Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Üçüncü yar«AJı kafilesi bugün geliyor Ankara 19 T.H.A.Kore kahramanlarımızdan üçüncü yaralı kafilesi yarın sabah Habbaniyeden hareket ederek öğleden sonra yurdumuza gelecektir.Yaralıları hamil uçaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Komünist tahrikçileri Hazırlık tahkikatına dün fiilen başlandı Suçlular arasında bulunan ve millî menfaatleri ihlâl edenler askerî mahkemeye veriliyor Ankara 19 Milliyet)Komünist tahrikçiliği hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • r Amerika 24 Tümen daha teşkil ediyor Vaşington,19 A.A.»Reuteı» Amerikan kura ordusu Kurmay Başkanı General Lav/ton Collins,temmuz hasma kadar 24 tümen teşkil edileceğini söylemiştir.Daha önce verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • İçişleri Bakanı RUkneddin Nasuhioğlu valiler arasında İçişleri Bakanı,Vilâyette en ııe g Toplantıdan sonra Bakan,pasif korunma,Belediyeciler toplantısı,göçmenler işi' komünist tahrikçiler ve Istânbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • mm X£*M f ^f Tekel Bakanı Izmirde tacirler arasında Nuri Özsanın müstahsile ferahlık veren beyanatı Tekel İdaresi sonuna kadar destekleme tütün mübayaatma devam edecek Manisa 19 A.A.Gümrük ve Tekel Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Kadın memurların emekliliği Ankara.19 T.H.A.Burdur milletvekili Mehmet Özbek kadın memur ve öğretmenlerin 20 yılda emekliye ayrılmaları ve emeklilik kanununda bu hususta değişiklik yapılması-için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Koreye gidecek subaylar Tercüman olarak gidecek yedek subaylarımızın isim lerini bildiriyoruz.Ankara 19 T.H.A.Kore ye tercüman olarak gönderileceklerden 10 yedek subayın isimleri belli olmuştur.Bu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Yaralıları ziyaretler D.P.Meclis Grupu heyeti bugün gazilerimizi ziyaret edecek Kahraman Kore gazilerimi zi ziyaretler dün de devam etmiş;bu arada binlerce halk ve mektep grupları hastahane ye dolup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • D.P.Meclis Grupu içtimalarma a i t Basında asılsız haberler Grupun gizli oturumunda Başbakana affolunan sözler tamamem uydurmadır Ankara 19 CA.A.Grup müzakeratı hakkında basında çıkan yazılar üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Japonya'da komünistler Tokyo 19 A.A.Savcı,ekim ayında tevkif edilmiş o7 lan Japon komünist liderlerinden Shoichi Kasuğa'nın 5 sene hapse mahkûm edilmesini iste mistir.Kasuga,kara listeye dahil oldukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Ame ikada mecburi askerlik Vaşington 19 A.A.Afp.Bugün ayan Meclisi silâhlı kuvvetler komisyonunda demeçte bulunan Birleşik Amerika deniz harekât dairesi şefi Amiral Forrest Sherman,beynelmilel vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Sağlık Müdürü Faik Yargıcı Grip salgınına karşı tedbirler Belediye ve Vilâyet Sağlık Müdürleri şimdiden lüzumlu tedbirleri aldılar «ispanyol nezlesi» diye anı lan enflüenza;Avrupanın her yerinde ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Kızıl Çini mütecaviz tanıyan Amerikanın Birleşmi.ş Milletler nezdindeki bas delegesi W.Austin Kızıl Çin delegesi Wu ile geçenlerde vâki davet üzerine gittiği Nevyorkta Birleşmiş Milletler toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1951
  • Pekinin "Âteş ü€es„ e red cevabından sonra TKîznrçiN'i ECAVİZ ON ETTİ IngiSfeû'e,Fransa,Türkiye,Yunanistan bu kararı destekliyecek.Arap birliği hükümetlerinden talimat bekliyor.Hindistan hâlâ barış üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Balıkesir Vali konağı satışa çıkarılıyor Balıkesir Özel idare geçen seneden birçok istihkak sahiplerine 900 bin lira borçlu olduğundan özel idareye ait bazı emlâkin satılmasına karar verilmiştir.Bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Doğu Bayâzitte İpek gediği kar yüsiinden geçit vermiyor Ağrı ile ilçemiz arasında ipek gediği namiylc maruf bu lunan 20 kilometrelik bir geçit kar yüzünden kapanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Turhalda Şekerspor Tokat muhteliti maçı Lig maçlarının devre arası tatilinden faydalanılarak tertip edilen Tokat Muhteliti Şekerspor futbol maçı hakem Eşref Mutlunun idaresinde çok temiz ve samimi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Zilede jlk göçmen kafilesi geldi İlçemize mürettep yüz on sekiz kişilik ilk göçmen kafilesi halkımızın sevgi duyguluı ıyle istasyonda karşılanarak önceden hazırlanan misafirin nelere getirilmiş ve ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • yemeği 80 kuruşa veren lokan talar bu fiatı birdenbire 125 kuruşa çıkarmışlarsa da yiyen mi olmamıştır,nedir birkaç gün sonra gene 80 kuruşa indirmişlerdir.Buna mukabil İzmir piyasasına bol miktarda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Cemiyet TOPLANTI ir Notre Dame De Sion Frar sız Kız lisesi kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle okuld;21 ocak pazar günü bir eğlence tertip etmiştirir Sağlık Bakanlığı ile Ünive:site klinikleri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Yüh* İtalyan meclisinde milli mü oafaa meseleleri müzakere edilirken komünistler aldıkları emir mucibince obstruction yapmağa,Başvekile söz söyletmememe,daha doğrusu sözlerini güme getirmeğe çalışıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • KISA HABERLER Bekir Aybeyin isminde biri Çakmakçılarda Ahmet ismindebir toptancının üç top kuma,gını dolandırmıştır.Sanık aran maktadır.Tarsus vapuru dün saat lfc de 131 yolcu ile Batı Akdeniz seferin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Bir şefkat yuvası Darülacezenin içinde bulunduğu durum!Aklıma nereden geldi bilmiyorum,birkaç gün evvel Darülacezenin yolunu tuttum.Şişli ile müessese arasında işliyen 230 plâka sayılı otobüse binerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • HALKINSESI Hâldeki hamallar Hâlde hamal olduğunu X bijditen bir okuyucumuz-X dan aldığımız mektubu neş Alâkadarların nazarı dikkatini çekerizrediyoruzckatini ı 'Ben Hâlde hamallık yapmaktayım.Aile efr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Zorba âşık Gece yarısı sevdiği kızın evine giderek tabanca ile tehdit edip kaçırmak isterken yakalandı.Alemdarda çirkin bir tecavüz hadisesi olmuştur.Vak' anın tafsilâtı sudur.Unkapamnda Haydar Sinan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Bir kadın jip altında kalarak yaralandı Dün sabah Bomontide fecî bir kaza olmuş ve askeriyeye ait bir jip arabası Haticı özdemir isminde bir kadın;çarpmıştır.Ağır surette yar:lanan Hatice Şişli Çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Kaçakçı Mısırlı gemicilerin duruşmasına başlandı Bir müddet evvel limanımıza gelmiş olan Mısır bandıralı bir vapurun tayfalarından 7 si kaçakçılık suçu ik yakalanmış ve tevkif olunmuştu;Bunların duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Peynir fiatları artıyor Peynir fiatlarmda bir artış hissedilmektedir.Tam yağlı beyaz peynir 185 kuruştan 200 220 kuruşa fırlamıştır.Kış mevsiminin ilerlemesine rağmen sade yağ fiatların da bir değişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Ziraat Bankasından sahte çekle 3 bin lira alan bir dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci şube memurları dün yaman bir kürk çalarken suç üstü kalamış ve adliyeye teslim et mislerdir,Galatada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Tekel Genel Müdürü îzmire gitti Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen,dün sabah Mudanya ve Bursa yoluyla İzmire hareket etmiştir.Genel Müdür,tütün piyasasını ve satışları takip etmek üzere-Ege bölgesinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • ragümrük cinayeti âvası devam etti Dünkü duruşmada dinlenen maktulün bir arkadaşı,katil Hamdinin Mahbere karşı olan aşkı hakkında aydınlatıcı mahiyette ifşaatta bulundu.Kir müddet evvel Karagümrükte,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Bir ay içinde îstanbuldan 1382 ton iv fındık ihraç edildi Son bir ay içinde;Karadeniz istihsal bölgelerinden şen rimize 1031,5 ton iç fındık gel mistir.Buna mukabil İstanbul dan tngiltereye 727,Mısıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Muallimler Birliğinden bir heyet Edirneye gitti Prof.Hilmi Ziya Ülken'in başkanlığındaki Muallimler Birliği heyeti,incelemelerde bulunmak üıere dün sabah saat 9 da Edirneye hareket etmiştir.Heyet,Edir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Tecav üze uğrayan kız Bur şada 26 kişinin tecavüzüne mâruz kalarak aklî muvazenesini kaybeden kız şehrimize getirildi Bir kaç gün evvel Burada çok çirkin bir hadise olmuş ve 26 kişi tarafından kaçırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Mudanya vapuru seterlerinde değişiklik yapıldı İstanbul Mudanya vapuru seferlerinde yeniden değişik,lik yapılmıştır.Yeni programa göre,cumartesi postaları îmralıya uğramıyacak,pazartesi postaları gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Kocasının arkadaşiyle metres hayatı yaşamağa başlamış Haliç Fenerinde oturan Mehmet Ali adında birinin kirişi Hayrünnisa,evinden kaçarak kocasının arkadaş;Ab dullahla metres hayalı yaşa mıya başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Toprak Mahsulleri Ofisinin inşa ettireceği silolar Toprak Mahsulleri ofisinin 951 yılı inşaat programı hazir lannııştır.Buna göre Haydarpaşa,İzmir ve İskenderunda olmak üzere 3 liman silosu ya pilacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Yanmamış kömürden zehirlenerek öldü Fenerde İncebel sokağında bir makarna imalâthanesinde çalışan ve ayni müessesede yatıp kalkan Aziz Balcı adında biri dün odasmda ölü olarak bulunmuştur.Savcılık hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1951
  • Yunanistan» ve ilistine kaşar peyniri ihraç ediliyor Yunanistan ve Filistinc ufak partiler halinde kaşar ihraç edilmektedir.Anadolu ka şarlan 275 ve 280 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • İrticaın tarifi İrticaın birçok ilmî târiflerine tesadüf edilebilir;bunların en şümullü ve en basiti şöyledir:«Siyasî ve içtimaî tekâmül merhalelerinin herhan gi birinden geri dönmek üzere girişilen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • 1952 seçimlerinde Eisenhe wer desteklenecek Albany Amerika 19 A.A)Thomaj Dewey burada yaptığı bir basın toplantısında Ger.eıal Eisenhoweri 1952 se çimlerinde Cumhuriyeteiie;rin adayı olarak destekleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Rita tekrar filim çevirmek arzusunda Mombasa 19 A'P)Çarşarr ba günü,Mombasada kocası Prens Ali Han'a mülâki ol muş bulunan filim yıldızı Rita Hayworth,tekrar filim çe virmek fikrine pek »muarı-z olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Müthiş fırtına Avustralyada yağan şiddetli yağmurlar bü tün s.ahilleri tehdit ediyor.Sydney 19 AP)Güney Doğu Avustralyada son derecede şiddetli bir fırtına hü küm sürmektedir.Yeni Gü-ney Gal sahilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Tiyffve Lie,Londraya gidiyor Paris 19 A.A.İyi haber alan çevrelerden.Birleş miş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin bu akşam saat 18.50 de uçakla Londraya gideceği bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Bette Davis'in bir çocuğu oldu Porrego California)19 AP)Tanınmış sinema yıldızı Bette Davis'in annesi.Bayan O.W.Budd ti rafından dün bildirildiğine re,artist ve kocası Gary Me rill,küçük bir kız çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Arnavutlukta yakalanan casuslar!Londra 19 A.A.Arnavutluk devlet mahkemelerinden biri Yugoslavya lehine ca susluk ve sabotaj suçundan dört kişiyi idama,sekiz kişiyi de 1U seneden 20 seneye kadar muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Bir kamyonda kaçak et bulundu Emniyet Müdürlüğü kaçak çlık bürosu memurları dün Güiatada şoför Şalinin idareındcki bir kamyonu şüphe üzc rine aramış ve içinde kesilip derisi yüzülmüş 7 keçi bulmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Kanlı kavgalar çoğaldı Taksimde Yenişehir mahallesinde Dereboyu caddesinde oturan îdris Çetintaş adında biri kıskançlık yüzünden çıkan kavga sonunda karısı Gül beyazı kalçasından bıçakla ya ralarmştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Dün sabahki zelzele Kundilli rasathanesinden bildirildiğine göre;dün saat 10.57 de şehrimizde orta şiddette bir zelzele olmuştur.Bu zelzelenin merkezi Adalar civarında ve satha yakın olarak tahmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • izmirdeki arsalar işi Mecliste görüşü Kâğıt ve madenî paralar hakkındaki sözlü soruyu,Maliye Bakanı Polatkan cevaplandırdı.Ankara 19 Milliyet)B.M.Meclisi bugün Fikri Apaydının başkanlığında toplanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Batıya kaçan Ruslar ı Münih 19 A.A.Bat] Almanyaya iltica etmiş olan birkaç Rus alimi Rularm en son fennî keşiflerini neşret meyi vadetmişlcrdir.Yeni kurulan Sovyet Rusya tarihi ve kültürü enstitüsü gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • EngHtereele koalisvon kabinesi kurulmayacak Londra,19 A.A.İngilterede bir koalisyon hükümeti teşkil edileceğine dair dolaşan rivayetleri Başbakan Attlee bizzat tekzibetmiştir.İşçi partisinin Londra şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Sıva yaparken düştü yaralandı Cihangirde Pürtelâş sokağındaki bir evde sıva işleri yapan Ohannes Terzioğlu,mu vazenesini kaybederek çalıştı ğı iskeleden düşmüş ve muhtelif yerlerinden yaralanan işçi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Arkadaşının evini yıkmağa kalktı Fatihte oturan Mehmet isminde biri bir müddettenberi dargın bulunduğu Osman adındaki arkadaşının evini yık maya kalkmış ve eline geçirdiği bir balta ile kapıyı vo penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Mısır'da Profesörler grevi Kahire 10 A.A.El Ezher üniversitesi profesörleri maaşlarının tedkik edilmesine dair talepleri hükümetçe nazarı itibare alınmadığı tak dirde Cumartesi günü derslere son verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Fransa hava kuvvetlerini takviye ediyor P&ris 19 A.A.Hava müsteşarı Andre Maroselli,bugün yaptığı basın konfe ransmda Fransanın 1951 senesi sonuna kadar tepkili Vampir uçaklarından müte şekkil 11 hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Atom bombası Amerikan filosu uçakları komutanı,Çin'e karsı Atomun kullanılmasını ileri sürüyor.March Hava üssü California)19 A.P.Koredeki Amerikan Uzak Doğu filosunun bombardıman uçakları ko mutanı ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Amerikanın,Avrupaya asker gönderme meselesi Vaşinglon 19 AP)Birleşik Amerikanın Avrupanın müşterek müdafaasına filler iştirak edecek askerî kuvvet leri Avrupaya göndereceğine dair belirtiler çoğalmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Bayar,Fin elcisini kabul etli.Ankara 19 A.A.Cum hurbaşkanı bugün saat 16.0:da memleketimizden ayrıl makta olan Finlandiya elçisi Baron Yrjö-koskinen'i kabul buyurmuşlardır.Bu kabul esnasında Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Atinada 200 komünist tevkif edildi Atina 19 A.A.Vim;gazetesinin yazdığma göre,A tina emniyet müdürlüğü s;yıları 200 kadar tahmin edi len bazı komünistleri tevkif etmeğe başlamıştır.Bunlar arasında geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Basri Aktas vazifesinden ayrılmayacak Ankara 19 A.A.Baş bakanlık özel kalem müdürü Basri Aktaşjn Selanik ba konsolosluğuna tâyin edilec ğine dair bazı gazetelerde yazılan haberin asılsız olduğu Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Igtanxml I«lediy««J fEHin TİYATROLARI »aat 30.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman i'eleion:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyoruı.Ycreem:Cevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Vücudun yetişmesini ve sıhhatini temin eden ilaç iki Amerikalı hekim,sentetik bir hormon ilâcı ile tedavi edilen birkaç çocuğun yükseldiğini ve yetiştiğini söylüyorlar.Bu tedavinin teferruatı,«Vücutta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Sinirleri bozan bir taktik Sovyetlerin,Sulh Konferansına yanaşmak istemeleri onları sayelerine biraz yaklaştırmaktan ibarettirdaha «Soğuk Harpte müdafaa» ismiyle kitap haline getiril mis bir eserde so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • Harici kısa haberler YUGOSLAVYADA Mareşal Tito'nun basın bürosu,dün batılı devletlerin askerî ataşelerinin pazar günü Saraybosnada başlıyacak olan Yugoslav kayakçı kıtalarının manevrasına davet edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1951
  • ONUNCU KISIM Lucrece seyahate hazırlanıyordu.Annesi,babasının metresi Julie Farnese ve mürebbiyesi Adrienne beraber gideçeklerdi.Alexandre papa seçilmeden,henüz kardinal Bü)*ia iken de bu kadın onun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • O gece adam akilli içilmişti.Hilmi ilk kadehlerde neş'elentni.ş kıvrak oyun havalarında oturduğu yerde hafif tertip oynamağa başlamıştı.Son ka dehlerde ise göbeğine bir kılşak bağlayıp omuzca na makta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • ANKARA HABERLERİ Bütçe komisyoîtıj müzakesi Ankara 19 ÇT.H.A.Bugün bütçe komisyonu saat 10 da toplanmış ve İstanbul üniversitesinih bütçesini tetki ke devam ve kabul etmiştir.İstanbul üniversıtesininı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Büyük sanayi sergisi açıldı Ankara 19 T.H.A.Ma kiha ve ^Dmya Endüstrisi Ku rumunun Ankara merkez İab rikasmda bir müddettenberi hazırladığa sergi bugün saat 14 de halka açılmıştır.Sergide kurumun elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Âli Rana Târhan Kızılcydcn istifa etti Ankara 19 T.H.A.Ge Çenlerde Kızılay ikinci başkanlığına seçilmiş olan Al Kana 'Tarnan bu yaziiesinder iktifa etmiştir.Uzun zamandanberi Kızı lay d a çalışmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Gökmenlere ya nil in se ter ber ligi Ankara 19.Milliyet)Göç mon ve Mültecilere Türkiye Yardim Birliği Ankara şubesi 3 şubat cumartesi gününden-itibaren Ankara halkını "göçmenlere yardıma davet için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Sabrı Poîatır idamı istenci Ankara 19 Milliyet)£ur dan 5 sene evvel komşus.Ayşe Nazireyi ve şehrimizi!maruf zenginlerinden îbrahh.Akoğlunu 'paralarına tamaheı öldürmekten sanık Sabri Pü Tat'ın durusrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Bir üfürükçü yakalandı Fatihte,Seyit Ömer mahallesinde oturan Mustafa Doğan adında birinin muska yazıp üfürükçülük yaptığı pnlasılmış ve suçüstü yakalanan,sanık adliyeye teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Valiid Ramlz Hlfc Dizildiği Yer:Nl A.ve A Nl K Gazetecilik KoJlektif Şirketi Matbaası Banldıgı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • O E R A T ö R WSSn Dr.Cavit Göncer SINIF Umumi baş.karır M/uvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Beyazıt Okçuiarbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Tex Beneke orkestrasından dans müfigi-«P.L» 13.30 Radyo Salon Orkestrası konseri 14.00 Şarkılar Okuyan:Suat Gün 14.45 Karışık hafif müzik «Pl 15.00 Terb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • rSİC.12 R.Ah 1370 20 OCAK 19X1 Cumartesi Ru.7 K.Sa.1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.20 2.11 'i Öğle 12.25 7.16 İkindi 14.56 9.46 Akşam 17.56 12,00 Yatsı 18.46 1.36 İmsak 5.38 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.90.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 u 14.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • ir sel kat yuvası Kbdm vo erkekler iki oğu şa taksi/n edilmek suretiyle ayrılmışlardı.Bu pavyonu ümit'etmediğim kadar temiz ve muntazam buldum.Koğuşlar arasında bulunan radyodan bütün acezeler faydala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • ABONS FÎATKJUtt Sgaalik 3 Liradır ft.15 3 8 1 3 Y-subano merateketlM için ı^i-roiaîidlr.İLAN 1-iA i uAHJ Baslık l'U üru 2 nci sayfa santimi 4 lir* 3,üncü 4 4 üncü 2.5 ö&n sayfan,santimi 2 Doftura,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Atinada çıkan Ethnikos Kiriks adlı Yunan gazete sinde Türk Yunan münasebetleri hakkında fevka lâde dikkate değer iki makale intişar etmiştir.Ehemmiyeti ne binaen bu makalelerin hülâsalarını okuyucular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • smm* BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kore casusları.AR 44394)1 Gençlik askı ATLAS 40835)1 Hayal kadın İNCİ 84595)1 Istanbulun fethi.ELHAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595)1 Istanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • Evet.Kızımın hakkı vardı.Bu,gözlerinin altı pelte pelte mor olmuş,avurdu avurduna çökmüş;simsiyah sa kalıylu kapkara görünen,tek kollu,ihtiyar genç cnun babası olamazdı.Onun Zişan dadısından dinleyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1951
  • its 1 4 5 6 7 8* 1 3 flf 5 1 B& jîiSlEâ Sİ •ı i 9 SOLDAN SAĞA 1 Sarfiyat;2 Küçük.Yüz kuruş;3 Kadınların göz güzelliğini temin eder,At yavrusu;4 En müthiş ceza,Tersi)Bir emir;5 Gök yü zü.Hamızlı bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1951
  • 20 OCAK 1£51 pİHHIIM«MNM«iMri MİLLİ.E?ı ı M!«ıı mu.ı njııı aaggfegaae—ini"1,'t i ıJı 1 Amerika Kızıl Çin'i İfan Şahının riu&unu 8 şubatla Tahran 19 A.A.«United Pi'cssı Resmi bir kaynak han şahının ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1951
  • SAYFA:9 milliyet 20 OCAK 1951 p 9 o pop V/Geçen haftaki neticelerden sonra,bugünkü karşılaşmaların zevkti geçmesi ümit ediliyor Geçen hafta şehrimize gelen Aust.ria takımı ve dört büyük kulübümüz ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor