Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Veteriner talebesinin ders boyko tu| Ankara,20 T.H.A.Veteriner Fakültesi yönetmeliğinin akademik mevzuata uygun olarak sömestre usulünün ihdası suretiyle değiştirilmesini isteyen fakülte mensubu 432 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • konferansında verilen kararlar Almanlar ağır tank ve toplar da dahil kara orduları için lüzumlu bütün silahları imal edebilecek ve küçük harb gemileriyle avcı uçakları da yapabilecek r,'S,'S,'S,Brükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Bayarın dünkü kabulleri Ankara,20 T.H.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bu sabah «Yeni Ses» ve «Saat Altı» tiyatroları entandanı Münir Hayri Egeli'yi kabul etmiştir.Cumhurbaşkanı verilen izahatı dinlemiş,ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Mimar Sedat Hakkı Eldem müşavir olarak inşaatı kontrol edecek Ankara,20 A.A.Devlet Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Devlet Bakam Fevzi Lûtfi Karaosmanoğiu bugün,İstanbulda inşa edilecek ve Hilton müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Komünizmle mücadele kanunu Adalet Bakanı izahat verdi Ankara 20 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te başkan vekillerinden Hulûsi Köymen'in başkanlığında toplanmıştır.Oturum açıldığı zaman üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Âdil Candemir'in çok yerinde ve asil bir jesti Kıymetli güreşçi,millî takımdaki yerinden genç kabiliyetimiz İrfan Atan lehine feragat etti.Kendisi temsilî maçta güreşecek trian Atan lehine Milli takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • SC a z b 1 Çin h e y #©ti Londrad® Londra 20 A.A.Afp)Lake Success'den dönmekte ol lan Komünist Çin heyeti başkanı General Wlli bir Dakota uçağıyle Londradan Prague'a hareket etmeden önce ezcümle şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Kore halkı Kızıl Çinlilorin elinden kurtulmak için perişan bir hclde ev ve barklarını terkederek güneye doğru hicret etmektedir.Resimde muhacirlerin birkaçı görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Cumhuriyetçiler,Avrupaya daha fazla kuvvet gönderilmesini doğru bulmuyor Washington.20 A.A.Afp)General Eisenhower'in batı Avrupa kuvvetleri başkomutan lığına tâyini ve Truman'ın dün kü basın konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Hüngnamdaki tahliye,harp gemilerinin ve l.ara topçusunun koruyucu atesi altında devanı ediyor 8.inci ordu karargâhından!gün bildirildiğine göre 38 in-Kore)20 A.P.8 inci or-ci arz dairesinin cenubunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Vaşingtonda 21 devlet topîa ntı sı Vaşington,20 A.P.Batı yarım küresindeki 21 devletin Dışişleri Bakanları komünizmin mütecaviz siyasetine karşı ittihazı gerekli tedbirleri müzakere için şubat ayı ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Kore savaş birliğimize yılbaşı hediyeleri Gönderilecek hediyeler hakkında Millî Savunma Bakanlığı bir tamim neşretti Ankara,20 A.A.Millî Savunma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:1,Kore birliğimizdeki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • IWtrrc-sal Montgomery Mareşal Coningham'a Alman petrolleri tesisatı hakkında izahat veriyor Batı birliği kuvvetleriyle Avrupa ordusu birleşecek Hür dünya,Eisenhower'in yeni kurulacak ordunun başına ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • İran Şahı 27 aralıkta evleniyor Düğün için hiç bir tören yapılmıyacak.Hediye kabul edilmiyor Tahran,20 AP.Yakında 19 yaşındaki bayan Süreyya İsfendiyarî ile evlenecek olan İran Şahı,şimdiki dünya duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1950
  • Gemi'!çarşısında bir genç öldürüldü Bursa,20 Milliyet)Bugün Gemlik çarşısında isminde bir jrenç Faik ve Fehmi Aydın adında iki karkân dâvası yüzünden fecî bir cinayet işlenmiş.Şükrü des tarafından tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Kıskançlık yüzünden metresini bıçakladı Fenerde oturan Mehm-t Binici isminde biri,beraber yağı metresi Medine Aktay ile kıskançlık yüzünden kavga etmiş ve kadını bıçakla eli surette yaralamıştır.nan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • KISA HABERLER if Son günlerde dünya siyahi ahvalinin bulanması ve Amerikanın fevkalâde hal ilâm Q-erire piyasada büyük bir dugünlük başgöstermiştirir international News muhrıbirlerinden Angelus Papazy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • MEVLÎT ir D.P.Yeşilköy Merkez O cağı idare Kurulu Korerîe in sanlık ideali uğrunda çarpışa rak şehit düsen kahramanlar mızın aziz ruhlarını taziz içi 24/12/1950 pazar günü Yeşil köy camii şerifinde me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • İstanbul Belediyesi yılbaş;münasebetiyle Koredeki kahramanlarımıza şeker gönderecek istanbul Belediyesi,yılbaşı münasebetiyle Koredek' kahramanlarımıza şeker gön dermeye karar vermiştir.Vatandaşlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Kız kardeşine kızan bir genç intihara teşebbüs etti Savcılık tuhaf bir intihara teşebbüs hâdisesine el koymuştur.Şehremininde oturan Muzaffer Akdoğan isminde bir genç kızkardeşi ile kavga etmiş ve faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • HALKINSESl!Sokak gürültüsü Fatihte oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mek tupta şöyle denilmektedir;Eğer yanılmıyorsam Istanbulda «Gürültü ile mücadele» diye biı şey olacak.Bu mücadele ile kimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • ize selen göçmenlerin Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim,Sirkeci v Zeytinburııu göçmen evindeki göçmenleri ziyaret cderel durumla rile ilgilenmiştir Vali ve Belediye Reisi Prof,Cökay dün,Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Tabanca ile sol omuzundan yaraladı Ramide bir döküm atölyesinde çalışan isçilerden Çimer Kazancı ve Halil Şen küçük bir mesele üzerinden kav gaya tutuşmuşlardır.Fazla hiddetlenen Ömer bir ara tabancas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • 5 randevu evinde 23 uygunsuz kadın ele geçti Emniyet Müdürlüğü ahlâk masası memurları evvelki ge ce Beyoğlunun muhtelif semt lerinde faaliyette bulunan 5 randevu evini basmış ve 23 çifti suç üstünde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Bıçaksız sokağa çıkmıyan kadın Eyüpte Bahariye caddesinde oturan Mübeecel adında bir kadının üzerinde yapılan aramada,mantosunun cebinde 18 santim uzunluğunda bir bıçak bulunmuştur.Bıçak taşımayı itiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Kalay Hatları yükseliyor i Son günlerde tiurgunlaşmış oian kalay piyasası dün birdenbire horarcilenmiştir.Dün toplan olarak çubuk kalaymkilosu 1025 kuruştan,külçe kalay ise 1000 kuruştan muamele görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Süt kuzusu bollandı Şehrimize bol miktarda süt kuzusu geldiğinden fiatlar düşmeğe başladı Havaların r'iü/gün gitmesi iizerine piyasaya bol miktarda kuzu gelmiştir.Piyasadaki bu bolluk süt kuzusu eti f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • KumI arı başka yere saları müteahhit Yeşilköydeki uçak meydanı inşaatına kurn çekme i^i:taahhüt eden Enver ismiade bir müteahhit,Küçükçcknıccede uçak meydanına nakledilmek üzere kendisine tahsil edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Üniversite genel sekreteri Ankaraya gitti İstanbul Üniversitesi Gene sekreteri Hasan Refik Erhıj Ankarada toplanacak olaı göçmenlere yardım kurulu toplantısında hazır bulun maV üzere dün akşam Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Sanayiclere tevzi edilece!taş kömürü İstanbul sanayicilerinin ihtiyacı olan taş kömürü mikla nnı tanzim etmek üzere Tü kiye Kömür Tevzi nıües3os sinden bir mütehassıs ile İs tanbul Bölge Ticaret Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Yılbaşı hediyesi seçmek içir danişrrn.kolaylık ve yardım servisi Yılbaşı için hediye seçmek hususunda bivçok kimselerin tereddüde düştüklerini nazarı itibara alan Şen Şapka Müessesesi hususî bir danış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Askerî t—î—im ^m—bahisler Gl.Mac Arthur'un yeni savunma Dünkü yazımızda umumî hatlarını çizdiğimiz müttefik cephesi için başlıca giriş istikametleri kuzeyden itibaren şunlardır:1 Pyongyang Seul operat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • italyanlar Yunus bai»gı yağı istiyorlar îtalyadan,Ticaret ve S,nnyi odasına müracaat eden bir firma memleketimizden Yunus balımı yağı almak islediğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Hitler de öyle demişti Rusya Hariciye Nazırı Vichynsky'yi gazeteciler sarmış,lar,böyle fevkalâde bir zamanda bu zatın söyliycceği sözlerin ehemmiyetini düşünerek,Amerika Reisicumhuru tarafından irat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Denizyollarında bir etüd ve plânlama komisyonu kuruldu Ulaştırma Bakanlığının teb lifi ile Denizyollarında Kurulan etüd ve plânlama komisyonu ilk toplantısını dün yapmıştır.Komisyonda,idare or ganizas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Âdanada hiçyüzünden bir cinayet işlendi Şehrimizde hiç yüzünden müş ve beı-aber taşıdığı tüfek bir adamın öldürülmesiyle ne te parçalanmıştır.Vak'a şeta elenen bir vak'a olmuşiur.hiıde derin bir teess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Elâzığda Fîir jandarma eri otobüs altında kalarak öldü Şehrimizde oldukça büyük ir uyandıran bir otobüs kazası vukua gelmiş ve tir ma eri otobüs altında ak derhal ölmüştür.Hâdise şöyle olmuştur:Her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Çönakkalede Orman işletme müdürlüğü lağvedildi Hükümetimizin aldığı tasar ruf tedbirleri roeyamnda olmak üzere şehrimiz orman işletme müdürlüğü lâğvedilmiş ve Bayramiç işletmesine bağ lanmıştır.Jr Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1950
  • Kazalar çoğaİdi Emniyet Müdürlüğü kazaları önlemek maksadile bir tamim yayınladı Emniyet Müdürlüğü son gün lerde sıklaşan nakil vasıtası kazalarını önlemek maksadiyle vasıta kullananlara bir tamim gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Korede ölen Hint albayının ailesine maaş bağlanacak Yeni Delhi,20 H.H.S.Birleşmiş Milletler Kore komisyonu â.ası iken öldürülen Hindistan ordusu albaylarından Unni Nayar'ın karısı ile 2 yaşındaki kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Amerikada yeni hava grupları hizmete giriyor Vaşington,20 A.A.Afp)Hava Bakanlığından yayınlanan tebliğe göre,millî muhafız kuvvetlerine mensup 5 hava grubu ile bir çok birlikler 1 şubattan itibaren hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Kozmik şualar hakkında Hindistanda yapılan araştırmalar Yeni Delhi,20 H.H.S.Bombayda yer alan ınilletlerarası bir konferansta Hindistanın kozmik şualar mevzu.unda elde ettiği neticeler a-j çıklanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Kalkütada çiçek hastalığından ölenler Kaiküta,20 A.A.Afp)Aralık ayının son iki hafta,sında Kalkütada çiçek hastalığından 161 kişi ölmüştür.288 kişi de bu hastalığa yakalannnştır.Bu suretle 11 kasmıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Iran Şahının kız kardeşi Tahran'da Tahran,20 A.A.Reuter)İran Şahının kız kardeşi prenses Fatma ve Amerikalı zevci Vincent Lee Hillyer dün akşam uçakla Tahran'a gelmiş,lerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • 750 sahifelik gizli Rus vesikası ele geçti 1941 senesine ait olan bu vesikada,Sovyet ekonomisinde çalıştırılan esirlerden ne şekilde istifade edildiği anlaşıldı Vaşington,20 A.A.Usis)Amerikan hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Ânı hava taarruzları için Amerika tedbirler alıyor Vaşington,20 A.A.United Press)Savunma Bakanlığı şahsiyetleri,salı günü kongreden,Başkan Trumnna radyo ve televizyon istasyonlarını lü zumunda kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Amerikan Büyük Elcisi Rusyada nasıl yaşıyor Vaşington,20 A.A.Afp)Halen Vaşington'da bulunan Birleşik Amerikanın Moskova Büyük Elçisi Amiral Alan Kirk,dün basır.a büyük elçilik memurlariyle kendisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • ingilterelim silâhlanma programı Londra,20 A.A.Router)Bugün burada salahiyetli bir kaynaktan bildirildiğine göre İngiltere,silâhlanma programına önümüzdeki 3 seneye mahsus olmak üzere geçici ma hiyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Camiler ve tarihî binalar tamir edilecek Ankara,20 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü,camilerin tamiri için geniş bir program hazırlamıştır.Istan,bulda esaslı surette tamir edilecek camiler arasında Sülcy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Kızamığa karşı yeni bir ilâç bulundu Londra,20 A.A.Lps)Tıbbî «Lancet» gazetesine göre,kızamığa karşı kullanıl ması düşünülen Globulin Gamma ilâcı üzerinde yapılan tecrübeler bitmiştir.Netice memnuniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Japon esirleri Rusya'da bulunan Japon esirleri sopa ve kırbaçlarla doğuluyor,aç bırakılıyor Tokyo,20 A.A.Reuter)Japonya müttefik işgal konseyindc Amerikan delegesi William Sebald,bugünkü konsey toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Tchang Kai Tchek'in istifası isteniyor Hongkong,20 A.A.Afp)İnanılır bir Çinli şahsiyetin France Press ajansı muhabirine bildirdiğine göre Amerikan şahsiyetlerinden bir grup,istifa etmesi için Tchang K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Haricî kısa haberler ÎNGÎLTEREDE İngiliz amiralliği.Atlantik paktı deniz kuvvetleri istişare komitesi başkanı Amiral Kenneth Scott-Moncrief'fin,Amiral W.G.Andrews'in yerine Uzak-doğudaki 5 inci kruvaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • memleketler *durumu çok fecidir Viyana'da teknik kabiliyet,siyasî muhalefet kadar tehlikelidir,bir çok Avusturyalı ilim adamı ve mütehassıs Rus sanayiinde ve Sovyet topyekûn seferberliğinde zorla çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Kapalı eksiltme ilânı Istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden!1 istanbul Fındıklıda Yanan Güzel San'atlar Akademisi yerinde yapılacak birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • İ"ünİö;f:i v.V';biliyor musunuz?Gemileri yükleme ve boşaltma işlerinde kullanılan yeni teçhizat Halen Amerikada inşa edilmekte oları üç Okyanus gemisinde yükleme ve boşaltma işlerinde şimdiye kadar mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Arasıra bir tavşan otlar arasından fırlıyor,bir keklik alçaktan uçarak gözden kayboluyordu.Kardinaller yanla,rındaki kadınları tenhalara sürüklüyor;bir müddet sonra tekrar ana yollara dönüyor lardı.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Sovyet donanması Ruslar,1951 senesi içinde 1000 denizaltıya sahip olmaya çalışıyor Londra,20 A.A.Reuter)Janes harp gemileri yıllığının yeni neşredilen son baskısından anlaşıldığına göre Rusya gayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Hindistan da yeni bir afet Kolera dehşet saçıyor Kalküta,20 A.A.Hindistanın Bahar eyaletinde OrİBsâ bölgesindeki kasabalarda muazzam bir facia cereyan etmektedir.Filhakika bu bölgede kolera ve dizante
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Hindistanda koleradan bin kişi Öldü Yeni Delhi,20 AP.Birada başlamış olan kolera sal gını neticesinde şimdiye kad;n-1.000 kişinin ölmüş ol duöu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Yunan Yugoslav miinasebatı Belgrad,20 A.P.Yunan Yugoslav diplomatik müna.«ebetlerinin yeniden başlaması üzerine dün,Yunan clçifi Spyros Kapetanides BeL grad'a gelmiş ve böylece,batılılarda,bu iki komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Türk Yüksek Mimarlar Birliği kongresi cumartesi günü toplanıyor Ankara,20 T.H.A.Merkezi şehrimizde bulunan Türk Yüksek Mimarlar Birliği genel kongresi,nisab olmadığı için toplanamamış,23 aralık cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1950
  • Yugoslavyaya yapılacak yardım Vaşington,20 A.P.Birleşik Amerika ayan meclisi dün akşam,açık reyle kabul edilmiş olan bir tasarı ile Yugoslavyaya 32.000.000 dolarlık bir kredi verilmesini sağla mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • tmanın kaderi,Macide hanım tekirin acı acı miyavlamasiyle gözlerini açtığı zaman saat 10 u geçiyordu.Yatağın içinde doğruldu.Kedi hem kapıyı eırmalıyor hem de durmadan bağırıyordu.Miyav.Miyav Tekirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • HUUhıet ABONE FÎAT.Î.AHI Senelik 78 Uradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN HATLARI Baslık 20 lir* 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfan ı*nUm!2 Doğum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • 1 Atışma;2 Binmek için atın üzerine konan takım,Terazi gözü;3 Titreyi-Oy;4 Tersi)Su,Bir nota;5 Sonuna s)ilâvesiyle muzekkerin eşi,Hendek;ü İngilizce karınca,Tersi)Bulma işi;7 Vilayet,Çalgı;8 Hususiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • İlerde Hafızın dükkâ nının bulunduğu köşeye kadar gidiyor sonra dönüşte ağır.aheste diğer sokak başına kadar yürüyor,yarım saat süren bu piyasadan sonra kayboluyordu.Cuma günü sabahleyin de onu görünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • Sahihi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idan eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44.123 10-İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri «PI.Franz Liszt.Piyano konsertosu No.2 «La majör» Çalanlar:Piyanist Malcûzinski ve W.A,Mozart.«Küçük şeyler» balesi Çalan:Londra s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • İ He.1 t 21 ARALIK 1 9 VO Perşerrtbc Ru.8 K.E 1366 11 R.E î 1370 YAKTr VASATI EZAW1 Güneş 7.19 2.37 öfîe 12.11 7.27 İkindi 14.30 9.43 Aksam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 imsak 5.34 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • Kapalı Zarf Usulile satılık otel ve dükkân hissesi İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminat!Dosya Ne.Cinsi Lira Lira.515-İÛ798 Beyoğlu,Kemankeş mah.yeni Necati bey Topçular cad.86 ada 17 parsel eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • İstanbul sıhhî luı unlar aı ttırmc ve eksiltme komisyonundan Lüzum gösteren Muhammen bedeli İlk temi.Eksiltmc-Müessese Cinsi Miktarı Lr.Krş.Lira nin saati İsparta verem hastahanesinin Röntgen cihazı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • O E R A T ö H Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları I.î.îel.Tcsısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876 ÛMM—BrilllHIIII.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,ögflsden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • Bulaa rîsta n d a hayat a rtla rı Bulgaristandan gelen göçmenlerin anlattıkları Edime,14 Hususî muhabirimiz Tahir Taş bildiriyor)Bulgarlarla yapılan son an laşmadan sonra Türk Bulgar hududu açıldı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1950
  • Kal* Borjiya Kahra 1 Şah Kaiîi Yedi den yarışı 3 Esi BEYOĞLU ALKAZAR 42562* 1 raman Fedai AR 44394)1 Borjiya}?nn intikamı.ATLAS 40835)1 Col\açılıyor İNCİ 84595.1 Kadın a_'la unutmaz.ELIIAMRA 42236)1 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Göçmenlere yapılacak yardım Yakında Bakanlar,Milletvekilleri,Profesörler,Banka müdürleri,tacirler ve gazete başyazarlarından mürekkep bir komite teşekkül edecek Ankara.20 A.A.Bugün saat 11 de Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • A.Caıulemir' in iyi bir jesti T Bastarafı Birincide l meye hak kazanmıştı.Dün öğrendiğimize göre bu kıymetli güreşçi millî takımdaki yerinden İrfan Atan lehine olarak feragat etmişti!Bu mevzu etrafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Uç yüz odalı oteli ıı mukavelesi T Bastarafı Birincide 1 cinatti eyaletinde on moder otellerden birinin inşaatın ikmal etmiş ve hâlen de Nev yoıkta Paık Avcenue'de Le ver» binasının inşaatına bat la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Yesşrngfîors toplantısı T Bastarafı Birincide 1 ti Konseyi tarafından tertiplenmiştir.Birleşik Amerika böyle bir toplantı yapılmasını isterken «Enternasyonal komünizmin mütecaviz siyaseti bütün hür dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Bir hafta içinde 200 bin çift uskumru tutuldu Uskumru akım devam etmektedir.Son bir hafta içerisinde 200 bm çift uskumru yakalanmıştır.Dün Balıkhanede uskumru toptan olarak 60 70 kuruştan satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Ko inin form bazı dansları yasak etti Londra,20A.A.Lps)Basın muhabirlerinin bildirdik,lerine göre,Macaristandan son ra hangi dansların oynanabileceği kendisine emredilen memleket Romanya'dır.Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Veteriner talebesinin boykotu f Bastarafı Birincide 1 bul edilinceye kadar derslere girmemek hususunda aldıkları karar 14 gündenberi devam etmektedir.Bugün bir basın toplantısı yapan öğrenci temsilcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Kore savaş birliğimize yılbaşı hediyeleri T Bastarafı Birincide 1 Bu adresin altma paket veya koliyi kim alacaksa isini ve soyadı,numarası,rütbeli)türkee olarak yazılmalıda'b)Pan American hava şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Truman T Bastarafı Birincide 1 Birleşik Amerikanın başlıca on diselerinden birini teşkile devam etmektedir.3 Truman içeride Acheson'un istifasını ve Birleşik Amerika dış siyasetinin yeniden gözden geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Alman silâhlı kuvvetleri pekline getirilebilecektir.İşgal makamlarının Almanyaya yapacakları muhtemel tâvizlerin hududu tesbit edilme mistir.Bonn hükümetiyle temasa geçecek işgal makamları Atlantik ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Gene bir kız bir erkeği kaçırdı Dün savcılığa garip bir hûdişe intikal etmiştir.Eşine bir hayli güç rastlanan bu hâdisenin mahiyeti şudur;Kasımpaşa da oturan 14 yaşla ında Şerit Karaman isminde biri ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • r Bastarafı Birincili* T dele için hazırladığı bildirilen kanun tasarısının ne zaman Meclise sunulacağına,I:tanbul Üniversitesinin açılıp töreninde vukubulan hâdiseye ve suçlulara verilen cezalara dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • r Bastarafı P.irincide 1 30 millik bir cephe üzerinde.Güney Kore kuvvetleriyle ko munisi kuvvetleri arasında çarpışma başlamıştır,iü;sözcü,muharebenin.Çungçon kesiminde cereyan et mekte olduğunu belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Iran şdhı evleniyor T Baslarafı Birincide 1 verilmesi arzusu izhar edilmiş tir.Bu paralar bankaya yatırılacak ve fakirlere yardım işleri için kullanılacaktır.Diğer taraftan bir müddet evvel tifo hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Batı birliği kuvvetleri T Rastarafı Birincide 1 Başkan Truman'ın Avrupadaki müttefik orduları başkomu tanlığına tayin edildiğini bildirmek üzere General Eisen hower'e göndermiş olduğı mektubu Beyaz Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Bayar'ın dünkü kabulleri T Bastarafı Birincide 1 muş ve muvaffakiyet temennisinde bulunmuştur.Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün saat 17 de Çankayadaki köşkünde Dışişleri,İçişleri,Maliye,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.12.1950
  • Kızı!Çin heyeti T Bastarafı Birincide 1 olduğunu teyitle fngiliz mille ti hakkında dostça bir İki kelime söylemiştir.Ateş kesme meselesi Kore komisyonunda görüşüldü Lake Success 20 A.A.Alp)Korede ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.12.1950
  • 7$ ^m 5 lâmbalı ORION 330 Modeli r Aynı fiattaki radyolarda asla_raslıyamıyacağınız müstesna bir güzellik Büyük'hassasiyet Seste tabiilik İstasyon ayarını kolaylaştıran göz lambasıkiifjjjjj Jı% m Evet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinden 950/102 Silivri'nin Ortaköyünden İbrahim kızı Esma Ergun'un Nüfus memurluğu aleyhine açmış olduğu isim tashihi dâvasının yapılan yargılaması sonunda:Kadıköy Nüfusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • Devlet Denizyollartsj LbVieı uenizyoiiari v.Limajii&ri Işletma Genel Müdürlüğünden:1_6 Volt 220 250 amper 50)adet Akümlâtör PAZAR-LIKLA satın alınacaktır.2 Pazarlık 22/12/1950 Cuma gür.ü saat 15 de To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandiğından Nuri Üstünel A.674 hesap No.iı borç senedile Sandığımızın Kadıköy şubesinden aldığı 1500)binbeşyüz liraya muka* bil Kartalda Maltepe mahallesinde F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • LEVENT MAHALLESİNDE EV SATİN ALANLARIN NAZARI DİKKATİNE:Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:1 Levent Çiftliğinde kurulmakta olan mahallenin inşaatı bittiğinden satılmış evlerin teslimine başlanacaktır.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • İstanbul Etciler Derneğinden Derneğimizin umumî heyet toplantısı 25/12/950 pazartesi günü saat 15 de derneğin Sütlücedeki kâin merkezinde yapılacağmdan mezkûr gün ve saatde sayın üyelerin hazır bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • İstanbul üniversitesi Rektörlüğünden:Jescartesin ölümünün 300 üncü yıldönümü münasebetile 22/aralık/950 cuma günü saat 16 da Fen Fakültesi konferans salonunda bir anma toplantısı yapılacak ve Descarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • i* dosta sadıte wVa.Hwda?Mükemmel bir hediyede arandan bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S,şık ve zarif hatlarile sahibinin kalbini daha ilk görüşte fetheder.Bu harika kalemle birkaç satır yazdıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • Yeni gelen son model ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAHIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arrederiz Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • istanbul üncü icra Memurluğundan 95Ü/3C20 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine ka rar verilen bir kayık takımı hcmsi gırgırı ile bir kayık pa lamur girgin ile bir kayık kalkan takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.12.1950
  • Kruçuk Salmastra alınacak Ankara,Istanbul.Izmir Ticaret ve Sanayi Odalarına evvelce şartname ve resimleri gönderilmiş bulunan salmastraların alımına geçilmeden evvel,mezkûr salmastra resimlerinden her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan