Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Korede müttefikler 10 mil geri çekildi General M.Ridvay,nihaî zaferden emin olduğunu söyledi Tokyo,29 A.P.Kore cephesinden bugün alınan ha herlere göre umumî vaziyet şu merkezdedir:Kızılların sayıca ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • rmara,Karadeniz avzasında fırtına Dün gece sulu şekilde kar yağdı.Vapur ve uçak seferleri aksadı Bir müddettenberi yazı andıracak kadar iyi giden havalar evvelki gün âni bir şekilde bozmuştur.Şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Eflâtun'un mezarı Kon yada bulundu[ Konya,29 A.A.Konya Müzesi asistanlarından Mehmet Önder'in yaptığı incelemeler sonunda büyük" Yunan filozofu Eflâtun'un mezarının Konyada olduğu anlaşılmıştır.Bu inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • harabının olum yıldönümü Büyük Türk âlimi Fârâbî'nin lölümünün 1.000 inci yıldönümü ihtifali dün saat 14 te İstanbul Üniversitesi yeni Fen Fakültesinde yapılmıştır.Resimde bu merasimde bulunanlardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Claude Farrere'in mesajı Bugün Türk dostu ve tanınmış Fransız edibi,Kore savaş birliğimizin bir sehamet misali teşkil ettiği için sevinç ve şeref duyduğunu bildirdi Büyük Türk dostu Claude Farrere Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Bankalar umum müdürleri toplandı Bankalar faizleri indirecek Kredi faizlerinin indirilmesi ile ticaret âleminde bir ferahlama hissedilecek Ankara,29 MİLLİYET)Memleketimizde bulunan yer li ve yabancı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • John Foster Dulles'in demeci Yegâne tesirli müdafaa ir Dünya medeniyeti beşi şısında seyirci kalacak ğinin barbarlar tarafından istilâ ve tahribi kar-Amerika,kendini müdafaa edebilecek bir Amerika olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Kızıl Cinde Amerikan emvaline el koydu Komünist Çinliler bankalardaki bütün Amerikan mevduatını da gasbetiiler Hongkong,29 A.P.Çin komünist rejimi dün,kızıl Çin hudutları dahilinde bulunan bütün Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Esrarlı hâdise On bir yaşında bir çocuk,bir tecavüz hâdisesini aydınlatacağı sırada ortadan kayboldu Savcılık,Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı,11 yaşlarında küçük bir şahidin kaçırılması hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Sicilyada.Etna yanardağı eteklerindeki Milo köyU sakinleri,ilerleyen lftv önüne tasıâ'lr'.au Meryem Ana rıoyiceH Önünde bu âfetten kurtanlmalan için dua ediyorlar.Yanardağın 25 sanedenberi faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • 4—Göçmen iskânı meselesi Bazı gazetelerin yersiz neşriyatı alâkalı makamlarca cevaplandırılıyor Ankara 29 T.H.A.Bulgaristandan gelmekte olan göçmenlerin barındırılmal'arı ve iskânları hakkında zamanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • mist derg'sinin mühim bir yazısı 'deki zayiatımızı ediyorlar Rusya kayıplarımıza sebep olarak Amerikan askerlerinin ilim ı I ini göstermekle aramıza nifak sokmağa çalışıyor Londra,29 A.A.Ekonomisi der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1950
  • Almanyanm birleştirilmesi Bonn,29 A.A.Batı Almanya Başbakanı Adenauer'in Almanyanm birleştirilmesi hususunda Doğu Almanyanm muzakere teklifini kabul edeceğiai bugün bildirmiştir.İnanılır kaynaklar Ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Opera binası inşaatı Opera binasının yarım kalan inşaatını tamamlamak ü-*ere iki Fransız inşaat firmalının mümessili Belediyeye müracaat etmiştir.Belediye heT iki firmanın teklifini de ayrı aya tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • l.iman ve Gemi doklarında ki işçilerin za misteği Liman ve Gemi Doklaaı Sa nayı İsçileri Sendikası Devlet Denizyollarına müracaat ederek işe i ücretlerine yüzde alt mış miktarında bir zam yapıl masını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Okullarda yılbaşı tatili k,orta okul ve liselerde ı,ıinci kanaat notu donemi sona ermiştir.Bugün bütün okullarda öğrencilere karneleri dağıtılacak ve okullar bir hafta müddetle tatil yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Adana Güney Akdeniz seferinden döndü Adana vapuru dün saat 15.30 da 53 yolcu ve 280 ton yükle Doğu Güney Akdeniz seferinden dönmüştür;Adana ile Mısıra gitmekte olan 26 kişilik bir teknisyen grupundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Noel Baba Çanı süsliyen Türk aileleri arasında bize Noel bayramının ne ifade ettiğini bütün tafsilâtiyle izah edecek acaba kaç kişi vardır?Herhalde çok olmasa gerek.Buna rağmen bu âdet bizde de kökleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • öldürmeğe teşebbüs etmiş Samatyada evvelce bir hâdise olmuş ve Ali isminde biri kavga ettiği ev sahibi Men mede tabanca çekmişti.Öldür meye teşebbüs suçu ile adliyeye verilen sanığın duruşma sına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Adliye koridorlarında bir hâdise Kıristina isminde bir kızı ıınavutköyünde zorla kaçırmaya teşebbüs etmekten sanık olarak adliyeye verilmiş olan Ali Soykan ağırcezada yayılan duruşmasından çıkar ken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • ir Yedikule,Narlıkapı Surı Ohannes Ermeni kilisesinde Kc rede şehit düşen kahramanla Ti mı/m ruhlarını taziz içir yarın saat 10-11 sıralarındı mevlit okutturulacaktır,ir Knapp boyahanesi işçiler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • f ârâbînin 1000.öîüır ılı ihtifali yapıSd Dün saat 14 de Üniversite Fen Fakültesi konferans salonunda yapılan anma töreninde büyük âlimin hususiyetleri belirtildi Büyük bilgin Fârâbî'nin 1000 inci ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Kartal cno yeti Yengesini öldüren sabıka!hapiste de bir mahkûmu öldürdü Bir müddet evvel Kartalds bir cinayet işlenmiş ve Rahm Kcç isminde bir sabıkalı yengesi Nuriyeyi bıçakla 11 yerinden vurarak öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • HALKINSESİ* i Çam i p Bir okuyucumuzdan al-V dığıraız mektubu ilgililerin v nazarı dikkatini celbetmek üzere aşağıda neşrediyoruzt?Her sene aralık ayi-nın on beşinden sonra şen.K rimizde bir çam katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Ekmek buh ram Buhranı ekmek yerine çörek pişiren fırınlar yaratıyor Yılbaşı münasebetiyle evlerde yoğrularak serat fırınla rina pişirilmek üzere gönderilen çörek ve pide miktarı bir hayli artmıştır.Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Yılbaşı gecesi şehrin emnT vet ve asayişi temin edilece1 Yılbagı akşamı şehirde em niyet ve asayişi temin etme' maksadiyle Vilâyetçe gerek tedbirler alınmıştır.Bu vesil ile Vali ve Belediye Rei Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Av derisi piyasasının hazırlıkları sona erdi Yakında açılacak av derisi piyasasının hazırlıkları sona ermiştir.Bugünkü alıcı fiatları şöyledir:Erzurum sansarının çifti 260 270 lira,Karadeniz sansariar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • ««Türk Denizcilik Cemiyeti» kuruldu Türk denizciliğinin inkişafım sağlamak maksadiyk «Türk Denizcilik Cemiyeti adı altında yeni bir cemiyetin tesisi için faaliyete geci-ımistir.Kurucuları arasında tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Büyükada açıklarında bulunan ceset Büyükadada Pazar iskeles!sahilinde bir erkek cesedi bulunmuş ve yap.'lan inceleme şortunda bunun Büyükadadr Aya Dimitro kilisesinin ahırında yatıp kalkan 67 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Göçmen misafirlvanesindeki müessif kaza Evvelki gece Zeytinburnun daki Göçmen misafirhanesinde bir kaza olmuş ve ranzalaı dan birinin çökmesi sonunda sekiz göçmen muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Zeytinburnu Göçmenevi tamir ettirilecek Göçmenlerin iskân iğlerine sarfedilmek üzere Tarım Bakanlığınca vilâyet emrine 45 bin liralık tahsisat verilmiştir.Bu parayla Zeytinburnun daki Göçmenevi tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • münasebetiyle 27 Aralık 1950 çarşamba günü büyük şair Mehmet Akif'in ölüm yıldönümü idi.İstiklâl marşını bizlere ölmez bir hâtıra olarak hediye etmiş olan Akif'in şahsiyeti hakkında şimdiye kadar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Beykoz kaymakamı Emniyet Genel Müdürlüğü şubo müdürü oldu Beykoz kaymakanu Nanuk Erverdi Emniyet Genel Müdürlüğü şube müdürlüğünü tâyin edilmiştir.İstanbul polis okulu dahiliye müdürü Salih Zeki Bayul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Şoförler,cemiyetlerinin ida re heyetini tanımıyorlar Şjgfijrter Cemiyetinden bit heyet dün BlOge kEonomi vt Ticaret Müdürlüğüne müracaat ederek evvelce yapılmış olan kongrenin ve bu kongre de seçilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Kahvede rzaaiet çıkaran sarhoş Mehmet isminde biri dün gaat 16 sıralarında Vilâyet ko Bağının karşısındaki Ramazanın kahvesine sarhoş bir halde gelerek rezalet çıkarmış;Alemdar karakoluna gJtyıülen sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Memleketimize antimuan satmak istiyen firma Yunanistandan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimize antimuan satmak istediğini bildirmiştir.Bu teklif Oda tarafından alâkadar tücc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Patriğin t i Kum Ortodoks Patriği Athenegoras bugün Rum okulla rmdaki öğretmenler şerefine HeybeMaciadaki Ruhban nıek tebinde bir öğle yemeği vera» çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Eroin imal etmekten sanıl.İhsan Sekbanın muhakemesine yeniden başlandı Beyo^lundaki Sekban apart sahibi İhsan Sekban bir müddet evvel eroin imâl etmekten sanık olarak yakalanarak adliyeye verilmiş vt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Dün Nişantaşı ve Aksarayda iki ev yandı Dün saat 14 ie Nişantaşm da Güzel Bahçe sokağında A razyan apartmanının" 2 nci k;tında oturan karikatürist Ra m iz Gökçenin dairesinde,sc ba borusundaki kurumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Bursddâ Beyazıt ve Muradiye medreseleri verem dispanuser Şehrimizde harap ve met rûk bir halde bulunan Yıhi inn Bayazıt ve Muradiye me reselerinin tarihî kıymetlerne önem veren Sağlık ve Sos yal Yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • 4 yaşındaki oğlunu diri diri gömen baba Konya İlginin Mecidiye köyünde emsali görülmemiş bir cinayet işlenmiştir.Bu köyde oturan 40 yaşlarında ve üç defa evlenen bir çocuk babası Kâzım Tuna,tekrar evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1950
  • Izmirde Papalık Meryem ananın mezarından bahsedilmesini istemiyor Meryem Ananın mezarının Efes'dc «Panaya Kapulu» mev kiinde olduğuna dair ileri sürülen iddialar,çok eski olmakla beraber,bütün Hıristi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Ingilterede seferberlik Z.sınıfına mensup asker ve subaylar silâh altına alınacak I Londra,29 A.A.Afp)ingilterede Z.sınıfına mensup asker ve subayların bir kısmı ilkbaharda talim görmek üzere askere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Suudî Arabistanda sıkı yönetim ilân edildi Kahire,29 A.P.Arap haberler ajansı tarafından bildirildiğine göre,dün,Suudî Arabistanm Mukkala eyaletinin Kuveyt Sultanının sarayı önünde ce'reyan etmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Amerikan Bankaları ihtiyat akçeyi artırıyor Vaşington,29 A.P.Birleşik Amerikanın ihtiyatlar federal bürosu dün,Amerikan millî bankalarının ihtiyat akçelerinin,artırılması hakkında bir karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Beş köyü iareler istila etti Ankara,29 A.A.Tarım Bakanlığından aldığımız malûmata güre.Balıkesir'in Durak bucağına bağlı beş köyde sürüler halinde fareler görülmesi üzerine Bakanlıkça bunlara karşı şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Istanbul Belediye»!ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman 42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE I YHÂ Vapuru 30 araiık'tâ limanımızda beklenmekte ve 2 Ocak'ta PİRE NAPOLİ ÇENOYA NEW,YORK BOSTON BALTİMOR ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Siyanı,komünizme karsı mücadeleye hazırlanıyor Vaşirıgton,29 A.A.Afp)Siyam bahriye kurmay başka,nı amiral Jan Paşuranon uçak la Avustralyaya hareketinden ovvel şunları söylemiştir:«Siyam Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Otomobil sanayii_Amerikan otomobil sanayii harp istihsali sahasına donuyor Detroit,29 A.P.Geniş ölçüde fakat geçici bir işsizlikten sonra.Amerikan otomo bil sanayiinin harp istihsali sa' hasına dönmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Jeep imalâtı arttı Vaşington,29 A.A.Lps)Amerikan hükümeti jeep otomobilleri imâl eden fabrikalarına 24 milyon İngiliz liralık siparişte bulunmuştur.Son model olan bu jeeplerin motörü,sualtında olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Bir motor kazasında 114 kişi öldü Auckland,29 A.P.North İsland'da,Plenty körfezinde Tauranga limanı ağzında dün gece vuku bulmuş olan bir kaza neticesinde bir motor parçalanmış ve içinde bulunan 14 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Doğu Almaııyadan kaçanlar artıyor Berlin,29 A.A.AfpO 1 ocak 1950 tarihinden sene sonuna kadar Sovyet bölgesinde vazife gören halk polislerin den 1013 ü kaçarak Batı Berlin'e iltica-etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Japonya barış andlaşması Vaşington,29 A.P.Birleşik Amerika dün Sovyet Rusyaya tevdi etmiş olduğu bir nota ile,Japonya barış andlaşması için kullanılacak herhangi bir Rus vetosunu önlemistir.Amerika,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Birleşik Amerikada yazı makineleri Birleşik Amerikada 6.000.000 dan fazla yazı makinesi kullanılmaktadır.Bunlardan 300.000 i elektrikle işler.Birleşik Amerikada havacılık Birleşik Amerikada,on yedi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Demirperde gerisinde mı ıı ı ı ıı t I ıı m ı ı ıı M.V.D.nin faaliyeti Sovyet gizli polisi nasıl çalışıyor?Sovyet gizli polisinin vecizesi «Elimizden kimse kurtulamaz» dır.M.V.D.bu vecizesini tatbik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • bütün bu ihtiyatî tedbirlerin gizliden gizliye alındığı zanhedilmemelidir.Bilâkis hizmetçilere Çok açık emirler veriliyor,hattâ dostlara,bakkal,kasap,manav gibi esnafa bile bu yolda tenbihlerde bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Balı Almanyada atom pili imal edilecek Dusseldorf,29 A.A.Alp)Kolonya,Bonn üniversiteleri ve diöer Alman ien müesseseleri uzman ve bilginleri komis yonunun otuz beş üyesi tarafından atom fiziği sahasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • î| Almıyacağimız i ibret dersi i v Kore harekâtının son 8 şekii ve bilhassa kızıl Çiv£ nin ateş kesilmesi hakkın-X daki teklifi reddetme.g W dünya sulhunu çak ciddî X bir suretle tehdid eden ye-S ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • Trygu» Neol mesajı 1—M—I I Tecavüze karşı her an hazır bulunmalıyız İçinde bulunduğumuz tehlikeli devrenin ne vakit sona ereceğini kimse kestiremez.Lake Success,29 A.A.Afp)Birleşmiş Milletler Genel Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1950
  • LEVENT MAHALLESİ M f.Emlâk Bankası tarafından inşa ettirilen Levent mahallesinden bir görünüş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • I r t-•w 'WSA Istanbul Defterdarlığından' Kıymeti V Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 513—451 Beşiktaş,Ortaköy Mah.Morka.600 45.ranfil ve Ayaydın So.53 ada,13 parsel eneski 17 taj 15,19 kapı sayılı 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • anbul Belediyesine!Mahall* Inebey Sokak Kapı No.Pazarcık A.Beyazıt Koca M.Paşa C.Hacı Evhat Samancı odaları İne bey Pazarcılc Cambaziye Hisarlatı Hacı.H.af a Gümüş halkalı Abdi çelebi Demirci Osman İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • istanbul Defterdarlığından b Sıra;Hesap:manalle:Adı ve Soyadı İSİ i.îş.adresi 1 Matrah:Ni^bşti Kazanç F Zam 'Buhran M.Zam Kira Ceza İh.No.t.sı Sür*;541 As^ Mes Leon Adler Toptan Bo-Yenisei!a£ası 240.%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • tpmcsomajatfimnnnarx ¦¦peMMBMNHKUm^:lOrüJTB-JVC.t l,İkramiye planında EV" E V itef?E V EV ve müteaddit para ikramiyeleri BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikra miye keşidelerine iştirak edecekleri gibi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • Dün de 835 göçmen yurda geldi Edirne,29 Milliyet)Bugün şehrimize 835 göçmen daha gelmiştir.Burada misafir olarak bulunan göçmenler pey derpey İstanbula sevkedilmek tedir.Son gelenlerin ifadelerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • Hiudistanda çiçek salcını arttı Karachi,29 A.A.Afp)Üç gün içinde 24 kişinin ölümüne sebep olan çiçek salgını dolayısiyle bütün halkın aşılanmasını sağlamak üzere Bru risal'de iki gün için saat 11 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • BHOMCfMlTiUM kam ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280.80 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 U.44.128 10-İsviçre Fr.G4.03 G4.03 100 Florin 73.68.40 73.08.40 100 Belçika Fr.5.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • BEYOGLu ALKÂZAR 4^562)1 Altın hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Hüell zar.İNCİ 84595)1 Zaman melodisi.ELHAMRA 42236)1 Borjiy&ların intikamı.LALE 43595)1 Cesur yüzbaşı.İPEK 44289)1 Altın hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • Lokman Hekim p Doktor Hafız Cemal j j Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat.10.30-12,c-gie-den sonra 14.30-17 de hasta "I kabul eder.İstanbul.Dii vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • Sahitıi:N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiile idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yor:N.A.ve A N.Gazetecilik Kollektif Şirke Matbaası Basıldığı y» Ebüzziva Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • manı Belki o da sevmiş,o sevgi ile yanmış,yanarken bi le gülmüş,onu yakan sevgi bi ze ışık olmuştu.Derdimden anlayan,kederime ortak olan bir o vardı bü akşam.Aşağıda deniz enin çırpınışlarla sahile vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış programla-13.00 Haberler 13.15 Da,n;müziği P1.13.30 Radyo s:lon orkestrası konseri 14.01 Şarkılar.14.45 Haftamı programı 15.00 Dr.Galip A taç hakkında konuşma 15 10 Türküler.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • Y*J KİRDAN AŞAĞI 1 Sözün bölümü,Kartlaşmış hayvan;2 Bir cenup vilâyetimiz;3 Bir nota.Şikâr;4 İngilizce son,Sonuna R)gelirse ücretle çalışan kimse;5 İzmit körfezinde bir yer;6 Güç,Beş parmak içine;7 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1950
  • lie.20 R.E ARALIK 19 5 0 1370 Cumartesi 1366 Ru.17 K.E VAKİT VASATI EZANI Güneş ö*le İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.21 12.13 14.32 16.44 18.23 5.36 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Yugoslavya Rusyayı itham etti Belgrad,29 A.A.Yugoslav Dışişleri Bakam Karaeıj bugün Rusya ve Komünist Çini dünya sulhunu baltalamakla itham etmiş ve fakat Yugoslavyanın boyun eğmiyeceğini ilâve etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Essrar'ı hâdise T Bastarafı Birincide 1 ve tafsilâtı şudur:On gün ka dur evvel Kazlıçeşmede bir fci u.o oü.uğ ve bu semtte oturan Halime Aksoy ismindi pir kadına,evinin pencere»»,den 4 el t»teg edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • VAŞİNGTON ELÇtSt »E KAN VERDİ Vaşington,29 AP.Büyük elçi Feridun Cemal Sn fcin'le elçilik memurlarından J9 kişi bugün Kerede Türk yaralıları için yarımşar litre kan vermişlerdir.Amerikan Kızılhaç teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Kızıl Çin r Bastarafı Birincide "1 Bu emirle;mahallî idarelc rin Amerikan emvali hakkın,da tahkikat yapmaları da is tenmektedir.Fakat,Çin'de bulunan Amerikalıların,ban kalardaki hesaplarından yol para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Amerikan ticaret bakanına eöre Vaşington,29 A.P.Truman,dün bir basın toplantısında Milliyetçi Çin'e karşı ta kip edilmekte olan Amerikan siyasetinde bir değişiklik olup olmıyacağı sualine cevap vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Üvey kızı ile yaşayan bir baba!Savcılık dün çok çirkin bir tecavüz ve ölümle tehdit hâdisesine el koymuştur.Savcılığa bir dilekçe ile müracaatta bulunan ve Arnavutköyünde oturan Ayşe isminde bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Claude Farerre*in mesajı r Bastarafı Birincide 1 Aym zamanda bu hususta,ki sevincime,hayrattlığuna,ve acılarıma bütün Fransanm da iştirak ettiğini belirtmek isterim.Tath Anadolumusun uzağında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Korede müttefikler T Busturafı Birincide 1 batısında 5 İlâ g bin me-v çutlu b}r kızıl kuvvet bulun dugu açıklanmıştır.Kızılların cephenin merkez kesiminde,Yongchon'un güneyinde yıgı nak yaptıkları gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Bankalar faizleri indiriyor T Bastarafı Birincide 1 diat faizlerinin tarifelerinin yeniden tetkikidir.Bugün yapılan toplantı sonunda bu hususa ait bir proje hazırlanmıştır.Alman kararlar kredi faizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Milliyetçi Çin ve Amerika Vaşington,29 A.A.Afp)Hongkong'dan verilen bir haberde Birleşik Amerikaya ait paralara Çin hükümeti tarafından el konduğunun bildirilmesi üzerine Ticaret Bakan lığı sözcüsü be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Yeni spor teşkilâtı kânunu Ankara,20 T.H.A.Devletin spor işlerine müdahale idaresi,yerine kulüplerin daha demokratik esaslara göre İdare edilmesi hususundaki kanun tasarısı tamamlanmıştır.Hazırlanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Göçmen iskânı meselesi T Bastarafı Birincide 1 »ene basından hududun ka pandığı 7/10/950 tarihine ka dar Buîgaristandan 30.778 göçmen ile Avrupa kamplarında)ve Yunanistandan da 2.37 mülteci olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • RIHI RfflTI ^flilP^fefi Bugün Galatasaray Admir a Sarejevo Vefa karşılaşıyor Bugün,İnönü stadında yapılacak olan Galatasaray Admira maçının hitamında saat 14.30 da da Vefa ile Sarejevo karşılaşacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • 949 ve daha evvelki y»!lar darrgasrı faşıyan ve 951 yılında damgalanması gereken ölçü ve öîçü âleti sahibi resmî daire ve esnafın dikkat nazarına Belediye Başkanlığından:14836 sayılı ölçüler tüzüğünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • inşaat noksanları i,una!ettirilecek Devlet Demiryolları Merkez 1 No.İn Safına ma Komisyonunda^ 1 2490 sayılı kanunun 51 nci maddesine tevfikan müteahhit nam hesabına ve fiat birimi esası üzerinden açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • TürK Yunan rr u takımları Ankara,29 MİLLİYET)YuucU ordu karmasına karşı cıktıcak ordu karma takımımızın kadrosu şudur:Remzi Rıdvan,Mehmet Mustafa,Necdet,Eşref Erol,Refik,Recep,Fahrettin.Salim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Ekonomist dergisinin mühim bir yazısı T Itastarafı Birincide 1 Başkan Trumanm karşıladığ ¦şekilde karşılamış ve meclisin yetkisinin lüzumlu olmadığı kararma varmıştır.Bu ka ran şüphe ile karşılayan mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Mohini Ankarada Yavru fil Hayvanat bahçesindeki hususî pavyona nakledildi Ankara,29 A.A.Hindi?tan Başbakanı Pandit Nehru nun Türk çocuklarına hediyı ettiği Mohini adlı yavru fi] bu sabah saat 7.20 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • TBastarafi birincidel Uçak seferleri de lıava muhalefetinden inkıtaa uğramıştır.Bu arada dün gelmesi icabeden B.E.A.ve P.A.A,uçakları Yeşilköy'e gelmemiştir.Dün gece saat 9 dan itibaren şiddetli rüzgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Sadıkoglu şilebi de fırtınaya tutuldu Cezair,29 A.A.Afp)Türk bandıralı 9.000 tonluk Sadıkoğlu şilebi dün direkleri kırılmış ve güvertesi harap olmuş bir halde Cezair limanına girmiştir.Zonguldak kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Almanyada karakış Bonn,29 A.A.Afp)Batı Almanyada şiddetli bir kış hu küm sürmektedir.Dün gece termometre nakıs 21 e kadar düşmüştür.Bütün memlekette sühunet derecesi 10 duı.Bu soğuk dalgası bazı kazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • ispanyada soğuk dalgası esiyor Madrid,29 A.A.Afp)İspanyayı bir soğuk dalgası kap İnmiştir.Pyrenees ve Asturies'ye çok kar yağmıştır.Pajares ve Orduna geçitleri kapanmıştır,Bonaygua geçidinde kar tabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Yugoslav İngiliz münasebatı Londra,29 A.A.Mare şal Tito,Yügoslavyadaki İngiliz askeri ataşesi Claude Dewhurst'i kabul etmiştir.Resmî çevreler bunun.Mareşal Tiio'nun batılı devletlerle dostane münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • z savunması Kahire,29 A.A.Yunanistan Başbakanı Sofokles Ve nizelos,bugün Kahirede verdiği beyanatta yakında Vaşingtonda Akdeniz savunması üzerinde yapılacak görüşmele re Türk ve Yunan heyetlerinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • Sağlık Bakanının bey anatı Yalova kaplıcaları ve oteli 30 sene vâde ile bir yabancı firmaya verilecek_İzmir,29 T.H.A.Haftc I başında İstanbuldan hareketle Marmara ve Ege-bölgesindı tetkiklerde bulunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • John Fosterin demeci r Bas arHÜ Birincide 1 nı ele geçirmeye muvaffak olduğu takdirde bu üstünlük nisbetinin hiçbir kıymeti kai mıyaeaktuv Sovyet Birliği açıkça taarruz harbine,tecavüz hareketine giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • O 'EİATÖH Dr.Çavit Gönce* BİRİNCİ SINIF Umumi baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Beyazıt OkçuUrbMi H Tfcl:Muayene:23&7$ 1 *sül B Tiar 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1950
  • İstanbul Defterdarlığından s Adı ve soyadı Adresi Damga resmi Ceza Ura K.L.İ1& Ki m I ı ı ı ı ı 1-1-r—1—ı t.Sezen Kolektif Şirketi ortakla-Galata Eski Gürarüfc Ada 31,64 15,82 rı Asım Gören ve Muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1950
  • ABONE FÎATUISÎ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 18 3 8 1 S Yabancı memleketler İçin iki misMdir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 ncl sayfa santimi 4 Ura 3 UncU 4 4 üncü 2.5 İlân sayfasn switim' 2 Doğum,Nikâh,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • DEVREN SATILIK DÜKKÂN Sultanahmet Sanat okulu sokağında 6 numaralı işlek bir bakkaliye dükkânı devren satılıktır.Her zaman içindekine müracaat edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • T.C.Ziraat Bankası Bafra Şubesinden Kızılırmak kenarındaki kooperatiflerle köy birliklerinin İhtiyaçlarını karşılamak üzere Marşal plânından geniş arazi ¦ulamaya müsait randımanlı motorlu ve motorsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • İYENİ İLANCILIKdikiş ve nakış makinelerini tercih ediniz.Makina Fiat Vade şekli ve daimi Servis sizi her halde memnun edecektirrürkiyenin her tarafındaki PERAKENDE fiatlar:3 Ay vade ile 160 TL.Peşin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • İstanbul Defterdarlığından Sua Adı Soyadı u ı Şükrü îzgiç Nazmi Gütbüzoğlu Cemal Ak:Hüseyin Ercan Ali Himmet Taşol Cenap Şengel Cevat Ayaz ve Yuşa Kura!Oğuz Akol Mordohay Branova Ömer Tirnoçin Seracet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • TAKSİTLE A T A Ş Galata Tahir Han kat 4 Telefon:44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Sıtma Savaş Bölgeleri için 25 kalem tutarında 6İ çeşit defter ve cetvel bastırılacaktır.2 Bastırılacak olan defter ve cetvellere muktazi kâğıt vesair malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • iller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı kasabaların su etüd ve projesi yaptırılacaktır.Tahmini muvakkat Kasaba İli bedeli teminatı 1 Cumaovası İzmir 3000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • Istanbul Deftardarlığıncfan Adet Cinsi 1 Ditriş marka iplik çiftleme makinesi Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Yenicami Şubesince ka zanç vergisi borcundan dolayı haciz altına alınan yukarıda ciı\ve mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • istanbul Defterdarlığından Adet Cinsi X Alman marka mâateferruat dokuma makinası Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Hocapaşa Şubesince ka,zanç vergisi borcundan dolayı haciz altına alınan yukarıda cint v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.12.1950
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden:1 Ipsalada Paşah mer'asi namiyle anılan 458 numarada Kayıtlı '30000' dönüm kadar araziden mezruata elverişli olan yerler ı 8/11/953 tarihine kadar kiraya verilmek üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan