Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1951
  • r 30 OCA 195 1 Salı D&şyac&n:r I AH KABAOAN Adres:Nunıosmcmly* TUıbrtoK N«:18 1 S T A M B V L i MİLLİYET lit«bul YIL:1 SAYI:g69 Pobİ* Kutusu TELEFON FîYATI 491 29614 10 Kuru* I Izmîrdekî zina dâvası 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Beyoğlu ile Baku köyü haraca kesen iki hırsız yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci şube memurları evvelki gece uzun zamandanbeıi aranılan iki hırsızı yakalamışlardır.Bunlardan Cengiz adındaki sa bıkuh Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Zorba sarhoş polislere bıçak çekti K«.tiiJtn mahkûm iken af tan istifade ederek cezaevinden çıkan Ali Çiftçi adında bir sabıkalı evvelki gece Üsküdaıda bir kahvede rezalet çıkarmış ve duruma müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Karaborsanın önlenmesi için alınacak tedbirler Son günlerde karaborsanın önlenmesi irin şehrimiz ticarî mehaf ilinde muhtelif!tedbirler ileri sürülmektedir.Bu tedbir tekliflerinin başında geven harp i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • KISA HABERLER if Devlet Bakanı Fevzi Lütfi Karaosmnnoğlunun bugün şehrimize gelmesi beklenmektedirif Ekonomi ve Ticaro4.Bakan lığı iç ticaret dairesi ^enel müdür muavini Ne?metlin önder dün akşamki ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Adalet Bakanı dün şehrimize geldi Bir haftadanberi İzmirde bulunan ve incelemeler yapan Adalet Bakanı Halil Özyürük dün sabah saat 8 de Bandırma voliyle şehrimize gelmiştir.Bakan kendisiyle konuşan ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Tarım Bakanlığına ait servi' arabalarına işaret konacak Tarım »Bakanlığı Vilâyet gönderdiği bir tamimde;Tarım Bakanlığına bağlı mües sese ve kurumlara ait vasıta ların üzerine iyi görülecek bi şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Vali Prof.Gökav Sağlı!Bakanlığı tarafından tebrik edildi Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığı uyuşturucu madde kullananlaıla vaptığı mücade leden dolayı Vali Gökayı tebrik etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Cemiyet TOPLANTI if Şehir Meclisi bugün saat 15 te istişarı mahiyette bir grup toplantısı yapacaktırif İstanbul Tüccar Derneği idare heyeti yarın Liman lo kantasında toplanarak karaboı sa mevzuu üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Vali.Belediye bütçesinde acık oldu&u yolundaki iddiaları yalanlıyor Şehir Meclisinin şubat devresinde yapacağı toplantılarda Belediye bütçesinin müzakeresine başlanacaktır.Vali ve Belediye Reisi Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Lokantada kumar oynayan dört kişi yakalandı Ytdıkulede İmrahor caddeiind" Süleyman adında birine ait lokantada kumar oynıyan Rıza,Ahmet.Kemal ve Raif adında 4 kişi yakalanmış ve lokanta sahibi hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Bir kaptan zehirlenerek öldü Hcybeliada Hvarmda demiı }j bulunan Ereğli Hmanma bağ h Erdoğan motorunun k?n'.aru İsmail,evvelki gece yatarkerı k-arasma bir manga)koymuş ve kömürden çıkai gazdan zehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Millî E&itinı Müdürltieündf yapılan değişiklikler Bursa Millî Eğitim Müdür Lûtfi Engin şehrimiz Millî E ğitim Zatişleıi Müdür Yardım alığına tayin edilmiştir,Bı arada Silivri Ortaokulu Mü dürü Hf/kkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • 6 yaşında bir çocuğun namusunu kirletmek istediler Dün Savcılığa çirkin bir hâ dişe intikal etmiştir.İddiay;göre Salâhattin ve Burhan a dında iki genç 6 yaşlarmd:Ömer adında bir çocuğun na muşunu kirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Şiledeki öğretmenlere aylıkları verilecek Şile kazası dahilindeki ens titü mezunu öğretmenler kadrosuzluk yüzünden dört aydır maaşlarını alamamaktaydılar Bakanlık dün bu öğretmenlerin kadrolarını gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • HALKINSESlf Ihlamur köşkü yolu Beşiktaşın Ihlamur sem tinde oturan bir okuyucux muzdan almış olduğumuz bir mektubu ruz:o I aynen neşrediyo-Beşiktaşın Dikilitaşa çıkan Ihlamur yolu üzerinde müteaddit s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Dünya uruna çıkan 2 Fransız bisikletçisi dün şehrimize geldi Bisikletle dünya turuna çıkmış olan Alain Bercault ve Jacques Cristophe adında 2 Fransız bisikletçisi dün şehri mize gelmiştir.Genç bisikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Miitevherat hırsızlığı yapan hizmetçi 35 av hapse mahkûm oldu Bir kaç ay önce Cihangirde hizmetçisi olarak bulunduğu Dr.Nevzat'a ait 20.000 lira değerindeki mücevheratı çalan Mürvet Bodur'un duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Avrupa İktisadî İşbirliği veteriner heyetinin sehrimizdeki tetkikleri Hayvan hastalıkları üzerinde tetkiklerde bulunmak maksadiyle evvelki gün şehrimize gelen Dr.Isaac,Newson,Birsch ve Zeetti'den müre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Avrupadan 250 kişilik bir mülteci kafilesi gelecek Avrupa kamplarında bulunan mültecilerden müteşekkil 250 kişilik bir kafile pek yakında şehıijı ize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Bit-dersten basarı gösteremeyin özel okullara devam eden öğrencilerin durumu Bir dersten başarı gösterememiş,bir yüksek sınıfa devam eden öğrencilerden özel okula devam edenlerin imtihanlarını bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Metreslerini bıçakla yaraladılar B^-yoğlunda Kalyoncu Toprak sokağında oturan Dimo admda biri,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonundu metresi Zeyncbi sırtından bıçakla yaralamıştır.Ayrıca Kasımp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • torlar arasında vı aiiyede tâyinle Defterdarlık memurları ve doktorlar arasında bazı nakil ve tâyinler yapılmıştır.Maliye Bakanlığınca Defter darlık memurları arasında ba zı tâyinler yapılmıştır.Dün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Tahtakale cinayeti Karısını öldürdükten sonra kaçan katil Rıza dün Savcılığa teslim oldu Pazar gecesi Tahtakalede 26 yaşındaki karısı Emineyi t* banca ile vurup öldürdükten sonra kaçan Riza Düzgün,dür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Kasapların toplantısı are hey'etinin 4yıllık hesabı tetkik edilecek »İstanbul Umum Kasaplar Sosyal Yardımlaşma ve Dayan'şma Cemiyeti» nin kongresi,dün saat 15 de Mezbahadaki dernek merkezinde yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Denizlerde fırtına F rtma yüzünden direği kırılan Karşıyaka şilebi Lizbon limanına sığındı Karadeniz ve Akdenizde,son 24 saat zarfında yeniden şiddetli bir fırtına hüküm sür meğe başlamış ve deniz sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Hovardalığın sonu Biri muhtar olduğuna göre öbürü muhakkak ihtiyar heyetinden,iki ahbap memleket lerinde karar vermişler.İstanbula gidecek,Sirkecide bir otelde yerleşecek,birkaç gün felekten kâm alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1951
  • Sağlık teşkilâtı nasıl çalışıyor?Hastahanelerimiz ve poliklinik tedavileri Bizde resmî daire ve müesseselerin nasıl çalıştığını,halkın buralarda nasıl muamele gördüğüne dair bir seri tetkik yazısı haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Lamington yanardağındaki yeni indifalar neti-f cesi 4 bin kişi öldü Yeni Gine 29 A.A.Lamington yanardağında dün yeni indifalar olmuştur.Tehlike bölgesinde yalnız ölülerin gömülmesi işleri ile uğraşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Kisenhower raporunu yarın yerecek Vaşington,29 A.A.United Press)General Eisenhower bu hafta içinde Başkan Truman ile kongreye ordularını kurmak için hür Avrupaya düşecek mükellefiyetler ve Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Hindistanda arlık Nevyork,29 A.A.United Press)New-York Herald Tribune gazetesi,bugünkü başmakalesinde açlıktan kırılan Hindistan halkına Bir leşik Amerikanın yardım etmesi gerektiğini yazmakta ve bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • 8ing Crosby'nin 20 İnci san'at yılı Hollywood,29 AP.Sinema yıldızlığına yükselmesi nin 20 inci yıldönümü münasebetiyle Bing Corby,dün mu vaffakiyetini annesinin duala rina medyun olduğunu açıklamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Saint Pierre bayra mından bir gün evvel Papa Kardinal Cornetto'nun sayfiyesine gitti.Cesar Kardinalin şarapçsım elde etmiş,muayyen kimselere içirilecek zehir Li şarap dolu şişeleri ona teslim eylamişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Minyatür sinema makinesi Optik ve ilmî âletler imal eden bir İngiliz firması tarafından geliştirilen minyatür bir film çekme makinesi icat edilmiştir.Bu bilhassa teknik ilgi,plân ve ilmi malûmat teati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Sovyet seferberliği ı il ve savaş hazırlıkları Sovyet nüfuz bölgesinde imal olunan mermi,roket ve bombalar üzerine linıesi yazılacakmıs.«Doğu Avrupa» isimli dergide çıkan bir yaV.rya göre Ruslar bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Atom infilâkı İnfilâkın çok şiddetli olması hidrojen bombası tecrübeleri yapıldığı zannmı veriyor Las Vegas Nevada A.A.Afp)Dün sabah üçüncü atorn infilâkının yapıldığı mahalle sırasiyle 100 ve 150 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Türk Amerikan eğitim komisyonu çalışmaları Ankara,29 A.A.Birleşik Amerika ile yabancı memleketler arasında kültürel münasebetleri mümkün ol duğu kadar geliştirmek maksadiyle tatbik edilen «Fulbright»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Amerikan âlimleri bir beyanname neşretti Nevyork,29 AP.S\ö Amerika ilim adamının imzasını ihtiva eden bir beyanname,dün,neşredilmiş ve bun da Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un desteklenmesi lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Bir alkolik,tutuşan yorgandan çıkan dumanla boğuldu Ü.sküdarda Toptaşında oturan ispirto müptelâsı Dursun Palabıyık adında biri evvelki gece bermutat fazla miktarda ispirto içmiş ve yatmıştır.Der hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Amerika,mühim bir sadf karar a!Müstakar bir ekonomi idame ettirmek için fiatlarla yevmiyeler donduruldu.Vagington 29 A.A,tkinci Dünya Harbinin hitamındanberi Jİtyleşik Amerikada ilk defa olarak fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Milliyetçi Çinliler kızıl Çine saldırmaya hazır Vaşington 29 A.A.Uuni ted Press)Milliyetçi Çinin-Vaşington büyük elçisi Welling ton Koo radyoda konuşmuş bu konuşması televizyonla da aksettirilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Akdeniz'de yapılacak manevralar Londra,29 A.A.Afp)İkinci Dünya Harbi sona erdiğindenberi en mühim İngiliz Amerikan deniz manevraları 12 ve 13 şubat günleri Akdenizde yapılacaktır.Amiral Sir John Edel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • İran Şahı 12 şubatta evleniyor Tahran,29 A.A.Afp)Bu gün resmî bir kaynaktan bildirildiğine göre Şah'ın Süreyya İsfendiyarî ile düğünü 12 şubatta yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Mannerheim'in cesedi naklediliyor Lozan,29 A.A.afp)Maroşal Mannerheim'in cesedini Helsinkiye nakletmek üzere Finlandiya hükümeti çar samba günü sabahı İsviçreye özel bir uçak gönderecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Amerika da bulunan tarım uzmanları Nevyork,29 A.A.Cuşiş)Amerikada stajda bulunan Türkiye Tarım Bakanlığı uzmanlarından Tekin Diker,Hüseyin Türkmenoğlu ve Kemal GÖkcora 1 şubat perşembe akşamı Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Haricî kısa haberler SURÎYEDE Devlete karşı,suikastten sanık 10 kişiden yedisi dün akşam bir Suriye askerî mahkemesinde beraet etmişlerdir.Bunlar arasında bir albayla es ki bir Bakan da vardır.İNGlLTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • İngiliz kabinesi Dün toplanan kabine,silâhlanma programının vüs'at ve şümulünü görüştü Londra 29 A.A.Lps)ingiliz kabinesi,yeni silâhlanma programını tasvip et mek maksadiyle bu sabah top lanmıştır.Mr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • A vustralyanm millî bayramı Sydney,29 AP.Avustralya,bugün,İngiliz Millet ler topluluğuna iltihakının 5(inci yıldönümünü kutlamakt:dır.Ayni zamanda,bugün.Avustralyanın millî bayramıdır.Bundan tam 163 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Hon-Konuda tevkiller Hong Kong.29 AP.Komünist Cinden gelebilecel bir taarruzdan ve şehre gizli ce girmekte olan komünistle!den endişe duymakta olar Hong Kong'da,polis seri ha linde yapmış olduğu baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI * »at 20.30 da DRAM KISMI Hep v e Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:4040» 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • fENÎ SES TİYATROSU 5SBE l"k Pazartesin den J Wrf"7.3 B maada her gün saat 20.45 de Sarmaş Dolaş Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi Pa/ar matine 15 de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM TERKOS EVLENÎYOR Her akşam 20.30 da.Cumartesi ve pazar 15 de matin«.Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • niLECEK TRENLER 6.30 Posta)Erzurumdan 6.45 Posta)Edirneden 7.10 Toros ekspresi 9.15 Eks pres)Ankaradan 9.15 Eks,pres yataklı)Ankaradan 11.15 Posta)Âdap azarından 14.40 Posta)Samsundan 16.51 Motorlu)An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • VAPURtAR GELECEKVATURLA¦ 15.30 Tarsus)Akdenizden 18.00 Mersin)Çanakkale den.GİDECEKV AJURLA 9,00 Bandırma)Mudanyaya 1040 Bursa)Ayvalığa 12.ÖÖ İzmir)İskenderun dan.19.00 Seyyar-Karabigadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • ARKEOLOJİ;Çarşamba.Cu,ma ve pazar,13-17 ESKİ ŞARK ESERLERİ:Cargamba.cuma ve pazar 10-11 YEDtKULE:Hçrgün 10-17 TÜRK İSLAM ESERLERİ:Paz»r.salı,Çarşamba,perşemb" 13 30-10.30.DENJZ MÜZESİ:Cumart 13-17 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pszardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • 1 Tefe.2 Aza,Meşgul et.3 Bir balık.Ekme.4 Tersi)Kimsesizler,bir nota.5 Tersi)çingene,GüT'jîlik.6 Kısa zaman.Eğlence yeri,Uz:ğı işaret.7 Kumar oyunlaımda para ye-ine kullanılan pul,bir nota,İsim.8 Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • 30 ti OCAK 17 1 9 1 1 K.sa.Sah 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.17 2.03 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 imsak 5.36 12.22 Ti'ıBi.ii a irin ı;Hlic.21 R.Ab 1370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAK Bü nüshada yazı İtlerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hitf Dizildi*!Yer:N.A.ve A.W.K.Gazetecilik Kollektif 0!rkeU Matbaası Bâsıldıfti yer EbÜztlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • İnsan gücü konusunda Amerika;dış politikası realizmden uzaktır!Vasmgton'da çıkan Sunday Star gazetesi Türkiye gibi devletlerin Kore'ye yaptığı yardıma temas ederek Atlantik Paktı harici kalan Türkiye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • rM oeratör mam Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karın tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları WV İGÎ.IE31SÎ Beyazıt Okcularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.«3.45 Şarkı lar.Okuyan:Necdet Cici 14.20 Konuşma 14.30 Şarkılar Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • ğ-i i GÜNÜN ADAMLARI I i-Birleşik Amerika'nın I tanınmış komutanları:1 Korgeneral Bedell Smith Walter Bedeil Smith genis omuzlu,sağlam yapılı,muhtelif çapta ağır mesuliyetleri yükelenebilecek kudrette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • mükâfatı İNCİ 84595)1 Carnegie Hall.ELHAMRA 42236)1 Yamayan arslan Renkli)2 Rio aşkları Renkli)LALE 43595)1 îstanbulun fethi,İPEK 44289)1 îstanbu lun fethi.MELEK 40868)1 Gönül fırtınaları.SARAY 41656)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Tomruk nakli Sümerbank Sellüloz sanayii müessesesi Müdürlüğünden İZMİT Müessesemizin Mudurnu Orman işletmesinin Samatlar,Taşkesti,Çayköy,Tokurcun,Yürsel depolarından satın aldığı takriben 15.000 M3 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • İşti Ly.Amirliğinden yerilen Askeri Kıta a t ilâh La r 300.000 metre dikenli tel pazarlıkla 5 şubat 951 günü saat 15,30 da Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır,Tutarı 24,400 lira olup ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile 9 kalem yelken buranda ve sair malzeme satın alınacaktır.Tahmin bedeli 2011 lira 15 kuruştur.Ve muvakkat teminatı 150 lira 84 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Yurtiçi Bölge Komutanlığından Doğdukları mahallin nüfusuna kaydedilerek askerlik işleri o mahalde yapılmakta iken muhtelif maksatlarla memleketlerinden ayrılarak başka bir mahalle gitmiş olan vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Birecik Belediyesinden 1 Birecik Belediyesine ait Fırat nehri üzerindeki gemi işletmesinin 1.3.951 den 28.2.952 ye kadar on iki aylığı arttırılmaya konulmuştur.2 Muhammen bedeli 30.000 muvakkat temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • İnşaat ilânı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdür' üqünden 1.işletmemizin Kandilli bölgesinde yaptıracağı taş kırma istasyonu inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve taravetini muhafazada İsrar ediniz.Tapılacak gayret 6 kddâr kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olacaksıruz.Yüzünüze ve ellerinize ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1951
  • Ona duyduğunuz sevgi,nin size verdiği ıstırap en büyük intikamımdır!Dedi.Size hiçbir şey sormuyorum.O öldü!Hakikât burada harlıyor.Bunun gerisi bizim vehmimizin iç çekişinden ve ürperişinden başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bugün saat 14.55 tie Yeşilköy'e inecek Ankara 29 T,H,A,Bir müddettenberi Almanya'da temaslarda bulunan Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu yarın saat 14,55 tc bir İskandi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • iç korunma kanun tasarısı Ankara.29 T.H.A.İçişleri Bakanlığı taralından ha zırlanan «Yangın,su baskını,yer depremi ile hava harbi taarruzlarına karşı korunma ka nunu» tasarısını tetkik etmek üzere Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Bir kalpazan şebekesi ele îjeıii İvumknpıda oturan Yusu Aydın adında birinin Fahri Ekşi ve Ahmet Has adında ik arkadaşı ile kalp lira bastık lanın haber alan memurla:sanıkları bu paraları sürmeğ çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Nuri Tuna tevkif edildi Ankara,29 T.H.A.Beden Terbiyesi Genci Müdürlüğünde yapılan tahkikat neticesinde yolsuzluk olduğu meydana çıkmış ve dosya savcılığa tevdi edilmiştir.Öğrendiğimize göre,bugün Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • İngiltere ihtiyatları si âh a'tına a'«yor rBastarul'i birincide!oildirmı.şı.r.Attlee bundan sonra önü müzdekl üç yıl içinde îngilterenin yeniden silâhlanması programının 4.700.000.000 sterline mal ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Pravda gazetesine göre Sovyet gazetesine göre,ayrıca 500 bin tonilatoluk bir donamııa ve bin uçaktan müiesekkil bir kuvvet hazırlanıyormuş Moskova,29 A.P.Bugün "Pravdaa gazetesinde çıkan bir 'Pass aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Dünkü Meclis müzâkereleri Tonceli halkına Tarım Bakanı Nihat Egriboz,yurtlarından edilen vatandaşların durumunu ve yapılan yardımı izah etti Ankara,29 T.H.A.B.M.Meclisi bugün saat 15 de Balıkesir Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Truman Pleven mülakatı başladı TBastarafı birincide!balariyle misillemeye girişeceğine dair teminat istemeğe gelmiştir.Misafir devlet adamiylc bu gün yapılacak görüşmelerde Truman'la Acheson'dan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Mason dernekleri TBastarafı birincide!cip sebeplerini yine kendi kanaatine göre izah ettikten son ra,Atatürkün Mason localarını niçin kapattığı anlatılmakta,Atatürkün vefatını müteakip eski iktidarın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • 150 işçi evi inşa edilecek Çalışma Bakanlığı İstanbulda yapılacak evler için 1,5 milyon lira ayırdı Ankara,29 T.H.A.Bir müddettenberi Çalışma Bakalnığı ile İstanbul Millî İşçi Sendikaları Yapı Koopera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Âra seçimler için yapılan teklif Ankara,29 Milliyet)Bur dur Milletvekili Mehmet Özbey tarafından teklif edilip İşişleri komisyonuna havale edilmiş olan ara seçimlerinin kaldırılması ve seçmen adedi,ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Genç bir şantajcı yakalandı TBastarafı birincide!efendi caddesinde bir ticarethanenin sahibi bulunan Yet vaıt'ın karısı Lcvantin'e bir teb dit mektubu göndermiştir.Bu mektupta Turhan,«Sizir birçok sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Komünist çift dün yargılandı T Bastarafı Birincide 1 pagandası yaptığını ihbar ettiği bildiriliyor ve bilâhare yapılan incelemeye ve dinlenen şahitlerin beyanına göre sa mklann komünizm propagandası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Foster'in temasları Tokyo,29 A.A.United Press)Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyetçi müşaviri John Foster Dulles Japon Bas bakanı Yoshida ile bugün bir saat 40 dakika görüşmüştür.Japon sulh andlaşması mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Âmerikamn te ı ekseriyet kazanıyor r Bastarafı Birincide J tulmakla beraber,şu kayıt mev cuttur;Temsilciler ilk toplantılarında Korede münasip bir ateş kesme anlaşması tertip edecek ve bu anlaşma mer'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • İlk defa tatbik edilen bir ceza sistemi rBastarafl birincide"!gayet zengin,apartıman v» otomobil sahibi bir şahsın hudutlarımız dışına çıkarılmasına karar verilmiştir.Böyle müstesna bir cezama bizde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Eğede tütün satışı İzmir,29 T.H.A.Ege tütün piyasasının açılışının on beşinci günü akşamına ka dar 39 milyon kilo tütün satılmış bulunmaktadır.Rekolte 52 milyon kilo olarak tesbit edildiğine göre müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Talebelerin yapacakları geziler Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Komisyonu,sömestr tatili dolayisiyle çu bat ayı içinde tatbik edilmek maksadiyle yurt içinde ve yurt dışında birçok geziler ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Hin d island a çekirge âfetî Yeni Delhi,29 AP.Takriben 15 kilometre uzunluğunda muazzam bir çekirgt bulutu Yeni Deîhinin üzerin den Puncab eyaletine doğrı uçmuştur.Güneyden gelen hu sere bulutları o d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Komünizm tahrikçileri TBastarafı birincide!kimdendir.Talebe sorgusum müteakip tevkif,edilmiştir,İzmir 29 Milliyet)Ko münist ideolojisini benimseye rek temiz Türk işçisi arasmdf ikilik yaratmak isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • İşçi Saylav Mackay'in dünkü basın toplantısı Ankara 29 T.H.A.ingiliz îşçj Partisi ileri gelenle rinden Saylav G.Mackay bugün Ankara Palas'ta bir basın toplantısı yapmıştır.Mr.Mackay Avrupa Federalizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Belediyeler kongresi dün bitti Ankara,29 T.H.A.Günün ihtiyaçlarını karşılayacak demokratik esasları ihtiva cden 97 maddelik yeni Belediye kanunu projesi üzerinde kongre çalışmaları bugün saat 13 de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Japonların barış için görüşleri Tokyo,29 A.P.Başb.f kan Yoshida'nın lideri bulur duğu Liberal Parti bugün,Amerikan işgalindeki stratejik Okinawa'da dahil Ryukyu takım adalarının Japonyaya i desini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Kore'de birliğimizin durumu TBastarafı birincide!vemeline rağmen yeniden iKı İçmeler kaydederek Gûnej Kore başkenti Seul'un 10 mü kadar yakınlarına sokulmuşlardır.Türk,Amerikan,İngiliz Yunanlı.Güney K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Bt malîye mütehassısı geliyor Ankara,29 T.H.A.Ma liye Bakanlığında organizasyon ve muhasebe işlerini tetkik için Amerikalı profesör Martin ile muavini M.Cosh bu hafta şehrimize gelecektir.Bugünlerde M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • Yeni bir Rus oyunu T Bj i stara fi Birincide 1 dair guyrı resmî malûmat edinmiştir.Bu malûmatın hangi kaynaklardan alındığı açıklanmamıştır.Komünistler tarafından girişilen «sulh» kampanyasının en öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1951
  • [ki Amerikan filosu geliyor Ankara,29 T.H.A.Amerikanm Akdeniz donanmasına mensup iki büyük filo 22-27 şubat arasında İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret edecektir.Ağır ve hafif kravo zörler,muhrip,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1951
  • Kotra yarışlarında vukubulan fecî kaza Auckland Yeni Zelanda)29 A.P.Salı günü başlamış olan ve Wellington.Lytelton aracında yapılması mukarrer bulunan yat sınıfı kotra yarışlarında vukubulan feci hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1951
  • Geçen sene Liverpool'u 2-0 yenerek kupayı kazanan Arsenal takımı oyuncuları maçton sonra sahadan çıkarlarken İngiltere futbol kupası F.A.Cup)maçlar V V/İV/^V'y/ 'VWA ,1.V/V/V.C î Cumartesi günü oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1951
  • Ecnebi takımlarla yapılan sık temaslar do'.jyısiyle u?un bir zamandır tehire uğrayan lig maçinıma bu hafta bar,lanarak,ve pazar günü.Galata»arayla Beşiktaş arasında,mevsimin en mühj.n futboi karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1951
  • Kadıköy Halkevindeki boks karşılaşmaları Kadıköy Halkevi ile Galatasaray takımı arasında yapılan bu maçı,Halkevi takımı kazandı Evvelki gece Kadıköy halkevi kapalı spor salonunda Galatasaray ile Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1951
  • KISA Otomobil yarışı Monte Carlo 29 CA.P.Monte Carlo'da yapılmış olan otomobil sür'at yarışında dün.Jean Trevoux ve kullandığı De lahaye markalı otomobil,gayri resmî olarak birinci ilân e dilmiştir.SP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.01.1951
  • 1950 de bokstan 9 kişi daha öldü S$:4 Ölüm sayısının evvelki senelere nisbetle düşük oluşu ilerisi için ümit vericidir 1950 senesi içinde bokstan düklerini bulacaksınız:ölenlerin sayısı,evvelki yıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor