Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1950
  • r ARALIK 1950 Cumartesi Başyauan:AH Nael KARACAN Adres:N uru o sm aniye Türbodar Sokak No:II I S T A N I U L Telgraf MİLLÎYET istanbul YIL:1 SAYI:211 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruş K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1950
  • SAYTAî t MİLLİYET mum Istâm İÜMûade Kaı* HMseltre Stkıp Nm HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:132 ZIYA ŞAKIR Küfede şiddetli bir araştırma yapıldı.Yezîd ordusunun sabık serdarı,perişan bir halde idi.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Etfsborg takımı Isveçe döndi.Stockholm 1 A.A.Unite Pres»)Türkiyede dört mat yapan isveç Ettsboıg futbol t£ kimi,oyuncuları.Boraas'a u çakla dönmüşlerdir.Takım ar.tronörü Kari Erik Grahn seya haı'n ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Bir gemici intihar etti Birkaç gündenberi limanımızda bulunan bir Amerikan ticaret gemisinin tayfalarından Hansen,dün sabah vapur da ustura ile gırtlağım kesmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • EDEBİ TEFRİKA:61 TARIK BUÛltA Zekâ ise daha iyinin,daha gü elin daima mümkün olacağını sezdiğinden yıkıcı ve inkâr edicidir.Ne çareki pısırık insanlar alınılan şeylerin üstüne çıkabilecek yaratılışta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Bulgar hududu Türk Bulgar hududun da hiç bir değişiklik yoktur.Hudut kapalıdır Türk Bulgar hududunun Bulgarların talebimizi kabul etmesi üzerine açıldığı hakkındaki haberler karşısında malCımattna mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Rus hududu yakınında cereyan eden hâdiseler Vaşington,1 A.A.Amerika kaynaklarının açıkladığına göre.Birleşik Amerika Rus hududu yakınındaki kısımda cereyan eden hâdiseleri halletmek için bir konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Sağlık Şûrası toplantısı Ankara,1 A.A.Dünden itibaren toplantılarına de vam eden yüksek sağlık şurası bugün de toplanarak gündemindeki mevzulardan adlî makamlardan gönderilmiş olan dosyalarla meslek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Matinelerden itibaren ATLAS Sinemasında En müthiş heyecanlarla.En korkunç maceralarla.Metro-Goldwyn-Mayer Şirketinin Muazzam super filmi.KANLI IRMAK Renkli The Outriders)Renkli JOEL Mc CREA—ARLENE DAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • wfi «9 P.E VS/99 Q&SAWffKto BİRARAD& YAPI ve KREDİ BANKASI ÇOCUK SİNEMASI Her Pazar Saat 10 da değişik programlarla ATLAS İNCİ MARMARA SÜREYYA sinemalarında.Veliler de çocuklariyle beraber gelebilirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • 772:49496 KOMPOZİTÖR REFAKATİNDE HER AKSAM Masalarının evvelden ayırtabilirsiniz.Tel:84730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • İngiliz elçisi Rusyadan ayrıldı Moskova,1 A.A.Moskovadaki ingiliz büyük eiçısi Sir I avid Kelly Dışişleri Bakanı vazifesini görmekte olan M.Gromyko'yu ziyaret otmiş tir.Büyük elçi,İngilteretle tatilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Balkan paktı Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir Balkan paktı vücuda getirilmesi bekleniyor Londra,1 A.P')Yunan parlâmentosu dün,ittifakla,Yugoslavya ile tam diplomatik münasebetlerin yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Komünist Çinlilerle yapılan müzakereler Rusya,kuzey Koredeki Çinlilerin geri çekilmelerine dair karar suretinde vetosunu kullandı Lake Success,1 A.P.Sovyet Rusya,dün,altı devlet tarafından ileri sürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Milliyetin anketi I cezasın!kaldırmak doğrumu Bazı memleketlerde olduğu gibi bizde de,idam cezasının kaldırılması için Meclise bir tasarı sunulmuştur.Bugünlerde alâkalı encümenlerde görüşülecek bu tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • irruiui04$t$$.im.t*«n üçük kıyamet Eir iki gün evvel bir gece içinde on dokuz defa tekerrür eden Bigadiç zelzelesi muhtelii asırlardaki sürekli zelzeleleri andın,yor:Tıpkı Bigadiç'te okluyu gibi şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1950
  • Havacılık aleminde yeni inkişaflar en büyük hava manevrası nasıl yapıldı Dünya havacısının inkişafında tayyarecilerle birlikte,hava topiu.su.kontrol postaları radar ve yardımcı hava kuv vetleri büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • Eskisi Gibi.Safa ö NAL Son kampana vurdu.Kucaklaşmalar el sıkışmalar nihayete enli.Tiz bir düdük öttüren tren hafifçe sarsıldı.Tekerlek ler dönmeğe başlarken mendil ler havaya kalkıp,uzun uzun Salland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan 950/1395 Mahcuz olup bu kere satılarak paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Zitevia marka hamur makinesinin birinci arttırma ile satışı 12.12.950 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • J Yürüyerek;2 Son günlerde dünyanın gözünü üzerine çeken bir yurt köşesi,Haydut;3 Toplan,Bir kadın giyeceği;4 Tersi)Zıp zıp,Sıfat takısı;5 Faydalı,Tersi)Gelişme;6—Ter si)Kilerin davetsiz misafirinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • lie.2 ARALIK Ru.21 19 Safer 19 5 0 T.Sa 1370 Cumartesi 1366 VAJ CİT VASATİ EZANİ Güne S 6.49 1.58 öğle 11.59 7.09 îkind i 14.33 9.44-Akşam 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 İmsa k 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • Milliyetin anketi Bastarafı 3 üncüde)fün kurbanı olan diğerinin feda edilmesi millet ve cemiyet bakımından hakikaten bir kayıp olacaktır.Halbuki insanî düşüncelere uyularak bu iki mücrime ölüm cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • ISTANBUL.12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Radyo sa lon orkestrası konseri 14.00 Yeni seslerden şarkılar.Çalan lar:Sadi Işılay.İzzettin ökte.Yorga Bacanos 14.45 Haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • BEYOĞLU ALKA2A 42562)1 Şişko Kitin maceraları 2 Ateş Bekçileri.AR 44394)1 John Belinda ATLAS 40835)1 Komedi Fransez TemsilleritNCİ 84595)1 Jan Dark.ELHAMRA 42236)1 fkl açıkgöz Tarzan diyarında 2 Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • BB M Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs:Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hastk!kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaası Basıldığı yer;EbUzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • İtizar Münderecatımızm çokluğundan Yavrumun Peşinde romanımızı koyamadık özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • ve siyasi durum Hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki,cephenin bu kesiminde askerlerimiz muharebenin bu en buhranlı safhasında,duruma yeni bir veçhe verecek kadar hayatî bir rol oynamaktadır I Askerî du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1950
  • O E H A T ö R Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCl SINIP Umumî baş.karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mi'tel.assist Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:2387£ nar g I 13 I 87g| sam*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden İlk teminatı Kıymeti Lira Kr.Lira Kr.38.80 517.Üsküdar Selâmıali Şetaret sokağında eski 72 yeni 76 kapı sayılı 41,36 metre kare arsanın tamamı.Yukarıda evsafı yazılı ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Sınıfta kalanlar T Baştarafı Birincide 1 raporunun müzakeresi de ya pılmıştır.Leyhte ve aleyhte birçok konuşmalardan sonra komisyon raporu büyük bir ço Bunlukla îtabul edilerek smıfta kalan Hukuk Fakü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Atlantik devletleri toplantısı Vaşington 1 A.P.Ku ey Atlatik ittifakına dahil dev letlerin askerî liderleri.Batı Av rupada derhal karma bir murafaa kuvveti kurulmasiyle ilgi li âcil tertibatı görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • A men kada fevkalâde tedbirler T Bastarafı Birincide 1 istenilen bu tahsisatı derhal kabul edeceği ilâve edilmektedir.Başkan Trumar.konre liderlerini,ileri gelen hükû met c-rkânmı bugün saat 18 de Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • iktisadî işbirliğinin yapacağı toplantı Ankara 1 A.A.Avrupa tktisadi İşbirliği teşkilâtından bir heyet Vaşingtona gidecektir.Bu teşkilât nezdinde Amerika Özel temsilci muavini C.Tyler Wood gönderdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • inönünün önergesi f Bas ta rafı Birincide 1 bu önerge de maalesef içtüzük hükümleri bakımından.asla va zıh görülmüyor.Sayın İnönü bu önergesinde içtüzüğün 157 nci maddesine istinad etmiş değildir.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • R Milletler kuvvetleri sağlam hatlara çekildiler t Bastarafı Birincide 1 kurulmuş olan,bir pusudan kurtulmuşlardır.Kuzey-doğu Kore'de,bin lerce yeni Çin kuvveti,Çongjin barajı civarında,Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Ankara D.P.Yeni il başkanı Ankara 1 Milliyet)Uzun amandanberi Ankara D.P.il başkanlığını ifa etmekte ofan Atıf Benderlioğlu,son zaman,larda Belediye reisi seçildiğinden ve işlerinin çok olmasın dan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Nereye doğru gidiyoruz Başmakaleden devam)dar tatbik ettiklerini hep biliyoruz.Simdi onlar artık tereddütlerden kurtuldukları na yöre yalnız ve valnız.komünistlerin ricaü bir harbin önüne geçebilir.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Mehmetçik yaralılar sırtında taşıyor T Bastarafı Birincide 1 larch.Tugay komutanı General Tahsin Yazıcı'nm irtibat subayı Yüzbaşı İsmail Çataloğlu vaziyeti şöyle izah etti:"Kunuri'de tekrar toplan mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Kerede atom bombası T Bitarafı Birincide 1 redeki komünistlere bir hayli zarar verebilecek Birleşmiş Milletler kuvvetlerini birçok gailelerden kurtaracak vesileler tesb.it etmiş bulunmaktadır.Franscry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1950
  • Dünya buhranı r Basta rafı Birincide 1 rılmesi ve Koredeki Birleşmiş Milletler kuvvetlerine daha büyük yardımda bulunmak üzere Avrupada müdafaa haztr lılarının hızlaştırılmast vardır.Attlee'nin Vaşing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1950
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüsü:den u Kurumumuz Merkczile İstanbul Transit ve İzmir Depo Müdüdüklerimizde mevcut şartnameler dahilinde 20 Ton Yazlık Beyaz Madenî Yağ satın alınacaktır.İste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Samsun Belediye Eaşkanlığından 1 Elektrik santralında mevcut çalışmaz bir halde bulunan 30 ton ağırlığında eski Deutz Dizel grupları 3000 lira bedel üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan 950/32 Müflis tuhafiyeci Subhi İbrahimoğlunun tahkiki düyun işi bitirilerek iflâs idaresince tanzim kılınan sıra cetveli daireye bırakılmıştır.Alacakları kısmen vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Londrâdan spor haberleri Her futbol takımının baş meselesi:Santrfor Şöyle bir durum farzedeıim:İngiltere lig maçlarında tuttu,ğumuz takım mevsimin 42 maçında 38 ini oynamış,yediği 37 gole mukabil 114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • j ¦M Ge^ ilerde Fransızlarla yapılan güreş karşılaşmalarında 7-1 kazanan İstanbul takımı,müsabakaya başlamadavı evvel Üç gün kadar evvel,türlü sebepler yüzünden dünya şampiyonası müsabakalarına İştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Atina Üniversitesi Basketbol takımı geliyor Aralık ayının sonunda,Türk Millî Talebe Birliğinin davetlisi olarak şehrimize gelecek olan Atina Üniversitesinden ve di ger yüksek okullardan müte şekkil bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Dünya ağır sıklet boks şampiyonası Cincinati,27 A.A.Afp)28 kasımda yapılması karaı verilen dünya ayır sıklet şampiyonu Ezzard Charles ile rn kJbl Nick Barone arasındaki şampiyonluk maçı,hava şartlan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Beynelmilel Güreş.Fedeıas yonu Umumî Kâtibi Koulon bugün geliyor Şehrimizde yapılan musaba kalan vakınen takip etmek ü.ere.Beynelmilel Güreş Ferie rasy'oruı umumî katibi Fransı?Koulon,bugün şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • İranlı güreşçi bugün bekleniyor Dünya Şampiyonluğu revar.güreş müsabakalarında yer a lacak olan bütün güreşçileı şehrimize gelmişler,yalnız tıanlı güreşçi,dün akşam bek lendiği halde uçaktan çıkmamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Nakliyat yaptarılacak Toprak Mahsûlleri Ofisi Samsun Bölge Müdürlüğünden 1 ZARA Ambarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,bahliyat vesair maddelerden 1000 tonunun Sivasa taşınması işi açık eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • Sivas ili Daimi Komisyon Başkanlığından:İlimiz Bayındırlığı için idrolik karoser 3 tonluk iki tane kamyon satın alınacaktır.Her birinin tahmin bedeli 10500)liradır.İhalesi 19/12/1950 salı günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • dünya serbest üreş şampiyonası yapılıyor Yaşar Doğu ile Celâl Atik'in müsabakalara girip girmiyecekleri,bu akşamki tartıda belli olacak Evvelki gece şehrimize gelen ve bu akşam güreşçilerimizle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • [Lübnan ve)|M ı s ı r 1 ıj İgüreş ekibi)dün geldi Dürnya Güreş Şampiyonluğu revanş müsabakalarında yer alacak olan Mısır ve Lübnan gü reşçileri de,dün akşam bir Mı sır uçağiyle şehrimize gelmiş lerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • İngiltereden spor haberleri iençier eski oyunculara iieydan okuyorlar •enlerde İngiliz Ligi ve îr.Ligi temsilî takımları Ingilterede Blackpool de karşılaştıkları zaman Bingham adlı 19 yaşınelfastlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1950
  • SaKsaKOBBS Kavak fidanı satışı Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesi Müdürlüğünı'en Italyanın Kavak Islâh ve Deney Enstitülerinden getirtilerek müessesemiz fidanlıklarında çoğaltılan İslah edilmiş çabuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor