Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • Meclisin Osman Bölükbaşının gensoru takriri bugün müzakere edilecek Ankara 10 Milliyet)B.M.Meclisi yarın saat 15 te toplanacaktır.Meclis gündeminde mühim konu olarak Osman Bölükbaşj tarafından verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • emberden kuvvetler Yirmi bin kişilik Amerikan kuvveti 2 hafta süren kanlı savaşlardan sonra komünist çemberini yarıp kurtulduf tâ$M Kore uc ger» çekilen müttefikler bıraktıkları yerleri düşmanın istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • Dün Süleymaniye camiindeki di nî törenûe mühim bir hitabe irat eden Diyanet İşleri Başkanı Vali ile bir hasbıhal esnasında Diyanet işleri Reisinin dünkü mühim hitabesi Koredekî harp,hak île bâtılın,îm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • G9.Marshall silâhlı kuvvetler için 18 milyar dolarlık tahsisat istedi Washington;10 A.A.Reuter)Birleşik Amerika hükümeti ileri gelenleri neşrinden 24 saat sonra tatbik edilecek tecavüze karşı hür düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • DİYORUZ?Sf ayın Y çıkan ve Yalçın'ın Ulus'ta çiKan ve Kore savaşında,ki Türk kahramanlığının heyecanı ve memleketi çeviren tehlikelerin endişe havası içinde «lanet olsun parti kavgalarına!diye bağıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • X If* «t ty,¦t W t H Korede ideali uğruna şehit düşüp en büyük dini mertebeye eren aziz Mehmetçiğimizi tebcil eden 30 bin İstanbullu,ulu mu-edi ^ze böyıe doldurmuştu.Sinan'ın Türk ölmezliğini temsil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • fi'''' fe^sİsSfeâ t V#.4,İ ^M s M İH t Dün Istanbula 12 deli geldi İzmir Memleket Hastahanesindeki asabiye koğuşlarının laçpn üzerine dün,Etrüsk vapuruyla şehrimize 12 akıl hastası gelmiştir.Resimde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • D ün ya nin hayranlığı devam ediyor Vaşington,10 A.A.Basın Yayın)Yalnız Türk birliği,nin dünyanın takdirini kazanan kahramanlığı değil aynı zamanda Türklerin müthiş harp kabiliyeti de buradaki bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1950
  • Dr.Bailey,tedavi ettiği köpeği İle ve ameliyat esnasında Makine kalb faaliyette Bir Amerikalı doktor tarafından keşfedilen makine kalbin ilk tecrübeler!muvaffakiyetle neticelenmiştir.Kalbi yapan L»r.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • pssseatssss^ HALKINSESI I Scyrüfefer memuru nerede Bit okuyucumuzdan aldığı,mız mektubu neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz.Cuma.esi akfami sL nemaya gitmek üzere bir dolmuşa bindim.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Beykoz Kaymakamı Safranboluya tâyin edildi Beykoz Kaymakamı Ertuğrul Süer Safranbolu Kaymakamlığına tayin edilmiştir.Beykoz kaymakamlığına kimin getirileceği henüz belli değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Dünkü ihtiyar heyeti seçimleri Bundan bir müddet evvel istifa eden Galata Bereketzade mahallesi ihtiyar heyeti ve bozulmuş olan Sarıyer ilçesine bağlı Gümüşdere köyünün ihtiyar heyeti seçimleri dün ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Memleketimize mal satmalı isteyen Alman firmaları çoğalıyor Almanya ile ticaretimizin inkişafı üzerine muhtelif Alman firmaları Ticaret ve Sanayi Odasına müracaata baş lamışlardır,Son günlerde yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Arabanın allında kalarak yaralandı Çapada oturan Müeellâ adın da 11 yaşlarındaki bir çocuk Aksarayda Millet caddesinden geçerken,Mahmut'un;idaresindeki arabanın sadmesine maruz kalarak yaralanmış ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Askeri bahisler Kore savaşının başlangıç devrelerinde Kore taarruzu,Rusya için stratejik bir hatâ mıdır?başlıklı bir yazımız,da 1)mevcut genel durumu,gehpolitique esaslarla,komünizmin dayandığı,ideolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Odun ve kömür tanzim satışları Belediyenin kömür tanzim satışları büyük bir rağbet görmüştür.Yalnız bir kaç bayiin,belediyenin verdiği kömürlere toz karıştırıp sattığı anlaşıldığından bunlar bayilikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Galatada bir yaralama vakası Galatada oturan Sabri Özbağlı adında birisi ötedenberi arası acık bulunan Mustafayı,babası ile kardeşinin de yardımı ile dövmüştür.Eir aralık bu üç kişinin elinden kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Sağlık Bakanı şehrimize geldi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ İzmit,Bursa ve havalisinde yaptığı tetkikleri bitirerek şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • KISA HABERLER •jr Dost Pakistan destroyeri «Tipu Sultan» bugün limanımızdan ayrılacaktır.«Tipu SuJtan» buradan îzmire gidecek ve orada da bir müddet kala çaktır.Dün sabahleyin güney Coğu Akdeniz sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Spekülasyon hareketleri G44 sayılı kararnamenin kaldırılıp kaldırılmaması hususu tetkik ediliyor Ekonomi ve'Ticaret Bakanlığı,Sanayi Birliğine gönçlerdıği bir yazı ile,Millî korunma kanununa müstenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • ihtiyaçtan fazla makarna ithal edilmiştir Bir müddettenberi Ankarada Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile temaslarda buluna;makarnacılar şehrimize dön müşlerdir,Heyet,son zamanlarda meni ieketimize ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • ÇAY ir 1G aralık cumartesi sac 15 te Kabataş lisesi mezunla:Park otelde bir cay tertip et mistir,davetiyeler Galata Baylan pasta evi,Beyoğlu Kema Rebül eczahanesinde dağıtıl maktadır.KONGRE ir Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Seyrüsefer düzenini bozan kimseler cezalandırılacak Karaküy ve Eminönü gibi kalabalık geçit yerlerinde halkın işaret memurlarına itaat etmediği ve bu yüzden geçit yerlerinde tıkanıklıklar olduğu anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • 7 bıçak ile bir tabanca müsadere edildi Dün yapılan aramada muhtelif eşhas üzerinde 7 bıçak,1 tabanca bulunarak müsadere edilmiş,taşıyanlar hakkında da kanunî takibata geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Btoi tiwtt KMt Hifoeltr» Sett?»a HÂŞİMÎ-ERSEVİ TEFRİKA No.Ml ZİYA ŞAKÎR Kuteybe,Haccac)ı ölgede bırakmıştı 0 gün,şehirde bulunan re eli silâh tutacak yasta olan bütün Türkler tutularak camilere hapsed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Kauçuk ithali Gümrük ve Tekel Bakanlığı kanundaki müphem noktaları tavzih ediyor Gümrük tarifesi kanunu ve ithalât umumî tarifesinin 440 inci numarasında 5643 sayılı kanunla yapılan değişiklikler esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • Modern ziraî mücadele usullerine ait bilgiyi köylünün ayağına götürecek ve onunla her vakit temasta kalarak dertlerini dinleyip müşküllerini halledecek ziraatçi ekibin ilk uzuvları yetişti Marshall Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1950
  • m* "f o t?»L j J.Bîr cekçilik te biz istiyoruz Bizim gibi evi olmıyanları sevindirecek bir haber okuduk.Adliye sarayı yapılmak üzere istimlâk edilen evlerden birkaçı,hüsnü muhafazaları için,bazı memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Çıkan kısmın hulâsası 1495 senesi lubatımn ilk günü Madam Vanno.a mermorli büyük salonda oturmuş gelecek misafirlerini bekliyer ve Fransızların şehre girişini düşünüyordu.Kapı etçildi ve oğlu Cesar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Batı Avrupa müdafaası ingiliz askerî mütehassısları iyi teşkilâtlanılmadığı kanaatinde Londra,10 A.A.İngiliz askeri mütehassısları.Batı Avrupa hava müdafaası sisteminin kâfi derecede teşkilâtlandırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Aydında vergi tahsilatı Aydın,10 İzmir Ajansı)950 malî yılı başından kasım sonuna kadar Aydın vilâyetindeki sekiz aylık vergi tahsilatı,7 milyon 595 bin 887 liradır.8 milyona yaklaşmakta olan tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Yeni gelen göçmenler Edirne,10 Milliyet)Bugün Svilingrattan gelen trenle 360 göçmen gelmiştir.Bunlarm içerisinde 5 ağır hasta vardır.Bu hastalardan biri verem,dö-rdü zatülcenptir.Hastalar sıhhî tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Meryem'in yatak odası Efesteki mabedin içindeki duvarda Meryem Ananın yatağı bulundu Ankara,10 İzmir Ajansı)Millî Eğitim Bakanlığı arkeologları yaptıkları ilmî araştırmalar neticesinde Efeste Anaya Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Haricî kısa haberler İTALYADA ^r Genelkurmay Başkanı General Efizio Marres,bu sabah uçakla Londraya hareket etmiştir.General Marres,12 aralıkta toplanacak cjjan Atlantik paktı askerî komisyonunun müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Kızıl Çinin ablukası W.Knowland,bunun için ü maddelik bir program teklif etti Vaşington,10 A.A.United Press)Ayandan Cumhuriyetçi William Knowland Kızıl Çine karşı tatbik edilecek deniz ablukası ve ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • İnsanlar arasındaki sınıf farkları Hint kast sisteminin dünkü ve bugün û Kast sistemi tarihî ve dinî esaslara istinat etmektedir Rubhan sınıfının bir fikri is' tismar edişi Gandi ile başlıyan mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Milliyetin anketi Bizde idam cezasını kaldırmak doğru mu İdam cezasının kaldırılması hakkında Meclise verilen bir kanun tasarısının,avukatlarımız ve hukukçularımız taralından nasıl karşılandığını teba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Nobel Barış mükâfatı Dr.Ralph Bunche'ye verildi Oslo,10 AP.Parlâmentoya mensup bir komite tarafından verilmesi kararlaş tınlan Nobel Barış mükâfatı bugün Dr.Ralph Bunche'ye verilmişti!Oslo Üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Bulgaristan göçmenlerine Aydın halkının yardımı Aydın,10 İzmir Ajansı)Bulgaristan göçmenlerine yar dim için çalışan komitenin bu,güne kadar topladığı para 4 bin lirayı bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • 951 yılı istanbul sergisinin yeri Ticaret ve Sanayi Odasında,951 yılı İstanbul Sergisinin mahalli etrafındaki çalışmalara devam edilmektedir.Bu iş için seçilmiş olan komisyon yarın Gülhane parkında in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Eisenhower'in başkomutanlığı Vaşington,10 A.A.Demokrat ayan üyesi Harley Kilgore,General D wight Eisenhower'in Avrupa ve Pasifikteki Amerikan orduları başkomutanlığına tayinini teklif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Bir adam köpeğini idam etti Yalova.10 T.H.A.Yalovanın Yassıviran köyünde oturan Durr.'N i adında bir a dam ev köpeğinin bahçedeki tavuklardan birini yemesine hiddetlenerek eline geçirdiğ' kalın bir ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Göçmenlere yardım Ankara,10 A.A.Aldığımız telgraflar Bulgaristan dan gelecek ırkdaş göçmenle)için kurulan yardım komitelerinin her tarafta faaliyete gec tiklerini ve bu faaliyetin hegün arttığını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Izmir borsasında alivre satışların tescili İzmir,10 İzmir Ajansı)Borsa idaresinin pamuk satışlarında yeniden çıkması melhuz ihtilâfları önlemek mak sadiyle alivre satışlarında akdin tescil edilebilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Metreslerini yaraladılar Emintinünde Kürkçü hanında hamallık eden Ahmet Şatır,vaktiyle metresi olan Küçük Ayasofya madresesinde oturan Emine adındaki kadına yolda rastlayarak barışma tek lifinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • "Avrupa büyük bir endişe içindedir,ı Schuman'a göre evvelâ Almanların silahlanmalarını mümkün kılacak plân hazırlanmahdir Bruxelles,10 A.A.Avrupa hareketi propaganda haf tası çerçevesi dahilinde verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Balıkçılığın ihyası için Bu seneki bütçeye yedi milyon lira tahsisat kondu Ankara,10 T.H.A.istanbul Balık Avcıları Kooperatifini temsilen bir müddet evvel şehrimize gelmiş olan üç kişilik heyet İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • oradakiler Dünkü gazetelerde Kortdestanından bazı parçalarla Meclis müzakerelerinden bazı hulâsalar vardi;destdn parçalan halkın orada yaptıklarına,müzakere hulâsaları da Halk Partisinin burada yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Atlantik Paktı askerî liderleri toplanıyor Montreal,10 A.A.Batı Avrupa müttehit savunma kuvvetlerini teşkilâtlandırmak için,müzakerelerde bulunan Atlantik paktı devletleri temsilcilerinin görüşmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1950
  • Ağa Han Kahire'dc Kahire,10 A.P.Ağ;Han,Begüm ve beş kişilik maiyeti pazar günü Nil üze rindeki Semiramis otelini?dokuz odalık lüks dairesine gelmişlerdir.Kan ve Avrupa nın diğer sayfiye yerlerinde dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • »c.30 Safer 1370 ARALIK 1 9 S 0 Pazartesi Ru.28 T.So Î366 VAKİT VASATİ EZANI Güneg 7.i 2 2.31 öfele 12.06 7.26 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.09 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.28 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • JlUUiıjet BONE FtA-n.AlU Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 S 8 1 S Yabancı memleketler için iki mis.'idir.İLAN HATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfa.i santim' 2 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • 300 Kilogram Bobin teli alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 6000.Lira olan yukarıda yazılı iş 18/12/1950 pazartesi günü saat 10 da pazarlığa vaz edilecektir.2 Muvakkat teminat 450.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • ESİ O E R A T ö E mSâ Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi baş,karır,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M.tel.jcsisi Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876 wwniwim ıı ıimi m ıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • Günün adamları General Marşalın hayatı evi ve mesai şekli 8 Eğer general George C.Marshall Amerikan milletine karşı olan derin bir vazife hissi içinde bulunmasaydı.daimî surette Virginiadaki dört dö n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • SIRLA* OVUNCA TENVİRAT W» p UF et v-umu bir şi^nin nde ARCANO J^U ı7fl4 a\cvtn na yo\a^lMI „tt»«hede tUM vc b wlmiBka.W *ck' Bugün ise,raM ampulle.vc iktisada «lan I *vİŞ V:¦v:AZ PARAYA EN BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • 1 Otomobil barınağı,Kül rengi olan.2 Müstakbel,Olmak.3 Yaya olarak.4 Yardakçılar,5 Bir harfin okunuşu.Elçilik memurlarından.6 Taban,Bir nota.7 Masal,Pot.6 Azim,Taharri et.9 Eskidenberi,YUKARDAN AŞAĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Pran ga kaçağı.AR 44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Saa det köprüsü,İNCİ 84595)1 Jan Dark,ELHAMRA 42236» 1 Ü8 ahpap çavuşlar 2 Vatan kur taran kadın.LALE 43595)1 Jan Dark.İP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.ı Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin I.JİI din |p Yazan:HIIIHHIII Sevgi San.Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon:40409 Yeni Ses Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programla)13.00 Haberler 13.15 Hafıf öğle müziği 13.45 Şarkılar Okuyan:Ekrem Kongar.Çalanlar;Nubar Tekyay Yorga Bacanos,Ercüment Batanay.14.20 Vincent Lope ve Claude
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • j Traktörlerimizin ikinci partisi yakında gele-I rek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştır.Büyük bir miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • Devlet orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin garajında mevcut 1942 model motor numarası BFcb.20068 numaralı Şevrole kamyonu 1944 Model Motor No:99.T.Fort 636292 To sya plâka 8 numaralı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • İM Genel Müdürlüğü İlanları Şıra Bekletme Kabı Saiın Alınacak Satınaima kosmisyonu başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince İstanbul Bira Fabrikası için paslanmaz çelikten mamul iki adet Şıra Bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1950
  • İdarenin gıcırdıyan eski merdivenlerini çıkarken pek helecanlı idim.İçeriye girip,erkeğimi sordum.Baş mürettip sararmış bir yüzle,yutkunarak bana baktı.Boğuk bir sesie:Vallahi hanımefendi,dedi.Ben dob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Devlet Orman işhtmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Eskipazar kereste fabrikası istif yerindi mevcut 1950 yılı imali yeni normal 69,974 M3.çam keresteler 4/12/950 tarihinden itibaren bir parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Meclisin bugünkü gündemi T Bastarafı Birincide 1 Ilınmaktadır.Bundan evvelki birleşimde bir tahsisat kanunu vesilesiyle gensorunun mühim bir kısmı konuşulmuş olnru.kla beraber Osman Bölükbaşmm bu müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Kızıl çemberden kurtulan kuvvetler r Bastarafı Birincide 1 ı bendinin buzlu sahillerinde çarpışmışlar sonra güneyde j Hagaru'ya vardıktan sonra 6 mil güneyde Tkoto'ya gelebilmişler,oradan da hâkim tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • iivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettirmekte olduğu otel lokanta,hamam binasının ilk keşfinde olmayan taş kaplam;hamam zeminine karosiranik,kalorifer dairesinin tecridi,lavanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • a Uzak Doğudaki sıcak ve soğuk harp sevkufceyşi tesbit edildi Makao,10 A.A.İyi ha ber alan batılı kaynaklar,komünist Çin lideri Mao Tse Tung'la kuzey Kore ve Moğolistandaki komünist şahsiyet lerinin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Balta ile anasını kesmiş I/mir,10 MİLLİYET)İlimizin Foça ilçesinde bugün kanlı bir hâdise olmuş ve bir genç öz annesini balta ile başını parçalamak suretiyle öldürmüştür.Foçada oturmakta olan Ru kiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • V muazzam merasimle anıldı T Bastarafı Birincide 1 kistanın Tippu Sultan.dest royerinin zabit ve müretteba ti da bu muazzam kalabalığın arasında ve ön safta yer almış bulunuyorlardı.Bu büyük mevîûdu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • â 1895 KREM PERTEV 1925 Gene KREM PERTEV 1950 Dâima KREM PERTEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • DİYANET İŞLERİ REİ-SİNİN HİTABESİ r Bastarafı Birincide T rede şehit düşen din kardeşlerimizin ruhlarını taziz ve kahraman mücahit gazilerimi zin namlarım tebcil için toplanmış bulunuyoruz.Koredeki ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • İstanbul Vakıflar Baş müd Uf W urlug ünden Semti Mahallesi Sokağı No.Cinsi Aylık kirası Lka Kr.Samatya Hacıevhat İkiyüzlü çeşme C9 Arsa 5.00 Şehremini Melekhatun Simkeş mevkii 1 2.50 a Simkeş camii ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Truman A iti pc programı r Bastârafı Birincide 1 1^8 milyon dolarlık kanun projesinin derhal kabulünü taler;etmiştir.Ayan Meclisi ileri gelen şah siyetleri tasarının gelecek hafta kabul edileceği fikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Dünyönın F Bastarafı Birincide 1 mi5İardir.Dallas News şöyle diyor:«Kendilerini,müdafaa edecek Avrupa milletleri arasında İngilizler,Norveçliler ve Türklerden başkasını göremiyoruz.Mejhur askerî yazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Kızıl Çin,eşit haklara ve bütün Uzak Şark meselelerinin müzakere edilmesi şartiyle mülakereye hazır Lake Success,10 A.A.Afpı Cumartesi günü Hind kaynaklarından haber verildiğine göre.Hind hükümeti Pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1950
  • Nereye gidiyoruz?fBa»makal«den deraml girişe dursunlar,bu seler üçüncü koldan softaların organı Sebilürreşat'dan pazar tatilinin kaldırılarak cuma tatilinin ikamesi açıkça.Atatürk'ün inkılabı en mukad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1950
  • Şehrimizdeki futbol maçları Beykoz,Istanbulsporu 2-1 Taksim Beyoğlusporu 3-2 mağlûp ettiier Dört takım arasında tertiplenmiş olan turnuvaya dün İnönü stadında devam edilmiştir.İlk olarak 12.30 da turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1950
  • istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Muhammen bedeli İlk teminatı eksiltmenin Cinsi Miktarı Lira Krş.Lira saati Tıbbî-Cerrahî âlet 186 kalem Topyekûn 13835.20 lira 1038—lira 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1950
  • Fransa,Hollanda millî maçını 5-2 kazandı Paris 10 AP)Fransız millî futbol takımı Hollanda takımını 5-2 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1950
  • Vildan Aşır Dün yeni vazifesinden istifa ctt» Ankara 10 T.H.A.Yeni tâyin edildiği Hasanoğlan Köy Enstitüsü Beden Terbiyesi öğretmenliği vazifesine geçenlerde başlamış olan eski Beden Terbiyesi Genel M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1950
  • orada nsa millî maçını Müdafilerle kalecinin anlaşamaması ve AptUlkadirin bariz hatası yüzünden millî takımımız mağlûp duruma düştü,iki golümüzü de ikinci devrede Galip ve Bülent attılar Ankara,10 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1950
  • Misafir ve hakemlerin maç hakkındaki fikirleri Vlaç çok sert cereyan etti.En iyi syuncuâarımBZ Leffer,Naci,Muzafferdi Ankara,10 Milliyet)Türkiye B)Fransa B)millî maçını müteakip müteaddit gpcrcu ve id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor