Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Iran Şahının düğününe gönderilecek hediye İstanbul 11 T.H.A.İran Şahı Riza Pehlevi'nin evlenmesi münasebetiyle memleketimizden yollanacak düğün hediyesi tesbit edilmiştir.Hediye,her biri 24 parçadan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Korede savunma hattı Qiiney bölgesine çekilecek Amerika Kore'yi terketmiyecek Bu suretle hür dünyanın seferber edilebilmesi,zaman kazanılması temin edilecek ve kızılların başka bölgelere saldırmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Göçmen mütehassısı Edirnede 12500 ırkdasınıız Svilingradda toplandı Edirne,11 MİLLİYET)Milletlerarası göçmen teşkilâtı üyelerinden Mr.Mayer Ko nenin,başkanlığında 8 kişilik bir heyet bugün saat 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Diyanet işleri Reisinin cenaze töreni H a m d i Akseki dün toprağa verildi Ankara,11 A.A.Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Haindi Akseki'nin cenazesi bu gün saat 11 de Numune hastahanesinden.kaldırılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Pamuklu mensucat fiatlarına zam yapıldı Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe Ege'de yaptıeı tetkikleı esnasında Yatısı 5 inH sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Ankara Belediye Reisi Afal BenderlioHa.Deniz hastana nesinde varal.mi Süley manın hatırını soruyor Yaralılarımıza dün yapılan ziyaretler Korede,kahramanca çarpul şehrimize getirilerek Kasım,rak yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Devlet Bakanı Pariste Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,bugün baslıyacak olan Bakanlar Konseyi toplantısına iştirak edecek Paris 11 A.A.Afp)Avrupa İktisadî İşbirliği teşkilâtında yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • yar,dün Amiral Kabul sırasında,Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnce ve Genelkurmay Başkanı Nuri Yamur hazır bulundular Ankara,11 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Çankayada Amerika büyük elçisi ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Celâl Bayar AnJkara/da Şehrimizde bulunan Başbakan Adnan,Menderes dün.Toprak Ofis Umum Müdürünü kabul ederek bir müddet görüştü Ankara 11 Milliyet)Cumhurbaşkanı bu sabahki IDevamı Sa:5 SU:1 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Mescid-i-Âksâ müdafaası Kore birliğimizin efsa-neyî^crlc^rjiibtytün dünya gazeteleri takdir ve Hayranlıkla nakleder,ken bazı cenup komşularımız matbuatının bunlardan bahsetmemelerini.Hattâ hic duymamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • 20 Numaralı Resmî Tebliğ Şihîd erbaş ve erler Son listeyi aynen neşrediyoruz Ankara 11 A.A.20 numaralı resmî tebliğ:Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;1 Kore Türk kuvvetlerinden şehit düşen er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Amerika,Korede ateş kes plânını kabul ediyor Lake Success 11 A.P.Bugün Birleşik Amerika,Korede derhal ateş kesilmesini ve bunu takiben bütün Uzak Do ğu meselelerinin Birleşik A m e rika.Büyük Britanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • Eisenhower Hollanda dan ayrılarak Danimarkaya gitti General,Hollanda'da askerî şeflerle mühim görüşmeler de bulundumarka Kralı tarafından kabul edilecek Bugün Dani Kopenhag 11 A.A.Afp)General Eisenhow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1951
  • İzmir ve İstanbul sosyetelerinde II—I 0 dedikodu uyandıran bir hâdise Muallânın duruşmasına ün izmir'de başlandı Muallâ,nezarethanede karşılaştığı Mehmet Erboyla selâmlaşarak birbirlerinin hatırlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • KONGRE if M.Partisi Erenköy Yenisahia ocağı yıllık kongresini 13 ocak cumartesi günü saat yann saat 18 de ocak lokalinde yapacaktırif Şehremini Gençlik Kulübü nün yıllık toplantısı 14 ocak pa/ar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Yîrmîncî asır garabetleri Sicilyalı haydut Giuliano öleli neredeyse iki sene olacaktır.Fakat hâlâ ondan bah sediliyor,jandarmalar tarafın dan öldürülmesinin bir ihanet eseri olduğu iddia olunuyor,eşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • KISA HABERLER Anadolu yakasındaki s-tesislerini islâh için,Belediy* Bakanlıktan 3 milyon liralı' istikraz müsadesi istemiştir.Toprak Mahsulleri Ofisi Ü' mum Müdürü Mümtaz Rek An karadan şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Tİ A L KIN S E S ij Bir otobüs durağı Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:«Eminönünde Balık pazarının htemen yan tarafında Beyoğlu.K.Mustafa Paşa ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Ucuz evler inşaatı bir müddet geri kalacak Halka yaptırılacak ucuz evlerin inşa edileceği yer etrafında Belediye riyaset makamı ile Daimî Encümen azaları arasında hasıl olan görüş ayrılığından inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Ankarada halk tipi evler 1500 liraya mal olacak Ankara Belediye Reisi Atıf Bendcrlioğlu muhtelif temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelmiştir.Belediye Başkanı kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Pak is t and an gelen fil buaü şehrimize varacak Pakistan tarafından Türkyeye hediye edilen Azaca «Hürriyet» isimli iil bugün İstanbula getirilerek alâkada?makamlara teslim edilecektir.Fili getiren ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Polise hakaret eden tiyatro artistlerinin duruşması E:nniyer memurlarına vazife basında hakarette bulun nıhk rad,iâlstyıp adliyeye verilmis-S'eftV ar tistitnndf.n îbrahlrn DeîfeerıV ve eşi Güzide Dcli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Askerî yollama binası ö menlere tahsis edilecek Sirkecide askeriVollama binasının göçmenlere tahsisi uy gun görülmüştür.Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay beraberinde İstanbul Komutan' olduğu halde dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Şehrimizin tarihi yerleri Bedesten çarşısı son devirlerini yaşıyor Tarihî Kapalı Çarşının içinde,içerisi hafif küf kokan,gece gündüz ışık yanan ayrı bir çarşı vardır.«Kutu içinde kutu» şeklinde bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Altın hırsızı Kâğıt paraya tahvil etmek üzere aldığı 250 gulden altım ile kaçtıysa da yakalandı Balıkpazarında sarraflık yayan Garbis Malkasoğlu,250 adet gulden altınını kâğıt paraya tahvil ettirmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Amerikan Kolleji talebeleri göçmenlere bağısı Dün öğleden sonra Robert Kollej ve Amerikan Kız Kolleji adına bir talebe heyeti Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay'ı ziyaret ederek aralarında göçmenler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Savcı Süreyya Soysal terfi etti Suçüstü Savcısı Süreyya Soysal bir üst dereceye terfi etmiştir.Kendisini tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Bakanlar Kurulu kararı hilâfına francala imal eden fırıncılar Son samanlarda şehrimizde ki ba/ı fırınlarda Bakanlaı Kurulunun karan hilâfına francala imal edildiği ve fahiş fiatla satıldığı görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Yol inşaatına önem verilecek Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay bu yıl yapılacak olan yolların esaslı surette inşa odilmeleri için Belediye Reh Muavini Necati Çiller'le Kaymakamlara emir vermiştir.Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Yumurta piyasası Yumurta piyasası canlı gitmekte olup,fiatlar yükselmeye mütemayil görülmektedir.İri taze talaşlı mallar 150,samanlı 145,ufak tazeler de 115-120 lira arasında muamele görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Vazifelerine son verilen fen mühendisleri Ruhsatsız inşaata müsaade ettikleri için,Sarıyer Fen Kurulu şefi Ccmalettin Antürk ile mühendis Kemal Günay'ın vazifelerine son verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • İğrenç bir hâdise Ölümle tehdit edilerek odaya kapatılan 15 yaşındaki bir gencin ırzına geçildi Dün sabah Savcılığa çirkin bir-ihbar vukubulmuş ve ilgililerce hâdiseye el konmuştur.Müracaat sahibi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • E T.T.isletmeleri frenci müdür vekilliği E.T.T.Umum Müdürü İh rahim Kemal Baybora'nın i Ufa talebi dün Vali ve Bele diye Reisi tarafından tasdik edilmiştir.İstifa muamele.s tamamlanana kadar umum mi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Gazocağmdan çıkan yananı Beşiktaşta,Akaretlerde Ha.]il isminde birinin oturduğu 2-5 sayılı evde gazocağının patlaması ile yangın çıkmıştır.Bu binanın çatı kısmı ve yaııır daki 22 ve 26 sayılı evlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Köprüden denize düştü Köprü altından Eminönü istikametine doğru gitmekte olan Ayşe İyiseven isminde 50 yaşlannda bir kadın ayağının kayması neticesinde denize düşmüştür.Güçlükle kurtarılan Ayşe,Esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Topkapı tramvay yolu açıldı Bir müddettenberi tamir ve tevsi edilmekte olan yollar dolayisiyle Topkapiya giden tramvaylar Şehremininden dönmekteydiler.Topkapıda yeni yapılan mey dan,yol,kavis ve bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Kına stokları azalıyor Piyasada kına stokları azalmağa başlamıştır.Bu yüzden,fiatlaıda bir yükselme olmuş,tur.Borsada mısır kınası 280 kuruştan,BonVbay malı kına ise 2(30 kuruştan muamele gör mektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1951
  • Henri Prostun kaybolan raporu 12 senelik şehircilik inin bilançosu ş bircilik mütehassısı ilenip:Prostun ^48 yılında Vali ve Beh diye Reisi Lütfü Kırdara in imar durumu hakkında verdiği ve bilâhare ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Dünkü gazetelerde aynı bir kelimenin dört muhte-fi ^v ıît imlâsına tesadüf ettim:ğ "'yit)'teyit)te'yid)ve ^s teyid)şekilleri yeni yazı.i£ mısda sabit ve mukarrer bir imlâ mevcut oimadığı-O nı «astoren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Geri kalmış memleketlere yapılacak yardım Chicago il A.A.Afp)Milletlerarası bankası direk,törü Eugene Black,Chicago bankacılar kulübünde verdiği nutukta geri kalmış memleket lere yapılan yardımın sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Bir binanın havagazı borularını çaldılar Barselon 11 A.A.Afp)Bir binadaki havagazı borula rının hırsızlar tarafından c;a lınması neticesi binadaki 20 kiracı çıkan gazlardan zehir lenmiş ve derhal hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Yeni bir plân Müttefikler iptidaî maddelerin pavlastırılmasma matuf bir anlaşmaya vardılar Londra,11 A.A.İps)İngiltere,Fransa ve Amerikan hükümetleri iptidaî maddelerin paylaştırılmasma ma tuf bir plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Yugoslavyada yakalanan casuslar Belgrat 11 A.P.Son gün lerde yakalanmış olan yedi Bul gar casusunun duruşmasına ya rın Niş mahkemesinde başla nacağını Belgrat radyosu dün açıklamıştıriki şüpheli şahsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Grip hastalığı dehşet saçıyor Londra 11 A.P.Avrupada şimdiye kadar 200 kişinin haya tına mal olmuş bulunan grip salgını,dün gece de hiç bir ya tışma emmaresi göstermemek,te idi.Salgın batıva ve Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Briç seçmeleri başlıyor Londra 11 A.A.Lps)îngHIz Briç Cemiyeti.Avrupa briç şampiyonasında tngiltereyi temsil edecek olan ekipi seçmek için bir seri müsabaka teı tip etmiştir.Avrupa şampiyonası 1951 so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Bevin Liyakat Ali Hanla görüştü Londra 11 A.A United Press)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han ile Dışişleri Ba kanı Bevin.dün sabah İngiliz milletler topluluğu Başbakan,lan toplantısından evvel Keşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Eyüp adliyesi başka binaya nakledildi Evvelce Fenerde bulunan Eyüp adliyesi,Eyüp halkının arzusu ve müracaatı üzerine Eyüp'e nakledilmiştir.Nakil ameliyesinin tamamlanması üzerinc sulh mahkemesi ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Tekel memurlarının Senelik ikramiyeleri Tekel idaresi sigara paketlerinin içine ilân kabul etmeği kararlaştırmıştır.Bu işin ihalesi yakında ilân edilecektir.Diğer taraftan idare,Tekel memurlarının sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Bir tepkili ucagm yeni rekoru Nevyork,11 A.'A.Afp)Avro tipinde bir tepkili taşıt ucası Şikago ile Nevyork arasındaki mesafeyi l saat 42 dakikada katetmiştir.Pistonlu motorlu ticaret uçakları her iki ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Sovyetlerin karşısında lurkıye Yeni Delhi,11 H.H.S.Hâlen.Londrada toplanan İngiliz Dominyonları Başbakanlarının Orta Doğunun emniyeti meselesini gözden geçirdikleri gelen haberlerden anlaşılmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • ingiliz milletler camiası konferansı kararlan Londra,11 A.A.afp)İngilttere topluluğu konferan sı sonunda,cereyan edecek olan Uzak Doğu hakkındaki müzakerelerin Avrupa durumunun oldukça sür'atle gözden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Çin'in mütecaviz ilan edilmesi İngiltere,Kızıl Çin ile zu lâftan Londra,11 A.A.United Press)Yetkili kaynaklara göre İngiltere,Birleşik Amerikanın Çinin mütecaviz millet olarak ilân edilmesi teklifine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Haricî kısa haberler MISIRDA Birleşmiş Milletler Genel Sek reteri Trygve Lie'nin Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Pa şanın daveti üzerine 20 şubatla martın sonu arasında Kahireyi ziyaret edeceği öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Görülmemiş bir hayvan öldürüldü Sidney,11 AP.Yeni Zelanda'da Napier'den verilen bir haberde bildirildiğine göre,otuz kadem yüksekliğin de bir gövde üzerinde üç kadem uzunluğunda bir baş taşıyan acayip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Japonya ile yapılacak sulh andlasması Vaşington 11 A.A.Ye!kili kaynaklardan bugün bildi rildiğine göre Birleşik Amerik' Japonya ile umumî bir sul!konferansı yapılması hususundaki bütün ümitlerini terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Avrupa kara yolu Karayolları Genel Müdürü Türkiyeyi Avrupa ya bağlıyacak yol hakkında izahat verdi İstanbul,11 A.A.Karayolları "genel müdürü Vecdi Diker,yol işleri hakkında Anadolu Ajansı muhabirine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • rın yeni pır siyaseti S Polonya,Bulgaristan,Macaristan ve Romanya millî mars olarak «Enternasyonal» kabul ettiler.Bütün peyk memleketlerde din adamlarına karsı acılan imha siyaseti devam ediyor.Rus pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahil Irgat ve M.Turkman lelefon;42157 KOMEDİ KISMİ Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Sıtma Savaş Bölgesinde kullanılmak üzere satıhlarımla];D.D.T.mikdarının tayin ve teşbitine yarayan komple Allessan dirini)miyarı kutusundan 35 adedi kapalı zari u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Teneffüs makinesi Veremliler için kullanılan bir teneffüs makinesi geçenlerde Amerikan Göğüs Tababeti Kolejinde ilân edilmiştir.Demir akciğerine benzeyen bu cihaz,veremin başka tedavi şekillerine elve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1951
  • Kardinal Monreal güldü.Kardinal Michel de:İnşallah bizim dilimizin de çok uzun olduğuna bir gün hükmedilmez,dedi.Balıkçının ölüsüne gülerlerken çok geçmeden kendilerinin idamlarına da karar verileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Dere Cevat ÇAVLI Al yemenisini hafif esmekte olan bahar rüzgârının savurduğu genç bir kız geliyor.Etrafını gözetlemesinden anlaşıldığı üzere korkak bir hali var.Köylü dilberi,ceviz ağaçlarının koyu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 25 ton koyun eti kapalı zarfla ihalesi 26/1/951 günü saat 15 te İzmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 52,500 lira olup geçici teminatı 3875 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Personel alınacaktır 1 Ankarada bulunan Genelkurmay Ordu Donatım Dairesi Stok Kontrol Şubesile Malzeme Park Komutanlığına imtihanla ve en aşağı orta okul mezunlarından,788 sayılı Memurin Kanununun 3 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • P.T.T.İşletme genel müdürlüğünden 1 idare ihtiyacı için idarî şartnameye ilişik fennî şartnanesimle evsafı yazılı 10 adet motosiklet kapalı zarfla eksiltmeye ıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli ambar tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Başlarına bir felâket gelmişse.Yalnız düşüncesiyle bil?iliklerine kadar titrediği bu endişenin hakikat olması ihtimali de vardı.Gözlerini uzaklara dikti.Ne kadar bedbahtım.Diye hıçkırdı.Yan tarafta et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • 1 Hemen;2 Askerle Mükemmel;3 Mecmua.Rey;4 Tersi)Üye deva m-Ja;â Belirli şekilde,Fransızca bilgi nsiklopedisi;6 Kayak vasıtası;7 Güzel anatların bir kolu;8 Birlenbire;9 Eski Türklerlen,Tersi)Şikâr.Y TJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahld Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirket;Matbaası Basıldığı yer EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.90.00 7.91.00 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44,128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Tib alem ind» Şeker eden yeni bir Son zamanda Birleşik Amerikada şeker hastalığını tesbit etmek için otomatik surette ve büyük bir sür'atle kan muayenesi yapan yeni bir makine geliştirilmiştir.Bu şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • 12 senelik şehircilik mesaisinin bilançosu Baş tarafı ikincide)velce hazırlanmış olan umumî tertip ve tanzimi hiçbir surette ihlâl etmemiş olacaktır.Bir de bütün tasdikli ve tasdiksiz projelerimizin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • HUWy-et AEOHE FIATXARI Senelik *8 Liradır 6 Aylık 15 S 8 1 8 Ya Dana memlaketltr için ıkl misildir.İLAN FÎATLARI Başlık 20 lir* 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 UncU 4 4 üncü 2.5 İlan sayfan s?ntim' 2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Tarihte güzel san'a+lar Hindistandaki eski neş mabedi Hindistanın Orissa şehrinde,Puri'den 20 mil kadar ötede,kumların arasında,Hindin en kudsî ziyaret yerlerinden biri olan bir bina yükselir.Bu bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kanlı derya Renkli)AR 4439D 1 Ademle Hav va ATLAS 40835)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.İNCİ 84595)1 Kanlı istibdat.ELHAMRA 42236)1 Ham let 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Ölüm me l'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Lokman Ht'kim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hî.^ta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1951
  • Mmw* İSTANBUL 12.57 Açıhş ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği' Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan;Ekrem Kongar 14.20 Konuşma 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Darphane ve Damga matbaası müdürlüğünden Pul kâğıtları anbalajlarından arta kalan ve kilosuna 15 kuruş bedel tahmin edilmiş olan sekiz ton kadar müstamel anbalaj kâğıdı 16/P/951 tarihine rasthyan sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Errol ve karısı Pariste Paris,11 A P.Sinema aktörü Errol Fly.nn'le karısı Patrice Wymote Akdenizde yatla çıktıklar] balayı seyahatinden bugün Paris'e dönmüş,lerdir.yann gece uçak la Amcrikaya gidecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • İzmir yeni bîr elektrik türbinine kavuştu İzmir,11 Milliyet)Şehitler caddesindeki elektrik fabrikasına ait yeni türbin dai resinin temel atma töreni dün yapılmıştır.Törende hazır bulunan Belediye Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Dünkü bütçe komisyonu müzakereleri Ankara,II T.IT.A.Büt çe komisyonu bugün saat onda toplanarak Dışişleri Bakan lığı bütçesini müzakere etmiş tir.Dışişleri Bakanı Fuat Köp rülü Bakanlığının teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Çocuk yüzünden kanlı kavga Dün saat 13 sıralarında Fatihte kcnlı bir hâdise olmuştur.Bu »semtte oturan İbrahim isminde biri,çocuk yüzünden çıkan kavga sonunda aym semt sakinlerinden Kâzım';bıçakla yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Göçmen mütehassısı T Bastarafı Birincide Vİlingratta 12.500 göçmen toplanmıştır.Bunlardan 1951 yılı vergi taksitlerini verenler ser best bırakılmaktadır.Bu ver giyi ödememiş olanlar ise geri alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • İnamullah Hanın Atanın kabrini ziyareti Ankara.11 T.H.A.Dün ya Müslümanlar Konferansı Genel Sekreteri Bay İnamullah Han bugün saat 10 da Atatürk'ün muvakkat kabrine bir çelenk koymuştur.Bay İnamullah'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Amerika Fomozadan çekilmiyor Vaşington,11 A.A.Afp)Birleşik Amerikanın 7 nci filosunu Formoza sularından çekmeğe hazırlandığı yolunda İngiliz gazetelerinde yayınlanan bazı haberleri Dışişleri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Nuri Sait Paşa Ürdünde Amman,11 ArP.İrak Başbakanı Nuri Sait Paşa bugün uçakla Bağdad'dan Amma na gelmiş ve alanda Ürdün hükümetinin ileri gelenleri tarafından karşılanmıştır.Nuri Paşanın Ürdün başke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Başkan Trumanın bir demeci Hürriyet ve adalet jrı^ııjıpe^ Başkan,Koredeki komünist tecavüzüne karsı gösterilmiş olan tepkinin Amerikan milletine ait olduğunu' belirtti Vaşington,11 AP.Başkan Truman dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Pamuklu mensucat Hatlarına zam yapıldı Sümcrbank'm bütün pamuklu mensucat mallarına anı yapması,piyasadaki manifaturacıların da fıathırı yükseltmesine yol açtı 1150 ye,grizet 273 den 306 ya goblen 740
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Eisenhow» r Danimarkaya gitti T Bastarafı Birincide 1 Partisi Lideri Wazenanr't ka bul etmeyi reddetmiştir.Avrupanın.en zayıf yeri Hollanda La Have 11 CA.A.1 CAfp)General Eisenhower'in Hollanda askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Venizelos Türkiye Büyük Elçisini kabul etti Atina:11 a.a.Basın yayın)Selânikte bulunan Başbakan Venizelos,birkaç gün evvel vefat eden Türkiye konsolosunun bugün yapılacak cenaze töreninde hazıı bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Lübnan9 da gazeteciler grevi Kahire,11 AP.Lübnandaki bütün gazeteler,gazeteciler arasında sık sık vukua gelen tevkif hâdiselerini ve hükümetin yeni basın kanunlarını protesto makamında greve başlamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • İşletmeler Bakanı İzmir'de İşletmeler Bakanı Muhlis Ete dün akşam saat 21.15 te beraberinde Sümerbank Umum Müdürü Cevat Adıgün ve Nazilli fabrikası müdürü Fazlı Turga olduğu halde şeh rimize gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Dün geceki kesif sis Dün gece saat 20.30 darı itibaren şehri bilhassa Haliçter başlıyan ve Boğazın bir kısmı,nı kaplıyan bir sis tabakas bastırmıştır.Sisin fazla kesil olması yüzünden şehir için va pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Yaralılarımız r Bast a rafı birincidel paşadaki Askerî Deniz hastahanesine yatırılmışlardır.Sıh hî durumları çok iyi olan kah raman yaralılarımızı dün de pek çok kişi ziyaret etmiş,hatırlarını sorarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Şehid Erbaş ve erler rBastarafı birincidel îı Kadir Kutlu.Ahmet Altıntaş.Şevket Candemir,Ali Delibaş,Mahmut Uçak.Muharrem Coşkun.Yakup Yılmaz.Kemalettin İnce,ismail Özer.îsmail Çamur,Veli Boz.Hasan Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı yaralıları ziyaret e*J\Ankara 11 Milliyet» Millî Savunma Bakanı Refik Şevket.İnce ve Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Nuri Yamut bı gün saat 11 de Gülhane has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Celal Bayar Ankara da T Bastarafı Birincide 1 eksprese bağlanan özel bir vagonla şehrimize dönmüş tür.Cumhurbaşkanı,garda Bü yük Millet Meclisi Başkanı,Bakanlar,milletvekilleri,Ge nelkurmay,Yargıtay,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Başbakanın dünkü temasları Barbakan Adnan Menderes dün akşam şehrimizde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü Mümtaz Rek ile Ankara Belediye Reisi Atıf Bendcrlioğlunu kabul ederek kendileıiylc u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Devlet Bakanı Pariste r Bastarah Birincide "l nebi şahsiyetleriyle temas edecektir.Alman Bakanının ziyafeti Bonn 11 A.A.Reuter)Batı Almanya Başbakan yardımcısı ve Marshall plânı Bakanı Franz Blucher,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • 40 uygunsuz kadın yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları son 24 saat içinde şehrin muhtelif semtlerinde otobüs ve tramvaylarda faaliyette bulunan 13 yankesiciyi,çaldıkları para ile ı kaçmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • H.Akseki dün toprağa verildi TBastaıafı birincide 1 leri,generaller,müslüman memleketler büyük elçi ve elçileri,mülkî ve askerî erkân ile kalababk bir halk kütlesinin hazır bulunduğu cenaze namazından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Muallânın duruşması r Bnstarafı Birincide 1 fından kiralanan bir taksiyle,I yanında avukatları olduğu i halde bir jandarma başgedik I lisinin nezareti altında gelen ve elinde mavi kaplı bir kitap taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Amerika Koreyı iyecek Bas taralı birincide)duracaktır.Harekât bu şekilde devam ettiği takdirde,komünist ikmal yollarının havadan tahrip edilmesi neticesinde,mü tecaviz için harbe devam et mek gittikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Amerika ateş kes planını kabul etti 'Bastaratı birincidel Amerika baş delegesi War ren Austin 3 kişilik ateş ke;komisyonu tarafından Siyas.Komisyona sunulan teklif le hinde oy vereceğini söylemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Mescid-i-Aksa mttdafaası [Bafmakal«d«n d »Tam] yakınlık yaratmağa çalıştıkça «Türkler Suriyevi istilâya kalkışıyorlar» feryadını koparan ve vatanperver gençlik namı verilen Barudilerin hakkımızda nele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • Cinlilerden ele ffctirilen hücum borazanını Amerikalılar generalimize hediye ettiler Batı Kore,11 A.P.Bugün cephenin bu kesiminde Çinli bir borazancı esir edilmiş ve kızıl sürüleri hücuma kaldırmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1951
  • İzmirlilerin hediyesi İzmir 11 A.A.Korede çarpışmakla olan kahraman lalımıza gönderilmek üzere 1milliler tarafınrinn verilen be diyeler bu sabah saat 10 d£ Rıhtım boyunda yapılan bir ti renle İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • Ezzard Charles Pat Valerlino karşılaşmasında,Charles'in Valentino'yu knock-out A*ır sıklet dünya şampiyonu eden sol yumruğu rakibinin çenesine inerken.Ezzard Charles a aihr sıklet boks şampiyonu E.Cha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • Avusturya'da f garip transfer hâdisesi Avusturya futbol piyasasında çok enteresan bir transfer hâdisesi olmuş ve amatörlüğün hüküm sürdüğü bu meni lekette,bir futbolcu,klübüne resmen para ödenerek,tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • 1951 yılı boks için iyi bir sene olacak Nevyork,11 A.A.United Lress)Amerikada 1951 yılının boks için iyi bir sene olacağı ve birçok Avrupalı boksörlerin ringlerde görüleceği tahmin edilmektedir.Madiso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • Kapalı sahada antreman Stokholm,11 A.A.United Press)Gülle,disk ve çekiç atıcıları,bilhassa uzun müddet kar altında kalan memleketlerde,kış mevsiminde atış antrenmanları yapamamaktan daima şikâyetçidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • çok başarılı bir yıl I Bu bir sene zariında yenilenen dünya rekorları,fherkesin inanılmaz gözüyle baktığı bir mahiyet taşıyor!S^SS 1950 senesi,dünya atle tizmi için çok başarılı sayıla bilecek neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1951
  • ÎR DEGİLMEL Tuvalet sabunu En pahalı Amerikan sabunlarından üstün olan Bol Köpüklü Nefis Kokulu Tuvalet sabunu kullanınız 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6