Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Bröve alan subaylar Ankarada topçu pilot kursunu muvaffakiyetle bitiren subaylarımıza dün törenle bröveleri dağıtılmıştır.Yukarıda ki resimde Sabiha Gökçen subaylara brövelerini takarken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Üçüncü Türk Kooperatifçilik kongresi dün Ankarada toplandı Kongreyi açan Ticaret Bakanı Zülıtü Velibeşe,kooperatifçiliği yeni iktidarın ele aldığı irinci derecede mevzular arasında bulunduğunu söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Pire adam nihayet yakalandı Kendisine «Pire adam» ismi takılan ve zabıtanın elinden kaçma hususunda adeta bir nevi rekor kıran Mehmet Canbulat on gün evvel son olarak Adanada yakalanmıştı.İki sivil me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Iran Şahı w u g u n u geri bıraktı Tahran 21 A.P.Iran şahının düğünü tehir edilmiştir.Buna sebep şahın nişan lısı 19 yaşındaki Süreyya Isfendiyarînin el'an rahatsız bulunmasıdır.Evvelce 27 aralık ta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Haksız mâl i k t i s a b edenler Emvali metrukeden haksu mal alanlar hakkında Sinar Tekelioğlunun kanun teklifi bugünlerde Mecliste görüşülecek Ankara,21 Milliyet)Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • j Bulgaryadan gelecek i göçmenler için Koraltan milleti yardıma çağırdı Ankara,21 A.A.Göçmen ve mütecilere Türkiye Yardım Birliği tarafından hazırlanan ve bugün saat 20 de Göçmen 1 ve Mültecilere Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Marshall fonundan ayrılan tahsisat irzurum İskenderun Bu tahsisatla aynı zamanda Istanbulda soğukhava deposu tesisleri de vücude getirilecek Ankara,21 T.H.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • İzmir Üzüm Kooperatifi Kongresi İzmir T 7i\m Tarım Satış Kooperatifleri birinci is yıtı «enel kurulu toplantılarına baslamistir.Yukarıdaki resimde kongreye iştirak eden delegelerden bir gurup görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • îskandinavyadan orta doğuya kadar uzanan sahanın müdafaası ayrı bölge as edilecek Türkiyenin de dahil bulunacağı Akdeniz bölgesi,bir ingiliz komutanının idaresine verilecek.Bu kısmın müstakil olması d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • yat talebesi Ânkarada Hükümet erkanile temaslarda bulunmak ve Ankara Üniversitesindeki arkadaşlarını ziyaret etmek üzere bir kac gün önce Ankaraya giden Edebiyat Fakültesi talebesi heyeti dün Çankayad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • vruDanın Brüksel ictimama ait ilk haberler gelmeğe başladı.Anlaşılıyor ki Atlantik Paktına dahil devletler,nihayet millî müdafaa islerini ciddî bir surette ele almak lüzumunu hissedebilmişlerdir.Acele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Korgeneral Ş.GUrler BasbaKanljs görü ştlyor Şahap Gürler eye gidiyor real büyüklerimizin selamlarına ı birliğimizi teftiş edecek Ankara,21 Milliyet)Genel Kurmay Teftiş Kurulu Başkanı Korgeneral Şahap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • i AiYinvılz on Amerikan savunma plânı K i!ıı ı a ıı ıa 2 Bunun için 20 milyar dolarlık yeni bir tahsisat S tasarısı kongrece muza-X kere edilmeye haşlandı a Vaşington,21 AP.Amerikan Kongresi dün,20 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Ziraat Bankasının çıkarttığı tahviller Banka Genel Müdürü Mithat faizli istikraz tahvilleri lıakk hatta bu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından ihraç olunan ikinci tertip yüzde 7 faizli 20 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1950
  • Mahiyeti gizli tutulan tahsisat Va&ington,21 A.P.Amerika Ayan Meclisi bugün Miîlî Savunma Bakanlığı tarafından acele olarak istenilen ve mahalli saıh son derece gizli tutulan 1.600.000.000 dolarlık mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • KISA HABERLER Yeni İsrail jtascmiliteri Uriel Say dün gelirimize gelmistir.•A-Milli Eğitim Müdürlüğü Zat İşleri gefl Osman Tekin Mezbaha buz deposu memurlu ğuna tâyin edilmiştirif Memleketine gitmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • ŞEN ŞAPKA'nın Yılbaşı hediyelikleri için hususi olarak tanzim ettiği fiat listesi:Bayanlar için yünlü ve ipekli VAKKO Eşarpları:750'kuruştan 35 liraya kada».Baylar için yünlü ve ipekii kaşkoller:780 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Kasaplar halka ucuz et satmağı vaad ettiler İstanbul kasapları namına bir heyet dün Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ı ziyaret ederek pazar günleri öğleden sonraları dükkânla rmın kapatılmasına müsaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Kahve Hatları düşüyor Kahve piyasasındaki düşü':lük devam etmektedir.Dün Borsada 5 numara çiğ kahve toptali olarak 725 730 kuruş tan 3 numara ise 740 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Balmumu piyasası hararetlendi Balmumu piyasası canlanmıştır.Dün piyasada Anadolu malı balmumu 340 345 kuruş arasında,Trakya malı ise 350 kuruştan muamele gör müstür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Vapur seferleri lodos yüzünden aksadı Dün sabah başiıyan şiddet li lodas fırtınası yüzünden şehir hattı seferleri rötarla yapılabilmiştir.Araba vapuru seferleri iseilk seferden itibaren tatil edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Polisi yumruklayan okul baştabibi Evvelki gün akşam üzor' Köprü polis karakohînda bi:hâdise olmuştur.Rıhtıma ya naşan vapurdan çıkan Deni Harp Okulu baştabibi Dr.Zek Birsel,orada vazifeli bulunar poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Cemiuef MEVLİT ir D.P.Yeşilköy Merkez O cağı İdare Kurulu Korede in sanlık ideali uğrunda çarpışa rak şehit düşen kahramanları mızın aziz ruhlarını taziz iç;24/12/1950 pazar günü Yeşil köy camii şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Savarona yatı Hollandalı bazı firmalar Savarona'yı aynî mübadele yolile almak istiyorlar Savaronanm bütçeye yük olmaktan çıkarılması için bir yıl danberi yapılan teşebbüsler bh hayli ilerlemiştir.Turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Vali 951 yılı bütçesi hazırlıklarile meşgul Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay,dün Belediye Hesay İşleri Müdürü ile beraber s;bahtan akşama kadar Belediyenin 951 yılı bütçesi hazır lıkları ile meşgul o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Otomobil içinde fuhuş yaptıran kadın Savcılık dün geç vakit çirkin bir hâdiseye el koymuc tur.Beşiktaşta oturan Zeynep isminde bir kadın,baştan çıkardığı 14 yaşlarında Perihan ve 18 yaşlarında Nevciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Karakolu alt üst eden sarhoş sabıkalı Karagümrükte oturan Abdi Durgun isminde bir sabıkalı sarhoş bir halde sokaklarda dolaşıp ona buna sarkıntılık yaparken yakalanmış ve karakola götürülmüştür.Burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Ecnebi ve ekalliyet okulları disiplin kurulu seçildi Ecnebi ve ekalliyet okulları disiplin kurulu azaları seçimi dün yapılmıştır.Netice de kurula:Sen Benuva li sesi müdürü Jan Bertran,Sen Misel lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Kaybolan tüccar Bir hafta evvel ticaret maksadiyle İstanbula gelen Bayburtlu tacirlerden bir kaçı dün sabah Emniyet makamla,rina müracaat ederek Mürsel ismindeki arkadaşlarının bir iki gündenberi kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Tehditle para isteyenlerin duruşmasına başlandı Bir müddet evvel Kadıköyde bir tecavüz hâdisesi olmuş ve Nevzat,Behiç,Hüseyin,Ha san ve Necdet isminde beş kişi Rıhtım caddesinde İstirati isminde bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Konya vapurundaki telsizci kayboldu Kapıdağ açıklarında denize kurban gitmiş olması ih Evvelki sabah saat 7 de Bardırmadan limanımıza gelen Konya vapurunda esrarlı bir hâdise cereyan etmiştir.Savcılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • HALKINSESİİ I Otobüs durağı Lâlelide oturan bir okuyucumuzdan almış oldu-ğumuz mektubu neşredi.J s?yoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Lâlelide tramvay durak yerinin hemen alt kısmında karşılıklı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • ıncboludd Cicrls ormanları yanıyor Kasabanın bütün güzelliği r.i sn^lıyan Geviş 'ormanlar iki gündür yanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Herekede Kocaeli mıntıkasında kurulan isçi sendikası Kocaeli mıntakasının ili işçi sendikası Herekede kuru muştur.Sümerbank Herek l:umaş fabrikası işçi sendikası adiyle kurulan bu sendikanın hâlen 480
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Esldşehirde 4 I bin liraya bîr iş banı yapUnlacak T 'iv iı:j V;kıf!ır MfidÜl t paraya,bazı nd;n elde ediparagun da ilâvesile 400 Kn liralık bir iş han;yapilac.kt:r.Bu hanın hükümet civarında yapılman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Kuru üzüm satışları zararla kapanıyor İzmir,Sinesinde 38 bin ortak barındıran Tarım Satış,Üzüm,Zeytinyağı,Pamuk Kooperatifleri birliklerinden üzüm birliğinin umumî heyet toplantısı şehrimizdeki birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • isabet ederek ölümüne sebebiyet vermiştir.Sanık adliyeye verilmiştir.Mdraşta I5:r kı.atil 20 vıla mahkûm oldu Kıl ılı kö'ünden molla İbrah.mi tabanca ile ve taammüd n öldüren Hasan Akberu yrapılaa muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Âdapazarında Komiserle işbirliği eden hırsız r5ir müddet evvel Adapazaıi emniyet teşkilâtı komiserle rinden Hüsnü Gürsan ile mü tereken hırsızlıklar yapan ÜSküdarlı Şahabeddin Kırat'n muhakemesine ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Verem haftası başladı İstanbul,21 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tertip edilen verem haftası dün sabahtan itibaren başlamıştır.Bu münasebetle Eminönün de Yenicamiin yanındaki merdive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Eniştesini bıçakladı Eyüpte tslâmbey mahalle sinde oturan Mustafa Dizman isminde biri bir kaç aydanberi ayrı yaşadığı karısı Sultan'la evvelki gün karşılaşmış ve kendisine barışma teklifinde bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Kalpazan kadın Mahkeme kalp para basan Ayşeyi 20 ay hapse 1110 lira para cezasına mahkûm etti PCasımpaşada oturan Ayşe Dinç isminde bir kadın kalp para yapmak ve bunları sürmek suçu ile 1 nci Ağır Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Danimarkalı muharrir Valiyi ziyaret etti Çocuk tiyatrosu tetkiklerik meşgul olan Danimarkalı bi' muharrir şehrimize gelmiş ve dün Şehir Tiyatrosu rejisöre Galip Arcan'la birlikte VaV ve Belediye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • İstinyede şüpheli bir öUirr İstinyede Emirgân cadde sinde bir kahvede yatıp kal kan 24 yaşlarında Hâmit Çat isminde bir genç evvelki gece birdenbire düşüp ölmüş tür.Savcılık hâdiseye el koy muş,durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Mısır Elçisi izinli olarak memleketine gidiyor Mısırın Ankara elçisi Amiı Fuat dün şehrimize gelmiş tir.Elçi kendisiyle görüşer bir muhabirimize,izinli oldu ğunu ve tatilini Mısırda geçireceğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Fennî bahisler Ziraati ilerletirken sanayii de Ziraatmi,sanayi mi mesele si hakkında son üç yazımızı okumak lûtfunda bulunanlar modern işletmelerde sırf sanayi veya sırf ziraat yaptığını ve yerlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1950
  • Yere tükürmek yasaktır Geçenlerde gzaetelerde okuduk ve sokakları kirleten,lerin takip edilerek cezaya çarptırılacaklarını öğrendik.Bu kararın tatbikına intizar ederken otobüs ve tramvayların içine tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • r y* v* ^s-s-s v-I Türk yardımının en ğ zarurî şartı j?Brükselde toplanan At_lantik Paktı konferansında Garbî Avrupanın müdafaa-V sı için 55-jü tümenden mü-£v rekkep 1,200,000 kişilik bir ordu teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • ingiltere,Yugoslavyaya kredi açtı Londra,21 A.Aj İngiltere,Yugoslavyaya yeniden iki milyon sterling kredi tahsis etmiştir.Bu para strerling bölgesinden iptidaî maddeler satın alınmasına tahsis edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Senenin en iyi film vıîdrzı Nevyork,2İ AP.İngiiz film yıldiZı Alec Guinness dün,Millî Büro tarafından sj nenin en iyi artisti olarak seçilmişti'.Guinness,bir çok film çevirmişse de en muvaffak olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • ı'i ay hapse mahkûm oldu Şilede Fatma Çakır isminde bir kadını öldürmek maksa diyle halta ile başından yaralıyan Hüseyin Bozyjğit,dün 1 nei Ağır Ceza Mahkemes-ince 2 sene 8 ay hapse çarptırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Mııhtelis tahsildar 11 ay 20 gün hapse mahkûm oldu Zimmetine para geçirmek suçu iie 1 nci Ağır Ceza Malıkemesine verlmiş olan Yusuf Ziya isminde bir tahsildar,yapılan duruşTinsı sonunda 11 ay 20 gün h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • ingiliz Kral ve Kraliçesinin seyahati Londra,21 A.A.İngiltere Kral ve Kraliçesinin Avustralj'aya yapacakları seya hatin hazırlıklarile meşgul olan M.Berryman Sydney e dönüşünü müteakip beyanatta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Malezyaıla Kızıl Çin çeteleri Vagington,21 A.A.United Press)Geçenlerde Malezya'yı ziyaret eden Amerikan siyasî müşahitlerinin kanaatinee komünist çetecilere karşı çarpışan İngilizlerin vaziyeti zayıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Shirley,artık film çevırmıyecek San Francisco,21 AP.Sihrley Tomple,dün,kat'î olarak sinema sahasından ayrılmaya karar verdiğini bildirmiştir.Artist,kocası Charles Black ile izdivacım kastederek «şim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Ege denizinde j şidcîetli bir fırtına Atina,21 A.A.Dün bü tün gün ve gece devam eden fırtına birçok deniz kazalarına sebebiyet vermiştir.Rena Dakutros isimli bir İngiliz şilebi Paros adasında SanU Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Kıymetli bir tablo bulundu Saragosse,21 A.A.Gü e\sanatlar müzesi müdürü Alejandro Canada,Rembrendt'a atfedilen bir tablo keşfetmiştir.Canada,Irun'da bir kolleksiyoncuya ait bir tablo restore ederken R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Staline çekilen telgraf Manilla 21 A.A.Filipin eski muharipler cemiyeti,Sta line doğum günü münasebetiyle gönderdiği bir tebrik telgrafında Sovyet liderlerinden,«pğer hakikaten barış istiyorsa,istila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Dün 4 Bulgar daha Edirne,21 Milliyet)Bugün dürt kişilik bir Bulgar mülteci grupu memleketimize iltica etmiştir.Sabahın erken saatlerinde hudut karakollarımızdan birisine teslim olan Bulgarlar,Bulgaris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Şingapurda tedhişçiler 1241 kişi öldürmüşler Singapur,21 AP.İngiliz askerî ve sivil polisinin kasım ayı iyinde 68 tedhişçi öldürmüş olduğu dün resmen açıklanmıştır.Ayni devre zarfında haydutlar GG kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • İngiliz ordusu Tank,avcı ve bomba uçaklarının imalâtı yakında iki misline çıkarılacak Londra,21 A.A.Lps)Öğrenildiğine göre,İngiliz kabinesi yılbaşını müteakip Brüksel'de alınan kararları gözönünde tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Topçu pilot kursunu bitiren subaylarımız Dün Etimesgut hava alanında kursu bitiren subaylarımıza törenle bröveleri verildi Ankara,21 A.A.Çalışmalarını bitiren 6 ncı Türk Hava Kurumu topçu pilot kur su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Kızıl Çin heyeti Anıcrikaya 16 parça eşya ile giden Çin delegeleri 54 parsa eşya ile geri döndüler Nevyork,21 A.A.Cinden 16 parça eşya ile gelen komünist Çin delegeleri,mem leketlerine 54 parça ile dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA Philadelphia'nın esrarlı kat İli dün gene harekete geçerc-k,16 yaşında bir çocuğu,22 kalibrelik bir mermi ile om uzun d an yaralamıştır.Yara ağır değildir.HİNDİSTANDA Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Çan çalınmağa başladı.Ye mek iimanı gelmişti.Vannoza,Cesar'ı kimyasiyle yalnız bırakarak,aşağı indi.Tava bo salmışa.İkinci bir tebahhur u/un süreceği için Cesar w.kit kaybetmek istemedi.Hemen içini id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Teklif isteme ilâm Sümerbank Alım ve Salım Müessesesinden Ereğli pamuklu sanayii müessesemiz ihtiyacı 14148000 adet dikiş jliği makarası için teklif alınacaktır.Bu makaralara ait resim alım kısmımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Çocuk nefes darlığına karşı tedbirler Amerikada yeni yapılan bir cihaz,yeni doğan çocukların hayatlarını kurtarmağa yardım etmektedir.Bu cihaz,yeni doğan çocuğun tıkanma ile tehdit edildiği veya munta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Q.P.VJ.Sovyet gizli teşkilâtının içyüzü nasi Totaliter bir devlet emrinde çalışan bir ajan;vicdan ve si yasî şuurdan mahrum olduğu gibi,bütün fikir ve düşünceleri fosilleşmiş bir insandan farksızdır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Henri David evlendi Paris,21 A.A.Tanınmış film yıldızı,güzel sesli Deanna Durbin Fransız artisti Henri David ile bugün evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1950
  • Taksim ile Eminönü arasında yeraltı tüneli İstanbul,21 T.H.A.İsminin açıklanmasını istemıyen bir yüksek mimar ve mühendis,Belediyeye müracat ederek Taksim ile Eminünü arasında bir yeraltı tüneli yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • H R E T L İ K Safa ÖN A L İ/UI e kız Kız Muni-Ef(ndim?flay efendiler götürsün s emi?Kız kossanu!Munise hızla yerinden fırla di K indisini çağıran,biraz ev jİ bulaşıklan yıkamasını ten bih eden gelin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.85.50 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 0.44.128 10-İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • Kiralık Bchçe,Tarla Bost n,Dalyan)İSTANBUL DEFTARDARLIĞINDAN:t.Senelik kira Dosya No.CİNSİ Bedeli Teminatı Lira Lira 514-1882/1 Beykoz,Yalıköyünde Tokat çift-140 31.50 ligi mütemilâtından 25 dekar tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Vize Hürlüğünden 1 İşletmemizin Yumurtatepe Belgesi Panayır Sahil istif yerinde mevcut 872 adede denk 2-18„606,510 adede denk 149.915 ve 513 adede denk 149.683 metreküp meşe tom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Halfif öğle konseri Fİ.13.45 Şarkılar 14.20 Konuşma 14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45 Programlar ve dans mü ziği Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • İktisadî işbirliği teşkilâtından ayrılan para Vaşington,21 AP.E CA,İktisadî fşbirliği teşkilâtı,aşağıdaki tahsisleri yapmış tır:Türkiye;Birleşik Amerika dan teknik hizmetler için 50 bin dolar.Avustury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • İngîltereden Moda Ha berlerî rı e—mmm wwraw™»:Ev işieri gittikçe kolaylaştırılıyor Bale ve sinema:Maruf bale yıldızı,kızıl saçlı Moira Shearer bir kaç gün evvel yeni bir film çevirmek üzere mukavele i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kahraman Fedai AR 44394)1 Borjiyala nn intikamı.ATLAS 40835)1 Celsa açılıvor İNCİ 84595)1 Kadın asla unutmaz.ELHAMRA 42236)1 Borjiyaların intikamı.LALE 43595* 1 Borjiyaların in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her günsabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • O E R A T Ö R Dr.Cavit Göncer SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları 'P.l'.lel.xvpisi Beyazıt Okçul'arbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramız Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A.N;K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer* TChÜTV.Ivn Mn*hoo«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • Şiddetle esen rüzgâr yapraksız ağaçları sarsıyor,yerden göğe toz savuruyordu.Pencerede oturmuş,hicranlı hayallere dalmıştım.Dalgın ve üzgün otururken annesinin yalıların dan çıktığını ve ilerdeki döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • SOLDAN Js^GA 1 Birinci dünya harbinin meşhur kadın casusu.2 Fır latır;Bir renk.3 Zarfını.Tersi)Ruhi bir maraz.4 İ.i:u;Eski harflerden birinin okunuşu,5 Tut;Gökiçkilerden.6 Bir göz rengi;pizginimiz.7 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri K itaat ilanlar» Aşağıda cins ve mıkdan yazılı maddelerin açık eksiltmeleri 28/12/950 günü hizalarında yazılı saatlerde Selimiye 93 No.lı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • "Ateş kes,için yeni foür teklif Lake Success.21 A.P.jiirleşmig Milletler dün,Çin komünistlerine yeni bir «Ateş kes» teklifi göndererek,bunun tahakkukunun,Asya problem lerinin daha mâkul bir tarzda hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • 15u hafta yapılacak maçların programı 23/12/1950 12.30 Vefa Orda takımı 14.30 Admira Fenerbahçe 24/12/1950 12.30 G.Saray Ordu takımı 14.30 Admira Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Amerikalı güreşçiler cumartesi günü geliyor Dün akşam gelmesi bekle nen Amerikalı güreşçiler,havanın muhalefeti dolayısiyle.Amsterdam'd a kaldıklarından ancak cumartesi sabahı gelebileceklerdir.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Koraltan milleti yardıma çağırdı T Bastarafı Birincide T Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan tarafından radyo ile yayınlana beyannamenin metni aşağıdadır:«Muhterem vatandaşlar hür.düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Truman'ıu beyanatı Vaşington,21 A.A.Bugün Balkan Truman demir perde dışında bulunan milletlere,hayalî güvenliklerini say lamak üzere birlik olmaları m tavsiye etmiştir.Başkan Erük seldeki Dışişleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Eylül ayında,ithalâtımız ihracatnut/dau fazla istatistik Genel Müdürlümü 1950 eylül ayına ait.ithalât ve ihracat ticaretimizin istatistiğini neşretmiştir.Buna göre mezkûr ay içerisinde ithalâtı mız 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Üç ayrı bölge ihdas edilecek T Baştarafı Birincide 1 Eisenhower'in,merkezî idaresine bağlanmasını istemektedir.Yeni kurulacak müşterek ordu Brüksel,21 A.A.General Eisenhower çarşamba günü henüz mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi 1 Ki ncr tipi yerli arabalı 90 santim kutrunda,kebir jeH tomruk biçme makinesi işler vaziyette.Tasfiye Vergi Dairesi Eyüp Şubesince kazanç vergisi bor cundan dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Çakırcalının milyonluk serve!i Izmir,21 T.II.A.Şohrimizde Amusyadan gelen Mikail Paker adlı bir fen memuru ödemiş mal müdürlüğüne müracaatla,dillerde destan ol'arak efsane gibi dolasan Çukurcalının mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • De v let Den izy o I la r ı ilânları Devlet Denizyolları V3 Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünden 1 İstinye Dok Fabrikasmdaki eski yalı binasının Mü dürlük binasına tahvili işi KAPALI ZARF usuliyle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Amerikan savunma plânı T Bastaratı Birincide 1 lar tutacağı tahmin edilmektedir.Bu arada,ordu 9 milyar dolar,donanma 3 milyar dolar,hava kuvvetleri ise takriben 4.500 milyon dolar alacaktır.Keza atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Türk Kooperatifçilik kongresi dün toplandı Ankara,21 A.A.üçüncü Türk kooperatifçilik kongresi bugün saat 10 da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu,İşletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Turizm Danışma Kurulunun çalışmaları dün de Koordinasyon komisyonu bugün toplanarak,hazırlanan raporları müzakere etmeye başlıyacak Turizm danışma kurulu âzası Başbakanla bir orada Ankara 21 T.H.A.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • «Romeo ve Jülyet» televizyonla ve rileeek Nevyork,21 A.A.Koıiımbiya radyo yayın sistem' ilk defa olarak renkli televizyonla Shakespearo'in 'Romeo ve Jülyetn piyesinder balkon sahnesini göstremiştir.Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • man'in askerleri Başkan mesajında,luir dünyanın istiklâl ve hürriyet arzusr.uun yeni yılda tahakkuk edeceğini belirtti.Vaşington 21 A.A.Başkan Truman Noel yortusu münasebetiyle deniz aşırı Ame rikan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Sovyetler T r u m a n ı itham ediyor Moskova 21 A.P.Sov yet hasını bugün Amerika Cumhurbaşkanı Truman'ın Hin riiçini'de Çankayşek'in ordularmı kullanmağa matuf bir plâ„ nı onayladığını ileri sürmüş tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Luzon dağında düşen uçak Manilla,21 AP.Clark hava üssünden bildirildiğine göre,içinde 37 kişi bulunduğu halde k;bolmuş bulunan C—54 taşıt UÇftğı,merkezî Lu zon dağının zirvesine yakın bir yerde görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Erzurum İskenderun* şosesi T Bastarafı Birincide 1 •ılmış bulunan 611.800 lira ise,İstanbulda «Soğukhava Depoları Kollektil Şirketi» ne ikraz edilecektir.Şirket bu tahsisleri Amerika ve Avrupada frigo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Şahap Gürler Koreyc gidiyor T Rastarafı Birincide 1 gösterilen alâkadan memnur olacakları tabiidir.Sayın Cum hurbaşkanı,Başbakan,Mili Savunma Bakanı ve Genel Kuı may Başkanımızın heyecanlduygularını K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Unlcorada dün meyi it okundu Ankara 21 Milliyet)Ko re:ic şehit düşen kahramanla rımızın ruhlarına ithaj edil mek üzere bu al.ram yats na mazını müteakip Hacı Bayran,2amii şerifinde mevlit okun muştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Adana Kız Sanat Enstitüsü talebelerinin birliğimize hediyesi Adana.21 'A.A.ı Korede.J:i askeri birliğimize gönderilmek üzere Adana Kız Sanat Enstitüsü öğrencileri yünden r bayrak örmüşler ve bir Kuran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Ziraat Bi çıkarttığı f Bastarafı Birineidc 1 j milyon liralık birinci tertip tahvil çıkarmış ve bunları va tandaşlarımızın bankamıza karşı gösterdikleri güvenin bir eseri olarak çok kısa bir zamanda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1950
  • Avrupanm müdafaası {Başmakaleden doramV peşinde koşmaktır.Buna hiç bir zaman vakit bulunamıyacaktır.Rusya ve peykleri milyonlarca kişilik ordularını silâh altında tutar.Türkiye,hattâ büyük felâketlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1950
  • işte,herkesin beğeneceği bir hediye!Parker *51,t kalemini kime verseniz,memnuniyet ve neş/esi derhal yüzünde belirir.Esasen,Parker "'51 in dünyanın en çok istek celbeden dotma kalemi olduğu malûmdur.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • Kış Aylarında Ceıı sahillerimizi ziyaret ediniz!Akdenizîn Sihirli sahilleri ve portakal Bahçeleri sizi Bekliyor.EN İZ YOLLAR Her 15 günde bir Antalya,Mersin,İskenderun,Kıbrısı en Kisa bir zaman ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • ı iîic.22 ARALIK 19 5 0 Cuma Ra.12 R.E 1370 9 K.E 1366 VA3ÖT YRSATt K2AMİ Güneş 7.21 2.37 Öğle 12.13 7.29 İkindi 14.32 9.48 Akşam 16.44 12.00 Yatsı 18.23 1.39 İmsak 5.36 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • ViDiAUCU ALINACAK Devle* ÜrefmD Çiftlikleri Merkez Depo Müdürlüğünden 1 Depomuzca 57200 gram muhtelif vidia ucü satın alınacaktır.1 2 Eksiltme 4.1.1951 perşembe günü saat 14.30 da Ankara Kazi'de Depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • Asistan alınacak İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Genel Fizik enstitüsüne asistan alınacaktır.İsteklilerin;1 Memurlar kanununun 4 cü maddesinin A.B.C.H.V,Z,fıkralarında yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • Satın alma komisyonu başkanlığından 1 Mevcut parlname,keşif vesaire evrakı mucibince Kabataş Genel Müdürlük binası zemin katı cephesinde yapılacak kütüphane ve müskirat müzesi işi pazarlıkla eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Kayalar bölgesi ormanlarından istihsal,imâl edilecek Çarka)istif yerine indirilecek tahminen 188,200 metreküp kayın Dolap,Lobut ve talpa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • i.omrun ıiımnnnic.nninı Â IQSI İKRAMİYE PİMİ Ife^ I I EV s IHIH-M-l!x-x-lW-v.I •VM-l-M-t-UW.Wl^ l «r^spjr^yjiWijjMJii» tö HUIVİH VEDOLGUN PARA İKRAMİYELERİ TÎIHYt İC BAHKAS)m*HG\tL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • Sarıyer tcra Memurluğundan:Esas 949/23 Satış 950/15 Mariya Sofiya Tokatlıyan,Sonya Ribaçenko,Etyen Garüs Luiza Garüs,Edmon Garüs'ün şayian mutasarrıf »ldukları Boğaziçinde Tarabyada Balta,cı sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • pr-i SmtARB'Ö^NCA TENVİRAT.112)r/nw P^ 1800 seneleri civannda P/«Cjj Wffi» nam ndaWrmu^ ı Kİ fez* 093 ran» ti 8 mm m m 13» anın—j bir bataryam" LuanmaUsurenyU r b« ı-fT*« ve iktisadisi ampulleri edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1950
  • İstanbul Asliye 5 nci Cesc Mahkemesinden:Esas:950/924.Karar;975 Malatya vapurunun Almanyadan ithal eşyası yükü ile limanımıza geldiğinde 6.11.95C tarihinde yapılan aranmasınd;2 No.lı ambarda 2 top ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan