Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • akiüalitesı Tatilini Avrupada geçiren Kral Faruk Iskendcriyede de bir kaç hafta kaldıktan sonra Kahireye dönmüştür.Resimde Kral Faruk Kahire yakınındaki Kubbe sarayında verdiği bir çğle ziyafetinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • k#-V^N/AW Dünkü mühim maç 1berabere kaldılar Dün İnönü Stadında yapılan mevsimin en mühim futbol karşılaşmasında Fenerba.hce.ile Galatasaray 1 1 berabere kalmTşlarv.Beykoz da Emniyet'i 2 0 mağlûp etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Amerikan yardımının müddeti uzatılıyor Marshall plânına göre yapılan yardım 3-4 sene daha devam edebilecek kan Trumanın özel ekonomik Hr^ ^vB müşaviri Gordon Gray gele.1| ^B cek üç yahut dört sene içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Türk çiftçisinin kalkındırılması Russel Dorr bunun için 33 milyon liralık bir tahsisat ayrıldığını söyledi Kor.ya 12 Milliyet)Marshall Blânı îktisadî işbirliği Türkiye idarecisi Russel Dorr dün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • iki deniz korsanı yakalandı Bunların evinde külliyetli miktarda manifatura eşyası bulurdu Uzun müddettenberi Emniyet Müdürlüğü memurları ta rafından takip edilen şâi^kah deniz korsanlarından Bahriyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • ini meselesi Hindicini muharebeleri Fransızlar için çok müşkül ve acı safha-W arzetmeğe başladı.Fransanın buraya şimdiye kadar üz küsur bin kişilik bir *du ve bununla mütenasip deniz kuvvetleri gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Yunan Başbakanı Venizelos Yunan,Arap kurmayları gelecek Roma radyosuna göre bu heyetler aralık ayında Ankarada toplanacak Ankara,12 Anka)Roma radyosunun bugün verdiği bir habere göre,önümüzdeki ay içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Keredeki savaşa başladı Bir saatlik bir çarpışmada 25 çeteci ve reisleri esir alındı Londra,12 R.Birleşrniş Milletler emrinde Korede bulunan Türk Savaş Birliği dün ilk çarpışmasını yapmıştır.Bir Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • KARADAKİ ÇİRKİN HADİSENİN AKİSLERİ C.H.P.Divanında şiddetli tartışmalar oldu.Bir kısım üyeler salonu terketti.Rauf Onursal hadiseyi siyasî irtica olarak vasıflandırıyor Ankara,12 T.H.A.Atatürk'ün ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Korede Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin zaptettiği bir şehirde sokak muharebeleı!Korede Çinliler takviyeler alıyor Kızıl Çinliler,Korelileri ateş hattında tampon olarak kullanıyorlar Korede Chongchon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1950
  • Müsabakamızda kazanan taşradaki okuyucularımızın sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1950
  • PAYJA;t MİLLİYET 13 KASIM 195(ı ı r H&n tensin* Kart ftfeetet Sebep Olan HÂŞİMİ-CMEVİ Rekabeti TEFBİKA «O-113 ZİYA ÇAKİR Kays,ibni Zeyyadın huzuruna getirildi Diye sual etti.Yolcu;Ömer bin Saad.Diye c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Duygularında esen bu yep yeni havayı bütün varlığıyla benimseyebilirdi;fakat dokto run istediği dereceye asla va ramazdı;bunun düşüncesi ak lına.ancak ölümle birlikte ge liyordu;böyle bir şey olursa ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Dünyanın en büyük petrol gemisi* Saint-Nazaire,12 A.A.Dünyanın en büyük petrol ge misi,Berenice,dün Saint-Nazaire'de denize indirilmiştir.Bu Fransız petrol gemisi 31.600 tonilato olup 202 metre uzunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Joliot Curie İnffiltereye kabul edibnedi Paris,12 A.A.îngiltereye kabul edilmiyen dünya barış taraftarları kongresi baş kanı Joliot Curie saat 20.20 de Londradan Parise dönmüş tür.Çok yorgun görünen J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Yeni bir Arap federasyonu Bağdad 12 AA.Basra körfezindeki emirliklerden mü rekkep bir federasyonun,yakında kurulacağına dair şayialar ısrarla dolaşmakta devam etmektedir.Kurulması tasarlanan bu fe der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Nepalde kargaşalık Kongre partisi askerleri istilâ ettikleri yerlerde sempati ile karşılanıyorlar Yeni Delhi 12 AP Hükümete mensup resmi bir sözcünün pazar günü bildirdiğine göre,Nepal Kongre Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Tibetin istilası Çinlilerin Tibetteki istilâ faaliyetleri ağırlaştı.Tibet beşinci kolla zaptedilmek isteniyor Yeni Deli,12 A.P.Dış işler Bakanlığının pazar günü bildirdiğine göre Çinlilerin Tibetteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Thorez Moskovaya ¦¦İl"11 niçin götürüldü Kremlin'in Thorez'e karşı eski itimadı sarsılmıştır Londra 12 A.A.Paristeki basın muhabirlerinin bildirdiğine göre,Fransa d a Thorez'in Moskovaya gidişinin hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Haşeratla mücadele Amerikalı mütahassıs pamuğa musallat olan haşerelerle son sistem mücadele usullerini gösterecek Marshall plânından istifade edilerek memleketimize getirtilen Amerikalı uzman Mr.Harr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Radyo dinleyicileri Melbourne Avustralya)12 A.A.Yapılan incelemelere göre,Avustralya ve Yeni Zelanda halkı dünyanın en meraklı radyo dinleyicileri dir.Yeni Zelanda'da 100 kişiye 36,Avustralyada 2û,İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • İspanyada mahpuslar Santander ispanya)12 A.A.Hapishaneler umum müdürünün son yaptığı bir açıklamaya göre,bugün İspanyada,3000 i kadın olmak üzere 31.800 mahpus var dir.Umum müdürün bildirdiği ne göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE Bir İngiliz otomobil firması,hususî tertibatı haiz garaj kapılarının kendi kendine açılma sına imkân verecek bir cihazı inkişaf ettirmiştir.Otomobil garaja bir metre y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Koreye gidecek Yunan birliği Atina,12 A.A.Hâlen Tsalyada Lamia şehrinde talim görmekte olan Koreye gidecek Yunan taburu çarşamba günü Uzak Doğuya hareket edecektir.Tabuı,yarın Leonidas'ın Termopil emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Rusya hazır dejildir Gl.Eisenhower,Sovyetlerin umumî harp çıkarmaya hazır olmadıklarını söyledi Dallas,Texas)12 A.A.Şehrin klübünde söylediği bir demeçte general Eisenhower Sovyet Rusyann hâlen bir um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • wtowwimwwiiL Baltacı ve Baltacılar Bazı şahsiyetler tarihe agrandisman tarzında,bazıları da minyatür şeklin,de akseder:Lüzumundan çok fazla şişirilmiş tipleı tarihin şımarık çocukları sayılabileceği g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • İçkinin beşeriyete zararları Alkolizmle eden bir âlimin Son istatistiklere göre,bug Amerikada yedi litre,İtalyada İçkinin mazarratını inkâr edeeek kimse yoktur.Dünyanın her tarafında herkes alkolün za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1950
  • Turizm dâvasında ihmalkârlığımız Bir taraftan büyük turist kafileleri celbetmeğe çalışırken,diğer taraftan küçük turist kafilelerine karşı lakayt kalıyoruz.Son zamanlarda İtalyadan şehrimize gelen tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • İngiltere Uzakdoğu ıava ordusu Vampir tipi tepkili uçaklarla takviye ediliyor Londra 12 AP)İngiltere Uzak Doğu Hava ordusunu lak viye etmeğe karar vermiştir.Uzak Doğu hava birliklerine Vampire tipi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • DoüPîima SUİSt iiuc iste Fevzi Boztepe Meclise bir sual takriri verecek Ankara,12 Anka.Dunanmada'ki suiistimal vaK'asın.n hakikî çehresinin ortaya çıkmasmı an u eden bazı milletvekilleri bunu Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Mısırdaki büy ük suist mal Kahire 12 A.A.Hükümet ve orduda büyük bir suiis mal olduğu hususunda geçe:av muhalefet tarafından ile:sürülen ve Kral Farukun alel:cele tatilini geçirmekte oldu^ Rlviera'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Güvenlik konseyinin talepleri komünist tarafından reddedildi Çin Lake Success,12 A.P)Çin komünistlerinin cumartesi günü Birleşmiş Milletlere bildirdiğine göre,Çin komünisti leri Amerikalıların Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Japon imparatoru Londra,12 A.A.Sunday Chronicle'in Tokyadaki muhabirinin bildirdiğine göre,İmparator Hirohito günden güne daha muktesit bir hayat yaşamaktadır.Filhakika Japon gazetelerine nazaran Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Güzellik Kraliçesinin dansı müzayedeye konuyor Ankara,12 T.H.A.Yar dim Sevenler Derneği tarafın dan Aralık ayının ilk haftasında Bayan Köprülü'nün himayesinde büyük bir balo verilecektir.Balonun neşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Mevcut tesisleri 1-2 milyon lira sarfiyle islâh etmek dururkeîl buraya 80 milyon lira harcamak israf örneğinin şaheseridir.Ankara,12 «Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayanı Büyük Millet Meclisini aç;nutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Kore:1-şimale doyru iler l.yeıı brr müttefik kıt'ası ore eryenı takviyeler alıyor T Bastarafı Birincide 1 bir ihtilâf hasıl olmuştur.İngilizler tarafından esir edilen bir kızıl Korelinin söylediğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • İki deniz kör sanı yakalandı r Baştarafı Birincide 1 Bahriyeli Ahmedin vaziyetinden şüphelenen memurlar 4ve girerek bir araştırma yapmışlardır.Bu araştıma neticesinde külliyetli miktarda çalınmış mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Türk çiftçisi r Baslarafı Birincide ziraat teşkil etmektedir.Ziraat denilince,en mühim unsur Orta Ar.adoludfi istihsal edilmekte olan buğdaydır.Türle çiftçisine modern zira at makineleri temin edilinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • İstanbul sıhhî kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan Muhammen İlk LÜZU» gösteren Bedeli teminatı Eksiltme Müessese Cmsi Miktarı Lira Kr.Lira Saati Bitlis Devlet Dişçi cihazı ve Topyekûn hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Yangın sön ürme âleti alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 37 adet âdi yangınlar için C02 gazının su ile birleşme.Sİ suretile çalışan yangın söndürme âleti açık eksiltme i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI oesrmayesı 1.500.000 T.t.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşiıtfendi Caddftai No.S5-S7 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahll5 hastalıklar mütehassısı.Pazardan her gün saat H den 17 ye kadar istanbul Divanyolu N 104 BBfeJfcgWMIMIiHMimiillHuM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Ankaradaki çirkin hâdisenin akisleri i Bastarafı Birincide 1 Rauf Onursal'ın sözleri Ankara 12 T.H.A.Biı müddettenberi şehrimizde bulunan Izmir Belediye Başkanı RftUf Onursal bu mevzuda Türi:Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI İhtiras tramvayı fazan:Tennesse I1' Williams Türkçe*] Aj»—1 Zeybekoğlu Telefon;4'iVjl KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Louis Vern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • 2600seneli!bir mezar Luxor,12 A.P.I Mısırda hafriyat yapan âlimler 2,60ü sene evveline ait bir Mısır papazının mezarını bulmuşlardır.Ruhanî sınıfın en yüksek mertebesine ait papazın ismi Mentcmhet'tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Amerikan yardımının müddeti uzatılıyor r Bastarafı Birincide 1 nm geldiğini söylemigtir.Amerika,şimdi komünizme hedef teşkil eden dünyanın geri memleketlerini kalkındırmak için bir milyar yüz milyon i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Hindicini meselesi Başmakaleden devam)halkı teşvik ettiler.Fakat doğrudan doğruya ortaya atıldıkları takdirde muvaffa-kiyet imkânlar.mm azalacağını nazarı dikkate alarak perde arkasında kalmağı ve kör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Müessese avukatları Ankara 12 T.H.AJ Müessese ve resmi daire avukatlarının serbest olarak da çalışabileceklerine dair avukatlık kar.unun beşinci maddesi ge çen sene,ekseriyeti teşkil eden serbest avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1950
  • Yugoslav lar Titoya karşı ayaklanıyor Komünist propagandalara göre çarpışmalar başlamış Berlin 12 AP)Doğu Avrupadaki komünist propagandacıları pazar günü Yugoslav milletinin Titoya karşı ayaklan dığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1950
  • lG MAÇLARINDA PU 1 1 M DURUMU M.G.B.M.A,Y,P,Fenerbahçe 5 4 1 17 4 14 B ıktas 5 3 2 19 5 13 'i fa 5 3 1 1 13 5 12 Galatasaray 5 2 2 1 7 7 11 Istanbulspor 5 1 1 3 6 13 8 Beykoz 5 1 1 3 6 12 8 Emniyet 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1950
  • kabul etmemi Futbol Federasyonu,oyuncular ve futbol teşekküllerini daha ciddî biı çalışmaya sevkedecek olan profesyonelliği kabul kararının,bunun dışında temin edeceği faydalar sayılamıyacak kadar çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.11.1950
  • İkinci devrenin ortalarında Galatasaray kalesine tehlikeli inişler yapan Sarı Lacivertlilerin bir hücumunda.Turgay yerinde bir müdahale il« topu uzakkıstırıyor.Mevsimin en mühim maçında Fenerle G.Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor