduğunu,bu kurumların ilmî hüviyetlerini iktisap edeceklerini,Dil kurumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • İran Şahının düğünü TBastarafı birincide 1 ter)Ağa Han ile eşi,İran Şahmın düğününde hazır bulunmak üzere bugün uçakla buraya gelmişlerdir.Kıymetli hediyeler Tahran,10 A.A.Düğün pazartesi olacak ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1951
  • Serbest bırakılan Alınan suçluları Landsberg Almanya)10 AP)Birleşik Amerika Oldu makamları dün,burada bulunan iki Alman-harp suç hısım un serbest bırakılmış ol dukiarmı bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1951
  • WWM.Wffîâ$M Bugrn karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaşın,bundan evvel yaptıkları karşılaşmadan bir görünüş Mevsimin en mühim maçı Bugün,Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor II.HM.II i Kasımpaşa I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Lig maçları puan cetveli M G Vefa 7 5 Fenerbahçe 6 5 Beşiktaş 6 4 G.Saray 7 3 İ.Spor 6 2 Beykoz 7 1 Emniyet 7 Kasımpaşa 6 B M A Y P.1 1 18 7 18 1 21 4 17 2 21 5 16 2 2 11 9 15 1 3 7 13 11 1 5 6 17 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • 1952 olimpiyatlarında 142 çeşîf müsabaka yapılacak Helsinkide cereyan edecek 1952 olimpiyat oyunlarında.142 çeşit müsabakanın yapıl masına karar verilmiştir.Atinada 1896 penesinde yapj lan ilk olimpiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Avusfralyada yapılan fenîs karşılaşmaları Avustralyalıların en büyük te nis yıldızı sayılan Frank Sedgman.Amerikalı Art Larseıı'i dört sette yenerek,bir evvelki mağlûbiyetinin acısını çıkarmistir.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Lerter F BJ Eucjün ta':r.n*ndal:i yerini oianîfyacok olaü Kahrettin R.J/K.Erol F,l,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Küçük «will iıi*ı11» KWimiifni Avusturya sporunun muvaffakiyet yılı 1950 senesi.Avusturya kayak sporu için.muvaffakiyetin âdeta başlangıcı olmuştur.Zira.Avusturyalılar.Aspende ya pılan dünya ski şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Gala tasni aylıktı Beykoz kalesi önünde gol çıkarmaya çalışıyorlaı.Vefa Emniyeti 2-0,G.S 4 0 mağlûp Yeşil beyazlılar galibiyet gollerini maçın bit meşine beş kala attılar dakik Dün de,Şeref stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • G.g unun i spor 8 8 hareketi G.Saray lokali:Voleybol.Küme II)10.15 Kurtuluş Sisli 11.Tarabya Altınordu.Teknik Üniversite Bas ketbol)İkinci Küme:9.30 Denizgücü Sisli.Birinci Küme:10.30 Kurtuluş Vefa 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Meşhur kadın yüzücüsü tekrar suya döndü Dünyanın en meşhur kadın yüzücüsü Danimarkalı Ragn hild,Hveger,uzun bir ayrılık devresinden sonra,tekrar yüzdeye avdet etmiştir.İlk yarış mada,]00 metreyi 1 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.02.1951
  • Danimarkalı futbolculara yapılan cazip transfer teklifleri Danimarka millî takımı futbolcularından A.G.F,Aoarhus kulübüne mensup,Erik Kuld Jensen,Fransanın Lille Olympique takımına 35.000 Türk li rası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor