Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • CBURI CEVAP Ankarada çıkan Halk Partisi organı Ulus gazetesinin 27 Ocak tarihli sayısının ikinci sayfasında «Milliyet Gazetesi» başlığı altında ve gazetemiz hakkında çıkan bir yazıyı aynen aşağıya alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Kâğıt sıkıntısı Dün Vilâyette gazete re kütüphane sahiplerinin kâğıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir toplantı yapılmıştır.Yukarıdaki resimde bu toplantıya katılanlardan hir grup görülmektedir.Taisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • MİLLİYET'in YENİ ROMAN!Aşk ve ölüm Yazan:Henryk Sienkiewicz Çeviren Fahri Nevruzoğlu Givo Vadis muharririnin bu şaheseri Ukranya,steplerinde Tatar,Kazak,ve Polonyalılar arasındaki harpleri,prenses Hel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Beşiktaş ile Vefa dün 1-1 berabere kaldılar Dört büyük kulübümüz arasında yapılmakta olan futbol turnuvası maçlarına,dün Inöntt stadında devam edilmiş ve bu mühim karşılaşmada Beşiktaş ile Vefa 1-1 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Dışişleri Bakanının mühim beyanatı vletlerine karşı hiçbir ittifakımız yoktur Biz her devletin hükümranlık haklarına riayet prensipine müstenit bir sulh ve istikrarın kökleşmesini istiyoruz Ankara,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Almanya 35 bin ton tütün alacak Ankara 27 A.A.Frankfurt'ta Almanya ile mem I o ketimiz arasında yapılmakta olan ticarî müzâkereler sona ermiş ve bugün saat 15 te an laşma imza olunmuştur.Bu anlaşma mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Müttefikler Inçona çıkarma yaptılar Tokyo 27 A.P.Kore batı cephesinden bugün alman haberlere göre.Güney Koreli denizciler bugün Seul'un limanı İnçon'a 4 saat süren bir çıkarma yapmışlardır.Karaya çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Âdanada pamuk satışları Adana 27 A.A.Adana borsasında bugünkü satışlarda pamuk fiatlarında yeni yükselmeler olmuş ve birinci akala 575 kuruştan muamele görmüştür.Geçen haftaya nazaran 15 kuruş daha yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • ımızm yeni muvaffakiyetleri g Mehmetçik,stratejik tepeleri tutmuş,yüzlerce kızılı süngüden geçirmiş,Çinlilerin ric'at hattını keserek Birleşmiş Milletlere yeni zaferler sağlamıştır Gl.Şahap Gürler Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Birleşmiş Milletler fcurftîı» dan tahrip edilen kted Cinlilerin kullandığı bir Rus tankının yanmda Cenup Koreliler ça maşır yıkıyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • ihtikârla mücadele Bir kısım hanı madde şimdiden ortadan kalktı Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşenin B,M.Meclisinde yapmış olduğu ve karaborsanın önlenmesi için hükümetin zerui tedbirler alacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Kabine dünde toplandı İhtikârla mücadele ve iskân meseleleri üzerinde mühim kararlar aldığı tahmin ediliyor Ankara 27 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün sa at 17 de,Başbakan Adnan Menderesin başkanlğmda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • Askerde bulunan sporcular Ankara 27 A.A.Beşiktaş futbol kulübünden Nus ret,Fahrettin,Eşref,Recep,ve Fenerbahçeden Erol,ha len silâh altındadır.Karagücü son zamanlarda bu beş oyun cuyu da kendi kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1951
  • s JCızıl Çinin mesajlarının Amerika tarafından kabul edilmedi ve iki devletin noktai nazarlarının telif olunması için büyük gayretler sarfeden Birleşmiş Milletler nezdi&deki Hint delegesi Bcnegal Rau.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Ayvalıkta Sevdiği kızın babalığını yaraladı Ayvalık MİLLİYET)Yusuf Kürt isminde bir genç Sevgi isminde bir kızı kaçırmak üzere evine girmiş ve kendisiyle beraber kaçması için Sevgiye yalvarmaya başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Denizlide Denizlide okul ve yol inşaatı arttı Denizli Milliyet)İli xnizde ilk öğretim sahasında bilhassa okul öğretmen ve sağlık memuru evi inşatına hız verilmiştir.İ949 yılında bitıı ilemeyen okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Adanada grip vakaları artmağa başladı Adana,MİLLİYET)Henüz salgın halinde olmamakla beraber grip vak'aları Adanada da baş göstermiş ve bazı ihtiyati tedbirler alınmış tır.Bu cümleden olarak Hıfzıssıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Çanekkalede Bayındırlık işleri Çanakkale.MİLLİYET)Betonarme iskele inşaatı devam etmektedir.Öte yandan şehrin ortasından geçen Sarıçay üzerinde bulunan ve Ezine Bayramiç Ayvacık münakalesini temin ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Bozovâda İlk göçmen kafilesi üreye vardı Bozova MİLLİYET)İlçemize ayrılan göçmenlerden 48 kişilik ilk kafile gelmiş ve büyük bir halk kütlesi taralından hararetle karşılanarak kendilerine ayrılan yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • İr Demokrat Parti Üsküdar i çe îdare kurulu.Şehir Mecliı üyeleri ile Üsküdar halkının ı masını temin etmek üzere bu gün saat 14 te Üsküdavda Su nar sinemasında bit toplan!tertip etmiştir.Eu toplantı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • İplik t evziatı Ocak aymda tevzi edilmesi gereken iplikler henüz sanayicilerin eline geçmedi Sanayi Birliğince dağıtılmak ta olan ipliklerden ocak ayında tevzi edilmesi gereken mik tar henüz sanayicil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Bestekâr Giuseppe Verdinin 50 ci ölüm yılı Tanınmış İtalyan opera bor lekârlanndan Giuseppe Verd' nin,50 inci ölüm yıldönümü dün Konscrvatuvar Talebe C miynti tarafından çok saminY bir hava içinde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Üniversitelilerden bir grup 1 şubatta Bağdada gidecek İrak hükümetinin İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğin vâki daveti üzerine Prof.Dr Zeki Zeren'in başkanhğmdr 50 kişilik bir talebe kafilesi 1 şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Sokakta mangal yakanlar Dün gördük.Şehrin işlek caddelerinden birinde küçük dükkânında üşüyen bir bakkal saç mangalına kömür koy muş.kapısının önünde yakıyordu.Rüzgârın tesiriyle büyük marsıklar alev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • «Adana» vapuru dün 59 yolcu ve 190 ton hamule ile Doğvı Güney Akdeniz seferine çıkmıştır.Tfr-Trabzon vapurunun evizyonu sona ermiş ve dün limana al n mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Bir mütecaviz yakalandı Ortaköyde oturan isnut hit meyhanede içip kafayı flu manladıktan sonra Modaya gitmiş,bu semtte oturan va araları açık bulunan Demi* adında bir tanıdığının cvina hücum ederek,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Kunduracı dükkânına siren taksi Şoför Kemalin idarecinde ki bir taksi Beyoğlu İstiklâl caddesinden geçerken cniine çıkan başka bir taksiye çarp mamak için direksiyonu sola kırmış,fakat bu hızla bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Kumelikavaginda bir ku kaçırma vakası Rumelikavağında otuı an Hanadi adında biri zabıtaya müracaatla kızı Neriman Kırtayın aynı somite oturan Yıu mis Aksoy adında biri tara m fından kaçırıldığım iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Cemal Resic Rey Avrupadaıı döndü Türk Flârmoni Derneği orkestra şefi Cemal Reşit Rey i Avrupada yaptığı turnedir dün uçakla avdet etmişti)Cemal Reşit Rey.kendisiyle görüşen gazetecilere Avıupanın en i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Öldürmeğe teşebbüsten lü ay hapse mahkûm oldu Züîfikâr adında bir genci tabanca ile öldürmeğe teşebbüs eden İlyas Yıld:z ad nida biri 2 nci ağır ceza mahkeme',since 6 yü hapse mahkûm edilmiş,fakat suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Yalova kaplıcaları şubat İçinde Denizyolları idaresin© devredilecek Yalova kaplıcaları işletmesi nin Devlet Denizyollarına ek v ri hususunda Ulaştırma Bakanlığınca yapılan incelemeler sona ermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Kültürel bahisler Talebenin günün hadiseleriyle alâkası Geçenlerde,Londra orta tahsil müesseselerinden birin de,12 yaşında bir kız talebe öğretmene şu suali soruyordu:Masaryk'in ölümü mü yoksa Gandi'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Sahtekâr müteahhit Salılc mühürlerle külliyetli miktarda kaçak kereste satan bir müteahhit yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şu be memurları dün sabah genu ölçüde sahtekârlık yapan ve bu suretle on bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Türk sanayi mamulleri sergisine İstanbul sanayicileri de katılacak Ekonomi ve Ticaı-et Bakanlığı,Bölge Sanayi Birliğine bir yazı göndererek şubat ayı içinde Ankarada açılacak olan Türk sanayi mamuller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • İstanbul Lisesinin kongresi İstanbul Lisesi Mezunlar;Cemiyetinin fevkalâde kongresi bugün saat 10 da Cnğaloğhmdaki Cemiyet loka linete yanılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • Hastahane başhekimi ve dok(oı lan arasında yapılacak derişiklik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca şehrimizdeki has tahdCelcrin başhekimleri ve doktorları arasında bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • i*ün sabah şehrimize donen Vali ve Belediye Reisi Prof.Or.FalıreClin Kerim Gökay Anadolu yakası su işinir yakında halledileceğini,eski Düyıımıumumiye binasının Belediyeye verileceğini bildirdi de tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1951
  • HALKINSESİ İtfaiyenin hortumları Beşiktasta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyov ruz.Alâkalıların nazarı dik katini çekeriz,«Evvelki gün Fındıklıda bir yangın oldu malûmu-nuzdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • rmn» c Amerika Seferberlik Dairesi Amerikan ııeak imalini bu miktara çıkartmaya çalışıyor Vaşington 27 A.P.Seferberlik Dairesi müdürü Charles Wilson,'Amerikanın senevi 100.000 uçak imâl edebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Aıııerikada atom inli lâkı Carson City Nevada)27 A.A.Alp)Ncvadadaki yeni atom bombası tecrübe sa hasında bir atom infilâkının vuku bulduğunu Nevada eyaleti valisi Oharles Russel bildirmiştir.Gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Italyanm savunma hazırlığı Roma 27 A.P.İtalyan Meclisinin Müdafaa Komisyonu dün,İtalyan müdafaasını takviye için 200 milyar liret 320 milyon dolar)lık bir tah sisat isteyen tasarıyı kabul etmiştir.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Karaya oturan Türk şilebi kurtuldu Anvers,27 A.A.Router)Escaut nehri ağzında su [arın çekilmesi yüzünden 25 26 gecesi kumsala oturan Türk bandıralı 3.903 tonluk ibrahim Kalkavan firmasına ait Sarayköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Y u n a n kabinesinde değişikli i Atina 27 A.A.Atina A jansi bildiriyor)Başbaka:Venizelos'un başkanlığındı toplanan Bakanlar Kurulu b zı Bakanlıkların kaldırılma Si Ve birbirine benzer işleri:aynı Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • İspanya Unescoya girdi Madrit,27 AP.General Franko hükümeti,dün,İs panyanm,Uncsco'ya kabulüne ait karan tasdik etmiştir.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Keşmir ihtilâfı Amerika,bu meselenin Güvenlik Konseyinde görüşülmesine muhalif olup iki memleket arasında hallini istiyor Lake Success,27 A.A.United Press)Güvenlik Konseyinin gündemine Keş mir meseles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Büyük su kongresi çalışmalarını bitirdi Muhtelif komisyonlar tarafından cesilli su mevzularma dair hazırlanmış olan raporlar,Genel Kurul tarafından kabul olundu.Ankara 27 A.A.Büyük su kongresi üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Hindistandakî kıtlık ve Amerika Vaşington,27 A.A.Âyan meclisi dış münasebetle;tâli komisyonu üyeleri Hindistanda kıtlığı önlemek için bu memlekete 2 milyon tor Amerikan buğdayı gönderil mesi teklifini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Tekel Bakanı Ankaraya dönüyor İzmir,27 A.A.Güm rük ve Tekel Bakanı Nuı Özsan,Egcde tütün piyasa;dolayisiyle yaptığı tetkikle,tamamlamış ve bugün uçak lan Ankaraya hareket etmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Gazetelerin ihtiyacım karşılayacak kâğıtlar istanbul 27 A.A.İş I letmelor Bakanı Prof.Muhlis fite bugün basın yayın genel müdürü İstanbul bölge ve İzmit Kâğıt fabrikası müdürü ile beraber vilâyete gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Harici kısa haberle?AMERİKADA Birleşik Amerika hükümeti,ücret ve fi atların,perşembe ge ce yarısı oldukları seviyede kal mak suretiyle dondurulduğunu bildirmiştir.Amerikalılar Rusyadan gelen konserve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Sağlık Bakanı şehrimize geliyor İzmir,27 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ,İzmirdeki tetkiklerini bitirerek yanında hıfzıssıhha dairesi müdür muavini doktor Razi Maner olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Pek yakında Vatan ve Namık Kemal Büyük hürriyet kahranıanı'nm şeref destanı Sonku Füm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • İngilterede gripten ölenler!Londra,27 A.A.afp)Son hafta içinde İngilterenin 126 büyük şehrinde gripten ilenlerin sayısı 1,099a çıkmıştır.Geçen hafta bu hastalıktan ölenlerin sayısı 886 yi bulmuş tur.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Hattâ Papanın sarayın da bile tüyleri ürpertecek cinayetler ve en sefil fahişelerin yüzlerini kızartacak rezaletler işleniyor.Borgialar hırsızlıkta Şifleri.Kartacalı lan,hile ve cinayette Nöronu geçti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan;Alejandn Casuna Türkçesi;Cahil Irgat ve M.Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Devlet Denizyolları ilânlar Evvelce Istanbulda ihdas edilmiş olan tâli acenteliklerin İlân tarihinden itibaren idaremizle bir alâkası kalmamıştır Gemilerimizle seyahat etmek istiyen sayın yolcularımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Bina aranıyor İstanbul sular idaresinden idaremizin Fatih şube binası olarak kullanılmak üzer* Edirnekapı ile Şehzadebaşı arasında cadde üzerinde veya yan sokaklarda münasip bir bina kiralanacaktır.Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Amerikanın yardımı ve yardım görenler Amerikada çıkan gazetelerden bir kısmı Amerikanın hakikî dostlarına daha az yardım ettiğini,faakt vaziyeti şüpheli olanlar nedense daha ziyade koruduğunu yazmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Japonya ile barış Japonlara teklif edilecek barış and laşmasının ana hatları iki saatlik müzakereden sonra dün hazırlandı Tokyo,27 A.A.afp)Japonya ile barış andlaşmasını hazırlıyacak hususî heyetin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Yunanistan silâh istemiyo:Vaşington,27 A.A.afp)Yunanistamn Vaşing ton büyük elçisi Athanas Po litis,cuma günü verdiği beyi natta,Yunanistamn komünis tecavüzüne karşı koymak içir derhal 150 bin asker ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1951
  • Dünyanın dikkatini çeken bir mesele Halen işgal allında bulunan Almanyalını kömür,çelik ve demir endüstrilerinin işletme durumunu hukukî bakımdan tanzim edecek kanunlar hazırlandı Dünya piyasalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13 15 Küçük orkestradan melodiler 1,1.45 Pery Como ve Frank Sinatradan şarkılar Pl.14.00 Saz eserleri Oyun havalan Çalanlar:Haydar Tatlıyay ve ar-1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Londralı bîr müvezziîn bir ^ 8^M.gün'iîk hayatına nazire bulda bir müvezziin 24 saatlik hayatı!Geçenlerde Milliyet gazetesinde okuduğum Londralı bir posta müvezziinin hayatın dan bir gün)başlıklı yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • lie.27 OCAK 1 9 S 1 Cumartesi Ru.19 R.Ah 1370 14 K.Sa.1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.17 2.03 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 İmsak 5.36 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı lalerlnl fiilen idare eden:Vahid Bamiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer* EbUzzlya Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90.50 7.91.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Balıkesir Valiliğinden Bandırmada özel idareye ait 172.000 lira muhammen bedelli ve 9850 lira geçici teminatlı ve kapalı zarf usuliyle sa.Ulacak olan büyük otel binasının 13/1/951 günündeki ihalesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • 3500 metre grizet satın alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 9940.lira olan yukarda cins ve miktarı yazılı kumaş 1/2/95İ perşembe günü saat 10 pazarlığa konmuştur.2 Muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • I.E.T.T.Şikayet Bürosu I.E.T.T.Umum müdürlüğünden 1 I.E.T.T.Umum Müdürlüğü günün 24 saatinde saym halkımızın emrine amade bir şikâyet bürosu ihdas etmiştir.2 Şikâyetlerin hangi saatte olursa olsun 448
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • 1 Düşünceye gpre fikir;2 Teı»i)Yüksek,Sinirli;3 Söz,Zafer anıta;4 Ha nenin kısanlarından,Ağabey Argo)5 Bir nota,Lâhza,Bir emir;6 Zekâ,Çocuk;7 Nida yansı,Komşu bir devlet;8 Bir hava yollarının remzi,Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Bir deliyle bütün,bir ömrü beraber geçirmek,sana inanmaktan daha az ıstıraplı,dır.Yemin ediyorum Müjgân.Bu deniz,bu gök,bu mehtap,bu yıldızlar ve bu sonu gelmeyen yollar bizi son defa yanyana görecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • mini mim ııı.m ı Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pâzaıdin başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divany olu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Civata alınacak Devlet üretme çiftlikleri merkez depo müdürlüğünden 1 Depomuzca 56 kalem,cem'an 280000 adet muhtelif civata satın alınacaktır.2 Eksiltme 16/2/951 cuma günü saat 14,30 da Ankara Gazide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • ALKAZAR 42562» 1 Şahın yanıyor 2 Yılmayan adam AR 44394)1 Gençlik aşkı ATLAS 40835)1 Leyiâk lar acarken İNCİ 84595)1 Camera Hall.ELHAMRA 42236)1 Yılmayan arslan Renkli)2 Rio aşkları Renkli)LALE 4359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Büyük devletlerin Ihükümet daireleri II Ingilterenin Bâbıalisi:FLEET STREET lemple Bar'dan LudgaUs Öircus'a kadar uzanan 600 yardalık «Fleet Street» ismini taşıyan mesafe.700 senedenberi şahsı nev'ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • KAYIP Yeşilköy Nüfus Dairesinden aldığım ve içinde askerlik durumum yazılı hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.341 doğumlu ^evki oğlu Necmettin Hakman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Üt.l^ÂmirlŞiılİİrt^rıfej AskertKıfüİıİ5ilânîaS i&s&lfr &F I Ad.silindir tezgâhı?I Ad.silindir komparatörü,2 Ad boya tabancası,1 Ad.silindir rektifiye tezgâhı,açık eksilt me ile 13 şubat 951 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1951
  • Birecik Belediyesinden 1 Birecik Belediyesine ait Fırat nehri üzerindeki ger,işletmesinin 1.3.951 den 28.2.932 ye kadar on iki aylığı arttırıimaya konulmuştur.2 Muhammen bedeli 30.000 muvakkat teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Rcosewelt günü münasebetiyle n'ın Sovyet e cevabı Komünist liderleri,on Amerikan neslinin hürriyet ve adalet îçîn mücadele edip,kan döktüğünü hatırdan çıkarmamalıdırlar Washington 27 A?Başkan Truman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • I z m i r d e yakalımın komünistler İzmir,27 T.ii.A.Şebrimizde meydana çıkardan ko müniî-l tahrikçilerine ait t?hkikat genişletilmektedir.Burada yakalanan yapı Kalfası Osman Başdemiı'in suç arta» ğı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Attlee'nin nutkunun akisleri Vasingtoö 27 A.A Tem silcüer Meclisi Dısi?leıi k misyonu başkan vekili James Richards,İngiltere Başbakanı Attlee'nin beyanatının mera nuhiyet verici olduğunu soy lemis,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • William Foster'in beyanatı Vaşington 27 A.A.İktisadî İşbirliği İdaresi Başkanı V*illiam C.Foster,bugün «Marshall plânının koraüniz min batı Avrupada ilerlemesine mâni olması sayesinde te cavüze karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Yeşilay Kurumunun Yıllık Ç«Y» dün Taksim Belediye Gazinosunca yapılmış ve çok aeemistir.Yukarıdaki resimde çayda bulunanlardan bir aruD görülmektedirneşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • îhfikârlo mücadele riîashı t af i birincide!lan «Ticaret ofisi» veya «Mil lî stoklar» gibi bir teşkilâtın derhal faaliyete geçirilmesi ve sanayi için gerekli maddelerin hükümet eliyle veya bankalar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Askerde bu'unan sp rcular TBasiarafı birincidel no almak istemektedir.An kara kulüpleri buna itiraz e' misler,kulüp idarecileri ile Genelkurmay alâkadar ma kamları arasında yapılan müzakereler sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Gl.Şahap Gürler TBastarafı birincidel Bu habere &öıe_Amerikan v •Fransız iut'aları merkez cep nesinde Türk,Amerikan,îrı giliz Yunan ve Güney Korei kıt'alar balı cephesinde.Am rilcan ve Güney Koreli kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Taft'ın yeni A ¦Müttefikler Amerikayi desteklemediği takdirde Kereden çekilmeliyiz» Şikago 27 A.A.Âyâr,Meclisi üyelerinden Cumhu riyetçi Robert Taft dün yaptığı basın toplantısında Birleşik Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Atlantik Başkomutanı Eisenhower NewYorkta Ottawa 27 A.A.General Eisenhower cuma günü Ottawaya varmıştır.Bu suretle.At lantik Paktı devletlerini ziyaret eden General Kiscnhower seyahatinin son safhasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Sanayi sayımı Bu is için 500 bin liralık biı tahsisat ayrıldı 15 Nisanda başhyacak olar sanayi ve iş yerleri sayımımr hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir.Hazırlıkları tamamlanmak,ta olan sanayi sayımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Eski Fin Cumhurbaşkanı Mareşal Mannerheim öldü Lozan,27 A.A,'Finlan diya eski Cumhurbaşkanı Ma reşal Mannerheim bu gece ölmüştür.Mareşal 84 yaşında idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Çine karşı Amerika fBastarafı birincide 1 son derece ciddi mesuliyetleri üaerine çekmiştir.Ondan sonra fcöz alan Bolivya delegesi komünist Çini mütecaviz olarak vasıflandıran A merikan takririni deste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Fransız Başbakanı Amerikaya gidiyor Paris 27 A.A.Afp)Başbakan Rene Pleven ve ma iyeti bu akşam Amerikaya ha reket edecek ve 29 ocak pazartesi sabahı Vaşingtona vâ sil olacaklardır.Fransa Başbakanı öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Yeni yol programı hazırlandı Ankara 27 T.H.A.Doku* senelik olan ve karayollanmu zın ıslahım derpiş eden bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.Birinci grupu teşkil eden s "ir at yollarının 20 bin kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Müttefikler İnçona çıkarma yaptılar TBastarafı birincide!İnçon limanını topa tutmuşlardır.Çıkarma için Kore filosuna ait büyükçe bir gambot kullanılmıştır.Harp gemileri topçu ateşiyle komü nistlere ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Dışişleri Bakanının mühim beyanatı TBastarah birincide 1 leri esefle okumaktayım.Sualiniz bana iyi bir açıklama fırsatı vermiş oluyor.Çıkarılan uydurma haberler burada ayrı ayrı zikredilemiyecek kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Izmirde cinayet İzmir 27 T.H.A.Bugün cehrimizde bir cinayet işlen mistir.Mehmet Hanaylı isimli bir igçi,Sineklide tabak hane işleten Nusret Derici oğlu adlı bîr tüccarın sık sık yolunu keserek kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1951
  • Birliğimizin Koredeki başarısı TBastarafı birincidel önemli bir rol oynamışlar dır.Görünürde ileri harekâtın gayesi,Seul'un alt keşi minde bir kıvrım teşkil eder Harı nehrinin güneyindeki bü tün Çinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1951
  • Galatasaray ile Vefa bugün karşılaşıyor Bugünkü maç,bilhassa Sarı Kırmızılılar için ciddî bir önemi hâizdir Dört büyük kulübümüz arasında oynanmakta olan futbol turnuvası maçlarının en mühimlerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • Dünkü mühim maç İKTAŞ-VEFA 1-1 BERABERE KALDILAR r Jfii&*i î Maçın bilhassa birinci devresi çok zevkli ve güzel cereyan etti ¦^Kl«Ü. t r r r r VVV-VVV $^^g«0OO0C 0 »0 S»fr V Vefalı Galibin Kaptan)bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • Mühim boks maçları önümüzdeki şubat ayın da,Fransız,italyan,İngiliz,ve Îspanyollarla,şehri miz boksörleri arasında,mühim ve enteresan boks karşılaşmalrı yapılacaktır,önümüzdeki hafta içinde şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • Beşiktaşlı Özcan takımının golünü iste böyle kafa ile attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • Avrupa şampiyonasına iştirak eden atletlerimizden bir grup,kendilerini Yegilköyde uğurlıyanlar arasında ı iliş llIbVblIlll Önümüzdeki üç aylık devre zarfında yapılacak müsabakaların programı çok zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • Bugün yapılacak spor hareketleri G.S-Lokali:Voleybol Küme II)9.30 Emniyet Beykoz 10.45 A.Hisar Istanbulspor 12.Kurtuluş Tarabya Teknik Üniversite-Basketbol A)takımları)9.30 Kurtuluş Beyoğluspor,10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1951
  • M m »3 M SiiSSf'Iİ Dün bir çamur deryasında oynanan Vefa Beşiktaş maçında Vefalılar gollerini iste bu frikikle kazandılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor