Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • ş*r Si-G.SARAY VEFAYI 3-2 MAĞLUP ETTİ Dün,İnönü stadında yapılan Galatasaray Veio karşılaşması,hayli çekişmeli ve çetin cere,yan eden bir maçtan sonra.3 2Galatasarayın galibiyetiyle neticelenmiştir.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Mühim bir dâva Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın kızı ve damadı bugün yargılanacak Memleket çapında bir alâka uyandıran enteresan bir dâvanın duruşmasına bu sabah şehrimiz 2 nci ağırceza mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • MİLLİYET'in YENİ ROMANI I Aşk ve ölüm Yazan:Henryk Sienkiewicz Çeviren Fahri Nevruzoğlu Kazak murahhasları Lehlinin kendilerine teslimini is tediler,ChmieJ eğiletek Togay Beyin kulağına:Bu adam zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • iran şahı arazisini satıyor Tahran 28 A.A.Reu'or)Iran şahı bugün babasından kendisine intikal eden bütün beylik arazinin köylülere satıl ması hususunda bir emir neşretmiştir.Arazi uzun vadeli ve fevka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Birleşmiş milletlerin zecri hareketlerini önlemeye azamî gay retle çalışan Rau,Endonezya delegesi ile Sulh için teşebbüsler Lake Success,28 A.A.Reuter)İçlerinde İngiliz delegesi de bulunduğu halde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • İhtikârla mücadele üyük Millet Meclisinde ihtikâr meselesi uzun uzun münakaşa edildi.Fiatlarm alabildiğine yükselmesini endişeyle gören bazı Milletvekilleri ihti kârın ihaneti vataniye v.e millî müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Rus tehlikesine karşı ünyanın durumu Amerikan işçi teşkilâtı federasyonu da komünizmle savaşacak memleketlere yardım yapılmasını istiyor Londra radyosu 28 A.A.Ba sın.yayın)Amerikanın er büyük işçi teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Dün cepheyi teftiş eden Gl.Mac Arthur Gl.Mac Arthur General "Asyanın hürriyeti için çarpışıyoruz,dedi Tokyo 28 A.A.United Press)General Mac Arthur,bu sabah saat 8.10 da Tokyodan hareket ederek SeüTden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • YUNANİSTANDA KOMÜNİSTLER Atina 28 A.A.Polisin bugün açıkladığına göre,yer ait] faaliyetlerini yeniden yaratmak yolundaki koraünis!teşebbüsüne dahil olmakla suçlandırılan 50 kişi tevkif edilmiş.2öÖ ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Bütçe komisyonunun dünkü toplantısı Ankara 28 T.H.A.Bütçe komisyonu bugün pazar olmasına rağmen saat 14.30 da toplanarak Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı bütçesinin müzakeresine devam etmiştir.Söz alan C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • ir aile faciası Bes aydanberi darcVn bulunduğu karısını tabanca ile öldürdü Katil Riza Düzgün Tahtakalede bir aile facia,sı olmuş,bir erkek beş aydan beri ayrı yaşadığı genç karısını tabanca ile öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Gl.Ş.Gürler temaslarını arılatıyor Bütün dünya Türk askerine hayran Mac Arthur Şahap Gürlere dedî Icî:«Yaralılarınız dahî burada bulunanların kalblerinî fethetmîştîr" Ankara,28 Milliyet)Ko.M_I i re sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • Truman Pleven mülakatı Amerikanın Avrupaya sür'atle munzam kuvvetler göndermesi ve Fransız ordusunun teçhiz edilmesi,müzakerelerin esas mevzuunu teşkil edecek Fransız başbakanı Rene Pleven Dublin 28 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1951
  • 500 Çin ölüsüne karşı 3 kayıp veren ore Birliğimiz harikalar yarattı Yarım saat süren bir taarruzla kahramanlarımız Kore harp tarihinin en büyük zaferini kazandılar Kızıllardan şehitlerimizin intikamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Cemiyet TOPLANTI ir Şehir Meclisi yann saat 15 te iştişarl mahiyette bir grup toplantısı yapacaktır.KONGAE ^rHür Fikirleri Yayma Cemiyeti nin yıluk kongresi 3 şubat cumartesi günü saat 1450 da cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Apartıman hayatı İstanbullular yarım asırdan beri eski konaklardan,kafesli evlerden apartımanlara göç etmektedirler.Apartman bir kat üstünde olduğu için ev ha nımına büyük kolaylıklar temin etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Süt kuzusu kesimi aitti Süt kuzusu kesimi som mmaniarda günde 1300 baştan aşağı düşmemektedir.Halen kuzunun perakende satış iiatı 230-300 kuruş arasındadır.Diğer tavaftan 6 livma Belediyeye müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • mm mim Qun tın meseleleri Tütün piyasasında iki ayaklı Lazyodermalar Bu son senelerde tütün piyasasına musallat olan iki ayaklı lazyodermalar,zavallı müstahsili,tatlı tatlı sömür mekte,bütün bir yazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • I.IHALKINSES1 I Hacı Man&txr sokağı Osmanbeyde Hacı Man.X sur Sokağında otuzan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen rreşmaiyo-tuz.Alakalıların nazma dik katini çekoriz.«Bizim oturduğumuz bu v sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • S a 2 lık Bakanı Tetkiklerde bulunmak üzere dün şehrimize seldi Sağlık ve Sosyal Yardım i Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üs-tündağ,dün saat 16.30 'da Et-rüsk vapuriyle İzmirden şehrimize gelmiş ve Galata rıhtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Japonlar,eiirescilerinnzlc boy ölçmek istiyorlar İsviçreye gitmek üzere Japoııyadan şehrimize gelen 5 Japon kayakçısı dûn İsviçre¦ ye müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Kafile başkanı Nashimi:Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Üniversiteye 767 talebe alınacak Üniversitenin yaz dönemi i çin muhtelif fakültelere alınacak talebe sayısı tesbit edilmistir.Kabul edilen listeye göre,F.K.B.Tıp dalına 42 Orman'a 25 burssuz)Fer Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • i Bir kanal traarcay ile İcam j yon arasımda cıSerak «Mü i Edi i nekaptda oturan hamal Sabahattin,Bahcokapıda 1 Of numaralla kamyon şafî&rii ile fconagnrfceaa aksi iötaJcametbeaa gelen Taksan Aksaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • âm kafanı tajria enlerek öldfi Düıı sabaha karşı İznürdeai;limanaraaıza gelem.«Ulaşa» anatörünaâ şamaudacaya bağlama.1 ya r.aJışan 1ay!'a Baha Pişkin şamandırayla motor arasında kalarak «rilmiştir.Rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • HamaUann toplantısı da hâdisen geçti Hamallardan bir kısmı kongreye cemiyetle ilgili olmayanların katıldığını iddia ederek salonu terkettller Geçen haf ta ekseriyet temin edilemediği için yapılamıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Bir mensucat fabrikasuıın isçileri UCUZ ev sahibi olabilecek Mal taoğullan Mensucat Fab rikası işçilerinin kurdukları yardım sandığı Alibey köyünde geniç bir arazi almış ve buraya işçiler için ucuz ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Hububat ve bakliyat fiat-laruuia yüzde 10 aSsbetiuı-4e bir yakseüs var Şehrimiz piyasasına mal gönderen istihsal bölgelerinde hububat ve bakliyat fiatlarında yüzde 10 aisbetinde bir artış görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • 3 liralık tabldot için 15 lira alan gazino hakkında zabıt intıûûvL Belediye,san zamanlard;çeşitli esnafın ve eğlence yerlerinin murakabe ve kontroltuaa büyük ehemmiyet vermektedir.Son bir hafta zarfjn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Bîr fnrm Iscfeî ht&tat *ttî Hasköy iskele caddesinde A numaralı Mihal'e ait fınndp çalışan Salih adında genç bir işçi,hamur dairesinde asılı olarak bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Yağ fiadarı İ yükseliyor Rekolte azlığından nebati ve zeytinyağı Batları arıtıyor Son zamanuarda gelirimizde zeytinyağı,sadeyağ ve nebatî yağ 'liaüarj "bir Lhayli yüK-selmiştir.Bu bususta ilgili bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Bdl.'fcesîrde Balıkesirde Hk defa.görülen dağ fareleri Balıkesir Milliyet)Eylül ıj ı iAsında Balıkesirin Kepin.ve Durak bucaklarısın bazı daj köylerine ormanlardan sürüleı kal inde fareler inmişti.Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Adana'da veremliler günden güne artıyor Adana Milliyet)Adnnada veremli sayısı seneden seneye artmaktadır Halen 1200 vatan da*m veremli olduğu anıabilmıştır.Verem dispanserince tes bit edilen rakamlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • HendeJcie Dispanser btrau mş&aiıaa Hendek MALİYET)Verem Savaş Derneği yıllık kongresi yapılmıştır.İdare he yetinin mesaisi ve hesap işleri genel kurulca tasvip edilerek 12 kişilik yeni idare heyet:seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Koçhisarda Göçmenlere yapılan yardun Koçhisar MİLLİYET)Şerefli Koçhisar ilçesine bu-J güne kadar verilen 228 nüfus lu 37 göçmen ailesi kaymaka mm başkanlığındaki yardım komitesi ve halkımızın yakın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Vartoda Kar fırtınası yolları kapattı Varto MİLLİYET)Şid detli kar fırtınası yüzünden muhabere ve münakale kesil mistir.Yolların açılmasına ça lışıl maktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Artivinde Artivin MİLLİYET)Ge fen sene de ilimiz görülmemiş derecede kötü bir kış geçirmisti.Bu yıl,geçen seneden daha şiddetli bir kış hüküm gülmektedir.Şehir merkezinde yağan karın kalınlığı bir met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Ta rs usta İki aile arasında kanlı biı kavga oldu Tarsus «Milliyet.«Aliefendi köyünde iki aile arasında e kan kavgada tabanca ve bıça kullanılmış,netiuede hâdisey sebebiyet verenlerden Mustî'l Gülojjl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Kırlclarelinds Btelgarisfcanflan kaçan 4 ök süz Çocuk Esirgeme Yuva sına yerleştirildi Kırklareli Milliyet;Gör men ve mültecilere yardım k mftesi.Vali Cahit Ortacın ba kanlığında içtima ederek to lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1951
  • Amosycida Tekajk nâczaJLİ «audürlüğünita y lâik.toçistmtvn Amasya,MILUYET)Ttatnik ziraaı müdürlüğünün yıllık toplantısı daireler müoürleri ve ileri gelen çiftçilerin iştirakiyle vali Esat Onatın başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Ş m İ t* 0#O ^(Almanya ile 35.000.000 kilo tülün için anlaşma imzalandı Bonn,28 A.A.United Press)Batı Almanya Ekonomi Bakanlığı önü müzdeki 3 sene içinde Tür-K kiyeden ticarî emtea kar-g |i şılığı 35.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • italya da ortaya çıkan silâh deposu Roma 28 A.A.Reuter)Italyan polisi dün iki gizli depoda makineli tüfekler,piyad tüfekleri,tabancaları,el bombaları,dinamit,ve binlerce kilo cephane ele geçirmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Ücretsiz fidan dağıtımı Ankara,28 T.H.A.Orrnan Genel Müdürlüğü ekim mevsiminin yaklaşması dolayısıyla-teşkilâtına yaptığı bir tamimle şimdiye kadar yapılan ücretsiz kavak fidanı dağıtımının diğer orma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Süt mütehassısı tetkiklerini tamamladı Osmanlı Bankası tarafından şehrimize getirtilen süt mütehassısı Navo tetkiklerini bitirmiştir.Bir iki güne kadar Fransaya dönecek olan mütehassıs,Fransada hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Ege tütün piyasası Egeliler aldıtrı kararlardan dolayı hükümete teşekkür ediyorlar İzmir,28 T.H.A.Tütün piyasası münasebetiyle Ege bölgesinde müstahsille te maşlarda bulunan İzmir milletvekili Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Almaııyaclan alaca&ı olan tacirler Almanyanın işgalinden ev vel,sipariş ettikleri mal be deUerine mahsuben yüzde 2 avans ödemiş bulunan tacir ler,sonradan alamadıkları bı paraların temini için Ekono m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Köylünün kalkınmasında Yüksek Tahsil gençliğine terettüp eden vazifeler Türkiye Millî Talebe Fe derasyonu Genel idare kurul mutad üç aylık toplantısı,cu martesi günündenberi devar etmektedir.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Otuz kişinin ölümü ile biten uçak kazası Italyâda vukua gelen bu müthiş kazadan sadece dört kişi ağır yaralı olarak kurtuldu Roma 28 AP)Paris-Roma hattında uçmakta olan italyan hava yollarına ait 4 mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • izmirde bir cünayet daha işlendi îzmir,28 T.H.A.Dün gece şehrimizde yeni bir cina yet işlenmiştir.Hüseyin Güler ve Kör Ali namnıdaki iki arabacı dün gece bir meyhaneye giderek içmişler ve bu arada par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Emekli SanduğıniBi durumu Ankara,28 T.H.A.Emekli Sandığından borçlanma yolu ile para almak istıyen orta halli memurların ye kûnunun gittikçe artması kar şısmda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü durumu hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Gülcülük ihva edilecek Ankara,28 T.H.A.Ta rım Bakanlığı gelen göçmen lerimizden Bulgaristanda gül cülükle meşgul olanların men leketimizde de bu işle uğraşmaları için gerekli tedbirlerir alınmasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • İtalyada iki komünist mebus partilerinden istifa etti Bolonya,28 A.A.Komünist partisi Reggio Emilin bölgesi ileri gelen teşkilâtçılarından iki mebus dün partiden çekilmiştir.İstifa sebeplörini umumî e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Amerikanın Kindislana buğday yardımı Vaşington,28 A.A.Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Connally,Dışişleri Bakanlığının Hindistana 2 milyon ton Amerikan buğdayı gönderilmesi hususun da kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • İngilterede gripten 500 kişi öldü Londra.28 A.A.Reuter)Sunday Chronicle gazetesi bu günkü bir makalesinde grip salgınına temas ederek şunları iddia etmektedir.Dolar tasarrufu İngilteredeki son grip sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Emine İlhan K^ınsu ile Üsteğmen Sadeddin Boğazgören nikahlandılar.27.1.1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA John Fester Dulles,Japonya ile aktedilecek sulh andlaşması hakkında görüşmek üzere,Yeni Zelandaya gitmesi hu susunda,Yeni Zelanda hükümeti tarafından yapılan daveti kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Bu köpeklere Vatikanda çok ehemmiyet verilirdi.İnsan boğmağa ve parçalamağa alıştırılmışlardı.Gece Borgiaların sarayına girmek cesaretini gösteren kimsenin bu köpeklerden kurtulmasına im kân yoktu.Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep v e Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:4215?KOMEDÎ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon;40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Sütteki mikropların imhası Ingilterenin Mullard araştırma lâboratuvarlan uzmanları sütte yaşayan mikropları imha için yeni bir usul geliştirmişlerdir.Şada ihtizazı prensibine dayanan bu metot için,ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Varşovadaki son u sulh kongresi IJ Wallace'den sonra Amerikanın Başsavcı muavinlerinden John Roggc'de sulh kongre [erinin mahiyetini ve hakika ti anlamış bulunuyor.Birleşik Amerikada Bas savcı muavinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Müthiş hâdise Bir Bulgar kızıllardan kurtulmak için 40 uün bir sandıkta kaldı Marsilya,28 A.A.Kuzey İtalya limanlarından birinden gelen bir gemiyle Parise gönderilen ve üzerinde otomobil yazılı bir et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Rusyadan islenen gemiler Vaşington,28 A.A.Ö dünç verme kiralama meselelerinin tasfiyesine memur Di:işleri Bakanlığı uzmanla rj dün,Birleşik Amerika hükû metinin,bu meseleler hakkında son günlerde Vaşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • Dü£me demir parmaklıklar sergisi açılacak Şubatın altıncı salı güm «San'at Dostları Cemiyetin de dikkate değer bir sergi a çılacaktır.«Tarihî İstanbuld;döğme demir parmaklıklar adını taşıyacak bu serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1951
  • M.T.T.B.Edebiyat Derneği nin bir müracaatı Edebiyat Fakültesi mezun larına Millî Eğitim Bakanlığır ca iş verilmemesi,öğretmen İlklere iki yıllık enstitü ms,zunlarının.tercihan almmas ve bu yüzden de m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • 1 Strlin 7.91.00 7.91.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 u.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • SOL DAM SAĞA 1 Gemi kumandanı eski terim)Kutsal gün;2 Tanıdık,Bir renk;3 Az,Sahip;4 Aklını başına toplama,Toplıyan;5 Kurşun:6 Lâhza,Uyku,Bir nota 7 Tarsi)Halkı,8 Bir Türk kavmi,Büyük;9 ÇoL tatlı,Oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Bana ses ver,beni duy.Bak akşam oldu.Dışarlarda karan,lık bir gece başlıyor.Artık ben karanlıklardan kaçıyor,onlardan korkuyorum.Şimdi bu kara renkte kendimle baş-başa kalmanın çıldırtıcı kâbusu var.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Fazaıdan başka her gün sabah saat:10.30» 12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR *42562' 1 Sahra yanıyor 2 Yılmayan adanı AR 44394)1 Gençlik askı ATLAS 40835)1 Zafet mükâfatı İNCİ 184595)1 Carnegie Hali.ELHAMRA 42236)1 anmayan arslan Renkli)2 Rio aşkları Renkli)LAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • M ABONE FlATXABX Senelik 78 Uradır 6 Ayhk 15 S I 1 I Tabana memleketler İçin ıkl misildir.İLAN FİATLABI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.1 İlân sayfası s?2 Doğum,Nikah,Evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Devlet Denizyolları ve limanları işletme genel müdürlüğünden idare gemileriyle taşınan yaş meyva Narenciye hariç)ve sebzelere ait boş kablann iadelerinde tâbi bulundukları navlunlarda,bu kablann cinsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 idaremiz atölyeleriyle Fabrika Havuzlar ve îstinye Dok sahalarında birikmiş olan takriben 3000 ton hurda demir PAZARLIKLA satışa çıkarılmıştır.2 Pazarlık 22/1/1951 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu müdürlüğünden 1 işletmemiz Karacasu deposunda mevcut düıük evsaflı 2232 adede denk 266.760 M.3 çam tomruğu 7 parti halinde 29/1/1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Adana merkep ilçesinin 18000)lira muhammen.be-I delli taş ve emsali ocaklar rüsumu kapalı zarf usulü ile ihale^ j ye çıkariimıştır.v 2,ihale 12.2,951 pazartesi günü saat 14.00 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Bina aıarıyor Istanbul sular idaresinden Ida'.'emisin Ealih şube binası olarak kullanılmak üzere Edirnekapı ile Şehradebaşj arasında,cadde üzerinde veya yan sokaklarda münasip bir bina kiralanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Muhtelif eb'adda Kadron,Tahta ve kalas çam kerestes 35,100 M3 ve muhtelit' eb'adda 1,200 M3 Gürgen kereste İh 3-5 Mm.İlk karaağaçtan kontrplâk 10 tabaka ve 10 tabaka d:3-5 Mm.lik DBB.markalı udi kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • GRİP/N,baş,diş,nezle,romatizma adale,sinir ağrılarını geçirir.Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir cok fenalıkların önüm 3 geçer.1 KİNİNLİ 4 Saat Ara île Günde 3 Adet Alınabilir.S.GRIPıH.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • MAMUL UYUŞTURU-CU MADDE İTHAL OLUNACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif uyuşturucu madde mubayaa edilecektir.90 Kg.Chlorhydrate de Morphine 950 Kg.Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pi.13.45 Şar kılar Okuyan:Ahmet Üstün.Çalanlar:Nubar Tekyay,Ercüment Batanay.Yorgo Bacanos 14.20 Dans müziği Pİ.14.45 Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • g V,V.I Hastalar da spor yapıyor Tekerlekli arabalarda yer alan hastalar Basketbol oynıyorlar Son zamanlarda New-York Şehrinde lekerlekli arabalarda yer alan hastalardan mütesek kil iki takım arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Hie.20 29 OCAK Ru.16 R.Ab 19 5 1 K.Sa.1370 Pazartesi 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 7.17 2.03 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 Akşarr 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 İmsak 5.36 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fitlen idare eden:Vahid Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Belediye Zabıta Talimatnamesinin 7 nci maddesi hükmünce çöplerin sızıntı ve koku yapmıyacak üstleri kapalı madenî kaplar içinde biriktirilip çöp araba veya kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1951
  • Sayın-Istanbul halkına Istanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Kar yağmaya başlamıştır.Her vatandaş evinin,apartmanının önünü kar birikmeden,don yapmadan evvel temizleyerek kaldırımın kenarına kümele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Meclisin bugünkü gündemi Ankara 25 T.Iî.A.i B M,Meclisinin yarınki gündeminde i'k;sözlü soru,bir kanun tasarısı vardır,Sö/lü sorulardan birincisi.Di yarbakır milletvekili Mustafa Akıncının,Mustafa Muğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Bütçe Komisyonu fBastarafı birincide!mevzu ubahs ederek bazı tenkıdlerde bulunmuşlardır.Tier,ret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibe*c,bilhassa et kombinası üzerinde durarak,hükümetin bugün aldığı kararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Su!h fç'n teşebbüsler T Ba.starafı Birincide T tığ.çıyana kadar zecri tedbir İtrin alınmasını önlemeğe,Çi nin mütecaviz sayılmasındâir% Amerika karar suretin ele yapılması derpiş olünaı değişiklikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Hoower ve Taft'a hücum Varneton,28 A.A.Açıkluntf jpnn ^öre millî demok rat komisyonu,eski Cumhur başkanı Herbert Hoower lie ayandan hobnrt Taft'a şiddetle'hücum eden ve onları «sah te kâhinlci'u olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Yugoslav ordusu ve harp gücü Yabancı askerî müşahitler,Yugoslav ordusund a n emin Bel&rad.28 A.A.Birleşik Amerika,İngiltere.Kanada,Fransa,İtalya ve Türkiye askerî ataşelerinin perşembe günü,Saray-Bosn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Bütün dünya Türk askerine hayran TBastarafı birincide!siyle bir saat kadar görüştüm.Görüşmemiz esnasında bana ezcümle şuhları söyledi:«Burada yaralılarınızın durumunu daima takibediyorum.Yaralılarınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Belcikada mühim bir dâva Brüksel,28 A.A.Kuzey Fransa ve Belçika eski ko mutanı General von Falkenhaussen askerî vali Hans Rceder ve Liege'in komutanlarından general von Claer ile Bertram'm Brüksel ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Rus tehlikesine karşı dünyanın durumu TBastarafı birincide!•zumlu bulunan malzeme ve le va/ıma el koyabileceğini belirt mistir Newyork 28 A.A.'United pre'ss)Newyork eyaleti adliyesine mensup 200 hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Göçmenlere yardım kampanyası Ankaar 28 T.H.A.Göç menlere Yardım Derneği Anka ra şubesi 3 şubat cumartesi günü bir tanışma toplantısı tertip etmiştir.Bilindiği gibi Göçmenlere Yar dim Birliği 3 şubat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Mae Arthur cephede rBaştarafı birincide!rai Ridgwag taralından kavsilanmıştır.Mac Arthur verdiği beyanatta şunları söylemiştir;Buraya ilk defa bu şefere başlamak üzere 7 ay evw' gelmiştim.Bugün tahakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Mühim bir dâva TBastarafı birincide!Büyük Millet Meclisine kominizmle mücadele için bir kanun teklifi yapmış olan Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'a,o günlerde Kuzguncukta oturan Dündar Baştı mar ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • İhtikârla mücadele SBsmakal«d«n doom] tiva etmeyen beyanatlarla halkın uyuşturulmasına çahşılıyordu.Bazı Milletvekilleri bile ihtikâr cereyanına kapılmaktan seri kalmamış,Refik Savdam'ın son günlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Japonya ile sulh için teşebbüsler Tokyo,28 AP.Japon sulhunu müzakere etmek ü/e re yakında Trumanın hususî murahhası Mr.John Foster Dulles Avustralyaya gidecektir.Mr.Foster şubat ayının 15 inde yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Ankara'da basılan randevu ev' Ankara 28 T.H.A.gelirimiz ahlâk zabıtası uzun takip ler noticesi 3 randevu evini I ebit etmiş ve gizli fuhuş yapan 22 uygunsuz kadını yakalam;tır.Basılan randevu evlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Kore birliğimiz harikalar yarattı f Bastarah birincide!eri yüzünü mazgal deliğine döndürerek ateş ediyor,diğer bir Türk eri de içeride ne yapacağını şaşırmış bir halde kalmış olan Çinlileri süngülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • Truman mülakatı TBaştarafı birincide!lılandanın Atlantik Paktına faal şekilde iştirak etmesini memnunlukla karşıhyacağını söyliyen Pleven,Başkan Truman ile iki gün görüştükten son ra cuma günü Ottawad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1951
  • tfir aile faciası FBaştarafı birincide!ciir:KırK yaşıarınaa oıan ve Beyoğlu Baiılıpazarında bir şe kercinın yanında çıraklık yapan Rıza Duygun bundan 5 ay evvel karısı 26 yaşındaki Emine Duygun ile da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1951
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğündeki tahkikat Bir müddettenberi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hesap işleriyle Beden Terbiye si 'istanbul bölgesini teftiş eden müfettişler raporlarını tanzim etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • 2 mağlup etti Maçın,bilhassa ikinci devresi çok sert ve çekişmeli geçti Veia kalecisi Şükrü ağır surette yaralandı Dört büyük kulübümüz arasında oynanmakta olan futbol maçlarının en mühimlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • Ankara lig maçları Ankara 28 T.H.A.Bugün şehrimizde 19 mayıs stadında oynanan lig maçlarında Emniyet Maltepeyi 3-0.Gençlerbirlimi hâkim bir oyundan son ra Ankaıagücüne 4-1 galip gelmişlerdir.Hacettepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • Akdeniz Olimpiyat müsabakaları 2-20 ekimde Iskenderiyede yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • ST L TENİS YILDIZLARI İngiltere Tenis Federasyonu müstakbel Wimbledon galiplerini,yetiştirebilmek gayesiyle,bir tenis kursu açmıştır.Son 1.5 sene zarfında,bu sahada kabiliyet gösterenlerin isimleri ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • İkinci kümenin en mühim maçında Adalet uspor'u mağlûp etmiye muvaffak oldu Bu sene hayli çetin cereyan eden ikinci küme maçlarının,A grupu birincisini tâyin edecek olan en mühim karşılaşma sı dün Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • İG6GGğş^tS+programı Atletizm Federasyonumuzun 1951 yılı yaz mevsimi aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır;22 Nisan:Altın çivili yanşmaları 13 Mayıs;Bahar yarışma lan 27 Mayıs;Konyada Pakis tan atletlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • ingiltere futbol kupası 4 üncü tur karşılaşmaları ingiliz ful bol severlerinin,her sene yakın bir alâkayla takip ettikleri futbol kupası maçları nın dördüncü turu da,cumar tesi günü oynanmıştır.32 tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • Dün yapılan Basketbol maçları Teknik Üniversite ve Galatasaray spor salonun da cumartesi ve pazar günleri dev:m e dilen basketbol maçlarında şu neticeler alınmıştır:B takımları şampiyonası:G.Saray Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1951
  • Milletlerarası t e n i 8 t ur nu vasi Mısırda 8 martta «Cezira» spor kulübünde Milletlerarası Tenis turnuvasına kuvvetli bir Amerikan ekibinin davet dildiği Mısır Tenis Federasyonundan bildiril mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor