Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Grip salgın halinde değildir Sağlık Müdürlüğü her tarafta sıkı tedbirler aldı Şehrimizde grip henüz büyük bir salgın halinde yayılmış değildir.Alâkalılar muhtemel bir salgının önüne geçmek için dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Bayar'm dünkü tetkikleri Ankara,20 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bu sabah beraberinde İşletmeler Bakanı Muhlis Ete olduğu halde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Ankaradaki fabrikalarını ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Yeşilköydeki uçak kazası Dün sabah,Yeşilköydeki askerî hava alanına iniş yapmak isteyen,bir askerî uçak;rüzgarı arka tarafımı aldığı i jin tam piste konacaj'.sıratla k:ı paklanmış Ve pist kenarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • G.Saray-Austria'yı dün 2-1 mağlûp etti Dün,inönü stadında,havanın fazla yağışlı olması sebebiyle,yapılması ieabeden iki mühim karşılaşmadan birisi mecburen tehir edilmiştir.Günün tek karşılaşmasında,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • D.P Meclis Grrupu heyetine me nsup milletvekilleri yaralı bir kahramanla görüşürken DP.Meclis Grip heyeti yaralıları ziyaret etti vwvv\Dün Karaşîden Habbanîye hareket eden üçüncü yaralı kafilemizin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • İsviçredett kardan ölenler Zürih 20 A.A.30 senedenberi ilk defa ol a ran bu kadar şiddetli yağan karlar neticesinde İsviçre,ve Avusturyadadağlardan büyük çığlar kayarak birçok kimseleri diri diri gömm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Meclisin yarınki günjto Yozgat Milletvekili Avni Doğan C.H.P.Inönünün Erzincan ve Kahire seyahati için n ek a d ar harcırah aldığını soruyor Ankara 20 T.H.A.B.M.Meclisinin pazartesi günkü gündeminde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Fahrî müfettişler Istanbul Hemşehriler Cemiyeti idare lıeyeti Vali ile bir arada Yansı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Bir maliye mütehassısı geliyor Lexington Amerika)20 A.P)Kentucky Üniversitesinden Dr.James W.Martin,Tür kiye Maliye Bakanlığında hususî bir müşavirliğe tayin edilmiştir.Üniversite idare kurulu,Martin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Pamuk fiatları gliiıkço yülzeoliyoı-600 kuruştan aşağı pamuk verilmediği için borsada bir tek satış dûhi olmamıştır Adana,20 Milliyet)Dün 560 kuruşa yükselmiş bulunan pamuk,bugün satıcıların 600 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Koreyi teftişten dönen Glı Collins'in basın toplantısı B.Milletler kuvvetleri savaş kudretini muhafaza ediyor Dün cepheye giden OL Mac Arhur de Birleşmiş Milletleri hiç bir kuvvetin denize atamıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • Truman,Staline hücum ediyor "Stalin'le;Hitler,Musolini ve 14 üncü Louis arasında hiç u fark yoktnr.Hepsi milletlerini esarete düşürmüşlerdir.Vagington 20 A.A.Afp)Basın temsilcileri ile iş a damlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1951
  • ^f1LobHl^n^Tâk^xraü l,z1aS*ırma^ hususunda uzun zamandır büyük gayretler sarfeden Hint Başbakanı Nehri,bu maksatla yaptığı ziyaretler esnasında Fra^nsızCulnhurbaşkaniyle vedalaşıyor.Komünist Çine karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • İHTİFAL ¦^¦Dün kıymetli muharrirlerimizden Burhan Cahit Markaya nın ölümünün ikinci yıl dünü mü idi.Kendisini sevenler düı saat 14.30 da Asrî mezarlıkt.ıki kabri önünde toplanmış haürasuu taziz etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Vilayetteki garip hadise Eshabı mesalihe karsı takınılan tavra sinirlenen bir kadın dün Vilâyette hâdise tıkardı Dür.vilâyette oldukla garip bir hâdise cereyan etmiştir.Sabahleyin vilâyete valiyi göı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Arap harfleriyle basılan takvim İstanbul,20 T.H.A.Raif Oğan adlı biri tarafından 195] yılı için çıkarılmış olan «İslâm» adlı duvar takviminin Arap harfleriyle basıldığı ve içinde irticai körükleyici i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Kknıek ve simit fırınları ısci lerile işverenleri anlaştılar İstanbul Ekmek ve Simit 1$çileri Sendikası ile İstanbul Müstakil Fırıncılar İşverenleri Sendikası temsilcileri istişarî bir toplantı yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • *t g HALKINSESI I Vapur yolcularının hâli S Kınalı adada otuıan bir okuyucumuzdan asağıda- A ki mektubu aldık.Alâka-9 hlarırı dikkatini çekeriz;¦A Eskiden Köprü Aday* Jar iskeleri bekleme salo-nunda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Handan Sezenelin öiümündeki esrar Dün dinlenen şahitler Ali Kodunun Handaıı'ı dövdüğünü ve kendisinden tehditle nara istediğini söylediler Beraber yaşadığı Handan Sozenel ismindeki kadını bal kondan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • M.T.Ta.Birliğinin istişari kongresi bugün toplanıyor îki haftndanberi hazırlıkları yapılan Milli Türk Talebe Birliyi istişari kongresi bugün sa at 14 te Aksaray Fatih Halke,bl toplantıya İstanbul Univ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Kız kardeşini bıçakladı Eyüpte oturan Galip isminde biri küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga neticesinde bıçağını çekerek kız kaide,şi Kadriye'yi bacağından yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • KISA HABERLİ* ir r?hzadebaşında oturan Cumhur Özmen adında biri kavga etHİKi kardeşi Yavuz,Özmeni bıçakla yaralamış ve yakalanark adliyeye tesUm edilmiştir.İf Efgan sefnl Esadullah Sa raç dün Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Şehirde yapılan arama taramalar Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde nama tarama yapan memurlar 43 kişide bıçak 3 şahısta da tabanca bul* muşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • fi OB 11 SB Tütüncülüğümüzün korunması yolunda İşitiyoruz.Gerek tütüncülüğümüzün inkişafı ve gerek her türlü hastalık ve zararlılardan korunması için zaman zaman,Ankarada,İznıirde ve hattâ İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • İçişleri Bakanı Bakan,dün Prcust'u kabtıl ederek kendisinden muhtelif meseleler etrafında izahat aldı içişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlü dün de Vilâyetteki tetkik ve temaslarına devam etmiştir.Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Taksimdeki tiyatro binası inşaatının bir an evvel tamamlanmasına gayret ediliyor Taksimdeki opera binası in saatinin biran evvel tamamla:ması için alâkalılarca mubtelü teşebbüslerde bulunulmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • İtfaiye Müdürü Ankaraya gidecek İtfaiye Müdürü İhsan Değer davet hükümetin hazırlamakta olduğu itfaiye kanunu ve istanbuldaki ahşap binaların yangından korunması için alınan tedbirlerin izahı ile alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Şehir Meclisinden bir grup bugün Ankaraya gidiyor j Şehir Meclisi intibak koniis.yonu üyelerinden Saim Nuri Uray,Necmi Ateş,Muhlis Erdener'den müteşekkil bir heyet bu akşam Ankaraya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Çanakkale Kız okulu sergisi kkale Şehrimiz Kız S-ı\tt okulu,üç aylık çabş-BUÜMruu gösterir bir sergi açmijtir Sergi büyük bir alâka ve takdirle karşılan;niştir.¦jc Çalışmalarına devam etmekte olan İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Urfada Göçmenlere yapılacak yardım Urfa il genel meclisi üyeleri Urfaya mürettcp göçmenlere yardım olmak üzere her birinin 33 lira 15 kuruşa baliğ olan üç günlük yevmiycle riııin yekûnu 229 lira 85 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Mersinde İzmir vapuru ile 28i)göçmen geldi İzmir vapuru ile Mersin' yeniden 289 göçmen gelmiştir.Yarısı Tarsusa gönderile,göçmenlerin geri kalan kısm şimdilik Mersinde misafir e dilmişlerdir.Bütün îçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Arpaçayda Göçmenlere yaruım komitesinin laaliyeti Kaymakamın başkanlığınla Kurulan yardım komisetsi fimdiye kıdar 5.500 lira yardim toplamıştır.Yardım faaliyeti licvaiT!etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • AkşeMrde Gençlik takımı turnuva şanıpiyonu oldu Şililimizde yapılan futbol turnuvasının ikinci ve son hafta karşılaşmasında şu neticeler alınmıştır:Geçen halta Gençlikle bera x re kalan İdman Yurdu cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • İzmitte D.P.ilçe kongresi DP.İzmit live kongresi eok hararetli olmu.ve yapılan idarc iıcyetı seçiminde aşağıdaki şahıslar kazanmıştır:Süreyya Sofuoğlu,gazetci Feyzullah Göksel tüecar)Neeati Çalışkan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Ardahanda Görünenlere yapılacak yardım Göçmenler'-yardım faaliye ti bütün il çevresinde devam tedir.Son defa Yukarı Dikta köyü halkı da 217 lira 55 kuruş tebenüde bulunmuş lardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Centilmen hırsız Gazeteler yazdılar.Dün bir centilmen hırsız yakalan-BUf,Arkadaşları arasındaki meslek ismi Arsen-Lüpen imiş.Maceraları da Maurice Leblanc'ın kitaplarında okuduklarımızdan daha enteres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1951
  • Bursada Verem Savaş Derneğinin faaliyeti Y' m Savaş Derneği,Dernek menfaatine 12 ocak aksa mı Tayyare sinemasında bir konser vermiştir.Bu konsere okuyucu ve cu/ende olarak banka müdürleri,öğretmenler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Foster Dulles,mühim temaslarda bulunuvor Sulhtan sonra da Japonyanın hükümranlığına halel geürmiyecek şekilde bu memlekette Amerika ordusu bırakılacak Vaşington,20 A.A.United Press)Japon barış andlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Vichinsky cevap verdi İngiliz ve Fransızların 5 ocukla Rusyaya verdikleri cevabî notaya Kuşlar dün cevap verdi Moskova,20 A.P.Rus Dışişleri Bakanı Vichinsky Fransanm Moskova Büyük El çişi Yves Chataig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Sorguya çekilen İngiliz erleri Berlin,20 A.A.Lps)Ge-1 çen çarşamba günü Sovyet makamları tarafından burada serbest bırakılan iki ingiliz eri mevkufiyetleri esnasında uzun uzun sorguya çekildiklerini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Talebe Birliği yardım sandığı faaliyetini durdurdu İstanbul,20 T.H.A.t.Ü.talebe birliği,bundan üc sene evvel kurduğu talebr j yardım sandığının faaliyetin' durdurmuştur.Buna sebep sandıktan borç para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • 70 Üniversiteliye is bulundu İstanbul.20 T.H.A.Üniversite Talebe Birliği tarafından kurulan İş Bürosu,tah sillerine devam edebilmek için çalışmak mecburiyetinde oian 70 üniversiteliye Bakırköy,Defterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Kızıl Cin de atom araştırmaları yapıvor HongKong,20 A.A.lps)Çin resmî haberler ajansı Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin emriyle atom enerjisi alanında araştırmalara başlandığım bildirmektedir.Aynî ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Pamuk ipliği.meselesi Halk Bankası Umum Müdü rü Nusret Uzgören,banka ile sanayiciler arasında pamuk ip liginden alınan yüzde 5 komis yon ve paçal iplik meselesinden çıkan ihtilâfı tetkik etmek üzere ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Göçmenlerden vergi alan Bulgarlar Göçmenlere Yardım Birliği idare kurulu dünkü toplantısında göçmenlere yardım huşunda yeni ve mühim karar Jar verdi.Edirne,20 T.H.A.Bulgaristandaıı memleketimize göç e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Öğretmenlerin nakil işleri hakkında yeni bir usul leceklerdir.Karar bütün vilâyetlere bildirilmiştir.Ankara,20 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı,öğretmenler arasında yeniden bazı nakiller yapmıştır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Pakistan Mısır Suriye ı rasında Kahire,20 A.A.Reuter)Mısır Dışişleri Bakanı Salâhaddin Bey,bugün Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han ile Faruk hava alanında görüş müştür.2 saat süren bu görüşmede Suriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Yugos lavlar taarruzlara karşı hazır Belgrad,20 A.P.Mareşal Tito'nun genel kurmayı,gerek kendisine gerek Yugoslav milletine «ordunun her hangi bir taarruza kargı koyabilecek kabiliyette olduğu »na dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Tibet nasıl zaptedildi?Hayatları boyunca fişek görmeyen Tibet halkı havada kandilleri görünce korkup teslim oklular Tibet-Hint hududundan,20 A.P.Doğu Ti bette bulunan Chamdo kalesinin sukutu ve onunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Macaristandaki diplomatlar hakkında tahdidat Budapeşte,20 A.A.fp)Budapeştedeki Batılı v-Doğulu bütün diplomatların bundan böyle,başkentin et rafında 30 kilometrelik biı çevreyi aşmak için Dışişler Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Ruhlar daei da indifa halinde Svdney.20 'A.P.Ruh lar dağı ismi ile anılan Yeni Gi nedeki Lamington dağı,per şembe sabahmdanbeıi indif halindedir.Son gelen haberlerde,da ğın yamaçlarından kara bir lâil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • İller Bankasının köylere yardımı Ankra 20 T.H.A.îllr Bankasının 1ğ49 yılı kârındaistanbul vilâyeti için 11.080 1 ra ayrılmıştır.Bu paranın 5.54 lirası Silivri kazasının Sinekî bucağı merkez köyüne tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • SiUYORMVSI/Mi Amoı ikada ecnebi talebe için burs Ufak bir Amerikan koleji,Birleşmiş Milletler personelinin oğul ve kızlarına burs skolarşıp)temin etmeğe başlamıştır.Bu sene dört burs ile programına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Haricî kısa haberler İspanyada İspanyanın Türkiye nezdin J deki büyük elçisi Alfonso Foscowich'in Irak büyük elçiliğine tâyin edilmiş olduğu dün Madritten bildirilmiştir.FRAKSADA Fransız devletinin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta geien kadın Yazan;Alejandro Casuna Türkçesi;Cahit Irgat ve M,Turkman Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Devi t Orman İmletmesi Adapazarı Müdürlüsünden 1 işletmemizin Hendek bölgesinin Çakallık istifyerinrie mevcut 796 adede denk 637.336 metreküp köknar tomruğu alt;parti halinde açık artırma ile satışa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • ORGI t£ LAR] Aşk ve Cincayef leri ORGIA' Aşk ve Ciı Yazan;Guillaurae No:41 Arkadan iki yüz süvari geliyordu.Eski şarapla]-ve yiyeceklerle yüklü katırlar bunları takip ediyor,beş yüz piyade de dümdar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • İs haıııııın inşasına başlanıyor Ankara,20 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü.İstanbulda Mısır çarşısının yanındaki Çiçek pazarının kurul duğu arsada inşasını kai'arlaş tırdığı hanın ihalesini yapmrş tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • S a v u n m Bakanlığının bir tekzibi Ankara,20 A.A.Mili Savunma Bakanlığının,bil" dirilmiştir:16 ocak 1951 tarihli Son Saa gazetesinde askerî bedel usulünün vaz'ı başlığı altında şûrada görüşülen en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1951
  • Demir perde ı ı l| gerisinde hayat w enler kaçıyor Bugün Batı Almanyanın bazı kısımlarında görülen harabeler ve çetin iktisadî mücadele Doğu Almamada tasavvur edilemiyecek kadar daha fazladır.Demir pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • LANG3ÇLÂR Nusret Vedat SAYGEL Mukadderatı tâyin etmek ınsamlarm kendi elinde değildir.İnsanlar,bacadan çık.p rüzgârın tesiri ile uzak la?ıp ve nihayet kaybolan du mana benzerler.Dikkat ediniz.'Koyu re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Sofilik cırsa Fatihde Sinanağa mahallesinin Nevşehirli ibrahim paşa sokağında Belediyenin 62 nci adasında 24/2 ve 29 harita numaralı yerler arasında Nevşehirli ibrahim paşa caddesine 0,80 metre yüzü'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Satmalma Koiuhyoru B?işka!i(ıoından 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet Giyotin Makinesi açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 9500 lira olup muvakkat teminatı 712,50 liradır.3 Eksiltme 5/2/951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • 1 Öğüt;2 Kuşatma.Tersi)Birdenbire;3 Iga P veam berin on iki çömezi Buutlardan;4 Mohiniden sonra gelen benzeri;5 Temiz mânasına gelen bir kadın ismi;6 Fince yaşa;7 Uzağı içaret.Sakat;8 Bir yüzme havuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Hayatımın hiç bir gününde kendimi bu kadar zavallı,bu kadar mustarip hissetmemiştim.Bundan kurtulmak için ne yapmalı Allahım,ne yupmah?Sana dertlerimi dökmeli,felâketlerimi,enînlerimi in-lemeli ve her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • MATBAACILIK Matbaacılık mesleğinin ye gâne san'at dergisi olan «Matbaacılık dergisi'nin 4.üncü sayısı çıkmıştır.İki-renkli napakla nefis biı baskı numunesi olan bu der gioe;Matbaalarımız ve mat baacıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • 1 Sferlin 7.90.00 7.91.00 M.Mü.IV 20.45 20.60 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.123 U.44.128 109 İsviçre Fr.64.03 64.03 10ü Florin 73.68.40 73.63.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • ¦y.frguaj»'».m-aır.remırr»ıi ¦¦¦aim mn la i/oü?rorun avsıııess Uta* DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN ĞIZDA GÜZEL BİR KOKU EIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN JHiçom NANE ESANSLI RADYOLiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 'lS.0(f Haberler 13.15 kffçük orkestradan melodile'r İZ.13.45 Art Van Damme Kentetinden dans^müziği Pl.14.00 Saz eserleri 14.20 Dans müziği Pl.ı4.45 Saz eserleri Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • 15 Rus tümeni ançuryada hazır Vaşington Post gazetesinin bu serlevha ile bir yazı neşret 'mistir.Avrupa devletlerrinin vaziyetlerinle Uzak Doğudaki durumu tahlil eden bu yazıyı okuyucularımıza nakle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • 52 Muhtelif hastalığın katı tedavisi Başlıcaları:Influenza,Saıî Grin,Zatürree,Veba,basilli dizanteri,menenjit,bronşit,kızamık,erpes,siripençe,idrar yolları iltihapları;V.S.Sipariş kabul etmeye başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Tercüman alınacak »Eskişehir Hava ikmal Merkezi Genel Müdürlüğü için tayyare teknik neşriyatım 'tercüme etmek üzere pek iyi derecede ingilizce bilen bir tercüman alınacaktırimtihan neticesine göre ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • re casusları.AR 44394)1 Gençlik askı ATLAS 40835)1 Hayv kadın İNCİ 84595)1 "İstanbul u;fethi.ELHAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595)1 îstanbulun fethi,İPEK 44289)1 îstanbu lun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta H v' kabul eder.İstanbul Di jş-j vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Kamiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Büyük su kongresi Yarın saa 10,ttt da An karada açılacak Ankara 20 T.H.A.Büyük su kongresi pazartesi gü nü «aat 10,30 da Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi konferans salonunda Bayındı.laik Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • e etisin T Bastarafı Birincide 1 Doğan eski Cumhurbaşkanı İsmet lnönünün deprem dolayısiyle Erzincana ve İkinci Dünya Harbi sras:n "a da Kahireye yaptığı seyahatlerde ne miktar hi.rc.ra.il aldırına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • İntihara teşebbüs eden Yedek Subay talebesi Ankara 20 T.H.A.1 Yedek Subay Okulu öğrencilerinden Lütfi ÖZİUgil muhtemelen ailevî hir sebenten dolayı bu sabah okulun üçüncü katından kendisini atmak sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Aran devletlerinin silâh ihtiyacı Ankara 20 T.H.A.Haber aldığımıza göre,bazı Arap dev letleri bizden Ankara tipi mav zer.Türk tipi 7.09 çaplı hafif makineliüil'ek,Türk tini havan topu ve tabanca satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Beyaz zehir kaçakçıları hakkındaki cezaların arttırılması isteniyor Ankara 20 T.H.A.Yeşilay Derneği Gençlik Kurulu,ceza kanununun tâdili sırasında beyaz zehir ticareti hakkın da ağır cezalar kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Amerikadan bes telefon mütehassısı getirtilecek P.T.T.Genel Müdürlüğü Avrupa iktisadî işbirliği teknik yardımından faydalanılarak memleketimizdeki gerek şehirler içi,gerek şehirlerarası telefon muhabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Komünist Çine karşı alınacak tedbir TBastarafı birincide!hüKûmetini mütecaviz olarak adlandırmağa,fakat komünist Çinin Küredeki tecavüzü desteklediği prensipini ortaya koyan bir çerçeve dahilinde A me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Eisenhower Almanya temaslarına başladı General;Amerikan.İngiliz ve Fransız yüksek kornişe Heriyîe gorüşecelc Frankfurt,20 A.A.a fp)Ltiksernburg'dan selen Atlantik kuvvetleri başkomu tanı General Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Afganistan Başbakanı Dün Yesilköyden geçerek JLondraya gitti Kalb rahatsızlığından mus tarip bulunup,tedavi edilmek üzere Amerikaya gitmekte olan Afganistan Barbakanı Şah Mahmut Gazi.dün ııçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Maarif bütçesi İlkokul binaları için 4 milyonluk fazla tahsisat kabul edildi Ankara 20 T.H.A.Bütçe Komisyonu Millî Eğitim B;kanlığı bütçesini tetkike de vam ederek mahrumiyet böl gelerinin ilk okul ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Fahrî Müfettişler Istanbul Hehşehriler Cemiyeti idare heyeti üyeleri dün Va-11yi eiyaret ederek kendisine şehre taallûk den çalışmaların da.işbirliğinde bulunmayı tek lif etmişler,bu arada hem şehrile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • İzmirde ş i d d e 11 i yağmurlar İzmir,20 T.H.A.Dün gece ve bugün devam eden şiddetli yağmurlar şehrimizde hasarlara sebep olmuştur.Bu gün Basmahane semtinde bir ev yıkımış,Nasiye isimli bir kadm anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Bayar'ın tetkikleri r B-'starah Birincide l sergiyi de gezmişlerdir.Cumhurbaşkanı işçiler tarafından içten gelen sevgi tezahürleriyle karşılanmış ve uğurlanmışlardır.Ankara,20 A.A.Suudî Arabistan Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • yardım faaliyetleri Merice* Bankası 4tfn yeniden yüz lıin lira teberruda bulundu Ankara,26 T.H.A.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban kası,idarei merkeziyesince yapılan 500 bin lira yardıma ilâve olarak İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Marshall Plânı Avrupa temsilcisi müşaviri Millî İsçi Sendikaları Birliğini ziyaret etti Şehrimizde bulunan Amerika İş Federasyonu iktisat mütehassısı ve Marshall Plânı Av rupa temsilcisi Müşaviri Mr B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • İngiltere Millî Talebe Fede vasyonu mümessili bu akşaır Ankaraya gidecek Türkiye Millî Talebe Fede rasyonunun davetlisi olara1 bulunan,İngiltere Millî Tak be Federasyonu Turizm Kısm Direktörü Harry Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Beykoz yansını bir kadının ölümüne sebep oldtı Evvelki gece sabaha karş-Bey kozda Hüseyin Tancer adında birine ait iki katlı ahşap evdo yangın çıkmıştır.Yangın sür'atle büyümüş ve alevler kısa zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • İki aile havatazından zehirlendi Dün,sabaha karşı Boğazkesende bir havagazı faciası olmuştur.Bu semtte Yeniçarşı caddesinde 69 numaralı evde otura-n Orhan,Zeynep ve Dülger ile yamndak:evde oturan Reva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Finlandiya elcisi yeni vazifesinin basma eittiyar On bir Bâncdenberi dost Finlandiya devSırtini memlcketimizdc temsil eden Baron YijcLKoskmen.Lnhey eK''-rUne tâyin edildiğinden,yeril vazifesi "başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Yunus Çimento Fabrikası isçileri zam istiy-or İstanbul 20 fT.H.A.Yunus Çimento fabrikası işçileri ücretlerine bir miktar zam yapıl ınası için İstanbul Bölge Ça hr.ma Müdürlüğüne müracaat el mislerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Dükkân ve evlerin önündeki tretuvarlan,mülk sahipleri islâh edecek İmar İşleri Müdürlüğü şehir yollarının islâhı için ev vo dükkân sahibi vatandaşların da yardımından istifadeye karar vermiştir.Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Tavuk hastalıkları için yeni tedbirler Ankara 20 T.H.A.Ta nm Bakanlığı tavukçuluğun her çeşit hastalıklardan korunması için gc-niş bir mücadele proğ ramı hazırlamaktadır.Bilhassa her yıl büyük kayıpla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Truman,Stall ne hücum ediyc r fBastanrfı birincide!müstebit hükümdarları,İngiltere kralı Birinci Charles.14 üncü Louis ve Stalin arasında hiçbir fark olmadığım teba rür ettirmek isterim.Müteakiben Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • B.Cahit rahmetle anıldı Tanınmış yazarlarımızdan Burhan Cahit Morkayanm ikinci ölüm yıldönümü dolayısiylc dün saat 14.30 da merhumun Asrî mezarlıktaki kab ri önünde bir anma toplantısı yapılmış,toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • ziyaret etti f Bastaraf ı Birincide 1 hekimi'Refik Kuntol hastaha nenin tesislerini gezdirmiş bu «rada diğer servislerde yatan hastaları da ziyaret eden Miiletvekillerimiz hepsine âcil şi falar dilemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • GL Collins'in Basın toplantısı fJBasfarafı birincide!genel kurmay başkanı general Lawton Collins:«Kore'deki Birleşmiş Milletler ordusunun savaş kudreti ve isteği sapasağlam durmaktadır;düşman esash bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1951
  • Bir e roiu kacakcısy yakalandı Emnivet Müdürlümü kaçakçıhk bürosu meınıuijrı,Ş.hremininde bir eroin kayakçısını suç üstünde yakalamıslardır.Bu semtte oturan Alâa:ldin Aktaş'ın eroin satıcılığı yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1951
  • Dün Austria kalesine sık sık hücum tazeliyen Galatasaraylıların bir akınında,top Hikmotln irnfn vurıısivle direâin yanından avuta çıkıyor.Çamur deryasında oynanan maç G¥atasara^ dün 2-1 mağlûp etti Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • îtalyada bir hâdise çıkarıp para cezasına mahkûm e îilen Beşiktarh Şükrü,son Amerika seyahatinde tayyareden indikten sonra bavulunun üstüne oturmuş bir vaziyette takım arkadaşları ve idareciler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • Üniversite basketbol ve voleybol Takımları Irak ve Lübnana gidiyor İstanbul,20 T.H.A.Üniversite basketbol ve voleybol takımları önümüzdeki şubat sömestrinde Irak hükümetinin davetlisi olarak Iraka gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • Şazi Tezcan İnönü stadı müdürü oldu İnönü Stadı müdürlüğünü vekâleten uhdesinde bulundu ran hakem arkadaşlarımızdan Şazi Tezcan,bu vazifeye asaleten tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • Ankara oynanaca TÜRK İTALYAN ORDU T KARŞILA Grup şampiyonluğunu tayin edecek oüan bugünkü karşılaşmaya her iki tarafça da ciddî bir ehemmiyet verilmektedir Neticesi uzun zamandır merakla beklenen Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • Austria,son m rbahçe ile y a un İlk üç maçlarının,îkisî bahçen Dün,Galatasarayla yaptıkları üçüncü karşılaşmalarını 2—1 kaybeden Austria'hlar,dördüncü ve son maçlarım bu gün İnönü stadında Fenerbah çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1951
  • Dünkü maçın tenkidi Havanın fazla yağışlı ve sahanın da kaygan olması sebebiyle,dün İnönü stadında,yapılacağı evvelce ilân edilen iki karşılaşmadan;ancak,bir tanesi oynanabildi.Ve te bir edilen maça h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor