Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Bulgaristanda evler millileştirilîyor Sofya,2 T.H.A.Kabul edilen yeni bir kanuna göre Bulgaristanda,şimdilik Sofya,Varna,Filibe ve Rusçuk gibi büyük şehirlerdeki bütün evlerin millileştirilerek hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • ngilterenin yeni ararı İngiltere elindeki bütün askeri birlikleri Batı Avrupa müdafaası için Gl.Eisenhower'in emrine veriyor Fransa da 3 tümen verecek Londra,2 AP.Bugün Büyük Britanya elindeki bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Türk subayları AmerikaOr?kur^î-j bulunan havacılarımızdan bir grup tatillerini geçirmek üzere Halivut a yitmişleıdir.Resimde hava yüzbaşılarımızdan İbrahim Tozan ve Necdet Horasan yıldızlardan Ann bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Birleşmiş Milletrer kuvvetlerinin şimalden cenuba ricatını temin eden Türk kuvvetleri kızıl Çinlilere karşı anudane surette mukavemet ederken Müttefik cephesinde iki gedik açı I d o I Komünistler on k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Tekel Bakanının beyanatı Tütün rekoltesi bu yıl milyon kilodur Bakan,tütün kongresinde Ege piyasasının 15 kasımda açılmasına karar verildiği halde piyasanın bir ay kadar geciktirilmesi sebeplerini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Müteveffa General Walker,savaş birliğimizin komutanı Tahsin Yazıcı'yn nisan takıyor Keredeki bütün yaralı gaziler yurda dönüyor Ankara 2 T.H.A.Kore savaşlarında yaralanıp halen Japonyadaki hastahanele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Vergi kaçakçılığı Bazı mütehassısların Hiccara vergi kaçakçılığı dersi verdiklerini,onalra gelir vergisinden kısmen kurtulmak ve az vergi vermek çarelerini öğrettiklerini gazeteler yazdılar.Bu haber b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • r arasındaki kalkacak Bu hususta h a n rlanan 50 imzalı bir kanun tasarısı B.M.Meclisi Başkanlığına verildi Ankara 2 CMİllivet)Genel emekli 'subaylar Derneğinin îstanbulda yapmış olduğu bir kongrede v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • örfler içtimai Rusya,Almanya meselesinin diğer konulara tercihan müzakeresini istiyor Vaşington,2 A.P.Birleşik Amerika,Büyük Britanya ve Fransanm bir dört büyükler sulh konfe insi yapılmasına dair Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • mı Amerika Büyük Elcisi Feridun Cemal Erkin Kore'deki şehitlerimiz için Kızılhacta kan veriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Milliyetçi Çin ajansına göre:Taipeh Formoza 2 A.A.Milliyetçi Cin Haberler Servisi Rusyanın Pearl Harbour'da olduğu gibi.Birleşmiş Millet ler deniz kuvvetlerine Anî bil baskın yaparak kara kuvvetle rin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Yüksek Savunma Kurulu Ankara,2 T.H.A.Yüksek Savunma Kurulu bugün saat 17 de çalışmalarını bitirmiştir.Yüksek Savunma Kurulunun toplantılarına Başbakan Adnan Menderes başkanlık etmiş ve alâkalı Bakanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • Görülmemiş hırsızlık Evvelsi a'ecc meçhul hırsızlar Ankara İstanbul haltında 500 kilo ağırlığında telefon telini sökün kaçırdılar Emniyet Müdürlüğü ve Üsküdar kaymakamlığı,memleketimizde eşine şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1951
  • F.L.Karaosmanoğıu Devlet Bakanının seyahati Karaosmanoğlu Frankfurt ve Paris'e yitmek üzere bugün Ankara'dan ayrılıyor Ankara,2 MİLLİYET)Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu yarın akşam saat 9 u 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Cenup illerimizde kaçakçılık arttı Adana,Hususî muhabirimiz bildiriyor)Urfa,Gaziantep,Hatay,Adana ve Mersin bölgelerinde kaçakçılık artmış,bir çok vak'alar tesbit edilmiştir.Son günlerde bu beş bölged
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Ölümle neticelenen bir kavga Ayşe adında bir kadın kavfa edenleri ayırırken tabanca icuışuniyle yaralanmış ve bir taat sonra ölmüştür.Hâdise judu:Sivricenin Nergize köyünde jturar köy bekçisi Mehmet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Kiliste Kilis Gaziantep Gençliği arasında spor temasları Gariantep Gençlik kulübünün daveti üzerine Antebc giden Gülü Gençlik kulübü iuU bolculan yaptıkları futbol kar şılaşmasmda havanın müsait olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • ÎHTİFAL if Şair ve Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşının ölümü yıl dönümü münasebetiyle dostlar dün sabah merhumun Zincirli kuyu mezarlığındaki kabrin ziyaret ederek anmışlardır.KONGRE if istanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • vsm Kavga ve yağmaya dair Fena usul değil amma hayli eskidir.Hattâ çocuk kıraat,pardon okuma,kitaplarına kadar geçmiştir.Fakat demek hâlâ geçer akçe.Evvelâ bizdeki tatbik şeklini izah edelim:Birkaç aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Hiç yüzünden kanlı hadise Çarşıkapıda bir kahvede çıkan kavga sonunda Mehmet,Kayserili Hüseyini vurdu Dün saat 15 te Çarşıkapıda bütün muhiti heyecana düşüren kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte Yeniç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Ansaldo tezgâhlarında yapılan gemiler italyr.da inşa edilen İsken derun gemisinde mutfağın ha va tertibatı ile gezinti güveı tesinde bazı tadiller yapılma sı,makine dairesinin soğutmr tertibatının ısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Konservatuara yapılacak yarım Konservatuarda yapılacak değişiklikler hakkında tema?larda bulunmak üzere Ankaraya giden dört Şehir Meclisi üyesi şehrimize dönmüştür.Üyelerden Recep Bilginer Ankaradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • HALKINSESI Yeni cami kemeri f Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:istanbul'un dertlerinden birçoğu da yağmur yağınca meydana çıkar.Hele bunlar arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • ŞEHİR TİYATROLARI Bu binalar yangın tehlikesi geçiriyor Intendantlik tarafından komisyona verilen raporda,bir yangın tıktığı takdirde tiyatro halkının 50 zayiat vereceği beliriildi Şehir tiyatrosu int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Bir kadın dostunu bıçakladı Mecidiyeköyünde kar kuyusu mevkiinde gecekondularda oturan Dilber isminde bir ka^ dm bir kavga sonunda beraber yaşadığı dostu Mustafa Tırpancıyı iki yerinden bıçakla yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Denizyollarında yaz seferleri için çalışmalar başladı Denizyollarının iç ve dış hat lan programları ve işletmeye ait diğer mevzular üzerinde karar almak üzere,dün Deniz Hatları İşletme Müdürlüğü nün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • 55 işçi zehirlendi Tekel idaresine ait bir depoda çalışan 315 işçiden bir kısmı zehirlendi Dün sabah saat 10.30 da Beşiktasta 55 işçinin zehirlen mesiyle neticelenen bir kaza olmuştur.Savcılıkça el ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Dün görülen yangın başlangıcı Dün saat 12 sıralarında Sor Telgraf refikimizin arşiv dai resinde,atılan bir sigara yü zünden yangın başlangıcı oi muş ve yetişen itfaiye tarafından söndürülmüştür.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Doğu Güney Akdeniz seferleri rağbet görüyor Denizyolları idaresinin Doğu Güney Akdeniz seferlerin yapan vapurların limanlard:mühim miktarda yük bulmak tadır.Bu durum karşısında gemilerin hem yük alabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • «Tarsus» seferden döndü Tarsus dün Doğu Akdeniz seferinden 157 yolcu ve 170 ton yükle limanımıza dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Sanayi Birliği heyeti Ankaraya gidiyor Liberasyon listesinde yapılacak tadiller hakkında görüşlerini bildirecek olan Sanayi Birliğinin 29 kişilik heyeti bugünlerde Ankaraya hareket edecektir.Heyet Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • KISA HABERLE* it Kasımpaşada oturan AJi Akça isminde biri Ras!m isminde biri ile yılbaşı gecesi kav ga etmiş ve bir müddet sonra da tabancasını çekerek birkaç el havaya ateş etmiştir.Yakalanan sanı!ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • 1951 yılı iplik tevziatı yakında bağlıyacak Sanayi Birliğinin tevzA iA~ mekte olduğu ipliklerin 9Î 1 yılına ait ilk tevziatın ı lagünlerde başlanacaktır.Bu tevziat 8 ve 30 numara iplikler üzerinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Amerikalılara tütün teslimine başlandı istanbul 2 T.H.A.Amerikan Tabaco kumpanyasına satılan 45 milyon Türk liralık tütünün îzmirde teslimine başlanmıştır.Bu münase betle Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Havaların iyi gitmesi et fiyatlarını düşürdü Helvaların iyi gitmesi ve kasaplık hayvan ihracının az olması yüzünden bu yıl İstanbul piyasasında etin bol ve ucuz olacağı anlaşılmaktadır.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1951
  • Dokumacılar iplik sıkıntısı çekiyor El tezgahları,dokumacılık sanayii fon bir iki yıl içinde ciddî bir kriz geçirdikten sonra tekrar revaç bulmaya başlamıştır.Geçenlerde Ankarada toplanmış olan dokuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • i Harp ve sulh S tehlikeleri X Bir Tokyo telgrafına göyv re Japonya Başvekili Şi.geru Yoşida)yeni yıl me-JK sajında Kore meselesinin fr f kolaylıkla düzelmiyeceğin-v S den,fakat üçüncü bir ci.X î£ ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Truman hafta tatilinden döndü Vaşington,2 A.A.Unitec Press)Başkan Truman yatında geçirdiği hafta tatilinden pazartesi günü geç vaki dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Bir gene 14 yasında bir kız iğfal etti Kadıköyünde,Yoldeğirme nin.de oturan Klemantin ismir de 14 yaşlarında bir kızı iğfal edip hamile bırakan Garo isminde bir genç vaki şikâyet üzerine yakalanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Bir ırz düşmanı yakalandı Galatada,Mescit sokağında oturan-25 yaşlarında Osman Dedeoğhı isminde biri.ayni evin bir odasmda kiracı olarak oturan Haticcnin 5 yaşlarındaki kızı Özden'i odasına çağırmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Demek ehemmiyetli bir şahsiyet telâkki edil mek için müthiş şey ler yapmak lâzımdı.Cesar,en mağrur Kardinallerle bu sayede teklifsiz olmuş değil miydi'' Kendisine kapamağa çalıştıkları şöhret kapıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Muammer Kortça Opereti MAFSÎM TERKOS EVLENİYOR Her aksam 20.30 da.Cumartesf ve pazar 15 tfe matine Telefon:43İÎ4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • YEM 3ES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Altın kız Ç ırşamba tenzilâtlı.Cumartes1 Pazar matine 15 de Tel:49398
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Iftotnoul ReletliyMİ AEHlR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadtn Ya2an Alejanrîr.Casona Tüıkçesi:Cahi;Irgat ve M.Turkman releton:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan;Cevat Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Yabancı gözüyle Türkiyenin durumu Türk Demokratlarının iş başındaki faaliyetleri Isviçrede çıkan Journal De Geneve gazetesi arnlık ayının son haftasında «Türkiye Demokratları iş başında» başlıklı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Demir perde gerisinde haber alma teşkilâtı Sovyet istihbaratı'nın çalışma tarzı nasıldır?Demir perde gerisi teşkilâtının en yüksek unsuru bile dünyadan doğru haber almak imkânından mahrumdur.Soryet gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Batı Almanya Federal Almanyalım güvenliği müzakere edilecek Bonn 2 A.A.Başbakan Adenauer,yakında Almanyadaki Amerikan yüksek komiseri John Mac Cloy'la gö rüşecektir.Mülakat günü bilinmemekle beraber,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Turım âletleri imâl edilecek Ankara,2 A.A.Tarım Bakanlığında toplanan yeni bir komisyon,ziraî kalkınmamızla ilgili olarak,memleketimizin muhtaç olduğu her türlü ziraat makine ve âletlerini memleket da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Amerikanın nüfusu 152 milyonu buldu Vaşington,2 A.A.Lps)Amerikan sayım bürosundan bildirildiğine göre.Birleşik Amerikanın nüfusu 152 milyonu geçmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Tchaııg Kai Chek;Amerikaya davet edilecek Taipei,2 A.A.United Pre»)Taipei'dc Tchang Kai Cheki destekleyen Amerikalılar,Birleşik Amerikayı ziyaret etmesini kendisine teklif edeceklerdir.Bahis mevzuu şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Fransa Başbakanı Amerikaya gidecek Pleven,Truman'la Avrupa ve Asya meseleleri üzerinde fikir teatisinde bulunacak Paris,2 A.A.Resmî makamların bugün,bildirdiklerine göre,Fransız Başbakanı Rone Pleven,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Fransadaki komünistler karar alındı çin mühim Paris,2 AP.Fransız hükümetinin millî atom enerjisi komisyonunda çalışan ko münistleri bu vazifelerinden uzaklaştıracağı bugün öğrenil mistir.Başbakanlık m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Sta I inin esrarengiz seyyaha ti Paris,2 A.P.Haftalık Fransız mecmuası «Paris Match» dünkü sayısında,Stalin'in,hususî muhafızlarından biri tarafından verilen malûmata atfen,daima iki otomobil veya iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Yargıtaya yapı lan tayinler Ankara,2 A.A.Açık olan Yargıtay ikinci başkanlığına Yargıtay üyelerinden Atıf Onan'ın,Yargıtay üyeliklerine Samsun asliye hukuk yargıcı Sakip Esen,İstanbul asliye hukuk yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • İzmir Radyosu faaliyete geçiyor İzmir,2 Milliyet)İzmir şehir radyosunun devamlı surette neşriyat yapmasına izin verilmiştir.Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile İzmir Belediyesinin himayesinde faaliyete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Hüsnü Zaim'in eşi dâva açtı Şam,Hususî muhabirimiz bildiriyor)Maktul Suriye Cumhurbaşkanı Hüsnü Zaimin eşi Nuran Zaim hanım,kocasını öldürenler aleyhinde bir dâva açmıştır.Samda açılan dâvayı dört Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Senenin en düşük harareti Rusyada Paris,2 A.A.Afp)Moskova radyosunun bildirdiğine göre,Sibirya'da îrkontskda dün gece sıfırın altında 58 derece ile senenin en düşük harareti kaydedilmiştir.Rusyanın Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Uzak Doğudaki Amerikan aileleri Hongkong,2 A.A.Afp)Uzak Doğudaki şimdiki vaziyet dolayısiyle Panamerikan hava kumpanyası müdürlüğü Hongkong ve Bangkong'da bu lunan memurlarının ailelerini Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Haricî kısa haberler HİNDİÇİNİDE Fransız yüksek komiseri General De Lattre de Tassigny dün,Hanoi'nin komünistlerin hücumuna uğramak tehlikesinden uzak olduğunu bildirmiş ve bundan böyle bir karış top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Tibetin istilâsı Çin orduları bütün Tibet'i isjral etmek istiyor Londra,2 A.A.Haber alındığına göre Tibeti istilâ eden Çin ordularının komutan lan Mao-Tse-Tung'a bir mesaj göndermişlerdir.Komutan lar^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Viyamıda umumî matem Viyana,2 A.A.Afp)Müt tefik devletler yüksek komi serleri veya temsilcileri,ru hani reis ve Viyanadaki yabancı temsilciler başkanlar bu sabah an'anevî yeni sen' tebrikleri için değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Noel atilinde 700 kisi old Nevyork,2 A.P.Yilba tatillerinde vukua gelen sey rüsefer kazaları yüzünden B:leşik Amerikada cem'an 40f kişinin öldüğü tespit edilmiş tir.Noel tatilinde ölenleri sayısı 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • Haham basılık eöcmenlerf bin Jira teberrüde bulundı İstanbul 2 T.i.A.Ha hambaşılık bir toplantı ya parak göçmenler için 3 bin lira toplamış ve bu parayı alâkaiılaıa teberru etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1951
  • ndıkoğlıı şilebinin atlattığı büyük tehlike İstanbul 2 T.H.A.Gecen hafta Baltık denizinde şiddetli bir fırtınaya tutularak büyük bir tehlike atla tan Sadıkoğlu şilebinden alâkadara yeni malûmat gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • m/A ÜÇ TAŞ Cemal GÜNAYDİN w İnsanların her yaşı.o yasa has ihtiyaçların şiddetle arzu landığı bir devre tekabü' eder.Nasıl ki,küçük bir çocuğun ar kadaşlarıyla oyun oynama arzusu yaşının ihtiyaçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.85.80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.80.0.80.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.67 64.67 100 Fîorin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.100 Drahmi 5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • ADYOLAR İSTANBUL 12.57 Agılıs ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar.Okuyan:MuaL lâ Yakar 14.20 Dans müzigi Pl.14.45 Programlar ve Müzeyyen Senar Işıl'dan şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • O E R "i T ö R Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCİ SINIF |jn Umumî baş,karır.tenasül feuzuvları kol,bacak damar l ve kemik hastalıkları M.tel.icsısı p Beyazıt Okçularbaşı No.13 K Tel:Muayene:23876 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • JElilİhjeî ABONE FÎATUIHI Senelik 7,8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler İçin iki misildir.İLAN FIATLARI Baslık 20 lira 2 ncl sayfa santimi 4 l«lra 3 üncü 4 4 üncü 2.0 İlân sayfan st»nUm*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • rîic.3 OCAK j.V il t 24 21 R.E 1 9 S 1 K.E 1370 Çarşamba 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.21 2.37 Öğle 12.13 7.29 îkindi 14.32 9.48 Akşam 16.44 12.00 1 Yatsı 18.23 1.39 E îmsak 5.36 12.52 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Demir perde gerisinde haber alma teşkilâtı Bas tarafı üçüncüde Son bülten ise,dünya basınının sansür edilmemiş özetlerini ihtiva etmektedir,ve münhasıran merkez komite azalarını tenvir içindir.Bu beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • ist.Lv.Amirliğindi askerî Kıtaat n verilen ilanları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin pazarlıkla el saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Taliplerin dukları komisyonlara müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Balya kapak tahtası satışı Maliye Bakanlığından Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan muhtelif eb'atta takriben 10.000 adet balya kapak tahtası açık artırma ile satılacaktır.İsteklilerin 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Traktör ve Römork alınacak:1 Çeşitli yollarla yollar dışında her türlü mevsim ve arazide hareket kabiliyeti ve 4,5,10 tonluk ağırlığı çekecek kudreti,15-40 Km.sürati olan müteaddit traktör ve cer vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Bamldıfcı yet;EbUzzly* Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Altın hırsı.AR 44394^ 1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.İNCİ 84595» 1 Zafere doğ ru 2 Tehlike işareti.ELHAMRA 42236)1 Bor-jiyaların intikamı.LALE 43595)1 Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • Müjgân!Seni unuttum bl le Bak ne mesudum.Aşkın artik hiç ısınmıyacak kalbi min £o£uk topraklarına gömül dü.Artık sen benim için.ka Kimpatılaı üzerinde bir damla şebnem gibisin.Anlıyor musun9' Yani onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1951
  • 1 Tören;2 Tersi)Cuma öğle ezanından evvel verilir,içki sunan;3 Huzur içnıde,Şimdi o ağaç yıluaşının alemi oldu;4 Hatırlatma,Rotanın bir yarısı;5 Baştaki harfsiz birdenbire,İtimat et;6 Tersi;Kurtuluş,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • BayarAfgan çişini kabul etti Ankara 2 A.A.Cumhurbaşkanı bugün taat 16 da itimatnamesini takdime yelen ye ni Afganistan Büyük elçisi ek selûns General Eseduilah Hanı Cankayada mutad merasimle kabul buy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • D.P.Fâtih İlçe kcngresi D.P.Fatih tlçe İdre Kurulu Başkanlığından:D.P.Fatih ilçesinin senelik kongresi 6 Ocak 1951 cuma v.tosi günü saat 20 de,Fatih Güreş Klübü lokalinde yapılacaktır.Sayın delegeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Eczühcmelerîn tahdidi meselesi Ankara 2 T.II.A.Memlekelimizde mevcut ve yeni den açılacak eczahanelerin tahdit edilememesi hususundi bir müddettenberi çalışmaları,na devam eden Sağlık ve Sosyal Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • FBaslarafx birincidel yi ve böylece Mac Arthur'un İcara kuvvetlerinin Hungham'âa olduAu gibi bir tahliye hareke,ti yapmalarına mani olmayı di sürtmektedir,Bu Rus taarruzı bilhassa hava kuvvetlerinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • I ngi I terenin yeni kararı T Bastarafı Birincide l da edeceği gibi,Kanada da yakında Avrupaya bir kuvvet gönderecektir.Eisenhower Pa ris'e gitmeden evvel Londıaya uğrayacak ve halen bu şehirde yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • savunma tahsisat Kongre bu maksatla yeniden 20 milyar dolarlık tahsisat kabul etti Ayrıca sivil müdafaa tasarısı da onaylandı Vaşington,2 A.P.Birleşik Amerika kongresi bugün 20 milyar dolarlık munzam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • îlk Türk gazetecisi Ag&h efendinin ölüm yıldönümü münasebetime dün saat 14 te merhumun Türbedeki mezarı başında bir ihtifal yapılmıştır.Yukardaki resimde ihtifalde bulunanlar çförtürnektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • r Basta rafı Birincide 1 b&Cİyle feraha kavuşurlar.Bunlar ekicilerimizin esaslı faydalandır.Ancak bütün bu mülâhazaların tahakkuk edebilmesi için yalnız piyasanın açılması kâfi değildir.Piyatamu açıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Spor işleri düzene girecek Ankara.2 A.A.Beden Terbiyesi kongresinden sonra,bu kongrede ileri sürülen demokratik fikirler esas ittihaz edilerek İstanbul Milletvekili Firman Tekil,Beden Terbiye si Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Millî futbc.il karşılaşmaları Ankara,2 T.H.A.Yeni seçilen Futbol Federasyonu son toplantısında eski federal yonca kararlaştırılmış ve anlaşmaya varılmış olan mili' futbol karşılaşmalarını aynen kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Japonya ile sulh Vaşington,2 A.A.Dışişleri Bakanlığı bugün,Mac Arthurun Dışişleri Bakanlığı müşaviri Foster Dulloss'a gön derdiği telgrafı umuma açıklamıştır.Mae Ar!ur bu telgrafında,Birleşik A Havası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Görülmemiş hırsızlık F Bastarafı Birincide 1 dar hiç tesadüf edilmiyen mü him bir hırsızlık hâdisesine el koymuş ve ehemmiyetle tahkikata başlamışlardır.Hâdisenin mahiyeti şudur:İki gün evvel İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Vergi kaçakçılığı IBa*makal»den «U-raml memur ve isçinin vergi vermesi,sizin gibi zenginlerin de vergiden muaf olması,kaçması ve valnız milyonlar toplaması lâzım geldiğine mi kanisiniz?demiş ve şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • İngiliz krallarının üstünde tar giyme merasimini ifa eyledikleri ve İskocyalıîardan zanledümis bulunan tasın ortadan kaybolduğunu yazmıştık,llcsim* bu tası bulmak için Londrada yapılan bir araştırmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Müttefik ce iki gedik maksızın,birbirini kovalıyan dalgalar halinde ve intihar edercesine taarruz etmiştir»,de itilmiştir.Diğer taraftan Tokyoda be yanatta bulunan yetkili bir şah siyet,Koredeki Çin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Baş tarafı ikincide* nelere tevzi edileceklerdir.Bu hususta bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.Halen yolda bulunan 22 kişilik kafile şehrimizde Gülhane Askerî Hastahanes-ine yerleştirilecektir.Adana 2 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Emekliler arasındaki adaletsizlik T Bastarafı Birincide 1 dul ve yetim aylığı lahsis edilmiş bulunanların maaşları arasında bazı hallerde yüzde yüz bir fark busule getirmekle aynı yurda ve aynı millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Sağlık Bakanı Bursada Bursa,2 A.A.Batı bölgesindeki tetkik seyahatinden dönen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayli Üstündağ,bu gece şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Dörtler FBastarafı birincide!nürde batılı teklifleri kabul et miş gibi davranmakla bera bc-r,Birleşik Amerikanın kabul edcmiyeeeği tahditler iieri sürmüştür.Filhakika Sovyetler Birliği verdiği cevabî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Keşmir ihtilafı büyüyor Karaşi,2 AP.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han,Mr.Attlee tarafından son dakikada girişlen bir teşebbüse rağmen bu hafta Lon drada yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • ÖLÜM Millî Eğitim Bakanlığının kıymetli ve 30 senelik emektar memurlarından Yıldız Teknik Okul Yüksek öğrenci Yurt Müdürü.KENAN EFGİNFR basit bir kaza neticesinde 31.12.950 pazartesi gecesi kaldı rıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1951
  • Meşhut suçlar kanunu Ankara,2 T.II.A.suçlar muhakemeleri hak kındaki kanunun iki maddesinin kaldırılması için adalet komisyonunun rtpoı u yaiunda B.M.Meclisinde fcüıü^ilecektır.Komisyon raporuna g k r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1951
  • l?Kore savaş birliğimize ait resimler Kore'de cansiparane gayret sarf ederek ve yüzlerce şehit vermek suretiyle sekizinci ordunun imhasını önleyen kahraman savaş birliğimizin 4 subayına o zaman 8 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • son durumu i «s.9 8 Bu sene çok iyi bir durum arzeden Middles Brough,hâlen liderliği muhafaza ediyor 'S-'S,Her hafta biraz daha hararetlenen İngiltere lik maçlarının,bu cumartesi günkü karşılaşmaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • Doktorun Tavsiyesi DIŞ ÇÜPÜMEL ERİNİ ZAMA-NINDA ONI.FMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU BIRAKAN VE DİŞLERİ MÛ-^KMMELEN TEMİZLEYEN Miçom NANE ESANSU RADYOLiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • Askerde bulunan sporcular Futbol Federasyonu başkanı Ulvi Yenal.Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut'u ziyaret ederek askerde bulunan sporcularımızdan azamî istifadenin sağlanması hususunda,yakından alâkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • Fenerbahçenin kapalı pisti 7 ocakta açılacak olan bu kapalı pistin faydaları Sarı lacivertliler,Türkiyede ilk defa olarak tesis ettikleri bu pistle,ileri bîr hamle yapmışlardır Fenerbahçe idare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • Hindistan tenis turnuvası Kalküta 2 T.H.A.Dünyanın birook tanınmış tenis çilerinin iştirakiyle yapılmış olan Hindistan enternasyonal tenis furnuası sona ermiştir.Tek erkekler finalinde İs veçli Davids
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • Admira hu hafta da kalıyor İstanbul 2 T.H.A.Bir müddettenberi şehrimizde bulunmakta olan Avusturyanın Admira takımı ile kulüplerimiz arasında yeni bir anlaşma yapılmıştır.Bu anlaşmaya göre Admira bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1951
  • F.Bahçe Kasımpaşa maçında,sarı lâcivert muhacimleri,gol çıkarmaya çalışıyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor