Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • f.A-Bayar ve Menderes yanların da Vali olduğu halde şehrin çeşitli dertleri hakkında ileüî lerîn verdiği izahatı dinliyor Reisicumhurun dünkü tetkikleri Celâl Bayar,İstanbul'un dertleriyle alâkadar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bayar ve Menderes Şehir Meclisinde müzakereleri takio ediyorlar Şehir Meclisinin dünkü toplantısı Elektrik,Tramvay idareleri-şiddetle tenkîd edildi.Üyeler keyfî idareden ve aşırı israftan acı acı şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bunu ancak bir deli yapabilir Karısından dayak yiyen bir koca.esini tımarhaneye göndermeleri için savcılığa bas vurdu Dün sabah savcılığa garip bir müracaatta bulunulmuş ve JLahmi Uçarer isminde bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Kısıklı ile Üçpmar mevkii arasında 5 bin metre uzunluğunda telefon teli çalan Ekrem Garip ile Kâzım Türkler ve hırsızlık malı telleri satın alan Halil Danacı ile Ömer Baltacı dun yakalanmıştır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bir C.H.P.li Milletvekili istifa etti Ankara,5 Milliyet)C.H.P.Trabzon Milletvekillerin den Mustafa Reşit Tarakçıoğlu bugün C.H.P.den istifa ettiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Basın Yayın bütçesi tenkit edildi Ankara,5 Milliyet)Bütçe komisyonu 951 bütçesini müzakereye devam etmiş,Vakıflar bütçesini hükümetin tek lifine göre 20 bin liralık tasarrufla kabul eylemiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • ikinci yaralı kafilesi Korede yaralanan 23 gazimiz Singapur'a geldi Singapur,5 A.P.İngiliz hava kuvvetlerinin uçan hastahanelerinden bi ri ile.Korede bulunan Türk tugayının yaralılanndan 23 kişi daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Kenneth Wherry,Birleşmiş Milletlerin Kore'ye yeni kuvvetler göndermesini,aksi halde Amerikan birliklerinin çekilmesi lâzım geldiğini söyledi Vaşington,5 AP.Birleşik Amerika ayan meclisinde Cumhuriyetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Tabanca kaçakçılığı Memlekete kaçak tabanca sokanlar hakkında takibata başlandı Son zamanlarda memleketimize muhtelif kanallardan tabanca getirilmekte ve bunlar fahiş fiatla satılmaktadır.Duruma mutta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bayar'ın göçmenlere bağışı Ankara,5 A.A.Yurdu,muza gelen mültecilere yardım için kurulan «Mülteci ve Muhacirlere Türkiye Yardım Birliği» ne ilk boğışı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar yapmış ve 2500 lira teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bursada bir cinaye?Bursa,5 Milliyet)ilimize bağlı Cerrah köyünde oturan 60 yaşında Fatma isminde bir kadın parasına tamaen Hasan ve ismail isimlerinde iki kişi tarafmd.ni boğulmak suretiyle öldürülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Mecliste dün çeşitli sözlü sorular müzakere edildi Göçmenler için sual soran C.H.P.li Server Somuncuoğlu,hükümeti hangi parti kurarsa kursun dış politikada iktidara yardım vazifemizdir,dedi İşsizlik,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Bütün dünyanın takdir ve nayranhğım kazanan kahraman ordumuzdan bir birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Amerikalılarda nihayet kabul ettiler.Türkıyeye yapılan çok azdır Morning;World Herald gazetesi neşrettiği dikkate değer bir makalede Yunanistan^ na* zaraıı Türkiyenin nüfusu üç misli fazla olduğu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1951
  • Korede komünistlerin ilerlemesi devam ediyor Tokyo,5 A.P.Cem'an 210.00 mevcutlu 7 Komünist ordusunun Çunçon kesiminden güneye,stretejik önemi haiz Vonju şehrinin üzerine iler lemekle olduğu bu akşam g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Fırın işçileri top lantısı Bir isçi,İs ve İsçi Bulma Kurumunun dertleriyle lâyıkiyle ilgilenmediğinden şikâyet etti İstanbul' Fırın İsçileri Sen dikasının yıllık kongrsi dün saat 13 te Eminönü halkevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Kendilerine memur süsü vermişler Stîduilah Gürbüz ve Yusuf İzzet isminde ikî şoför kendilerine sivil memur süsü vererek Beyoğlunda Bebice isminde bir kadının randevu evine girmek istemişlerdir.Yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Bir ercinde üc kanlı kavga Ayvansarayda bir mensucal fabrikasında çalışan Cemal Tc puz.bir kavga sonunda ayni yerde çalışan Halit Yosma'yı bıçakla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.Ayrıca Galatada otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Yakalanan esrarkeşler Emniyet memurları sabıkalı eroincilerden Sadettin'in üzerinde 64,Baba Rıza'nın üzerinde de beş paket eroin bulmuşlardır.Sanıklar adliyeye teslim edilmiştir.Ayrıca Necati Uygun is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • HALKINSESIİ;Osmanbeydeki postahane| Şişlide oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mek tubu ilgililerin nazarı dikkatine sunarız;Yılbaşından iki üç gün sonra idi.Saat beş buçuk sularında Osmanbey postahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Şehrimizde tetkiklerde bulııunan Alman ticaret ataşesi Von Arnem,Türk Alman ticaret anlaşmasındaki bazı maddelerin değiştirilmesi lüzumuna kani Tütün ihracı için Aimaijlpnn memleketimize yaptıkları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Alman ticaret ataşesinin beyanatı Şehrimi/de ticari tomaklarda bulunan yeni Alman ticaret Ataşesi Von Arnem,tetkikleri etrafından kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları soy lemistir;Muhtelif yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Meşhur kadın avcısı Eyüplü Halit öldü 16 yaşmdanberi genç ve güzel kadınları iğfal ederek dolandıran,kadın avcısı namiylo marul Eyüplü Halit,pazartesi gecesi Sultanahmet cezaevinde ölmüştür.Eyüplü Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Polisin Darasını çalan yankesici Tramvayda seyahat eden resmî elbiseli bir polis memurunun 17.5 lirasını çalan Ahmet isminde bir yankesici yakalanmış ve dün adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Pamuk fiatları yükseliyor î/mirden,ticarî mehafile ge len haberlere göre piyasada pamuk 460 kuruştan muamele görmüştür.Djs piyasalarda devamlı istekler dolayısiyle pamuk tiatlan yükselmekte devam et m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • lurkıye nın yol dâvası Yollar mütehassısı Mr.William Türkiye yollarının son durumu hakkında izahat verdi Memleketimizde bulunan Marshall yardım plânı yollar mütehassısı Mr.William Irandaki yolların du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • if Taskızak tersanesi işçiler tarafından Kore;şehitIorinıiv.irruhu istirahat!için yarın öğh namazından evvel Süleymaniye camiinde hatim duası ve namazdan sonra mevlit okutu lacaktırif Haseki hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • KISA HABER LER Süleyman İsminde bilinin u'li)lirasını çalan Dürdane isminde genç bir kadın dün sa hah yakalanmış ve adliyeye teslim edilmiştirir Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Ünis yarın Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Bu âdi bir sirkat değildir İki gün evvel İstanbul İzmir arası telefon mükâlemeleri inkıtaa uğruyor.Uzun müddet sebebi araştırılıyor ve bir türlü bulunamıyor.Nihayet gündüz gözüyle yapılan tetkiklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Çukur ovanın kurtuluş bayramı dün kutlandı Adana 5 MİLLİYET)Adana,Mersin,Tarsus ve Cey han bugün büyük bir heyeconla kurtuluşunun 29 uncu yıldönümünü kutlamaktadır.Mustafa Kemal'in yıldırım or dulan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Biiyükcîere açıklarında motor çarpışması Koca Yusuf motörü Büyük dere önünde Büyük hızlı motöriyle çarpışmıştır.Sadmeden dümen ve arka kısmı hasara uğrayan Koca Yusuf motoru yedeğe alınmışsa da Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Necip Fazıl'ın bir yazısı irticaî mahiyette görülerek hakkında takibata geçildi Büyük Doğu mecmuası sahibi Necip Fazıl Kısakürek i!yazıişleri müdürü Halil Nüzhct hakkında millî hisleri küçültücü mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Memleket meseleleri Denizlerin ve ticarî balıkç ı Denizlerim izdeki hayatı tetkik ve bu hayatın verimlerinden yurdun geniş mikyasta faydalanması çarelerini araştırmak ve balıkçılığımızı fennî av usull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1951
  • Gecen ay içinde 528 toı?yapağı ihraç edildi Yapağı piyasası hararetli du rumunu muhafaza etmektedir.Geçen ay içinde muhtelif dış piyasalara 528 ton yapağı ihraç edilmiştir,Fiatlar ise Anadolu standart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • ingiliz milletler topluluğu konferansı Dünkü celsede Kore ve Formoza meselesi görüşüldü Londra,5 AP.İngiliz milletler topluluğu liderleri bugün Asyadaki vaziyeti en etraflı şekilde incelemeğe girişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Keşmir meselesi Amerika Keşmir anlaş mazlığmı halletmek için çare arıyor Vaşington,5 A.A.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı basın toplantısında şunları söylemiştir:«Birleşik Amerika Keşmir mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • İstan mil Seledir*** ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Alejandro Cahil Yazan Casona Tüıkçesi:Irgat ve M.Turkman i'elefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cavat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Rusya,Almanyanın silâhlanmasına mâni olmaya çalışıyor Moskova,5 A.A.Buradaki yabancı diplomatların kanaatince Sovyet Rusya,batı Almanyanın silâhlanmasına mâni olmak için elinden gelen her türlü gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Pasifik Paktının ihdası için yapılan teklif Vaşington,5 A.A.Bir leşik Amerikanın da iştirak edeceği bir Pasifik paktının ihdasını derpiş eden bir karar sureti Amerikan kongresinin yeni içtima devresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • İtalya,Eisenhower emrine 9 tümen verecek Roma,5 A.A.General Enrico Frattin'nin Bakanlar Kurulunun karariyle general Eisenhower'in nezdinde İtalyayı temsil iğin tâyin edilmesiyle İtalya.Avrupa ordusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Dün Edirneye 790 göçmen daha geldi Edirne,5 MİLLİYET)Dün Bulgavistandan yurdumuza 790 göçmen daha gelmistir.Daha evvel gelenler,den 1000 küsur göçmen yurdun muhtelif yerlerine dağıtılmak üzere İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • In-zamm\Gönüllü meselesi Millî Müdafaa Vekâleti,ne müracaatla künyelerini tescil ettiren Kore gönüllü.lerinin sayısı on beş bini S bulmu:yani bes binlik O Kore birliğimizin Uç misli.ne çıkrruş!Bulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Milliyetçi Çin ordusu maddi yardım bekliyor Taipeh,5 A.A.Mareşal Çan-Kay-Şek'in askerî mü şaviri general Üo-Yim-Chim bugün verdiği bir beyanatta,hariçten devamlı sure.tte ve büyük miktarda maddi yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Milletlerarası Cahsma Konseyi üyeliği Ankara,5 A.A.Çalışma Bakanlığından bildirilmiştir:3 Ocak tarihli bir İstanbul gazetesinde,hükümetimizin milletlerarası çalışma konseyi üyeliğinden çıkmaya karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Eisenhower'in yapacağı temaslar Vaşington,5 A.A.Askerî kaynaklardan öğrenildiğine göre general Eisenhowerin batı Avrupaya yapacağı seyahat esnasında batı Alman ya Başbakanı Adenauer'öen başka halihazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Mes'ut bir evlenme Ankara Zafer Qaaetesi yazı İşleri ailesinden arkadaşımız Kâmuran Tüzgiray ile Nuran Tavlanın nikâhları dün seçkin bir davetli önünde icra edilmiştir.Yeni evlilere saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Yunan-Y u g o si a v müna sebatı Londra,5 A.A.Basın muhabirlerine göre dün akşam Mareşal Tito ile Yugoslavyadaki Yunanistan elçisi M.Kapetanides arasında cereyan eden görüşmelerin mev zuunu her iki me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Müslüman ve Hır i stiyan dünyası Roma,5 A.A.Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa,«İl Tempo,gazetesine verdiği beyanatta Müslüman dünyasiyle Hıristiyan dünyası arasında yapılacak manevî bir ittifakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Göçmen piyangosu tertip edildi Ankara,5 T.H.A.Göçmen piyangosu tertibi hususunda Millî Piyango idaresi hazırlıklarım bitirmiştir.Büyük ikramiyesi 500 bin lira olan bu keşidenin biletleri 8 şubatta sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Haricî kısa haberler FRANSADA Fransız Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcünün bu gün bildirdiğine göre yakında Pariste Avrupa ordusu için ya pılacak müzakerelere batı Almanya da davet edilecektir.ÎN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • #Q99*9W9&OQMıQ0GQtQ eG94!t9+ı*+Amerikadan yardım görenler arasında diğerleri ile)mukayese edilemez 8 D Son zamanlarda Amerikada çıkan muhtelif gazeteler TUrkiyeye yapılan Amerikan yardımı ve Türk kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Cin hükümeti Fransız konsolosunu hudut dışı etti Londra,5 A.A.Cinden haber alındığına göre,Pekin hükümeti Unming'deki Fransız konsolosu ile konsolosluğun 3 memurunu hudut harici etmiştir.Bunlar en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Kaçak silâhlar Kızıl Çin'e yapılan silâh kaçakçılığına mâni olunacak Vaşington,5 A.A.Amerikalı resmî şahsiyetlerir bugün bildirdiklerine göre Birleşik Ameriak Uzak Doğudaki dost memleketlerden,kc müni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Konya vapuru Tekirdağdaki göçmenleri İzmire götürecek Uludağ,Bandırma.Marakaz ı vo Sus vapurları tamirde olduğundan Cumhuriyet vapuru Bandırma hattına verilmiştir.Diğer taraftan Konya vapuru Tekirdağ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Memleketimizden eıda maddesi almak isteyen Avusturya firması Avusturyadan.Ticaret ve Sanayi odasına müracaat eden bir firma memleketimizden kuru yemiş,kuru sebze ve taze i.ebze konserveleriyle.buğ da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Lucrece ihtiyar babasının bu müsaadesinden pek ziyade memnun ve müteessir olmuştu Onun bütün ailesi efradı için zaaf denecek derecede iyi olduğunu bilirdi.Fakat bu kadar müsamahayı kolayca çlde edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1951
  • Sovyetlerin Şimal Kutbundaki faaliyeti Ruslar Kuzey Kutîı esirleri çalıştırıyorlar İyi teşkilâtlandırılmış Kutup bölgesi karşısında,kuzey Alaska-Kanada ve land'ın Kutup mıntıkasında kalan kısımları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • m "CİCİ„ k—ı ıı ı «ı ıı ı u Semahat GENÇER Salon bu isme bakıp ta size,iv.hangi un-çocuğa alınan her hangi bir »Cici» den onun içı.nasd sevindiğinden veya kaybettiği için nasıl üzüldüğünden bahsedeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • 1 Karışık renkli,Fiyaka;2 Yuva,İskambilde birli;S Kafkasyada bir mahal;4 Tersi)Namaz kıldıran,İlk insan;5 Artırmalı;6 Mahdut miktarda fırlatan;7 Bir göz rengi;8 Fazla bilgili davranan,Güzel sanat;9 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • T.C.Ziraat Bankası Bafra Şubesinden Kızılırmak kenarındaki kooperatiflerle köy birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Marşal plânından geniş arazi sulamaya müsait randımanlı motorlu ve motorsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen A s k e r i K ı ta a t i lâ n I a r t 200 ton B.serisi 109 No.kuru incir kapalı zarfla eksiltmesi 24/1/951 günü saat 16 da izmir Mst.Mv.Satın Alma Ko.da yapılacaktır.Lerida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • JUitliuet ABONE riATXJIBX Senelik M Uradır 6 Aylık 10 S S 1 3 X*bancı memleketler İçin iki misildir.İLAN HATLARI Baslık 20 Uf* 2 ncl sayfa santimi 4 Ura ti 3 UncU 4 H 4 UncU 2.5 İlân sayfam santim!2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Hie.27 R.E 1370 OCAK I 9 3 1 Cumartesi Ru.24 E.E 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.21 12.13 14.32 16.44 18.23 5.36 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.85.50 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Rum balar Pl.13.30 Radyo sa lon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar;Okuyan;Suat Gün.14.45 Haftanın programı 15.00 Karışık hafif müzik Pl.15.10 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Londra limanı J ZEames nehri boyunca 111 Km.uzanan limanın rolü Birleşik Krallığı ziyaret eden alelade seyyahlar,vasat İngilizler ve hattâ alelade Londralılar.Londranın dünyanın en büyük limanlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • mm* BEYOGLu ALKAZAR 42562)1 Vahşî hücum AR 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 40385)1 Üçüncü Sçlim'in gözdesi.İNCt 84595* 1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti.ELHAMRA 42235)1 Merakeş dansözü 2 Kalifoınia fatihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle-J den sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Di-J vanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini* fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • P.T.T.İşleime Genel Müdürlüğünden 1 idare ihtiyacı için altı adet karoserili kamyon kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kamyonların ambar teslimi muhammen bedeli 57600 lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Müstahdemin elbise palto va itfaiye paltosu diktirilecektir Istanbul Cibaii Tütün Fabrikası Müdürlüğ inden 1 Fabrikamız müstahdemini için kumaşı fabrikamızda]' verilmek üzere 65 kat elbise ile 7 palto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürl jğü ilânları istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Fatihtq,Hocaüveys Mahallesinde,jFevzipasa ve Akdeni;caddesinde,eski 5.yeni 44,taj 71/2 kapı sayılı 63.05 metrekar'arsa Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1951
  • Sonra birdenbire gökte bir ay parıldadı.Rüzgârın esmediği,tek yaprağın kımıldama,dığı bu sakin gecede kendimizi bambaşka şahsiyetler gibi gördük.Bir zaman için vehim lerin en tatlısı dimağlarımızı sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • rBastarafı birincidel Memlekette artan işsizlik hakkında Zonguldak milletvekili Ab durıalıman Boyacıgiller'in meni lekette hergün biraz daha ar tan işsizlik hakkında Basba kanlıktan sözlü sorusu Çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Korede komünistler TBaştarafı birincide!hatlarının gerisinde şimdiye kadar misli görülmemiş vüsatte nakliyat harekâtı müşahede ettiklerini bildirmişlerdir.A.P.muhabiri Stan Swintondan alınan son telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Bayındırlık Bakanı Eskişehir de Zeytinoğlu,sel felâketzedelerine yapılan 150 evi sahiplerine teslim edecek Ankara,5 Milliyet)Ba yındırhk Bakanı Kemal Zeytinoğlu Eskişehirde sel felâketine uğrayanlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Köy yolları Ankara,5 Milliyet)Bayındırlık Bakanlığı hu sene köy yollarının yapılmasına bii yük bir ehemmiyet vermektedir.Bu iş için bütçeye 10 milyon lira tahsisat konmuştur.Bu para ile bu sene bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Sasın bütçesi f Bastarafı Birincide 1 ve bu arada basın ataşelikleri,propaganda işleri ele alınmış,basına kâfi derecede ehemmiyet verilmediği belirtilmiş ve Anadolu Ajansının mesaisi ten kid edilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Mohininin istihkakı Yavru filin erünlük yiyecek masrafı 10 liradır Ankara,5 Milliyet)Hindistan Başbakanı Pandit Nehru'nun Türk çocuklarına hediye ettiği Mohini adh yavru fil,Çiftlikteki dairesinde ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Bunu ancak bir deli yapabilir r fiastarafı Birincide 1 ğu karısının Bakırköy Akıl hastahanesine yatırılmasını is tcmiştir.Bu hususta bir dilekçe vermiş olan ve Samatyada Sancaktar Emirler mahallesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Koreye yen:isteniyor T Bastarafı Birincide 1 Wherry «Kqrenin Amerikan gençliğini yutan dipsin bir kuyu haline gelmesini istemiyorisa"k',"Birleşmiş Millet,lere âza'devletlere müracaat-la^ pnİarın,iiyno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Amerikanın sesi bir yaşında Nevyork 5 A.A.Usis)Amerikanın sesi radyosunun birinci yıldönümü münasebe tiyle aşağıdaki mesaj yayınlanmıştır;Yeni seneye girerken,faali,yetimize rehber olan umumî siyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • ingiliz Amerikan askerî konferansı Şubat ayı başında Ma İfa'da toplanacak Londra,5 A.A.İngiliz Amerikan askerî konferansı şubat ayı basında Maîtada yapılacaktır.Yetkili çevrelerden bildirildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Truman Taft mücadelesi Taft.Tıuınan'ın kongreden izin ahnadan Avrupa müdafaası için bu kıtaya asker gönderme salâhiyeti olmadıkını söyledi Vaşington,5 A.P.Cumhuriyetçi Senatör Robert Taft bugün ayan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • C.Bayar İstanbulini dertBariSe alâkadar FBastarafı birincide!Ucu/evler mewiesinin henüz olgunlaşmadığını görüyorum.Meclis arkadaşlarımızla makamdaki arkadaşlar henüz bu meselede hemfikir değildirler.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Tabanca kaçakçılığı F Bnstarafı Birincide 1 rezlinin dükkânında da bir arama yapılmış ve 36 sandık dolusu mermi ve tabanca ele geçirilmiştir.Bu tabancaların nasıl ve ne şekilde getirildiği tahkik edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Türkiyeye yapılan yarları yardım azdır rUaslarafı birincide] la mu-kaye.se olunduğu takdir dp bunun.pek büyük.olmadı-»ulur.Meselâ ye.nüfus i tibariyle Yunanislandan ü misli büyük olan bu memlekete Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • İngiltere'de görülmemiş bir bahis Londra 5 A.A.United Press)Nikbin bir Londralı.1951 de Stalin Londraya gelir ve iddia ettiği diğer allı hâdise de tahakkuk ederse 1 e kar sı 20.000 koyduğu bahsi kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1951
  • Şehir Meclis;toplantısı rBastarafı birincide!yon bu raporunda henüz biı o topark t^sis edilmediğini iler sürerek tarife hazırlarının ac:yım bildiriyordu.¦Müteakiben E.T.T.idaıebütçesinin müzakeresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Austria şehrimize gelmiyor mu Evvelce,dört maç yapmak üzere 11 ocakta şehrimize geleceğini bildirdiğimiz,«Austria» takımının,memleketimize gelmesi şüpheli bir hal almıştır.Zira,Mısır'da yaptıkları maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 6.1.951 cumartesi günü saat 15 de Fatih'deki Güreş İhtisas kulübünde İstanbul Greko-Ro yapılacak men Bölge Birincilikleri yapı* lacağından takım halinde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Elsborg'lu Samuellson Fransada kaldı Elsborg'un şehrimizde yaptığı maçlarda muvaffakiyetli oyunlarını seyrettiğimiz,sağ bek Samuellson,Fransada yaptığı deneme maçlarında da güzei oyunlar çıkardığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Lig maçlarına 21 Ocakta başlanıyor Uzun bir müddettenberi,sık sık yapılan ecnebi temaslar ve millî maçlar dolayısiyle geri bırakılan lig maçlarına,21 ocak cumartesi günü tekrar başlanacaktır.Beden Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Beden Terbiyesi kanunu tasarısını tetkik edecek olan heyet,çalışmalarına başladı Beden Terbiyesi kanunu ta sarısını tetkike memur 24 kişilik mütehassıs heyeti,evvel si gün çalışmalarına başlamış tır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Bugün yapılacak olan spor hareketleri Teknik Üniversite istanbul takımlar Basketbol şampiyonası:Saat 14 Vefa Fener B)15 Vefa Fener A)16 Beyoğluspbr Istanbulspor B)17 Beyoğluspor Istanbulspor A] inönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • t^j?ft şubesini kalkı Galatasaraym da,Fenerbahçe ayarında bîr kuvvete sahip olması,Türk atletizminin kalkınmasında mühim roller oynıyacaktır Son aylar içinde Galatasaray kulübünde bir kalkınma hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.01.1951
  • Bugün Galatasaray ile revans karşılaşmasını yapacak olan Admiralılar,Beşiktaş maçına çıktıkları kadro ft Bugün yapılacak maçlar stadında.Fenerbahçe Sarajevo İra karşılaşıyor Bu^ün,İnönü stadında,Fe ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6