Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Göçmenler meselesi Sofya Maslahatgüzarımız dün Dışişleri Bakanı ile görüştü Ankara 20 Milliyet)Hü-Devamı Sa;5 Sii:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Galatasaray kulübü kongresi Hararetli geçen müzakerelerden sonra klüp başkanlığına Yu suf Ziya Öniş getirildi Galatasaray Galatasaray kulübünün fevkalâde kongresi,dün akşam saat 18 de Parmak,kapıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • İŞİ MECLİSTE İnönü ve Gedeleçin arsaları önündekiyol için 747.405,bu bölgenin şereilendirilmesi için de 5.213.749 lira sartedilmiş İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu Ankara,20' Milliyet)Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Çankaya köşkündeki kimya laboratuvan Buradaki malzemeler Van ve Burdur liselerine gönderiliyor Dün Mecliste sözlü soruları münakaşa mevzuu olan Milletvekilleri:Soldan sıra ile Kemal Yürükoğlu Gümüşhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Başbakan şehrimizden Aydına gitti Menderes hafta sonunda Ankaraya dönecek Birkaç gündenberi şehrimiz,de bulunan Başbakan Adnan Menderes dün saat 12.30 da uçakla şehrimizden ayrılmıştır.BAŞBAKAN ÎZMÎRD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Askerî J;etkikler Genelkurmay Başkanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Çeşme'den ayrıldılar Çeşme 20 A.A.Genelkur fiıay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve deniz kuvvetleri komutanı Tümamiral Sadık Altın can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Sarhoşlarla mücadele hızlandı fal i bir tamimle alâkalıların zecrî tedbir almalarını istedi Şehrimizde sarhoşlarla ya_Pılan mücadeleye hız verilmiştir.Bu münasebetle Vali Prof.Gökay dün aşağıdaki tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Celâl Bayar bugün Ankaraya dönüyor Bursa,20 Milliyet)Dünl rindeki zevatla birlikte geceşehrimizden geçerek Karaca.yi Hara'da geçirmiş ve bugün bey harasına giden Cumhur-akşam geç vakte kadar bütün baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Devlet Ekonomi Kurulunun dünkü genel toplantısı Ankara.20 T.H.A.Devlet Ekonomi grupu genel kurulu İşletmeler Bakanı Prof.Muhlis Ete'nin başkanlığında Büyük Millet Meclisi alâkalı komisyon üyeleri,ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Eczahane tahdidatı,kalktı Ankara,20 ANKA.Yeniden açılacak eczahaneler hakkında yeni hazırlanan kanun tasarısı yürürlüğe girinceye kadar muteber olmak üzere,hazırlanan ye ıetmelik bugünkü Resmî Gazeted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • İ ng i I te r e Mısır'ı îerketmiyor Dışişleri Bakanı Bevin,ingiltere Orta Şarkı asla müdafaasız bırakamaz,dedi Londra,20 'A.A.United Press:Dışişleri Bakanı Eınest Bevir.bugün kendisini alkışla yan Ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • Başbakan Yardımcısı Bamet Ağaoğlu Memur Demokratik zihniyeti benimsemiş ve halka güleryiizle hizmeti vazife bilmiş memurları bulup tayin edeceğiz Ankara 20 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bu günkü ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1950
  • ore'deki birliğimizin yeni bir muvaffakiyeti Çetecilere karşı amansız bir savaşa giren Tugayımız,anî bir taarruzu püskürttü Taegudc:Türk askeri birliğine.Birleşmiş Milletler tarafından teslim edilen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Cemiuef SERGİ ¦ir Hayta kardeşler resim sergisi dün saat 14 de Taksimdeki Fransız konsolosluğu galerisinde açılmıştırir Geçen pazartesi günü açılan çocuk kitap sergisi gördüğü rağbet üzerine bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Sabıkalı Malatyalı Hüseyin!bıçakladılar Sulukuledc 100/1 numaralı evde oturan ve aynı yerde bakkallık yapan Rukiye'nin evindeki nişana davetli olarak sabıkalılardan Malatyalı Hüseyin de gelmiştir.Az s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Hırsız fabrika bekçisi suçüstü yakalandı Evvelki gece Defterdar me surat fabrikası bekçilerinde Halilin iki arkadaşiyle birlik te sandalla üç balya kaçırdı*] görülerek yakalanmıştır.Sa nıklar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Eroinciler cezalarını taşr;hapishanelerinde çekecel Eroin kaçakçılığını önlemek için hükümetçe bazı kararların alındığı öğrenilmiştir.Bu:Ların arasında eroin kaçakçılığı yapanlar hakkındaki tahkikat ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Istan Âleminöe Kaırt Hâdiselere Ot» KÂSİMİ-EMEVÎ Rekabeti TİIFRİKA KO:121 ZİYA SAKİR Yezidin ordusu Medineye girdi Artık koca İran ülkesinde yaşıyanların büyük bir kısmı Hatmilerin tarafına geç misler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • fiAAAA S HALKINSESI Belediye memurla duru mu Adresi ve hüviyeti bizde mahfuz bulunan bir okuyu* Geçenlerde Fatih ta-f/£fy**i rafına yolum düşmüştü.Du-rak yerinde Belediye tahsil-f/fj darları olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • D.P.Parti Müfettişinin tetkikleri Vali ve Belediye Başkan' Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay ve İstanbul Milletvekili ve parti müfettişi Hüsni-Yaman dün akşam üzeri Fatih talebe yurtlarına giderek yurtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Karagümrük cinayeti Katil Rasim,dünkü duruşmada hâdise sırasında sarhoş olduğunu,kaynanasını öldürdüğünü hatırlayamadığını söyledi Karagümrükte,sokak ortasında kayınvaldesfr.i bıçaklıya rak öldüren Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • rın işçiler 1 o S38Î Ç Dünkü kongrede söz alan simit ve fırın işçileri,Çalışına Müdürlüğünden ve patronlarından acı,acı şikâyette bulundular Fırın ve simit işçileri sendika sınır,yıllık kongresi dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Fidan satışlarına başlandı Fidan dikim mevsimi münasebetiyle Beykoz ağaçlandır ma fidanlığında çam envaisü ağaç ve ağaçlıkları,yol park e sınaî ağaçları ile çil lidanlan ve diğer fidanların atışma ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Öğretmenlere ait son kadro,bugün tasdikten çıkacak Millî Eğitim Müdürlüğünce ilkokul öğretmenleri arasında yeniden bazı nakil ve tayinler yapılmıştır.Bu hususta hazırlanan kadro bugün Valinin tasdikın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Beden Terbiyesi Bölge Müdürü değiştirildi Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin Beden Terbiyesi teşkilâtına dair Mecliste yaptığı açıklamadan sonra.Beden Ter biyesi İstanbul Bölgesi Müdürü Vahi Oktay e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Bîr böcek üç çiçek Ankarada bir Don Juanı üç genç kız delice seviyorlar.Vaktiyle Mehlika Sultana ye di genç asık' olurdu.Şimdi de bir erkeğe iiç kızın meftun olmalarında bir fevkalâdelik yok.Malûm ya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Kalay fiatlan düşüyor Son günlerde şehrimize bol miktarda kalay gelmesi üzeri,ne bin kuruşa kadar yükselmiş olan kalay fiatlan düşme ğe başlamıştır.Dün toptan olarak külçe kalayın kilosu 925,çubuk kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Çekmecedeki meçhul ceset Mezarlık civarında bulunan erkek cesedinin bir cinayete kurban gitmesi muhtemel görülüyor Dün Küçükçekmece mezadı.L'indci 30 35 yaşlarında biı ı r!ok cesedi bulunmuştur.İlk na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • KISA HABERLER if İstanbul Üniversitesi sc natosunun perşembe günü ya pacağı toplantıda 4 sömestird sınıfta kalan talebelerin dun mu incelenecektirif Cinden,Ticaret ve Sanay Odasına müracaat eden bir I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Amerikaya sefer yapan armatör gemileri Armatör gem ilerinin Amerikaya yaptıkları seferlerde bir çok teknik noksanları f(6 rüldüğündcn Amerikan ma kamları bu gemileri limanlan sokmamak istemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Mali konular Sterlin bölgesinin altın ve dolar ihtiyatlarına dair yayınlanan bültenler artık kötümser ve gamlı düşüncelere ve alelacele ittihaz edilen payandalama tedbirlerine yol açmamaktadtr.Sterlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1950
  • Antalya müstahsillerinin Denizyollarından isteği Antalya ve Alanya müstahsilleri narenciye nakliyatmd;navlunların indirilmesini ve narenciye taşıyan vapurlarır anbaılannda vantilasyon tertibatı yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Bir film prodüktörü şehrimizde Columbia film prodüktörlerinden Le Roy Braver şehrimizde bulunmaktadır.Prodüktör kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Şirketimiz 1950 1952 senesinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Kaliforniyada mevsimsiz sıcaklar başladı Bakers Field California)20 A.P)Tufanasa yağmurlar,dan sonra,mevsimsiz bir sıcak,dağlardaki karın erimesine ve şiddetli sellere sebebiyet vermiş ve California'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • i/rpy 2:J Kasımda açılısı hususî ve davetiyelidir.Kat'î açılış tarihi ayrıca ilân edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Hindistan,Tibet hududunu müdafaa edecek Yeni Delhi,20 A.A.Afp)Bugün parlamentoda bir suale cevap veren Nehru,ezcümle şöyle demiştir:Hindistan hükümeti Tibe* ile hududunu muhafaza etmek üzere her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • mnam ANALİZ DERSLERİ m—unun 1İ Louvain Üniversitesi Profesörlerinden de la Vallee Poussin'in kaleme aldığı,Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Makine Fakültesi Profesörlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Dilenciler dâvasını halletmek lâzımdır Son günlerde kendilerine "göçmen» süsü veren bir takım çocuklu kadınlar sokakları doldurdu.Turizm dâvasına ehemmiyet verdiğim;şu günlerde bu meselevi kat'î bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Üç mutlakıyet Mutlökıyetin idare şekliyle alâkası yoktur:Her sekle girebilen kanunsuz yahut keyfi idare demek,tir;işte bu umumî mânasiyle bizde üç Mutlakıyet devri teselsül etmiştir.Osmanlı tarihinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Arıcılık Enstitüsü Arıcılığımızın kalkınması için yurdun muhtelit yerlerinde kurslar açılacak Ankara,20 A.A.Türkiye arıcılık enstitüsü,iletide yurdun muhtelif yerlerinde açılacak olan pratik arıcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Yeni bir kanser tedavisi Moskova,20 A.A.Afp)«Sklifosofski» ilmî araştırmalar enstitüsünden Dr K.Simonian'ın bildirdiğine göre.N.G.Beİenki ve A.D.Arapor isminde iki Rus doktor çeşitli hastalıkları ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Hurrem bahçeye bakarak al çak bir sesle kendi kendine ko Huşur sibi mırıldandı:Bu bezginlik aylardanbe ri sürüp geliyor.Üstelik siz gel diniz.Şimdi de aylamak istiyorum.Birdenbire geriye döndü.Tu hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • DOĞUM Tanınmış matbaa makinist,lerindcn Tcdori Çitos'un dün Alman îîastahanesindc bir oğlu cif.ny-ya gelmiştir.Yavruya gnr.rfetler diler anne ve babrvırs:tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Unesco'nun ışığı altında Dünya halkı yaşıyor,nasıl iyi gıda almayan memleketlerin teknik bilgileri az olduğundan istihsalleri de açınacak haldedir.Doktor,öğretmen meselesi de ayrı bir dâvadır.Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Baltık kanaiı Kominforma,Baliık ile Karadeniaâ birleştirecek bir plân hazırlıyor Londra,20 A.A.Daily Telegraph gazetesi Viyana muhabirinin bildirdiğine göre,kominforma teşkilâtı,Bal tık denizini Karud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Dünya Barış severler kongresi Varşova,20 A.P.Komünist delegeler.Dünya Barışseverler kongresinin ikinci toplantısında,burada bavış gösterilerine Rusların hâkim olduğunu iddia etmiş olan Amerikan delege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Schuman plânı kat'?şeklini aldı Paris,20 A.A.Lps)Çelik ve demir san:yicilevinin bir leştirJlmesini derpiş der Schuman plânının tatbike kon maçı içirt andlaşmanm hazırlanması hemen hemen bitmiştir.Bu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Ingilteresiz bir Avrupa federasyonu kurulması işi Strasbourg,20 A.A.OJnited Press)İngilteresiz bir Avrupa federasyonunun kurul ması için,dün 11 lehte,10 aleyhte oy verilmesi ve 4 devletin müstenkif ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1950
  • Almanya'da seçimleri Kızıllar kaybetti Almanyanın tekrar silâhlanması meselesinde Amerika ile Fransanm yakında bir anlaş Bonn,20 A.A.Almanyanın teslimindenberi ikinci defa olarak Wurtemberg-bad ve Hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Hie.21 KASIM 1 9 S 0 Salı Ru.10 Safer 1370 8 T.So 1366 II VAKİT VASATİ EZANİ j Güneş 6.49 1.58 Öğle 11.59 7.09 İkindi 14.33 9.44 Akşam 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.35 İmsak 5 08 12.18 L-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • 1 Politikacı,Tersi)Canını sık;2 Yetkili şahıs,Nişane;3 Gemi barınağı,Tersi)Âza;4 Tersi)İlâvesi,Bir isim;5 Nefi edatı.Tir;6 Geleceği fena;7 Çifti;8 Geniş düzlük,Ayıltıcı ilâcı;9 Nida,Sebebi hayatımız,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü 26 Kasımda açılıyor Gazetecilik Enstitüsü Yönetim Kurulu dür.yaptığı toplan,tıda enstitünün 29 Kasım Çarşamba günü açılmasını kararlaştırmıştır.Aynı gün saat 16 da İktisat Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Çıkan kısmın hülâsası 1943 yılı noclindc Hilary Wainwight annesiyle konuşurken kapı çalındı.Hilary'nin gestapolar tarafından öldürülen karısı Lisa Wainwight'm arkadaşı Jeanne'm nişanlısıydı.Hilary cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACA Bu nüshada yazı işlerini idare den;Vahid Ramiz II DtaJİdJft!f«r:N.A.ve A.Gav-etoe'.lik Kollektif gi Matbaası Basıldı ı EfcıiZKİyi Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • AI.XAZAR 42502)1 i Festi/al 2 Kızıl Nehir *I çe)AÇ.443B4)1 Korkak rrur.ûn.A fi.AS 40835)1 Üı Inhsorhir renkli orijinal)İNCİ 84595)1 Kr Kristin.ELüAMRA 42236)1 şafakta ölürüm 2 Şa Vals.LAL.1:43595)1 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13 45 Şarkılar Okuyan;Afife Ediboğlu Çalan Jar;Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tunar 14.20 Türk ka din birliği adına konuşma 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • i,Parter'den Dram kosmındâ İhtiras tramvayı Modern tiyatronun cür'etli adımlarından biri olan,İhtiras tramvayı bu cür'eti hem iç örgüsünde,hem de teknik kuruluşunda taşır.Geçen mı vsim,boyunca Avrupan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Bu sene Kastamonudaıı 30 milyon kilo elma istihsal edildi Bu yıl Kastamonu bölgesinde 20-30 milyon kilo elma istihsal edilmiştir.Bu mahsulün bir kısmının süratle İstanbul ve diğer satış yerlerine şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • TLİ SES Safa ÖN AL Dışarı sofadaki saatin beşi vurması otiu kendine getirdi Kafr.sutdaki düşüncelerinden kurtulmak ister gibi,birkaç ke re siil.indi.O'.urduğu koltuk,tan kılkti.Ki.günleri akşam ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • UanMUMCJMM*-ı ABONE FlATLAH Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 Uncil 4 4 üncü 2.5 Hân sayfası santimi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1950
  • Millî işçi Sendikalarından bir heyet Aııkaraya gidiyor Millî İşçi Sendikaları Birliğinden Bahir Ersoy ve Salâhatün Yayın'dan müteşekkil bir heyet bugün Ankaraya hareket edecektir.Bu heyet An.karada Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Sıtma savaş kon gresi dün bitti Ankara,20 A.A.Bir haftadanben devam etmekte olan Sıtma Savaş Başkanları toplantısında savaşı ilgilendi,ren muhtelif önemli mevzular birer birer gözden geçirilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Atom sırrı açıklanıyor Londra 20 AP)Birleşik Amerika,İngiltere ve Kanada,gizil olarak tutulan bazı atom sırlarım açıklamağa karar ver mislerdir.Gizli celseler sonunda verilen bu karar,bölünebilir mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • ingiltere Mısırı t erk etmiyor Devamı 4 UncU sayfada)ketlerinin güvenliğini,lüzum suz yere bozacak veya Orta Do ğuyu müdafaasız bırakacak bir tedbire ne meydan verecek ve ne de böyle bir hareket tarzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Komünist Çin heyeti Güvenlik Konseyi ile temas edecek olan heyet Amerika yolunda Prag 20 AP)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile görüşmeler yapacak olan komünist Çin heyeti.Lake Suecesse mütevecc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Galatasaray kulübü kongresi f Baştarafı Birincide 1 edip etmemesi reye konmuş ve büyük ekseriyetle,devam etmemesi karar altına alınmış tır.Bu arada.Fyyaz Işıl tarafın,dar.reis namzedinin ortaya kon ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Koredeki ıı lığımız T Bastarafı Birincide 1 Türk kıtaları,çetelere karşı çete tabiyesi kullanmak suretiyle kendisine hücum eden grup arasında esir al mağa muvaffak olmuş ve bu vakıa çetecilere karşı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Çankaya Köşkündeki kimya lâboratuvarı Gümüşhane Milletvekili Cemal Yürükoğlunur.Vanda 1950 j 51 ders yılında ilk öğretim du rumu hakkındaki sözlü sorusu nu cevaplandıran Millî Eğitim Bakanı Tevfik ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Fırın ve simitçi işçileri sendikasının kongresi Fırın ve simitçi işçileri sendikası kongresi dün Eminönü Halkevinde yapılmıştır.Söz alan işçiler çalışma müdürlüğünün alâkasızhğından ve patronların ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Devleî Ekonomi kurulu toplantısı r Bastaıah Birincide 1 ma yapmış ve demiştir ki:Gündeme geçmeden evvel bilhassa bu seneki umumî heyetin tertibi hakkında müsaadenizle kısaca maruzatta bulunacağım.3460
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Askerî tetkikler r Baslarafı Birincide 1 keri birliklerin normal eğitim lerini tetkik etmiştir.Orgeneral Nuri Yamut ve Sadik Altıncan bu sabah şafak vakti Gelibolu muhribiyle Çeş me limanından ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Türk pamuğu için alınacak tedbirler el standarda göre ayarlany ük bir rol oynıyacaktır.Pamuğumuzun beynelmil* ması dış piyasada bü;Marshall Plânı yardımı ile bir taraftan Türkiyede pamuk istihsalinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Japon harp suçluları Bunlar Mac Arthur'ün emriyle bugün serbest bırakılacak Vaşington 20 AP)jopo:ı harp suçlusu olarak m.hkûm edilmiş olan Japonların Generai Mao Arthur tarafındın serbest bırakılacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Sarhoşlarla mücadele T Bastarafı Birincide 1 İçki satılan yerlerin fazla sarhoşluk tevlit edecek derecede içki vermemeleri gerek,lidir.tçki satılan «herlerde fazla sarhoş olanlara karş;doğrudan doğruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Göçmenler meselesi T Baştarafı Birincide 1 kornetimizin davetlisi olarak memleketimize çağrılan Sofya maslahatgüzarımız Basrt Kazan bu sabah şehrimize gelmiştir.Basri Razan bugün saat 11.30 da Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Celâl Bayar Ankaraya dönüyor I Bastarufı Birincide 1 tesisleri gezmişler ve tetkikte bulunmuşlardır.Manej yerinde yarim kan Arap allarının talimlerinde bulunan Bayar,Haranın yetiştirdiği sağ mal,binek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Hikâye Dertl Baştarafı 4 üncüde)le pazarlık edişini seyrediyordu.Sonra ağır ağır döndü.Bugün kardeşim beni ziyarete geldi.Dedi.Kaç senedir görüşmüyorduk.Aramış,ta ramış.adresimi bulmuş.Hani memnun olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Taşlık arsalar işi mecliste r Bastarafl Birincide 1 nan Tekelioğlu arkadanım sözlü sorusunu sayın Başbakan namına madde sırasıyle cevaplandırıyorum:1 Istanbulda Maçkada Taşlık adı ile maruf saha.Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1950
  • Askerî Yargılama Tasarısı i.skerl yargıtay tâsansmı incelemeğe başlayan yargıtay başkanının riyasetindeki komisyon.Ankara 20 Milliyet.A:kcıi yargıtayır*.iagvedileteic yaıgıtayda yeni bir ^SKeri yar gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • Rahat bir yyku Vücud yorgunluğunu gidermekle beraber cilddeki izleri tamamen izale edemez.Yatmazdan evvel hafif bir tabaka KREM PERTEV sürülmüş olan bir yüzde,çizgilerin mahsus bir derecede zail olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • FlATLAKA DİKKAT!Aycsk'ı,iki çekmecel*,gömme 4 k*ş ve riakış makinesi s TL.440.Perakende peşîn fîaf TL.460.160.peşin,100.liradan 3 ay vade TL.480.120.peşin,60.liradan 6 ay vade TL-500.95.peşin,45.lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından:ı Mevcut şartnamesi mucibince 24150 kilo buğday nişastası pazarlıkla satın alınacaktı.2 Pazarlık 4.12.950 pazartesi günü saat 10 da Kabataş Genel Müdürlük satınalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • Türkiye Kredi Bankası YÖNETİM KURULUNDAN Taksitlerini ödememiş olmalarından dolayı bazı ortaklarımıza ait hisse senetlerinin Anasözleşmemizin 12 nci maddesi gereğince 24 kasım 950 Cuma günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • ne moç^arı Karagümriik;İkinci küme lig maçlarına cumartesi ve pazar günü de devam edilmiştir.Bu maçların yapıldığı sahalara gülen seyirci kalabalığından da anlaşılacağı üzere ikinci küme takımlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • SWS/V4^^^VS/L'g ikincisi Mewcaslle United'i 7*0 mağlûp eden Tottenham Hotspur,ezici üstünlüğünü ispat etti.Aısenal ise,Liveıpool'u 3-1 mağlûp etti îngiltere lig maçlarının 18 inci hafta karşılaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • Neşriyat COĞRAFYA DÜNYASI Türkiyede çıkan bu ilk coğıaf ya mecmuası zengin münderecatla satışa arzedilmiştir.Prof.Hamit Sadi Selenin Kore)Prof.Süheyl Ünverin Fatihin coğrafya merakı)Dr.Danyal Bedizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Kıtöat ilânlara 12 ton tnhın helvası kapalı zarfla 24/11/950 günü saat 16 da Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi öğleden evvel Ist.Lv.A.de görülür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • BEYOĞLU Şubemizin 24 KASIM 1950 tarihinde faaliyete başlayacağını arzederiz.Münhasıran bu Şubemizin tasarruf ve vadeli mevduat müşterilerine tahsis olunan 25.000 Ü^ALICC Keşidenin büyük ikramiyeleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan:949/498 Mahcuz olup açık arttırma suretile paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Continental markalı daktilo makinesile bir adet iki taraflı kristal camlı yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • ZAYİ Tıp Fakültesinden aldığım 6656 sayılı şebekemi kaybettim.Hükmü yoktur.Hasan Karaağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı fazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri Kordağ Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1950
  • omatizmo,adale ve tinir ağrılarını geçirir.Kininli mmn 4 *aat ore ite günde 3 ka^e alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6