Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • r-Greta Gârbo Amerikan tabiiyetine geçti Los Angeles 9 A,A.United Press)İsveçli sinema yıldızı Greta Garbo bugün Amerikan tâbiyetine girmiş ve fotoğrafçılar karşısındaki mutat çekingenliğini bırakara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanının yaptığı temaslar 4 motorlu ve tepkili av uçakları alınıyor Finletter'in 14 şubatta şehrimizde toplanacak Orta Doeu memleketleri Amerikan Elçileri Konferansında hazır bulunacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • MİLLİ SAVUNMA BAKANININ DÜNKÜ BEYANATI YEDEK ASTEĞMENLER ALTI AY DOLDURUNCA TERHİS EDİLECEK Yedek Subay Okulu tedris sistemi değiştiriliyor.Koreye şimdilik gönüllü gönderilrniyor.Emirerleri hakkında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Amerikan birliklerine atom silâhı veriliyor Gl* Collins,bu silâhın taarruzdan zyade müdafaada kullanılabileceğini sözlerine ilâve etti Chicago,9 A.A.United Press)Kara kuvvetleri kurmay başkanı general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Dün Haydarpaşadan kalkan trenle Kore'ye gitmek üzere İskenderun'a hareket eden Istanbııldan takvivfe birliğine katılacak olan kahramanlarımız trenin hareketi esnasında KCoreye gidecek akviye birliği İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Gelir Vergisi ve hizmet erbabı tĞm—Bu verginin memurlara tatbiki tahakkuk ediyor Meclisin dünkü oturumunda bu husus müzakere edildi,hükümet kararın aleyhinde değil.Ankara memurlarının mesken tazminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Galatasaray tarafından birliğimize hediye olarak gönderilen bayrak,Kore'deki Mehmetçikler taralından öpülüyo»* 20.000 komünist kıskaç içine alındı Tokyo,9 A.A.U.Press)1 varmışlardır.Güney batıdan Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Yakında şehrimize gelecek Güzel sesli Zarah Leander'in siyasî sahadaki oynadığı rol Dünyanın en güzel sesli kadınlarından biri muhakkak ki Zarah Leander'dir,Bu sehlıar yıldız yakında,uçak* la,halen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Mc Ghee McGhee yarın geliyor Aynı gün Ankaraya hareket edecek olan Amerika Dış Bakan Yardımcısına bir kısmı Amerika Türkiye,İran,Yunanistan ve Yakın Sark mütehassısları refakat ediyor İstanbul 9 A.A.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Hoover ısrar ediyor Eski Cumhurbaşkanı Âvrupaya asker gönderilmesine şiddetle J aleyhtar Nevyork.9 A.P.Cumhuriyetçi Parti liderlerinden ve eski Cumhurbaşkanı Hoover bugün radyoda verdiği bir demeçte ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Komisyon dün Maliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başladı Ankara 9 T.H.A.Bu gün Bütçe Komisyonunda,Maliye Bakanlığı bütçesinin masraf kısmının müzakeresine başlanmıştır.Maliye Bakanı.Maliye Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1951
  • Şehir meclisinde hadiseli bircejse^ Belediye Hukuk İsleri Müdürünün bir süzii üzerine Meclisin manevi şahsiyetine hakaret telâkki edildi ve bu hâdise uzun münakaşalara yol açtı Şehir Meclisi dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • ¦naiin W Mithat Paşa Sultan Hamidin emriyle Taifte boğulduğu iddia edilen Meşrutiyet kahramanı Mithat Paranın kemikleri anavatana getirilecek ve Hürriyet tepesinde defnedilecekmiş.Çok yerinde bir kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • KONGRE •Jr Millet Partisinin Büyük dere ocağının yıllık kongresi yarın saat 14 30 da Büyükdere kaymakamlık karşısında 321numaralı kıraathanede yapıla,çaktır.Millet Partisi Davul paşa ocağı yıllık kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • C/ünün ı dâvaları ir göçmenin Tür hakkındaki intib Geçen gün tesadüfen rastladığım ak sakallı,gözü yaşlı bir göçmen ırkdaşımız şöyle anlatıyordu:Huduttan uzaklaşırken satılmış insanlar bizlere boğaz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Muhteh's memur D.Yolları fen memuru fenerlerin tamiri için aldığı parayı zimmetine ueçirmiş Nişantaşında oturan ve Devlet Denizyollarında fen memuru olarak çalışan Sadi Koçubey,idare muhasebesinden,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Liberasyon listesine ith.nl edilen maddeler Dış ticaret rejiminin tatbikatında görülen aksaklıkların düzenlenmesi ve bu yolda yapılmakta olan şikâyetlerin örlenmcsi için liberasyon listes yeniden gözd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Bit hafta içinde Alnıanyavr 34960 kilo fındık ihraç edild Son bir hafta içerisinde Al manyaya 34960 kilo iç fmdı ihraç edilmiştir.Fiatlar b canlılığa uyarak bir mıkda yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Şehrimize gelecek tanınmış film yıldızı Z.Leander'in siyasî nadığı rol FBaştarafı birincide!ander hakkında İkijıci Cihan Harbinden sonra gerek Avrupa ve gerek Amerikan matbuatında pek çok ve dedikodul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • ¦Schremininde bir esraı tekkesi basıldı Schremininde oturan Sam Yalıngaç adında bir şahsın e vinde esrar içmekte olan Kâ zım Tan ve Namık Teller adn da iki kişi suç üstünde yaka lanmıştır.Ayrıca evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Göçmenlere yapılan yardımlar Bulgaristandan gelen göç menlere yardım leomitesi fn aliyetine devam etmektediı Dün de komiteye Güven Si gorta şirketi 15 bin.Ankar;Türk Sigorta şirketi 5 bin Anglo İraniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • KISA HABERLER it Fransız sinemacılarından Andre Glatilli şehrimize gelmiş tirit Şimalî Avrupa seferini yapacak olan «Malatya» şilebi,dün hareket etmiştir.Ahırkapıda Tekel îdaresine ait bir depoda çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • HALKINSESl!Fen işlerinden şikayet Kiitahyada bulunan bir okuyucumuzdan aşağıdcsp ki mektubu aldık.İlgililerin nazarı dikkatini celbet mek üzere neşrediyoruz,«Son zamanlarda Belediye Fen işlerinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • katilini Dünkü celsede öldürücü ve yaralayıcı âlet taşımaktan zevk duyarım diyen katil kaynanasını nasıl öldürdüğüm anlattı Bir müddet evvel Karagüm rükte,cadde ortasında feci bir J cinayet işlenmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Yedikule gannaa acaıp bir tecavüz hâdisesi Yedikule garında bulunan bir kadın üc kikinin tecavüzüne uğradı.Yakalanan mütecavizlerden biri tevkif edildi Evvelki gece saat 23 sıralarında Yedikuledc çirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Kciidinc polis süsü veren bir gene yakalandı İsmail Hakkı adında bir genç kendisine polis süsü vererek,Beşiktaşta oturan Vesamet adında bir kadından pa ra istemiştir.Kadının durumu zabıtaya bildirmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Klakson yasağı Şehrin muhtelif yerlerine halla ve şoförleri ikaz edici levhalar asılacak Klakson yasağı üzerinde ço lışmalara devam olunmaktadır.Belediye gerek şoförlerin ve gerek halkın bu hususta di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler dün Romaya sitiller Türkiyenin ekonomik ve af kerî durumunu tetkik etmelüzere pazar günündenber memleketimizde misafir buh nan Birleşik Amerikanın ta nınmış gazetecilerinden Mr J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Eczahanelerde idrofil pamuk bulunmuyor Son günlerde serimiz eczahanelerinde idrofil pamuk vı sargı bezi kalmamıştır.İdrofil pamuğun piyasadan bu çekilişi üzerine fiatlar 60 kuruşa kadar yükselmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Arkadaşını iiletlc yaraladı Nişantaşmda Muradiye ma hailesinde oturan Abdülkerim adında biri kavga ettiği arkadaşı Yusufu jilette muhtelif yerlerinden yaralamtştır.Sanık yakalanmış,yaralı Beyoğlu hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1951
  • Ameıikadaıı uçakla delirtilen meyva fidanları BÜyÜkdere fidanlığı AmerL kan.fidancılav^-io «Wifti t«maşlarda memleketimizde bulunmıyan ve dünya meyva pa zarlarında şöhret kazanan ve muhtelif mevsimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • B e v i n kabineden çekiliyor mu Londra 9 A.A.Afp)Eugün saat 18 de Başbakan Attlee Bevin'lo görüşecektir,Parlâmento çevrelerinde Dışişteri Bakanının pek yalanda çe kileceği kanaati devam etmekitedir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Şehir meclîsinde hâdiseli bîr celse r Bastarafı Birincide Ha havale edildikten sonra tu tanakları üzerinde müzakere-I lore geçilmiş,bu arada,Mete caddesinde hastahane yapıl ttıak üzere tahsis edilen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Hoover ısrar ediyor TBaslarafı birincide!tını harekâtında serbest bırak malı ve Çankayşek kuvvetleri ne askerî malzeme verilmelidir.6 Batı Almanya ile Ja ponyaya tam istiklalleri verilmelidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Bergamada cinayet îzmir,9 T.H.A.Bugün Bergamada fecî bir cinayet ig lenmiştir.Ahmet Ancel adlj bir vatandaş,dün oğlu Ahmet ve karısı Kadriye tarafından bıçaklanmak suretiyle öldü,rülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • sı ve t erbab i TBaştarafı birincide!Evvelâ.Ankara memurlarına mahsus olan mesken tazminatının kaldırılmasına dair ka nun tasarısı birçok münakaşalara sebep oldu.Bütçe komisyonu sözcüsü Emin Kalafat,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • maddelere son zamlar İsletmeler Bakanlığı,Siimerb ank'ııı elinde 35 milyon metre stok mal bulunduğunu ve bir darlık bahis mevzuu olmadığını açıkladı Ankara,9 A,A.Son günlerde Sümerbankın pamuk alımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • 200.000 komünist kıskaç içine alındı TBastarafı birincide!kezi Yongdungpu'nun bir mil güneyine ulaşmışlardır.Nehrin güneyinde bulunan komünist birlikleri bütün malzeme ve silâhlarını bırakarak kaçmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Yedek asteğmenler altı ayda terhis edilecekler Ankara,9 T.H.A.Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce bugün kendisini ziyaret eden Türk Haberler Ajansı muhabirinin sorduğu muhtelif suallere aşağıdaki c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Mc Ghee yarın geliyor T Bus t a raf j Birincide l Yakın ve Orta Doğu Amerikan diplomatları konferansına baskanlık edecek olan Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı Ya kın Doğu ve Afrika İşleri Bakan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Amird Carney 16 şubatia geliyor Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları komutan;Oranıiral Robert Carney'in for sunu tagıyan.16 bin tonluk «Colombus» kruva2örü 16 iu bat cuma günü öğle Uz«ri İL ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • takviye birliği TBastarafı birincidel lana oğullar ve kardeşler arasındaki veda sahneleri,mevcut havayı bir kat daha ulvîleştirmiştir.Bu arada,bir ninenin torununa şöyle haykırdığı görülmüştür:Kahpele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Amerikada grevler sona erdi Nevyork 9 A.P.Yıllar,danberi Amerikanın en uzun süren ve en pahalıya mal olan demiryolu grevlerinden biri bu gün sona ermek üzeredir.Birleşik Amerika Ordu Ba kanlığı,grev y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Maliye Bütçesi TBastarafı birincide!liye Bakanlığına ait hizmetlere mahsus ödeneğin 53 milyon liradan ibaret olduğunu 34 mil yon liralık ödeneğin Maliyenin Hazineyi temsil etmesi bakı mından çeşitli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Atom silâhı T Bwstarafi Birincide l silâhlarına sahip olmasının muhtemel olduğunu söylemiştir.Collins bununla düşman topraklarının iç kısımlarından ziyade Amerikan kuvvetlerine pek uzak bulunmayan düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Amerikan kıtaları Almanyada Gizlice Almanyaya gelen takviye kıtaları Yedinci Amerikan ordusu yanında yer alacak Frankfurt 9 A,A.Uıîtcd Press)Birleşik Amerika ordusundan perşembe gecesi bildirildiği.ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1951
  • Tepkili uçaklar TBastarafı birincide!ketum davranmasın rağmen yetkili kaynaklardan öğrenildi ğine göre,bu sonuncusu bu sa bah.Finletter'le kısa bir te maşta bulunmuştur,ve general GruentherTe beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1951
  • Hairebedian Kamil İçli ve Calosanti Taki Zharis arasında yapılacak olan karşılaşmalar,hayli enteresan cereyan edecektir Vefa kulübünün,mütead-dit karşılaşmalar yapmak ü-zere şehrimize davet ettiği Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müc u İüğünden 1 750 adet dört gözlü çelik dosya dolabı kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 187500 lira olup muvakkat İer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Konya silosu tevsiî inşaatı yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Konya'da yaptırılacak,192.978,32 lira keşif tutarlı Konya silosu tevsiî inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesi mucibince safi 7200 kilo neft yağı pazar* Jıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 26/2/951 pazartesi günü saat 15,30 da Kabat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • İzmit teledrçeîi den Keşif bedeli 26307 lira 44 kuruştan ibaret Kozluk birinci caddeden itibaren rasathane bahçesine kadar Aynalı kavak yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturihale 20/2/951 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Motopomp ustası aranıyor Harp Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir motopomp ustası alınacaktır.isteklilerin clilekçe,iyi İni kâğıdı,nüfus cüzdnnlanyle birlikte sınava gönderilmek üzere 19/Şubat/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Motor J enerator a inacak I.E.T.T.işletin elerinden Kablo döşeme lay teri için-bir adet molür jeneratör grupu satın alınacaktır.Teklif nıektuplaı inin 3*1 mart 951 tarihine kadar idaremize tevdi edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve E1 silime Komisyonundan Beyoğlu ilk yardım haştahanesiniri bir adet teferrüstiyle birlikle diyatermi cihazı açık eksiltmeye'konulmuştur.1 Eksiltme 14.Şubat.9öl Çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • €L£KTXİKLI ÇAMAŞIR MAKİNALARI Galata Tabir Har» Tel.44996 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Sarı Kırmızılıların 2.0 galibiyetiyle neticelenen G.Saray F.Bahçe maçından bir görünü| Lig maçlarının yedinci haftasında Vela Emniyet,G.Saray Beykoz karşılaşıyorlar 6«»Pft!i 1 Takımların L gdeki durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.02.1951
  • Pân Amerikan olimpiyatlarında Arjantin takımı Brezilya.Kanada.ŞU}.Ek-"vatop,Kalumbia Küba,Guatemala.Meksika,Peru,Uruguay ve Amerika Birleşik Dev letlerinin iştirakiyle yayılacak olan Pan Amerikan olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor