Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Milliyetin talihli okuyucularından büyük bjr ekseriyeti kendilerine isabet eden hediyeleri almışlardır tevziat 4 kasımda sona erecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Türk Yunan güvenlik sisteminin takviyesi için Venizelos geliyor îtalya-Yugoslavya,Türkiye ve Yunanıstanla işbirliği yapmıya teşvik edilecek Devamı Sa.5.Sü.7 de)Yakında memleketimize geleceği bildirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Yunanistan,Bulgar hududunu kapattı Paris radyosu,Türk Bulgar münasebetlerinin çok nazik ve gergin bir safhaya girdiğini belirtti Atina,18 A.P.Yunanistan bugün Şark ekspresi dahil Bulgaristandan Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • ransız boksörleri ile dünkü karşılaşma Vural yegâne galibiyetimizi elde etti,Garbs Amran da berabere kaldı Carpantier dün geldi Maçın tafsilâtı Fransız profesyonel boksör,leri,ikinci karşılaşmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Kore'ye giden savaş birliği komutanı General Tahsin Yazıcı Savaş Cenubî Kore'de Pusan limanına çıkan birliğimizin bir kısmı büyük tezahüratla karşılandı Tokyo,18 A.A.Router)Türk silâhlı kuv_Yellerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Demokrat istişare heyeti Ankara 18 T.H.A.D.Pnin 20 ekimde toplanacak olan istişare heyetinin bu top lantısı bütün memlekette büyük bir alâka uyandırmıştır.İki gün sürecek olan toplantılarda delegeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Güngör Fırtına ungor Fırtına hâdisesi izmirliler,kendilerinin yakından tanıdığı kraliçe namzedinin yeni hâdisesine karşı büyük bir alâka gösteriyorlar îzmir 18 Milliyet)Güzellik müsabakasında beşincil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Fahir Kılıcın çaldığı eşya ve köşede Fahir Kılıç Sosyete âleminde ilgi uyandıran bir hırsızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • n ı a—I—^t Kızıl Kore başkenti zaptedilds Sekiz günlük fasılasız yürüyüşten sonra dün Pyongyang'a girildi Tokyo,18 A.P.Pusan'dan verilen bir radyo haberine göre,Güney Ko re Cumhuriyeti birlikleri bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Bayar inönü mülakatının akisleri Bitaraf çevreler,bu mülakatla C.H.P.n in iktidara yeni bir taarruz kampanyası açmadan önce bir yoklama yaptığı kanaatini jMf r'v k İ İ İ {İ J Pazar günü inönü'yü kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • Genel Evlerin kapatılması meselesinde Karardan önce esaslı tedbirler zarurî görülüyor Bu mevzuda fikirlerine müracaat eniğimiz alâkalılar,ortaya yeni güçlüklerin çıkabileceğini ve zührevî hastalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.10.1950
  • umhuriyet Halk Partisi lideri İnönü'nün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'la yaptığı görüşmeye dair olan muhtelif haberler Ve akisler dün de devanı etti.Cumhurbaşkanlığı Umunu Kâtipliği taralından bu görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • telâm Aleninde Kanli Hâdiselere Sebep Han HÂSIMI-EME VI Rekabeti TEFRÎKA NO:88 Ziya ŞAK21 a Hüseyin 1İU Hazreti Ali)nin kahra-sı hakkında müzakerelere manlık ve faziletlerine mef-girişilmişti,tün olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Adliyeden firar eden sanıklar dün yakalandılar Bir hafta evvel Taksimde Kürt Fatma namiyle mâruf kadının randevu evinde vuku bulan bir yaralama ve po lise karşı gelme hâdisesinin sanıklarından Osman v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Hırsız şebekesi reisi olan öğrenci dün Malatyadan şehrimize getirildi Geçenlerde meydana çıkarılan bir hırsız şebekesinin Erkul Evin isminde bir lise talebesi tarafından idare edil eliğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Pansiyonlu okula alınacak 40 öğrenci de bugün 300 namzedin arasından serilecek.Millî Eğitim Bakanlığı tara fından şehrimizdeki Ortaokul ve Liselerde parasız yatılı olarak okutulacak öğrencilerin isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Yakalanan eroinci kardeşler Emniyet Müdürlümü 2 nci Şube kaçakçılık bürosu memur lan iki kardeş tarafından idare ediien bir eroin şebekesini mey dana çıkarmaya ve faillerini yakalamaya muvaffak olmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Fenni bahisler istanbulun susuzluğunu Sular İdaresi değil ancak Orman idaresi giderebilir.Şehrimizin müzminleşen su derdiğini esasından hailede çek adımıhâlâ atmış değiliz.İstanbul ve Beyoğlu semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • İlk tesadüf Otobüste şerefyap oldum.Yanlış anlaşılmasın öyle tanışma filân değil.Araba bir tarafa eğildi,makaslar inledi,karoseri gıcırdadı ve muvazene temin olunduğu zaman ta&f heybetli müşterinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • HALK İN SES İ Aksaraym bir ihtiyacı Istanbulun kesif nüfuslu semtlerinden birisi de Aksaraydır.Koskoca semtte bir umumî hlâ yoktur.Halk,semtte bulunan cami helasından ihtiyacını gidermeğe JZ.il vVr' ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Havacılık kongresi ikinci Otta Şark sivil havacılık toplantısı delegeleri dün sabah saat 10 dan itibaren Şale köşkünde muhtelif komiteler halinde çalışmalarına başlamışlardır.Bu maksatla yapılan seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Şehir tiyatrosu Kurul kararı Valinin tasdikinden geçmediği için muteber değil Keyfî kararlarla Şehir Tiyatrosunu diktatörce idare ettiği iddia edilen kurul,aldığı yeni bir kararla tiyatronun kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • ic 23 ekim 950 pazartesi sabahı 8.30 da Çapa Eğitim Enstitüsü ve Yüksek öğretmen okulu açılacaktır,öğretmen 0kullarını Bitirenler Cemiyeti üyeleri bu münasebetle yapılacak olar.açılış törenine davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • KISA HABERLER if İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay rahatsız bulunduğu için dün vazifesine gelememiştirif Dün sabah Yeşilköy sahiünde bir erkek cesedi bulun muştur.Yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.10.1950
  • Nüfus sayımı hazırlıkları Sayım j.üııü sokağa çıkma yasağı olduğundan uçakvapur ve İren seferleri yapılmıyacak önümüzdeki pazar günü yapilacak olan nüfus sayımı hazırlıklarına hararetle devam olunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Hindicini savaşları gittikçe şiddetlenmekledir.Yu:carki resimde komünistlerle savaşan hükümet kuvvetlerine mensup erlere bir yorli hedef gösteriyor Lonâranın şimalinde 29 Kişinin bitimiyle netictıenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Etrafınıza iyi dikkat ediniz harp:CASUSLUK 3 üncü dünya harbi henüz haşlamadı.Bir taraftan soğuk harp bütün şiddetiyle devam ederken öte yandan da «casus harbi» dünyada şimdiye kadar misline rast lanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Pihlip Price geliyor^ Rusya hakkında kuvvetli bilgisi olan Muhafazakâr mebus yakında Ankaraya gelecek Ankara 18 Anka)İngiliz Muhafazakâr Partisi me huşlarından ve tanınmış siyasî tefsircilerden Philip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Tecavüzle mücadele plânı için görüşmeler Viçinski ile Amerika delegesi arasında 40 dakikalık bir mülakat vukubulduysa da hiçbir semere elde edilemedi Lake Success,18 A.P.Amcıika delegesi John Foster D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Hârici kısa haberler YUNA NÎST ANDA 1940 doğumlu ve daha genç ihtiyatların terhisi bugün yayınlanan Haıi/ye Bakanlığı ta mimi ile emredilmiştir İSRAİLDE İsrail parlamentosu bugün.Başbakan Ben Gourion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • KERVANSARAY I lORGULESKU jjW tarafından idare i t I edilecektir.Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROĞAN tarafından hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Belediye Gelirleri Kanunu Ankara,18 Anka.İçişleri Bakanlığı belediye gelirleri kanununu yeniden tanzime karar vermiştir.Bir komis yon bu hususta incelemelere başlamıştır.Hazırlanacak olan tasarıda muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Korenin kalkındırılması ve Rusya Lake Success,18 A.P.Rusya dün,Korenin kalkındırılması maksadiyle teşkil edilmiş olan bir Birleşmiş Milletler komisyonunda vazife al mayı reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Belçika ile tediye anlaşmasının değişen maddesi Ankara,18 Anka.Tür kiye ile Belçika arasındaki ödeme anlaşmasının 9 uncu maddesi 28 Eylül 1950 tarihin den itibaren şu şekilde değiştirilmiştir;Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Nuran Tavlan ile Kânı Uran Tüzgiray nişanlandılar 10.10.950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Ziraat sayımında çalışacaklar için açılan kurs Nüfus sayımından sonra ya pılacak olan Ziraat sayımı için şehrimizde gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.Sayım kontrollarmı yetiştirmek üzere Sultanahmet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • İşçiler için sanatoryom inşaat için sarfedilmek üzere millî bankalarımız 400 bin lira bağışta bulundu Ankara 18 A.A.Çalışma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Kıymetli iş adamlarımızdan sayın Süreyya İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • "Ya o ya ben» cuyeceK;veya tombul,şarklı kocasından getirdiği paraların ebedî âşığı jigolosunu kıskanarak,şüphelendiği genç kızın atıl nıasını isteyecek,yahut da yepyeni bir sebep daha öğreterek tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • ifiommmmmm Dayağın içtimai kıymeti Hayvanları korumak için hemen her yerde birtakım cemiyetler vardır:Bu sahada bir çok milletleri geri bırakmış olan eski Türkler,bazı hayvanlar ve meselâ leylekler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • D.P.İlce başkanlarının toplantısı D.P.nin Ankarada yapacağı istişarı kongrede İstanbul İl teşkilâtının görüşünü tesbit etmek maksadiyle dün saat 11 de Parti merkezinde ilçe başkanlarının iştirakiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.10.1950
  • Hu yıl ki şeker istihsali Alpullu,18 T.H.A.Alpullu şeker fabrikasının kampanyası bu hafta içinde sona ermektedir.Bugüne kadar Al pullu fabrikası,17 bin ton şeker imâl etmiştir.Bu hafta sonunda bu mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • 1 In Pi kaça Kazanova Çakırca!Üç ahpa BEYOĞLU Al,KAZ AR 42562' tikem kılına Türkçe)*ili maden AR 44394)Benden mazsıu,ATLAS 40835)Intermezzo ÎNCÎ 34595' 1 tntikad kılına.ELHAMRA 42236» 1 Çil gin kalple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan Afife Ediboğlu,Çalan,lar Hakkı Derman,Şerif içli,Şükrü Tunar 14.20 Serbest saat Konuşma veya müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • UMMACA J^LMjiJJiLl SOLDAN a A Ğ A 1 Zahmet,Fizikte bir ka nun 2 Aksi sözlü ve aksi tavırlı insan;Kadınların el işi hüneri 3 Tersi)Bayağı;Bir fakültenin,en büyük amiri.4 Şeriat.Kanaat eden.5 Müstakil 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • Callaghan elini sıktı.Eli buz gibiydi.Sanki sudan yeni çıkmış bir balıktı.Sabino'in parmakları yüzük içinde idi.Acaba bunları Cailaghanın şerefine mi takmıştı,yok sa,onları çıkarmadan mı yatağa girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • Göçmenlerle alâkalanmalıyız!Yapılacak ilk iş hemen bir lyardım komitesi kurmaktır Topraklarımız geniştir.Çalışkan ve temiz kanlı Bulgarya Türklerinin memleket için bir kuvvet teşkil edeceği muhakkaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • RADYO Radyofonik temsiller için bazı düşünceler Bu temsiller eser bakımından tetkik edilecek ohırsalıer cilıelle diisiik olduğu müşahede edilebilir.Tenrsil hususunda ise Şehir Tiyatrosu artistlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.10.1950
  • Hie.Muha 1370 1 VAKÎT VASATİ EZANİ I Güneş 6.14 12.48 Öğle 11.59 6.33 İkindi 15.01 9.33 Akşam 17.24 12.00 Yatsı 18.55 1.31 İmsak 4.37 11.11 19 EKİM 19 5 0 Perşembe Ru.6 T.Ev 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Kızıl Kore Baş tarafı 1 incide)iiû 8 mil mesafesinde komün';ler tarafından te-5/sis edilen müdafaa hatla-fc nna dayanmışlardır.Ku-j y Kore'ilcr bu hatlarda J k tutunmağa ve Birleşmiş g Milletler kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • i t,1 incide ı d;n geçen demiryolu nakliya tının durdurulduğu bugün Başbakan tarafından teyit edilnıiştir.Soi'okles Venizelos ayni zamanda Türk Yunan hududundaki Pityon kasabas'.nda bir haftadanberi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Gölcük Tersanesi Genel Müdürlüğünden Tersanemize birinci sınıf elektrikçi ile ambar ve l.cşif işlerinde yetiştirilmek üzere lise mezunu ve askerlikte ilgisi olmyan yevmiyel:memur alınacaktır.Yetişmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Güngör hadisesi Başturafı 1 incidö)Kındaki hâdise ve hasmın bu husustaki neşriyatı Izmirde büyük bir ilgi ile karşılanmıştır Bu aşırı ilginin sebebi evvelce îzmirde,Alsancak semtinde oturan Güngör Fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Sosyete âlem-nde Baş tarafı 1 incide)nm lailini meydana çıkarıp yakalamıya muvaffak olmuşlardır.İstanbul ve Ankara sosyetesi mensupları arasmcia geniş ölçüde dedikodulara yol açan bu hırsızlık hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Millî futbol takımımız Gene ve asıl millî takımımız tespit edildi Ankara,18 A.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Futbol Federasyonundan bildirilmiştir:1 28 Ekim 1950 cumartesi günü Ankara'da Mısır genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • İnönü'nün endişeleri I Başmakaleden devamı ğını bildirmiştir,inönü'yü dinleyen Bayar,tabiîdir ki,haberde verildiği gibi,muhalefet liderinin noktainazarını hükümete bildirmeği vâdetmistir.Meselenin esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • BİR LİRALIK BİLET İLE Parise 2 kişilik gidip gelme ve 10 günlük ikamet OTOMOBİL Buz Dolabı RADYO BİSİKLET HAVAGAZI FIRINI ÇAMAŞIR MAKİNESİ FAl^İrSyİTİM I«ği^ii8 ELEKTRİKLE İŞLEYEN DİKİŞ MAKİNESİ FOTOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Terhisten sonra I Bas icnafı I initial tefsirleri aynen bildiriyoruz.Ankara 18 Anka)Celâl Bayar inönü mülakatı nın akisleri bu gün de Ankara siyaset çevrelerinin yegâ ne mesele?olmakta devam et mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Malzeme alım şııirsirden Güvenme Cins Miktarı parası 25 Cl.lik rakı gişesi 4.370.000 Adet 49]63 Lira 50 1.050 000 43375 100 1.200.000 40500 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı rakı şişeleri pazarlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Bobin sigara kâğıdı satın alınacaktır Malzeme a'ım şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 73.500 bobin sigara kâ-* dı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,1/12/950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Âçıkalın Bevin iîe görüştü Londra,18 A.P.Türkiyenijı Londra Büyük Elçisi Cevat Âçıkalın bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Bevin'i ziyaret etmiştir.Mülakatı Elçi talep etmiştir.Dışişleri Bakanlığı iki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Sopa istiyen sabıkalı Bir simitçinin çözünü oymak isleyen carih sopa yemek suretile teslim oldu Ankara,18 Anka)Af Kanunundan istifade ederek ceza evinden yeni çıkmış hu lunan sabıkalılardan Kayserili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • »Ege» deki arıza tamir edildi İzmir,18 T.H.A.Limanımızda bir kaza yapan Ege vapurunun dümenindeki arıza tamir edilmiş ve «Ege» İstanhula hareket etmiştir.Gemide yolcu bulunmayıp yalnız yük vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Fransız boksörleri Baştarafı 1 incide)lanmadan evvel heyecan son haddini bulmuştu.Dün şehrimize gelen mâruf dünya şampiyonlarından George Carpantier,ringe çıktığı vakit seyirciler kendisini uzun uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Almanlara göre:Başkan Truman harp açmadan evvel Sta ine bir ihtarda bulunmuştur Londra,18 A.A.Avrupanın komünist olmayan basını Başkan Truman'ın,Sovyet tecavüzünü durdurmak ve Asyada barışı tesis etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Genet ev'erin kapatılması meselesinde Karardan önce esaslı tetbirlerzarıırîgörü'üyor Bctştarafı 1 incide1 Hal böyle iken kapatılacak umumî evlerin bir çok sermayeleri başı bos kalacaktır.Fuhşu sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.10.1950
  • Ven'zelos geliyor Başttırah 1 incide* tişarî olarak iştiraki haberi,nin Ankara ve Vaşingtonda ilânından sonra gazeteler bu meseleye tekrar yakından ilgi göstermeye başlamışlardır,îlân tarihi günü New-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.10.1950
  • Halihazır harita Yaptırılacak Muratlı Belediye Başkanlığından 1 Tekirdağ iline bağlı Muratlı kasabasının halihazır haritası yaptırılacaktır,2 işin keşif bedeli 11080 on bir bin seksen liradır 3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • T.C.ZİRAATBANKAS Vadesiz Tasarruf Hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 Çekilişinde;1 EV itAnkarada,Kavakbderede,3 oda,1 hol)Ayrıca i ltane 10.000 15 tane 1.000 Kra Bu çekilişe katılmak isterseniz 10 Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • Nisaiye ı.iıiehass.sı Operator Dr.BEDRİ TAPUCU KADIKÖY DOĞUMEVİ ve KADIN HASTALIKLARI KLİNİĞİ nin sayın meslekdng vo halkımızın hizmetine âmâde bulunduğuna arzetmekle şeref duyar# Moda Caddesi Damacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • Memur alınacak Dışişleri Pakanhğından 3312 sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükümlerine ve olbaptaki talimatına uygun olarak Dışişleri Bakanlığına müsabaka imtihanı ile memur alınacaktırimtihana iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • Carpant er dün şehrimize geldi hajaı^ kısa bi[]ıakış I Aşağıdaki yazıda bu değerli boksörün ring hayatını ve şöhrete nasıl ulaştığını okuyacaksınız} Ü 19ZI de yjp.larak Jack Dempsey'in galibiyetiyle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • '*SES Tiyatrosu ÜÇ GÜVERCİN er akşam 20.45 de I jM Operet 4 perde Eser:Szigileti Türkçesi:Esat N.Erendor Kalmar.ve Brahms Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi Pazar matine 15 de.Tel:49396
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • FRANSIZ PROFESYONEL BOKS MAÇLARI Tertip Komitesinden 21 Ekini Cumartesi akşamı yapılacak üçüncü son karşı,laşmanın biletleri,tüpün saat 10 dan itibaren Ankara caddesi Türkiye BczahanoBinde,Beyoğlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • F.Bahçe Beşiktaş maçı Eeden Terbiyesi istanbul Bölge Başkanlığından:Bu cumartesi günü İnönü stadında İstanbul Gazeteciler Cemiyeti adına Fenerbahçe Beşiktaş kulüpleri arasında bir maç yapılacaktır.Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.10.1950
  • Hanımlara Mahsus Çay Salonu Öğle ve Akşam Yemek Salonları,Aperetif Salonları,Kabare ve:"BİRDEN SONRA„sı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor