Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Suriyeli Subaylar geliyor Şam,25.T.H.A.Halen Türkiyede okumakta olan Suriye Ordusu Subaylarından 14 kişiden başka,bugünle»de yeni bir kafile Türkiye askerî okullarında ders görmek üzere Ankaraya gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Sekizinci r e s m î tebliğ Birliğimiz taarruzun sıklet merkezinde harekâta iştirak ediyor Ankara 25 A.A.8 numaralı resmî tebliğ:Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:Çetecilere karşı yapılan hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Bakanlar Kurulu dün toplandı Kabine,Meclis gensoru açılmasına karar verildiği takdirde hükümetçe takip edilecek hareketi tesbit etti Ankara 25,Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün saat 17,30 da Başbakan Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Galatasaray da Elfsborg takımını güzel bir oyunla 2 1 mağlûp etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Ermeni Patriği seçimi Ermeni Gregoryan kilisesi patriğini secncek olan delegele rin sicimleri,seçim bölgesi olarak kabul edilen 32 kilisede seçim komisyonu ve noterin huzurunda dün sükûn ve intizam iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • %H Â Savaş birliğimizin komutanı General Tahsin Yazıcı Amerika &1 müşavirinden izahat alırken Karedeki savaş birliğimizin durumu Kahraman askerlerimizin başarısı her tarafta takdirle karşılanıyor Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • İR SEYAHATİN HİKÂYESİ aşbakan Adnan Menderes'in son Aydın seyahati dedikodu ile yaşayan bütün siyasî haşefe için lezzetine bir türlü duyamadıkları taze bir gıda,tatlı bir mama teşkil etti.Hükümet başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Reisicumhur Bayar Bayar'ın dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanı Kızılcahamam köylerindeki toprak tevzii töreninde bulundu Ankara 25 T.H.A.Bugür.Kızılcahamamın Yanıköz.[Devamı Sa:5 Sü:7 de|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Muhalefet tarafından istismar edilen I I I I I.I I I I i I I I I Mfc Menderes'in istirahati sona erdi I Başbakan dün Ankaraya gitti Celal Bayar'ın Başbakanı çok samimî bir hava içinde karşılaması Kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Deniz Komutanlığındaki suiistimal Dz.Müzesi Müdürü de tevkif edildi İstanbul Deniz Komutanı kendinden evelki zamana ait yolsuzlukları açıkladı istanbul deniz komutanlığı sevkiyat memurluğundaki yolsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1950
  • Türkiye ye dair bir konferans Zürich,25 A.A.Zürich teki Türkiye İsviçre dostluk cemiyetinin daveti üzerine al bay Robert Frick Türkiyedeki iecrübe ve tahassüsleri hak kmda bir konferans vermiştir.Hati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • İslâm Aleminde Kanh Hâdiselere Sebep Oton HÂŞİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:126 ZİYA ŞAKIR O sırada Mekke)de Hilâfetini ilân etmiş olan Ab dullah bin Zübevr)Irak ve Basrads hâkim olmak için,fırsat koll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • W/Keller kef kalacaklar Ümit cihandan da büyüktür.Saçı dökülenler de bü yük ümitlere düşmüş,yeni bazı ilâçlardan,bilhassa Streptomycine'den çok şeyler bekliyorlardı.Bu sayede açık başların tüylenecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • KISA HABERLER Kütahya Valisi Halûk Nihat Pepeyi dün sabah şehrimize gelmiştir.•k Kadın meselesi yüzünden Çıkan kavgada Baki Söylerhao âdında birisi,arkadaşı Nazımı bıçaklamıstırit Antalya Valisi İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Dr.Esat Purusoy'a ameliyat yapıldı Birkaç gündenheri prostat,tan rahatsız bulunan ve Haseki hastahanesinde tedavi edilen Cerrahpaşa hastahanea!eski başhekimi Esat Durusoya evvelki gün ameliyat yapıl m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Haftada b Orhan V Orhan Veli Kanık'ın pek vakitsiz ve pek biçimsiz ölümü beni hakikaten müteessir etti.Kendisini tesadüfen tanımış ve o zaman sahiplerinden bulunduğum bir mec mua sütunlarında ilk şiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Bir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları Son bir hafta içinde limanımıza aşağıdaki ithal malları gelmiştir:66 ton cam,320 ton teneke levka,15 ton demir fıçı,27 ton ray,14 ton ka uçuk,120 ton di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Eyüpte bir yaralama hâdisesi Eyüpte bir tuğla imalâthanesinde çalışan Hüseyin Kırlangıç isminde bir işçi,ayni semtte bir lokanta işleten Huriye Sarıkaya ismindeki ka dini bir kavga neticesinde bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • 4 senede 39 defa soyulan ev Yeşilköyde Halkalı caddesin de 58 numarada oturan avukat Mes'ut Selen'in evine evvelki gece hırsız girmiş ve yükte hafif pahada ağır ne kadar eşya varsa toplayıp kaç mıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Vali Edirnekapı orta okulunu gezdi Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün yanında Millî Eğitim Müdürü olduğu halde E dirnekapı orta okulunu gez iniştir.Mazlum Yegül'e yeni vazifesinde basanlar dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Beden Terbiyesi Genel Mü dürü Valiyi ziyaret etti Beden Terbiyesi Genel Mü dürü Danyal Akbel ile Fede rasyon Başkanı Ulvi Yena dün sabah Vali ve Belediy Reisini ziyaret etmişlerdi)Danyal Akbel Valiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Fırın işçileri Ekmek ve Simit İşçileri Sendikası işçilere hitaben bir beyanname neşretti Ekmek ve simit işçileri sendikası,8 saatten fazla iş gören işçilerin haklarını arama!maksadiyle harekete geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • TOPLANTI Demokrat Paıti Şehir Met lisi Grupu dün saat 15 de Os man Beyde Suna Çay salonun da toplanmıştır.Toplantıda İl Eaşkanı ve ti İdare Kurulu üyeleri ile part,müfettişi Hüsnü Yaman,İstanbul Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Bolık ağı ı p I ı g ı Toprak Mahsulleri Ofisinin Abnanyadan getirttiği iplikler tevzi edilemedi Balıkçılar,Toprak Mahsulleri Ofisinin Almanyadan getirtmiş olduğu balık ağı iplik lerini henüz tevzi etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Adana ile Mersinden bol miktarda limon ve mandalina gelmeğe başladı Birkaç gündenberi şehrimi,ze Adana ve Mersinden bol miktarda limon ve mandalina gelmeğe başlamıştır.İstihsal bölgelerinden bildirldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Belediye bir «İstanbul rehberi» hazırlıyor İstanbul rehberinin Türkçe olarak hazırlanması için Delediye turizm bürosunca faaliyete geçilmiştir.Rehberin hazırlanması için Burhan Toprak vazifelendirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Yeni Vali Muavini,vazifesine başladı Şehrimiz Vali Muavinliğine tâyin edilen Mazlum Yegül İstanbula gelmiş ve vazifesine başlamıştır.Son olarak Denizli Vali Muavinliği vazifesinde bulunan Mazlum Yegül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Sahte resmî mühürle yapılan dolandırıcılık İpsala Noterliğine ait sahte mühürle bir kadının evini satmağa kalkan sahtekârlar yeniden sipariş ettikleri sahte mühürlerle yakalandılar Emniyet Müdürlüğü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • HALKINSESI Radyoda dinleyici istekleri Bir okuyucumuzdan Radyo programları hakkında almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:«Her hafta birkaç kere san j atkârlann anî mazer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Taşköprü Kaymakamı Kadıköy Kaymakam vekilliğine tâyin edildi Taşköprü Kaymakamı Sabıi Demir Kadıköy Kaymakam vekilliğine tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1950
  • Ermeni papazını dövenlerin duruşmasına devam edildi Bir müddet evvel Feriköy Ermeni kilisesinde bir hâdise olmuş ve bazı kimseler cam ve çerçeveleri kırıp,papazı dövmeye kalkışmışlardı.Adliyeye intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Zavallı Istanbu Şehircilik tarihi bakımından İstanbul ve Boğaziçi baştanbaşa Türk eseridir:Bizim Bizanslılardan aldığımız İstanbul şeh ri ile Cinivizlerden aldığımız Galata kolonisi fetihten 56 sene s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Norveç'in bir teklifi Oslo,25 A.P)Norveç Dif Jşleri Bakanı Mr.Halvard Lange,dün akşam.Batı Avrupa,Kanada ve Birleşik Amerikanın birleşmelerini teklif ve talep etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Ekmek,insanı şişmanla tnıa/nıış Incol(Birleşik Amerika)25 A.A.United Press)Ekmeğin insanı şişmanlattığına dair eski bir kanaatin yanlış olduğu ispat edilmiştir.Amerikalı Dr.Ruth Leverton,12 şişman kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Serbest bırakılan İngilizler Berlin 25 A.A.Lps)Sovyet makamları,tevkif edilmeleri İngilterenin protestosuna sebebiyet vermiş olan iki ingiliz askerini serbest bîrak muşlardır.Rusların önceleri iadesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Eritre'niu istiklâli Lake Success.25 AP)Birleşmiş Milletlerin özel siyasî komitesi dün,eski hal yan müstemlekesi Eritrenin istiklâlinin bir an evvel ilân edilmesine dair olan iki komü nist teklifini r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Toprak Ofisin buğday tanzim satışları Ankara,25 Anka)Son günlerde buğday Hatlarının tedricî bir yükselme kaydetmesi karşısında,Toprak Ofis,piyasada herhangi bir darlık yaratılmasını önlemek maksadiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Amerika Çin ihtilâfı Lake Success,25 A.A.Afp)Siyasî komite 8 muhalif,22 çekimsere karşı 30 oyla Çin Halk Hükümeti temsilcisini,Rusyanın Birleşik Amerika ta rafından Çin hududunun ihlâli hakkındaki şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Japonya ile sulh Amerikanın bu hususta Rusyaya gönderdiği muhtıranın esasları dün açıklandı Vaşingtor.25 A.A.Usis Hükümet bugün Amerikanın Rusyaya gönderdiği memorandumun metnini ilân etmiştir.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Üsküdar tramvay işçileri ile idarenin ihtilâfı Ankara,25 Anka)Üsküdar,Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları işçileri ile idare arasında çıkan ve işçilerin aile reisi ödeneğinin 5 liradan 15 liraya çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Akşama tavuk suyuna pilâv var.Doktor ferah ferah gülüyordu:Mükemmel.Domatesi de unutmayın,bol bol domates.Ve gelen Şükriyeye dönerek de vanı etti:Bilhassa sizin için Şükriye,domates insana neşe verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Illülil istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras illllıııııll tramvayı f azarı;Tennesso Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Emniyet teşkilâtı hakkında bir sözlü soru Ankara,25 Anka)Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacılar tarafından Mec lis Başkanlığına yeni bir sözlü soru önergesi verilmiştir.Önergede modern cemiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Marshall yardımı Yeni yapılan tahsiste Türkiyeye 32 milyon dolar ile sanayi maddeleri ayrıldı Vaşington 25 AP)ECA,İktisadi işbirliği idaresi aşağıdaki tahsisleri yapmıştır.Türkiye:32,000 dolar ile Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Bir Avrupa birleşik devletine doğru.Bu maksatla içinde Türk delegesinin de bulunduğu bir kurucu komite kuruldu.Avrupa ordusu ihdası da kahir bir ekseriyetle tasdik edildi de meşaleler olduğu halde,Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • iki muhribimiz dün Tulon limanını ziyaret etti Toulon 25 A.A.Albay llkerin komutasındaki Demirhisar ve Sultanhi/ır Türk des troyerleri bu sabah mahallî sa atle 10 da Toulon limanına de mirlemiişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Amerika hükümeti dün Formozanın istikbalinin dört Pasrfik devleti olan Rusya,İngiltere,Amerika ve Çin ta rafından tayin edilmesini tek lif ettiğini bildirmiştir.İNGİLTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Londradan Parise dolmuş seferleri İngilizler hafta sonunda tatillerini dolmuşla Parise giderek geçiriyorlar Hatta sonlan dolmuşla Parise gitmek son za'manlarda çök rağbet görmektedir.Londralı taksi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Keşif ve seyahat faaliyetleri Cenup kutbuna yeni ve çetin bir sef «John Biscoe» adlı bir İngiliz gemisi cenup Kutbundaki üsler arasında üç aylık heyecanlı,çetin ve mühim bir dolaşma yapacaktır.Gemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1950
  • Almanyanın emniyet i Bonn,25 AP)Fransız yüksek komiseri M.Andre Francois Poncet,dün,Batı Al manya Başbakanı Dr.Konrad AdenauerMn,Batılılar ile Almanya-arasında bir güven,lik anlaşmasının yapılmasına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Beygir Beygir Traktörlerimizin ikinci partisi yakında gelerek teslimata başlanacaktır.Marşal plânı kredileri dahilinde 5 sene taksitle Satılacak olan bu traktörler için kayıtlara başlanmıştırî Büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • ^tmiM B5YAÎ SABUN Çamaşır ve bulaşık İçindir.Yüzünüze ve vücudünüze kullanmanız asla doğru değildir TUVALET SABUNU Sizin içindir.Cildinizi besler,yüzünüzü kırışıksız gösterir,teninize kadife yumuşakığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • nizde en emin yolu seçiniz.AKDENIZDE Denizyollarının lüks gemileriyle yapacağınız yolculuklar her zaman Konfor,İntizam,Temizlik,Sür'at,eğlence ve EMNİYET içinde geçer.Batı ve Doğu-Güney Akdeniz hatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Sivas ili Daimi Komisyon Başkanlığından:İlimiz Bayındırlığı için idrolik karoser 3 tonluk iki tane kamyon satın alınacaktır.Her birinin tahmin bedeli 10500)liradır.İhalesi 19/12/1950 salı günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • ba.MANNS?BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zam.AR 44394» 1 Devler ateşi.ATLAS 40835 1 Üc.Silâhşorlar 'renkli orijinal)İNCİ 84595' 1 Apökalir ELHAMRA 42236)1 Bir yetimenın romanı 2 Yalnız gidenler.LALE 43595)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Koliektif şirketi Matbaasi Basıldığı yeir-Ebüzziya Matbaası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • 1 Kaptan eski terim)Bayram;2 Tanıdık,Rumca gel;3 Az,Sahip;4 Akimi başına toplama,Top-Ijvan:5 Kurşun:6 En kısa va^it,Uyku,Bir nota;7 Halkı;8 Rir Tü kavmi,Büyük;9 Tatlı bir madde,Oyuncu.Y U E ADDAN A Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Jit 26 15 KASIM Safer 1 9 S O 1370 Pazar VAKÎT VASATİ BZAJfl Güneş 6.49 1.58 öğle 11.59 7.09 İkindi 14.33 9.44 Akşam 16.49 12.00 •Yatsı 18.24 1.35 îmsak 5.08 12.18 13 T.So 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Morino Arjantin orkestrasından tangolar Pl.14.00 Saz eserleri Çalanlar;Enise Can,Ful ya Akaydın 14.20 Pepe Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • «Robert diyor ki,tren geçerken bu geçit kapanıyor.Uzaktan bir lokomotifin gü rültüsü duyulmıya başladı.Az sonra,eski bir marşandiz tre ni geçti.Vagonlar tıka basa kömür dolu idi.Son vagon gözden kaybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ilâhları Sattık Arsa Beyoğlunda Cihangir mahallesinin Bakraç sokağında kadastronun 649 uncu adasında 3 parselden bakiye ve Bakraç sokağına 1,50 metre yüzü olan 13.33 metre murabbaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden:950/487 Süvarisi bulunduğu İstanbul limanına bağlı Veysel Sait Akbaşoğlu kardeşlere ait «SELÇUK-vapuru,Köstenceden kereste hamulesiyle İskendoriyeye gitmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesinden 950/289 Türkgücü köyü hududunda Kurtdere çatağı içinde sarkan:yol,garben:çatak,şimalen:tarla yolu,cenuben:tarla yolu ile çevrili 25 dekar ve yine ayni mevkide dört taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1950
  • Maden Direni Naklettirilecek Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden İşletmemizce Göynük Orman İşletmesinden Göynük Naili han ve Göynük Mudurnu şoseleri üzerinde satın alınan ve alınacak olan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • YALNIZ RADYOLiN Die macunlarına Konan Maş hur Jlliçam Nane esansı nedir?Hususî suratla ys*i«tirl1an nane' liltz yapraklarının Imblklan o«ç rılmiş ve' İmbiğin yalnız orta çıkan OOnyaca maahu;ensaf nane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:Yılı Adı ve ooyad:1948 Remzi Bilgili Simentof Bcyr Ali Sait Türküm Mehmet Cura ı Ahmet Savaşçı 1947 Rahmi Alkan 1948 Tavik Mümtaz Göztepe a Hüsnü Yağcı a Muhittin Salt İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Dokumacılar konqresi »nkumacılar Kooperatifi kongresine katılanlar dan Ankara,25 T.H.A.Dokumacılar küçük sanat kooperatiflerinin muhtaç bulunduğu kredinin temini ve fennî tesis paraları,kooperatif ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • C.Bayar'm T Bastarafı Birincide 1 bekler köyünde tapulanması yapılan arazilerin tapuları köy lülere dağıtılmıştır.Dağıtma merasiminde bulunmak üzere aynı köy sakinleri ve civar köylerden gelenler köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Deniz müzesi müdürü tevkif edildi T Baştarafı Birincide 1 yanalla bulunmuştur;«İstanbul deniz sevkiyat memurunun nakliye müteahhi di ile iştirak halinde ve sahte istihkak raporları tanzim etmek sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Koredeki savaş r Bastarafı Birincide 1 len 5.000 kişilik Türk tugayı komutam General Tahsin Ya 7icı dün gece basın muhabirlerine verdiği bir mülakatta «Askerlerim harbi beklemektedirler.demiş ve geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Çay Belediyesinden CİNSİ 1 Fert motörü sıfır binde yirmi kullanılmış 7 pistonu ile.2 Doç motörü yalnız silindir.E-tki 3 Muhtelif ebatta dış lâstik.4 Boş kalaylı benzin tenekesi.5 Muhtelif hurda akümül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Koredeki taarruz gittikçe gelişiyor Merkez kesimi müstesna diğer cephelerde büyük ilerlemeler kaydedildi Londra 25 A.A.Vaşingtondaki basın muhabirlerinin bildirdikle)ine göre,Korede son olarak girişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Başbakan Ânkaraya gitti T Baştarafı Birincide 1 dan Meclise verilen gensoru önergesi hakkındaki sualimi,kendine has gülüşü ile şu şekilde cevaplandırdı:Aydında gazete okumuyordum.Onun için bundan habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Türciyeye dair konferans T Bastarafı Birincide 1 te bitaraflık ve içerde birliğin faydalarını anlamış olmakla beraber büyük,mUlc-tler ailesi içinde vazifelerini başarabilmek için gerekli tedbirleri al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mües esesindsn Satış ve şevkte sür'ati sağlıyarak sayın müşterilerimizin siparişlerini vaktinde yetiştirmek maksadiyle,22.11.950 tarihinden itibaren yapılacak yeni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1950
  • Bir seyahatin hikâyesi Başmakaleden devam)Demişti.Dediği gibi,ertesi gün,sessiz sadasız kalktı.Aydına gitti ve Devlet Reisi Celâl Bavar kendisini o gün hava alanında teşyi etti.Fakat bu seyahatin herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1950
  • isveçliler ne diyor?Manager Jonasson)Maç çok sert cereyan etti.Galatasaraylılar biraz asabî oynuyorlar.Takımınızın en iyi oyuncuları santrfor Gündüz)ile,sağ bek Naci)dir.Hakemin idaresi çok bozuktu.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1950
  • İzmir ve Ankaradaki maçlar İzmir,25 Milliyet)Fenerbahçe ilk karşılaşmasını bugün Altay takımiyle yapmıştır.Fenerbahçe esas kadrosundan beş altı oyuncu noksan olarak yedek oyuncularla ve zayıf bir takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1950
  • tttM Türkiye Avusturya boks karşılaşmasını da 9-7 kaybettik Doğan Karaca ve Karnil İçli Knock Out ile mağlûp oldular.Gali"] biye tie rimîzi Sevindik Erciş,Vural İnan ve Ali Melek temin etti İtalya mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1950
  • Dünkü maçın tenkidi Şehrimizdeki üçüncü maçlarını dün,Galatasarayla yapan İsveçli misafirlerimiz,evvelki iki maçlarında olduğu gibi.bunu da bir gol farklı bir neticeyle 2 1 mağlûp bitirdiler.Maçın,bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1950
  • Bugünkü Maç Takım namzetleri Elfsborgla karşılaşıyor İyitesjctledHecekbîronbir,İsveç takımını açık farlciı bîr neticeyle mağlûp edebilir Dün Galatasaray ile yaptığı maçı da 2—1 mağlûp bitiren İsveç El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1950
  • Dün çok gayretli bir oyun çıkaran İsveç müdafaası,Galatasarayın bir akınını önlüyor.Unkü maçta,G.Saray tsborg'u2-l mağlûp etti Maçın,bilhassa ikinci devresinde çok hâkim bîr oyun çıkaran Sarı Kırmızıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor