Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • İVerdiğimizj büyük imtihan Koredeki zaferiyle Tür ki.ye casur ve güvenilir bir müttefik olduğunu ispat etmiştir.Nevyork,3 A.A.Howard grupu gazetelerinin,cumartesi günkü başmakalesinde «Genç Türkiye Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Stalinm emellerine alet olan Mao Tung S t a linin Çin emelleri Kızıl Çin'in Kore müdahale,sini Sovyet lideri hazırlamış San Francisco,3 A.A.Cumartesi günü Çinin eski Vaşington büyük elçisi Çin Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Güreşlerde dört dünya şampiyonluğu kazandık Dün aece vap.lan güreşlerde.Abdülhamit'i tuşla mağlûp ederek sıkletinin fampİYonluğunu Dün gece rakibinin sırtının mindere yapıştırırken Yazısı 5 made)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Bakanlar Kurulu toplandı Ankara,3 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün sabahtan günün geç saatlerine kadar süren bir toplantı yapmış ve günde,mindeki meseleleri müzakere ederek tamamlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Sovyetler bu gayeye erebilmek için Amerikayı zayıf düşürmiye çalışıyor Bonn.3 A.A.United Press)30 tümen kadar tutan bir kuv.Federal Almanya Başbakanı vet yığmış bulunmaktadırlar.Dr.Adenauer.United Pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • merikada umumî sef erirlik tejmayiilü Bazı kongre üyeleri,kısmî seferberliğin dünya buhranını karşılayacak kifayette olmadığını söylüyorlar Vaşington 3 AA)Koni lik yapılması lâzım geldiğini)günkü düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Koreo»,»anlı tarihimize yeni şcret abideleri kazandıran kahraman Mehmetçik alay fetimeaŞîyle Bütün yurt,kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyor Gençlik ve halk her yerde miting yapıyor Ankara,3 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • HARP BAŞLARSA.SHI arp baslarsa valnız Kore ve Cine inhisar etmekle kalabilir mi?Bu suali,bu dakikalarda,milyonlarca insanın birbirine sormakta ve derin derin düşünerek muammayı halle çalışmakta oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Türkiye İsrail millî maçını 3-2 kazandık m&m lsrailde S 1 mağlûbiyetimizle neticelenen maçı» revansı dfrn Colmabahçe stadyomunda oynandı.Türkiye İsrail millî maçını milli takımımız enerjiye dayanan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Başkan Truman ingiltere Başbakanı Attlee Truman-Attlee görüşmesinin önemi Bu görüşmelerde ingiliz noktai nazarîyle birlikte Fransız görüşleri de müzakere edilecek Londra 3 A.A.Lps)Bütün dünya bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1950
  • Son birkaç ay içinde birçok defa göç eden Kore halkından bir kısmı komünistlerin ilerleyişi devam ediyor Pyongyangtaki müttefik kuvvetleri şehri terketmeğe hazırlanıyorlar Tokyo,3 A.A.Karşı konulmaz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • KISA HABERLE* ¦fc Üsküdarda Sultan giflli ğinde 35 numarada oturun Aii evvelki gece Beşiktaşta co sarhoş bir hakle havaya asc?ederken yakalanmıştırif Doğu Güney Akdeniz hat tından ahnaTak,İskenderun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Ermeniler arasında yeni bir ihtilâf Evvelki gün yapılan Erme ni Patrik seçiminin sürprizli neticelenmesi ve patrikliğe h len Amerikada bulunan Be çaduryanın ve o kabul et mediği takdirde—Beyrut pi;kop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Ticaret ve Sanayi Odasının geçinme inde?si Ticaret ve Sanayi Odası neşrettiği geçinme indeksinde,meşhur 5 kişilik tecim ailesinin 1950 yılı ekim ayında 379 lira 9 kuruş ile geçindiğini bildirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Prost'un mukavelesi ay nihayetinde sona erecek Halen Pariste bulunan şehircilik mütehassısı Prost'un Belediye ile yaptığı mukavele bu ayın nihayetinde sona erecektir.Belediye Başkanlığı Prost'un mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Atatürk,köprüsü altımla bir motor kazası Hariçte Taşkız&le tersMresto* de ça?li$cn Hüseyin Akdemir.Kavukoğîav Mehır"-f ficgsn ve Hızar adında 4 işçi Içira-ÎGdıfclaTi bir sanda-fla Atatürk kö-fn-ÜRİT a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Tabanca ile yaraladı Küçükpazarda kahvecilik yapan İsmail Korkmaz,evine giderilen Zeyrek camii yanında evvelce araları ac,k bulunan Celâl adındaki arkadaşı karşısına çıkmış vo tabancasını çekerek ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Him Aleminde Kanh Hâdiselere Sebei Olan lÂŞÎMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:131 HYA ŞAKÎR iler meşalelerin uda toplandılar Dii-man Baskumandamnın karargâhı,beş on dakika zarfında altüst edildi.Cöl ortala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Enmiyet Genel Miitlürü dün Edirneye gitti Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök dün sabah Emniyet Müdürlüğüne geferek bîr müddet tetkikrerde frufcrmmuştur.Genel Müdür öğleden i sonra aaat lfî.30 da oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • TOPLANTI:fc Şehir Meclisi olağanüstü toplantısı yarın yapılacaktırit Bütün memleket efkârın,da olduğu gibi gençlik arasında da Kore harbi günün başlıca mevzuunu teşkil etmek» tedir.Bu münasebetle İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • E.T.T.işçileri toplantısı işçiler idarenin kendilerine gerekli alâkayı göstermediğinden şikâyet ettiler İstanbul Elektrik ve molürlü taşıt işçileri olağanüstü kongresi dün saat 14 te Fatih Halkevinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Amerikada Türk mamullerini tanıtmak isteyen bir firma Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma Amerikada Türk mamullerini tanıtmak için ajanlık yapman istediğini bildirmiştir.Ticareve Sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Z randevu evi daha basıldı Ahlâk zabıtası Taksim Feridiye caddesinde 38 numara h apartmanın 1 sayılı dairesinde oturan Fatma Ycşilyap rağın randevuculuk yaptığın tcsbit etmiş ve yaptığı bir ba?kında 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • BU AKŞAMA kadar BANKAMIZDA AÇILACAK 250 Liralık Her Bayan Hesabı 21 ARALİK 1950 ikramiye keşidesine iştirak eder.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Bir tayfanın ölümü şüpheli görüldü Evvelki gece saat 3 de Büyükdere önlerinde demirli bulunan Şile limanına bağlı Emiır kaptan idaresindeki ı Kap lan» motorunun tayfalarından Rizeli Mehmet Tercüman bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Yaşasın arslanlanmız Bir kariimiz bize göndrediği mektupta diyor ki:Korede cenk tarihinin henüz kaydetmediği efsanevî başarılar elde eden evlâtlarımıza arslanlanmız diyor onlara hayranlığımızı bu sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • HALKINSESI Gelen cevap Gazetemizin 16.11.950 tarihli nüshasında çıkan «Kasa tazminatı» başlıklı yazıya P.T.T.İşletme Ger.el Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık aynen neşrediyoruz:«1950 yılı bütçe kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Hüe yapan tacirler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yapılan hileleri önleyici tedbirler alacak Amerikadan serbest oir şekilde mal getirtme imkânı bulamıyan bazı tacirler 16 Avrupa devleti arasında imzalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Göçmen işi rasyonel şekilde halledilecek Bütçeye,Üniversite Sitesi için 500 bin lira,Boğa/içini» Anadolu yakasında yapılacak hastabane için 400 bin lirn Acıbademdeki dinlenme evinin çocuk verem uervan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • Bir cinayet ihbarı Kumknpıda oturan ve tica retle iştigal eden Mehmet Şen isminde biri Savcılığa bir ci riayet ihbarında bulunmuştur Mehmet Şen'in iddiasına g re,arkadaşlarından tacear Ar met bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1950
  • NehrıTnun Fiti yola çıktı Hintli çocukların Türk kardeşlerine hediyesi Mohini adlı beş yaşında,bir ton ağırlığında olan bu küçük fil yavrusu yakında buraya gelecek Yeni Delhi,2 H.H.S.Türk çocukları.«D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Rusya Finlandiya ticaret anlaşması Helsinki,3 A.A.Sovyet Rusya ile Finlandiya arasında varılan beş senelik ticarei:anlaşması çerçevesi dahilinde dün her iki memleket arasın da biı protokol imzalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Aydındaki define Aydın,3 İzmir Ajansı)Ahmet Madenci,Murat Uyaroğlu ve Ali Soysal adlarındaki şahıslar Pınarbaşı mevkiin de büyük bir define ararot müsaadesi almışlar ve kazıy;başlamışlardır.Bunların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • SoiTialinin istikbali Flushing Meadows,3 A.A;10 sene zarfında Somalı'd* İtalyan idaresinin mesuliyetlerini tanzim eden bir vesayet anlaşması genel kurulda sıfır;karşı 44 oyla kabul edilmiştir.Sovyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Hmdistanla Birleşik Amerika arasında andlaşma Yeni Delhi.3 H.H.S.Hindistan Başbakanı Nehru'nun bildirdiğine göre Hindistan ile Birleşik Amerika arasında akti düşünülen dostluk-ticaret ve seyrüsefer an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Son harplerde modern vasıtalar Uçaksavar ittikçe inkiş Atom ve mikrop bombalarının gelişmesile muvaffakiyeti zayiatı artmış olmakla beraber savunma alanında terakk Uçak sanayii ve alelûmum tayyarecili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • 8 İ Devlet dilcilerinin Dil Devletçiliği Bizdeki devletçilik yalnız iktisadi devletçilikten ibaret değildir;Her sahaya şâmildir.Biz bize benzediğimiz,yani hiç bir şeye benzemediğimiz için bizde ilmî d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Nehrumm sulh plânı Hindistan Başbakanı dünya sulhu için üç şart ileri sürüyor Yeni Delhi,3 A.P.Pazar günü bir basın toplantısı yapan Nehru gazetecilere üç noktadan müteşekkil bir barış plânından bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Tibetteki sbn durum Londra,3 A.A.Tibet harekâtı hakkında bir kaç haftalık.bir sükûttan sonra komünist Çin hükümeti halk kurtuluş ordusununi Lolungchung şehrini ele geçirdiğini bildirmiştir.Lolungchung
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Libya Milli Meclisi toplandı Libya,3 A.P.Emir Sayed Mohammed El Sunisi dün Libya Millî Meclisinde hazn bulunmuştur.Meclis yaptığı oturumda Libyanın müstakil ve federal bir hükümet sistemi ile demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • İçeri girdiği zamar.artık gözlerinde o eski pırıltılar,üst dudağının kenarında da her za nıanki müstehzi kıvrılış vardı;yâni malûm maskesini gene takınmıştı.Salon karanlıktı.Doktor çantasını alarak Şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE if Burada öğrenildiğine gore,sisi dağıtan bir âlet üzerinde yapılan tecrübeler iyi-neticeler vermiştir.Bu âlet bir yük sek tazyik kazanını ihtiva etmekte ve alev makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Ürdün israil münasebeti Tcl-Aviv,3 A.A.Afp)Bu akşam askerî'sözcü,Ürdünle İsrail arasındaki durumun son derece vahim olduğunu bildirmiş,bundan başka «İsrailin Kızıldenize olan mahrecine giden yolun Ürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Fransız Hindislanı,Hindistana iltihak etmek istiyor Yeni Delhi,3 H.H.S.Fransız Hindistanındaki muhtelif teşekküller Fransız Millet Meclisi Başkanına ve Başbakanına telgrai'lar göndererek Fransız Hindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Tütü n piyasası Ege tütün piyasası 1951 başında açılacak Ankara,3 izmir Ajansı)Ege,Marmara ve Karadeniz tütün piyasalarının açılış tarihleri hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Burmadaki komünistler Bunlar da Kızıl Cinle birleşmek tasavvurunda Burma,Rangoon)3 A.P.İngilizce intişar eden Daily Gazette'nin bildirdiğine göre Burmah komünistler Çin lilerin yaptığı askerî yardıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Çekoslovakyada yeni bir tedhiş havası Gottwald'in da temizliğe fâbi tutulacağı söyleniyor Viyana,3 A.A.Avusturya resmî şahsiyetleri,Ç'ekoslovakyadan görünmez mürekkeple yazılmış mektuplar almışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Sibiryadaki kamplar Bu kamplarda 12 milyon zavallı insan yaşamakta Paris,3 A.A.Basın muhabirlerine bir mülakat ve ren İsviçre tâbiiyetli 36 yakındaki bayan Elinor Lıpper Rus yadaki kamplarda en az 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Bir Amerikan Bankası Izmirde şube açıyor izmir,3 İzmir Ajansı)American Exchange Bank'in iştirakiyle bir Amerikan Bankası İzmirde şube açmak üze1 re tetkiklere başlamıştır.Bu banka Amerika ile olan tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Pakistan destroyeri bugün limanımıza geliyor «Tipu Sultan» ismindeki bir Pakistan destroyeri bugün limanımıza gelecektir.Akdenizde bir geziye çıkmış olan destroyerin limanımızda 10 aralığa kadar kalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Bir yas fabrikası yandı Evvelki gece,Maltepe caddesinde Muzaffer Ç'ağlar'a ait 7/1 sayılı ayçiçeği yağı fabrikasında 800 kiloluk bir yağ kazanının patlamasiyle yangın çıkmıştır.Fabrika binasının içi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • «Örnek» motoru bir kayığı batırdı kariyerde Ağabayırı sokağında 5 numaralı evde oturan balıkçı Ali Akın,arkadaşı Cavit ile evvelki gece Yenimahalle önlerinde balık avlarlarken karşıdan gelen «Örnek ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Yolda giderken kalp sektesinden öldü Şişli Meşrutiyet caddesi Saka çıkmazı sakağında 16 numaralı evde oturan Ali Güzel,orman Ihlamur caddesinden geçerken birdenbire bir fenalık geçirmiş ve düşüp ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Lahor tenis turnuvası Lahore,3 A.A.Reuter)Burada yapılan tenis maçların da bugün elde edilen neticeler şunlardır:Tek erkeklerde:Deyru Filipin)Salim Ahtar Pakistan)a galip.Seohol Norveç)Anwarul İslâm P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1950
  • Milliyetin anketi Bizde idam cezasını kaldırmak doğru mu Bizde de ölüm cezasının kaldırılması hakkında Meclise bir tasarı verilmiştir.Bu hususta şehrimiz hukukçularının düşüncelerini tesbit etmeği fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • 23 ARALIK Safer 19 5 0 1370 Pazartesi VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 6.49 öğle 11.59 İkindi 14.33 Akşam 16.49 Yatsı 18.24 İmsak 508 Ru.21 T.So 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Yalnız BE I ^JCÎLU Şubemiz için Tertib edilen ikramiye 20.000 ura Büyük İkramiyeler 10.000 Lira 5.000 1.000 500 Beyoğlu Şubemiz müşterileri diğer şubeler için tertiblenen umumî ikramiyeden de istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • ABONE FlATXAll Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.ÎLÂN HATLARI Başlık 20 Ur* 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfam s*ntim 2 Doğum,Nikân,Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0.80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.73.90 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Yeni gelen son model ve TESLA Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAİIIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederiz.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN—Bu nüshada ya/ı işlerini f.'ıiku idare eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve.A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • 1 Masrafla».2 Bevle,teısi)İlgi.3 Katıntı.4 İkra,dinî çatkı.5 Alçak,Kenaı surf,8 Tevsi)Bezden yapılmış elbise,Pamuk ip Öği.7 Bir hayvan,Karanlık Bir çal'd.Ateş,tersii kyd;na getirme.9 Bir hayvan.YUKARD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • RADYOLAR istavrul 12.57 Açılı.1,ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafi!öğle konseri P1.13.45 Şarkılar.Okuyan;Rikkat Uyanık.14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılaı Pl.15.00 Kapanış,17.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Zile bastı,hizmetçi kadın geldi.Ona mektubu ve hediye yi teslim etti ve saat 5.30 ta Yetimevine giderek,onları müdireye vermesini tenbih etti.O gün Nelly'yi görmedi.Amma,kararını vermişti.Saat beşe on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Şiskc Kitin maceraları 2 Ateş Dok,çileri,AR 144394)1 Johnny Be,liıuia.ATLAS 40835)1 Kani,ırmak.İNCİ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 42236' 1 Îki açıkgöz Tarzan diyarında 2 Kraliçe Kiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Elmas Yüzük Semahat G E N Ç E R w Muazzez hanım merdiven ba şından acele acele aşağıya,üvey kızına seslendi:Saliha.Saliha!Efendim Çabuk gel kızım Geliyorum anne ne oldu?Telâşla merdivenleri çıkan Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • I»tanoul leltdiyMİ ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı tfazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Teleton:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Ya/an:R.Nuri Koıdağ Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • Bir Yolcu Pan Amerikan Havayolları ÇİFT KATLI uçaklarla New-York'a sefeı yapıyor mu Acenfa Evet,Londrada aktarma yaparak ÇİFT KATLI bir CLIPPER ile seyahat edsbilirsinizt.l^ J& W New York'a gideceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1950
  • ZAYİ İstanbul 6 ncı şubeden almiF olduğum 21442 sicil sayılı şoför ehliyetimi ve sıhhî muaye ne cüzdanımı 2074 ve 511P plâka sayılı otomobillerin fen nî muayene ve aynı arablarır kazanç karnelerile ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Yeni radyo istasyonu Diiu merasimle isletmeye açıldı Ankara,3 A.A.Ankarada.Çakırlar çiftliğinde inşa edilen 100 kilovathk tevcihli kısa dalga istasyonunun açılış töreni bugün saat 17 de ya pılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Büt ün yurt kahramanlar şükranla anıyor f liastarafı Bırincrdt "I yök camilerde Korede şehit d» şef.kahramanlanmui Ipiri rhevlüt okunacağa da bildirilmek tedif.E*kişehirde fes^işefHf,3 Â.A.Köredeki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Yeni bir Atlantik savunma sistemi Dr.Adenauer'e göre,dünya sulhu için Türkiyeden Iskandinavyaya kadar uzayan bir müdafaa sistemi kurmak zaruridir.Bonn,3 A.A.Federal Almanya Başbakanı Dr.Adenauer dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Truman-Attlee görüşmesinin önemi F Bastaraft Birincide 1 nazarı arasında şimdiye kadar bu kadar tam bir birliğe ka tiyen tesadüf edilmemiştir.Sunday Dispatch'ın bildirdiğir.e göre,M.Attlee Başkan Trum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Rusyanın tek gayesi r Bastarafı Birincide 1 Bu kuvvetler ilkin motorize birliklerle başlayıp arkasından zırhlı tümenlerin takibi.İki taraftan topçu kuvvetlerinin mü kemrnel himayesinde ve tepkili uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Kızıl Çine gidecek gemiler Bunlar Amerikan limanlarında sıkı kontrola tâbi tutulacak Vaşington 3 A.P.Amerikan hükümeti pazar aksamı gece yarısından itibaren Kızıl Çine,Hongkong'a ve Macaoya mal götüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Kore de komünistler İltTİîyorlar T Bastarafı Birincide 1 tedirler.28 kasımda 285,30 kasımda 324 ve 1 tffftSıkfâ 250 taşıt vasıtası Yaluyu katetmiştir.Öte yandan trenler Y;ludan güneye doğru inmeku dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Verdiğimiz büyük i m t i ha ıı r Bustarafı Birincide 1 kudretini göstermiştir.Tüıklyenin Birleşik Amerika ile siyasî ve kültürel bağlan voktur.Kore.Amelikaya okluğundan çok daha fazla lstanbula u/ak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • HARP BAŞLARSA.IBa*makal«d«n doraml nu bir an evvel bozmak istemesi de mümkündür.Fakat bu takdirde,Avrupanm bugün içinde yuvarlandığı keşmekeşe,bazı devletlerin çıkardıkları versiz müşkülât yüzünden Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Amerikada seferberlik T Bastarafı Birincide l Kongrenin cuma günü.Tru mana istediği 17.978.247.00C dolarlık tahsisatı,dünya harbi tehlikesine karşı,vereceğir de şüphe yoktur,bu tahsisat atom silâhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Stalinîn Çin emelleri T Bastarafı Birincide 1 lan da sözlerine ilâve etmiş,tir;«Stalin yirmi senedenberi kızıl Çin ordusu meydana getirmeği düşünmüş ve emretmistir.Kızıl Çin rejimi,komünist propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • gar u açımı Dün 300 vizesiz kipti Bulgarisfana iade 160 vizeli göçmen yurda kabul edildi Edirne.3 Hususî muhabirimiz Tahir Taş bildiri,yor)Bulgar hükümeti ile yapılan son anlaşma mucibince,evvelce yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Güreşlerde dört dünya şampiyonluğu kazandık Serbest güreş dünya şampi yonluğunun revanşı,dün gece.Spor ve Sergi Sarayını dolduran çok kalabalık bir seyirci kütlesi önünde yapıldı,ilk defa ola rak yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Satılık emlak İstanbul Defterdarlığından Dosya No.Cinsi kıymeti Temi Lira Lir 511-781 511-1951 Adalar,Bur gazada)Bur gazada mah.Gönüllü meydanından 120 metre içeride 82 ada,4 parsel eski 1 mük.yeni 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1950
  • Samsun Belediye Başkanlığından 1 Elektrik santralında mevcut çalışmaz bir halde bul nan 30 ton ağırlığında eski Deutz Dizel grupları 3000 üra beti üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 Muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1950
  • G.Saraylı Bülent İtalyaya gidiyor On güne kadar İtalyaya gidecek olan değerli futbolcumuz,ikinci kümedeki Salernilana takımında oynayacak İtalyanın bir klübüne gireceği rivayet halinde dolaşan Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1950
  • Willi naçın enkidi Dün yapıian Türkiye ail milli futbol karşı,masını,bir gol farklı bir Uceyle 3-2 kazanabil.üçüncü galibiyet goıü,oyunun bitmesine beş kika kala atabilen miltakımımızın ilk devre,ı 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1950
  • 5 1 mağlûbiyetimizle neticelenen maçın revanşı $3$^^ ürkiye israil millî fut karşılaşmasını 3-2 Zaman zaman hâkim oynamasına rağmen takımımız netice alıcı bir oyun çıkaramadı.Maçın 41 nci dakikasına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1950
  • Greko-Romen Dünün şöhreti nâficesini Pazar gecesi yapılan dünya greko-romen şampi-ı yonluğu revanş müsabakaları,bilindiği gibi,yedi sıkletten beşinde mağlûbiyetimizle neticelendi.Bu ararla,güreşin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor