Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1950
  • 14 ARALIK 950 Perşembe JBo«f asan:AH Nm| KARACAM Adres:Nuruosmaniye Türbeden Sekok No:18 1 S T A N B U L Telgraf t MİLLİYET tstembul YIL:1 SAYI:223 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 492 29814 10 Kuru* M 0 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1950
  • BAYTA:I MI vLIYEt wr ^feföm Atasule Kmİ Ifâılisel^e Sebep »a HÂSIMI EMEVI Rekabeti TEFRİKA NO:144 Z2YA ŞAKIR erin derin düşünen İbrahim içini çekti Onun aziz ve fazi letli milletini,daha hâlâ zulüm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Yeni bir dünya harbi ne zaman olabilir?Toranto,13 A.P.Londranin tanınmış Lloyds müessesesi 1951 senesi eylül ayından evvel harp ülmıyacağı hulusunda 50 ye karşı 1 iddiaya girmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Zarif ve tatlı bir ifade ile konuluyor.En güzel kadınlara bir kere bakması kâfidir.Göz lerinin kadınları cezbeüiği sür'atle mıknatıs demiri eezbed^mcz» der.Porinos da zev kinin inceliğini,tavırlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Harici kısa haberler ÎNGİLTEREDE Başbakan Attlee bu sabah Fransamn Londra Büyük elçisi Rene Mass-igli ile hâlen Londrada bulunan İngilterenin Moskova Büyükelçisi David Kei ly'yi kabul etmiştir.FRANSAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Etna yanardağı indifaa devam ediyor Katanya,13 A.P.Etna dağının eteklerinde bulunan Milo ve Renazzo köylerine doğru lav deresinin yavaş yavaş yak laşması üzerine,Küçük Meryem kilisesi dün boşaltılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • İngiltereye yapılan Marshall yardımı kalkıyor Londra,13 A.A.Un.Press)İngiltereye bundan böyle fiilen yeni bir Marshall yardı mı yapılmaması hususunda İn giltere ile Birleşik Amerikanın bir anlaşmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Batının müdafaası Atlantik Paktının askerî komitesi,yüksek komuta makamının teşkili ile meşgul Londra,13 AP.Atlan,tik müttefikleri dün,Batı Almanyadan,Batının müdafaası için 150.000 kişilik bir kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • B.Amerika,atom stokları yapıyor Rus delegesi Vishinsky,Büşkan Trumanın dünyayı atom bombası ile tehdit ettiğini iddia ediyor Flushing Nevyork)13 A P.Rus delegesi Andrei Vishinsky dün,Başkim Trumanın,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Eskıschirde köylüye 65 bir dönüm toprak dağıtıldı Eskişehir.13 T.H.A.Eskişehir'in 17 köyünde top raksız ve az topraklı 2 bin çit çi ailesine 65 bin dönüm toprak dağıtılmıştır.Bu çiftçilere ayrıca 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Savunma komisyonu Brükselde toplanacak Vaşington,13 A.A.United Press)Savunma Bakanı Georgt Marshall,Kuzey Atlantik Paktı savunma komisyonunun 18 aralıkta Brükselde toplanacağını bildirmiştir.İlk önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Klakson çalan şoförlere ceza verilecek İstanbul,13 T.H.A.Tak si ve ve bilhassa hususî otomo billerin günün her saatinde lü zumlu lüzumsuz klakson çalarak halkı rahatsız ettikleri görüldüğünden 6 ncı Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Yugoslavyaya 38 milyon dolar yardım yapılacak Vaşington,13 A.A.United Press)Temsilciler Meclisi dış meseleler komisyonu başkan vekili James Richards,«Yugoslav hükümetinin düşmesini önlemek için» Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Alma rı ordusunun silahlanması Paris,13 A.A.Reutcr)Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman dün Mecliste Fransa,İngiltere ve Birleşik Amerikanın Sovyet Rusya ile Batı Almanyanın silâhlanması meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Mısır,İngiliz mallarına boykot yapıyor Kahire,13 A.A.Reuter)Bir milliyetçi saylav,dün gece Mecliste İngiltere hükümetiyle 1936 anlaşmasının tadili teklifini müzakere etmek üzere Londra'da bulunan Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Denizlide petrol damarı bulundu İzmir,13 MİLLİYET)Denizliden gelen haberlerden anlaşıldığına göre,Denizlinin Şanlı köyünden Mustafa Üztürk adında bir vatandaşın bahçesinde kazmış olduğu bir kuyudan at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Istanbul Atleti zm Ajanı geçimi Beden Terbiyesi 1st.Bölgesi Müdürlüğünden:B.T.Genel Müdürlüğünün 22 kasım 950 gün ve 4482 sayılı tamimi gereğince İstanbul Atletizm Ajanı seçimi 15 aralık 950 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • fiatlan yine yükseimiye başladı Geçen yıl 250 kuruş olan Hatların bu sene,500 kuruşa kadar yükselmesi fabrikaları güç duruma soktu.Bu yıl görülmemiş derecede yükselen pamuk fiatlarındaki artış devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Tib âleminde yeni inkişaflar Veremin tedavisinde kullanılan yeni ilâç:Pas Son zamanlarda Streptomycin ile yeni keşfolunan «Pas» ilâcının birleşiğiyîe yapıla tüberküloz tedavileri müsbet neticeler veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Göçmen piyangosu Yurdumuza gelen göçmenlere yardım maksadiyle bir piyango çıkarılacak Ankara,13 MİLLİYET)Yurdumuza gelecek olan göçmenlerin ilk ihtiyaçlarını kar şılamak üzere bir piyango ter tibine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Metresini bıçakladı Kadıköyde Yeldeğirmenin deki bir gecekonduda oturan Hasan Bulut isminde biri,bir haftadanberi kendisiyle dar gın olan metresi Sümbüle barışma teklifinde bulunmuş,ret cevabı alınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Bir dolandırıcılık iddiası Müzeyyen isminde bir kadın dün savcılığa müracaat ederek Katina isminde bir kadının 400 lirasını dolandırdığını bildirmiş ve Katinanın bu işi meslek haline getirdiğini ve şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Kızıl Çin temsilcisi sinemada Nevyork,13 A.A.Afp)Pekin hükümetinin Birleşmiş Milletler nezdindeki baş temsilcisi ve diğer altı murahhas dün akşam Nevyork'ta bir si,nemaya gitmek istemişler,fakat gişel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • r,Zayiatımız hakkındaki rakamlar Bütün memleket onların matemini tutuyor;her yerde hatimler indiriliyor,mev lidler okunuluyor;yaptıkları işin azameti radyolarlar gazetelere sığmıyor,hür milletlerin pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Atom bombasının oynayacağı rol San Fransisko,13 A.A.Uni ted Press)Atom enerji uzmanlarının kanaatine göre Birleşik Amerika stratejik e hemmiyeti haiz şehirlere 50r atom bombası attığı takdirde düşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Parisle toplanan hukuk kongresi Ankara,13 A.A.Geçen,lerde Paris'te toplanan millet lerarası mukayeseli hukuk kongresine memleketimiz adına katılan Adalet Bakanlığı yargıçlarından Dr.Abdullah Pulat Göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1950
  • Amerikalılarla yapılacak müsabakalara hazırlık Biletlerin karaborsaya düşmemesi için tedbirler almıyor Yakında şehrim'zp gelerek 3 müsabaka yapacak olan Ameıikan güreşçileıiyle yapıla cak karşılaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • KÜÇÜK DOST Nusret Vedat SAYGEL Ege denizinin berrak su lan anasında,dik bası guru,bun kısalıklarına değer züm rüt gibi bir adanın,denizden 4-5 metre içerde bulunan ah lap bir evinde oturuyordu.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • i Britanya Festivali Muasır ve kadim san'at eserleri ve hazine 4 Mayıs 1951 de açılacak olan Büyük Britanya festivali sırasında memleketteki birçok büyük merkez ve şehirler san at hazinelerini teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • 4 1 1 4 s 6 7 s 9 1 I 1 5 4 r IE 5 ft 7 o SOLDAN 1 Tahlil,Sadanın bir yarısı^ 2 İçinde bulunduğumuz vakte ait olanlar için övle denir;3 Hazar,Kaba bir kumaş;4 Yükselme,Hassas;5 İleri taraf,Tersi)Yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • Birkaç senemiz hep böyle kızdırmak,gönül almakla geçti.Herşeyimiz eskisi gibiydi.Yalnız tek bir değişiklik oldu:Artık aksam üzerleri arkadaki tepeye çıkjyor.büyük bir ağacın çimenler üzerindeki gölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ye'A.N.K.Gazetecilik Kollektif Sirkat!Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Şerlok Holmes Ali Baba kızlar pansiyonunda.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Saa det köprüsü.ÎNCÎ 84595)1 îvojima yanıyor ELHAMRA 42236)1 Periler Dünyası 2 Zafere doğ»,ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Nevzat Altıok 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • I lie.14 ARALIK 19 5 0 Çarşamba Ru.4 R.E 1370 31 T.So 1366 VAKİT VASATİ EXANl Güneş 7.14 2.34 Öğle 12.08 7.27 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 i Yatsı 18.19 1.39 îmsak 5.30 12.49 «i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan;Sevgi Sanlı Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Cifta Keramet Türkçesi:Reşat Nuri Güntekin Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • litiiikfet ABONE FÎATUUM Senelik 78 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler için iki misildir.İLAN MATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfan sun tim'.2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • Nehraı'nun.TUrk.çocuUarına hediye ettiği fil yolda Japonya'ya gö bizimkine i Hindistan Başbakanı Pandit Nehri''nun Turk çocuklarına hediye ettiği fil yavrusu 'Mohini»nin halen Türkiyeye müteveccihtin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1950
  • Devlet DemiryoHarı ilanları İnşaat noksanları ikmâl ettirilecek T evlef Demiryolları Merkez 1 Satınalma Komisyonundan 1 Adapazarı Vagon Atelyesi kuvvet santralı binasiyle atelye istasyon binası inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • îngilfîereye yardam ke siliyor Londra,13 A.P.Birleşik Amerika,Büyük Britanya,ya yapmakta olduğu Marshall yardrmii» bu yılbaşından itibaron durduracaktır.Büyük Britanya buna muvafakat ettiğini bugün re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Amerikalılarla yapılaca serbest güreş hazırlıkları İstanbul,13 T.H.A.Türk ve Amerikan millî serbest güreş müsabakalarına ait biletlerin karaborsaya düğmeden satılmasını temin için vilâyette bir komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Seçmeler 16-17 aralıkta yapılacak İstanbul,13 T.1I.A.Amerikalılarla yapılacak serbest güreş müsabakalarına c k:'cak güreşçilerimizi seçme!ü ere 16-17 aralık geceler,şehrimizde Spm:ve* Sergi s;rayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Mahzende kanlı bir boğuşma Sarayburnu,sahil boyundaki surlar arasında bulunan bir mahzende yatıp kalkan Şefik Can isminde biri,aynı yerde barınmak istiyen Abdu lah adında biriyle kavgaya tutuşmuş,neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • ep 0 inşa edilmekte olan Siimcrb yerin istimlâkine 2( 0 bin lir İzmir,13 Milliyet)Şehrimizde inşa ediimekto olan Sümerbank mensucat fabrikasının bulunduğu yerde istimlâk edilen arazi ve binaların fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Veteriner Fakültesinde ders boykotu Ankara 13 T.II.A.Diğer Fakültelere tanınan bazı akademik hakların kendilerine verilmesini istiyerek iki gündür derslere devam etmiyen Veteriner Fakültesi talebesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Muhriplerimiz seyahatten döndü Adana,13 A.A.Akdeniz limanlarını ziyaret eden Sultanhisar ve Demirhisar muhriplerimiz bugün İskenderuna gelmişlerdir.Muhriplerimiz,Deniz Harp okulu Harbiye sınıfından 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Fransız B Millî Takımı Atina,13 A.A.Afp)Millî futbol karşılaşmasında Fransa B millî takımı Yunan B millî takımını 1-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • ungnam'daki birliklerin tahliyesine dün başlandı Teçhizat,malzeme ve yesinde ağır silahlar harp gemileri ve uçakların himasür'atle gemilere yükietiliyor Tokyo,13 AP.Kuzey doğu Koredeki Birleşmiş Mil l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Ate meşe T Baytarafı Birincide l Kızıl Çine 25 gemi veriliyor Hortgkong 13 A.A.Afp)Sovyetler Birliği,bir Güney Komünist Çin filosunun ihdası için 1500 2000 ton hacminde 25 harp gemisini son günlerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • İktisadi Devlet teşekkülleri Başmakaleden devam 1 dakikalık mesafededir.Şehirde mesken buhranı diye bir sey yoktur.Esasen lüzum görülürse halk mutad inşaattan çok fazlasını yaptıracak durumda,dır.E un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • C.H.P.nin çirkin tahrikleri T Bastarafı Birincide 1 ladıklarını bildirmiştim.Millî tesanüdü bozacak şc kilde bilhassa saf köylülerimi:arasında icrayı faaliyette bu lunan bu meçhul şahıslar,re mî maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • C.H.P.nin rakı ziyafeti Eski Çalışma Bakanı Reşa:Şemsettin Sirer'den aşağıduk mektubu aldık neşrediyoruz,9 Aralık tarihli nüshanı?da çıkan,Kamutayın 8 aralık tarihli müzakerelerine ait özette,Zongulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Amerikan diplomatları F Basiarafı Birincide 1 Orta Doğudaki Amerikan siyasi temsilcilerinin toplan;ısma başkanlık etmek üzeni Ankaraya gidecektir.Buna benzer bir konferans takriben bir sene evvel İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • SametAğaoğlunun Meclisteki demeci T Bastarafı Birincide 1 ğımız,kaani olduğumuz bazı prensipler vardır arkadaşlar.İnanıyoruz ki,tarihin her dev rinde ve her cemiyette olduğu gibi,bizde de başta olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Yaşar û©ğy hakkında tahkikat T Başlarafı Birincide 1 başlıca noktadır.Yaşar Doğunun vaziyeti Beynelmilel Fcderasyonca bir karara bağla nacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1950
  • Tahsin Yazıcının en son beyanatı T Bastarafı Birincide 1 Düşman öğleye doğru mü dafaa hatlarımıza taarruz etti.Süngü hücumuyla mukabelede bulunduk,düşman korkarak kaçmağa başladı.Fakat salahiyetli mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1950
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-23?Adalar,Büyükada)Yalı man.Gülistan ve Balıkçıl cad.16 ada,6 parsel eski 9 yeni 17,17/1 16 kapı sayılı 2*n.50 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Siy.h renkte ecnebi vidala a!ın:cak Sümerbank L eri ve Kundura Sanayii M jessesesindan Bir miktar iyi kalite ecnebi menşeli siyah vidala alınacaktır,ekliflerin 29.12.950 tarihine kadar kapalı zarfla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Kapalı zarf usulile kaimen enkaz satışı)İstanbul Defterdarlığından luhammen Geçici Şartnamesine göre bedeli teminatı ayrıca teminat Lira Lira Lira 5000 375 5000 Şultanahmette Adliye Sarayi inşa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 950/875 4158 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen koltuk takımı masa,sandalye,banket,halı,mangal,ayna,fener,vazo,boyalı emir koltuk iskeleti,demir koltuk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İstanbul 3 cü îcra Memurluğundan:946/422 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen Galata Yüktek Kaldırım Selâmet Han 3/1 No.da yazıhane eşyasının İstanbul Belediyesi Mezat mahallinde birinci açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İstanbul Defterdarlığı:Muamele Vergi Dairesi Müdürlüğünden Adı ve Soyaai Müslim Örmen Enis Ertem ve ortağı Mişon Kohen ve Kirkor Canbazyan İbrahim Arslaner ve Zarey Gülese/yan Mürtaza Tunadan Ali Başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilahları Müteahhid nam ve hesabına 10 ton kuru fasulye 30/12/950 günü saat 11 de Siirt As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutan 3500 lira olup geçici teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İstanbul Telefon ç.müdürlüğünden 1 Haremiz için 12.000 metre termopalastik izoleii çift na-Icillİ dahilî telefon tesisat teli satın alınacaktır.2 Muhammen bedel 4800 lira olup muvakkat teminat 330 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • VlDiA UCU ALINACAK Devlet ürefma Çifflikleri Merkez Depo Müdürljğünden 1 Depomuzca 57200 gram muhtelif vidia ucu satın alınacaktır.2 Eksiltme 4.1.1951 perşembe günü saat 14.30 da Ankara Nazi'de Depo M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • stanbul sıhhî kurumlar artırma ve eksiltme komisyonundan Şişli Çocuk Hastahanesinin ihtiyacı bulunan bir adet ameliyat masası açık eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 29 aralık 950 cuma günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • 8ir dahiliye mütehassısı ve hi eczacı alınacak Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden" Tersanemiz isçi reviri için röntgen kursu görmüş bir dahiliye mütehassısı ile bir eczacı alınacaktır.Kendilerine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Sabun alınacak Ereğli kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden Kapalı zarfla şartnamesinde yazılı miktar ve evsafta çamaşır ve işçi sabunu satın alınacaktır.Şartname Zonguldakta:Ereğli Kömürleri işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • ÇEKLER 1 sterlin 7.88 7.88 100 dolar 281.00 280.30 100 Fransız Fr.0.80 0.80 100 üret 0.44.128 0.44 128 İÜO İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • SIRLAR BOYUNCA TENVİRAT 11)cd.lmiS»-fakS r« sene son« umbalannın Bugün cIck dısl olan arVak vC lK I 'i EN AZ PARAYA.EH BOL AYDINLIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • istanbul Karayolları 1.Bölge Eksiltmeye konulan iş;Cebeci taş ocaklarından 2000 M3 moloz ocak taşının ihracı le Cebeci Konkasör şantiyesine nakli işi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 9690 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Babaeski Belediye Başkanlığından 1 Babaeski belediyesi için bir adet 140 160 beygirlik lektrojen grupu,r kontrol tablosu,yer altı kabloları,tesis edilecek ve mevcut tabloda İslâhat yapılacaktır.2 Alım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • İzmit Belediye Başkanlığından izmir Belediyesi için bir adet hizmet otomobili ile 1.5 tonluk bir tdet kamyonet kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Hizmet arabası çift defransiyel ve saç karöserili «Cip t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • istanbul Deniz Komutanlığından Izmitteki Deniz araçlarına 175 lira ücretli iki istim çarkçısı alınacaktır.Ayrıca birer tayin bedeli veriliristeklilerin evrakı müsbiteleriyle Izmitt^' ikmal merkezi i m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettirmekte olduğu olel,lokanta,hamam binasının ilk keşfinde olmayan taş kaplama hamam zeminine karosiranik,kalorifer dairesinin tecridi,tavan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Kaplıca Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden^ 1368)tonu Tekirdağ,99 tonu İstanbul teşkilâtımızın anbarlarında bulunan kaplıcalar,bulundukları depolarda görülüp halile kabul edilmek ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.12.1950
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden Miktarı M.bedeli Teminat Bölgesi İstif yeri Cinsi Adet M3 D3 Lira K.Lira K.Kayalar Kayalar Kayın tomruk 475 239 985 45 20 636 00 306 54 596 34 20 140 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan