Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.02.1951
  • r ŞUBAT 195 i Cuma mrmn:ANNıti KA«AOAH Adres:NunıesmcnüT* türbe**» S.k«k Ne:İt I 8 T A N W l I YIL:1 SAYI:279 PooVa Kutusu I TELEFON:FİYATI 492 29614 10 Kuru« MMÖ S T 4 I l 0 A X f T I Almanyadan alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.02.1951
  • BAYT/L j I' U-l'LJII.İ.MlV—MlLLUki 9 ŞUBAJ MEMLEKET Haberleri Gül bahçeleri için cak kredi İsparta MİLLİYET)Yeni kurulacak gül bahçeleri için Ziraat Bankası tarafından koy liiye altı senede ödenmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Tren kaza sı Fecî kazada 84 kişi öldü.500 kişi yaralandı New Jersey,8 A.A.United Press)Birleşik Amerikada New Jersey eyaletinde 38 senerienberi görülmemiş derecede fecî bir tren kazası olmuştur.Sen şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • William Remington ma kûm oldu Nevyork,8 A.P)33 yaşında olan ve hükümetin iktisadî müşaviri olarak senede 16,000 dolar tahsisat alan William Remington clün federal mahkeme tarafından yalan ye re yemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Çekoslovakyalım bir teklifi Prag.3 A.P.Çekoslovakya dün akşam,Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransay;ı müracaatla,bu devletlerin Rusya ile yapacakları ve Almanya meselesinin barışçı yol larla halline m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Tvumaıı,amerikanın siyasetini izah çili v*aşington,8 A.P.Başkan Truman dun.Birleşik Amerika dış siyasetinin esaslarını izah etmiş ve bizim arzumuz milletlerin hayatı yaşan,maya değer yapan şeylere sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Kiliseden çalman kıymeti ziynet eşyası ^alladoJid.3 A.A.Afp)Tordesilladaki St.Pierre kilisesinden Sarlkcn'in annesi Kastiy kraliçesi Deli Jan'ın gerdanlığı ile bir kaç kıymetli ziynet egyası çalınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Bir Amerikan uca&ı düştü Castville(Virginya)8 A.A.Reuteı)Amerikan deniz kuvvetlerine mensup bir nakliye uçağı dün burada fırtına yüzünden yere düşmüş ve 9 kişilik mürettebatından kimse kurtulamamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Bakan,isçi mümessileriyle yaptığı konuşmada D.Piktidarının bugüne kadar yaptığı islerin bilançosunu çizdi Nazilli.8 A.A.Dün sa-bah İzmir'den hareket eden Çalışma Bakanı Hulusi Köymen,beraberinde bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Hacar,Bulgar ve Rumen ordularının miktarı Vaşmgton,8 A.A.United Press)Sovyetlerin,Al manyanın yeniden silâhlanması mevzuunda,dört büyükler konferansı yapılmasını teklif etmeleri üzerine Batılılar,peyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • İngiliz* silâhlanma programı Londra,8 A.A.Lps)İngiliz hava kuvvetleri,silâhlanma programlarını tatbike devam ederek dört motorlu tepkili ve birçok motorlu bom ba uçakları sipariş etmiştir.İngiliz hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Ameri kada grevler sona erdi Nevyork,8 A.A.United Press)Birleşik Amerikadaki demiryolu işçileri grevi Şikago bölgesi hariç bütün mem lekette sona ermiştir.Demiryolu idarecileri,grev dolayisiyle istasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • İngilteredc grevler Londra,8 A.P.Komünistler tarafından desteklenen liman isçilerinin grevi beşinci gününe girerken,diğer yandan işe başlama lehinde bir temayülün mevcudiyetini gösteren belirtiler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Sahibinin koEunu kapan deve Balıkesir 8 Milliyet)Bu gün Gönen kazasında enlere san olduğu kadar da çok garip bir vak'a cereyan etmiştir,ömer adında bir deveci Balıkeşirden dört devesini alarak Gö nene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • g»0—Oi Rusyaya verilen 672 gemi 9 Amerika,İkinci Dünya £Harbi sırasında Rusya'ya verdiûi gemilerin geri verilmesi için yeni bir nota verdi Vaşington,8 A.A.afp)Birleşik Amerika,harp sırasında ödünç ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Amalara yapılan yardım Birleşik Amerikada,gerek Amerika cumhuriyetlerindeki,gerek Avrupadaki âmâlara yardımda bulunan muhtelif organizasyonlardan birini de Birleşik Amerika denizaşırı amalar teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Gidemedim.Çünkü Galatadan itibaren din mücahit İninin çektikleri bütün ıstırapları çektim.Onların uğradıkları bütün belâlara uğradım.Mülâzım elendi sıhhatinize!Me} hane müşterileri Janın etrafında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Son atom tecrübeleri Vaşington 8 A.A.Reuir n Bu ay zarfında Nevada'da yapılan 5 atom tecrübesi radyo ile idare edilen atomlu mer milerle atomlu obüsler sahasında Amerikalıların bilgisini çok arttırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Benzin deposunda yangın çıktı Houston Teksas)3 A.A.Afp)Salıyı çarşambaya bağlayan peçe Houston akaryakıt parkında,24.500 fıçı hac mindeki bir benzin deposun»da yangın çıkmış ve ateş üç milyon fıçı kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • ingiliz kabinesi Muhafazakârlar tarafından verilen takrir 10 fazla oyla reddedildi Londra,8 A.A.afp)Avam kamarası,muhafazakâr larm demir çelik sanayiinin devletleştirilmesi aleyhindeki takririni 298 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Ayan Meclisi Silâhlı Kuvvetler Tâli Komisyonu yeni harp gemileri inşası için 2,750,092,bin dolarlık tahsisatı kabul et mistir,FBANSADA Silâhlı kuvvetler genel müfettişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.02.1951
  • Sivil havacılık âleminde inkişaflar ingilizlerin hava Beynelmilel hava yolları üstünlüğü için Büyük Britanya ve Birleşik Amerika mücatle le eden devletlerin başında gelmektedir.Harpten sonra sivil hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Hafif Öğle müziği Pl.13,45 Münir Nurettin Selçuk ve Safiye Aylâ'dan şarkılar 'Pl» 14,20 Dans müzlfti Pl)14,45 Programlar vt türkü lor Pl)15.00 apanif.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • titCi 9 ŞUBAT iRu.1 32 27 R.Ah 1 9 1 1 K.Sa.1370 Cuma 1366 VAÎ «T VASATI EZANİ Güne 5 7.10 1.45 Öğle 12.28 7.03 lkind 15.09 9.44 Aksar n 17.12 12.00 Yatsı 19.00 1.34 İmsat c 5.30 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI taflll Hep ve Hiç Yazan:Vedat I '''ItlHlMllii Nedim Tor Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey ıVeriyorı Yazan:Cevat Fehim EAŞKUT Telefon;40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • AVRUPA CEPHESİ No:6 Bunu Çekoslovakyadaki tali kimat ve bilâhare onu da Yuna nistandaki Metaksas hattı takip etti.Yıldırım harbi Almanya için bir zaruretti.Süratle saha kazanmak emeliyle yapılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • Manifaturacı Esnafın Dikkat Nazarına Sümerban' Alım ve Satım mjessesesi Müdürlüğünden Pamuklu ve yünlü fabrikalarımızın bütün mamulleri aşağıda bulundukları yerler yazılır satış mağazalarımızda topta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Ba ı yan tarzan 25 kısım)AR 44394)1 DonjuftB Renkli)ATLAS 40835)1 Sen Belde.İNCİ 84595)1 Îstanbulun fethi.ELHAMRA 42236)l Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuan Renkli)ÎPEK 44289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • üseyin efendi Ümit Nahit RAMOK Gecenin onu vardı.Taksim bahçesinde,gazinoya karşı oturmuş,içine giremediğim bu,alkolle karışık müzik ve neş'e seliue havalen iştirak ediyor,vakit öldürüyordum.Dalıp git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • Sahihi:A.N.KARACM Bu nüshada yazı işlerini 'fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Bas-ıldıftı yer Ebüzzlya Matbaas'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • I 3 I 7 f 1 I i i n rm i i:S Aii A 1 Düşünceler;2 Ekmeğin başlıca maddesi,Yüz,Bir nota;3 Hoş şey;4 Halik;5 insanlığı tehdit eden bir hastalığı keşfeden,Söz;6 Eskidenberi;7 Patlayıcı bir madde;8 Bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • TURAN TÜTÜNCÜLÜK TURK ANONİM ŞİRKETİNDEN Şirketimizin hissedarlar Genel Kurulu 30 Murat 1951 tari hine müsadif cuma günü saat 15 de Beyoğlu,Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kâin şirket merkezinde adiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • Şoför aranıyor iki şoför işe alınacaktır.Taliplerin 12/2/951 günü saat 11 ae Anadolukavağı As.Sa.Al.Komisyonuna müracaatları.Bu işe ait şartlar Ko.da ve lnşk-Ko.Bşk.da görülür.21Q8—467)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.02.1951
  • VA BACININDAN Di r t 11 W J ta Doğu'nun savunmas ingiltereye mi bırakılıyor 1 Son gelen Amerika gazetelerinde Orta Doğu nun mü dafaası hakkında çıkan bir yaaıyı ehemmiyetine binaen okuyucularımıza nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • OKTAŞARK TİCARET TURK ANONİM ŞİRKETİNDEN Şirketimizin hissedarlar genel kurulu 26 Mart 1951 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Beyoğlu,Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kâin şirket merkezinde adi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • onya Silosu fevsiî inşaat» yaptırılacak Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Konya'da yaptırılacak,192.078,32 lira keşif tutarlı Konya silosu tevsii inşaatı?kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Isfanbul Vakıflar Başmüdüri ğü i'ânlan Cinsi Miktarı Fiatı ilk teminatı Tutarı Yatak pamuğu 1700 Kgr.510 650 L.25 Krş.8670 lir;Guraba hastahanesinne alınacak olan 1700 Kgr.pamuk açıl eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Bcviıı istifa mı edecek?Londra,8 A.A.Afp)Bu sabah siyasî çevrelerde İsrarla dolaşan şayialara göre Ernest Bevin,pek yakında Dışişleri Bakanlığı vazifesinden ayrılacaktır.Yine ayni şayialara göre.Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Ameriîcada grevlere karşı tedbîr Vaşington,8 Reuetr)ı Başkan Truman bugün Ordu Bakanına,dokuz gündenberi devam etmekte olan tren makasçıları grevi hakkında gerekli tedbirleri almasını emretmiştir.Trum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • 24 No.h Resmî tebliğ TBastarafı birincide!293)Ahmet Şener 2957)Hüseyin Ünlü 2779)Süleyman Güvercin 2453)Hüseyin Kalem 1570)Mehmet Tamer 1615)Kadir Kurt 2909)İsmail Karakuş 5156)Hasan Tükenmez 1417)Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Yaralılar Üstğm.Ekrem Özer 945-125)Gedikli Sedat Perçin 949-28)ÇAVUŞLAR:Âdem Öz kan 3229)İrfan Dumlupınar 2951)Onbaşı Cemal Bursalı 2207)ERLER:Ali Çilingir 3146)İbrahim Karataş 1500)Sabit Özçelik 4889
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Millî Savunma Bakanlığının tebliği Ankara,8 A.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilen 24 numaralı resmî teb ligdir:38 inci arz dairesine doğru yapılmakta olan taarruzlara katılan savaş birliğimiz,yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Ticaret Bakanının toplantısı T Basferab Birincide 1 yapacağımız her hareket dıs piyasa ile İç piyasa arasındaki farkı gayri meşru kazançlar Için istismar edeceklere geniş bir meydan vermek olur.Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Dil kurumu fBastarafı birincide!tinizi Atatürk'ün daima oramızda yaşayan ruhu önünde iki dakikalık bir ihtiram sükûj tuna davet ediyorum.Yedinci dil kurultayının' muhterem âzası.Ben sizin aranızda önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • 1 Sterlin 7.85.00 7.85.00 100 dolar 280,30 280,30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 Üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Uman îşletmecîlîğine verilecek şekil Ankara,8 T.H.A.Li inanlarımızın tabi tutulacağ yeni rejimi tesbit etmek üze re toplantılarına devam ede1 mümessiller heyeti komisyoçalışmalarını bitirerek bugü* sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Amerikanın Avrupaya yardımı Vaşington 8 A.A.Unitec Press)Robert Taft bugür Ayan Meclisinde söz alarak ki zey Atlantik ordusuna Ameri kanın vereceği asker sayısının Başkan Truman tarafından df ğil,Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Kara yolları Müdürleri to planrısı Ankara 8 T.H.A.Kara Yolları Genel Müdürlüğünde iki gündenberi toplantılarına devam eden bölge müdürleri heyetinin komisyon çalışma lan bitmiştir.Bu sabah genel' müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Korede komünistlerin mukavemeti kırıldı T Bastarafı Birincide 1 dir.8 inci ordunun 15 günden beri devam eden bu taarruzu neticesinde 35 mil ilerlenmiş ve 55 bine yakın komünist öldürülmüş veya harp dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Mayısta Efes'e çok sayıda turist gelecek Izmirde bîr basın toplantısı yapan Basın Yayın ve Turizm Gene!Müdürü' tetkikleri hakkında geniş izahat verdi izmir 8 Milliyet)Basın Yayın ve Turizm Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Ulus ve Kudret yargılanıyor Ankara 8 T,H,A Diyar-«bakır milletvekili Nazım önen tarafından Cumhurbaşkanına çekilen ve tahkir edici telâkki edilen telgrafı neşrettiğinden ı^dolayı mahkemeye verilip be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Takviye birliğimiz T Bastarafı Birincide 1 üzere şehrimizden ayrılan 250 er ve subaydan müteşekkil ka file bugün Haydarpaşadan hu susî bir katarla Ankaraya hareket edecektir,Şehrimizdeki birliklerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Eisenhower TEaslarafı birincide!nanistan arasındaki münasebetlerin ve diğer taraftan Belgı-ıd ve Kahire beynindeki dostluğun,kuvvetlendirilmesi için gayretler sarfolunacaktır.Bu siyasî anlaşma Doğu Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1951
  • Sağlık bütçesi TBastarufi biritıcidel Bütçenin umumi karakteri ve hususiyetleri hakkında Sağlık Bakanı Dr.Ekrem Hay ıi Üstündağ çok açık ve sami mî bir konuşmada bulunmuştur.Bakan adetâ kendi bütçelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • Ordulararası güreş şampiyonasına hazırlık Mart ayında Ankara'da yapılacak nihaî müsabakalar sonunda,Türk Ordu takımı tesbit edilecektir Nisan ayında İstanbulda yapılacak olan Ordulararası Güreş birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Caşkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 100 adet boş yağ bidonu pa„ zarlıkla satılacaktır.2 Pazarlık 22/2/951 preşembe günü saat 10 da Kabataş Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • I Avru pa| basketbol i;s:siii| ioiiasi Avrupa basketbol şam-piyonasi,bu sene mayıs ayının ilk haftasında Pa-X riste yapılacaktır.Hemen hemen Avrupanan bütün basketbol takımlarının işti_rakiyle yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • Lee Savold iîe yaptığı maçta KOllCK-OUT olan Bance Woodcock köşesine götürülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • I?u hafta da devam edilecek olan lig maçlarından bir görünüş.Bu hatta yapılacak olan lig maçlarının programı Yarın,Veia-Emniyet;G.Saray Beykoz;pazar günü de F.Bahçe-Beşiktaş;Kasımpaşa î.Spor karşılaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • Yüksek Ahlâk Madde 1:Derneğin adj,yüksek ahlâk derneğidir.Madde 2-Merkezi îstanbulda Aksaray Taşkasap Molla Gürani caddesi No.27 olup şimdilik şubesi yoktur.Madde 3:Derneğin gayesi şunlardır;A)Türk ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1951
  • Milliyet ABONE Senelik M Uradır 6 Ayhk II 9 1 S Yabaneı memleketler İçin ıkl mitildir.İLAN MATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 1 üncü t 4 t 4 Unctt 2.S İlan sayfan g*jıUmS t Dofum,Nikah,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6