Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Seul'un işgalinden sonra Kızıl Çinliler Güneye doğru ilerlemeye devam ediyor Kızıllar Han nehrini geçtiler.Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin nereye kadar çekileceği henüz belli değil Hungnan limanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Trumanın basın toplantısı Amerika top yekûn bir harbe girmek istemiyor Dünyanın içinde bulunduğu duruma temas eden Truman,harbîn hiç bîr zaman patlamıyacağmı söyledi Vaşington,4 A.A.Başkan Truman,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Dün gece' 2 eroinci yakalandı Son günlerde yeniden faaliyete geçen Sadettin ve Baba Riza adında sabıkalı iki eroin imâlci ve satıcısı dün geç vakit suç üstü yakalanmıştır.Sadettin'in üzerinde 64,Baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Tütüncüler birliğindeki toplantı Dün sabah Tütüncüler Birliğinde Ticaret Bakanlığı müsteşarı,Tekel Genel Mdve tütün tacirlerinin iştira kiyle yapılan toplantıda Ka raosmanoğlu Tütüncüler Birliği üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Müntehir veznedarın malları İhtilas edilen para ile alınan otomobil ve mücevherler paylaşılamıyor.Hâdise adliyeye intikal etti Sular idaresi vezendarı Faik zimmetine 250 bin lira geçirdikten sonra int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Göçmen mütehassısı1 dün geldi Mütehassıs,Ankara ve Edirneye de gidecek ve Socmen isi için bir rapor verecek Milletlerarası göçmen işleri müdürü Mr.Cohen Mayer yanında muavini Mr.Robertson General M.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • 17 numaralı resmî tebliğ ŞehTt gedikli ve erler listesi 22 yaralıyı Bağdattan getirmek üzere dün Irak'a iki nakliye uçağı gönderildi Ankara.4 A.A.Milli Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:17 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Türkiye Amerika münasebetleri DOST ACI" SÖYLER!Bazı Amerikan muharrirleri Kore hâdisesin,deki Amerikan politika ve is tutumunun Amerikanın Tiirkiyedeki prestijlerine büyük bir darbe vurduğundan ve bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Tütüncüler Birliğindeki mühim toptantıdan bir görünüş.Devlet Bakanının basın toplantısı "Türkiye,artık irticaîn kollarına atılamaz,F.L.Karaosmanoğlu,Türk mîlleti dîndardır» fakat mürteci değildir;p,lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1951
  • Göçmenlere yapılan ve yapılacak olan yardım işini incelemek Üzere dün Vilöyette toplanan komisyonda Cumhurbaşkanı Validen ve ilgililerden bu hususta izahat alıyor eisicumhurl dün şehrimize geldi Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Savcı,«Zaman» gazetesi sahibinin tecziyesini istedi Hükümetin mânevi şahsiye tini neşren tahkir etmek suçuyle mahkemeye verilmiş olan Zaman gazetesi sahibi Nusret Safa Coşkun'un duruş masına dün öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • KISA HABERLER •Jr Şişlide bir apartımanda kapıcılık yapmakta olan Faik isminde biri kalp para sürmek suçuyle yakalanmıştır.Hâdise tahkik edilmektedir.Tarsus gemisi bugün saat 12 de Batı Akdeniz seferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Varan ikî Her zaman İ'stanbulda olacak değil ya.Bu defa da İzmilte 19 yaşında bir genç kız 16 yaşında bir delikanlıyı kaçırmış.Bayancık çocuğu elin den tuttuğu gibi bir mağarada soluğu almışlar.Herhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Otomobil altında kalan bir adamın bacağı kırıldı Dün sabah saat 8 sıralarında Usküdarda bir otomobil kazası olmuştur.Şoför Rcmzi'nin idaresindeki taksi Usküdarda.Baytar okulunun önünden geçerken Nazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Fazla eroin çekmekten öldü Birkaç gün evvel Bakırköy Akıl hastaham'sindcn çıkan Ziya isminde bir eroin müptelâsı evvelki gün Galalada,Lülccihondek sokağında baygın bir halde bulunmuştur.Beyoğlu hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • İktisadi bahisler Amerikanın a ihtiyatı düşüyor İngiltere iktisadiyatını dü zeltmeğo çalışmakta olup bu arada dolarla ithalât işlerini genişletmektedir.Diğer taraftan Birleşik amerikanın altın ihtiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • HALKINSESİ X Berbat bir sokak İ Fatih Nişancasında oturan bir okuyucumuz bize yazdığı mektupta sokakla,rının durumunu bildiriyor.Alâkalıların nazarı dikkatine sunarız;«Nişanca Fırın sokağı,beş mektebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Sular idaresi suiistimali Mııhtelis veznedarla münasebette bulunan eski bir daktilonun eşyalarına haczi ihtiyatî kondu Bir müddet evvel Sular İdaresinde mühim bir yolsuzluk hâdisesi meydana çıka rılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Emniyet teşkilâtı mensuplarının germenlere yardımı Şehrimiz emniyet teşkilâtı mensupları dün Göçmenlere Yardım Komitesine 820 ve bir gazetenin bu hususta açtığı yardım listesine de 180 lira vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Komünizm propagandası yapanların duruşması Komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapmak suçu ile adliyeye verilmiş o lan Kerim Sadi,Mustafa Sami ve Aziz Nesinin duruşmalarına dün sabah 2 nci ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Keçi kılı Katları artıyor Keçi kılı üzerinde dış piyasalardan ve bilhassa İtalya dan son günlerde istekler fazlalaşmıştır.Bu isteklerin artısı fiatlara tesir etmiş ve keçi kılı piyasası yükselmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Çarşıkapıda 60 yaşında bir ihtiyar otobüs altında kaldı Dün saat 13 sıralarında Çar şıkapıda feci bir otobüs kazası olmuştur.Şahin Topçuoğlu ismindeki şoförün idaresinde bulunan otobüs Çarşıkapıdan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Faiz miktarlarında yapılacak indirme 3anka müdürlerinin Ankarada yaptıkları bir toplantıda,faiz miktarlarında yeni bir indirme yapılması mevzuunda konuşulmuş ve nisbetlerin 8,7.5,7 ve 6.5 olarak tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Balık fiatları Son günlerde bol miktarda uskumru yakalanmış ve neticesinde balık fiatlannda bir düşüklük kaydedilmiştir.Balıkahnede dünkü balık fiatlan şöyledir:Lüfer 250 300;uskumru 94 100;hamsi 85 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Deri standardına martta başlanacak Deri standardının tatbikine ve kontrol usulünün yürürlüğe girmesine mart ayı içinde başlanacaktır.Bu hususta icap eden protokol imza edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Büyük Doğu mecmuası hak kında tahkikata geçildi Savcılık Büyük Doğu mecmuası sahibi Necip Fazıl Kısakürek ve mecmuanın yazı işleri müdürü Halil Nüzhet Ertüz hakkında takibata geçmiştir.Necip Fazıl ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • iğfal edilen genç kız Bir genç,sevdiği kızı kaçırıp iğfal ettikten ve bir müddet yanında alıkoyduktan sonra sokağa attı Dün savcılığa baş vuran ve halen sokak ortasında kaldığını beyan eden Nadire ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • it Çoruh Talebe Cemiyeti,ye ni nizamname etrafında bir g rüşme yapmak üzere 7 ocak pazar günü saat 14 te Şehzadebaşı Letafet apartmanında bir genel kurul toplantısı yapacak,ekseriyet olmazsa,tor lant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • anada bir hayvan borsası kurulacak Bütün güney Anadoluya çâmü olmak üzere Adanada bir hayvan borsası kurulmasına teşebbüs edilmiştir.İktisadî ve ziraî bakımlardan da faydalı neticeler vereceği muhakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Denizlide İlk göçmen grupu geldi Denizli iline mürettep göçmenlerden ilk kafileyi teşkil eden 184 kişilik grup Denizli merkezine gelmiştir.Vali Hıfzı Ege,yardım komitesi başkam Enise Ege,Belediye reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Suruç'da Bereketli yağmurlar başladı Çevremizde beş gündenberi fasılalı surette bereketli yağmurlar yağmış ve yağmursuzluk yüzünden endişeye düşen çiftçiler bundan çok memnun olmuştur.Bu seneden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Turhâlda Tokatta iskân edilecek gökmenler Bulgar.standan gelen göçmenlerden Tokat Vilâyetine tahsis eciiien İUÜ kişıliK bu kafile Turhala gelmişlerdir.IsUsyonda kaymaKam,belediye reisi,yardım sevenleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1951
  • Devlet Bakanının dünkü temasları Tütüncüler Birliğinin mühim toplantısı Bakan,yaptığı bir konuşmada:"Memleketin tütün tütcarlariyle tütün ekicisi birbirini tamamlıyan iki unsurdur ve kalbler de berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Yurtta bir aylık hastalık miktarı Ankara.4 A.A.Sağlı)ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Aralık 1950 ayında yurdu muzda 32 lekeli humma.52' tifo,50 paratifo,21 Tİizanleı i 4 brüsollos.159
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Rokel ıı-cakları Vaşington.4 A.A.Korede komünistlerin kullandığı roket uçakları İkinci Dünya Harbi esnasında Amerikalıların kullandığı uçaklar örnek tutularak Cinde imal edilmiş,lir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Harici kısa haberler ÎSVİÇREDE Dünya federasyonu taraftarları muhtelif devlet başkan larına hitaben yayınladıkları beyannamede fevkalâde ahvâl ilân etmelerini ve cihanşümul bir anayasa kaleme alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Her ikisi de o kadar korkmuşlardı bu vaziyeti bir kurtuluş addederek bu kadarla işin içinden çıkabildiklerine sevindiler.Borgia lar yabancılardan ziyade Bordalardan korkarlardı.Lucrece mücadele esnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • btmural Beledtyael ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadrn Yazan Alejandro Casona TüıkçeBİ:Cahit Irgat ve M.Turkman releton:42157 KOMEDİ KISMI Sona Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fsh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Isıtma hahlan Birleşik Amerikada,odalan yerden ısıtmak için elektrikle ısıtılan halılar yapılmıştır.Elektrik telleri bir istikamette halının argacı m uzanır,cam iplikleri gibi tecrit edici maddeler is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • YILDA 6 EV ve 150 kişiye HESAPLARINDAKİ PARA KADAR PARA ikramiyesi Her ayın başmda hediye edilen »kramiyeterden dördüncüsü Nisan başında 15 ilâ 20 bin îira değerinde 1 EV Bu kuraya girebilmek için BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Rusyanın atom imali Nevyork.4 A(A.Unite'" Press)Nevyork Times m1 habiri William Laurence'in b' gün bildirdiğine göre.Amerik;atom ve hidrojen bombaları i malinde Rusyanın her ne ka dar casusları sayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Grip salcın!Liverpool 4 A.P.Li verpool tismaninda çok şiddet li bir grip salgını hüküm sürmektedir.Bu yüzden limandaki faaliyetler aksamakta dır,Liverpool'un çalışan ha' kının hemen hemen yüzde 30 unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Komores adaları civarında büküm süren siklonda 5011 kişi öldü Tananarif,4 A.A.Afp)Madagaskar adasının kuzeyindeki Komores takım adaların,da geçenlerde hüküm süren siklon neticesi 500 kişi ölmüş 40 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Ford'un mirası Üc senedenberi tanzim edilen miras defterinde Ford'un 80 milyonluk bir tereke bıraktığı anlaşıldı Detroit.4 A.P.1947 senesinde ölmüş olan Hanry Ford un 80.319.445 dolarlık bir tereke b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Demir perde gerisinde sanatkârların durumu Çekoslovak sanatkâr!ne şartlar altında yaş Çekoslovakyada komünist hükümet,dünyaca pek çok tam ni aforoz etmiş ve bunların satışını resmen Komünist idareleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • İııtrihcre kömür istihsalini arttırıyor Londra,4 A.A.Başbakan AtUee.kömür buhranını karşılamak üzere,gelecek dört ay içinde kömür istihsalinin üç milyon tonu geçmesini İngiliz maden işçilerinden istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Göçmenlere yardım komitesinin faaliyeti Ankara,4 A.A.Göçmen lere yardım komitelerinin verimli ve başarılı faaliyeti mem teketin her tarafında^ devam etmektedir.Urfa komitesi on bin lira elli ton yiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Amerika» komünistlerinin faaliyeti Nevyork,4 A.P.Newsweek dergisi dünkü sayısında,Amerikan komünist partisinin son yapmış olduğu toplantısın da.Amerikanın millî sefer beıiik plânlarını sabotaj ile zed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • îdam edilen milliyetçi Çinliler Hongkong,4 A,A.Afp)Cinden alınan raporlarda bildirildiğine göre,geçen son iki ay içinde sızma ve casus,luğa karşı açılan mücadelede komünist Cinde binlerce kişi idam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Etna yanardağı tehlikeli bir hal aldı Roma.4 A.A.Afp)Etna yanardağının yamaçlarından men lav deresi Fontanelle mın t ikasında,Fornazzo kasabasına giden yolu kesmiştir.Yeni lav kütlesi eski donmuş lavl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • Bir tren kazası Bir marşandiz katarı bir vagona rarı&tı,2 makine,5 vagon yoldan çıktı,5 kis,i yaralandıbir kişi öldü Ankara 4 A.A.4.1.1951 tarihinde Çank;rı Zonguldak hattında sefer eden 869 numa ralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • ingiltere milletler topluluğu konferansı Keşmir ihtilâfı konferansın gündemine alınmadıkça Liyakat Ali Han Londraya gitmiyeceğini bildirdi Londra,4 A.A.Reuter)Bugün Londrada başlıyacak ve 10 gün sürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1951
  • ımızm hâli Keredeki birliğimizin dört A gün süren büyük gazasının üstünden bir ayı müteca-a viz bir zaman geçtiği hal-v de zayictımızın resmî ve A kat'î bir yekûniyle şehit,y yaralı ve kayıp askerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • İKÂYE Fal ve Hakikat Cemal GÜNAYDIN Onlann evlerine «meraklılor evi denilseydi isabet ediL ini-olurdu.En başta baba ge-Jiıdi.Pul meraklısı.Öyle bir pul kolieksiyonu vardı ki,en eski Osmanlı pullarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Yük taşıyıc».2 Tîr.At yavrusu,Bir nota.3 AHJ.4 Tahkir.5 Kişi,Tekerlekli vasıta yolu.6 tşçi şefi.7 Adet,Kasılmış.8 Masset,Bir uzuv,Uzağı İşaret.9 Bildirme.T U K A R D AN AÇ A G1 1 Kadın giyeceklerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Üzüntülerimin biri,belki de en büyüğü anlaşılmamaktır 3em.Bugüne kadar beni kini se takdir etmedi.Anlamadı.Tanıdıklarımın hepsi türlü bahanelerle bana biörânladtni anlattılar.Sonunda da benden teselli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen İdare eden:Vahid Kamiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.JC Gazetecilik Kollektif Şirke Matbaan Basıldığı ve» Ebttzslya Matbaamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Lokman lick im Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğte-i den sonra 14.30-17 de&astaJ| kabul eder.İstanbul Di-"k vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • BEYOÇ&u ALKAZAR 42562)1 Vahşî hücum AK 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 40385)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.ÎNCt 84595)1 Zafere doğ ru 2 Tehlike İşareti,ELHAMRA 42236)1 Merakes dansözü 2 Kalifornia fatihi Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • İstontokftetediyesi ilânları Kar kürüme cihazı yaptırılacak *emizlik işleri Müdürlüğü için jip arabalarına takılarak kuVlanılmak üzere hidrolikle mücehhez üç' adet kar kürüme cihazı imal,montaj ve tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Marangoz aranıyor Kalıpgı olarak bir marangoz işe alınacaktır.Taliplerin 8/1/951 günü saat 10 da Anadolukavağı As.Sa.Al.Komisyonuna tnüracaatları.131—32)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Sıtma Savaş Bölgeleri için 25 kalem tutarında 34 çeşit defter ve cetvel bastırılacaktır.2 Bastırılacak olan defter ve cetvellere muktazi kâğıt vesair malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • O E E A T ö R ERİ Dr.Cavit Göncer BÎRİNCt SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları tâVteVjaoBi Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.86.00 7.84.80 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 u.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle,konseri Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan:Ahmet Üstün 14.20 Konuşma 14.30 Mü nir Nurettin Selçuk'dan şarkı lar Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1951
  • Amerikan kongresi zabıtlarına geçen makale Türkiyenin en büyük gücü millî birliğidir Evening Star gazetesinin memleketimiz hakkında dikkate şayan bir makale Amerikan Mümessiller Meclisi âzasından Batt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Korede ateş kesilmesi meselesi Lake Success,4 A.A.Reuter)Birleşmiş Milletler siyasî komisyonu dün yaptığı toplantıda Kore ihtilâfını hal yolunda teşkil edilen iki komitenin yeni gayretler sarfetmeşini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Amerika,Kızıl Cin ile müzakereye giriseeekmis Lake Success,4 A.A.Afp)Çarşamba günü siyasî komisyonda Birleşik Amerika delegesi Warren Austin'in mü nesip zaman gelince komünist Çin hükümetiyle Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • İngilterede hassa meclisi içtimai Londra 4 A.P.Kral VI ncı George bugün 6 İngiliz milletler topluluğu Başbakanından müteşekkil bir Hassa Meclisi toplantısına riyaset etmiştir.Şimdiye kadar ilk defa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • 17 ıı ıı maralı resmî tebliğ fBastarafı birincide!Çavuşlar Nazım Pala.Mehmet öz Muzaffer Şenburç.Onbaşılar Ali Kalaycı.Ali Osman Saraç.Erier Şakir Doğan.Ramazan Yüksel.Ali Yaşar.Vakkas Kartal,Mehmet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • İki nakliye uçağımız dün hareket etti Ankâr%;4 Milliyet)Kore cavaş birliğimize mensup 22 yaralı erden mürekkep kafile yarın bir hasta nakliye uçağı ile Singapurdan Bağdat yakınlarındaki Habbaniye hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Singapurda bulunan yaralılarımız 4 A.AJ Basın yayın)Singapurdan alman haberlere göre,Türkiyeye dön mckte olan ve halen Singapurda İngiliz hava kuvvetlerinin bir hastahanesinde istirahat eden yaralı Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Ruslar,müttefiklerin arasını açmak istiyor Amerikalılar,Sovyetlerin hakikaten müzakereye girişmek istediklerini şüphe ile karşılıyorlar.Fransız ve İngilizler ise bu mevzuda çok daha nikbindirler Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Amerika akdeniz filosu başkomutanı geliyor Londra 4 CA.A.United Press)Birleşik Amerika bah riye komutanlığından bugün bildirildiğine göre Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları başkomutanı Alber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Reisicumhurla Başbakan dün şehrimize geldi T Bastarafı Birincide 1 Bir göçmen Bayarla konuştu Bayar,trenden indikten sonra peronu dolduran halkın alkışlan arasında vapura bin mistir.Burada vapur yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Genel ev sahiplerinin faaliyeti İzmir,4 Milliyet)TürkL yenin de dahil bulunduğu Birleşmiş Milletler teşkilâtının evvelce almış olduğu bir karar gereğince genel evlerin 951 yılı içinde kapatılacağı mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Komünistler hakkında bîr önerge Ankara,4 T.H.A.Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan verdiği bir takrirde Pa riste Türk Fransız komitesinin tertip ettiği konferansta komünist îleri Jön Türkler)in Koreye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Seul'un işgalinden sonra Tokyo,4 A.A.Afp)Perşembe günü neşredilen Mac Arthur tebliğinin son cümlesini müşahitler yeni Suwon Wonju müdafaa hat tının Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafmdan tutulmıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Cinliler Han nehrini geçtiler Tokyo 4 A.A.Afp)Cepheden gelen haberler den öğrenildiğine göre Seul'un güneyinde geri çekilme ye devam eden Birleşmiş Milletler kuvvetlerini takip eden Çinli kuvvetler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Incon limanı tahliye edildi İnçon,4 A.P.Seul'un batısındaki bu ikmal limanını koruyan Birleşmiş Milletler kuvvetleri bu akşam de niz yolu ile çekilmişlerdir.Li man açıklarındaki Müttefik donanma tnçon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Kahvenin camlarını kırdı Eyüpte oturan Fikret Biçer isminde biri Galatada kahveci Hamdi ÇetingUzelden haraç istemiş ve reddedilince bıcağım çekerek kahvenin cam lannı kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Dost acı söyler!fBaşmakaleden devam] artık bilmeyiz ki Amerikan prestijinin Türkiyede sarsılma,sına mı.yoksa nasıl olup da hâlâ bu prestijden bir mıkdarının yino de ayakta durmakta olmasına mı şasmalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Truman'ın basın toplantısı Baş tarafı birincide)m gelmediğini söylemiştir.Truman,Avrupaya ilâve Amerikan kuvvetleri göndermek için kongreden müsaade almağa lüzum olmadığını da belirtmiştir.Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Eisenhower'in kuracağı Avrupa ordusu Vaşington,4 A.A.Amerikalı askerî şahsiyetlerin kanaatlerine göre general Eisenhower,iki sene içinde Batı Avrupa ordusunu,Rusyanın bir üçüncü Dünya Harbine başlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • mutual AlOHE rîATUUD Senelik A Liradır f Ayhk 15 S t 1 t Yabana iç;n iki misildir.İLA* rlATLAJU Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura S üncü 4 4 üncü 2.8 İlân sayfan saoUm' 2 Dojum,Nikâh,Evlenme,öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Orman fidanı dağıtılacak Ankara,4 T.H.A.Or man Genel Müdürlüğü memleketin orman yetiştirmeye müsait mıntakalannda geniş fidanlıklar ihdasına karar ver mistir.Bu fidanlıklarda yetiştiril'-cek fidanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • kollarına atılamaz 9?T Bastarafı Birincide 1 da da dudaklarım titriyor.Sizinle bir devlet adamı gibi konuşmıya,hükümetin politikasından bahsetmeğe,siya setten lâf açmaya bu heyecanım mânidir.Burada si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Göçmen mütehassısı geldi TBaştarafı birincide!İsviçre uçağiyle şehrimize gel miş ve meydanda Vali Muavini Fuat Alper,iskân Umum Müdürü Yekta ve Istanbul î.R.O.Müdürü tarafından kar şılanmışhr.Mr.Cohen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Kocaeli Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/110 Derbent bucağı Hikmetiye köyünden Hüseyin oğlu Ahmet Sapan tarafından Kocaeli Defterdarlığı ve Kocaeli Tapu Sicil muhafızlığı aleyhlerine açılan tescil dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Sis yüzünden Boğaziçi vaPur seferleri aksadı Dün sabah,Boğaziçini k*sif bir sis sarmıştır.Bu yüzden saat 7.40 tan sonra saat 10 a kadar Boğaziçinden Kör rüye vapur seferleri yapılanı.maıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Seyyar satıcılar vapurlara giremiyecek Şehir hatları vapurlarında seyyar satıcıların dolaşmalau yolcuların şikâyetini mucip olduğundan satıcıların gemilerde satış yapmaları menedil mıştır.Dün sabah,Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Zarfçılık usulü ile çalınan İSO Ura İhsan ve Mehmet isminck iki sabıkalı dün Rizeli Hasan isminde birinin zarfçılık usulü ile 180 lira parasını çalmışlardır.Sanıklardan İhsan yakalanmıştır.Kaçan Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1951
  • Kalb sektesinden düşün öldü Edirne treniyle dün sabır.Istanbula gelen Uzunköprülü Aziz Yüksel isminde bir yolcu,trenden iner inmez düşüp ölmüştür.Azizin kalb sektesinden öldüğü anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1951
  • Denîz koleji basketbol şampiyonluğunu kazandı Galatasaray kapalı spor salonunda yapılan,İstanbul yıldızlar teşvik turnuvası birinciliği,bütün turnuva boyunca başarılı maçlar çıkaran Deniz gücünün,şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1951
  • Ordu basketbol takımımız Mısıra gidiyor Mısırda yapılacak olan Dünya Ordulararası basketbol gam piyonasına katılacak olan Ordu basketbol takımımız bir kaç güne kadar özel bir askerî uçakla Mısır'a har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1951
  • Çarşamba gecesi yapılan maç *SSS eshore'u ile yendi rt raund devam eden karşılaşma boyunca tekrar eski formunu bulduğunu isbat eden Joe Louis,çok üstün bir maç çıkardı V,Namağlûp dünya ağır sıklet şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1951
  • Italyadan haberler Bülent ile Şükrü aynı takımda mı oynıyacaklar Şükrüden sonra İfalyaya gîden ikinci futbolcumuz olan Bülent'in de,birinci kümede oynatıl-ması d ü sunuluyor Halen,İtalyanın Palermo ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1951
  • Türkiye İtalya Ordu Maçı 21 Ocak'ta Oynanıyor a ¦WV!»W PjG&O&îtG* Ankarada oynanacak maç için İtalyanların kabul ^WW Türkiye İtalya ordulararası futbol karşılaşmasının 21 ocak tarihinde Ankarada oynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor