Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • italya ordu takımına 2-1 yenildik F.Bahçe-Austria ile berabere kaldı Dün Ankarada oynanan Türkiye İtalya ordu takımları maçı 2-1 İtalyanın galibiyetiyle neticelenmiştir.Fenerbahçe de Austria takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • rta Âvrupada çığın tahribatı Bern 21 A.A.Alp ce devam edilmiştir.DemİryoL dallarında vukua gt-len çığ fe larında ulaştırma kesildiğinden lâketleri neticesi arama ve kur tafsilât almak güçlenmiştir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • DEMOKRAT PARTİNİN SİYASÎ TOPLANTİSİ Kasımpaşa'da tertip edilen toplantıda söz alan D.P.l&ecjis Grupu Başkanı Fuat Hulusi Demirleri mühim bir konuş-ma vaptı.Dün mühim bir konuşma yapan Fuat Hulusi Demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Bir ofobüs kazgs?İzmir 21 T.H.A.Bugün Torbah-Seydiköy yolu üzerindefeci bir otobüs kazası olmuştur.Torbalıya gitmekte olan bir yolcu otobüsü yolda kum yüklü bir kamyona bindirmiş,çarpışma neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Dün Yeşilköy den Koreye hareket eden yedek subaylarımız ırmı ıks kafilesi de Koredeki savaş birliğimizin lisan bakımından,diğer yabancı birliklerle olan münasebetlerini kolaylaştırmak maksadiyle Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • ı vine Liberal ve Muhafazakâr gazeteler Bevinin çekilmesini istiyorlar Şiddetli îıucümlara marn?kalan Beyin Londra 21 ÂFV İngiliz Hariciye Bakanı Ernest Bevinin vazifesinden' ayrıla"rak içinde bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Çukurovada şiddetli yağmurlar Yüregir ovasını sular kapladı.Mersinde fırtınadan bir motor battı,iki kişi öldü Adana 21 Milliyet.Bütün Çukurova bölgesinde iki gündür devam eden sürekli yağ mur ve fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • F.K.Gökav Ankaraya gitti Belediyeler kongresinde bu lunacak olan Vali,şehrin su,elektrik ve ekmek içi üzerinde temaslarda bulunacak İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Millî Türk Talebe Birliği Kongresi Gençler,irtica ve komünizmi şiddetle takbih edip.Atatürkün inkılâpla rina olan sadakat imanlarını ta zelediler Millî Ttirk Talebe Birliğinin istişarl kongresinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Sovyet notası Kuşlar ingiltere ve Fransava verdikleri cevabî notada eski fikirlerinde ısrar ediyorlar Londra,21 A.A.Lps)Sovyet Tass ajansı,İngiltere "Ve Fransanın Moskova Büyük Elçilerine dün Vichinsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • üncü kızıl Çin ordusu oreden geri çekildi mmmmSa m.Altı yüz bin kişilik bu ordu Mançurya'da ihtiyata saklandı Korede cepheye giden Güney Koreliler Tokyo,21 A.A.Afp)Üçüncü Çin ordusunun akıbeti Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • karşı alınacak fedbi St,Yunanistan,Kolombiya,Küba,Panama,Peru ve Uruguay da Amerikan tasarısında mutabık olduklarını bildirdiler Lake Success 21 A.A.Amerikanın kararını destekliye ceğini bildiren Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1951
  • Yeni pahalılık hamleleri Türkive'du v**ni bu pahalılık yarısının başladığı artık bir hakikattır.Esnaf ve perakendeci tüccar malını satmakta tereddüt etmekte,fiatlar her gün bir mıkdar artırılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • MEMLEKET Haberleri Karadenizin zahire anbarı:Çarşamba Çarşamba İl'i bulunan Samsuna 38 kilometrelik oldukça muntazam bir şose ile ve ayni zamanda 0,75 lik çelik bir hatla bağlı bulunan Çarşamba ilçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • KONSER ir Istanbul konservatuvaı Türk musikisi icra heyeti ya nn saat 18 de Şehir Komedi ti yatrosunda mevsimin 6 ncı kor serini verecektir.ÇAY ir Ihlamur ilkokulu aile birliği çayı 27 ocak cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Elektriksiz kalan semt Beyazıt nıuhavvile merkezinde yapılan temizlik yüzünden halk dün elektriksiz kaldı Dün sabah saat 9 a doğru Beyazıt merkezine bağlı bulunan Yenikapı ve Şehzadebas semtlerinin el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Şehitlikleri İmar Cemiyeti nin kongresi Şehitlikleri İmar Cemiyeti yi1 lık kongresi dün Eminönü Hai kevinde yapılmıştır.Açılışı müteakip Ebedî Se' Atatürk ve Korede şehit düşeı kahramanlarımızın ruhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • &&Urt *+0O*+o* HALKINSESI Şemsi Paşanın hali Üsküdarda oturan bir o-X kuyucumuzdan aldığımız v mektupta şöyle denilmek-tedir:Bakımsız Usküdarı.mızın bakımsız bir Şemsi-paşası vardır.Şimdi ismi *S bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Çatla işte Meğer mücadelenin en hararetli zamanına yetişememişiz.Komşuların kollarını ve eteğini çekerek teskine çalıştıkları ve abla dedikleri hatun ferah ferah elli beşlik var di.Fakat öyle çerden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Fırtına yüzünden dün vapur seferleri aksa Dün sabah yağan sulu kardan sonra saat 10.30 da on dakika müddetle mercimek iriliğinde dolu yağdı Dün,şehrimizde hava birden bire soğumuş ve sühunet derecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Cemal Öncel İlk Tedrisat Başmüfettişi oldu tik öğretim müfettişleri,Mil li Eğitim Müdürü Muhittin Akdiken Başkanlığında bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda ikinci kanaat no tu döneminde ilk tedrisatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Trenlerde gecikme Anadolunun muhtelif böl gelerindeki şiddetli yağışlar yi' zünden Haydarpaşaya gelen ke tarlar rötar yapmışlardır.Sair sun postası S saat gecikme ile saat 21 de Haydarpaşaya gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • MlSir Çarsısındaki kasapların şikâyeti Şehrin diğer bütün semtlerinde et fiatları yüksek olduğu halde Mışırçarşısındaki kasaplar da et fiyatları 160 kuruşa kadar düşmüştür.Belediye Murakıpları bu ka s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Makbule Atadan göçmenlere bin lira teberru etti Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atadan Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ı ziyaretle,göçmenler için 1.000 lira teberru etmiştir.Vali ve Belediye Başkanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Vapur iskelesinde gişeyi soymağa kalkan hırsız Mehmet Bektaş adında as len Trabzonlu işsiz,güçsüz b ri Kadıköy vapur iskelesinde ki bilet gişesini soymağa teşe' büs etmiştir.Gişedeki memu run birkaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Tekel memurları Tekel Mensuplarına Yardım Derneği idare heyeti ibra edilmedi.Bir komisyon yapılan işleri tetkik edecek «Tekel Mensuplarına Yardım Derneği» nin yılhk kongresi Tc kel Umum Müdürlüğü bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Askeri bahisler Modern ordularda piyadenin yeri ve rolü İngiliz askerî münekkidlerinden binbaşı «Shep par d» modern ordularda piyadenin rolün ütahlil eden bir yazı neşretmiştir.Ehem miyetine binaen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1951
  • Bcşiktasta kız kaçırmak isteyen iki zorba yakalandı Besiktaşta tramvay caddesinde bir tecavüz tâdisesi vuku bulmuştur.Hasip Olcay adında birisi,yanında kız kardeşi Nihal ve yeğenleri Nuran ile Nuray o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Yapılan tetkikler müsbet netice verdi Ankara 21 T.H.A.5 Memleketimizdeki ev buhj£ ranını önlemek üzere alâ_A kaaar makamlar tarafınv£ dan incelemeler müspet ne £i tice vermiştir.Bilhassa büyük şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Kavgacıları ayırmak isterken bir kadın kılıçla yaralandı Kasımpaşada rlacı Hüsrev mahallesinde Kan^ardeşı su kağında oturan Mamut Ay doğdu,aynı evde kiracı olarak ikâmet eden Halit Sonkaya ve karısı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Evli kadınların devam ettiği bir randevu evi basıldı Beyoğlunda,Kocaağa sokağında 22 sayılı apartmanda Benli Zehra adında birisinin randevuculuk yaptığı ihbar edilrriş ve ahlâk zabıtası memurlarının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Yeni Atom tesisleri I Amerika Teksasta yeni fabrikalar kuruyor Washington 21 A.A.Atom enerjisi komisyonu,cumartesi günü Teksasta Amaıille'da yeni fabrikalar kurma!için pıânlar yapıldığını bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Mareşal Montgomery Parise gidiyor Londra:21 A.A.Mareşal Montgomery Fransız ki binesinden bazı Bakanlar ve askerî şeflerle görüşmek üzere bugün Paris'e gidecektir.Mareşal dün Brükselde Bt-ti müdafaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • İyi yanmamış mangal kömüiindeıı zehirlenenler çoğaldı Fatihte Keçeciler caddesinde 173 numaralı bakkal dükkânının sahibi Ali,dükkânına aldığı mangaldaki kömürler iyice yanmamış olduğun dan zehirlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • 25 kumarbas suç üstünde yakalandı Aksaray polis merkezi memurları dün sabah Millet cad desinde Cemal Topçu ve Muh terem Isı adlarında iki şahsın işletmekte olduğu büyük bir kumarhaneyi meydana çıkarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Diğer taraftan Aksarayda Nalıncı sokağında «Üsküp» kıraathanesinin üstündeki odada da kumar oynandığı anlaşılmış ve buraya da yapılan baskında 9 kişi suç üstünde yakalanmış;18 adet zar ile masanrn üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • C.H.P.den ihraç edilen Ekrem Tur'un dünkü toplantısı C.H.P.Beyoğlu ilçe başkanı iken parti tüzüğüne aykırı hareketleri görülerek il idare kurulunca hakkında partiden ihraç karan verilen Ekrem Tur dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Venizelos üçlü ittifak için "masal,diyor Yunanistan kabinesinde İttihatçı Halkçı partisine birkaç Bakanlık verilmesi düşünülüyor Atina 21 A.A.Afp)Dün Atinaya gelen ve yeni garın açı lis töreninde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Keşmirde yapılacak plebisit Jarnmu Keşmir)21 A.A Afp Keşmir Başbakanı Şeyh Muham med Abdullah,Londrada,lr.gil tere milletler topluluğu başbakanları konferansında bazı Bakanların Keşmir meselesinin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • italyan nümayişçilerine verilen cezalar Roma,21 A.A.İtalyan hükümeti Floransada 1400 demiryolu işçisine ve SpezzİE deniz üssünde çalışan 500 işçiye,general Eisenhower'in L talyaya ziyaretine karşı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • İngiliz uçakları Fort Worth 21 A.A.Birleşik Amerikaya kadar bir antrenman uçuşu yapmakta olaıve bir İngiliz üssünden hareket eden B 38 büyük bombardıman uçaklarından müteşekkil bir grup ifşa edilmiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Ballık denizinde karaya oturan Türk gemisi değilmiş United Press muhabirinin Stocholm'den verdiği bir haberle Kukuran adındaki hususî bir armatöre ait bir Türk gemisinin Baltık denizinde ka raya oturd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • T.Yazıcıya gönderilen vatan toprağı Kars 21 Milliyet)Korede savaşan kahraman birliğimizin hâtırası şehrimizde sık sık yapılan toplantılarla anılmaktadır,Bu arada bugün Türk-Rus hududundan alınan bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Bulgar uçakları Yugoslavyada Belgrad,21 A.A.Dün Bulgaristandan gelmekte olan yüz kadar avcı ve bomba uça ğınm Yugoslav toprakları üstünden geçerek Arnavutluğa gittikleri bildirilmişti.Belgrad radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • İki kanun teklifi Ankara 21 T.H.A.Burdur milli'tvekili Mehmet özbey B.M.Meclisi başkanlığına ik kanun teklifinde bulunmuştur.Bunlardan biri.hastahanc başhekimleri ile servis şefi mütehassıs doktorları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • İtalyada Bülent te cezalandırıldı lloma 21 T.H.A.Salernitana takımında oynamakta olan Türk futbolcusu Bülent Eken evvelki haftaki maç esnaş:nda bir rakip oyuncuya yumruk attığı için bir hafta mar boyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Hindiçini'de durum Saygon 21 A.A.Fransız kurmay şefliği tarafından bu akşam yayınlanan tebliğe göre.Vietnam'ın kuzeyinde Vi etminli kuvvetler bilhassa haidnong ve Kinhmon doğhk bö!gesinde tazyikta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Tabiî ipek fiatlan arttı Bu seneki koza mahsulü,yaş olarak 1 milyon 600 bin,kuru olarak yarım milyon kilodur,îpek kozası istihsalâtımn bu şekilde az oluşu satışlara da tesir ettiğinden tabiî ipeğin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Rusların tecavüzü 35 Rus askeri Fransız mıntıkasına girdi Berlin 21 A.A.Reuter)Berlindeki Fransız resmî şahsi,yetleri Fransız kesimindeki bir çiftlikten askerlerini çekmeleri için geçen perşembe Rus o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Japonyanın silâhlanma gayretleri Nevyork,21 A.A.Nevyorkta bulunan Japon Diyet meclisi dört üyesinden Ûgaw:cumartesi günü Japonyanır Kore harbi ve Uzakdoğudaki komünist tehdidi karşısındr silahlanmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Gribe karşı mücadele Londra,21 A.A.lps)Dünya sağlık teşkilâtı merkezi gribe karşı savaşta kullanılacak yeni bir usulü incele mektedir.Muhtelif bölgelerd;salgına sebebiyet veren virüs:teşhis etmeğe çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Bil* veteriner heyeti geliyor Ankara 21 T.H.A.29 o cak pazartesi günü memleketi mizdeki hayvan hastalıkların tetkik etmek üzere bir veteri neı heyeti gelecektir.Avrup;İktisadî İşbirliği Teşkilâtın men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Mülteciler heyeti çalışmalarını bitirdi Ankara 21 T.H.A.Bul garistandan tehcir edilen ırk daşlarımızın durumunu tetki;etmek üzere gelen Beynelrmlel mülteciler teşkilâtı heyet yurdun muhtlif bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Nehru Romada Roma,21 A.A.Memleketine dönmekte olan Hindis tan Başbakanı Nehru cumartesi gecesi Romada kısa bir zaman durmuş ve bu aradr gazetecilerle Asya buhranın' hal için hâlâ müzakere imkâr lan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Yüksek i&hsil kır koşusu müsabakaları Türkiye Millî Talebe Fed erasyonuuun;yüksek okullar ve fakülteler arasında 3000 metre üzerinden tertiplediği Iros Kros)müsabakalarından ilk 4 şubatta îzmrrde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta-gelen kadtn Yazan:Alejandro Cas-una Türkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sona Rey Veriyorum Yazan:Cevat F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Hemen herkesin merak ettiği bir mesele!Köpekler insan hakikaten sev İlim adamları,köpekleri kurtların torunu olarak vasıflandırmaktadır.Ancak köpekler kurtlar gibi vahşî değildir.Bir köpeği sahibinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • Anadolulular,hürriyet uğrunda Korede şecaatle çarpıştılar Korcde kahraman Mehmetçiklerin gösterdikleri İ yararlıklar hâlâ dünya matbuatında akisler yaratmakta berdevamdır.Bn arada bilhassa Batı Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1951
  • oa iKmci Kısım Vannoza'nın San Pietro bağlarında verdiği ziyafetten beri Papa hiç bir eğlenceye iştirak etmemişti.Osti ziya fetine gelmekle Francois için tuttuğu matemin nihayet bul duğunu ilân etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • LMACA I 3 A S O 7 i t ¦S U ı A M 8 'l G A 1 Benzeri,Beyaz;2 Kölelik,Babanın yansı;3 Çok tehlikeli,Bir balık;4 Tersi)Yapma,Kişi;5 Bir mabut,Kaba şekilde gösterme;6 Cömerd hareket et:7 Sahip;8 Düz sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • RADYOUf İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafi öğle müziği Pl.13.45 Sa kılar Okuyan:Akile Artun Çalanlar:Sadi Işılay,İzzettir ökte,Yorgo Bacanos.14.2'.Dans ve caz müziği P1.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • I 1 Sterlin 7.91.00 7.91.00 M.Mü.IV 20.60 20.60 100 Franii/Fr.0.80.Q0 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.'04;O3 G4;03 100norin:73.68.40 73.68.40 lOOBelÇlfca Fr.$M 5.60 100 Dfattati 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Saiubi:V N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen İdare ed»n-Vahid Ramiz Hic_Dizildiği Ver:N.A.ve A N.K.Qtsetecilik KulleJcttf Şirketi Matbaası Basıldığı yer* Ebtizziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • îjrvv v^*V öpekler,insanları ensev Bar?tarafı üçüncüde se konmazdan evvel yemekleri hazırlanır.Yemekleri ince bfrer dilimden ibarettir.Dilimden bir rıevi balık kokusu intişar etmektedir.Yiyecek ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Meskene taarruz ettiği için 5 ay 5 sün hapse mahkûm oldu Evvelki'akşam Kocanı ustaf a pahada ottu an Sabahattin,yine ayni Femtte oturan ve İs-I tanbul sinemasında çalışan Kâmile adındaki kadınla arala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Üniversite Rektörü Aııkaradan döndü xinkaradan dönen İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç,Üniversite bütçesinin,bütçe komisyonunda aynen kabul edildiğini,ayrıca Eczacı ve dişçi okullarının ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Jîlillltjet ABOXl rtATUlBX Senelik Uradır 6 Ayhk 19 t t 1 I Tabancı memleketler için ıkl misildir.İLAN HATLARI Batlık 20 Ura 2 nal sayfa santimi 4 Lira 3 Unca 4 t 4 Üncü 15 İlân sayfan sw\Um' t Doğum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • 66 adet deri caket iie 4 adet deri ulum alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 4848 lira olan yukarıda cins ve miktarları yazılı g!ylm eşyası 25/1/1951 perşembe günü saat 10 da pazarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • 22 OCAK t 9 51 1 Pazartesi Ru.9 K.Sa.1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneç Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.20 12.25 14.56 17.56 18.46 5.38 2.11 7.16 9.46 12.00 1.36 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • O E B I T ö H Dr.Cavit Göncer BÎRİNCÎ SINIF Umumî bas.karır,tenasül uzuvları kol,bacak damnr ve ke:rıik hastalıkları Beyazıt Okçulaıbası No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinlik.lerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve taravetlni muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genç bir manzara bahşetmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • 4i KAftŞl.Kininli Öoş,di)nezle,romatizma,adale ve sinir ağrılarını geçirir.Soğuk algınlığında ve grip başlangıcında hastalığı önle' mek için GRİPIN almayı ihmal etmeyiniz.GRİPlN,Sağlık v« Soıyal Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Sağlık vs Sosyal Yardım Bakanlrqindan Sıtma Savaş Bölgelerinde kullanılmak üzere satıhlarındaki 3.D.T.mikdarının tayin ve tesbitine yarayan komple Allessan lirini)miyarı kutusundan 35 adedi kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • SÖZÜNÜZ ÇAMAŞIR llwıWnuiiFK'rC!*ı rtf"""'ifT lİİafCliSl^i PJ^BEYAİ SABUN^jJI Çamaşır ve bula-* 'ğâ M:Ş|k içimdir.Yüzfo-JÜfjj M nuze ve vücudu-|S|j j nüze kullanmanız İ;a s lâ d ö ğ r u de» &j&j ğildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Mudanya belediye başka nlı n ı n dan 1 Mudanya Belediyesi elektrik işletmesine ait 50 bey-giriik buhar kurutucu tertibatlı tek silindirli 350 devirli Volf marka Alman malı az kullanılmış bir adet loko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Tasarruf Hesabları arasında 1951 ikramiye Plânımızın Birinci Çekilişi I IVlJ*\lv I da yapılacaktır.BU ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE İBahceli iki daireli ApOrflITİan e çcsidli para ikramiyeleri.Apartımanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Tercüman alınacak Eskigehir Hava İkmal Merkezi Genel Müdürlüğü iğin tay.teknik neşriyatını tercüme etmek üzere pek iyi derecede fpgi'iifece bilen bir tercüman alınacaktırimtihan neticesine göre ayda 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • İsî.Lv^Ârnsriiğbdenveriîers fes^^İî:Ktfo.Öt'¦ JÎ.OTO OT I Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı köhne oto ve malzeme açık arttırma ile 30/1/951 günü saat 15 de Büyükçekmecede 87 No.lı As,Sa.Al,Ko.da satılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • BEYOGLVı ALKAZAR ''42562.1 1 Kore casusları.AFi 44394)3 Gendik askı ATLAS 40035 1 Haya.kadın tNCI 84595)1 tstanbulur feljhi.ELHAMRA 42236)1 Johnj Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595)1 îstanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • n Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1951
  • Vâkıt akşamüstü idi.Aşağıda büyük odada oturmuş,artık yavaş yavaş babası ol duğuma inanmaya başlıyan kızımla oynuyordum.Annem yerde bir mindere uzanmış,ağrılı bacaklarım genç hiz metçiye uğduruyordu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Yugoslavyada Sovye' aleyhtarlığr Belgrad 21 A.A.Reuteı Yugoslav gazeteleri Leninir 27 nci ölüm yıldönümü vesile siyle neşrettikleri uzun maka.İçlerde Stalin'e ve diğer Sovyet şeflerine şiddetle hücune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Sovyet notası rBastarafı bh incide"» anlaşmalarını ihlâl ettikleri hakkındaki Sovyet ithamlar],nı reddeden 5 ocak tarihli Fransız ve İngiliz notalarına cevap teşkil eden bu yeni Sov yet notası yukarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Çukurova da yağmurlar f Baslarafı Birincide 1 Durum tehlikelidir.Killsekoy ve Mihmandar bölgeleri ovayı istilâ eden suların tehdidi altın dadır.Mersin limanında demirli bir römorkör batmış ve Mehmet K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Avrupa birliği fikri Ankarayı ziyaret eden bir Marki/bu mcvzudaki düşüncelerini izah etti Bir Avrupa birliği fikrin:müdafaa edenle* arasında mümtaz bir sima olan Madam la Markiz de Lantiac şehrimi/e g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Büyük su kongresi Yarın Ankarada merasimle çalışmalarına bağlıyacak Ankara 21 T.H.A.Büyük su kongresi yarın saat 10 da Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte sinde Bayındırlık Bakanının b:r nutku ile açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Su işleri sergisi Ankara 21 T.H.A.Büyük su kongresi ile birlikte yarm sa bah bir su işleri sergisi de açılacaktır.Dil ve Tarih Cografyp Fakültesinde hazırlanan bu seı gide,inşaatı bitmiş,yapılmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Devlet su işleri genel müdürlüğü tasarısı Ankara 21 T.H.A.Memlekeüeki su işlerini büyük bir önemle ele alan hükümet bugünkü mekanizmanın ihtiyaç karsılıyamıyacağını düşünerek bir kanun tasarısı hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Komünistlere karşı alınacak tedbirler f BasUrafi Birincide I Uzak-doğu meselelerini halle çalışacak bir konferansın Cinde toplanmasının temenniye şayan olduğunu söylemiştir.Amerikan kararının metni La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Yeni pahalılık hamleleri rBa»makol*d«n «i»tami harp esnasındaki ve bugünkü fiatlarını mukayese,pahalılık yolunda katettiğimiz mesafenin azametini göster,m eğe kâfidir.Dünyanın hiç bir yerinde,hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Komünizme karşı alınacak tedbirler George Mc Ghee bu hususta dün bir beyanat verdi Vaşington,21 A.A.United Press;Dışişleri Bakan Yardımcısı George Mc Ghee verdiği beyanatta güney Asya ve Yakın Şark mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Eisenhower Balkanlara gelmiyecek Frankfurt 21 A.A.Gene,ral Eisenhowcr'in buradaki basın sözcüsü,Atlantik orduları başkomutanının yapmakta oL duğu Avrupa tetkik seyahati sonunda Yunanistana uğrayacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Dün 10 yedek subay Koreye hareket etti T Bastarafı Birincide 1 ismindeki iki kahramanımız:bırakarak saat 13.50 de şehri miz askerî hava alanına inmi lerdir.Hava alanında Vali Necati İlter,Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Avrupada çfğ'ın fahribatı r Bastarafı Birincide 1 çok yerlerde telefon hatları dr bozulmuştur,işliyen hatlar di aileleri ve yakınları hakkınde malûmat istiyenlerin mükâlemeleri ile meşguldür.Dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • F.Kerim Ankaraya gittî Yazısı 5 inci sayfada)lan söylemiştir;Ankarada Belediyeler top lantısında ve aynı zamanda büyük su kongresinde hazır bu lunacağım.Her iki kongrede de teknik müşavirler bana yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Yırccthrfiin Balıkesir tetkik Sen Balıkesu-21 A.A.Buyük Mıİlot Meclisi Başkan vekiJlerinden Silki Yırcalı,ilimi 2in tütün istihsal bölgesi olan Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine giderek müstahsillerle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Millî Türk Talebe kongresi Millî Türk Talebe Birliği-nin istişarî kongresi dün saat j 14 te Fatih Halkevi salonunda yapılmıştır.Kongreyi Millî Türk Talebe Birliği başkanı Suphi Bay kam kısa bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • 3 üncü Kızıl Çin ordusu Koreden geri çekildi TBastarafı birincide!altında bulunan ordu 54 tümenden yani GOO.000 kişider mürekkeptir,Tokyo,21 A.P.Kon cephesinden alınan son haber,jr-re core Birleşmiş K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Kızıl tahsidatı 1-okyo,21 A.P.Kon merkezi harp cephesinden alı nan raporda ileri kuvvetlerin keşif kollarının pazar günü â şimal bölgesinde keşiflerine d vam ettikleri söylenmektedir Bîr sözcü bu mfn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Hiıva hücumları Tokyo,21 A.P.Ameri k'iı üstün uçan kaleleri buı i'm Kovede 5 komünist mer ine 176 ton bomba atmış Ladır.İki gurupa ayrılmış o lan B.24 ve S,29 tipindeki uçakiar Chorwon ve Tanchor civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • Gl.Eobert'in demeci Tokyo,21 A.P.Batı Kore harp cephesinde bulunan General Robert Soule cephede bulunan Associated muhabirine verdiği bir beyanat es-IK'.s'nda Amerikan kuvvetleri kızıl Çinlilerin herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1951
  • D.P.Siyasî toplantısı T Bnstarafı Birincide 1 memleketin kalkınma dâvasın daki hattı hareketini,iç ve d;ş siyasette takip ettiği yolu izah etmiştir.Korede Birleşmiş?Milletler sa fında Türk kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1951
  • Türkiye italya oı Takımımız enerjik ve anlaşmış bir oyun çıkarmasına rağmen şanssızlık yüzünden mağlûp olein inkara,21 A.A.r-Türk İtalyan Ordu karmaları arasında 1951 yılı beynelmilel askerî futbol bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • Şük rü'ııiirı cezasını klüp reisi ödedi Roma,21 T.H.A.Geçenlerde Torino şehrinde yapılan Juventüs Palermo ma çını müteakip dışarıda bir seyircinin Palermo takımı aleyhine bağırması üzerine Palermonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • Futboldan daha ziyade bir he rcümerç seklinde devam eden mat zr\Austria kalesi Önünde heyecanlı bir an.vvv,I Sarc Lacivertliler,kazanabilecekleri bu maçtan,i I I şanssızlıkları sebeb yle berabere ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • ingiltere West Ham boks takımı geliyor Westliam boks takımının iki Ronnie Buck solda)67 kilo îngilterenin West Hanı Boks takımı,Galatasaray kulübü nün davetlisi olarak;3 martta Galatasaray,7 martta El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • Dün yapılan Basketbol maçla n Dün.Teknik Üniversite spoitf salonunda,günün ilk karşılaş.ması,Modaspor ile Galatasaray arasında oynanmış ve bu maçta güzel bir oyun çıkaran Modasporlular.kuvvetli rakipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • Salı günü yapılacak maç Ankarada 2 1 mağlûbiyeti mizle neticelenen Türkiye 1 talya ordulararası revanşı mahiyetini taşıyan hususi bir kar şılaşma,yarın İnönü stadında yapılacakta-Ankara Roma Garnizon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1951
  • Kısa süren boks karşılaşması New York 21 APj Evvelsi aksam St.Nicolas sahasında yapılmış olan bir maçta,ağır s:klet boksör Bob Satterfield Chicago)rakibi Elkins Bother'i ikinci ravundun 56 saniyesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor