Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • r-2 OCAK 9 5 I S a lı B**yaı*n:AH Naei KARACAN Adres:Nuruosmcmiye Türbecicrr Sokak No:18 î S T A N B U L Telgraf l MtLLÎYET İstanbul YIL:1 SAYI:242 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Atlantik paktı dışındaki Batı dostlarının durumu Dört devlet 100 tümen çıkarabilir Atlantik grupunda 1.250.000 kişilik kuvvet kurmaya çalışırken Yugoslavya Türkiye/İspanya ve Yunanistan'ın 1*730.000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • D.P.nin müstakbel faaliyeti Bu hususta kararlar verilmek üzere Parti Genel Kurulu iki gündür mühim toplantılar yapıyor Ankara 1 T.H.A.Nor mal olarak haftada iki defa toulanmakta olan Parti.Genel Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Memurlara yeni ikraz imkânları Ankara 1 T.H.A.Emekli Sandığından borç para al mak üzere 60 bin memur müracaat etmiş ve 12 bin memura borç para verilmiştir.Hali hazırda 300 bin liralık tahsisat bitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Ankara Atina Garnizon maçını 4 1 kazandık Dün İnönü stadında yapılan Ankara Atına garnizonları futbol karşılanması.takımımızın 4-1 galibiyetiyle neticelenmiştir.Yukardaki resim,dünkü maçta iki gol çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Sovyet Dışişleri Bakanı Vichinsky evvelce Nevyorka vaki seyahatinde Amerika Dışişleri Bakanı Acheson'la konuşuyor notasına cevap verdi Sovyetlerin;Batı devletleri tarafından yapılan teklifleri kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Montgomery Almanyaya gidiyor Bonn,1 A.A.Mareşal Montgomery çarşamba günü Alinanyaya gidecektir.İngiliz çevreleri Mareşalin bu seyahatinin tamamiyle hususî olduğunu haber vermekte ise de kendisinin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Yılbaşı eğlencesinde tevkif edilen kadın îzmiri;ı zengin tacirlerinden birinin eşi Muallâ,genç tacirlerden Mehmet ile sevişirken suçüstü yakayı ele ver mig,müteakiben şehrimize kaçmıştır.Bunun üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Turistik otel inşası 300 odalı otelin inşaatı Emekli Sandığına verildi Ankara,1 T.H.A.İstanbulda inşası kararlaştırılan 300 odalı turistik otelin bir ân evvel yapılabilmesi için inşaatı Emekli Sandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Korgeneral Şahap Gürler GEÇEN DEFAKİ KIZIL TAARRUZUNDA MU-CİZELER YARATAN KAHRAMANLARIMIZ afilesi 32 kişiden ibaret kafile İngiliz hastahane uçaklariyle yurdumuza getirilmektedir Tokyo.1 A.A.Afp)ilk T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Korede kızıl taarruzu 38 inci arz dairesi üzerinde şiddetli bir taarruza geçen komünistler Birleşmiş Milletler saflarında büyük bir gedik açarak SeuPe doğru akıyor Çinliler Seul'e yaklaştı İmjin nehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Dean Acheson'un yeni beyanatı Ameita isilleme Ycmsı 5 inci sayfada'',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • a vlillfil Ankara ve Istan bulda yılbaşı gecesi Yeni yıla giriş her sene olduğu gibi bu yıl da,şehri ğğ mizde.ve yurtta neş'e içinde gecmiştiri Yılbaşı münasebe tiyle İstanbul ve Ankaranın belli başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1951
  • Saar muhtar idaresi Nevyork Radyosu,1 A.A.Saar,bugün millî birliğe sahip muhtar bir memleket haline gelmiştir.Fransa ile Saar havzası aarsmda imzalanan 50 yıllık andlaşma uyarınca,Saar havzası muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1951
  • MEMLEKET Haberleri nd isinden genci kaçırdı İzmit Şehrimizin Bağçelik bucağına bağlı Serindere köyünde Leylâ ile Mecnunvâri hazin bir aşk macerası cereyan etmişti.Bu köyden 19 yaşında Fatma Kalyoncu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • İHTİFAL if Şair ve Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşının ölümü yıl dönümü münasebetiyle dostlar dün sabah merhumun Zinc;ı likuyu mezarlığındaki kabrin ziyaret ederek anmışlardır.KONGRE if İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • ingiliz Talebe Federasyon!turizm şubesi müdürü geliyor İngiltere Millî Talebe Fede rasyonu turizm şubesi n-üdü rü Harry Baum,bu hafta içide İstanbula gelecektir.Harr Baum Türkiye Millî Taleb.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Dairelerde yılbaşı tatili bitti Yılbsşı münasebetiyle dün tatil bulunan resmî daireler bu sabahtan itibaren tekrar faaliyete geçecektir.Tatil mi nas?bctiyle verilememiş olan memur maaşları bugün veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Ba!ıkes;rde Tülün kuçakcısiyle jandarma arasındaki çarpışma Şehrimiz civarında İplikpınar mevkiinde tütün kaçakcılaıiyle jandarma ve Tekel kr ruma memurları arasında silâhlı bir müsademe olmuş,k;çakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Bursâda liar,bazı yerlerde yarım metreyi geçti Şehir ve civarına kar yağ mağa devam etmektedir.Ka;bazı yerlerde yarım metrey bulmuştur.Sanatoryum idaresi.kar makinesiyle yollar temizletmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Burdurda İl genel meclisi çalışmalaı ti Genel meclisi 437.000 lir gelir ve gider üzerinden düzeıili bir bütçe yaparak çal'?malarını bitirmiş ve Vali Eşref Ergut,bir konuşma ili meclisi kapamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • A"Ualyada 104 aileye 7337 dönüm av zi tevzi edildi Vilâyet merkezine bağlı E tfmdan Yoklu ve Çıplaklı kö;leriode 101 aileye 7337 dönüı iırazi daha tevzi edilmiştir.lâyetimiz çevrelerinde yuka r;daki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Grbaada Göçmenlere yardım çalışmaları Erbaa kaymakamı Ruhi Çetinerin başkanlığında faaliy te geçmiş olan «Erbaa göçmenlere yardım komitesi» hamiyetli vatandaşlardan bugüne kadar 547 lira ile birçok a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • A'Janada ki eöçmcn kafilesi geldi Buigaryalı göçmen ırkdaşi ıranızdan ilk iki kafile Adajaya gelmiştir.Bunlardan 72 şi Çukurova harasında kendilerine tahsis edilen binalara yerleştirilmişlerdir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Mohinî Mohini geldi ve gitti.Istanbulun kendisine iyi bir hüsnü kabul göstermediğini iddia edemez.Vali başta olmak üzere bütün çocuklarımız tarafın dan karşılandı,hoş geldin Mo hini levhalariyle sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Malî meseleler »ı m.hm ı ı Avrupanın kalkışım ve ödemeler bir1 1931 yılına bir göz atalım.O zaman Almanyanın ödemeler muvazenesindeki büyük açığın neticesi olarak patlak veren buhran dünyayı sarmış ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • K ISA HABERLER •k Üsküdarda oturan Ahme Özyıldmm isminde biri kavg;elliği aynı semt sjkinleıinder Aliyi taçla başından yarala m ıs!r.•ğr Şevket Tuncay adında bir Mahmutpaşada şüpheli vazi yettc görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Motosikletinin devrilmesi yüzünden yaralandı Cevat Kulaksız adanda bir;idaresindeki motosikletle Şiş.İrde bir virajı dönerken motosikletinin devrilmesi neticesinde muhtelif yerlerinden yaralandığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Kaynar su ile haşlandı Kasımpaşada otürajı F:tnr nın üç yaşlarındaki oğlu Mus tafa,mangalın üstündeki bi bulunan kaynar suyun üzerine devi ilmesi sonun da haşlandığından Şişli Çocuk Hastahanesine kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Otel penceresinden düştü öldü Sirkecide ayakkabı boyar-]ığı yapan Maksut isminde bi ri,evvelci gün Sirkeci Paln otelinin camlarını silerken v çüneü kattan düşmüş ve ka;dr.ıldığı Cerrahpaşa hastaha nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Spor malzemesi satmak isteyen Amerikan firması Amerikadan,Ticaret ve S;rıayi Odasına müracaat ede bir firma memleketimize sp malzemesi satmak istediğir bildirmiştir.Bu firma bu hu ^urta kendisine yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Yugoslavyada Türk emlâki Belgratta çalışan komisyona katılacak 2 delegenin seçimi yapıldı Yugoslavyada emlâki bulunanlar,Belgratta,bu emlâkin iadesi için çalışmakta olan kalma komisyona katılacak iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • HALKINSESİİ İstanbul Radyosu Ilarbiyedc oturan bir o.kuyucumuz 24.12.&50 tarih-li bir mektubunda radyo programlarından şikâyet etmekledir.Mektubu annen aşağıya alıyoruz,ilgililerin nazarı dikkatini çc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Yılbaşı e n kadın Aşığı i!e suçüstü yakalandıktan sonra izmir'den şehrimiz kaçan evli bir kadın;hakkında tevkif müzekkeresi keşi!mesi üzerine;bir ahbabının evinde eğlenirken yakalanarak polis nezareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Al manyaya köhne çorap ihraç ediyoruz Alınsnyaya mühim miktarda köhne çorûp ihraç edilmek tedU\Köhne çorapların kilosu 215-220 kuruştan yeni do.Küntii parçalar da 320.340 kuru.1 arı satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Sular idaresi idare meclîsi azaları değişecek Sulaı idaresi idare meclisi âzalarının memuriyet müddet lcri önümüzdeki martta sona erecektir.İdare meclisine yeni azaların tâyini için teşebbüslcde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Verem Savaş Derneğinin yeni binası Sağlık Bakanlığı ile Vererr Savaş Derneğinin Ayaspaşa da müştereken inşa ettirmekte olduğu beş katlı bina yakında tamamlanacaktır.Bina tamamlanınca Sultanchmetteki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Pazar yerlerindeki terazili memurlar Umumi pazar yerlerindek tattı hilelerine mâni olmak i cin.pazar yerlerine terazi?memurlar koymaya karar ren Belediye,bu maksatla 2C terazi satın almıştır.Önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Gazetecilerin pîri Agâh efondinin ölüm yıldönümi' Türk gazetecilerinin pi'-"Tercümanı Ahval» gazetes' nin sahibi,Agâh efendi bun dan 66 yıl evvel bugün hayatr gözlerini yummuştu.Merhı;mu sevenler,bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 02.01.1951
  • Ticarethane kiraları Tüccar Derneğinin ticarethane kiraları hakkındaki tetkikleri Tüccar Derneğinin ticaret hane kiralarını incelemek üzere teşkil ettiği komisyon yaptığı toplantılar sonundakiraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • hücrece,genç nedi **B*e önünde meş'ale taşı-bahçeyi dolaşmağa baş Delikanlılar hemen hür bir va^iyet almışlar-kat madamların da ka-^iiryeİei"İnİrL de yüzerinde »in" zaman vakitletere ^dediklerini gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • İALecü;Her aym başında hediye edilen ikramiyelerden dördüncüsü Nisan basında 15 ila 20 bin lira değerinde 1 EV 3a kuraya girebilmek için BU HAFTA SONUNA KADAR Ikraınayeli Aile Cnzdam Cüzdanıruz varsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • ¦MP J S i ı Ciddiyet buhranı ğ Masallardaki Hint padi-şahmın kızı gelmiş gibi bir v4 ö şey cldu:Prenses hazretle-i X ri resmen istikbal edildi!İlk önce Dolmabahçede,f ondan sonra da Taksim-X ti-ki âbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Demir perde gerisinde ııı ıınıri»-ıı ıı ¦¦din mücadeleleri Kızıllara b Sovyetlerin demir perde gerisindeki peyk devletlerin en büyük düşman» katolik kili sesidir.Komünistler şu anda kiliseye karsı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Stıcicsfere yükselen balon Son zamanlarda Birleşik Ameıikada fennî rasat deneme aletlerini ihtiva eden muazzam bir plâstik balon stratosfere uçurulmuştur.Otomatik bir saatle mücehhez bulunan balon str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Iatanaul BeledtyssI 5EHIH TIYATBÖLARI saat 20.30 da ORAM KISMÎ Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Caaona Tüıkçeai:Cahit Irgat ve M.Tlirfemaa r*ie*an:4215?KOMEDİ KISMI Socio Rey Veriyorum Yazan:Cevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Havada yeni bir rekor Kaliforniyalı bir pilot planörle 12.800 metreye çıkarak dünya rekorunu kırdı Kaliforniya,1 A.A.Reuter)Sierra Nevada'da planörle yaptığı tecrübede Kaliforniya lı William İvans,12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Manila sularında bîr denizaltı görüldil Manila» 1 CA.P.Norveç bandıralı motorlu,geminin Ma BÜa limanına çekmiş olduğu telsiz-haberine nazaran,gemi Manila'dart 250 mil mesafede milliyeti tesfoit edilem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Yugoslav Büyük Elçisi Londratlaıı ayrıldı Londra,1 A.A.CAfp.Yu goslavyamrt Londra Büyük E" çişi Dr.Joze Brilaj,hükümetiyle istişarelerde bulunma] üzere bu sabah Belgrade müteveccihen Londra'dan,ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Mısırhkr bizden fasulye almak istiyorlar Yunanistandan sonra Mısır I Mar da fasulyelerrmize tali' olmuşl'ardrr.Mısırlılar,maile rımızı beğendikleri ve fiat üs tünde mutabık kalındığı tak dirde fasulye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Okullasın matbu evrak ihtiyacı Millî Eğitim Bakanlığı Eı fcek Teknik:Öğretim Müdüıi ğü valiliklere gönderdiği bi tamimdie,okulların basılı ev rak iMryacırrmy işletme ve i darr masraflar karşılağı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Yanmamış kömürden zehirlendi Dolapderede Eburiza soks ğmda 11 numarada oturar Muazzam Altan admda bir çc cuk iyi yanmamış olan man gal'd'an zehirlenmiştir.Çocul Etfal hastananesine kaldırıl maştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Şehrimizde kurulacak ekmek fabrikası Bir müddet evvel şehrimizde teşekkül eden.Ekmek Kooperatifi on.ekmek fabrikas kurmağa foazn'lanmaktadrr.Şehrin muhtelif semtlerinde kurulacak olan bu fabrikaiann b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Rusyadan Mısıra buğday gö t üren Demir şîfcbL—Karadenizdeki Rus limanla,rından 5700 ton buğday yükleyen Demir şilebi dün limarmmıza gelmiştir.Gemi,bugün İskenderiyeye hareket edecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Japon} a ile sulk amilasuıası 1 Aj\Alp* Nevyork "Times gazetesinin Lake ponya.ile suılüı amdlaşması şart larmı tesbit etmek için umumî bir konferans yapmak pceujesini terketmiştir.Amerika.Japonya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Hindistan Çin.ticaret anlaşma» Yoıi Delhi;1 A.AJ|;Lps Çin.hükümeti Hint hükümeti ile bir ticaret anlaşması akdet rmöştir.Bu anlaşma gereğince Hindistan Çin'e ST.OGÖ balya jüt verecek ve Çin'den 50,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Kanada Başbakanı İngiltere'de JLondra,1 A.A.Afp Bugün öğleden:sonra uçakla Lorr dra'ya gelen Kanada Başbakanı St.Laurent,uçaktan indikten sonra şu demeci vermiştir:Söyleyecek hiç bir şeyimyok.Ancak O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Etna volkanı tehlikeli ı a 1 aldı Catane,1 A.A.Afp)Etna yanardağı yeniden ve anî olarak faaliyete geçmiştir.Eskilere katılan yeni lav kütleleri 150 metre genişliğe varmıştır ve yola doğru saatte 100 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • 6 yaşındaki orkestra seli Paris,1 A.A.Afp)Bundan evvel İtalya,İspanya,Güney Amerikada muvaffakiyet I le konserler vermiş olan altrbuçuk yaşında İtalyan orkes-tra şefi Gianella de Marco pa_zar günü Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Açılacak beyneTmileL SuarEar Ankara,1 T.H.A.135T yılı içinde açılacak olan fuarların bir listesini memleketteki bütün Ticaret ve Sanayi Odalarma bildirilmiştir.BU sene büyük ticaret merkezlerinde açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Mısırda T gazete başyazarı sorguya çekildi Kahire,1 A.A.Afp)Mısır'ın başlıca 7 gazetesi başmu harrirleri,basm meseleleriyle ilgisi bulunan başsavcılık yardınıcılığma sırasiyle davet edilmişler ve kefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Vakıflarda tahsildarlar kakhrdryor Ankara,1 T.H.A.Mtafc telif vakıf gelirlerinin,tahsilli için yeni kararlar ahnnuş.tar.Tahsildarlık usuTü kaldanlaw cak,malryede olduğu gibi müu keHefin borcunu bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Vakıflar kanunu Tahsili Emvali Vakfiye kanunu tatbik kabiliyeti kalmadığı için ilga ediliyor Ankara,1 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü 1330 tarihli olan ve bugün yürürlükte bulunan «tahsili emvali vakfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1951
  • Devlet adamlarının mesajları Truman;Foster;Mac Cloy;Titö;Franco ve Çan Kay Şek yeni yıl münasebetiyle birer mesa} yayınladılar Vaşington 1 A.P.Baş-kan Truman yeni yıl hususun,daki arzusunu şöylece ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Bir yılbaşı gecesiydi Nusret Vedat SAYGEL Eir kenarda bulunan taş kö mür robası,dışa-inin soğuğuna rağmen bunaltıcı sıcağın etrafa yayıyor;duvardaki büyük saat,gecenin bir hayli iler lediğini haber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer-Ebüzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • lenizin dibinden televizyonla resim nakledilecek Birleşik Amerikada teknisiyenler Kaliforniya açıkların da 3600 metre derinliğe indirilecek olan bir televizyon ma kinesinin nihaî ayarını tamamlamak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Hie.2 OCAK 19 5 1 Sah Ru.23 r.r 137 20 K.E 1966 VA1 [İT VASATİ EZANİ Güne öğle Îkind Akgai Yatsı Imsai İ 7.21 12.13 L.14.32 n 16.44 18.23 t 5.36 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • 1 Mağlûp olan;2 Ağabey Argo)San'at değeri olan eser;3 İlâç kılavuzu;4 Tersi)Hanenin kısımt lanndan,Bir nevi masaj yap;5 Yüz,Beyaz;6 Tersi)Işık,Mutbak levazımatından;7 Bir gıda maddesi,Dilsiz;8 Bir hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Hayat ilk ağır sillesini bana bu akşam vuruyor.Her inişin bir çıkışı varmış.Onu sevdiğim gün kendimi engelsiz,pürüzsüz,düz bir yolda sanmıştım.Meğer o yol aşılması imkânsız bir uçurumla sona eriyormuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hastz kabul eder.İstanbul Divanyohı No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • MALA mâ BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Ait m hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)Üçüncü Selim'in gözdesi.ÎNCİ 8459.V 1 Zaman melodisi.ELHAMRA 42236)1 Borjiyalann intikamı.'LALE 43595)1 Cesur yüzbaşı.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Miss Truman'm konserler turnesi Soprano muganniyesi olan Truman'ın kızı Miss Margaret Truman bir turneye çıkarak Birleşik Amerikanın şehirlerinde konser vermektedir.Geçen sonbahar turnesinde 10 şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Bi OERATÖRI Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCI SINIF Umumî baş,karını,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M tel.ıcsısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Turizm Danışma kurulunun toplantrsı münasebetiyle Memleketimizin turizm kelimesinden bekle Şimdiye kadar turizm'e ait bir çok yazılar yazıldı.Bittabi bundan sonra da yazılacaktır.Çünkü harp soması dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri 13.45 Şarkılar.Okuyan:Lûtfi Güneri 14.20 Kadınlar birliği adına konuşma.14.30 Sabite Tur'dan şarkılar Pl.14.45 Programlar ve dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1951
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.91.00 7.91.00 100 Dolar 282.52 282.52 100 Fransız Fr.0.80.80.0.80.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.67 64.67 100 Florin 73 68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.100 Drahmi 5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1951
  • Liyakat Han Loudraya gilmiyecek Karaşi 1 A.P.Pazartesi günü yapmış olduğu iki top l.ıntıdan sonra,Pakistan kabinesi,Keşmir meselesinin Londrada toplanacak olan ingiliz Milletler camiası konferansı nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Bakanlıklardan bir çoğu kıı lasi.veciliği intaç eden hususları tesbit eden raporlarını hazırlamış bulunuyorlar Ankara,1 T.H.A.Devlet dairelerinde kırtasiyeciliği artıran usul ve muamelâtın neler olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Amerikalı iki maliye mütehassısı s eliyor Ankara,1 T,H,A.Maliye Bakanlığının organizasyon ve mukavele işlerinde tetkik-ler yapmak üzere iktisadi işbirliği E.C.A.teknik yardım kanalije Amerikalı Prof.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Göçmenler bütün vilâyetlere yerleştirilecek Ankara,1 T.H.A,Tehcir yolu ile Bulgaristandan yurdumuza gelmekle olan yurddaşlarımızın 50 vilâyetimize yerleştirilmesi hakkındaki karann önümüzdeki günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • 4 devlet TOO tümen çıkarabilir r Baslarafı Birincide 1 göstermektedir kî.bitaraf olan İsviçre ve İsveç sayılmazsayalnız başlarına Türkiye.İs pan.va ve Yunanistan Avrupada dögüşmeğe hazır kuvvetli ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Hava kuvvetlerinin harekâtı Tokyo,1 A.A.Beşine:hava kuvvetleri komutanlığın dan bildirildiğine göre,8 ine:orduyu geri çekilmeye mecbur eden komünist kuvvetlerine karşı bu sabah,hücuma geçen beşinci or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Ervelki gece yılbaşı münasebetiyle sehrâniztfeki gazinomdan birinde toplanan haîktcn bir grup eğlenti esn asinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Dewey'in beyanatı LonHva.radyosu,1 A.A.Baiia-Yr.yw)Amerikan Cum huriyetyiParti lideri ve Nevyork Valisi Dev/ey bugün Amerikarun dış politikası hakkjnda yaptığı beyanatta,Amc rikaiuo barışı koruyabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Fransız güzellik kraliçeliği Marsilya 1 A.P.21 yaşındaki enç film artisti Nicole Brouia-1951 senesi Fransız güzeli.k kraliçesi seçilmiştir.Diğer on kraiiro adayı arasında seçilen Mile Brouin,Lizbonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Konya treni Tuzlada yoldan çıktı Ankara,i A.A.Konya dan Haydornsşnya gitmekte elan 7 numaralı yol-cu treninin teşkilâtından ve yolcu va gonîaru:iTi Bikasıuda baüuiîara,yük vagonlarından birisimin teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Garip bir tren hâdise m Londra,1 A.A.Bugün' tamamiyle boş bir tren içode tek bîr yolcu makinist ve yar duneiai olmaksızın Londranın bir istasyonundan hareket etmiş ve aacak üç istasyonu geç tikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Eisenhower'in muavini kim olaca?Londra,3 A.A.İşgi par!isi organı Daily IJirrci-'un bildird."i?ine güre,Eisenho-vcı'in muavininin seçil mesi hus'jsımda bazı güçlükler meydana çıkmaktadır.Gazete şöyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Rusya dörtler toplantısını kabul etti Londra,1 A.A.Afp)Umumiyetle iyi haber aîan bir İngiliz kaynağından bildirildi,ğine göre,Sovyet Rusya hü-'kûrneti dört bakan yardımcıları konferansını kabul etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Ruslar müttefiklerin notasına cevap verdi r Bastarah Birincide 1 leri hususunda beyanatta bu lunmaktan çekinmiştir.Rusya geçen kasım ayı es nasmda Dört Büyüklerin top lanmasmı teklif etmişti.Bu top la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • J:I Y'T:ZT:Bulgoristandan göçmen akını devam etmektedir.K19 mevsiminin gittikçe «e.ıdlnl gösterme,ğe başlamusı ve gelen göçmenlerin sayısının her gün biraz daha artması karşısında alâkalılat gerekli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Yaralı kafilesi TBastarafı birincide!letier emrine tahsis edilen seyyar hastahane uçakları Tokyo hastahanesinde tedavide bulunan Türk savaş birliğine mensup 22 yaralıyı hamilen Haneda hava meydanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Telefon santrallarımn ıslahı İstanbuldaki umumî telefon merkezlerinin ihtiyaca kâ fi gelmemesi karşısında telefon başmüdürlüğü umumî telefon açmak için müracaat eden hususî şahıslara devre ve durum mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Balmumu piyasası canlibğını muhafaza ediyor Balmumu piyasası canlılığı,nı muhafaza etmektedir.Dün de piyasada Anadolu malı 340-345 kuruş arasında,Karadeniz malı ise 350 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Mezarlık duvarım kirletmek meselesinden çıkan kanlı kavga Kazlıçeşmede kanlı bir hâdise olmuş,4 kişi muhtelif yellerinden yaralanmıştır.Bu semt sakinlerinden Mustafa Sülük ile arkadaşı Mustafa Kahveci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Keşmir ihtilâfı Londra,1 A.P.Kara-1 siden gelen haberlere nazaran,Pakistan Başbakanı,Hindistan ile aralarında Keşmir hususundaki anlaşmazh ğın konferans gündemine ahnmr.dıkça müzakerelere iştirak etın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Bir karayolları heyeti Araerikaya eidiyor Ankara,1 T.H.A.Birleşik Amcrikada kara yolları mevzuunda tetkikler yapmak üzere Kara Yollar» Genel Müdürlüğü ile belediyecilik derneği temsilcilerinden bir he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • A m er ikaya gönderilecek heyetler Ankara,1 T.H.A.Ame rikada sanayi muhasebesi mevzuunu tetkik etmek üzere memleketimizden 4 kişlik bir heyet davet edilmiştir.Avrupa Ucüsadî İşbirliği teşkilâtr teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Amerika Uza* Şark nava Kuvvetleri komutanı Tümgeneral George E.Stratemeyer Soldu)Kore Cumhuriyetinde bir hara alanında Kore Curr.LiunyetS ordusuna mensup General Kum Chung Eza ile görüşüyor.©redeki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 02.01.1951
  • Amerika mütecavize karşı misillemede bulunacak Bakan;Amerikanın,Churchİll'in 1940 da ingiltereye sunduğu kan,meşakkat ve gözyaşı reçetesine muhtaç old uğursu söyledi Vaşington.1 A.A.{Renter' Amerika D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1951
  • T.C.Ziraat Bankası Vadesiz Tasarruf hesapları 30-Aralık 950 çekilişinde:Ankarada Kavaklı deredeki ev Ankarada 25923 numaralı hesap sahibi Nusrei A+uk'a 10.000 lira Sorgun da 75 numaralı hesap sahibi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Dün 4.1 galibiyetimizle neticelenen Ankara Atina garnizonları karşılaşmasında.Yunan kalecisinin güzel bir kurtarışı Dünkü mühim maç Ankara-Atina Garnizon maçım dün 4-1 kazandık i!Çok hâkim bir oyun çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Austria takımı hafta ortasında geliyor Evvelce,şehrimize müteaddit defalar ziyaret etmiş bu lunan,Avusturyamn «Austria» futbol takımı,önümüzdeki perşembe günü şehrimize gelecektir.Hâlen,Avustur ya fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Neşriyat Yeditepe'nin yılbaşı sayısı Şehrimizde on beş günde bir ya yımlanmakta olan Yeditepe adlı edebiyat ve sanat gaze_tesinin 15 inci yeni yıl sayısı dolgun bir şekilde çıkmıştır.Bu sayıdaki imzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Beşiktaşın kongresi başka güne bırakıldı Jün sabah,saat 9,30 da yapılması lâzım gelen Beşiktaşlıların kongresi,yılbaşının ertesi gününe rastlaması dolayısiyle,başka güne tehir edilmiştir.Kongre,muhtem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • T.C.Ziraat Bankası Bafra Şubesinden Kızılırmak kenarındaki kooperatiflerle köy birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Marşal plânından geniş arazi sulamaya müsait randımanlı motorlu ve motorsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Islar bul üniversitesi Rektö lügünden:aabancı dil imtitıanlan 1951 şubat ayının ilk haftasında yapılacaktır,imtihana girecek öğrencilerin 1951 ocak ayının ilk haftası içinde imtihan harcını yaptırarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • izmir Belediyesi Eshot idaresi Umum Müdürlüpnıfen:Asgarî.5 fabrika tonajında çelik karaserili baskülân «Karoseri otomatik devrilme tertibatını haiz» ve bir takım anahtar kriko buji,teker anahtarı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • P.T.T.jşletme Genel Müdürlüğünden 1 idare ihtiyacı için altı adet kftröserili kamyon kapâlj zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kamyonların ambar teslimi muhammen bedeli 57600 lira geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1951
  • Örnek bir şampiyon Bugüne kadar yaptığı 150 kadar karşılaşmanın,sadece birini kaybeden şampiyona» dünyanın en iyi boksörü gözüyle bakılmaktadır rVV/N/VS/W^/S/WWV^/N/WX/X/N/^N/N Amerikalıların mâruf Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor