Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Başkan Truman ile Başbakan Attlee konuşuyorlar Truman mülakatı sona erdi Yatıştırma siyaseti güdülmiyecek' Anglo Amerikan askerî kudreti süratle arttırılıp,sulh için bütün teşebbüsler kullanılacak Vaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Ruslar Küredeki başarı mızı baltalıyor İki bölüğümüzün imha edildiği hakkındaki bir Moskova haberini Mac Arthur yalanladı Tokyo,8 A.P.Moskova radyosunun Tokyo'da dinlenilen bir yayınında,Kore'de savaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • B.M.Meclisinin dünkü müzakereleri Kızılcahamam orman sarayı 14 Mayıs seçimleri için Zonguldak Türk işçisinin 15 bin lirasının nasıl çarçur edildiği dün açıklandı Ankara 8 T.H.A.Bu gün Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Çankayadaki lâboratuvar ve Orman saray» Seyhan milletvekili Sinan Tekeliûftltmun Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kimya lâhoıauıvun vesaire ile Kızılcalram&mdaki Orman Sarayı hakkındaki sözlü sorusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • İLLİYET'in YENİ ROMANI Borgia'ların aşk ve cinayetleri Yazan:Guillaume Apollimaire Çeviren:Fahri Nevruzoğlu Cesar ve Lucrece Sultan Cem'in zehirlen^ mesi Francois Borgiayı kardeşi öldürüyor Lucrece ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Memurin Muhakemat kanunu lâğvediliyor Ankara,8 T.H.A.Zonguldak Milletvekili Abdurrah man Boyacıgiller tarafından Memurin Muhakemat kanunu nun kaldırılması hakkında hazırlanan tasan busun Adalet komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Almanya teslih ediliyor Londra 8 A.A.CLps)Aı lanlik Paktı devletleri kurmay başkanları,muavinler konseyi ile,Almanyanın Avrupa savun ma sistemine iştiraki hakkında ki yeni bir uzlaştırma tşklifirii te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • niş Deniz Yollarına getirildi Yeni teşkilât 951 bir martında başlıyacaksa da Onis şimdiden Umum Müdürlük vazifesini görecek İstanbul.8 T.H.A.Eski Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya öniş'in Denizyol lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Amerikanın dünya sulhu için askerî hazırlıkları Vaşington 8 AA.Kabine bugün saat 15 te topla narak Trumanla birlikte,Başkanın Attlee İle yaptığı müzakerelerin neticesini ve sefer berlik plânlarının te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • M tm iM—M Dün Kahirede ya illi maçı 3-0 Dün Kahirede yapılan Türkiye.Mısır milli karşılaşması,takımımızın 3.0 mağlubiyetiyle neticelenmiştir.Yukardaki resimde.Ankarada 3 1 galibiyetimizle sona eren ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • I vAAjNS/S/VsA I 951 bütçesi Meclise verildi i r 1344 590 00 Açık:2325132 Ankara,8 T.H.A.1951 yılı bütçesi Meclise verilmiş bulunuyor.Bütçe kanununun 1 inci maddesine göre «Devlet bütçesine giren dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1950
  • Keredeki Kızıl Çinliier Lake Success,8 A.P.Birleşmiş Milletlerin Kore Komisyonu Teşkilât Genel Kuruluna gönderdiği bir raporda,Koredeki Çin hatalarının gönüllü askerlerden müteşekkil olduğu şeklindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • it Korede şehit düşen kali ramanlarımız için yarın Aksaray Camcılar camiinde bir mevlût okutulacaktır.Bu mevlûd;bütün vatandaşlar gelebilir.ÇAY it Sen Jozcf Lisesinden Y tişenler Derneğinin yıllık ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Zimmetine para geçiren veznedar 17 ay 29 jjün hapse mahkûm oldu Halkalı Ziraat okulund;veznedar olarak çalışan Gay vur Tekgüder,zimmetine 15 bin 900 lira geçirmek suçu ile yakalanmış ve adliyeye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Sümerbank fabrikaları Fabrika Müdürleri toplantısında,intikal kadrolarının esası hazırlandı Sümerbank Genel Müdürü Cevat Adıgüzel'in başkanlığında yapılan Sümerbank fabrikaları müdürleri toplantısı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Bugün şehrimize 61)0 göçmen gelecek Dün Bulgaristandan şehrimize yeniden 250 göçmen gelmiştir.Bu göçmenler,Demirkapıdaki Göçmenevine misafir edilmişti]-Demirkapıdaki Göçmen mi safirhanesi,Zeytinburnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • iki hin lirasını dolandırmışlar Ortaköyde,Dereboyu mevkiinde oturan Osman Paker isminde bir şahıs dün savcılığa müracaat ederek,son «ün lerde tanışıp dost olduğu Maz har Eıkan ve karısı İnayet tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • »Hür Adam» aleyhine açılan dâvanın duruşmasına devam edildi Eski istanbul Valisi Di,Lûtfi Kırdar tarafından Kuradam gazetesi sahibi Sinan Omar aleyhine açılmış olun neşren hakaret dâvasına rîün 9 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • HALKINSESI Otobüs kontrolörü Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.İki gün evvel,Sir-Keci Bakırköy arasında çalışmakta olan Whit otobüslerinden birisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Pakistan Sefri Ekselans Mian Beş ir'in beyanatı Dost Pakistan filosuna moosup "Tipu Sultan" muhribinin istanbulu ziyareti münasebetiyle yaptığı bir konuşmada Pakistan Sefiri Ekselans Mian Beşir Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Şeker fi atlan Zam yapılacağı yolundaki söylentileri Şeker Şirketi Müdürü yalanlıyor Son günlerde piyasada,yük selini.1?bulunan ambalaj masraflarının korunabilmesi için şeker fiatlarına bir miktar zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Evlenme vaadi ile İğfal etmiş Dün savcılığa müracaat edcn Kıymet isminde gene bil kız,Ahmet isminde biri tarafından evlenme vadiyle iğfal edildiğini bildirmiştir.Hâdise etrafında gerekli tahkikata baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • 2(ay 20 gün hapse mahkûm oldu Kavga ettiği Hamdi isminde birini öldürmeğe teşebbü:eden Mehmet Ulaş,dün 1 ine ağırceza mahkemesince 2 sene 2 ay 20 gün hapse mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Bir komserle bir çocuğu yaralayan garson Evvelki Rece Fatihte kani bir hâdise olmuş,ve Sadık Akbaş isminde bir garson 1 yaşlarında İsmet Barışkan a dında bir çocuğu sırtından bıçakla yaralamıştır.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • iş Bankasının şubesini soymağa teşebbüs edenlerin duruşmasına başlandı Bir müddet evvel Beyazı!ta bir hırsızlığa teşebbüs hâdisesi olmuş ve gangsterliğe özenen Mehmet Fatin,SöC2 attin Baysan,İsmail Eg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • El Tezgâhları Kooperatifinden bir heyet Ankaraya gidecek Bu ayın 20 sinde Ankarada toplanacak olan Türk Kooperatifleri umumî kongresine İstanbul Küçük Dokumacılar El Tezgâhlan Kooperatifi de bir heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • konular dünyanın tesühi İkinci Dünya Harbinin kapanış safhalanndanberi Sterün Bölgesi sık sık sterlinle iş görmiyen memleketler ve bilhasaa Birleşik Amerika'da,ki bazı çevrelerin ağır ten kidlerine ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • «Tarsus» dün Batı Akdeniz seferine çıktı Devlet Denizyollarının bati Akdeniz seferini yapan Ankara yolcu gemisinin yerine muvakkat bir zaman için bu halta tahsis olunan Tarsus ge misi dün saat 12 de l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Emniyet Genel Müdürü Anka ray a döndü Emniyet âmirleri şube müdürlerinin mutat aylık top)a:i tısı dün Emniyet*Müdürlüğün de.yapılmış ve toplantıda Em niyet Genel Müdürü Servet Sürenkük tc hazır bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • İsçi Danışma Kurulu 27 aralıkta toplanacaktır Ankara,8 T.H'.A.İş ve İşçi Bulma Kurumu kuvuiuş ve görevleri hakkındaki kanunun 10.uncu maddesine gö re her yıi toplanması gereken îşe ve işçi Bulma Kurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • *î$£9v^î:fti;MiHl Eğitim Müdürü Murat Ura/dün köy okullarını tef.Üğ etmiştir.Memleketimizdeki verem hastalarının ve bu hastalık L çiii kullanılan ilahları tetkik etmek üzere lsvierenin Wander fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • blast İta;Kart Htöselere Sstep Gtan HÂSBSSİ-EföE&VÎ TİTFİKÜA NO:1J )2ÎYA SAKİR Türklstanda isyanlar başlamıştı.Bir Rece.bir cariyenin,kendisini sevip sevmediğini Anlamak istedi.Aklına Km aıukcrim)Keld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • irkin ve cüretkâranc ir tecavüz had i ses İki zorba Hürriyetiebediye tepesi yolunda nisanlısiyle dolaşan bir kızı otomobille kaçırarak namusunu kirletmek istedi.Hürriyetiebediye tepesinde,Ispiro'nun g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Kudüs hakkında propaganda Musevileri sevmiyenler çok tur Fakat,o.mazsa t ten,takdir etmiyenler de pek azdır.Çölde,kum denizlerinde bir memleket yarattılar.Ömründe tarla ve çiftlik işleriyle uğ raşrna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1950
  • Arkadaşını bıçakladı Fatihte,Neslişah Sultan rna hailesinde oturan Şükrü,ayni semtte mukim Sabahattin adındaki arkadaşını bıçaklı ağır surette yaralamıştır.Sabahattin Gureba hastana nesine kaldırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Prenses Elizabethhı Atinada ikinci günü Atina 8 A.A.Lps)Dün burada ikinci günlerini geçiren Prenses Elizabeth ve Edinburg dükünü görmek üzere belediye binasına giden yol üzerinde büyük bir kalabalık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Rusy ada bulunan harp esirle r i Lake Success.8 A.A.UnL ted Press)Birleşmiş Millet ler Sosyal Komisyonu,harp esirlerinin memleketlerine iade sini istiyen ve Almanya,italya,Japonya tarafından kaleme al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Metresinin burnunu ısırdı Bakırköyünde oturan Saim İsminde biri kıskançlık yüzün den kavga ettiği genç ve güzel metresi Nerminin burnunu ısırmıştır.Kadın tedavi al tına alınmış,hâdiseyi müteakip kaçan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Milliyetin anketi cezası.Kaldırmak doğrumu Bizde idam cezasının kaldırılması hakkında Büyük Millet Meclisine verilen tasarmın memleketimi zin içtimaî ve hukukî bünyesine ne dereceye kadar uyabileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Bankamızın kuruluş ve inkişafında en başta hizmeti olanlardan SERMET ÇİFTER arkadaşımız,bugün Beyazıtta öğle namazını müteakip bütün mesaî arkadaş.Icuının matemi içinde Fe riköy'ünde ebedî istirahatgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Mac Arthur'e yeni bir vazife daha verildi Tokyo,8 A.P.General Mac Arthor bugün Okinawamn dahil bulunduğu Ryukyu takım adaları valiliğine tâyin edilmiştir.Bu tâyin,görünürde,Pasifik bölgesinde strateji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • m EDEBÎ TEFRİKA:68 Hiç bir zaman kelimeleri bu kadar manasız bulmamış tını.dedi:İçimde tuhaf bir şey var.Bu,belki sizin şu karanfil kokulu şarabınızdan.Fakat on dan olmıyabilir de.Sustu.Bir yudum daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Sağlık Bakanlığı hastahaneler için ikiyüz bin lira gönderdi Ankara 8 T.A.H.Sağ lık Bakanlığı,yeni bütçenin çıkmasına kadar İstanbuldaki devlet hastahanelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere valilik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Film yıldızı J.Simmons evle ni yor Londra.8 A.P.Tanın,mış İngiliz film yıldızı Jean Simmons dün akşam yine sinema artisti olan nişanlısı Ste wart Granger ile evlenmek ic,in Amerikaya müteveccihen bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Cumhurbaşkanmın kabulleri Ankara 8 A.A.Cumhuı başkanı Celâl Bayar,bugün Çankaya'da Gaziantep valisi Cavid Kınay,Hatay valisi Hikmet Kümbetlioğlu'yu ka bul etmişler ve öğle yemeğine alıkaymuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • I Kanun ve hayât Teşriî hatâların en büyüğü,tatbikına imkân olmayacak kanunlar tedvinidir;meselâ şöyle bir kanun neşredildiğini tasavvur edelim:«Türkiyede dört mevsimin üçü ilga edilmiştir;işbu kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Japon polis kuvvetleri kâfi görülmüyor Tokyo,8 A.A.Japon Diyet meclisinde konuşan Baş bakan Shigutoru Yoshida hâlen mevcut polis kuvvetlerinin Japonyada inzibatı temin etmek için kâfi geleceğinden şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Alman fabrikalarının ihyası düşünülmüyor Ruhr silâh fabrikalarının yeniden faaliyete geçirilmek istenmesi hakkındaki düşünce dahi Alnıanyada endişe uyandırdı Bonn,8 A.A.Afp)Federal hükümetin yarı resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Yugoslavyada 32 tümen hazır bir vaziyette Nevyork,8 A.A.Afp)Perşembe günü Nevyorka gelen Birleşik Amerikanın Belgrad elçiliği müşaviri Burden Reams Yugoslavanın elinde emre hazır 32 tümen bulunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Pearl Harbor 9 yıl önce bombalandı Pearl Harbor,8 A.P.Japon uçaklarının Pearl Harbor'u bombalamalarından ve böylece Birleşik Amerikanın İkinci Dünya Harbine girmesinden itibaren dakikası dakikasına do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Hazer denizinde meydana gelen ada Moskova,8 A.A.Tass ajansı Hazer denizinde 100 metre genişliğinde 1 kilometre uzunluğunda bir adanın vücuda geldiğini bildirmiştir.Bir deniz altı volkanının indifaı ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Acheson'un azli meselesi Vaşington,8 A.A.Ziyan meclisi Cumhuriyetçi siyasî komisyonu,perşembe gü nü yaptığı toplantıda Dışişleri Bakam Acheson'un azledilmesi teklifi hususunda bir karara varamamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • insan hakları günü Ankara 8 A.A.İnsan hakları beyannamesinin Bir leşmiş Müetler tarafından ka bulu günün yıldönümünü kutlamak üzere 10 aralık 1950 pa zar günü saat 11 de Dil ve Tarih_Coğrafya Fakültes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Çocukların büyüklerle boy ölçtüğü bir devir Çocuktaki menfi milleri,mahiyeti n Ba/ı psikologlar insandaki karşı gelme temayülünü,insiyaktan doğan bir huy olarak kabul ediyorlar.Bu öyle mühim bir mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Çankayşek ve Formoza I Milliyetçi Çin kuvvetleri Kızıl Çin'i işgal için emir bekliyor Nevyork.8 A.P.Maıeşal Çankayşek kıta Çin'in,For mozadaki milliyetçi Çin kuvvet ieri tarafından işgalini ve bu ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • İngiliz Mısır müzakeresi önemli bir safhaya girdi Londra.8 A.A.United Press)Bevin'le Mısır Dışişleri Bakanı Salühattin Bey yarın Türlîiye saatiyle 15 te son toplantılarını yapacaklardır.Bu görüşmede 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Bursada l hu ami tamir ediliyor Bursa.7 MİLLİYET)Dön cephesi kireçle sıvanmış olan meşhur Ulucaminin raspalanmasma başlanmıştır.Bu ameliye bittikten sonra cami eski ve heybetli manzarasiylo meydana çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1950
  • Avrupa daki Rus kuvveti Avrupanm şimdiki kuvvetile,175 Rus tümenine karşı dayanamayacağı bildiriliyor Bor.n 8 A.A.Afp)Zırh lı kuvvetler komutanı eski general Guderian batı dünyasın,da halen müzakere m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • Gazeteci Nevzat'ı kaybettik Nevzat Yiğit Bir müddetlenberi Alman Hastahanesinde tedavi edil mekte olan gazeteci arkadaşlarımızdan Nevzat Yiğit'in müp telâ olduğu hastalıktan kürtulamıyarak hakkın rahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • VEFAT Türk Basın Birliği Resmî Ilanlar Ortaklığı memurların dan Tahir Üzen,8.12.950 cuma günü vefat etmiştir.Mesai arkadaşlarına ve bütün tnnıdıklarına kendisini sevdirmiş olan Tahir Üzen'e tanrıdan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • ISTANBUL,12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar 14.45 Hafif müzik Pl.15.00 Klâsik hakkında konuşma.Konuşan Selim Duru 15.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • s Sinema Haberleri' Bu yılın Kraliyet gala müsameresinde gösterilen tilim:"The Mudlark,sının döviz tahditleri yuzunnen Büyük Britanyadaki «Dondurulmus» kazançlarından ödenmiştir.Yıldızı,İrene Dunne bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • S u L D A N s i A 1 Çile çeken,2 Başı boş,Çocuk doğurtucu.3 Ubatı,Be;beş daha.4 Lam banın küçüğü.5 Gemi odası.6 Binanın kısımlarından.7 Sonuncu harf,Kü-8 İtalyanın başşehri,i)Beı aber,9 Ücretsiz,YUKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • 1 Saatin hicranı.Safa ÖNAL Maaşını aldıktan sonra artık daireden biraz erken çıkmak hakkıydı.İçinde bir hafiflik,gönlünde hzuur duyduğu şu nadir zamanı harap,sevimsiz kalem odasında dünyada geçiremezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI Anadoiuya giden bir trenin küçük kompartımanında dört kişiydiler.Bunlardan bir tanesi sırtında ham dökük,apoletleri sökük,boz renkli bir zabit elbisesi olan hüzünlü yüzlü gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • vBaştarafı 3 üncüde)bu zaaflarından faydalanmıya teşebbüs ederler.Böylelikle,küçük hodbin,kendisine lüzumundan fazla verilen kıymetten cesaret bularak,tekdir ve tcnbihlere aldırış etmiyerek,evin içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • Hie.9 Ru.28 ARALİK 26 Safer 19S0 T.So 1370 Cumartesi 1366 VAJ 3T VASATİ SZANI Güneş 7.12 2.31 Öğle 12.06 7.26 îkind i 14.23 9.47 Akşaı n 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 îmsak 5.28 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR '42562)1 Pran ga kaçağı.AR «44394)1 Johnny Belinda.ATLAS 40835)1 Kanlı ırmak.INCÎ 34595)1 Ja.n Dar!ELHAMRA 4223G» 1 Üç ahpap çavuşlar 2 Vatan kur taran kadın,LALE 43595' 1 Jan Darı-ÎPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini ilienidare eden;Vahid Ramiz Hi&—Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebtizziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1950
  • Yalnız ı makyajla bit-mez.Saçlarınızın üzerine atacağınız veya boynunuza takacağınız orijinal desenli zarif bir VAKKO Eşarbı yüzünüzün ifadesine ayrı bir ahenk,bambaşka bir cazibe ilâve eden Eşarpları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • den sonra eskisi gibi perakende satışa başhyacaktır.İşletmeler Bakanı,saç mcse leşine de temas ederek bunun kömür meselesi ile alâkalı ol duğunu,eski iktidardan devredilen kömür tevzi listesine önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Geçen yıl ile bıı sen ek i bütçe cetveli Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Danıştay Basın Yayın ve Turizm G.M.İstatistik «J.Al.Meterok/jı G.M.Diyanet İşleri A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Ruslar Kore d ek başarımla bcltclıyo!T Bastarafı Birincide 1 cüsü,bu haberin tamamiyle uydurma olduğunu,komünistlerin Türk kuvvetlerinin cenahına hafif bir taarruza yeltendiklerini fakat Türklerin ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Amerikanın dünya sulhu için hazırlığı r Baslarafı Birincide 1 görüşmüştür.Selcrberlik hazırlıkları Vasin^ton 8 A.A.İyi ha ber alan çevrelerden bugün Öğ renildiğir.e göre Koredeki vaziyetin Amerikalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • r Bastarafı Birincide l kararlaştıracağını beyan etmişlerdir.İngiliz ve Amerikan hükümet şefleri,bir haftadanbcı i süren müzakereleri hakkında yayınlanan nihaî tebliğde jun lan beyan etmişlerdir:Mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Yusuf Ziya On iş f Bastarafı Birincide 1 günlerde Bakanlar Kurulundan çıkacak ve yüksek tasdikten geçtikten sonra yeni umum mı dür vazifesine bağlıyacaktır.Yusuf Ziya Ünis.Türk Ha berler Ajansına aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • rpışıyorlar Kızıl C'nliler 1 milyon kişilik bir ordu iîe çevirmeye hazırlanıyorlar Seul 8 A.P.Cephenin muhtelif kesimlerinden alınan resmî telgraflar ve muhabir lerin verdikleri malûmata göre umumî va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Halkevlerine veril e ıı p a r a 1 ar Ankara 8 T.H.A.Malifo müfettişleri tarafından İstanbuldaki halkevlerinin hesap larında yapılan incelemeler r o na ermiş,C.II.P.hükümetleri zamanında sarfcdilen par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Şinasi Devrhn'in askerlik durumu inkara,8 Milliyet)Eski Adalet Bakanı Şinasi Devrim'in askerlik "yaptığına da .r bir belge ibraz edemediğini ve Yedek Subaya scvkedileecğini evvelce bildirmiştim.Sınasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Marshall Yardım Plânı ihtisas Heyeti Başkanı Bursa'da Eursa,S Milliyet)Bugün Amerikan Yardım Heyeti temsilcilerinden ve Marshall Plânı yolu ile Türkiyeye yapılan askerî yardımın iyi kullanılıp kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Aİmanyanın tespihi T Bastarafı Birincide 1 mucibince Federal Almanya nın,her biri 5.0Ü0 i geçmiycn birlikler teşkil] mümkün ola çaktır.Erlerin mevcudu ise At lantik Paktı devletlerinin verdikleri aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1950
  • Jşci Çocuklarını Okutma tesisi faaliyete geçti îşçi çocuklarının madencilik sahasında yetiştirilmesi ga yesiylo,1945 yılmda Ceiâl Ba yar tarafından 85 bin küsur lira teberru edilmek suretiyle kurulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • İyi dikiş için muhakkak,yuvarlak mekikli,gömme ayaklı vXYENI İLANCILIKdikiş ve nakış makinelerini tercih ediniz:Makina Fiat Vade şekli ve daimi Servis sizi her halde memnun edecektir.Türkiyenin her ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • İstanbul SıhhîKurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Devlet hastahaneleri ile sağlık merkezlerinin ihtiyacı bulunan 25 kalem muhtelif madenî eşya kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.1 Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Aziz milletimizin Kore'de can veren şehitlerinin ruhları için Hatmi Şerif ve ftlevlidî Nebevi Kıraati:Kore'de Birleşmiş Milletler saflarında hür insanlık ideali için döğüşen kahraman birliğimizin en ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • MUSİKİ MECMUASI İleri Türk Musikisi Konservatuvan neşriyatı olan Musiki mecmua,sının 34 üncü kasım sayısı çık ti.içinde musikiye ait kıymet.*li yazılardan başka kıymetli notalar da vardır.Hiç bir yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Istanoul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Dilsizlerin dili Yazan:Sevgi Sanlı Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon;40409 Yeni Ses Tiyatrosu Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • 21 aralıkta Yugoslav lakımı geliyor Belgrat,8 AP.Üç Yugoslav futbol takımı,kış mev simini,Almanya,Belçika,Tür kiye ve Lâtin Amerikada maç yaparak memleket haricinde geçirmek için hazırlıklar yapmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Liselerarası futbol maçları Liselerarası futbol müsabakaları bu yıl Özel Liseler,Teknik Okullar ve Erkek Liseleri arasında olmak üzere üç gurupta tertip edilmiştir.Müsabakaların neticesinde bu üç guru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • »ünya şampiyonası revanş mü sabakalannın yapıldığı Spor ve Sergi Sarayından bir görünüş II taraflarımız BÜet karaborsası yine es eski bîr ofis memuru bîr Büyük bir alâka ve hcvekisî gibi idi.Beden Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • ifunanh boksörlerle bu gece yapılacak boks karşılaşması Çaldaris Muammer;Papadopulos Garbis arasındaki revanş karşılaşmaları,her bakımdan çok çetin ve cazip geçecektir.Bu aîcşam Cerbis'le revcnş maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Eskipazar kereste fabrikası istif 3 erinde nievcut 1950 yıl:imali yeni normal 69,974 M3.çam keresteleri 4/12/950 tarihinden itibaren bir par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Pazarlıkla menkul mal satışı İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira K.Lira K,1208 55 90 ıo Mercan Maliye şubesi anbarında bulunan 42 kalemde 327 parça muhtelif eski eşya.Dosya No.14-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • eyoğlu L ir inci Tapu Sicil Muhafızlığından Beyoğlunda Şehit Muhtar mahallesinin Kapanca sokağında eski 10 mük.yeni ve taj 8 kapı 421 ada 6 parsel sayılı K.evin tamamı müsavatan İslavri kızı Herikliya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • m Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCI SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları I.TJ tel.ızs'.sı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1950
  • Cumartesi ve pazar günleri İnönü Staıhndaki maçlar Bu pazar günü Ankarada yapılacak olan Türkiye Fransa B ini ili futbol maçı do-Iayısiyle İstanbuldaki lig maç.hırı tehir edilmiştir.Haftanın boş geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6