Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Sevişen çiftleri gözetlemek Londra,8 A.P.Bir ingiliz mahkemesi bugün umumî bir parkta sevişen bir çifti gizlice gözetmenin bir suç olmadığını karar altına almıştır.Sanık,40 yaşındaki Henry James Fulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Birleşmiş Milletler Ana kuvvetler!çetin muharebeler vererek Pusan limanı kesimine doğru çekilmektedirler.Çok üstün sayıda taarruz eden kızıl Cin sürüleri dün Vonju şehrini ele geçirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Ankara radyosu İtalyanca yayınlara başladı Dışişleri Bakanı F.Köprülü italyan milletine hitap etti İtalyan elçisi de her iki milletin ümit ve ideallerinin aynı yollara bağlı olduğunu belirtti Ankara,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Ömer Inönünün duruşmasıv Kayahbay hâdisesinin ahitleri dinlendi Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbaym ölümü ile neticelenen ve ikinci defa olarak adliyeye intikal eden hâdisenin duruşmasına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Cumhur reisi veBaşbakan şehrimizde Cumhurbaşkanı,Başbakan ve beraberlerindeki zevat dün akşam üzeri Tekirda£dan şehrimize d ön m üşlerdir.Cumhurbaşkanı ve Başbakan saat.16.30 da Vilâyete gelerek Valin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • MİZ EFSANEVİ SAVAŞLARI ANLATIYOR Yüz Çinliyi bîr anda bî çen kahraman Bir şoförün akla durgunluk veren macerası Her yaralı gazi bir destan yaratmıştır Sabahın erken saatleri,Ko-rede komünistlerle dövü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • X Reisicumhurumuz Celâl Bayar Deniz Hastahanesini ziyaretleri esnasmda Kore kahramanlarından Muharrem Karabayır ile görüşüyor Kore'den kafilesi dün geldi Cumhurbaşkanı ve Başbakan hastahanede yaralıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • istenildiği kadar kan verecek olan Ahmet Kaçar Yaralılara kan vermek istiyenler Yazısı 2 nci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Parise hareketinden önce General Eisenhower Başkan Trumanla görüşüp vedalaşıyor Eisenhower,Avrupa ordusunu urmak için temaslara başladı Paris 8 A.A.Afp)Saat 9 da Avrupadaki Atlantik kuvvetleri başkomu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Trumanın dünkü mühim demeci Amerika tam bir harb devri seferberliğine hazırlanıyor Truman,"Amerika yılda 50 bin uçak ve 35 bin tank imal etmelidir^ diyerek,bu vahim günlerde Amerikan milletini millî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1951
  • Devlet Bakanı Avrupada Fevzi Lütfi Karaosmano&lu Frankfurtta bir konuşma yaparak,Almanyada yapacağı temasları izah etti Frankfurt 8 AP)Tür kiye Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bu-I gün Frankfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Yaralılara kan vermdk istiy ealer Bir makinist yaralılara istenildiği kadar kan vermeğe hazır Korede savaşırken yaralanan kahramanlarımıza kan vermelt için yapılan müracaatlar her gün biraz daha artma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Batı Anadoluda sağlık durumu akanı geniş izahatta bulundu Ankara 8 A.A.Bir müddet evvel Batı Anadoluda bir t .tkik gezisine çıkarak birkaç gün evvel şehrimize dönmüş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Cemiyet KONGRE ir M.Partisi Erenköy Yenisahra ocağı yıllık kongresini 13 ocak cumartesi günü saat 18 de ocak lokalinde yapacaktırir Şehremini Gençlik Kulübü nün yıllık toplantısı 14 ocak pazar günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • jHALKINSESİ I Keyfi telefon Lâlelide oturan bir oku.ğ yucumuzdan almış olduğu-w x muz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Birkaç gün evvel Beşiktasta bir iyim vardı Acele olarak bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Siyasi hâdiseler Ortadoğu ve ingiliz camiası konferansı Birkaç gündenberi İngiliz milletler topluluğu konferansı Londrada toplanmaktadır.Kon feransm gündeminde Orta Doğunun vasiyeti de bulunduğu el he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Tedavüldeki paramızın miktarı Meı ez Bankasının son neç rettiğı bültene göre tedavül,deki paramızın miktarı 961 milyon 661,799 bin liradır.Aynı bültene göre,dahilde 220,075,845 lira kıymetinde 9f ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • îrki masasında çıkan kavga Küçükpazarda Demirtaş mahallesinde oturan sabi kah eroincilerden Hacı Bayram ile Beyazıtta oturan Celâl,Nairn,Nail ve Rasim içki içerlerken kavga etmişler neticede dört arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • iki kamyon kazası Dün sabah Haydarpaşa geçit köprüsünden geçmek te olan şoför İsmail Bozkırın idaresindeki 3288 numaralı kamyon ile,aksi istikamet ten gelen şoför Mihal Mav ridisinin idaresindeki 7693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Keçi kıh ihracatı devam ediyor Keçi kılı üzerindeki ihracat devam etmektedir.İhracatın artışı dolayısiyle fiatlar da bir miktar yükselmiştir.Geçen ay içerisinde İngiltercye 71 bin lira ve Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Sade yağ stoku İstihsal bölgelerinde kâfi derecede stok bulunmadığından fiatlar yükselmece başladı İstihsal bölgelerinden ge len haberlere göre,sadeyağ,stokları tükenmek üzeredir.Bu arada Urfadan mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Köpeğe tekme atmak yüzünden çıkan kavga Dolapderede Samancı meydanmda araba sürücülüğü y?pan Istavrinin yanında gezdiı diği köpeğine Ahmet Okçu a dmda birisinin tekme vurması üzerine aralarında kavgc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Kasımpaşada bir esrar tekkesi basıldı Emniyet Müdürlüğü memurlan Kasımpaşada bir esrar tekkesini meydana çıkara rak basmışlardır.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:3 ay evvel hapisten çıkan sabıkalı eroin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Şişlide açılan dispanser Demokrat Parti Şişli Meşrutiyet Ocağı tarafından Meşrutiyet mahallesinde bulunan dispanserin açılış töreni bugün saat 15 te yapılmıştır.Törende il sağlık müdürü doktor Faik Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Av tüfeğiyle arkadaşını yaraladı Beykozda Kavakdere caddesinde 90 numarada oturan Saim Sivrikaya av tüfeğiyle avlanmak üzere Abraham Pa şa korusuna gitmiştir.Burada fişek çıkarırken tüfek ateş almış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Sıra polislere mi geldi?Bay polis tramvaya biniyor,tabiî mesleğin verdiği itiyatla etrafa şöyle göz gezdiriyor,bir sürü sakin yolcu,kendi hallerinde insanlar.O da diğerleri gibi itilip kalkıla,sallana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Mercimek ihraç atı Bir ay içinde İstanbuldan muhtelif memleketlere 550,5 tou mercimek ihraç edildi Son zamanlarda Avirupapanın muhtelif memleketlerinde Türk mercimeklerine karşı büyük bir rağbet göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • anifatura fiatlar vamlı olarak artıyoı Halen manifatura piyasasında eskiye nisbetle 20 kadar bir artış olmuştur.Piyasada manifatura fiat lanndaki yükseklik devam et mektedir.Şehrimiz ticarî mehafiline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Musevî cemaati idare heyeti seçimi yapıldı Galata,Beyoğlu ve Şişli semtlerinde oturan Musevî va tandaşlanmız,18 senedenberi ilk defa olarak yeni cemaat idare heyetini seçmişlerdir.Bu seçimler geçen se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Saz salonunda çıkan kavga Karagümrükte oturan Fa ruk ile arkadaşı şoför Fa ruk Pemiraylar Beyoğlunda Ferah saz salonunda garson Nazif ile Yusuf isminde bir müşteriyle kavga etmişlerdir.Kavgada Faruk D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1951
  • Maarif Müdürü Ankaradan döndü Ankaradan dönen İstanbul Maarif Müdürü Muhittin Akdik dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:d—Ankarada,dairemizi alâkadar eden meseleler etrafında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • aSkanİan kurtaracak Jtek yol,Türk Yunan Yugoslav ittifakıdır Fransız gazeteleri,Balkan ahvaline bilhassa ehemmiyct vermeğe başlamışlar ve bu hususta mühim neşriyatta bulunmuşlardır,Aşağıdaki yazı Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • »ic.9 OCAK 1 9 il l Sah t\d If 1 n.Ah 1270 27 i K.E J 1366 J VATTİT VASATİ EZANİ l Güne.ş 7.24 2.27 Öğle 12.21 7.24 İkindi 14.41 9.43 Akşam 16.59 12.00 Yatsı 18.30 1.38 I İmsak 5.40 12.43 i r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Muammıı Kcır^ca Opereti Her akçam martesl ve j tine MAKSÎM TERKOS EVLENİYOR 20.30 da.Cu. azar 15 de ma.Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Istanbul B«lediyeil JEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da ORAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman l'eleton:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • YENİ SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Altın kız Ç ır?amna tenzilatlı.Ctim&rte*!Pazar matine 15 de Tel;49395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Harici kısa haberler YUN ANİS TANDA Yunan haberler ajansının bildirdiğine göre Yunanistan Başbakanı Venîzelos.dün akşam trenle Atinadan Selânik'e hareket etmiştir.Başbakan Venizelos.refakatindeki Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Süvari hayvanı okşadı,teskine çalıştı.Henüz sözlerini bitirmeden bir cismin yere yuvarlandığını ve bir küfür sav rulduğunu işittim.Saklananlar yerlerinden fırladılar,filıçlar harekete geçti.Ağacın üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • I sonra Bir Amerika telgrafına göre Trumanın son nutkun da kızıl Çin büyük tank ve toplar kullanmağa başladığı takdirde Birleşmiş Milletlerin Koreyi tahliye mecburiyetinde kalacaklarından bchsediliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Amerika.Japonya ile 59 yıllık bir anlaşma yapacak Nevyork,8 A.A.Afp)Amerika radyosu tefsircisi Drew Pearson dün.Dışişleri Bakanlığının Cumhuriyetçi müşaviri Foster Dulles'in Japonya ile Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Glasgowda,çalınan taht tası itin bir toplantı yapıldı Londra,8 A.A.Afp)Dün Glasgowda taht taşı mıı çalınmasını kutlamak üzere yapılan mitingte İskoçya milliyetçi lideri Oliver Brown,taht taşı ancak İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Suâli kaçakçılığı Mecliste görüşüiü İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuhio&Iu Diyarbakırda ele geçen silâhlar hakkında izahat verdi.Ankara 8 A.A)B.M.Mec lisi bugün saat 15 te Fikri Apaydının başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Tepkili uçaklarda yeni gelişmeler fFri d t 1 r;Büyük Britanya,Birleşik Krallığı uçak fabrikatörleri,muazzam bir rizikoyu göze alarak tepkili uçakları geliştirmeye ve yeni rekorlar elde etmiye çalışıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Komünist tecavüzü Hür dünya mîlletleri komünist tecavüzüne karsı savunma tedbirleri alıyorlar Washington 8 A.A.United Press)İki Demokrat ve iki Cumhuriyetçi kongre üyesi,pazar günü radyoda verdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • italyan işçileri ihtilâl çıkaraackmış Cenova 8 A.P.Komünist taraftarı Senatör Sandro Perlini dün,İtalya bir harbe girdiği takdirde İtalyan,işçilerinin bir ihtilâl çıkaracaklarını söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Bayann,Edinbuvjr düküne hediye ettiği atlar Valetta Malta)8 A.A.Reuter)Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayann Edinburg düküne hediye et tiği üç cins at bugün Türk bandrah 3805 tonluk Kas tamonu şilebinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • aiiKçııar için iki verici Batı Karadeniz sahillerinde avlanan balık müstahsillerine balık sürülerinin yerlerini bildirecek iki verici radyo is tasyonu yapmak üzere Eko nomi ve Ticaret Bakanlığı hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Bir Âlim daha kayıp Amerikanın mühim askerî sırlarına vâkıf bir fizik âlimi de ortadan kayboldu New-York 8 A.A.Afp Amerika hükümetinin radyo ile sevk usulü üstünde araştırmalara memur ettiği genç fizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Atom imali artacak Vaşington 8 A.A.Afp)Pazar günü radyo ile ya ymlanan beyanatında atom enerjisi millî komisyonu başkanı Gordon Dean aton enerjisi sahasmda Amerikanın Rusyadan çok ilerde olduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Yııgoslavyada yakalanan casuslar Belgrat 8 A.A.Reuter)Yugoslav hükümeti,po lisin müteaddit casus grup lan yakaladığını bildirmiş tir.Bulgar hükümetinin Yugoslavyaya gönderdiği bu ca suslar makinelitüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Kalay piyasası hararetini muhafaza ediyor Kalay piyasası hararetin:muhafaza etmektedir.Dün d« borsada toptan olarak çubuk kalay 12 lira 50 kuruştan külçe kalay ise 12 lira 25 ki ruştan muamele görmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • 14 gazeteci açlık grevine b a ş 1 a d ı Tahran 8 A.A.Afp)Hükümetin takibinden kurtulmak için parlâmentoya iltica etmiş olan 14 gazeteci dün Meclisin meşru hükümet aleyhinde olan veya kargaşalığa teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Beynelmilel mensucat fuarına davet edildik Ankara,8 T.H.A.28 nisan 1951 tarihinde Fransa da Lille şehrinde açılacak olan yünlü ve pamuklu men sucat fuarına Türk tekstil sanayicileri bilhassa davet edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • İnsjilterenin geçen sene Rusya ve Çine yaptığı yardım Vaşington,8 A.P.Marylan Demokrat Senatör Her bert O'Connor,dün,İngiltere nin geçen sene Rusya,onun peykleri ve komünist Çin'e yapmış olduğu strate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Amerikanın silahlanması in e s e 1 e s i Washington 8 A.A.Ayan dan Cumhuriyetçi Kenneth Wherry,televizyonla aksettin,len beyanatında komünizmin Amerikanın emniyeti için bir tehdit teşkil etmediğini id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1951
  • Stassen Londradaıı ayrıldı Londra 8 A.A.Afp)Cumhuriyetçi Parti lider lerinden Harold Stassen bu gün Londrada bulunmakta dır,Stassen bu akşam Londradan Nevyork'a hareket edecektir.Cumhuriyetçi partinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:i Sıtma Savaş Bölgeleri için 25 kalem tutarında 34 çeşit defter ve cetvel bastırılacaktır.2 Bastırılacak olan defter ve cetvellere muktazi kâğıt vfcsair malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • 1 Cefa çeken;2 Ef geç,Rumca bir;3 Tekrarlama;4 Birdenbire,Bir nota;5 Vakit vakit;6 Adaletle;7 Âlâ,Horozun yelesi;8 Bunama,Tersi)İfaret;9 Vilâyet,Acemi.YUKARDAN A Ş A Û 1 Sevgili bul;2 Namaz daveti,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Fikrimi almadan evlendirmekle beni ıstırap denizinin en derin yerine atan anamdan,babamdan intikam alıyordum.Onu unutmam için beni bir başkasiyle birleştirmişler,manen öldürmüşlerdi.Şimdi de ben uzakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare edf n;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yeri Ebüzzlya Matbaan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta 3 kabul eder.İstanbul Di vanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • 1 Sterlin 7.89.00 7.91.00 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransa Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 1O0 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • MEŞHUR MÜZELER ören Harpte saklanılan koleksiyonların iadesinden ve galerilerde kalan ağır heykelleri korumak için konan ilâve duvar ve kum torbalarının kaldırılmasından sonra,British Museum,harpteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Sağlık Bakanı izahatta bulundu Baş tarafı ikincide)memuru gönderilmiştir.Me nemende bir sağlık merkezi tesisi düşünülmektedir.İzmir:Burada pek eskiden hayır sahiplerinin zamanın İh tiyaçlarına göre in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • w*m—mmamm GÜNÜN ADAMLARI 'in küçük Kralın ı 2 mayıs 1950 de 15 yaşına girmiş olan İrak Kralı Faysal İngilterenin en meşhur umumî okullarından Harrow'da okumakta olup,birinci sınıfı bitirmiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • 25 ton koyun eti kapalı zarfla ihalesi 26/1/951 günü saat 15 te izmit As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 25,500 lira jlup geçici teminatı 3875 liradır.Şartnamesi Ko.da görülür.Taliplerin kanunî vesika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Kapalı zarfla 3 adet beşer tonluk kamyon 25 ocak 1951 jünü saat 11 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al,Ko,da satın İınacaktır,Şartnamesi öğleden evvel 1st.Lv.A.de görülür,e 135 kuruşa Ko,da satılır,Beheri 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Tashih İstanbul Dsfterdarlıfından:21/Aralık/950 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan «Satılık Lrnlâk» başlıklı ilânda satışı 10/1/951 tarihinde yapılacak olan 515-10798 sayılı gayrı menkulün taj numaras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Davut'un eşşeği Nusret Vedat SAYGEL O Öyle asaletli bir hayvandı ki;hayvan demeye dilim var_mıyor.Kırlaşmış başını yattığı yerden şöyle bir kaldırır,azametli bakışlarla etrafını seyreder ve sonra yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğünden:1 Başmüdürlük binası ve ambarında ikmal inşaatın dı-mda kaian noksan işlerin ikmali ve Elektrik tesisatının harici elektrikle bağlanması işi açık eksiltmeye konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Vahşî hücum AR 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 40835)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.İNCt 84595)1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti,ELHAMRA 42236)1 Mc rakeş dansözü 2 Kalifornia fatihi Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri «Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Afitap Karacan.Çalanlar;Hakkı Derman,Şerif îçli,Şükrü Tunar 14.20 Konuşma 14.30 Türküler «Pl.14.45 Progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • j&k r f Bastaraiı Birincide 1 ııerek şunları EÖyledi:Gençlerimiz,kahraman larımız şerefli tir vazifeden dönüyorlar.Evlâdınız da inşallah yakında iadei sıhhat ederler.Gaziler geliyor Gözleri yaşla dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • İngiliz camiası konferansı çıkmaza girdi Londra 8 AP)În^i-T* Iıv.pa ratorluğu camiası Bajhnkanları konferansı dön,Komünist Ç% itin Birleşik Amerika 1 arifindnn teklif ed'ldı^i veçhile Biçlesmiş Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Kızıl Çin için yeni düşünce'er Lake Success B AP)amerika,Komünist Çinin nnite C£viz olarak ilânmı islemekte ve ondan sonra da iktisadî;dip lomatik ve askerî tedbirlerin tatbiki cihetine geçilmesini is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Atlantik den» kuvvetlen komutanlığı Paris 8 A.A.Afp)Amerikanın Doğu Atlantik ve Akde niz filolan başkomutanı Amiral Robert Carnev,General Eisenhowerin komutanlığına verile' eek olan Avrupa kara kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • &ix Amerikan tümeni çönderilecek New York.A.A.Savunma Bakam Marshall E;senhowere.martta Batı Avrııpaya bir Amerika tümeni göndermeği vadetmiştir.I aha söfv ra beş tümen daha gönderil çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Fransa şimdilik 3 tamca veriyor Paris 8 AP)Fratt&a Eisenhotverin emrioe fimdilik resmtm üç tümen verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Eisenhower temaslara başla ı Bos tarafı bu,a CLtr ı idarecileri ile beraber rnijü ta vunraa bakanlığına yaptığı ziyaret,generalin Fransız bMktu met erkânı De yaptığı temasta rm askerî mahiyetini arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • F.Köprülünün italyan milletine hitabı rBaştarafı birincide!riyalin birbirini daha iyi tanımalarına ve aramızda mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirmeğe yanyacağım ümit etmekteyim.Şerefli mazisini en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • F rumanın mi fJB 'a birincide!•••ahim ve nay ı1ı günlerde» mil lî birliğe davet etmiştir.Truuan.Rusyanın dünya fethi arzusundan doğan telüikenin tojjyekûn ve müşterek bir tehilke» olduğunu söylemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Gazilerimiz savaştan anlat r Bastarafı Birindik 1 larımızı biran evvel görmek,onlara kavuşmak istiyen halk la taşımış vaziyette.Uçak ka pıları ağır ağır açılıyor,ve\arslanlarımız görünüyorlar.Robdöşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1951
  • Ömer İnönUniin duruşması TBaslarafı birincide 1 dinleneceğini işiten büyük bir meraklı topluluğu sabahın erken saatlerinden itibaren,adliye binasının önünü ve koridorları doldurmuş bulunuyor du.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1951
  • DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN JHLQ04H NANE ESANSLI RA&YOLiü KULLANINIZ O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Dünyâ 100 metre kurbalâma rekoru kırıldı Moskova 8 A.A.Alp)Dünya 100 metre kurbağalama rekorunu 1 dakika 6 saniye 36 salisede Moskovalı yüzücü Leonid Mechkov kırmıştır.1 dakika 8 saniye 43 salise olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Admira takımı dün gitti Şehrimizde dört maç yapmış olan Avusturya yedincisi Adrhi ra takımı oyuncuları dün sabah 6.30 da trenle memleketlerine dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Sıv.s ili Defterdarlığından 39768 lira 33 kuruş keşif ve muhammon bedelli Sivas hükümet konağının onarımı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde.20.Aralık.950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • İstanbul Tekel Basiiıüdürlüo ünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atelye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satış depolarından,İstanbul şehri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Fransa Enternasyonal kapalı kort turnuvası finalleri Paris 8 T.H.A.Tanınmış tenisçilerin de iştirakiyle yapıl mış olan Fransa enternasyonal tenis turnuvası nihayetlenmiştir.Tek erkeklerde Ulrich Dani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • İsveç Millî takımı santroforu Charlton'a girdi Londra 8 T.H.A.Temmuzda Brezilyada yapılmış olan dünya kupası futbol karşılaşmaları esnasında turnuva nın en iyi santrforu olarak gös terilen isveç millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Yarmki mühim maç yarın karşılaşıyorlar »vw/awm* [Kuvvetli bir takımla sahada yer alacak olan Üniversite;[muhteliti,Sarejevo karşısında iyi bir netice alabilir K*İ+Yarın,Üniversite muhtelifctyie karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1951
  • Dün gelen yaralı Gazilerim ¦IIHI II III1WII III I I kalilim1 Uçaktan indirilerek derhal sedyeye konan bir yaralı askerimiz,sıhhiye erlerinin götürülüyoryardımiyle otor.ı »bile Yeşilköydcn kısa bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor