Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Galatasaray,Admirayı 2-1 Sarejevo,Feneri 3-2 yendi Dün,İnönü stadında yapffan maçlarda,Fenerbahçe Sarejevo'ya 3-2 yenilmiş;Galatasaray da Admira/vı 2-1 mağlûp etmiştir.Bugün Galatasaray Sarejevo,Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • C.H.P.II merkezindeki dünkü toplantı Üç yüz C.H.P.li dün İl merkezînde bir toplantı yaparak bugünkü durumları etrafında fikir teatisinde bulundular Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • iki Arnavut genci daha iltica etti Rusyaya götürülen gençler gemiden atlayın memleketimize iltica ettiler Dün sabah limanımızda,Sa lacak önlerinde heyecanlı bir hâdise olmuş ve kızıl terör,den kaçan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Millî Savunma Bakanlığının resmî listesinde çıkan 59 şehidimizin isimlerini yayınlıyoruz Ankara 6 A.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:18 numaralı resmî tebliğ-1 Kore Türk kuvvetlerin-J den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • s» Aydında komünist tahrikatı izmir 6 T.H.A.Aydın Ticaret Lisesinde bazı talebe Sovyet rejimini meth eden propagandalar yapmış,hâdiseye adlî makamlar el koymuş,ve okul müdürü Bakanlık emrine alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • ^»•»1 II» I Ml i i,M i i r Hasan Polat'm Kahraman yaralımızın kavuştuğu vatanımızdan babasına yazdığı mektubu neşrediyoruz Sevgili babacığım,sağ salım memleketime-kavuştum.Şimdi Istanbulda Askerî Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Kore kahramanlarımızdan yurda dönen ilk yaralı:Hasan Polat Kareden ilk yaralımız dün şehrimize geldi Yaralı kahraman tekrar çarpışmak için can atıyor Kore savaş birliğimize mensup ilk yaralı dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Emniyet teşkilâtının ıslahı İçişleri Bakanı bu yolda alınan kararları ve yapılacak isleri açıkladı Ankara G T.H.A.İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu kendisiyle görüşen Türk Haber ler Ajansı muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Kayalı bay hâdisesi Ömer İnönü'nün duruşmasına yarın Ağır Cezada devam edilecek Taksimde,Teknik okul pan siyon âmiri Muzaffer Kayalıbaym ölümü ile neticelenen fecî hâdise,dört sene sonra tekrar adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bavar bir yurt gezisinde köylülerle konuşurken C.Bayar Edirnede göçmenlerle görüştü Bütün göçmenlerin ana yurda kabul edileceğini söyliyen Cumhurbaşkanının sözleri göçmenler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • D.P.n i n bugün 5 inci yıldönümü Bugün Demokrat Partinin kuruluşunun beşinci yıldönümüdür.Parti,7 Ocak 194G da Celâl Bayar,Adnan Menderes Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından kurulmuş ve bu tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Talebenin irticai önlemeli üzere yaptığı toplantıdan bir görünüş.Millî Talebe Federasyonu irtica ve komünizmle azimle çarpışacak Türkiye Millî Talebe Federasyonu genel başkanlığı dün bu mücadele esoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • S Müstakbel Avrupa S ordusu hazırlıkları italya 3 tümen veriyor Bugün Avrupaya gelecek olan Eisenhower'e büyük bir karşılama merasimi yapılacaktı.Fakat general istemedi Paris,6 AP.Paris şehri bugün Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1951
  • Menderes'in Edirnedeki konuşması iktidar,vadettiklerinden asla inhiraf etmemiştir P.hükümeti vatandaş hak ve hürriyetini tamamiyle mahfuz ve emniyet altında bulundurmak kararındadır,«Birtakım politika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Seyrüsefer kontrollerine hız verildi Şehirde işliyen halk otobüslerinin sıkı surette kontrollanna başlanmıştır.Bu kontrol neticesinde fazla sür'atle giden ve eksiklikleri bulunan otobüslere rastlandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • k4*W Yine Avrupa dönüşü Tarsus vapurunun son seferinde bayanlar biri sırtında,ikincisi kolunda,diğerleri do bavullarda olmak üzere bir kürk kafilesile vapuru ter kederlerken gümrük memurla rı kaşıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • HALKINSESIs Kiliselerin çanları Beyoglunda oturan bir okuyucumuzdan aşağıda,ki mektubu aldık.İlgililerin nasan dikkatine ancetmek maksadiyle aynen aşağıda neşrediyoruz;«Bundan asırlarca evvel henüz he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Unyede dokumacılık islâh edilecek İJnyede Ticaret ve Ekonomi Bakiniığı Ünye dokumacılı ğınm ıslâhı için tedbirler almaya karar vermiş ve ilk iş olarak da senelerdenberi ihmal edilmiş bir durumda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Adanada Bulgaristandaki Kızıl baskıdan kaçan göçmenlerden bir kısmı Mersin ve Tarsusta yerleştirilecek Bulgaristanlı göçmenlerden Mersin ve Tarsus'a mürettep bir kafile şehrimize gelmiştir.Bulgaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Sivasra Küçük r.anayıin kurulma ve inkişafı 1951 yılı ıı bütçesinin Genel Meclisçe kabulünü ınütr akıp V;li Tali Gürok bir konusma yaparak bütçenin n uiıst hükümet program «nırprensipleri içinde ve in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Küysericle L.kayak kampı acıklı E 'ciy-s dağ rıdaki kaya evin d Koyak Federasyonu 19")yılı programı geri ğinec millî j.i.k kampı açılmıştır.Bu kampta,bu sene yurl içinde ve dışında yapılacak olan mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • îzmtrda ödemiş ve Tire Belediye hasta Handle» i Sağ.ve Sosyal Yardım Ra kanı D.Kkrem Hay;i Üstündağ'ın gayret ve teşebbüsiyh hükümete devredilen eski Odemiş Ve T;e Belediye bastakane'eri d *ktur ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Boyabat'ta Göçmenlere yardım Durağan bucağında bucak müdürünün başkanlığında teşekkül eden yardım komltes?tarafından üç gün zarfında göçmenler için 1077 lira yardım temin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • MEVLİT if Taşkızak tersanesi işçiler taralından Kore şehitlerimizin ruhu istirahatı için bugün öğle namazından evvel Süleymani ye camiinde hatim duası v namazdan sonra mevlit okutu lacaktırif Haseki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Geçit yerlerine konacak otomatik lâmbalar Emniyet 6 ncı şube müdürlüğü şehrin yol ağızları nok talarında seyrüseferi kolaylaş tıracak yeni bir tecrübeye girişmiştir.Avrupa ve Amerikanın hemen her şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • İntihara teşebbüs eden kadı Dün sabah Kartalda bir intihar hâdisesi olmuş ve Sümerbank memurlarından Saip isminde bir şahsın eşi olan üç çocuk annesi Güzin,tabanca ile kendisini göğsünden vurmuştur.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Bozuk mal satan pastırmacı savcılığa verildi Necmettin isminde bir tacir,halkın sıhhatini bozacak gıda malı satmak suçu ile yakalanmış ve savcılığa verilmiştir.Tacir 94G yılında Kayseri-den getirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • 3 koyun hırsızı yakalandı Kadıköyünde oturan Mehmet Balsu isminde bir şahsm 13 koyununu çalan Mehmet Tek,Mehmet Sorucu ve Hüseyin Cide ismindeki üç hırsız yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Nebatî tag Hatları Nebatî yağ piyasası haraptım muhafaza etmektedir.Ay çiçeği yağı 148 150,yavalar 146 148,rafine çıplak yağlar ise 160 kuruştan muamele gör mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Turistler bugün gidiyorlar Bir müddettenberi şehrimiz de bulunan 45 kişilik Amerikan turist kafilesi bugün uçakla Amerikaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Eczahane nöbet cetvelleri hazırlandı Sağlık Müdürlüğü 951 yılı içinde şehrimizdeki eczahanelere ait nöbet cetvellerini tart zim ederek alâkalılara gönder mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Sağlık memurları okulu mezunları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sağlık memurla rı okulundan bu yıl 50 öğrenci mezun olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Millî Eğitim Müdürü yarın gelecek Bir müddettenberi Ankarada bulunan İstanbul Millî Eği tim Müdürünün yarm sabah şehrimize avdet etmesi beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Benzin dcfctosunda vukubulan infilak Kurtuluşta,Masel isminde birine ait benzin deposunda,bir bidon içinde bulunan az miktarda benzin infilâk etmiş ve bu sırada o civardan geçmekte olan 8 yaşlarında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Azılı bir gangster mukallidi yakalandı Muhtelif kimselerden haraç alan,kadın yüzünden 2 kişiyi yaralıyan Mehmet Durmaz yakalanarak Cezaevine gönderildi.Suç ortağı Muharrem aranıyor Emniyet,memurları,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • KISA HABERLER if İstanbul Sağlık omüzes'ni geçen 950 yılı içinde 132 bin 738 ziyaretçi gezmiştirif Denizyollarının Adana gemisi dün saat 14 te Doğu Güney Akdeniz seferine yucmış t iv.İf Karayolları Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Memleket meseleleri Denizlerin tetkiki ve ticarî balıkçılık 2 Büyük nehirlerimizin döküldükleri sahiller balıklar için bir üreme ve yaşama yeridir.Onlara gıda teşkil eden uzviyetleri akışlariyle karal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Doğu Beyazıt'ta Ruamlı 6 hayvan öldürüldü Geçen sene ilçemizde biı hayli telâfata sebebiyet veren ruam hastalığı,bu sne de ba?göstermiştir.Tesbit edilen ruamh altı hayvan öldürülmüş tür.Gereken tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Ortodoksların Haçı suya atma günü Dün Ortodoksların Haçı suya atma günü idi.Bu münasebetle sabahın erken saatinde Fener,Arnavutköyü gibi yerlerde dinî törenle haçlar denize atılmış ve sabahın aya zina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • İl Sağlık Müdürlüğünden yardım görenler Geçen 950 yılı içerisinde Belediye,Ü Sağlık Müdürlüğü vasıtasiyle 4478 vatandaşa 24 bin 500 lira tutarında yardımda bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Memleketimize mensucat satmak istiyen firmalar İtalyadan,Tiacret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir lirma memleketimize fanila,şal ve elbiselik kumaş satmak istediğini bildirmiştir.Diğer taraftan Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • istanbulini imarı istanbul,Prostün tâyin ettiği esaslar dahilinde imar edilecek Şehircilik mütehassısı Prostün mukavelesi Şehir Meclisince feshedildikten sonra,İs tanbulda yapılacak imar hareketlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1951
  • Göçmenlerin durumu Bulgaristandan yurdumuza gelen göçmenlerin sayısı 58 bini buldu Şehrimizde bulunan îskân Umum Müdürü Yekta Aytan Bulgarislandan gelen göçmen,lerin iskân iaşe ve ibate du rumlan hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • S Mehmet ve Mehmetçik Koredeki Amerikan çat^ vuşlaıından biri bütün â Türklerin ismi Mehmet ol_duğundan bahsetmiş:Ça-A vuşun bu nüktesi millî bir 5?hususiyetimizin zarif bir i-A fadesi sayılabilir.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Zeytinoğlu Eskişehir d e Bayındırlık Bakanı seylâp bölgesindeki 512 evin teşkil ettiği yeni mahalleyi törenle açtı Eskişehir,6 A.A.Bayın dirlik Bakanı Kemal Zeytinoğlu yaptığı konuşmada bilhas sa il v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Elezher Üniversitesinin bininci yıldönümü Kahire 6 A.A.Afp)Kral Faruk El Ezher üniversitesinin 1000 inci yıldönümü içm yapılacak merasimi dünyanın en eski üniversitesine lâyık muazzam şenliklerle tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Göçmen mütehassısı Ankarada Ankara 6 A.A.Merkezi Cenevrede bulunan milletlerarası muhacir ve mültecilere yardım teşkilâtı umum müdür muavini Mayer Kohen başkan İlgındaki 4 kişilik heyet bu sa bah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Leslie ikiz doğurdu Los Angeles.6 A.P.Ta nınmiş sinema artistlerinden Joan Leslie dün ikiz kız çocukları dünyaya getirmiştir.25 yaşında olan artist 10 mart 1950 tarihinde evlenmişti.Melbourne.6 A.P.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • İngilizler Komünist Cinle harbetmeyecek Amerika,İngilterenin kızıl Çin'i mütecaviz telâkki ve ilân etmesini istiyor.İngiliz milletler topluluğu konferansı dün mülıim kararlar verdi Londra,6 A.P.İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Türkiye israil askerî anlaşması doğru değil Şam,6 A.A.Reuter)Tür kiyenin Suriye Elçisi.Türkiye ile İsrail arasında askerî bir anlaşma yapıldığına dair çıkan haberleri yalanlamak üzere dün iki defa Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Saadabad paktı ve Irak Bağdat,6 A.P.İrak'la Yakın ve Orta Doğu devletleri arasında müşterek bir müdafaa paktı aktine matuf müzakereler yapılmakta olduğuna dair haberler bugün İrak Dışişleri Bakan veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Amerika Portekiz anlaşması Lizbon 6 A.A.Lps)Birleşik Amerika ile Portekiz dün bir karşılıklı savunma anlaşması imzalamışlardır.Bu an İaşma Birleşik Amerikanın kuzey Atlantik anlaşmasına dahil diğer me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Yeni bir volkan Guatemala,6 A.A.Afp)Perşembe akşamı Santa Rosa vilâyetinde Cruz Guemada dağında yeni bir volkan meydana gelmiştir.Kuvvetli bir indifa neticesi lâvlar ve büyük taşlar et rafa fırlatılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Haricî kısa haberler ÇEKYADA Çekoslovakya Genelkurmay Başkanlığı tarafından alman karar neticesi Fransız,İngiliz,Kanada ve Amerikan askerî ve ya hava ataşelerinin emrinde bulunan uçaklar 15 şubattan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Arap Birliği komitesi Bu defaki kumada 3 üncü bir dünya harbi vukuunda Arap memleketlerinin durumu da tespit edilecek Beyrut,6 A.A.Afp)20/1 tarihinde Kahirede toplana cak olan Arap Birliği siyasî komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Amerikan mezalimi filmi Birleşmiş Milletlere gösterilecek Lake Success,6 A.P.Birleşmiş Milletler,dün,Amerikalılarm Koreli sivillere karşı tatbik etmiş oldukları fecî mu ameleyi gösterdiği iddia edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Formozaya yardım Taipeh.6 A.A.Afp)İktisadî işbirliği idaresi Formozaya 27.452.00 dolar vermeğ;kabul etmiştir.Bu meblâğın 8.441.000 i ocak ayında verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Pakistan Almanya harp hali sona erdi Karaşî 6 A.A.Afp)Res men bildirildiğine göre,Pakistan ile Almanya arasında harp haline son verilmiştir.Bunun neticesi olarak batı Almanyada ve Karaşide baş konsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Memleketimize kereste satmak istiyen firma Fransadan,Ticaret ve San yi Odasına "müracaat eden bifirma memleketimize kontrplâk,parke tahta,büyük parça kereste satmak istediğin;bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • İki yaralama vak'ası Pangaltı İnci sineması sahiplerinden Kocani,ayni sem te Yûrdan mahallebicisi garsonlarından biri ile bir hesap meselesi yüzünden münakaşa ederken Kemal isminde bir sobacı da kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Biidiği sırlar yüzünden ehemmiyetli bir şahsiyet olan mevkuf Jiacono'nun büyük bir dikkatle ve kuvvetli bir muhafız kıtası nezaretıyle Va likana getirilmesi hakkındaki emir büyük bir merak uyandırın ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • mücadelesi Hür Avrupa r yayınları alâka Doğu Avrupa memleketlerinde bu yayınların işitilmemesi için Sovyetler tarafmdan hoparlör şebekesi genişletilmiş Ve Batı istasyonlarını alamıyan radyolar imal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Kongre kütüphanesi Birleşik Amerikada kongre kütüphanesinde 28,000.000 kitap,el yazısı,broşür,ciltlenmiş gazeteler,fotoğraf,gramofon plâğı ve film vardır.Bu kütüphanenin 1900 memuru vardır.Sigara sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1951
  • Istanbul AtledlTMl 0ER1S TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta geîan kadın azan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman relefon:42157 KOMEDÎ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • I nın Kurbanı Mahmut Nedim ÖNER Vakit akşamdı;aşk duygularını kamçılayan,sevdalı gönüllerin mazide gömülü hatıralarını yadettiren bir akşam.Kızıl renkli güneşe karşı tepelerden gurup ederken,etrafj ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı kasabaların su etüd ve projesi yaptırılacaktır.Tahmini muvakkat Kasaba İli bedeli teminatı 1 Cumaovası İzmir 3000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • 1fS#56?Bf 1 Nefis kokulu.2 O yer,Fotoğraf camı.3 Haleti ruhiyje.4 Lâkin,En fazla.5 Bütün,Aslının kopyası/6 İkramda bulunma.Kaba şekilde evet.7—Birdenbire meydann çıkma.8 Bir nota.Ceriha.9 Cüzî,Tersi)R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • İnsan hiç olmazsa bu yaştayken bir şeyîer yapmalı,yapabilmeli.Bu miskin tevekkül hiç doğru değil.Sözlerime birden kırıldı:Demek miskin teşekkül.Öyle ya.Miskin bir kızda daha başka ne bulunabilir ki?Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassisi Pazaıdan başka her-gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Vahşi hücum AK 44394' 1 Ademle Hav va ATLAS 40335 1 Oçünca Selim'in gözdesi.İNCİ 84595)1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti,ELHAMRA 42236)1 Merakeş dansözü 2 Kalifornia fatihi Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • avfâs »•Si r KedBook ty-^Sî «Co«"re H.«¦ft:DÜNYA BASININDAN Si.Türk Ordusuna ve Türki yapılan yardım Nevyork Herald Tribune gazetesinde memleketimize yapılan Amerikan yardımı ve ordumuzun harn gücü ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • fi-ADY-OLA-R" 4STANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Lala Andersen ve Rosita Serran'dan şarkılar Pl.14.00 Saz eserleri.Oyun havaları 14.20 Caz ve da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.88.00 100 Dolar 280.280.100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • îîic.28 7 OCAK Ru.25 R.E 19 3 1 K.E 1370 Pazar 1366 VAİ [ÎT VASATİ EZANI Güne 3 7.24 2.29 Öğle 12.20 7.25 İkind 14.47 9.48 Aksar n 16.57 12.00 Yatsı 18.34 1.38 îmsat 5.40 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • mm o e H a t ör Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIP Umumî bas,karın tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M.tel.jcmsi Beyazıt Okçularbaiı No.13 Tel:Muayene:29876 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yası illerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer-EbUzzlya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Satılık Emlâk Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden ^luhammen kıymeti Geçici Teminat L.Kş.L.Kş.1614.09 122 Beyoğlu Firiwaga mahallesinin Yeni Çarşı caddesinde pt% eski 19 eski ve taj 39 No.fa 493 ada 15 pars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • İst Lv.Amirliğinden veriJen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda miktarı yazılı malzemeler pazarlıkla 10/1/S51 gö« nü hizalarında yazılı saatlerde Anadolukavagı As.Sa.Al.Ko,d%,satın alınacaktır.Taliplerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Şehitlerin yeni listesi T Bastarafı Birincide 1 dızdağ.Hasan Kuruldak,Ali Kunt,Ömer Özkaya,Şevket Dere.Sadettin Karabay.Ab dülmecit Kalkıcı,Mustafa Eker Satılmış Odabaşı,Şevket Kivılcım.Ömer Çağıran M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Celâl Bayar Edirnede göçmenlerle görüştü TBastarafı birincide!kıymetli bir vatan parçası olması ile öğünmekte müsaviyiz.Bu güzel şehrin memleketimiz için ne kadar elzem bir vatan parçası olduğunu da t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • D.P.nin yıldönümü T Bastarafı Birincide 1 mı hariç dört yıl üç ayını muhalefette geçirmiş ve bu müddet zarfında,21 Temmuz 1946 ve 14 mayıs 1950 umumî seçimleriyle,13 Ağustos 1950 belediye seçimlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • S+ratejik önemi olan Vonju düşm ak üzere Kızıllar,Güney bölgenin kontrolünü ele alıyorlar Tokyo.6 A.P.Kore cep nesinden alınan son haberlere göre umumî vaziyet şu mer kezdedir:Çin kuvvetlerinin ön cü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • italys a 3 ıı e ıı yeriyor f Bastarafı Birincide 1 ya, M'm Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu bir karar veçhile,Avrupa müşterek müdafaasını sağ lıyacak olan kuvvetin teşkili sadedinde,General Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • C.H.P.il merkezindeki dünkü toplantı C.H.P.Istanbul İ] idare kurulunun tertip ettiği toplantı dün saat 15 te il merkezinde yapılmıştır.300 kişinin katıldığı bu toplantıya Jstanbulda bulunan eski Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Millî Talebe Federasyonu Baş tarafı birincide)umumiyesinde daima mâne vî zararlar ika eden—karı şıklıklar husule getirmekte dir.Türkiye Millî Talebe Fede rasyonu.Cumhuriyeti emanet almış gençlik olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Amerikanın bir talebi B.Milletler mütecavize karşı tedbir almalıdır Lake Success,6 A.A.I taarruzuna karşı herhangi biri cavüzün muvaffakiyetle neti-Ateşin kesilmesini kabul et-1 tedbir almazsa bu hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Emniyet teşkilâtı TBastarafı birincide!bozacaklara karşı da kuvvetli bulundurmak ilk esastır.Belcdi e reisleri toplantıya çağrılacak Özel idarelerin bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre iş lerriesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Kayaiıbay hâdisesi TBastaıafı birincide!kinci duruşması yarın sabah 2 nci Ağırceza mahkemesinde yapılacak ve şahitlerin hepsini bir günde dinlemek nıüm« kün olmadığı cihetle duruşma üç RÜn devam edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Âmerikada fikir ihtilâfı Vaşington,6 A.A.Afp)Trumanla şimdiye kadar bilhassa eski Başkan Hoower tarafından temsil edilen Cum huriyetçi Parti nüvesi arasında di?siyaset bahsinde mevcut ihtilâf,ayandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Memleket meseîeîeri Baş tarafı ikincide)Sünger tarlalarının tesbit edilmiş buiuruın şahlan muayyen senelere ve çal-şma prımtakalanna göre ayırmak sure tiyle bugün bit sıra ve esai takip edilmeden yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • iki Arnavut genci daha iltica elti PBastarafı Birincide T lonya limanından Rusyaya gc türmek üzere muhtelif gıda maddesi yüklemiş ve bu arada antikomünist olarak tanınan û Arnavut genci de yine Rusyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Menderesin Edirnedeki konuşması FBasiarafı birincide!giya kaldığımızı söyliyebili rim.Memleket şu veya bu sebep le,bir çok hususlarda sıkıntılı vaziyetler arzetmektedir.Bununla beraber,bu güzel vatanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1951
  • Koreden ilk yaralımız dün şehrimize geldi TBastarafı birincide!Dün kendisini Ordu kurmay he yetlerinden Tümgeneral Garan ziyaret ederek acil şifalar dilemiştir.Cephede yaralanan 22 yaralımızı havi uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1951
  • Dün yapılan Galutasaray Admira maçında Necminrn iki Avusturyalı arasında kafa ile topa çıkışı G.Saray dünkü maçta Admirayı 2 1 yenmeğe muvaffak oldu F.Bahçe Sarejevo'ya 3 2 yenildi VVİ-Canlı bir oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1951
  • •vvmuur^ Bugünkü maçlar Sarejevo ile,oynuyor Dün yapılan maçlarda alınan neticeler,bugünkü karşılaşmaların ehemmiyetini bir kat daha arttırmış bulunmaktadır Eugün,Admira ile karşılaşacak olan Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1951
  • Dünkü basketbol maçları Dün,Teknik Üniversite spor Salonunda yapılan İstanbul Basketbol şampiyonası maçlarında Fenerbahçe B)takımı,Vefa B)takımını 42-23 yenmiş;A)takımları maçı da yine Fenerbahçeliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1951
  • Maçların tenkidi Dün Inonü stadında yapılan maçların ilkinde Sarajevo takımı Fenerbahçeye karşı ilk galibiyetini sağlamaya muvaffak oldu.Sarajevonun dün çıkardığı oyun vasatı aşacak güzellikte olmamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor