Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Handan Sezendin ölümündeki esrar Dünkü duruşmada şahit olarak dinlenen kapıcı;«Ali Koçlu beni bir köşeye çekti kimseye birşey söylemezsen 500 lira veririm,dedi» diyerek şahadet etti.Nişantaşında otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Sagiık Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ Genelevler meselesi »Sağlık Bakanı bu mesele hakkında dün yeni beyanatta bulundu Ankara,4 T.H.A.Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ demiştir ki:Genelevlerin kapatılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Ticarette himaye usulleri ükûmet Anadolu A-İansı tarafından neşredilen Ege tütünleri hakkındaki kararivle ticarî işlerimizin veni esaslara göre tanzimine taraftar olduğunu sarahatle göstermiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • MUHALEFETE CEVABI Muhalefet artık tenkit sahasının dışında,yalnız küfür,isnat ve iftira vadisindedir Ankara,4 Milliyet)Son haftalar zarfında tenkit hududunu aşıp küfür,iftira ve isnat şeklini alan muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • MİLLİYETİN YENİ ROMAN!Sibiryada Açan ZAMBAK YAZAN:JOSEPH WECHSBERG Harp içinde demirperde arkauında kalıp türlü felâketlere mâruz kalan bir adamın feci hikâyesidir.Yarın Başlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Resimlerle aktüalite D.P.istişarî kongresinden dönen istanbul heyeti dün saat 15,30 da il merkezinde toplanmış olan ilçe başkanlarına kongre hakkında izahat vermişlerdir.Yukarki resimde dünkü içtimada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Servetinin tamamını Darülacezeye bırakan sayılı zenginleri,mizden Refik Hıfzı Büyükaslan ve eşi Darülacezeye iki milyonluk bağış Yazısı 3 ncü sayfada,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Roma 4 A.A.Bugün Romada Tüi'kiye için son derece ehemmiyeti olan iki hâdise cereyan etmiştir Bunlar dan birincisi şudur:Dişişleri Bakanı Fuat Köprülü,diğer 14 Dışişleri Bakaniyle birlikte insan haklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Edirne 4 Hususî surette gidan arkadaşımız Hasan Yılmaer bildiriyor)Bulgarların tehcir ettiği göçmenler hakkın,da görüşmek üzere kendisini ziyaret ettiğim Edirne valisi Emin Akıncı beni büyük bir nezak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Bulgarya ile ihtilâfımız Avrupa Konseyinde Konsey,müzaheret edecek Hükümet,Bulgar notasında zikredilen mühlet yaklaştığından herhangi bir emrivaki© karşı gereken tedbiri alıyor AAA/ y!L Roma,4 A.A.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Müsabakamızda kazana taşrada dokuyucularımızın hediyelerinin tevzii işine Kasım «onuna kidar devam edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut Kore'deki Birliğimiz hakkında kararname Bu kararname-ile savaş birliğimiz hakkında kanunlarımızda mevcut harp hali hükümleri tespit edildi Ankara 4 Milliyet)Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1950
  • I Dünkü lig maçları F.Bahçe Kasımpaşayı 7 O [Beşiktaş Beykozu 8-2 yendi S Dün Dolmabcthçe stadyumumda oync.nan lik maçlan çokacllÜ ve «çık farklı olarak ne.j ticelenmiştir.îlk maçta Fenerbahçe Kasımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Fabrikadan çıkarılan işçiler Bundan birkaç gün evvel Topk^îi Fehmi Zorlu lâstik fabrikasından çıkarılan 27 işçi vilâyete müracaat ederek haklamam aranmasını istemişlerdir.Vilâyet bu mûra caatı Çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • A/W Bîr gece faciası Tramvay istasyonunun kalabalığı arasında nazarı dikkati çekmiyordu.Ondört yaşında ya var ya yok.Arkasında eski bir manto,ayaklarında ökçeleri eğrilmiş iskarpinler,belli ki.çok fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • D.Yollarında y o s ıı zluk Foto kopi makinesinin alınması işini müfettişler incelemeğe başladılar Denizyolları idaresinde ça maşır makineleriyle aspiratör mubayaasında yapılan yolsuzluk etrafındaki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Gümrük Muhafaza Başmüdürünün Edirnedeki tetkikleri Gümrük Muhafaza Başmüdürü Hamit Tiğrer ve Gümrük Başmüdürü Naci Selik dün Bulgar hududunda bulunan Kapıkuleye giderek yeni inşa edilen Gümrük binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • SEHGt if «Birleşmiş Milletler çocuk kitap sergileri haftası» münasebetiyle 13 Kasımda Cağaloğlundaki Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde bir sergi açılacaktır.Bu sergide 50 Ş.ûllete ait kitaplar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • HALKINSESI Öğretmen kadroları Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen koyuyoruz.Alâkalıların dik' katini çekeriz:Birkaç 9ün evvel İstanbul dahilinde bulunan ilk okul öğretmenleri arasında yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • istanbulini süt de esastan halledslece!Kurulacak anonim şirkete halkın da dahil olabilmesi için hisse senetlerinin asgarî 5 lira kıymetinde olması kararlaştırıldı.İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Karadenizde fırt ına Küçük tekneler Büyükderc önünde fırtınanın dinmesini bekliyorlar Karadenizdeki fırtına devam etmektedir.Karadeniz vapuru dün de fırtına yüzünden lima,nımıza gelememiştir.Geminin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Amerikalı bir otel kralı bugün şehrimize geliyor Amerikan otel krallarından J.Hilton bugün Pan Amerikan uçağiyle şehrimize gelecektir.J.Hilton Woldorf Austorio,Hilton Hotel ve Plaza'nın sahibi olup şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Karaağaç mezbahasının pay mahalli Karaağaç mezbahasında yapumasına karar verilen pay mahallinin plânlan hazırlanmıştır.İlk iki kısmının inşaati ihale edilmek üzere yakında eksiltmeye çıkarılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Yeşilay Gençlik Derneği kongresi dün yapıldı Yeşilay Gençlik Derneği yıl lık kongresi dün saat 14.30 dr İstanbulspor lokalinde yapmıştır.İlk olarak Dünya Kadınlar!Beyaz Kordela Cemiyetinin Londrada ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Kahvede hâdise çıkarıp camları kırdı Muhtelif suçlardan sabıkası olan Kemal isminde "dilsiz ve 'sağır bir sabıkalı evvelki gece iyice sarhoş olduktan sonra Yüksekkaldmmdg bir kahveye gitmiş ve-rezalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • tettüi HhMI Kuk IMMm SiMp tttt HÂŞİMÎ-EMEVİ Rekabeti XEFBlJCA MO:14)5 ya »Ali* Bedbaht Müslim sırt üstü yere yuvarlandı O zaman,kumandan Mu hammed bin Ki as)kırık kalkanını ileri tutarak Müslim)e yakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Tahsisatsız kalan fabrika ve atölyeler Şehrimizde devlet sermayesiyle çalışan fabrika ve atölyelerden bir kısmının tahsisatı sona ermiştir.Bu yüzden fabrikalarda işçiler münavebe ile çalıştırılmağa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Özel okul öğretmenleri Özel okullarda öğretmenlik almak üzere Millî Eğitim Müdürlüğüne müracaat eden ta.1 iplerin yekûnu bir hayli artmıştır.Millî Eğitim Müdürlüğü talipleri,müracaat tarih 1 erine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Çivi ile kahveciyi karnından yaraladı eniköyde oturan İsmail isminde biri evvelki gece ayni semtte arası çoktanberi açık bulunan Refik'in kahvesine gitmiş ve bir bahane bularak kahvenin sahibi ile kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Ege motöründe ele geçen uyuşturucu maddeler Dimitri kaptanın idaresin deki Ege motöründe uyuşturucu madde kaçırıldığını haber alan Muhafaza memurları yaptıkları ani bir baskınla kilolarca kimyevi madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • Haftada Bir isveç in matemi,eski yeni Kralları Herkesin bildiği gibi Napoleon mareşallerinden Bernadotte tahtından atılmış bulunan yeğenine halef olmuş ve zürriyetsiz bir İsveç kralı tarafından evlât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1950
  • KISA HABERLER •k Yenişehirde oturan Şükriye' isminde bir kadın cezae vinde bulunan dostu Abdiye,bir çikolata paketi içinde es» rar vermiye çalışırken yakalar mış ve adliyeye verilmiştirir İstanbulda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • jMM mm 11 i—m—mmm* Anglo Saxonisme)ve Nordicisme)gibi isimler,le anılan ve İngiltere ile Amerikada en büyük ruhî kuvvet rolünü oynayan bu şiddetli ırkçılık şu iki esasa dayanır;1 Beyaz ırk.diğer renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Cinsî zevk uğruna.Dokuz kadının kanına giren vahşî ve hunhar Almanın muhakemesine dün de Brunswick'de devam edildi Brunswick Almanya)l.A.A.Rudolf Pleil,dün,muhakemesi sırasında,sayıları dokuza varan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Hindiçinî'de Fransızlar mütemadiyen geriliyor Saigon,4 A.P)Fransı?kuvvetlerinin bugün Hanoi'nin takriben 45 mil Güney Batısındaki dağlık mevzîle rinden bu şehrin etrafındaki yeni müdafaa hatlarına çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Ekim ayındaki sağlık durumu Ankara,4 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Ekim 1950 ayında yurdu muzda 13 lekeli humma,540 tifo.42 paratifo,38 dizanteri 96 difteri,605 boğmaca,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Moskovada başlıyan yeni siyasî faaliyet Amerika,ingiltere ve Fransa elçileri Sovyet Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Prag konferansı hakkında karar verildi Moskova,Almanya meselesini görüşmek üzere 4 le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Peterson'un konuşma ıs îngilterenin Ankaja eski Büyük Elçisi Sir Maurice Peterson'un Cumhuriyet bayramı münasebetiyle B.B.C.radyosunda bir konuşma yapmıştır.Eski Büyük Klçi konuşmasına,Türkiyede geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Muazzez Erol ile Orhan Korkmaz Nişanlandılar.4.11.1950 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • işçilere prim verile e e k Bursa,4 A.A.Bursa mensucat fabrikası işçileri sen dikasının dûn yaptığı toplantıda sendika başkanı işçilerin durumları hakkında bir konuşma yaparak işçilere istihsal üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Rusya ile Iran arasında normal münasebetler Tahran,4 A.A.Henüz resmen teyid edilmeyen fakat yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine göre,25/1/940 tarihli İran Sovyet Rusya ticaret andlaşmasınm tatbik saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Batı Doğu harbinde Pakistani!rolü Ohio,4 A.A.United press)Pakistan Büyük Elçisi İsfahani,kendisiyle yapılan mü lâkat esnasında verdiği beyanatta,Doğu ile Batı devletleri arasında bir harp vukuunda mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Sıtma savaşı kongresi toplanıyor Ankara,4 Anka)14 kasımda Sağlık ve Sosyal Bakanlığında bir sıtma savaşı kongresi toplanacaktır.Ru kongreye Türkiyenu» her tarafından sıtma savaşı başkanlan iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Wake adasındaki buluşma Bu ziyaret Trumanın seçim manevrası sayı Uçakta bir hayli heyecan çeken,uçaktan inince usulen kendisine bir kadın tarafın dan takdim edilen çiçeği alırken bile gülü m seme yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • İtt$C$Ç& Darülacezeye yapılan iki milyon liralık bağış Teberruu yapan Refik Hıfz yükaslonla bir konuşma v İki sene evvel bir milyon liraya yakın kıymetteki bir kısım malını Darülacezeye te berru etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Maden kömürü arama müsaadesi Bursa,4 A.A.Müteaddit şirketler ve iş adamları Bursa civarında maden kömürü aramak için hükümetten müsaade istemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • Apartıman soyan onbes'mde bir genç kız Ankara,4 Anka)Yenişehirde Selanik caddesinde Tokgöz apartımanında Şinasi Tokgöz'ün yanında evlâtlık olarak bulunan aslen Boiu'nun Müstakimler bucağından olan Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • ispanya'nın duru mu 946 da Polonyalım teklifi ile konulan ambargo kalkmış,elçiler Madride dönüş hazırlığına başlamıştır Uzun müddettenberi dünya devletleri İspanyayla olan mü nasebetlerini kesmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • İspanyaya çıkarılmak istenilen 700 komünist Paris,4 Anka.Daily Teljgraph' gazetesinin Maclrit özel muhabirinin bildirdiğine göre,son zamanlarda Sovyet balıkçı gemisi veya denizaltılavından İspanyayı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1950
  • EDEBÎ TEFRİKA:36 TARIK BUGttA ^dtusuz geçirdiği o gecede verdiği karlarları yerine getirmek azmindeydi.Şimdi Hurremin kendisinden ne kadar uzaklaştığını açıkça görüyordu.Burada geçirecekleri zaman içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • 1 Viranelik;2 Çabuk,Otomobil;3 Sonuna ç)•geline gemici çocuk olur.Bir meyva;4—Bir nevi ölçü;5 Ali Hahm karısı,Göçebe ailesi;6 Torsi)Amirler,Dolabın katlarından;7 Ke der,Bağlı;8 Geme bağlı kayışlar;9 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • fiic.24 Muha 1370 5 KASIM 19 5 0 Pazar Ru.23 T.Et 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Gthıes 6.30 1^4 öğle 11.58 52 İkindi 14.46 9.39 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.38 1.32 lm»ak 5.52 11.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve Programlar.13.00 Haberler.13.15 Küçük orkestradan melodiler.13.45 Roberto lr.giüz orkestrasından dans müziği P1.1400 Saz eserleri oyun havaları.Çalan lar:Haydar Tathyay ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Denizcilik ve Turizm Bir transatlantikte yolculara nasıl bakılır?«Queen Elizabeth» de 2000 yolcuyu memnun etmek için muazzam ve geniş kadrolu servis teşkilâtı mevcuttur.Bu sayede «turisti in her isteğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • İstanbul Belediyesi $EHIR TİYATROLARI Ekim pazar Matil i neden itibaren IHJIII saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN yazan:MQliere Türkgesi:î.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELtR VERGİSİ MEKTEBt Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Beya?sabun yarine yatar u 7UVAIET SABUNUNU KULLANINIZ 100 d» 100 Saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen A s k e# K ita dt ilân I d rr Aşağıda cins ve mıkdan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Diyarbakır Valiliğinden 1 Ergani ilçesinin Zengetil bucağınd/ı olan *Zengetil çayı üzerinde betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 38580 lira 71 kuruş olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • ıı mmm em BÎN NASÎHATTAN YEKTİR i KREM PERTEVİ TECRÜBE EDİNİZ.I «5»urMh^ ¦tN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Wm OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ'SINIF Umumî baş,karın.tenasti uzuvları kol.bacak dama ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okcul'arbaşı No,Tel:Muayene:238İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • Sonra,ben bir sigara yaktım.Hayatımda bu derece zevkle sigara içtiğimi hatırlamıyorum.Saat on biri çeyrek geçe,otomobili devireceğimiz yere vardık.Manoli,Stratis'le ben generali alıp otomobilden inece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1950
  • B e'y O C L U ALKAZAR 42562» 1 Kartal.2 Yumruk Kasırg AR '44394)1 Memnu taka,ATLAfi 40835)1 Ceh nem geçidi İNCİ 84595)1 Vatan taran kadın.ELHAMRA 42236)1 Memnu mıntaka.İPEK «44239)1 Allah rirh Türkçe)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Devlet Orman işletmesi Beypazarı Müdürlüğünden Bölgesi İstif yeri adet M3 DM3 Muhammen İlk teminat Parti Bedel_Eğriova Öksüzçayırı CIO 202 395 30 00 455,40 1 640 200 367 30 00 450,83 2 1 Yukarıda mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • YALNIZ RADYOLîN mccurlırına Konan JHicam Diş mccurlırına Konar Me huı Nane ««ansı nedir?cura»?nd.diU yBp'tklarnın imfctkfi* otçırünr?ve iııbiöin y»înr:î or la hi3Tiınd»n ç'kan DOnysca fıoshu" cnsaf na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • 5 Vitaminli ÇOCUK MAMASI 3% PA-RO ÇOCUĞUNUZUN SÛT ANNfcSİOİ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • ChurchıÜKın afîı b rincilıği kaz jtıdı 12 Ekimde yapılan büyük at yarışlarında Winscon Churduli'iıı «Plum.ll»adlı atı birin ciliği kazanmıştır.Yukarıdaki resimde Churchill birinciliği kazandığı için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Devlet Demiryollar.ilânlar Yangın söndürme âleti almaca Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 37 adet âdi yangınlar için C02 gazının su ile birleşme sı suretile çalışan yangın söndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • İçel Yardımlaş ma Derneğinden 4/XI/1950 tarihinde yapılacak olan kongremiz ekseriye temin edilemediğinden tüzük mucibince 11/XI/1950 tarihine!saat 15 de Mercan Fuat Paşa Yokuşu Muradiye sokak No.2 Yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Samet Ağaoğlunun muhalefete cevabı T Bastarafı Birincide 1 J etmek,muhalefet gibi hayırlı,I lüzumlu bir müessesenin ikbal I ve tahakküm ihtirasiyle hasta I insanların elinde ne dereceye kadar soysuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Koredeki r Baştarafı Birincide 1 «Birleşmiş Milletler emrine,Koreye gidecek olan Türk silâhlı kuvvetleri mensuplarına kanunlarımızda yazılı harp hali hükümlerinden aşağıda yazılı olanların uygulanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Genelevler meselesi T Bastarafı Birincide I sı uzun zamandanberi muhtelif neşriyata yol açtı.Fuhşun men'i meselesi Cemiyeti Akvam zamanında hükümetimi:tarafından ileri sürülmüştü.Bu mesele etrafında C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft 080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos S.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Din dersleri tatbikatı Çocuklarına din dersi okutmak istemiyen ebeveynler bunu sene başında mektep idaresine bildirecek Ankara,4 A.A.Millî Eğitim Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Bakanlar Kurulu kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Fiil iyatla barış kararı Lake Success.4 A.A.Ünited Press:Birleşik Amerika ile diğer yedi devlet tarafından sunulan.ve atomun milletlerarası kontrole tâbi olmasını,silâhların da azaltılmasını derpiş ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle telgraflar Ankara 4 A.A.ı Cumhuriyetin 27 inci yıldönümü miinasebetiyle Birleşik Amerika dev letleri Başkanı ile ingiltere Kralı tarafından Cumhurbaşka nırmza tebrik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • İlk Öğretim Genci Müdürlüğü Ankara,4 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığı ilk öğretim umum müdürü Yunus Kâzım Küninin vazifesi değiştirilmiştir Yunus KÜâzım Koni felsefe öğretmenliğine tayin edilmiş,tir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Üniversitelilerin yakın alâkası Edirne 4 'Hususî surette giden arkadaşımız Hasan Yılma',er bildiriyor)Bulgaristan,dan sürülen ırkdaşlarımızın durumunu yakından incelemek maddî ve manevî ihtiyaçların y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • KİNİNLİ JSıMU 4 saal at» lie gûndt 3 A«je alıneblllt.Bat,di},adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • JlUUtyet BONK F1ATLAK1 Senelik 8 Liradır 6 Ayhk 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için İki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfa» santim* 2 Dofcum,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Korede kızılların taarruzu durduruldu İki kızıl Çin tümeni kuzey Kore b rl kferi soimda çarpışıyor Seul 4 AP)Cephenin muhtelif kesimlerinden bugün alınan haberlere göre,umumi vaziyet şu merkezdedir:So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Konsey Türkiyeye müzaheret edecek T Bastarah Birincide 1 jer ne olursa olsun Bulgar hükümetinin 3 aylık bir müddet zarfında 250.000 kişinin tehciri hakkında izhar etmiş olduğu arzuya karşı resmen prot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • İnsan hakları T Bastarafı Birincide 1 üyeleriyle birçok basın temsil çisinin huzurunda ve son derece parlak bir şekilde cere yan etmiştir.Bundan böyle hür Avrupanın hukukî temellerini teşkil edecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • G e I ecek göçmenler T Baştarafı Birincide 1 Bu binlerce ırkdaşımızı kar şılamak için büyük gayretler sarfediyoruz.Toprak mahsullerj ofisinden aldığımız altı büyük pavyonun hor birinde 1000 kişi kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1950
  • Sir Clutha Mackenzie dün geldi UNESCO nun eğitim müşaviri,Türk alfabesinin,âmâlara tatbik edilen «Braille» sistemi ile imtizacmı tetkik edecek Birleşmiş Milletler teşkilâtı ve U.N.E.S.C.O nun «Amalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1950
  • iki taraf için de çok mühimdir Sarı Kırmızılılar,son iki sene zarfında en çetin rakipleri olan Vefa'yı yenebilmek için,maçı başından itibaren sıkı tütmek zorundadırlar 'v/v^ l/îki haftalık bir ayrılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1950
  • W-My San Lacivertlilerin 7 O galibiyeti İle neticelenen Fenerbahçe Kasımpaşa maçında,Mürteza Suphi'nin akınını kesmeye çalışıyor.Dün yapılan maçlar F.Bahçe Kas Fenerve Beşiktaş açık farkla galib gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1950
  • Kısa spor haberleri Ankara lig maçları Ankara,4 A.A.Bugün şehrimizde lig maçlarına devam edilmiştir.Harp Okulu üstün bir oyun oynıyarak Mal tepeyi 7-0 yenmiştir.İkinei maç Havagücü ile Hacettepe aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1950
  • engindir isveç'in Elsborg takımı 15 kasımda şehrimize geliyor 11,14 ve 18 kasım tarihlerinde boks karşılaşmaları yapılacak 3,4,23,24 ve 27 aralıkta yapılacak güreş müsabakaları Önümüzdeki ay yapacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6