Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Harbi ancak bir mucize önliyebilir in murahasları nihahayet maskelerini atmışlardır.On üç Asyalı devletin tavassutu da,sulh siyaseti önderi gibi hareket ederek harbe mâni olmağa çalışan Hindistanın de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Kora cephesinde kahramanca çarpıştıkları sırada yaralanan,bilâhere Tokya hastahanesinde vefat eden aziz 'şehitlerimiz için muazxam bir cenaze merasimi yapılmıştır.Yukardaki resimde,bu törene iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Üniversite rektörünün dünkü basın toplantısı Üniversite Rektörü Prof.Ömer Celâl Sarç dün yaptığı bir basın toplantısında gazetecilere,yeni üniversite bü2-CA£İ_gnhaaeı nrofacorlgrin du rumu ile Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Meriç için Türk-Yunan anlaşması Atina,18 AP.Başbakan Venizelos bugün Türkiye ile Yunanistan arasındaki tabiî hududun bir kısmını teşkil öden Meriç nehri yatağını geliştirmek için iki memleket arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Kore sulhu için çalışan komisyon Pekin'e gidecek Lake Success 18 A.P.Birleşmiş Milletler «Ateş kes» komisyonu,Kore ile ilgili sulh müzakerelerinde bulun mak üzere Pekine gitmek ta savvurunda olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Turizm Danışma Kurulu dün Ânkarada toplandı Başbakan adına toplantıyı açan Başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur,kurul çalışmalarından büyük faydalar beklendiğini beliıtti Turizm Danışma Kurulu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Sakalı tutuşan adam Stoklıolm 18 A.P.Bugün Stokholm merkez demiryolu istasyonunda Noel baba kıyafetinde dolct:n bir ş-ıhrın sakalı tutuşmuş ve oradan geçenler adamı bir musluğun altına sokmak suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Dünya sulhunu korumak üzere Atlantik Konseyilün ilk toplantısını yaptı Almanların da iştirakiyle muhtemel bir komünist ^tecavüzünü önleyecek 55 60 tüm enlik bir ordu kurulacak Teknik komisyonlarca Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • f I I I III «II II I I II—Bütçe ta san sı Bugün komisyonda müzakere edilecek Ankara 18 Milliyet)Bütçe Komisyonu yarın sabah toplanarak 1951 yılı bütçesinin müzakeresine bağlıyacaktır.Komisyonda ilk sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Çekileceği söylenen Amerika Millî Savunma Bakanı Marshall Marshal)bakanlıktan çekiliyor Millî Savunma Bakanlığına Symington'un getirilmesi kuvvetle muhtemel Vaşington 18 A.P.Cum lıurbaşkanı Truman'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • iki yeni denizaltı dün geldi Amerika tarafından memleketimize devredilen Dumlupınar ile Çanakkale denizaltı ge misi dün limanımıza gelerek Dolmabahçe önünde demirle,mistir.Marmarada,donanmamıza ait mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Prost şehrin imar durumunu izah etti Bugünkü imar bürosunun eskisinden hiç farkı yoktur Ucuz ev,bütçe değil istikraz işidir.Usulsüz hareketlere son verilmelidir.Şehircilik mütehassısı Prost dün Vali v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1950
  • Ucuz balık için yeni teşebbüsler B;hk satışları için kâr haddi tespit edilecek Perakendeciler fatura alacaklar Son zamanlarda bol miktarda balık çıkmış olmasına ve toptan olarak gayet ucuz fiatla satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • i D emokrasiyi öğreniyorlar Komünist Çinin temsilcileri Nevyorkta sinemaya git-mek istemişler.Bakmışlar ki halk gişelerin önünde uzun kuyruklar teşkil etmiş,sabır ve tahammül ile sırasını bekliyor.Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Sağlık Bakanı Edirnedcn dönen Bakan,göçmenlerin durumu hakkında izahat verdi Trakyada göçmenlerin durumu hakkında tetkikler yap tıktan sonra şehrimize dönen Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Ustündağ kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Yeni Millî Eğitim Müdür* vazifesine başladı İstanbul Millî Eğitim Mü dürlüğüne tâyin edilen Mu hittin Akdik dün yeni vazi fesine fiilen başlamıştır.Muhittin Akdik kendisiyi' görüşen bir arkadaşımıza ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • İki kişinin boğulmasına se bep olan kaptan mahkeme ye verilecek Pazar sabahı saat 9.30 sıralarında Galatada fecî bir k;ı za olmuş ve Halil İbranın Kaptanın idaresindeki Kınalı ada vapurunun bir sandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Kamyon altında kalarak ağır surette yaralandı Dün saat 16 da Atatürk Bulvarında fecî bir kaza olmuştur.12 yaşlarında Mahmut isminde bir çocuk Zeyrek otobüs durağında beklerken,büyük bir hızla oradan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Kalb sektesinden öldü Boyoğlunda,Bahkpazan Kalyoncu kulluğunda 26 numaralı evde oturan Mari isminde 60 yaşlarında İtalyan tebaalı bir kadının üç günden beri evden çıkmadığı zabıtaya bildirilmiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • HALKINSESI Doktorsuz Nahiye Bir okuyucumuzdan aldıgımız mektubu ilgililerin nazarı dikkatini çekmek üzere aynen neşrediyoruz.«Kesanın Enez nahiyesi kaza merkezinden 75 Kmmesafededir.Aynı zaman,da yold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Karacaahmette bulunan ceset Dün sabah Üsküdarda Karacaahmet mezarlığında,Miskinler tekkesine yakın bir yer de bir erkek cesedi bulunmuştur.Üzerinde 32.5 lira para,Omega marka bir cep saati bulunan 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Çamaşır asarken düştü öldür Beyoğlunda Hamalbaşı cad desinde 114 numaralı evin üçüncü katında oturan Sürpik isminde 65 yaşlarında bir kadın çamaşır asarken muvazenesini kaybederek düşmüş ve.ölmüştür.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Sigara istihlâkinde bir artış var Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen dün yaptığı bir basın toplantısında Tekel sigaralarının ambalajlarında yapılan değişiklikleri izah etmiştir.Tekel Genel Müdürü Had' Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Yaman bir dolandırıcı Kendisine Sağlık memuru süsü verip hırsızlık yapan hiri tevkif olundu Kendisine doktor ve sağlık memuru süsü vererek dolan,dincilik ve hırsızlık yapan İsmail Hakkı isminde biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • 300 odalı turistik otel Radyoevi arkasında inşa edilecek Şehrimizde inşa edilecek 300 odah Turistik otelin Radyoevinin arkasındaki arsada yapılması kafi olarak kararlaştırılmıştır.Diğer taraftan bu ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • İstanbul vapuru İzmir limanında bozuldu İzmir,18 MİLLİYET)Onbeş günde bir yapılmakta olan Hayfa seferinin 3 üncüsüne tahsis edilerek dün îstanbuldan haı jketle bu sabah limanımıza gelen «İstanbul» vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Qiimin mevzuları Bizde göçmen evleri nasıl yapılmalıdır?Bulgaristandan yurdumuza akın etmekte olan göçmenler bu kış kıyamette elbette ki,açıkta bırakılacak değildir.Onları yerleştirmek,ıstıraplarını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Bir talebe intihara teşebbüs etti İzmir,18 MİLLİYET)Şehrimiz Dumlupınar ilkokulu 3 üncü sınıf öğrencilerinden 13 yaşlarındaki Recai Abeş adında bir çocuk bugün vapurla Karşıyakaya giderken kendisini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Randevu evinde yakalandı Şehzadebaşmda oturan ve komisyonculuk yapan Fikret isminde biri,üç çocuk anası olan 8 senelik karısı Fahametin bazı uygunsuz hareketleri ni görerek vaziyeti zabıtaya bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Rektörlüğün bir tamimi İstanbul Üniversitesi Bektorluğunun Fakültelere yolla dığı bir tamimde,verem muayenesi yapılmryan öğrencilere şubatta vize verilmemesi bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Edirneye dün 849 göçmen geldi Edirne,18 MİLLİYET)Bugün 151 aile olarak cem'an yekûn 849 kişilik bir göçmen kafilesi daha Edirneye gelmiştir.Bunlar Bulgaristanın Rusçuk,Distova ve Filibe ka sabası halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • «Mohini» yi karşılamak için bir tören hazırlandı istanbul 18 T.H.A.Hin distan Başbakanı Pandit Nehru tarafından,Türk çocuklarına hediye edilen «Mohini» adlı fil yavrusu,Iskenderuna gelmiştir.Filin bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • KISA HABERLER Jr Dayısının 4 yaşlarındaki kızı Nevin'i kirleten Fevzi isminde biri dün 2 nci Ağır Ceza mahkemesince 3 sene hapse mahkûm edilmiştir.Dün saat 15 sıralarında Salıpazarmda Vima gazetesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Üniversite geçen 3 1362 mezun verdi istanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç dün yaptığı bir basın toplantısında Üniversite ile ilgili muhtelif meseleler etrafında izahat verdiistanbul Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Denizyolları Yabancı seferler servisi şefi Fıansaya gitti Denizyolları Yabancı seferler servisi şefi Fahamettin Ar vay Fransada Nis şehrinde toplanacak olan Denizcilik kongresine iştirak etmek mak sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Bir hamal,arkadaşını bıçakladı Dün saat 15 sıralarında Top hanede kanlı bir hâdise olmuştur.Hamallık yapan Niyaxi isminde biri küçük bir mesele yü/ünden kavgaya tutuştuğu arkadaşı Nuriyi bıçakla ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Dün gelen göçmenler Dün şehrimize Bulgaristan dan 767 kişilik bir göçmer kafilesi gelmiş,Demirkap Göçmenevine misafir edilmiş lerdir.400 kişilik bir göçmen kafilesi de Eskişehir,Adapazar ve Bursa hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • SERGÎ ir Dün saat 15 te îstanbu Teknik Üniversitesi Mimarla Fakültesi Taşkışla merkez b;naşının ikinci katında bir sergi açılmıştır.«İtalyada şehircilik ve san.şaheserleri» adını taşıyan ovjinal fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1950
  • Tramvay ve otobüslerde faaliyete geçen yankesiciler Sabıkalı yankesicilerden Dilber Seyhan ile Orhan Sincan,birkaç gün evvel Çoruhtan şehı-imize gelen Hakkı Tu fekçi isminde bir tacilin 55Uilirasını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • 9 0 Gazeteler Rum Patriği.ft X nin Ayasofyayı ziyaretin-v g den ve bunun beş asırdan-a beri ilk ziyaret olduğundan 8 bahsettiler.Bu havadis ba.x 5 na aziz dostum Resi Saffe.ft p tin bir hatırasını hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Fiîadelfiya polisi bir man yak'm peşinde Fiîadelfiya,18 A.P.Filadelfiya'nm mevcut bütün po üsleri dün,«serbest kalmış bir manyak" m yakalanması Ve şehir sekenesinin korunma sı için Oak Lane merkezine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • BORGIA' LABIH Aşk ve Cinayetleri Yazan:Guillaume No:10 Çeviren:Fahri Nevruzojlu Görünüz ve kalblerinize yazınız.Eğer Borgia'lar yarın Si'orza'ların hâtırasını telvise yeltenirlerse onlara,yalan söy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Şeffaf paketler Amerikada yiyecek paketlerinin şeffaf bir şekilde paket haline getirilmesi büyük bir istekle karşılanmıştır.Pirinç fasulye ve bezelye gibi yiyecek maddelerinin kartonlu paketlere konma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Birleşmiş Milletlerin ele aldığı mühim bir mesele Batı ve Doğu dünyasında iş ve işçi anlayışı nedir Birleşmiş Milletler dünyada sulhu tesis etmek ve insanları refaha kavuşturmak için uğraşırken Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Atlantik paktı Son Sovyet notası,Ba* tının müşterek hareke tini geciktirecekmiş Bonn,18 A.P.Batı AL man hükümetine yakın olan kaynaklar dün,son Sovyet no tasını,batının müşterek hare ketini geciktirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Avustralya sefererlik yapmıyacak Kanberra,18 A.A.Uni ted Press)Avustralya Baş bakanı Gordon Menzies pa zartesi günü beyanatta bu lunmuş ve milletlerarası durumun vahim olmasına rağmen Avustralyanm sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Cekoslovakyada tevkifler Londra 18 A.A.Afp)Daily Telegraph gazetesi Vi yana muhabirinin bildirdiğine göre Cekoslovakyada son aylarda 700 ilâ 300 kişi tevkifle üç toplanma kampına sevkedilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Avrupa demir ve kömür sanayii konferansı Paris 18 A;A.Lps)Avrupa demir ve kömür sana yiini birleştirmek hususundaki Schuman plânını incele yen ve altı devlet murahhaslarının iştirakiyle yapılan kon fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Cerro Negro yanardağı lav kusuyor Managua 18 A.A.AfpN Managuanın kuzeyinde bulunan Leon şehri halkı bi aydanberi indifa eden Cerro Negro yanardağının tehdit et tiği şehirlerini terke hazırlan,maktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Sanayi sayımı nisanda yapılacak Ankara,18 T.H.A.Sa nayi sayımı hazırlıkları ilerlemektedir.Sayımın 1951 nisan ayı bidayetinde başlaması kabul edilmiş,istatistik Genel Müdürlüğünde mütehassısların ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • ikinci Beyazıt vakfı tamir ediliyor Ankara 18 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü,Edir nedeki ikinci Beyazıt vakfına ait binaların tamirine karar vermiş,bu iş için 15.000 lira ayırmıştır,ilk olarak Şifahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Amerikan Dışişleri Acheson'un Avrupaya hareket etmesi ile Cumhuriyetçilerin hücumları azaldı Vaşington 18 A.A.United Press)Dünyanın içinde buluriduğu bu buhranlı devirde Dışişleri Bakanı Dean Achesonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Demirperde gerisindeki muazzam askerî kuvvet Paris,18 A.P.Fransız diplomatları dün gece hazır lamış oldukları beş maddelik bir nota ile Batı Almanyanın silahlandırılması mes'uliyetini Sovyet Rusyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Linda Darnell yeni stüdyoda Holivut.18 A.P.Linda Darnell 26 senelik hayatının 11 senesini vakfetmiş olduğu,20.Asır Fox şirketinden ayrılmaktadır.Stüdyo,dün,şubat ayında artistin kontratı sona erdiği z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Atatürk'ün Yalovadaki k ö ş k ü Ankara 18 T.H.A.Atatürk'ün Yalovada Baltacı çiftliğindeki köşkünün tamiri ile bahçesinin tanzimine karar verilmiştir.Köşk bahçesi için Beykoz fidanltğındakj 8 çam çeşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Bu sene meyve mahsulü bol Ankara 18 T.H.A.Elma,portakal ve mandalina mahsulü bu yıl görülmemiş derecede bol olmuştur.Akdeniz mıntakasmdaki müstahsilin müracaatı üzerine Ulaştırma Bakanlığı,bu hatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Harici kısa haberler HOLLANDADA Kömür tedariki güçlüğü dolayısiyle Hollanda hükümeti elektrik sarfiyatını azaltmağa karar vermiştir.Yarından itibaren elektrikli afişler yasak edilecek,yollarda ışıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Uçan daire Sicilyada görülen beş uçan daire halk arasın da heyecan uyandırdı Roma,18 A.A.Afp)Bugün Sicilyanın Enna vilâyeti üzerinde beş uçan daire görülmüştür.Beş bin metre irtifada ve ku zey doğu is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • ingiliz orta doğu komutan lan Londrada Londra 18 A.A.«Afp» Orta Doğu ingiliz kuvvetleri başkomutanı general Sir Brian Robertson ve orta doğu ingiliz hava kuvvetleri başkc mutanı mareşal Sir John Baker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Kral Faruk,Yunan Kralı ııın özel temsilcisini kabul etti Kahire 18 A.A.«Reuter» Kral Faruk Yunan Kralı Paui'ün özel temsilcisi Panayotis PipimelH'yi dün kabul etmiştir.Pipimclli'ye Yunanistanın Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Churchill,Fasta Merakeş Fransız Fas'ı)A.P.Winston Churchill dün,uçakla,Londra'dan bu raya gelmiştir.Yanında on kişilik maiyet olduğu halde,eski ingiliz Ba bakanı,Noel ve yılbaşı tatili ni geçireceği A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1950
  • Erzurum demir yolu Ankara 18 A.A.Aldığımız malûmata göre,inşa edilmekte olan Erzurum temdid" demiryolunun ikmal ediler Hasankale Horasan kısmı 1-1-1951 gününden itibarer işletmeye ve her türlü nakli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Eski Notlar.Ümit Nahit RAMOK Evvelâ kainpederi.sonra da kajnv^lidesi ölünce.Tarih öğretmeni Şükrü Palanla karısı Lâmıa.baba mirası olan bu eve taşınmışlardı.Bir müddet sonra müsteciri memur,taşra-ya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Iitanoul Beledlyeıi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman l'eleton:42157 KOMEDİ KISMI Cifte Keramet Türkçesi:Reşat Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Hie.19 ARALIK 19Ü0 Sah Rm.9 R.E 1370 6 E.E 1366 ¡AÖT YAS ATİ MANİ Güneş 7.19 2.37 Ogle 12,11 7.27 İkindi 14.30 9.48 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 İmsak 5.34 12.52 U-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • SİNE MAl W BEYOGLl;ALKAZAR 42562)1 Şerl Holmes Ali Baba kızlar pfl siyonunda,AR 44394)1 Johnny B linda.ATLAS 40835)1 Cel açılıyor ÎNCÎ 84595)1 îvojiı» yanıyor ELHAMRA 42236)1 P riler Dünyası 2 Zafere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Doktor Hafız Cental Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle-den sonra 14.30-17 de hast^ kabul eder.İstanbul Di-*î vanyolu No,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Sahihi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz" Hiç^—Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gaaerecillk Kollektif Şirketi vi ı b,a ş sı Basıldığı yeri Ebüzzİya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Fasılasız,istekle,doya doyauzun müddet ağladım.Sonra durdum.Açılmıştım.İçimdeki yersiz ve zamansız keder dağılmış,buhran geçmişti.Bu sefer inşirahla ve huzurla ona hoşlanacağı şeylerden bahsetmeğe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 iHaberler —13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Lûtfi Güneri 14.20 Konuşma 14/30 Şarkılar.Pl.14.45 Prog ramlar ve dans müziği Pl.15.00 Kapanış.17.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • BÜ O E B A T ö R I Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül;uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları I.ÎL tel-jcsısı Beyazıt Okçul'arbagı No,13 Tük Muayene:23B3ÛS:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 liret 0.44.128 0.44.128 10-İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • ryatLTSgsıa İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilanları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin anbarmda mevcut geçmiş senelere ait in_^aatlardan bakiye kalan 397 metre demir şu borusu 517 kilo 6-8 köşe Baremin çeliği 25265 adet kiremit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • ¦0 TASHİH,Istanbul Defterdarlığından;4/12/950 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan «Satılık emlâk» başlıklı ilânda satışı 20/12/950 tarihinde yapılacak olan 515—14191 cfosya sayılı gayri menkulün kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • Kauçuk Salmastra alınacak Ankara,istanbul,izmir Ticaret ve Sanayi Odalarına evvelce şartname ve resimleri gönderilmiş bulunan salmastraların alımına geçilmeden evvel,mezkûr salmastra resimlerinden her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1950
  • o L D A N a A G A 1 Deniz vasıtalarının süs ienmesi;2 Tırnakla yeri kazıma;3 Efsun,Mazii nak lî edatı;4 «Us» lu,Kesin;5 Fransızca kadın,Bıçak bilemeğe yarar;6 Genişlik,Yılan;7 Değ mürekkep kelime)8 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Trablusta müttefik hava üssü Nevyork 18 A.A.Drew Pearson,pazar günü saat 1 radyo yayınında Birleşik Amerika ve İngilterenin Trablus yakınlarındaki hava üssünü yeniden açacaklarını bildirmiştir.Tefsirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • TEŞEKKÜR Büyük ve en acı kaybımız NEBAHAT TÜMER'in vefatı münasebetiyle gerek camiişerife ve gerek kabristana kadar gelmek,telgraf,telefon,mektupla ve bizzat taziyede bulunan muhterem)dostlarımıza,ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Refah şehitlerinin maaşları Ankara 18 Milliyet)Annan malûmata göre Millî Savunma Bakanlığı.Refah faciasında ölenlerin şehit sayılma lan ve ailesi efradına şehit ma aşı tanınması esasına müstenit olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Arapları birliğe davet Amman 18 A.A.«Afp» Dün Nablus halkına hitab eden Kral Abdullah,Atlantik kıyılarından Türkiye hudutlarına ve Hind Okyanusuna kadar bütün Arap memleketlerini birleşmeğe davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Pakistan'daki tenisçilerimiz şehrimize döndü Pakistan ve Beyrutta iki ay kadar süren turnuvalara katılan tenisçilerimiz,Muallâ Gro detzki,Enes Talay ve Su/an Gürel,dün saat 16.50 de bir Pan Amerikan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Ucuz balık T Bastarafı Birincide 1 derilerin eline fatura yerine geçmek üzere bir makbuz ver mek çarelerini aramaktadırlar.Mürakipler bu vesikaları her istedikleri zaman görebileceklerdir.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Nehrunun Fîlî İskenderundâ Ankara 18 Milliyet)Hin distan Başbakanı Pandit Nehrunun Türk çocuklarına bir mu habbet nişanesi olarak hediye ettiği ve büyük bir kafes L cinde yurdumuza gönderdiği fil yavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Kırklarelinde bir komünist yakalandı Kırklareli 18 T.H.A.Lüleburgazda Ahmetbey köyünde aslen Bulgaristanlı olan Kazım adında bir şahıs,komünistlik propagandası yaparken suç üstü yakalanmış Ve adlî mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • KAtfiP Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin,den almış olduğum şebekemi rayı ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur 4628 Osman Aievok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Selim Sarper ve eşi yaralı Mehmetçiğe kan gönderdi r Bastarafı Birincide 1 yazdığı bir makalesinde di yor ki:5000 kişilik Türk tugayının kahramanca döğüşmesi,yer yüzündeki hür insanların zihinlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Atlantik Konseyi dün ilk toplantısını yaptı T Bastarafı Birincide 1 atlı plânlar hazırlanmıştır.Toplantı neticesinde plânların derhal tatbika konulmasını sağlıyan bir karar ittihazı beklenilmektedir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • İthal serbestisi o 75 e çıkarılıyor Ankara 18 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,Ti caret ve Sanayi Odaları ile Bölge Sanayi Birliklerine yeniden mühim bir tamim yapmıştır.Bu tamim,60 ithal serbes tis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Prost'un izahı r Bastarafı Birincide 1 karıştı ve müşkül bir vaziyet hâsıl oldu.Bütün plânlar berbat olmuştu.Şehrin Avrupa yakası için birşey söyliyemem amma Anadolu yakarının plân larını imza dahi et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Aiikarada bii konak yandı Ankara 18 Milliyeti B' akşam saat 13 sıralarında De nizciler caddesinde büyük byangın zuhur etmiş ve bir ko nak tamamen yanmıştır.Sigortasız olan bu bina Ev kala aittir ve mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Marshall çekiliyor T Baştarah Birincide 1 General Marshall'ın yerine gegeçektir.Bilindiği gibi Gene rai Marshall emekliye ayrıl misken,görülen lüzum üzerine ve özel bir kanun çı.V nak suretiyle Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Kadın yolcular beraberlerinde yalnız bir kürk getirebilecekler Ankara 18 T.H.A.Güm rük talimatnamesinde yapılan bir değişiklikle,hariçten be raberinde iki kürk getirebilen kadın yolcuların bu haVi»n'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Kore sulhu için çalışan komisyon T Bastarafı Birincide 1 dan geri alınmasından sonrmümkün olabileceğini belirt mistir.Ayrıca Wu Formoza' nın da komünist hükümete tes limini istemektedir.Bu şartlar,Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Turizm Danışma Kurulu dün Ankarada toplandı Ankara,18 T.H.A.İkinci Turizm Danışma Kurulu bugün saat 10.30 da toplanmıştır.Kurul,bütün Bakanlıklardan birer temsilci ile turizm bölgeleri,muhtelif beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Hart» ancak bir mucize önliyebilir Başmakaleden devam)rccegini takdir eden Ameri* ka Reisicumhuru Mister Truman beklenilen «fevkalâde hal» i ilân etmiştir.Bittabi birkaç gün içinde bunun teferruatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • D.P.Meclis G r u p u ıı ıı ıı bu gün kü g ü ıı demi Ankara,18 MİLLİYET)D.P.Meclis Grupu yarın saat 15 te toplanacaktır.Gündemde Niğde Milletvekili İla 1 1 Nuri Yurdakul'un Birinci E.M.M.binasının,müze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Cumhurbaşkanının B«v-lasına veroigi çay Göçmenlere Yardım Millî Komitesi Bayan fahrî başkan seçti Ankara 18 T.H.A.Cum hurba.şkanı Celâl Bayar bu gün saat 17 de Çankayadaki Cumhurbaşkanlığı köşkünde,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.12.1950
  • Randevu evleri ve kumar Ankara 13 Milliyet)Bugî.in Büyük Millet Meclisi Ea* kanlığına Burdur milletvekili Mehmet Özbey Başbakan,îçi:leri ve Adalet Bakanları tarafından cevaplandırılmasını istiyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1950
  • ÇEŞİTLİ SPOR HABERLERİ isveç Helsingborg takımı dün gitti Şehrimizde iki karşılaşma yapan İsveç Helsingborg takı mı dün sabah saat 6.20 de hu susî bir Holanda uçağiyle şen rimizden ayrılmıştır.Yeşılkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1950
  • v:i';t$W ^w.x™^x;s.Amerikalılara kaTşı 67 kiloda güreşecek olan Servet Meric'in,İsveçli rakibiyle yaptığı müsabakadan kir gtfrünttfneticeler I s^s v.iki gün devam eden karşıtlaşmaların ehemmiyetli sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1950
  • Admira ve Sarajova ı yapılacak karşılaş S Önümüzdeki hafta Avusturya ve Yugoslavya takımları ile yapılacak karşılaşmalar enteresan olacaktır Perşembe günü Admirayı la beraber,tatmin bekliyoruz.Avustur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1950
  • İngilterede Rugby futbolu yeniden canlanıyor Rugby,ingilferenin spor hayatında teşkilâtlı uzun bir maziye sahiptir Büyük Britanya'da Rugby Futbol Birliği taraftarları,ikinci dünya harbinden 5 yıl sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1950
  • Evvelsi gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan seçmeler,senelerdir hasret kaldığımız bir centilmenlik gösterisi ve millî terbiyemizin gerçek ör neğine şahit oldu.Genç kabiliyetimiz irfan Atan evvelsi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor