Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Amerikan yardımı Deniz Giupu eski Buncanı Amiral Ginâer dün AnKaradan Amerflcaya mülfe*,veccihen hareket etmiştir.Yukarıdaki resimde Amiral hava meydanında uörurlanırken göriil,mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Başbakan Aydına gitti Uçakla anî olarak izmir'e giden Menderes oradan doğruca hususî işleri için Aydındaki çiftliğine gitti îzmir 13 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes beraberinde Aydın milletvekillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • illetvekıli mesleğine dönecek •vN/sr\rN/C.H.P.îktidarınca emekliye ayrılan Sinop C.H.P.Milletvekili Dr.Alî Şükrü Şavlı kliniğine îade edilmek şartîyle Milletvekilliğinden çekileceğini bildirdi.Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Çocuk kitapları sergisi Milletlerarası çocuk kitapları sergisi dün Çocuk Esirgeme Kurumunun Cağaloğlundaki merkez binasında Vali ve Be lediye Başkanı Prof.Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • K.Gülek'in Basın toplantısı CHP.Genel Sekreteri baskı ve hürriyet emniyetinden bahsetti Ankara,13 Milliyet)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek divan toplantısının sona ermesi dolayısiyle bir basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Güzel bir örnek izmir'in Demokrat Belediye Meclisi üyeleri,yıllık hakkı huzur tahsisatlarını Darülacezeye bağışladılar îzmir 13 T.H.A.îzmir Demokrat Belediye Meclisi Uyeleri muhitte güzel tesir ya pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Dil iskelesi tünelinde bir tren kazası Tünelin içinde 6 vagon raydan çıktı.Bu hatta 4 saat trenler işleyemedi Dün sabah 5.15 te Haydar,paşadan Eskişehir istikametine hareket eden 68 numaralı marşandiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Okul Spor Yurdu Ankara.13 Milliyet)Okul Spor Yurdlan dün törenle açılmıştır.Bu münasebetle çeşitli spor gösteri,leri ve okullararası müsabakalar yapılmıştır.Bilhassa spor öğretmenlerinin millî kıyafet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Almanya'da tetkikler yapan hava subayları Amerikan üslerinde çalışan havacılarımız radar ve radyo muhaberatı üzerinde incelemeler yapıyorlar Wiesbaden,13 A.P.Hava kuvvetlerine mensup su baylardan müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • C.H.P.zimmetindeki beş milyon lira Halkevlerine ayrılan paradan C H.P.zimmetinde bulunan beş milyon lira istirdat ediiecek Ankara,13 Milliyet)Bütçeden,hususî muhasebe ve belediyelerden alınarak Halkev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Sabıkalı kapkaşçılardan Necdet Zorba bir kapkaççı Kadının kafasına yumrukla vurup elinden çantasını alıp kaçtı Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Teknik Üniversite cinayeti Mahkeme sanığın bayramda asistan Selma Soysal'a gönderdiği mektup üzerinde durdu Teknik Üniversite mekanik kürsüsü doçenti Feyyaz Gürsan'ı tabanca ile öldürmekten sanık Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Büyük ft!llet Meclisinin toplânt:undan bir görünü.Büyük M'?Net Meclisin n dünkü topfantısı S/S/S Beden Terbiyesi teşkilâtı tamamiyle temizlenecek Teşkilâttaki çeşitli yolsuzluk suiistimal ve israfı iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Diyanet işleri Başkanı Dün Ankara Cezaevinde mahkûmlara nasihatte bulundu Ankara,13 Anka.Diyanet İşleri Reisi Ahmet Ham di Aksekili bugün öğleden sonra,Ankara Cezaevine gide rek bir saat kadar kalmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki okuyucularımızın hediyelerinin tevzii işine Kasım sonuna kadar devam edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Geceki ve sabahki sis Aksayan vapur seferleri yüzünden bir çok kimseler işlerine geç gitmişlerdir Evvelki gece saat 23,30 da Haliç cihetinden başlayan sis dün sabah ta devam etmiştir.Bu yüzden şehir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Kamyona atlamak isterken düştü,yaralandı Dün sabah saat 10 da Yeniköyde fecî bir kaza olmuştur.Mehmet isminde biri,hızla geçmekte olan bir kamyona atlamak istemiş,fakat muvazenesini kaybederek düşmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Feriköy kilisesindeki dayak hâdisesi Ermeniler arasındaki ihtilâf yüzüiıden pazar günü Feriköy Ermeni kilisesinde bir hâdise olmuş;El iv andaki Katogigosluk tarafından cezalandırılan Bahtiyaryan ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Karaya oturan İtalyan gemisi İtalyan bandıralı 4500 tonluk Feder Consorzi gemisi dün gece sabaha karşı,Karadeniz boğazı mcthalindeki Soğan adasmda sığlığa oturmuştur.Gemi,öğleye doğru kendi vasıtalari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Şişli-Beyazıt otobüs güzergâhının değ ş kl ğ E.T.T.idaresi Şişli Beyazıt otobüs güzergâhını dün sabahtan itibaren değiştirmiştir.Otobüsler Bayıldım yokuşu yerine,Beşiktaş ve Akaretleri takiben Şişliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • if Londra büyük elçimiz Ce vat Açıkaln dün sabah Vai ve Belediye Reisi Prof.Gökay ziyaret etmiştirif Zir.cirlikuyuda oturan Mu;tafa Demirtaş isminde bir işç odasına koyduğu mangaldan çıkan gazla zehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • İtalyanlara satılan kuru derileri Bir müddettenberi şehrimi?piyasasında temaslarda bulu nan İtalyan tacirleri mühirr miktarda kuru deri alarak memleketlerine dönmüşlerdi' İtalyanlara satılan hava kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Bu yıl tamir edilecek yollar Belediye Reis Muavini Necati Çiller ile İstimlâk ve İmar Müdürleri dün Valinit başkanlığında bir toplantı yaparak bu yıl tamir edilecek yolların durumunu tetkik etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Tarsusla bulunan kaçak eşyalar Tarsus'tan başka İstanbul vapurunda da iki top kaçak poplin bulundu Bir müddet evvel ikinci Amerika seferinden dönen Tarsusta yapılan ikinci bir aramada geminin muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Gazetecilik enstitüsü Kayıtlar yarın akşam sona erecek,derslere de 17 kasımda başlanacaktır Gazetecilik Enstitüsünde derslere bu ayın 17 sinde başlanacaktır.Enstitü profesörler kurulu bu yıi okutulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Mihri Belli dün tahliye edildi Tabanca taşımak ve p0li mukavemet etmek suçu ile buçuk ay hapse mahkûm ec Jen maruf komünist ve e,doçent Mihri Belli,mahkûn yetini ikmal etmiş ve dün s bah tahliye olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • İslâm Aleminde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan Mİ-EM ehabefti ZAS TEFRtKA NO:114 ZÎYA ŞAKÎR »Bas e k istiyor!ılık,ümdiıni kesmişti.Meyus ve müteessir bir hal İe,tekrar Küfeye dönecekti.Lâkin birdenbire uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • i ıH-ı-Fillerîn hücumu!İspanyada olmuş.Bir canbazhanenin filleri sokaktan geçerken manav dükkânlarında teşhir edilen meyva ve seb zelere dayanamıyor ve içeri dalıyorlar.Manav feryat ederek kaçıyor.Öyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • LU KONFERANS ic Sir Geoffrey Organ bugün Gureba ve Cerrahpaşa hast-ahanelerinde bir konferans vereecktir.¦ir Kopenhang üniversitesi kalb hastalıkları mütahassısı Dr.Anderson dün Cerrahpaşa hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Suç üstünde yakalanan iki hırsız Evvelki gece Fatihte Muhittin isminde birinin evini soyan Salamon Eskenazi ve arkadaşı Kemal suçüstünde yakalan mıştır.Yapılan tahkikat sonunda Salamonun 4 sene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • mim İÜ ti*.i î* n a î Münıta/Tarhan son senelerin faaliyetine dair izahat verdi Ankara 13 T.H.A.Tapu ve Kadastro işleri hakkında kendisiyle görüşen Türk Ha berlcr Ajansı Muhabirine Tapu ve Kadastro G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • Askeri bahisler Çinin Kızıl Kore ordularını fiilen destekîemcsiyle başlayan askerî müdahale,Koredeki durumu çok nazik ve hattâ vahim bir hale çökmüştür.Bilindiği gibi,6 Kasımda General Mac Arthur'ün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1950
  • HALKINSESI Radyoda spor yayınları Bir okuyucumuzdan aldıgırruz mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:İstanbul radyosu mühim futbol karşılaşmalarını dinleyicilerine kör topal nak le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Ev sahibine tabanca ile ateş eden kadın Dün sabah saat 8 raddelerinde Samatyada ortalığı heyecana düşüren bir hâdise ol muştur.Samatyada Tekke sokağında oturan Kemal isminde bir başgediklinin eşi Saki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Resm bir tebliğin mühim bir nokiâsı Milli Müdafaa Vekâleti,nin Kore birliğimiz hak.mda bu ayın yedinci günü neşrettiği 2 numarai;smS tebliğin 6 meı madc.cei aynen şöyledir;General Yatta eratın ilk cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Hüseyin bey kızının bu halı karşısında kayıtsız kalamadı Unutmak üzere olduğu bir heyecan,son seneleri içinde ilk defa göğsünü dolk.durdu:Tâ çocukluğunda olduğu gibi halâ himayesine,hiç değilse alâkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Herekede kaçırılan isçi kız Hereke,13 Milliyet)r Sümerbank Hereke kumaş fabrikası korucularından Dancah Mustafa,aynı fabrikada ham örgü kısmında çalışan kız işçilerden Şehriban Akkaya'yı ka çırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Roma'da çocukların bulduğu vazo Roma,13 A.A.Roma şehrinin şimal kapısında oynamakta olan birkaç çocuk Milâttan evvel üçüncü ve birinci asırlardan kalma bir vazo bulmuşlardır.İtalyan ve Yunanlıların "A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Bir artistin evinde çıkan yangın Los Angeles,13 A.P)Tanınmış artist Sabu'nun evinin ikinci katı,cumartesi gecesi bir yangın neticesinde tamamen harap olmuş ve evde bulunan bir çok mücevher ve kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Rıısyadaki Alman esirleri Berlin,13 A.A.Afp)Berliner Tageblatt gazetesinin bil dirdiğjne göre Alman harp csirlerinden 140.000 i halen Sovyetler Birliğinde Ural dağları ötesinde bir kampta bulun maktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • 4 büyükler toplantısı reddedilecek Londra,13 A.P.İngiltere Dışişleri Bakam Ernest Bevin bugün Almanyanuı silâhlı işgaline son vermeğe ma tuf Rus plânının kabulüne irn kân olmadığını söylemiş ve böylec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Suriyedeki karışıklık Albay Çiçekli ye suikast tcşebbüsiyle suçlu bir çok kimse tevkif edildi Şam.13 A.P.Albay Edip Çiçekli'nin katline teşebbüs hâdisesi hakkında sovgu yargıçlığı tarafından veril miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Mısır Başkomutanı ile Kurmay Başkanı azledildi Kahire,13 A.P)Mısıı Bakanlar Kurulu.Ordu Kurmay Başkanı General Osman el Mehdi'nin vazifesine son vermiştir.Dün neşredilmiş ulan bir kral beyannamesi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • 9 yasında kızı kaçırmaya uğrasan doktor Santa Fe New Mexico)13 A.P)43 yaşında olan doktor Nancy Campbell,dün 0 yy şında bir kız çocuğu,Lindr.Stamm'ı kaçırmak ve fidye olarak 20.000 dolar istemekten sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Çiftçilere dağıtılacak topraklar Ankara 13 ANKA)Urfa civarında devlete ait ve hâlen işletilmeyen toprakların top raksız çiftçilere dağıtılması ve dağıtımdan daha ziyade mü newer çiftçilerin faydalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Amer ikada Atatürk ihtifali Nevyork,13 A.A.Atatürkün ölümünün yıldönümünü anmak üzere Nevyorktaki Türk Talebe Birliği Colombia Üniversitesinde bir merasim yapmıştır.Bu merasime Birleşmiş Mil letler Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Amerikanın t e s 1 i h i Wallace,Rusya ile Çin kuvvetlenmeden Amerika silâhlanmalıdır,diyor Nevyork,13 A.A.Sovyet Rusya ile komünist Çinin daha kuvvetlenmeğe vakit bulmadan evvel Amerikanın mümkün old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Yugoslavian Kore için Rusyayı itham ediyor Yugoslavya barışı müdafaa m illî konseyinin bu kararının yakında toplanacak dünya barışseverler konferansına şimdiden verilmiş bir cevap telâkki edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • 170 meşhur ressamın eserleri bastırıldı Loiidra,13 A.A.United Press)Unesco 1860 yılından evvel yaşamış 170 meşhur ressamın 418 eserinin kopyelerini ihtiva eden büyük bir katalog bastırmıştır.Resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • ifefefebfcet Trenlerde unutulan eşya nasıl satılır?İstasyon ve İrenlerde bir sene zarfında unutulan çeşitli eşya arasında yatak,yorgan,Gripin,Nevrozin paketlerinden tutun da aşk mektubu kolleksiyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Avrupanın batısında garibeler diyarı Lizbon fa yalnız kadınlar far'asa çardan kadime.Portekizde bin senedenberî,kadınlar memleketin gıdasını da,zahmetini de başları üzerinde taşımaktadırlar Her memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1950
  • Yardıma muhtaç üniversite talebesi için tahsisat Ankara,13 A.A.Millî Eğitim Bakanlığı,yardıma muhtaç gündüzlü yüksek tahsil öğrencileri için bütçelinde bulunan parayı ders yılı başı münasebetiyle ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • T*rsi)Sahra,Deniler;3 Vücudumuzun bir aksamı,İnce perde veya örtü;4 Telefon şifresi,Mükemmel;5 Bir nota,Başına s)ilâvesiyle İngilizce efendi olur,Sekte;G Tersi)Plaj elbisesi,Kına ilmiye cübbesi;7 Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • r'lÜ de Stilin c':ii olurak harp hazırlığına başlayın ca,bu zavallıları daha doğuyu sürmüşler ve yerlerine,mahkûmları çalıştırmaya başlamışlar.Gelen mahkûmla;in sayısı da günden güne artrn.ş.Hora'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • Dr,Hafız Cem KOKMAN KEKÎM Dahilt hastalıklar mütelf sisi Pazardan başka 1 gün saat 14 den 17 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 j lı altın Renkli)2 Felyolcuları AR 44394)1 Korkak ram an.ATLAS 40833)1 C ren hatıra.İNCİ 84595)1 Bir menin romanı.ELHAMRA f42236)1 melodisi 2 Allın hazin LALE 43595' 1 Kc kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • lie.14 KASIM Ru.3 1 Safer 1 19 5 0 T.So 1370 Salı 1366 VAl CİT VASATİ EZANİ Gün 6.42 1.47 Öğle 11.58 7.03 İkindi 14.37 9.42 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.28 1.34 İmsak 5.02 12.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • Kütle halinde imhayı takbih beyannamesi Lake Success,13 A.A.Kütle halinde imhayı takbih ve meneden Birleşmiş Millet,ler mukavelsi 12 ocak 1951 de yürürlüğe girecektir.Bu mukavele ile kütle halinde imh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • rm O.'ERÛTOR Di*.Ctfvit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karın,tehasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları,Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene-23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • ISTA VRUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.N.Rimski Korsa kof.«Skazka» Senfonik Masal Çalanlar:C.Lambert id.Phi\larmonia Or.A.Borodin.«Prens îgor» Uvertürü Çalan:Leslie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • Beynelmilel Çalışma Bürosu idare meclisi Brükselde toplandı Brüksel,13 T.H.A.Beynelmilel Çalışma Bürosu idare meclisi bugün burada Brabant)sarayında toplanmıştır.25 kasıma kadar devam edecek toplantın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • Küçük piyasa haberleri Yunanistan Türkij/eden fasulye alıyor İstanbul 13 T.H.A.Istanbul piyasasında yapılan fasulya talepleri son günlerde artmıştır Bu arada Yunanistan memleketimizden fasulya mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • Dünyanın en meşhut insanları Hiç bir kuvvet çingen yaşama tarzını değiştir Çocuklarına çingenelere soku İm a m ayı fenbih eden anneler,Kıptilere fal baktırmaktan kendilerini alamazlar t+Bu sonbahar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1950
  • HİKAYE ELA GÖZLER Nusret Vedat SAYGEL O gün gene pazar kurulmuştu:Dar caddenin iki yanında bulunan esnaf kaldırımdan cadde ye inmiş,herkes kendi malının reklamını yapmak için avazı çıktığı kadar bağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Diyanet işleri T Baştarafı Birincide 1 muş ve kendilerine dini ve içtimaî mevzular etrafında bir vaaz vermiştir.Bütün mahkûmlar tarafından "büyük bir ilgi ve saygı ile takip edilen bu Konuşmada İslâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • ançurya Sovy Tokyo,13 A.A.Afp)Asyada her türlü ihtilâfa kaynak teşkil eden Mançurya,dünyanın bu kısmını yeniden tehdit etmektedir.Stratejik ve politik sebeplerden dolayı Mao Tse Tung'un Kore'ye Çin as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Tibet'in istilası tamamlandı Kalimpong,13 A.A.Reuter;Çin komünist kıtaları Tibet başkenti Lhassaya girmiş ler ve harp hali sona ermiştir.Tibet mebuslar meclisi,Tibetin müstakbel siyasî statüsü hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Başbakan Aydına gift-T Baştarafı Birincide 1 rafından karşılanmıştır Adnan Menderes alanda bana hemen Aydına geçeceğini ve avdetinde de İzmire uğra yarak bir kaç gün kalacağını söylemiştiröğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • CH.P.Zimmetindeki 5 milyon lira T Bastarafı Birincide 1 yon liranın da doğrudan doğruya C.H.P.nirı zimmetinde bulunduğunu tespit etmişlerdir.Kuvvetli bir ihtimalle,gayrı kanunî olarak C.H.P.zimmetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Dil iskelesi r Bastarafı Birincide 1 cap eden Adapazarı treni 17.10 da,13.40 ta gelmesi icap eden Ankara iskenderun treni 18.45 te,18.25 te gelmem icap eden Konya treni saat 20.15 te Haydarpaşaya gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • K.Gülek'in basın toplantısı T Bastaıafı Birincide 1 Kasım Gül ok bundan sonra son nümayiş hâdisesi etrafında gazetecilerin sordukları muhtelif suallere aşağıdaki ce vapları vermiştir:•¦Divan toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • C.H.P.II Başkanının dünk:basın toplantısı C.H.P.il merkez binasındr dün bir basın toplantısı yap mış olan İl Başkanı İlham i Sancar son günlerde C.H.P.aleyhinde menfî propagandala yapıldığını ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Titonun yen* kararı Tito,Birleşmiş Milletlerin Kore için bütün kararlarını destekliyeceğini söyledi Belgrat,13 A.A.Mareşal Tito bugün verdiği bir mülakatta,Yugoslavyanm,Birleşmiş Milleılerin Kore hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Zorba bir kapkaççı Nişantaşmda oturan Perihan isminde genç bir kad'n evvelki gece evine giderken Necdet isminde biri yanın;yaklaşmış ve başına şiddetli bir yumruk vurduktan bonra elindeki çantayı kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Bir Millet Vekili mesleğine dönecek f Baştarafı Birincide 1 zetelerde büvük münakaşalara yol açmış olan bu hâdise dolayısiyle Kemali Bayazit şiddetle tenkit edilmişti.Tekaüde sevkedilenler ara sında î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • T.üniversite cnayeti T Bas-arafı Birincide 1 ismindeki şahitler hâdiseyi ay dmlatma bakımından birşey bilmediklerini ifade etmişler dir.Müteak;ben sanık Mehmet Taşkeser.in kurban bayramında hâdisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Mütecavizin tarifi meselesi Filistin Uzlaştırma Komisyonundaki Türk delegesi Rüştü Araş bu hususta bir beyanat verdi Ankara.13 A.A.Basın Yayın)Amerikanın Sesi radyosu,Filistin Uzlaştırma Ko misyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • ûeynelmiiel1 bir izcilik kursu açılmıshr.Kursa inönü stadyomunaa aevar,eanmektedır.Yukarıdaki resimde kursa iştirak edenler görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Beden Terbiyesi teşkilâtı T Bastarafı Birincide 1 Gündemdeki üçüncü ve dördüncü sorular,seçime takaddüm eden günlerde Kızılay ve İçişleri Bakanlığına verilen paralara dairdi ki,bu önergeden biri İzzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları Hamidiye kışlasının 1.ci kısım onarımı işi kapalı zarfla 20/11/950 günü saat 11 de Diyarbakır As Sa.Al.Ko.da ek„ siltmesl yapılacaktır.Keşif bedeli 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1950
  • Amerikan seçimleri Cumhuriyetçiler,Demokratların dış siyasetinden dolayı muzaffer olduklarını söylüyorlar Vaşington,13 A.A.Cumhuriyetçi liderlerin kan:atince,seçimlerde kazandıkları zafer şu üç sebept
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • U.S.ROYAL lâstiğini ısrarla isteyiniz.1946 yılındanberi,milyonlarca km.lik üstün neticesi herkesçe malûmdur.Daima taklit edilmesine rağmen,hâlâ haiz olduğu mükemmeliyete erişilememiştir.Diğer lâstikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Istanbul B*l«diyetf ŞEHİR TlYATROİAfll saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı fazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon;42157 KOMEDİ KISMI cîELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Louis Verneuü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • HUUhjet AIOHE* PtATLAlI Senelik £8 Lirauir 6 Aylık IS i 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN MATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 3 üncü 4 4 Üncü 2,Ç Hân sayfam santimi 2 Dofum,Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüz/iya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • ingiltere Kral Kupası maçlarına başlandı Londra,13 T.H.A.Bütün dünyada futbol meraklıları tarafından yakinen takip edilen İngiltere Kral Kupası karşılaşmalarının birinci turu bugün amatör kulüpler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Arsenal Racingi m:ğlûp etti Pan.13 T.H.A.Her tene Fransız Harp Malûlleri yararına Racing ve Arsenal takımları arasında yapılan an anevi futbol karşılaşmasının 14 üncüsü bugün Park des Prices stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • iki bisikletçi öldü Montelimar,13 A.P)I mın meşhur profesyonel bisiklet koşucularından Jean Rey ile Jacques Mujica'nin dün gece bir otomobil kazasında öldükleri bu sabah bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • İsrail maçı hazırlığı Telâvivde yapılan maçta 5 1 mağlûp olduğumuz israil Milli takımiyle,3 Arahkta tetirimizde yapılacak olan re\anş karşılaşmasını,bilhassa ilk maçın uyand.rdığı kötü intiba noktai n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • ingiltere futbol liginde bu hafta alınan neticeler Bu hafta da Sunderland'ı 5 1 mağlûp eden Arsenal lakımı;ikinci kümeden bu sene terfi etmiş olan Tottenham Hotspur ile birlikte,ligin en tehlikeli tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Bayındırlık bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onbeş adet Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır.Beherinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • İstanbul Arabacılar ve Kara Taşıt Vasıtaları Derneği Başkanlığından Derneğimiz kongresi 19.11.1950 pazar günü saat 10 da Eminönü Halkevinde icra edilecektir.İlân clunur.15497)GÜNDEM 1 Kongre Başkanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Açık Eksiltme ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul türbelerinden Topkapı sarayı müzesine bağlı muhtelif semtlerdeki 7)adet türbe onarımı açık eksiltmeye gı„ kanlmıştır.Keşif bedeli 1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Hiç bir masraf ihtiyar etmeden,Ankarada kullanışlı,zarif ve sağlan BAHCELÎ EV ve işlek bir semtte DÜKK sahibi olmak isterseniz,talihinizi deneyiniz!1950 ikramiye plânının son çekilişi;2 9 ARALIK 2 EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1950
  • Elfsborg takımı cumaya şehrimize geliyor isveç liginde bu sene aldığı' neticelerle kuvvetsiz bîr durumda olduğunu ortaya Soyan takımının,lig maçlarının oynandığı bir sırada şehrimize davet edilmesi ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6