Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Truman yıl sonu gezisine çıkıyor Vaşington,28 A.P.Trunıan'ın yarın öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı yatı «Williamsburg» la bir yıl sonu gezisine çıkacağı bugün Beyaz Saraydan bildirilmiştir.Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Ankarada butrday yüklü bir kamyon yolda bir arızaya uğramış ve şimdiye kadar misline ender rastlanır şekilde birdenbire altüst olmuştur.Yukarıdaki resimde kamyon bu haliyle görülmektedir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Kızıl Çin mallarına el konacak Vaşington 28 A.A.Usis Yetkili bir kaynaktan bildi rildiğine göre.Amerikanın ik hafta evvel aldığı kararları hür devletlerin de kabul ede rek komünist Çin mallarına e koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Kasım Gülek K.Gülek'in basın toplantısı C.H.P.Genel Sekreter dünya ahvaline temas ederek millî birlik mevzuu üzerinde durdu Ankara,28 T.H.A.C H.P.Genel sekreteri Kasın Gülek bugün Parti merkezin.Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Mohını ye Ultraseptil verildi Yavru fil,dün Ankaraya götürüldü Hindistan Başbakanı Pan dit Nehrunun Türk çocuklarına hediye ettiği yavru fil Mohinb dün trenle Ankaraya nakledilmiştir.Soğuk algınlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Atatürk'ün Ankaraya gittiği gün Atatürk'ün Ankaraya ilk olarak ayak bastığının yıldönü maııe rastlayan evvelki gün Ankarada geçen yıllardakine nazaran çok daha parlak tezahürat yapıldığını dün vaz* mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Amerikanın müdafaası için gerekli tedbirlere bas vuran Millî Savunma Bakanı Marshall bir toplantıdan çıkarken Bir düşman taarruzuna karşı Amerikada müdafaa tedbirleri arttırıldı Vaşington,28 AA.A-j ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Akdeniz savunması Kahire 28 A.A.Reuter)Dün öğle yemeğinde Nahas Paşanın evinde,Yunanistan ve Mısır Başbakanları Venizelos ile Nahas Paşa Akdeniz savunma meselelerini gözden geçirmislerdir.Noeli ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Avrupanm müdafaası ve silâhlanması için mühim kararlar alan üç büyükler Dışişleri Bakanları,Brüksel konferansından ayrılırken Kızıl tecavüzü önlemek üzere Avrupa ve anyadan sonra Italyanında silâh ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Yugoslavya tehdit ediliyor Dün bir konuşma yapan Tito,660 bin kişilik peyk ordularının tecavüze hazırlandıklarını söyledi Belgrat 28 A.A.United Press)Mareşal Tito bu aksam Yugoslavyanın Rus.peykleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Millî Eğitim Bakanı Malatyada Malatyalılarla bir konuşma yapan Tevfik Heri,««Bu devre D.P.Milletvekili çıkaramadık diye üzülmeyin hepimiz cmrınızdeyizj» dedi Malatya 28 MİLLİYET)Millî Eğitim Bakanı Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Tetkik gezisinden dönen Cumhurbaşkanı garda Başbakan.B.M.M.Başkanı,Genelkurmay Başkanı,Bakanlar ve Milletvekilleri tarafından karşılandı t Ankara,28 Milliyet)Üç gün evvel tetkiklerde bulunmak üzere Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Yeni Kaymakamlar dün kur alarmı çektiler Bir hitabede bulunan içişleri Bakanı Nasuhioğlu,su veya bu kaza diye bir şey olmadığını ve demokrasi mücadelesi içinde bulunduğumuzu belirtti'.Ankara,28 MİLLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Dz.Yolları idaresi ve yapılar değişiklik evlet Denizyolları U mum Müdürlüğüm tâyin edilen Yusu Ziya Öniş yeni vazifesin* başlamıştır.Yeni Umun Müdürü için Denizyollar yabancı bir mevzu değildir Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Dün vazifeye başlayan Deniz yollarının yeni U.Müdürü Yusuf Ziya Öniş makamında Yusuf Ziya Öniş yeni vazifesine başladı Denizyollarının yeni Umum Müdürü,951 malı yılını* başlangıcı olan marttan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1950
  • Birliğimizin Korede gösterdiği kahramanlıklar karşısında dün önderdi Gl.Tahsin Yazıcı,Çinlilerle yapılan çetin savaşı teferruatı ile ve esaslı surette yeniden izah etti Koreden gelen bîr Alman gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • K ISA HABERLE?if İstanbul vapuru dün Hayfa seferinden dönmüştür.Gemi külliyetli miktarda porta,kal ve mandalina getirmiştirif Sanyerde yeni inşa edilen Maden karakolu dün açılmıştırif Tekel Genel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Mali meseleler ingilterede vergisinin tatbi Memleketimizde gelir vergisinin tcttbikına geçildiği şu sırada Büyük Britanyada bu verginin ne şekilde tatbik edil diğini gösteren bir yazıyı fayda olur mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Sular idaresinin 951 yılı bütçesi tasdik edildi Sular İdaresinin 951 yılı bütçesi dün Vali ve Belediye Reisi tarafından tasdik edilmiş,tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Halkevlerinde içki satılıyor Son zamanlarda şehrimizdeki bazı Halkevlerinde açılan büfelerde,içki satıldığı yolunda Vilâyete vâki şikâyet ler üzerine durumu tetkik ettiren Vali ve Belediye Reisi Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Sabun piyasasındaki durgunluk Sabun piyasası durgun gitmektedir.Dün piyasada koku lu sabun 130 140,kokusuz 120 1.30,Ayvalık malı prina sabunları ise 85 90 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Pakistanlı bir firma mensucat ve i\T lik satmak istiyor Pâkistandan,Ticaret ve Sa nayi Odasına müracaat eden bir firma memlcketimizdı:mensucat ve iplik satmak is tediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Müsteşrikler kongresi şehrimizde toplanacak 1951 yılı başında,şehrimi?de toplanacak olan müsteşrik lcr kongresine katılacak yabancı âlimlerin memleketimizi ziyareti esnasında kendile rinc her türlü ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Cankurtaran helikopterler Amerikan rd su ı İradından otuz beş kişi,kıtaları ricat ederken geride kalmışlar.Dağ başlarında,kar sahralarında dolaşarak komünistlerden uzaklarda günlerce dolaşmışlar.İçler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Aleko Bacanosun ölümi san'at muhitinde teessür uyandırdı Tanınmış bestekârlarımızdan Aleko Eacanos evvekli g ce çalıştığı gazinoda fenalaşmış ve ilk tedavisi yapılma] üzere kaldırıldığı Beyoğlı hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Halı fiatları yükseliyor Yün ve pamuk fiatlannn yükseli.1?hah fiatlarına da tesir etmiştir.Evvelce metres 20-22 lira olan Gördes halılarının fiatı 24 e,23 24 lira olan Demirci halıları 26 liraya,28 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için 1 yıl hapse mahkûm oldu Cumhurbaşkanına ve Hukûmete hakaret mahiyetındt söz sarfetmekten sanık olarah mahkemeye verilmiş olan Beşiktaş sakinlerinden Sinan is mınae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Eir yılda »0 bin sandık yumurta ihraç edildi Yumurta piyasasında suı,günlerde bazı yükselmeleı m içtir,tstihsal bölgt Ierinde kışın başlamasiyle yu tn ta sevkiyatının güçleşmesi hatların yükselmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Ticaret Ofisinin elindeki kalayların satışı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından Ticaret Ofisine verilen bir emirle,Ofisin elinde bulunan kalayların bundan böyle devlet dairelerine piyasa fiatı üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Belediye fakirlere kömür dağıtmağa başladı Belediyece fakirler için ay rılan kömürlerin dağıtılmasına başlanmıştır.Bu kömürler:n mühim bir kısmı göçmenlere verilecektir.Belediyece bunun için Ütküdara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Ofis tipi yag stoku azaldı Ofis tipi yağ halk arasında fazla rağbet görmektedir.Hâlen stok olarak elde 20 ton yağ mevcuttur.Alâkalılar,20 ton yağm ancak pek kısa bir müddet ihtiyaç:karşılıyacağinı göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Komünistlik ve irtica mevzuu karşısında gazetelerin durumu Basın hürriyeti ve demokrasi rejiminin azadeliğinden faydalanarak komünistlik vı irtica mevzularını okşıyan v iyi niyetleri tetkike şayan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Karaborsaya sürülen maç biletinin esrarı Türk israil futbol maçı biletlerinden bir kısmını çalıp tahrif ettikten sonra karaborsaya sürmekten sanık iki kişinin evvelki maçlarda da aynı şeyi yaptığı anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Bir İtalyan firması zeytin» yağı satmak istiyor İtalyadan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimizde limon ve portakal üsaresiyle zevt;n yağı satmak istediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Nİzipte I\illi Eğitim Bakanının tetkikleri Milli Eğitim Bakanı Tevfik ileri beraberinde Gaziantep Milletvekili Cevdet San ve Anlep Valisi Cavıt Kınay olduğu halde Nizibe gelmiştir.Bakan,burada yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Ardahânda Göçmenler menfaatine tertip edilen müsamere Bulgaristandan gelecek olan göçmenler için yardım fa a Uy e tine hızla devam edilmek tedır,ilk hamlede ilçe merkezinde 1750 lira toplanmıştır.Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Kilîs+e Göçmenler irin toplanan bağış t.Göçmen ve muhacirler' Yardım Birliği,faaliyetine d vam etmektedir.Birliğin ba yanlar kolu son üç gün içinde bin lira bağış kabul etmiş ayrıca otuz teneke yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • mû yerine çuvala sokulan çocuk Elâzığ Şehrimizde piyata âttudinde,büyük bir alâka u.v andıran bir hâdise olmuş;pamuk fiaUbnmn artması üzerine bir köylü pamuk,çuvalına oğlunu da sokup çuvalı öyle tartm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Zongulddkta 30 yataklı verem Pavyonu nun açılış töreni Halkın ve Sağlık Bakanlığının yardımlarıyle inşa edilen otuz yataklı Zonguldak verem pavyonu Vali Saıaettin Karanakçı'nm bir hitabçsiyle açılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Bu seneki tütün rekoltesi 70 73 milyon kilodur Bu yıl tütün mahsulünüm geçen seneye nazaran kalitece üstün fakat miktar bakımından daha az olduğu anlaşılmaktadır.Yapılan tahminlere göre bu yılki rekol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Tasarruf fikrini yayma larm mükâfatlar:Yüksek tahsil gençliği arasında tasarruf fikrini yaymak ve kendilerini bu konuda ilmî tetkik ve araştırmalara sevketmek maksadiyle Emniyet Sandığı tarafından ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Ustura ile yaraladı Adının ilk harflerini ııstra ile karısının yanağına nakşetti Dün sabah Sanyerde kanlı bir hâdise olmuştur.Selâmi isminde biri uzun zamandanberi dargın olduğu karısı Lemanı sokakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • if Yedikule,Narlıkapı Sur;Ohannes Ermeni kilisesinde K rede şehit düşen kahramanla ıımızın ruhlarını taziz içi:31.12.950 pazar saat 10 1 sıralarında mevlit okutturulacaktır.A-Knapp boyahanesi isçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Solcu dergi ve gazeteler Savcılıkça haklarında takibata geçilenlerin sorgusu dün yapıldı İstanbul C.Savcılığının solcu dergi ve gazeteler hak kında açtığı tahkikata ehemmiyetle devam olunmakta ve yell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • Şehir hatlarında yılbaşı gecesi tarifesi Denizyolları idaresi,yılbaşı gecesi,normal tarife dışında ilâve seferler yapmağa karar vermiştir.Bu seferler,Kadıköyder Köprüye saat 2 de,Köprüder Kadıköye saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1950
  • HALKINSESIİ Yılbaşı eğlenceüeri ğ ti Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aşağıda neşrediyoruz.İlgililerin na-V zarı dikkatini çekeriz;y «Şu birkaç gün içinde Q gazetelerde çıkan haberlerden bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • I?$3»»şsı c ooooo0$coo»e$3{ Farab Milletlerin büyüklüğü yalnız askeri rollerinin azametiyle değil,medeniyet ve kültür tarihinde yer tut.muş şahsiyetleriyle de alakadardır:Cebir ilmini tedvin etmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Amerika.Hindistana yardımını artırıyor Vaşington,28 A.P.A raerika ile Hindistan dördün cü nokta programına istinac eden bir anlaşma imzalamış lardır ki,bununla,Hindistanlı gelecek altı aylık kalkınıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Şüpheli bir yangın Chateau d'Oex İsviçre)2f A.P.Hafta tatillerini geçirmek maksadiyle dün sabar buraya gelmiş olan 20 İsviçreli çocuk,geçen sene on ber çocuğun hayatına mal olmur bulunan yangın sahnes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Papa hazretleri ken dilerine taallûk eden meseleler için pe k ziyade fakat lüzumsuz yere telâşa düştüğümü,muahedeler muci bince her iki taraftan maaşımı alarak müsterih yaşamamın daha münasip olacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman releion:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Tüıkçesi:Reşat Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Harici kısa haberler AVUSTUBYADA Noel arefesinde bayılarak hastalanan,Avusturya Cum hurbaşkanı Kari Rennerin tehlikeyi atlatmış olduğu bugün resmen bildirilmiştir.Cumhur,başkanı 80 yaşındadır.YUNANÎST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Tino Rossi bir tehlike atlattı Hayfa.28 A.P.Genç bir çocuk dün gece.buradaki konser salonlarından birine,ta nmmış Fransız artisti Tino Rossi şarkı söylemekte iken,göz yaşartıcı bir bomba at mıştır.Ros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Demir perde arkasında 100 bin çeteei Berlin 28 A.A.Afp)Ai man Birliği Bakanı Jocab Kaiser'in gazetesi olan Der Tagın bildirdiğine göre iyi teşkil edilmiş ve silâhlandırılmış olan çetecilerden müteşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Çin heyeti Moskovadan ayrıldı Moskova 28 A.A.United press)Pazar gününden beri Moskova'da buluan general Wu Hsiu Chuan'm başkanlığındaki Birleşmiş Milletlerdeki komüsint Çin heyeti bugün transsiberien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Nohut fiatları yükseliyor Son günlerde durgun giden nohut piyasası,Suriyeden vâki talepler üzerine canlanmış tır.Biga malı nohut 23 24,kalbur üstü mallar da 31 33 kuruşa çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Dairelerde Atatürk'ün portresi bulundurulacak Ankara.28 A.A.Bugün kü resmî gazete Bakanlar Kuru lunun 23.12.1950 tarihli aşağıdaki kararı yayınlamaktadır:Resmî daire ve müesseselerde ancak Türkiye Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Mcc Ghee'inin bayonet» Amerika,Orta-Ooğuy u teminat altına alıyor Dünyanın en ehemmiyetli petrol kaynaklarına sahip olan bu bölgenin düşman ellere geçmesine hiç bir zaman müsaade edilmiyecek Vaşıngton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Çalınan tarihî taş Taşı nakleden kamyon boş olarak ele geçti Londra 28 A.A.Afp)Polisin.Îskoçyalı milliyetçiler tarafından noel gecesi West minster kilisesinden çalınan taş tahtı bulmak üzere olduğu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Portorikah sııikastçılardaı biri serbest bırakıldı Nevyork,28 A.A.Afp)Başsavcı dün,yeter dereced suç delili bulamadığından,kasımda Truman'a suikasta t şebbüs eden milliyetçi iki Po torikalidan birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Batı Yeni Gine hakkında bir anlaşmaya varılamadı La haye 28 A.A.lps)Batı Yeni Ginesinin istikbâ!hakkında Hollanda ile Ende nezya temsilcileri arasında ce reyan eden görüşmeler son ermiştir.Müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Türk çocuklarının tablolar,teşhir ediliyor Washington 28 A.A.Usis" Doğan Kardeş mecmuar tarafından 1947'de açılan bi müsabakada seçilen,o zaman danberi Amerikada bulunan 100 adet tablo burada Howarc ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Dünyanın en büyük çelik imalâthanesi inşa ediliyor Vaşiügton,28 A.P.Birleşik Amerika hükümeti dün.Birleşik Amerika çelik korporasyonunun,tarihteki en büyük çelik imalâthanesinin inşaşına müsaade etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Yugoslav hududunda Hududu aşmak isteyen bir Romen askeri öldürüldü Belgrat 28 A.A.United Press)Yugoslavya hükû metinin dün akşam bildirdiğine göre Romanyalı bir askerin hudut devriyeleri tarafından vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Fransız ordusunun silâhlanması Paris,28 A.A.Afp)Mülî meclis komünist grupun yeniden silâhlanma bütçesine muhalif takririni,176 muhalife karşı 412 oyla reddetmiştir.Muhalif oylar yalnız komü nistlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Turhal fabrikası dünya şeker istihsali rekorunu kırdı Ankara 28 T.H.A.Tur hal şeker fabrikası bu seneki istihsali ile,pancar işleyen fabrikalar arasında dünya rekorunu kırmıştır.Fabrika,1950 yılı kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • ingiliz donanmasında yenilik Londra 28 A.P.Afp)Daily Mail gazetesinin yazdığına göre,İngiltere donan masından elli muhrip,denizaltı takibinde kullanılmak üzere süratli firkateyn haline getirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Bütün dünya mesken ı*ı.I ı ı ı mı ı ıı ı m meselesiyle meşgul Ev buhranının giderilmesi çareleri araştırılıyor Birleşmiş Milletler teşkilâtına mensup devletler dünyadaki mesken buhranının giderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Türk Tugayının j I üstün başarıları Korede Birleşmiş Milletler kuvvetleri safında çarpışan Türk tugayının başarıları ingiliz mille-S tinin hayranlığını kazanmıştır.1945 ve 1946 se-a nelerinde Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1950
  • Meşhur Liane de Pougy öldü Lausanne,28 CA.P.Bı asrın ilk senelerinde bü tün Paris'e dedikodu mevzuı olan,grandük ve prenslerir arkadaşlığına can attıklar meşhur Liane de Pougy,dün burada,bir otelde öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • a.¦wiacviiaMiam Allah'tan olacak;o evde kav gasız gürültüsüz bir gün geçmezdi.Bekârlık sultanlıktır sözüne,evlilik te sadrazamlık tır diyen Kerim,bugün son de rece pişmandı' İste yine;sabahleyin evden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • 1 Büyük bir Fransız e-Uibi;2 Tersi)Birisine inanılarak bırakılan şey,Ame rikanın sayılı üniversitelerinden biri;3 Gollük pas,Hayvan ayakkabısı;4 Sesi güzel kuş;5 İki harf,Hülâsa;6 İlâve,Soyaçekim;7 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • istanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atölye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satış depolarından İstanbul şehri bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • Devlet orman işletmesi Vize Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yumurtatepe Bölgesi Panayir istif yerinde mevcut 513 adet 149.683,872 adet 248.606 ve 510 adede denk 149.910 metre küp Meşe Tomruğu 3 parti hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • P.T.T.İşletme Gene!müdürlüğünden 1 mm idare ihtiyacı için altı adet karoserili kamyon kapan r rf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Kamyonların ambar teslimi muhammen bedeli 57600 lira geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • Sıra v.No.Aaı ve soyadı İşi Fülinen adresi Sadullah Sender Müteahhit Os.Ağa Çilek s.67 a Parmakkapı Tel.Zarif.Ap.No.5 Münir Belen Avukat C.Ağa Yenifikir 22 a a a o Süleyman Baysan Zahireci S.Cedit.Ete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • AH* BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Alfıtı hırsı.AR 44394)1 Cesur yüzbaşı.ATLAS 40385)1 Httelİ zar.ÎNCl 84595)1 Zaman melodisi.ELHAMRA 42236)1 Borjiyalann intikamı.LALE 43595)1 Cesyr yüzbaşı.İPEK 44239)1 Altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • Lokman Kefelin Dokior Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her »ün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-]7 de basta kabul eder.İstanbul Divar.yolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı idlerini fiilen idare eden:Va'nid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A X.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yeri EbUzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • îki senedir yapmaya bir türlü cesaret edemedim şeyi yapacak,ona aramızda geçenleri unutmasını söyliyecek,aş kıma mukabil ondan sadece beni affetmeJsini isteyecek tim.Bu sıcak günde,bu güneşin en kızgı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şar kılar;14.20 Konuşma 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85.50 7.85.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44.128 10-isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1950
  • Londradan moda haberleri 950-951 kıyafetlerinde damalı kumaşlar 1950 1951 Londra kol'ek lannda,Worst/kumaşlar,yünlüler ve jersey'lerde göze çarpan hususiyet,büyük ve küçük her çeşit damalardır.Bu,muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Bayar'ın hediye ettiği atlar Izm'v,23 Milliyet)CumtiCı başkam Celâl Kuyar tara-1.n.a iMİinburg dükü Philip MoniLnUına hediye edilen üç polo atı bugün saat 12 de Kastamonu vapuruna bindirilmiştir.İki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Bütçe müzakeresi Ankara,28 MÎLL$YET)Bütçe komisyonu yarın saat 15 te toplanacaktır.Gündemde B.^bakanlık,Milletleraras itetlsHöI' Iştoirtigl,tstatistn** Ği" nel Müdürlüğü,Diyanet İşleri Başkanliğı,1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Yenî kaymakamlar t*,tarafı birincide)feler zamanla yer değiştiren işlerdir.Hükümet şeref ve kudretinin vazifeli olduğu mmtakalardaki memurların şeref ve kudretinden doğduğunu unutmayınız;vazifenizi if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • A meri kada müdafaa ted biricik r Baslara fi Birincide 1 kamlardan,bir düşman taarruzu imkânım bertaraf etmek üzere derhal tedbir almalarını istemiştir.Bu rapor bilhas »a büyük sanayi merkezleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • I.E.T.T.işletmelerinden Kmbağalt dere gazhanesinde tesis edilecek 0000 M3 lük gazometre için teklif verme tarihi 1.2.1951'e kadar uzatıl,mıştır,Şartnameler 10 Ura mukabilinde Metrohan ikinci kat mnede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Hindi çinide vaziyet ciddileşti Saygon 28 A.P.Hindi Çinideki Fransız kadın ve çocuklann.Fransız askeri ma kamlarının tavsiyesi üzerine bu memleketten tahliye edi lecekleri bugün Singapurdaki gemicili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Asya silâhlandırılıyor f Bastanfr Birincide 1 ispanyaya boykot kalktı Vaşington,28 A.A.İspanyaya karşı Amerikanın 5 senelik boykotu,İspanya'nın komünizme karşı yapılan mücaddede diğer batı devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Unesco çalışmaları Ankara,28 T.H.A.Uneseo Türkiye milli komisyonu 4 üncü genci kurul toplantısının dünkü oturumunda seçilen komisyonlar bugün saat 10 da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • K.Güfekin basın toplantısı T Bastarafı Birincide 1 de bir basın toplantısı yapmıştır.Kasım Gulek,son iki hafta içinde cenup vilâyetlerinde yaptığı seyahatlerinde parti teşkilâtını ve partilileri ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Millî Eğitim Bakanı Eaş tarafı birincide)Bakan,şehirde yaptığı uıuh telif ziyaretlerden sonra Malatyalılara su hitabede bulun muştur:Arkadaşlar,bu devrede D.P.Milletvekili çıkaramadık diye üzülmeyin,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Yugoslavya tebdit ediliyor f Bastarnfı Birincide 1 mentonun ve ayanın müşterek toplantısında atlaslarla karşılanmış,burada sulh anlaşmasını ihlâl etmiş olan Rusya ve peyklerinin lecavözî gayeaeriiii a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • eul'e karşı her an taarruz bekleniyor Koredekt Amerikan zayiatının 22 aralık'a kadar 38,325 kişiye baliğ olduğu açıklandı Komünist zulmü altında perişun bir halde kaçmay?çalışan güney Kore halkı yiat:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Bevin dün bir mesaj j Ecrg tarafı birincide)tık ve içte bu kadar» demekle başlamış ve 4 gün 4 gece süren savaşlar hakkında aşağıdaki tafsilâtı vermiştir;Karşımızda çok büyük sayıda kuvvetler olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • KONGRE İLANI Tarihî Eserleri ve İbâdet Yerlerini tamir.Yenilerini yaptırma Cemiyeti Başkanlığın dan:Cemiyetimiz olağanüstü kongresi 1/1/1951 tarihinde saat 20 de Eyüp halkevinde toplanacaktır.Sayın âz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Sağlık Bakan İ/mirde izmir,28 MİLLİYET)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstün dağ,saat 19 da otomobille şel rimize gelmiştir.Geceyi Ayvalıkta geçiren Bakana,saa 11 de[ İzmir Valisi Osmaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • C.Bayar dö nd ü T Bastarah Birincide 1 Belediye Başkanı,Başbakanlık Müsteşarı,Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü,bir kısım Milletvekilleri ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır.Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • işçi ücretleri arttırılacak ve ev temin edilecek Hükümet bu hususta tetkiklere ve hazırlıklara başladı Kırıkkale,28 A.A.İşletmeler Bakanı Muhlis Ete,demiştir ki:Bütün memleketi alâkadar eder bir mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Korede savaşmak istiyen Türk gönüllüleri Ankara.28 T.H.A:K»rfide verdikleri muharebelerde insan üstü yararlıklar göste rerek dünyayı hayran bırakan kahraman tugayımıza katıl •mak istiyen Türk gönüllül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Basın güvenliği dairesinin bir emri Tokyo,28 A.A.United Press)Koredeki sekizinci ordu basın güvenliği dairesi perşembe günü bir emir neşrederek askerî haberlerde te ki/inci ordudan daha ufak birlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Dz.Yollan idaresi ye yapılan değişiklik Başmakaleden devam)karışık çalışmakta,hattâ tamamiyle durmak tehlikesi göstermektedir.Görenlerin,anlayanların,bilenlerin bütün tavsiyeleri bu keşmekeş arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1950
  • Yusuf Zıya öniş BOS tctraiı birincide)Ziya öniş,bu arada kendisiyle görüşen basın mensuplarının muhtelif suallerini cevaplandırarak demiştir ki:u—Devlet Denizyolları idaresini bugünkü halinden çıkarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Amerikalı güreşçiler dün gitti Şehrimizde üç karşılaşma ya pan Amerikan millî takım güreşçileri,dün sabah saat 10.3C da uçakla şehrimizden ayrıl,mışlardır.Yeşilköyde alâkalı lar ve basın mensupları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Yapı işleri i'âm Bayındırlık Bakanlığından'.1 Eksiltmeye konulan iş:Yeniden tevsian ilâve suretile yaptırılmakta olan ve inşaatı bitmek üzere bulunan Ankara Adalet Binası ağır ceza salonları ihtiyacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Türk-Yunan Ordu takımı maçı yarın Türk Yunan ordu takımları arasındaki futbol karşı tasması,yarın Ankara 19 Mayıs stadyomunda yapılacaktır.Neticesi merakla beklenen bu maç için bütün hazırlıklar tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Î.E.T.T.İşletmelerinden Miktarı Muh.Bed.Muv,tem.Cinsi kilo L.K.I.K.Pazarlık günü ve saati Kuru fasulye 12.000 6240.468.fi.195.1 Pazartesi 10 Barbunya 6.000 3600.270.Yeşil mercimek 4.000 2400.180.Nohut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • JPH O E R A T ö R RSB Dr.Cavit Göncer BÎRİNCİ SINIP Umumî bag,karır*,tenasül uzuvları,kol,bacak df.mar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okfiularbası No.13 Tel-Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Milli ABONE rîATUUU Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabaıcı memleketler İçin iki mislidir.İLÂN FÎATLARl Baslık 20 lir» 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 UncU 4 4 üncü 2.5 İlan-sayfan s^nürn1.2 ilânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • lie.19 R.E 1370 ARALIK 19 5 0 Cuma Ku 16 K.E 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.21 2.37 Öğle 12.13 7.29 İkindi 14.32 9.48 Aksan 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 îmsak 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • 1ğî Tenvl,da ff SÜS—gpf fell edUmcWcdirr^^öal fi ğğı Sfe'tî^B ¦Ly^^tvİB iffil&bfrS M ggj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • 1951 VILl İkramiye planında EV am EV EV 3 EV EV ve müteaddit para ikramiyeleri BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi ayrıca bu şube için tertiplenen r0 20.000 Lk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Beygir Beygir j Traktörlerimizin ikinci partisi yakında qe!erek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilin 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • izmir Belediyesi Eshot idaresi Umum Müdüriöjüneîen;Asgarî 5 fabrika tonajında çelik karaserili baskülân «Karoseri otomatik devrilme tertibatını haiz» ve bir takım anahtar kriko buji,teker anahtarı bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı A.Muhıddin Hacı Be kir F.Bahçe klübüne Başkan seçildi Dün.Kadıköydeki Fenerbahçe kulübünde yapılan hararet,li bir kongre sonunda,Fenerbahçe kulübü başkanlığım tekrar,eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Gece turnuvası şampiyonluğunu kazanmıya muvaffak olan Teknik Üniversite basketbol takımı,bu sene çok kuvvetli bir durum arzetmektedir Kadıköy halkevi Spor kolu nun tertiplediği basketbol gece turnuvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1950
  • Jack Gardner e mağlûp olan Bruce Woodcock,maçı Kaybettikten sonra köşesinde dinleniyor Inöilterenin veni aüır sikle Bruce Woodcock'u mağlûp eden Jack Gardner'den,İngilizler çok ümitli bulunmaktadır Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6