Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • BULGARLAR IRKDAŞLARIMIZI SİVİLİNGRADA SEVKEDİYOR Ankara,6 Anka.Bulgar makamlarının tehcire tâbi tuttukları Türklerden mühim bir kısmını Sivilingrada sevketmekte oldukları hakkında haberler gelmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Bir müddettenueri devam eaen tıastalığı iyileşerek dün yeni den vazifesine başladığını memnuniyetle öğrendiğimiz Başba kan Adnan Menderes.Başbakan iyileşti Menderes,Bakan kuruluna riyaset Toplantıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • &BİRMDA fjKil i 7PŞ N 1 32SH İÜS^i if''i AıiJ i!iifj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • izm için tedbir Meclise verilen 107 imzalı bir takrirle ceza kanununun 141 inci maddesinde esaslı tadilat yapılması istendi Ankara,6 T.H.A.Komünistler ve yardakçılarına karşı çok şiddetli hükümler taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Amerikan yardım heyeti merkez grupu yeni ve eskr başkanlarının dünkü basın toplan&ısı.Tümamiral S.P.Ginder yeni vazifesine başladı Amerikan askerî yardım heyeti deniz grupu başkanı dün Amerikan konsol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Bir avukata posta ile saatli bomba gönderildi Şehrimiz zabıtası bugün mahiyeti itibariyle esrarlı bir hâdisenin tahkikatına başlamış tır:Muhitte büyük bir alâka uyandıran bu hâdise etrafında yaptığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Feriköyünde kanlı bir hadise Bir genç hiç yüzünden arkadaşını bıçaklayıp öldürdü Feriköyünde kanlı bir hâdise olmuş ve küçük bir mesele yüzünden bir genç bıçakla öldürülmüştür.Bu kanlı hâdisenin tafsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Kaybolan kadının esrarı Katil suçundan beraet eden bir kadın 5 gündür ortadan kayboldu Dün C.Savcılığına ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası şefliğine mühim bir ihbarda bulunulmuştur.Esrarlı bir mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • B.M.Meclisi'nin dünkü toplantısı S İhtisas i komisyonu!seçimleri!yapıldı jj Bayar Meclise geldi ı ve Milletvekilleriyle 1 cörüstü Ankara 6 ANKA)Büyük Millet Meclisi bugün saat on beşte Başkanvekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Tarım Bakanı Nihad Eğriboz Ziraat teşkilâtı değişiyor Amerikalı mütehassıslarla birlikte yeniden düzenlenen Tarım Bakanlığı teşkilâtı köylünün günlük isleriyle ve çalışmalarıyla meşgul olacak şekle so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Beden terbiyesi kongresi dün Ankarada toplandı Kongreyi açan Eğitim Bakanı,Beden Terbiyesi mevzuunda delegelerin bütün dertleri ortaya-dökmelerini istedi Ankara,6 T.H.A.Spor çevrelerinde seneler donbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Çinin harbe karışmasiyle İngilterenin durumu Londra,6 A.P.Komünist Çin hükümetini tanımış olan Büyük Britanyamn şimdi bu kararının iptalini düşünmekte olduğu yetkili şahsiyetlerden öğrenilmiştir.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1950
  • Mac Arthur'ün mühim raporu Kızıl Çin'in Korede savaştığı Güvenlik Konseyine bildirildi Üçüncü bir dünya savaşının mebdei Komünisl Çin'in bu ithama vereceği cevaba bağlıdır.Kızıllar şimdiden Atom bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Denizyollarına verilecek şekil Devlet Denizyolları Umum Müdürü Cemil Pafmnn,beraberinde muavini Behcet Osmanaftaoğlu.hukuk müşaviri ve 2 Amerikalı mütehassıs olduğu halde Ankaraya gitmiştir Genel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • telam teinde KanH Hâdiselere Sebep Han HÂSIMI-E ME VI Rekabeti TEFflJKA NO:107 ıya VAKU Ibni Zeyyad cellâtlara Pekâlâ.Bu vazifeyi sana veriyorum.Diye mukabele etti.Müslim,geniş bir tahta üzerine yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Tepebaşı gazinosu Sınıfı tcsbit edilmeden ve tarifesi tasdik edilmeden faaliyete gecmis Bir müddet evvel kanunsuz ve nizamsız bir şekilde inşa edildiği iddia edilen ve çeşitli dedikodulara yol açan Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Mahalle aralarında tabanca atan sarhoşlar Zeytinburnunda oturan.Mustafa ve Yusuf isminde iki arkadaş evvelki gece sarhoş bir halde taksiye binmiş ve mahalle aralarında dolaşarak tabanca atmaya başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Kamvondan düsen 2 temizlik amelesi yaralandı Belediye temizlik işlerine ait bir kamvonun üzerinde seyahat etmekte olan Riza ve Mehmet isminde iki amele Ortaköyde muvazenelerini kavb" derek düşmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • KONFERANS it Münster Üniversitesi felsefe ordinaryüs profesörü Dr.Joachim Ritter dün saat 17 de Edebiyat Fakültesinin Fındıklıdaki 14 numaralı dershanesinde Existensialism felsefesi)mevzulu bir konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Turan barı alt/st eden sarhoşlar Tuıan bara giden Agop,Tahir,Cemal,Ahmet,Ziya adlarındaki 5 kişi;çok sarhoş oldukları için kendilerine içki vermiyen garsonla kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga kısa bir zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Otomobil hirs-zi âhiretlik Ankarada küçük bir âhiretlik,henüz on beş yaşında imiş,oturduğu apartmanı soyup kaçıyor.Basit bir hırsızlık vak'ası.her zaman her yerde olur.Hanımın yüzüğüne imrenmiş,küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Pamuk ipliği tevziatı irlik eliyle yapılac Mutavassıtın ortadan kaldı nin paketi 10 lira daha Pamuk ipliği fiatlarınır.yük selisi üzerine büyük bir sıkıntıya maruz kalan mensucattılar sanayi birliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • HALKINSESI Gelen cevaplar Gazetemizin 23.9.950 tarihli nüshasında «White otobüsünün biletleri» başlıklı yazıya Belediye hesap işleri müdürlüğünden aşağıdaki cevap gelmiştir.Aynen neşrediyoruz:«Şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Tekel Umum Müdürünün beyanatı Tekel Umum Müdürü Hadi Hüsmen dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Umum Müdür kendisiyle görüşen gazetecilere Ankaradaki temasları etrafında şunları söylemiştir:Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Asma fidanı tevziatı Tarım Bakanlığından İstanbul vilâyeti için 377 bin asm;1 fidanlığı tefrik edilmiştir.Bunun 160 bini Ziraat mektebinden,210 bini Göztepe fidanlı ğından aşısız olarak ve 7 bin;de Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Üsküdarda istimlâk edilen 18 evin yıkılması Üsküdarda Hâkimiyeti Milliye caddesinde mevkiin imaı durumuna göre istimlâki kararlaştırılan 18 ev ve dükkâ nın yıktırılması icin alâkalı larca harekete geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • ir Marshall yardımından İstifade edilerek Amerikaya ih.tisas yapmak üzere 15 veteriner gönderilecektir.•jr İstanbul yolcu gemisi bu sabah saat 9 da 72 yolcu ve İGu ton yükle güneydoğu Akdeniz seferind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Amerikan eemisi komutanının ziyaretleri Amerikan 'Colonel William O'brien» askerî taşıt gemisi ko mutanı Mac William,dün sabah saat 10,15 de Amerika Bac konsolosu Mr.Charles Lewis'i ve müteakiben deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Dağıtılan beyanname Cemiyetler Kanununa aykırı hareket eden dört kişi dün mahkemeye verildi Üniversitenin açıldığı gün bir nâdise olmuş ve İstanbul yüksek tahsil derneği isimli te şekkül mensupları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Trenden diistü,yaralandı 61 numaralı banliyö treni Yedfkulcye geldiği sırada yoL culardan Ziyaettin Sevin muvazenesini kaybederek perona düşmüş ve vüeudunun muhtelif yerlerinden ağır surette ya ralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.11.1950
  • Askeri bahisler Korede sonuca do sil olan Bundan evvelki bir yazımız,da,p Kore gibi ideolojik bir harpte,harp hedefinin başlıca bilhassa komünizmin dayandığı ideoloji bakımından düş man ordularının to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • ^WW—EKflM—MMf A skerı unvanlar meselesi Asırlarca kullanarak tarihi ve askeri istilan haüne getirdiğimiz »zabit)ke lime sini hiç bir mâkul sebep olmadığı halde fırlatıp attık ve yerine her balamdan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Sovyetlerin sulh teklifi Sovyetler Almanya sulhu için dört büyüklerin toplanmasını istedi.Teklif müsait karşılanıyor.Londra,6 A.A.Bağım sız Times gazetesi,Almanya meselesi hakkında dört büyükler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Ağa Han düğünde bulunmak üzere Tahrana gidiyor Kan Fransa)6 A.A.Ağa Han ve eşi Begüm Han İran Şahının 27 kasımda T;h ran'da yapılacak düğününde hazır bulunmak üzere yalanda Riviera'dan ayrılacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Truman,dünya sulhu hakkında konuştu Başkan,komünist tehlikesine karşı koyabilmek için tek çarenin bir dünya birleşik kuvvetini kurmak olduğunu teyit ettiîndependance,Missouri 6 A.A.Başkan Truman,Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Dalay Lama henüz Ti bette Yeni Delhi,6 A.A.7 günlük bir sükûttan sonra Hint hükümeti Lhassadaki ajanı vasıtasiyle Dalay Lama ile naibin henüz Tibet başkentini terketmediklerini öğrenmiştir Naib,hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Konguru filmi için lâzım olan eski lokomotif Sydney,G A.A(United press)»Kanguru» isminde bir film çevirmek üzere Avustralya'ya gelen Amerikan film grupunun,filmin bir yerinde kullanılmak üzere eski bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Ayçiçeği rekoltesi Bu seneki ayçiçeği rekoltesi geçen seneye nazaran bir miktar düşüktür.Bu düşüklüğün fi atlara az da olsa tesir edeceği sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Gıda nizamnamesi deriştirilecek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı halen yürürlükte bulunan gıda nizamnamesini değiştirmeğe karar vermiştir.Bu meseleyle ilgili bir komisyon önümüzdeki günlerde Bakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • TEŞEKKÜR Torunum Takuhi Yahyayan'm hastalığını ilk muayenesinde teşhis ederek bütün fennî tatbikatı ile tedavide büyük gayret ve azim göstererek ona yeni bir hayat bahşeden Fransız Hastahanesi Başheki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Avustıalyada yeni dördüzler Melbourne,6 A.A.Afp)Avustralyada 4 ay iğinde L kinci defa olarak dördüzler dünyaya gelmiştir.İkisi oğlan ikisi kız olan dördüzlcrle anneleri Madam Oglen'in sıhhatleri iyidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Rus Iran anlaşması Tahran.6 A.A.İran Başbakanı Razmaranın,her iki memleket arasında 25-3.940 tarihli anlaşmaya dayana rak ticarî münasebetlerin kurulduğuna dair Tahrandaki Sovyet büyük elçisi İvan Sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • teinde 48 kişi bulunan kayın uçak bulundu Cenevre,6 A.A.İçinde 48 kişi ile birlikte iki günden beri kaybolan Hind Costellation uçağı Avrupanın en yüksek dağı olan Mon Blanc'nın karlarla kaplı tepesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Işık saçan bir cisim Arkasında mor iki kuyruk bulunan ve ışık saçan bu cisim evvelki akşam Londrada görüldü Londra,6 A.P.Mahiyetinin ne olduğu bilinmiycn ve arkasından mavi veya daha doğrusu iki tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Korktuğunuz şeyleri yazınız s3 Korku hissi galebe çalan bir kadın tek başına ve bu hissin zebunu olarak düşünceye dalmış vaziyette iken ııu derdi:«Korktuğunuz şeylei i yapın!Bu takdirde,korku diye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • inya âmâlarının sı mesele Unesco amalar eğitim müşaviri Sir Mackenzie dün yaptığı basın toplantısında geniş izahat verdi Dün hasına beyanatta buru nan âma Sir Mackenzie Birleşmiş Milletler Teşkilâtı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE ¦Jr Hafta tatilini Windsor'da geçirdikten sonra dün akşam Buckingham sarayına dönen kralın hafif bir lombargo'dan mustarip olduğu,fakat norma] faaliyet ve meşguliyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.11.1950
  • EDEBİ TEFRİKA:3S O kıymet hükümlerini kaybettiklerinden çekip alamı yanlardandı.Murat,üstelik,elindeki kıymetlerle avunmasını bilmiyor,gözlerini öbürlerinden ayırmadığı için iste-"diği hiç bir şeyin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • "K A R A K U S„ ümid Nahid RAMOK Wang,köylere yakm bir düş man tehlikesini bildirmeğe nfo ıjjur edilmişti.Dağ eteklerin den,orman içlerinden ilerler ken,bazan havada bir tayyare homurtusu duyuyor,koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • 1 Lisan âlimleri.2 A-Jâmet;Ağa.3 Mahsul alma.4 Unsur;Bir nota.5 Yer den kaynayarak çıkan su;Bir nota.6 Bir hayvan;Tersi)Horozun yelesi.7 Su taşıyıcı;Hayvan yuvası.8 Ebediyet;Bir içki.9 Çayda hayvanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • ğ# I W.ISTANBUL 12.67 Açılış ve programlar 13.00 Haberler.13.15 Öğle konseri Fİ.Franz Schubert.Sen foni No.8 «Bitmemiş» Çalanlar Thomas Beecham id.Londra Filarmoni Orkestrası,Franz Schubert.«Askerî Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • Ru.24 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.30 1.24 öğle 11.58 6.52 İkindi 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 İmsak 5.52 1146 i r 25 1370 KASIM 1 9 S O Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • ZAYİ İş Bankasından aldığım K.C.16296 numaralı hesab cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.N.Ongun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • H33!o e n a t ö n JBB Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCt SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvlar:kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Ml't©1.3s«sı Beyazıt Okçularbaşı No,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Pracf Varşova ekspresinin ikinci mevki kompartımanlarından birinde otururken içeri,mektepte iken Dubsky adile çağırdığı,bir arkadaşı girer.Mektepten sonra da senelerce birlikte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • Tib âleminde yeni inkişaflar Plâstik ameliyat sahası genişliyor Mühim bir ameliyat sahnesi Plâstik operatörler,yalnız güzellik ameliyatları ile ilgili olup vara ve hastalıkların tedavisinde bir rolü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • Bayındırlık bakanlığından:Bakanlığımız Demiryol inşaat Reisliği ihtiyacı için onbeş adet Mors telgraf makinesi açık eksiltme suretile alınacaktır.Beherinin muhammen bedeli 860)sekizyüzaltmış lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • 80 GÜNDE DEVRİALEM Meşhur macera yazarı Jules Verne'nin bu meraklı romanı Cem Yayınevi tarafından neşrolunan resimli dünya klâsikleri serisinin 4 üncüsü olarak yayınlanmıştır.Güzel bir şekilde tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR '42562» 1 Dİ Kartal.2 vvmruk Kasırgf* AR 44394)1 Memnu it taka ATLAS 40835' 1 Öldfl ren hatıra,İNCİ 84595» 1 Vatan taran kadın.ELHAMRA 42236» 1 B6,don kaçamaksın 2 Ask ölüm vadisi ÎPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • 4 ay hapse malolan öpücük Ankara 6 T.H.A.Bugün öğle üzeri istasyonda bir tecavüz hâdisesi cereyan etmiştir l'.v Enstitü talebesi gene kız evlerine gitmek üv.eıe banliyö trenine binmek için istasyon:ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • faredeki kampta ta!Tokio 6 A.A.özel muhabirimizden:Birleşmiş Milletler emrine veriler.Türk tugayı Koreye vardığır.danberi Taegu'da talimlerine devam etmektedir.5.000 Türk askeri halen Taegu üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Başbakan iyileşti T Bastarafı Birincide 1 hâdısat üzerinde durulduğu ve bu hususta mühim kararlar alındığı tahmin edilmektedü*.Bilindiği üzere Bulgaristanın 250 bin ırkdaşımızın tehciri hakkında hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Saatli bomba Baştctrafı 1 ncide)ta postahanesinin damgasın',taşıyan kalın bir mektupla karşılaşmıştır.Avukat Ekrem az sonra bu ağır mektup zarfını açtığı zaman,zarfın idinden,ihtimamla ince kâğatlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Meclisin dünkü toplantısı f Bastarafı Birincide 1 tim Bakanlığına Tevfik İleri'nin,Ulaştırma Bakanlığına Seyfi Kurtbek'in.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Ekrem Hayri üstündağ'ın tayin olunduğuna.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Cumhurbaşkanı Mecliste meşgul oldu Ankara 6 ANKA)Cumhur,başkanı Celâl Bayar,bugün Millet Meclisine gelmiş.Meclisteki odasında bir müddet meşgul olmuştur Bir aralık Mec lis lokantasına inen Celâl Bayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • D.P.Meclis Grupu Ankara 6 «ANKA)Demokrat Parti Meclis Gurupu yarın saat 15 te toplanacaktır.Bu toplantıda haysiyet divani seçimi yapılacak,geçen seneye ait gurup idare heyeti raporu okunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Kaybolan kadhnm e r ir a r Baistai.il Birincide 1 vukatı ile birlikte yazıhaneye gitmiş ve eşyasını orada bıraktıktan sonra:«Bu akşam bir akrabamda kalacağım.Yarın saat 9 da gelirini» demiş Vc oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Komünizm için tedbir r Bastarafı Birincide 1 nin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis etmek,içtimaî bir zümre veya sınıfı ortadan kaldırmak,memleket içinde teşekkül etmiş iktisadî,içti maî,hukukî,siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Göçmenler Piyangosu yapılacak Ankara 6 »ANKA)Göçmenlerin iskân edilebilmeleri için milyonlara ihtiyaç oldu ğu yapılan hesaplardan anlaşılmıştır.Bütçenin bugünkü dıı rumuna göre,malî takatimiz ile göç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Ç nin harbe karışması Baştarafi Birincide 1 nn Avam Kamarasında İngiltere Çin münasebetlerine dair önemli beyanatta bulunması beklenilmektedir.Kabine bu konuda henüz bir karar vermemişse de,Bevin ver'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Russell Dorr Bayındırlık Bakanile görüştü Ankara,6 Milliyet)Mr.Russell Dorr Bayındırlık Bakan vekili Hasan Polatkan'ı bugün makamında ziyaret et mistir.Bu görüşmenin yeni tahsislerle ilgili olduğu tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Bulgarlar Baştarafı 1 ncirie mız için yeni ve şenî sürprizler hazırlamaktadırlar.Hâlen Sivilingrad'da büyük bir muhacir kafilesinin bulunduğu ısrarla söylenmektedir.Ancak şu son günlerde dik kati çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Tümamiral S-P.Ginder yeni vazifesine başladı Başiarafı Birincide 1 lîu ayın 12 sinde gece 12 de çok sevdiğim Türkiye ve |Türkl rden ayrılıyorum.Evvelâ Atmaya uğrayacak oradan da Vaşingtona geçeceğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Beden terbiyesi kongresi I Baştarafı Birincide 1 şeyler vardır.Beden Terbiyesi teşkilâtının Türk sporuna ne şekilde ve nasıl faydası dokunabilir?Bunları öğrenmek istiyorum.Önümüzde bir Beden Terbiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Feriköyümie kanlı hadise T Bastarafı Birincide 1 saat 22.30 sıralarında ayn;semtte Mahmudun kahvesine gitmiş ve Halim isminde bi:arkadaşının yanına oturarak konuşmaya başlamıştır.Bu arada biraz ilerid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Mac Arthur'ün mühim raporu f Basiarafı Birincide 1 leri Güvenlik Konseyine arzu" meğe karar vermiştir.Amerikan murahhas heyeti çevrelerinden bildirildiğine ve,bu istihbarat Güvenlik Konseyi pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Bernard Shaw'in Ölümünden önce çekilen bir fotoğraf:Londr G AF)Geçen Cumartesi günü Ayol Saint Lawrence'deki evinde ölen IrJandalı sahnı1 yazarı ve filozof Bernard Shaw İçin bugün Londramı!West Kilise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Ziraat teşkilâtı değişiyor f Baştarafı Birincide 1 tamamen ve memleket ihtiyacına uygun bir şekilde Ameri,kalı mutahassıslariyle beraber yeniden düzenlenmeğe başlanmıştır.Altı ay evvel memleketimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.11.1950
  • Ankara Hukukundaks tören Dünkü savımızda Angara Hukuk Fakültesinin 25 inci yıldönümü münasebetiyle evvelki güny«aılan merasimi yazmıştık.Yukarıdaki resimde bu törene katılan profesörleri Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Halen İngiliz KuİüpSerîni meşgul eden başBıoa konu ^ VV Vvr^A^SAw ingilterede futbolcunun terfih ^WN/S*N/Birleşik Krallıkta I ge dahil kulüplerde 2500 profesyonel futbolcu kayıtlı bulunuyor Oy!Lige d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Is^LwAmijUgf SI k er i Ki t a ci t li İ III d r ı 25 ton yeşil mercimek açık eksiltme ile 8/11/950 günü saat 16 da Adapazarı 117 No.lı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 10,750 Lira olup teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Gölcük Asliye Hukuk Yargıçlığından istanbul Fatih Karagümrük nüfus sicilinin 8 hane numarasında kayıtlı Ali oğlu 1330 doğumlu Ahmet Bican Açarsahinin soy adı Gölcük Asliye Hukuk Yargıçlığının 6.10.950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • New York'a gideceğiniz zaman Londradan harekette ÇİFT KATLI CLIPPER uçaklarını tercih ediniz.Munzam bir ücret vermeden aşağıdaki faydaları da elde edebilirsiniz Sik seferler:Pan Amerikan Havayolları L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Devlet Orman işletmesi Beypazarı Müdürlüğümden Sİ istif yeri adet M3 DM3 Muhammen İlk teminat Parti Bedel v Eğriova ^ksüzçayırı 010 202 395 30 00 455,40 1 640 200 3G7 30 00 450,83 2 1_Yukarıda miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • #g7rm.i I Firmamızın Tibbî ve dîş tababeti cihazları j ile,bundan böyle devamlı olarak getirte* ceqimiz marka dikiş makineleri,MINERVA V1EL0PH0N MEOPTA sinema ve fotoğraf makineleri Teşhir "ve satışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Lursa İli Daimî Komisyonu Başkanlığından Karacabey Okçular gölü yolunun 14-000—27+000 Kilometreleri arasındaki kısmın 90142 lira keşifli stablize onarımı işi ihale bedeli 1951 yılı bütçesinden ödenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • ¦Ilium Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı Yazan:Tennesse Williams Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan:Louis Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • ŞEKERLİ ŞEKERSİZ-VE TÜZlÜ NEVİLERİ;İULUNAN S Vitaminli ÇOCUĞUNUZUN.w BİR GIDADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • A M E R İ K A D A TAHSİL EDECEK Üniversite ve Yüksek mektep mezunları için burs ve seyahat masrafları yardımı îyi İngilizce bilen ve Amerikaâa ihtisas yapmak isteyen Yüksek öğretim mezunlarına,aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • j0A~*mm*mmmmt—JlBONE FIATLAH1 j Senelik 8 Liradır 16 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 Hân sayfası santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Pırlantalı ve elmaslı bilezikler,ceb,kol,du var ve masa saatlerinin en son ve zengin çeşidleri,zarif ve cazib çiçekler ve her nevi mücevherat.Singer Saat Mağazaları,Eminönü No 8.Istan,bul.&îSkm jsass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bû nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6