Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Ege tütün piyasası dün açıldı Tekel her tarafta nâzım »ölü oynuyor îzmir.15 MİLLİYET)Tütün piyasası bü sabah sabah saat 8 de Ege bölgesinin her tarafında açılmıştır.ödemişte Tekel 230.Geri 220,The Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Diyanet işleri Başkanlığı Tâyin edilecekler arasında Ömer Nasuhi,Ömer Bilen ve Prof.Yusuf Ziya Yürükanın isimleri söyleniyor Ankara,16 T.H.A.Münhal bulunan Diyanet İşle ri Başakanlığı için bazı isimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Bursada iğrenç bir tecavüz 17 yaşında bir kızın 20 kigi zorla ırzına geçti Bursa,15 MİLLİYET)Şehrimizin Davut Kadı mahal leşinde çok çirkin bir hâdise olmuş,Safiye adında 17 yaşm [Devamı Sa:5 SU:1 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • 21 numaralı resmî tebliğ Yaralı subay,gedikli ve erler Japonya hastahanelerinde tedavi gördüğü tesbit edilenlerin listesini veriyoruz Ankara 16 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığının 21 numaralı tebliği aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Mecliste dün mühim meseleler görüşüldü Şeker fabrikalarına müstahsil ortak olacak Ek görevli memurların durumu yeni bir esâsa bağlanacak-Askerî fabrikalarda tarım âletleri imal edile cek Uçak fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • istanbul Lisesinin 67 nci kuruluş yıldönümü dün merasimle kutlandı İstanbul Erkek Lisesinin 67 ncl kuruluş vıidönümiU' merasiminde bulunanlardan bir gıup Yana t inci sayfamızda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Truman,milletini yeni fedakârlıklara davet ediyor lA^S^^^VAA Marşal yardımı 952 den sonra da devam edecek Hür milletlere 7.461.000.000 dolar askeri yardım Truman:"Dış Kuzey Atlantik yapılacağını söyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Demokrat Partinin büyük kongresi Dün bir sabah gazetesi D.P.büyük kongresinin tehir edileceğini yayınlamıştı.Bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Demokrat Parti Bölge Müfettişi Hüsnü Yaman Türk Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Kızıl Çinin lideri Moskovada Sovyetlerle yapılan anlaşmayı Kremlinde imzalarken "Ateş kes„teklif i için cevap bekleniyor Pekin hükümetinin vereceği cevap,Batı devletlerinin karşı karşıya bulundukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • olan Başbakan Mendetes Komünist tahrikatı Bugünlerde yeni mühim tevkiflere intizar ediliyor Cumhurbaşkanı ve Başbakan memleket çapında bir başarı oları kızıl ta hrikçiler şebekesinin I meydana çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1951
  • Koredeki mülteciler eşyaları omuzlarında uzun bir yolculuğa çıkarken İngiliz birlikleri de yeni mevzilerine doğru ilerliyorlar Amerika generalleri Tokyoda toplanıyor Askerî liderlerin bîr konferans ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Millî piyango dün çekildi Kazananların tam listesini neşrediyoruz 100.000 lira kazanan mıjnara:77401 20.000 lira kazanan nu maralar:48219,370285,10.000 lira kazanan numaralar.1345,182924,241633,311952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Hukuk Fakültesinde son sınıf talebeleri derse girmedi İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesinde dün bir hâdise olmuştur.Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku profesörü Mehmet Alî Bilgin yoklama talimatnamesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Hasmını keserle yaraladı Dün Eyüpte kanlı bir hâdise olmuştur.Sahaflar çarşısında karşılaşan Şevki Çetinkaya ve İsmail Soykan ismin de iki kişi aralarındaki eski bir husumeti tazeliyerek kavgaya tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • ¦jf Tarsus gemisi bugün saat 15.30 da Batı Akdeniz seferinden limanımıza dönecektir.Dün saat 15 te İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği yeni idare heyeti İstanbul Komutam Korgeneral Nazmi Atacı ma kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • m am mm Qunun mevzuları men iskânı i ükûmetin alâka Evet.Bu sütunlarda bu konuda çok şeyler yazdık.Sanıyorduk ki,bütün bu yazdıklarımız gazete sütunlarında kalıyor,ne suretle olursa olsun nazara alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Tamir ve inşa edilecek yolların isimleri Elektrik,Havagazı ve Sular idaresine bildirildi Belediyece tamir ve inşası ihale edilen yolların isimleri Elektrik,Havagazı ve Sular idarelerine bildirilerek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Bakır fiatları artıyor Dünya piyasalarında müte-madiyen yükselmekte olan maden fiatları memleketimiz piyasasında da artmaktadır.Bu fiat artışı bilhassa bakır üzerinde hissedilir derecededir.Nitekim ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • İskenderun vapurundakj arızalar İskenderun gemisinin garanti müddeti içinde yapılması gereken nihaî muayenesi bu hafta içinde icra edilecektir.Bu muayeneden sonra,gemide tesbit edilen arızaların gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Kaçak bir muhielis memur Savcılığa teslim oldu Adalet Emanet dairesi memurlarından Burhanettin Tan kut isminde biri iki sene evvel zimmetine 7 bin lira geçir miğ ve kaçmıştı.Gıyabında tevkif müzekkere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Tramvay kasasından bacağı kesikti Dön sabah saat 10 da Çarşikapıda fecî bir tramvay kazası olmuştur.Vatman Mekeli özdemirin idaresindeki Aksaray Ortaköy tramvayı Çarşıkapıya geldiği sırada arka sahanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • ic Millî Türk Talebe Birlik Tıp Derneğinin olağanüstü kongresi 18 ocak perşembe günü saat 14 te M.T.T.B.Lokalinde yapılacaktır,r Türkiye Sigorta Eksperleri Cemiyeti kongresi 31 ocak çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • T.Üniversite cinayeti Dünkü duruşmada hâdise mahallinde keşif yapılmasına karar verildi Teknik Üniversite Matematik Doçenti Feyyaz Gürsanı tabanca ile öldüren Mehmet Taşkesen ismindeki talebenin duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Yeşılköyde şüpheli bir adam yakalandı Evvelki gece saat 21 sıralarında Yeşilköyde şüpheli bir halde dolaşan Müştak adında biri jandarmalar tarafından yakalanmış ve üzerin,de bir tabanca ile büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Savaronanın seyyar sergi haline getirilmesi isteniyor Savarona yatının durumu yeni bir safhaya girmiş bulun maktadır.Ulaştırma Bakanının ifadesine göre henüz müş teri bulunmadığı için Savaronanın satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Arkadaşının pansiyonuna götürdüğü kızı iğfal etmiş Dün Savcılığa çirkin bir ha dişe intikal etmiştir.İddiaya göre Fatihte oturan Sait Ergene isminde bir genç Neriman isminde bir kızla tanışmış ve kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Tacirlerin göçmenlere yapacakları yardımlar Göçmenlere yardım komite si 200 tanınmış tüccarın iştirakiyle dün akşam Vilâyette Valinin başkanlığında toplanmıştır.Vali Prot Gökay göçmenlere yardım işini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • HALKINSESİİ Gelen Cevap Gazetemizin 13.12.950 tarihli nüshasında çıkan «seyyar esnaf» başlıklı yazı hakkında İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğünden aşağıdaki vazıyı aldık aynen neş 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Tüccar Derneğinin dünkü toplantıs* Ticaret Sanayi Odasının lâğvedilmesi istendi Bir üye Ticaret ve Sanayi Odası teşkilâtına hücum ederek «Bu teşkilât lâğvedılmeli ve eski loncalar sekline dönülmelidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Radarla teçhiz edilen gemilerimiz Denizyollarının Etrüsk ve Kadeş gemilerine radar cihazı konmuştur.Tırhan gemisiyle Ödemiş şilebine de radar konacaktır.Bu radarlar Marshall yardımından istifade edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Av derisi piyasası hararetini muhafaza ediyor Av derisi piyasası hararetini muhafaza etmektedir.Piyasada Erzurum derileri çifti 280 liradan muamele gör mekte fakat satıcılar daha yüksek fiat istemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Sivas tankeri Napoliye hareket etti Denizyollarnın Sivas tanke ri akaryakıt getirmek üzere Napoliye hareket etmiştir.Ge mi bu seferinde Sokoni hesabına da Napoliye benzol götürmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Vilâyetteki toplantı Şehrin umumî emniyet ve asayişi üzerinde alınan tedbirler gözden geçirildi Dün sabah Vilâyette Vnli ve Belediye Başkanı Prof.Gökayın riyasetinde Kaymakamlar top lantısı yapılmış,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Pamuk ipliği fiatları yüzde 5 10 nisbetinde arttı Pamuk fi atlarının devamlı surette artması pamuk ipliği piyasasına da tesir etmiştir.Yerli dokumalar için kullanılan pamuk ipliği fiatları "yü?de 5-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının son neğ rettiği bültene göre,tedavül deki paramızın miktarı 972 milyon 170.109 liradır.Ayni bültene göre,dahilde-220.015.845 lira kıymetinde 69 ton 829 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Çubf.kluda bir itfaiye merkezi kurulacak Belediye Çubukluda bir itfaiye merkezi kurmağa karav vermiştir.Bu münasebetle Millî Savunma Bakanlığına müracaat eden Belediye,eski Hidiv köşkünün yerini iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Keten tohumu piyasası canlandı Borsada keten tohumu üze rine yapılmakta olan muame leler canlanmıştır.Bu canlılık fiatlara da tesir etmiş ve 55 kuruşa satılmakta olan ke ten tohumu 3 kuruş yükselerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Bir yoku Edirne treninde kalb sektesinden öldü Dün sabah Edirne treniyle şehrimize gelen Silivrili Ahmet Barutçu isminde biri Sir keçi garında fenalık geçirmiş ve düşüp Ölmüştür.Adalet doktoru ölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Çocuğunun ölümüne daya* namıyan ana Usküdarda oturan Fatma admda bir kadın çocuğunun ölümünden müteessir olarak intihara teşebbüs etmiş ve bir bardak tentürdiyot içmiştir.Haydarpaşa Numune hastaha nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1951
  • Bunu dd görmek mukaddermiş Dün akşam altı buçuk raddelerinde matbaaya gidiyorduk.Uzaktan bir çocuk sesi ve bir hıçkırık işittik.Bir kib rit yandı,yerde bir şeyler arandı ve bir zat elini cebine sokara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • kurb am 1 Bir taraftan hükümetle Meçlisi ve bir taraftan da matbuatlar efkâr-ı-umuminıutbuatlar efkâr-ı.umurniyyeyi her sene olduğu s£ gibi bu sene de işgal edip duran bütçe açığı bizde in-s* hitat as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Başbakan Ankorada Ankara 15 A.A.Bir müdcttenberi Istanbuldtetkiklerde bulunan başbakan Adnan Menderes,beraberinde Devlet Bakanı Başbakan Yar d imcisi Samet Ağaoğlu ve bâ;bakanlık özel kalem müdüri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Doğu Almanyada temizlik Berlin 15 A.A.Lps)Haber verildiğine göre.bugünden itibaren Doğu Almanyadaki ko münist partisi saflarında te mizliğe başlanacaktır.«Deutschland» bundan mühim bir hâdise kaydı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Tohum ısîalı istasyonunda "Yayım kursu„ dün açıldı Ankara:15 A.A.Ziraat teşkilâtının memleket şartlarına en uygun,verimli ve aktif bir hale sokulması maksadiyle Tanın Bakanlığınca alınmakta olan yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Keşmir ihtilâfının halline çalışılıyor Londra 15 AP)Hindis tan ve Pakistan Başbakanları dün,İngiliz Başbakanı Atllee'nin misafiri olarak beraber öü len yemedi yemişlerdir.Bu bulu.şma uzun zamandanberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Göçmenler Derneğinin teşekkülü Ankara 15 A.A.Göçmen ve mültecilere Türkiye yardım birlisinden:Türk basınının göçmenlere yardım dâvası muvacehesinde gösterdiği âcil alâka karşısında.Türk basınına teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Alman ordusu Adenauer,Atlantik devletlerine tanınan haklara sahip olmak istiyor Bonn 15 A.A.United Press)Batı Almanya Başbakanı Konrad Adenauer Batı Avrupanın savunması için ihdas edile cek kuvvetlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Hindicimde askerî durum Saygon 15 A.A.Unitec Press)Takviye edilmiş Fran sız kıt'aları,komünistlerin H:noi'yi almak maksadiyle giriş tikleri iki taarruzu akamete uğ çatmışlardır.Fransız topçusu,Hanoi'r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • askere alınan Amerika,İngiltere ve Fran şada bu sene askere alınanların nisbeti binde 18 olacak.Washington 15 A.A.Lps)Dün akşam YVashington'da radyoda yapılan karşılıklı konuşma esnasında Ayan üyesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Azadıw isimli Fil Ank arada Ankara 15 A.A.Pakistan hükümetinin memleketimize hediye olarak gönderdi ği Azadı Hürriyet)adlı fil bu sabah Samsun postasına bağlanan özel bir vagonla İstanbuldan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Titonun yeni beyanatı Belgrad La A.A,Lps)Ma reşal Tito iün akşamki konuşmasında dünya sulhunu koruyacak bir organizasyonun teşekkülüne taraftar olduğunu ve Yugoslavyanın bilhassa sosyalist partiler ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • YAPI ve KREDİ BANKAS İnin Bu afişin ressamı Mazhar Resmor italya'ya uçakla gidip gelme ve 15 gün italya'nın meşhur sanat şehirlerinde gezmek mükâfatını kazanmıştır.Bu afiğin renklisini Banka şubelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Amerika ilin Ruslardan ala cağı Washington,15 AP)Rus ya ile,beş senedenberi kapana mamış olan ve ödünç verme kiralma kanununun tatbikından neş'et eden 11,000,000.000 dolarlık alacağın tasfiyesi mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • han.8 milyon kredi istiyor Tahran 15 CAP)Iran hıikû metine mensup yüksek bir kay naktan dün akşam alınan bir haberde,uzun zamandanberi istediği 8.000,000 dolarlık kredi İrana verilmediği takdirde,adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Yunan iç harbi Yurjan Genelkurmayı son Yunan harbinin blânçosunu neşretti Atina 15 A.A. Afp)Yunan Genel Kurmayının organı olan haftalık Stratiotika mecmuası,nm son nüshasında Yunan iç harbine ait bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Mahrukat rüsumu indiriliyor Ankara 15 T.H.A.Orman Genel Müdürlüğü,Trakya ile İstanbul Vilâyeti dahilinde köylüden alınan mahrukat rü sumunu 40 nisboîinde indi;meye kadar vermiştir.Bu hususta hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Amerikada vergiler artırılıyor WashinfTton 15 AP)Mümessiller Meclisindeki Cumhuri yetçi Parti Grup Başkanı Jo seph W.Martin dün.Amerika,lıların,kazançlarının 50 sini vergi olarak vermek ihtimal ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Dünyadaki arîp hâdiseler Pcruııun Lima şehrinde Lina Medina adında bir kız çocuğu beş yasında "dünyanın en genç annesi,on beş yaşında dünyanın en genç baba annesi unvanını kazandı Dünyada pek çok gari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Bayar,İspanyol elçisini kabul etti Ankara 15 A.A.Cumhur başkanı bugün saat 16 da itimatnamesini takdime gelen îs ranya Büyük Elçisi ekselans Mösyö Alfonso Fiscowich'i Çan kayada mutat merasimle ka bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Elektronik Beyin n in sanayide kullanılışı ilim ve sanayi ile idarî işlerde çok defa u/un ve girift matematik hesaplar yapmak gerekmektedir.Bu itibarla,normal usullerle çok vakit alacak bu hesapları n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • Istanoul S^iedlyn»!5EH1R TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Alejandro Cahit-Yazan Casona Tüıkçesi:Irgat ve M.Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan;Cevat Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1951
  • «En mütehassıs fahişe" olmakla da iftihar ederdi.Giriş tiğı bahislerle de şehirde kendine bir şöhret yapmıştı.Bir defa üç âşıkını en fazla bir se nede suiistimalden öldürebileceğini iddia etmişti.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • 1 Ebeveynden intikal su retiyle tesahup edilir;2 Fikir;Güzel san'atlardan birine mensup;3 Birşey mukabilinde iade etmek üzere alınan 4 Bir nevi kumaş.Başı boş;5 Tersi)Hanen,İsim,6 Hayvana vurulur,Boş;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Baş Ağrısı ve bütün ağrılara karşı Kininli GRiPiN Kininli GRİPİN 4 saaı ara ile günde 3 fane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Neşriyat Komünizme karşı mücadele Üniversiteli gençlerimizin çı karttığı bu gazetenin 12 ne sayısı neşredilmiştir.Her ayır birinde ve 15 inde yayınlanaı bu milliyetçi siyasî dergiyi biltün okuyucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • i imi i\KAii.T r.Sendikalarda kadınlar Birleşik Amerikada kadın işçileri,işçi sendikalarının faaliyetlerine gittikçe daha fazla miktarda iştirak cderler.Sendikaların kadın â zası sayısı 1940 da 800,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafp Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İşlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaa» Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Yaz aylarında orası ne güzel olurdu.Büyük ağaçların altında çimenlere halılar serip yayılan avam kısmının arasından gezinerek geçen kadınlı,erkekli kibarlar için ilerde sureti mahsusada aynimi1:mevkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Kul sı ki ğ mays sic Âhmet.Melih GÜRÜN Çekip bey,ayakkabılarını giyip kapıdan çıkacağı sırada,yukarıki kattan karısının hırçır.sesini işitti:Sekip.Bir an durdu.Kaçamamıştı.İitemiye istemiye cevap ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Ziraî bahisler Patates zîraatinin inkişafı çareleri Memleketimizde bol miktar,da patates ekilmektedir.İngilterede patates ziraatini inkişaf ettirmek için birçok yeni usuller tatbik edilmektedir.Memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • inn?MbMM BEYOĞLU ALKAZAR 42502 1 Kanlı derya Renkli)AR 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 408351 1 Hayal kadın İNCİ 84595)1 Kanlı istibdat.ELHAMRA 42236)1 Ham lot 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Denizler atm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünden Muhammen bedeli Mahallesi Sokağı Kadastro Kapı No.Cinsi Yüz ölçümü Ada Parseı Lira Kr.Hocapaşa Anafartalar 71,3,5,7 3 ufak dük-Bayram cadde-117 42 kânın mebni si olduğu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • jr.ju*« 'rft 1 Sterlin 7.90.00 7.91.00 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 hret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 10Ö Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • ABONE riAIXABX Senelik 38 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 1 Yabancı memleketler İçin iki millidir.İLAN FİATLAJU Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 UncU II ilan sayfan semtimi 8 Do Hum,Nikah,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle leonseri «Pl.13.45 Şarkılar:Söyliyen;Rikkat Uyanık.Çalanlar:Haki ı Derman.Şerii tç li.Salâhattin Pınar 14.20 Kadın Birliği adına konuşma 14.30 Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Göçmenlere yapılan v a r d ı m 1 a r j Ankara 15 T.H.A.Göçmen ve mültecilere Türkiye Yardım Birliği merkezine gelen haberlere göre hafta sonuna kadar muhtelif illerimizde yapılan nakdî yardım miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • "Âfeş kes,teklifi T Bastarafı Birincide 1 lıiıkûmetinin vereceği cevap ba 1.1 devletlerinin karşı karşıya bulundukları 4 mühim meseleyi aydınlatacaktır.Bu meseleler şunlardır:1 Pekin hükümeti ne derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • İstanbul L'sesi İstanbul Erkek lisesinin 67 mi kuruluş yıldönümü dün mektebin konferans salonunda merasimle kutlanmıştır.Merasimde Vali ve Belediye Reisi adına Vali Muavini Boğaz komutam,İstnabul 2i-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Diyanet işleri Başkanlığı TBaştarafı birincide!den Yusuf Ziya Yörükkan zik gedilmektedir-Hamdı Akseki'nin kitapları Ankara,15 T.Iİ.A.Haber aldığımıza göre merhum Hamdı Akseki'nin dört bine yakın dinî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Bursada bir tecavüz T Bastarafı Birincide 1 da bir kız,20 kişinin tecavüzüne uğramıştır.Kının mültecilerinden olup Merinos fab likasında çalışmakla olan Safiye,gündüz saat 11 de evinden çıkmış,ancak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Resmî TBastarafı birincide!vahim Sağda,Ahmet Dağlı;Hamdi Kocaömer,Süleyman Yalçın.Hulusi Bayrak;Tahir Çelik;İsa Hazer;Ali Sönmez;Muammer Koca;Nuri Doğan;Mehmet Yalçın;Zeki Ayrancı;Halim Geredeli;Ali K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Komünist tahrikatı TBastarafı birincidel araştırmalar yapılmıştır.Bunun neticesi olarak şehrimizde de komünist ajanların bulunduğu tahmin edilmektedir.Tahkikata devam olunmaktadır.Şehrimizde Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Mü ürlüğünden:1 2)Stim makinesiyle birlikte komple 2)adet de elektrik grupu KAPALI ZARP usulüyle satın alınacaktır.2 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Cüzzam hastalığı Memleketimizde ne kadar cüzzamh bulunduğuna ve bu hastalıkla nasıl mücadele edil eliğine dair Kars milletvekili Esat Oktay'ın sözlü sorusunr cevap veren Sağlık Bakanı Ek rem Hayri Üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Truman,milletini yeni fedakârlıklara davet ediyor r Bastarafı Birincide 1 füsuna taksim edilecek olursa,nazari olarak erkek,kadın,ço cuk veya her ferde 471 dolar düşecektir.Amerikan tebaaları bu masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Anıt Kabir meselesi Bir müddettenken tartışmalara sebep olan Anıt Ka bir inşaatı meselesi bugün bir takrirle tekrar B.M.Meclisine intikal etmiştir.Takrir sahibi Anıt Kabir müteahhitlerinin kimler oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Şeker fabrikalarına m FBastarafı birincide!Ek görevli memurlar Ordu milletvekili Feyzi Boz tepe ve Zonguldak milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun umumî ve katma bütçelerle,ik tisadî devlet teşekküllerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Ege tütün piyasası T Bnstarah Birincide 1 Hermans Freres firmaları da 225 ten piyasayı açmışlardır.Adagide de Tekel 250 kuruşla mübayaata başlamıştır.The American piyasası iştirak ediyorsa da henüz mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Başkomutan bir kızıl tecavüzü karşısında İngilterenin Avrupâya yapacağı yardımları inceledi Londra 15 *AP)Atlantik Paktı Teşkilâtının Avrupadaki silâhlı kuvvetleri başkomutanı General Eisenhower bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Pravda'nın uydurma bir haberi Telâviv 15 AP)İsrail or duşunun ileri gelen kurmaylarından Moşe Dayan'in Türkiyeye yaptığı ziyaretin tamamiyle özel mahiyette olduğu bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1951
  • Amerika generalleri TBastarafı birincidel Başkanı General Alexander Boiling de Tokyoya gelmişlerdır.2 2.Amerikan tümeni kr mutam General Robert Mc Clure un anî surette bu vazife den alınması.Tokvoya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • Atletizm şöhretleri şampiyonu:Jack Holden I ingiliz atletizm severleri,43 yaşındaki şampiyondan 1952 Olimpiyatlarında ümitli bulunmaktadırlar f Büyük Britanya ve Avrupa maraton şampiyonu,43 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • un m Mi\Atlanın size esirgemeden verdiği güzel/iğin/ziri kıymetini'bilin t.Tenirtrtin tazeliği ve gergin* ligi,güzelliğinizin esasını teşkil eder:Yüzünüzü,çamaşır ve bulaşık yıkanan beyaz sabun/a deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • Personel alınacaktır v 1 Ankarada bulunan Genelkurmay Ordu Donatım Dairesi Stok Kontrol Şubesile Malzeme Park Komutanlığına imtihanla ve en aşağı orta okul mezunlarından,788 sayılı Memurin Kanununun 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • Basketbol maçlarında hakemlerimizin durumu Artık basketbol sahalarında,diğer spor branşlarında olduğu gibi,kalifiye hakem rastlanmamaktadır.Son birkaç yıl içinde,bas ketbolümüzde,bütün sportmen lerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • i.8.B.Deniz Kuvvetleri Komutanlığından admiralty evsafına göre azamî 10500 X 2200 asgari 2600 X 1100 eb'adında ve 2,5 m/m den 40 m/m ye kadar 100O ton gemi saçı.satm alınacaktır.Mezkûr gemi saçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • Mudanya Belediye Başkanlığından 1 Mudanya belediyesi elektrik işletmesine ait 50 bey.girlik buhar kurutucu tertibatlı tek silindirli 350 devirli Volf marka Alman malı az kullanılmış bir adet lokomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 25 ton koyun eti kapalı zarfla ihalesi 26/1/951 günü saat »15 te İzmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 52,500 lira olup geçici teminatı 3875 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1951
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban 10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından' aranılmadığmdan dolayı 2999 sayılı kanunun 41 ci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6