Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Balıkçılık sanayiinin inkişafı İktisadî İşbirliği İdaresi namına tetkikler yapan heyet bu husustaki görüşlerini bildirdi Memleketimizdeki tetkiklerini ikmal eden İktisadî İşbirliği tarım komisyonu üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • isletmeler Bakanı Profesör Muhlis Ete Devlet fabrikalarına yabancı talipler arttı Ecnebi sermayeyi teşvik için bir kanun hazırlanıyor Ankara,14 Anka.ğ-muhabirine aşağıdaki beyaletmeler Bakanı Dr.Muhli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Meclis BaşKanı ft.Koraltan R.Koraltan Çukurovada Meclis Başkanı,Mersin liman inşaatının hızlandırılması için Başbakanla görüştü Mersin,14 Milliyet)Bugün Toros ekspresi ile şehrimize gelen Büyük Mil le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Doğu illerimizin ihtiyaçları Bakanlar Kurulu bu hususta mühim kararlar verdi Ankara,14 Milliyet Öğ renildiğino göre Bakanlar Ku ruıunun bugünkü toplantısında Bulgaristana verilecek notamızdan başka Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Kore tecavüzün M ac Arthur idaresindeki I Birleşmiş Milletler ordu-I lan otuz sekizinci ar?dairesini geçtikten sonra,şimdi,şimal Korelileri yani Rusların tahrikiyle kanlı bir maceraya atılan kızıl müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Milliyetin talihli okuyucularından büyük bir ekseriyeti kendilerine isabet eden hediyeleri almışlardır tevziat 4 kasımda sona erecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • ün geceki boks maçları mına 3-1 yenildik Dün yapman Sîğ saçlarında Fenerbahçe Beykozu 1-0 ve Galatasaray,istanbuisporu 2-0 yendi Dün geceki karşılaşmalarda takımımıza yegâne galibiyeti kazandıran Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • "The Economists fgöre Türkiyeyeteminat vermek lâzımdır Gazete,Ruslara Koreden daha yakın olan Türkiye kendisine ne şekilde hareket edilirse ona göre mukabele edecektir,diyor Londra 14 A.AJ «The Econom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Celâl Bayar'ın boşkaniığındaki Üakanüar KuruSu toplantısında ulgaryaya verilecek cevabî nota tasvib edildi Bu nota da,evvelce verilen iîotanıızdaki esasları ihtiva etmekte ye Bulgarların iddiaları red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • Sabahattin Âli'nin kaatili 4 seneye mahkûm edildi Evvelce sapsarı bir halde ve büyük bir heyecan içinde tilreyen Ali Ertekin,kararın okunmasını soğukkanlılıkla takip elti ve neticeyi öğrenince hemen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1950
  • istanbul vilâyetinde İl Meclisi seçimi bugün yapılıyor îl Genel Meclisi seçimi bütün yurtta olduğu gibi vilâyetimizde de bugün yanılacaktır,îstanbulda birleşik idare bulunduğu İçin îl Genel Meclisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Tarsus)404130 liralık hasılat yaptı «Tarsus» vapuru,140 yolcu ve 326 ton yükle dün Nevyork tan limanımıza hareket etmiş tir.Tarsus'un bu seferinde yaptığı hasılat 404130 liradır.Gemide 26 tane de otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • TÖREN if Bugün Pertevniyal Li sesinin kuruluş ve açılış yıldönümüdür.Bu münasebetle okulda bir açılış ve kutlama töreni yapılacaktırif Teknik Üniversitede ders lere yarın başlanacaktır Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Vmm fetim Atasimte Kaık Hâdiseleri Sebep Nan HASIMI EMEVI Rekabeti TEFRİKA NO:84 Ziya ŞAK» Yezid gece gündüz içerdi Hilâfeti elinden alicin,birçok hileler ve Eğ(r onu hoş tutarsan,onda,ı gelecek fenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Şehir Tiyatrosundan ayrılan Şevkiye May Italyaya gitti Şehir Tiyatrosundan ayrıl mış bulunan Şevkiye May,dün Ankara vapuru ile Italyaya gitmiştir.Vaki davet üzerine bundan iki ay evvel Yunanistana gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Gelip geçeni tehdit eden sarhoş sabıkalı Evvelki gece Mercanda halkı korku ve heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Celâl isminde bir sabıkalı,bir meyha nede içip sarhoş olduktan son ra 40 santim uzunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Jandarma karakolunda dayak yemiş Zeytinburnunda bir gece konduda oturan Servet isminde bir şah"-'v.jıîığa iııuTacaat ederek kendisinin sebepsiz yere Zeytinburnu jandarma karakoluna götürüldüğünü ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Şehir Tiyatrosuna alınacak olanların seçme imtihanı dün yapıldı Şehir Tiyatrosu,kadın sanatkârlar kadrosunda bulunan 4 kişilik açığı kapatmak için tertip edilen imtihan dün c j~ at 15 te yonılmîjt^i,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Eski İtalyan Büyük Elçisi memleketimizden ayrıldı Ankara vapuru,dün 247 yolcu ve 133 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Yolcular arasında İtalyanın Ankara Büyük Elçisi Renati Prünas da bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Bir pehlivanın idare elliği yol kesen çetesi Savcılık bir soygunculuk hâdisesine el koymuştur.İddiaya göre,İzmit civarındaki bir köyde oturan İsmail ve Necati tavuklarını satmak üzere İstanbula gelirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Cüretkârane soygunculuk Kendilerine jandarma süsü veren beg kişinin Eyüpte yaptığı soygunculuk İki gün evvel gece yarısı Eyüp sırtlarında cüretkârane bir soygunculuğa teşebbüs hâdisesi olmuştur,Alibey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Haftada bir Bir kadın erkek doğsaydı.Beş sene,bir ay ve dört günümün geçtiği Rumelihisarından birkaç gün önce naklettiğim Kandilli köyüne ait henüz hiç bir yeni intibaını yok diyebilirim.Yahut,henüz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Üniversiteye kayıt müddeti yarın sona eriyor Üniversitede nam2et talebi kayıtlarına yarın akşam son verilecektir.Yarın akşama kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler hiç bir suretle Üniversiteye kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • HALKINSESİ Emekli öğretmenler Bu sene İstanbul mekteplerinde ders veren öğretmenlerden mühim bir kısmı emekliye ayrıldı.Bunların arasında ben de varım Emekliye ayrılma formalitemiz kanunun hükümlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • ibret ay evvel bunlar yine gelmişler evin hanımı bir liralık bir bilet almış.Bir defa para verildi ya üç ay gelmemişler.Şimdi üç aylık birer lirayı toptan istiyorlar.Senetli alacakları varmış gibi.Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • ValiAnkaraya dün gitti Ermeni Patrik seçimi için hazırlanan talimatname Bakanlığa gönderildi istanbul Vali ve Belediye Rei sı Prof.Dr.Gökay dün saat 16 da uçakla Ankaraya hareket etmiştir,Vali vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Karatenizde fırtına devanı ediyor Karadenizde başlamış oıan fırtına devam etmektedir.Fırtına bilhassa Hopa Rize ve Zonguldak İstanbul arasında fazladır.Halen seferde bulunan Güneysu ile Bakır fırtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • KISA HAB ERLER ^r İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde ders lere yarın sabahtan itibaren başlanacaktır.Başlarına serpuş ve bere giyerek şehirde dolaşan 8 kişi yakalanmış ve bunlar şapka ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1950
  • Şantaj yaparak para alanlar içlerinde bir de polisin bulunduğu sanıkların duruşmasına dün sabah başlandı Bir müddet evvel Beyoğlunda mühim bir şantaj hâdisesi olmuş ve tehditle paralarının alındığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Yeni bir âdet Son zamanlarda istanbul ve Ankara gibi en büyük şehirlerimizde üstüste kız kaçırma vak'aları olduktan sonra,nihayet Ankarada otomobilli bir kızın bir erkek kaçırmaya kalkıştığı ve hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Terfi eden öğretmenler 4598 sayılı kanuna göre eylül 950 ayı içinde üç yıllık kıdem sürelerini doldurdukları ve bu süre içinde başarı ile çalıştıkları anlaşılarak aylıkları Millî Eğitim Bakanlığınca b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Zehra kenarda duran Mecidin yanına geldi:Bay Murat Kervancı ge mi dersin?Mecit sadece;Evet,dedi.Zehra ise bel li ki ondan konuşmak istiyordu:Nasıl bir adam bu,kimin nesi,diye sordu.Mecitin cevabı yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Memleketimizi ziyaret etmiş oian Avrupa iktisadî îşbirliği ie«kilâtı eski başkanı Paul Hoffman Ankaramn köylerinden birinde hindilere yem atıyor.Balıkçılığımızı ıslah için;ahnacafc tedbirîcrî bildirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • IB Yarın Akşam ğ\L Ş\J Sinemasında Güzelliği.Müzik ve Şahane Mevzu ile.İNTERMEZZO AŞK RÜYASI Baş Rollerde:ÎNGRID BERGMAN ve LESLIE HOWARD raap—¦EE«—W —Bta—fll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Sihirbazlığın iç yüzü Zehirli,zehirsiz yılan Dünyanın on korkunç ve soğuk mahlûklarından biri de yılandır.Böyle olmasına rağmen bazı garip insanlar resimde görüldüğü gibi.müteaddit zehirli yılanlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • KERVANSARAY İORGULESKU îCT tarafından «dare edilecektir.Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROĞAN tarafından hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Tecavüze karşı plan Amerika yeni bir plânla Birleşmiş Milletler* deki teşebbüsünü muhafaza edecektir Lake Success,14 A.P.Amerika bugün batının tecavüz aleyhtarı plânının yeni bir şeklini ortaya atmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Yunan Başbakanı Amerikaya gidiyor Atina 14 A.A.{Alp)Başbakan Venizelos pazarte si sabahı uçakla Vaşington'a hareket edecektir:İyi haber alan çevrelere gore,Başba kan Amerikan idarecilerine burada büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Doğu Almanyadaki seçimler Londra 14 A.A.Lps)Yarın Doğu Almanya'da ya pılacak olan seçimler,Doğu Almanyanın Sovyetler birli ğinin bir eyaleti haline sokul ması hususundaki çalışmaların son safhasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • islâm memleketleri iktisat kongresi Tahranda yapılan kongrede mühim kararlar alındı Tahran,14 A.P.Asyanın ve Orta Doğunun Müslüman memleketleri milyonları bulan fakir insanları için bazı tedbirler alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Çiftçiler yapılan yardımdan memnun Kadınhan 14 A.A.Bu sene mahsule arız olan has talıktan ve kuraklıktan zor bir duruma düşen çiftçilere tevzi edilmek üzere üzere Ta rım Bakanlığından yediyüz ton buğd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Amerikadaki Ortodoks kilisesi Rusya ile alâkasını kesti Springfield Massachusetts 14 A.A.Reuter)Amerikadaki Ortodoks Rus kilisesi,Moskova ile bütün münasebetlerini keserek müstakil ka lacağını bugün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Serbest bırakılan bir Alman Frankfurt,14 A.A.Afp)Landsberg hapishanesinde mevkuf bulunan eski Alman ya Dışişleri Bakanlığı Ge nel Sekreteri Ernst Fon Weizsaecker Amerikan Yüksek komiseri Jhon Mac Olay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Hindiçinide Fransız zayiatı Washington 14 A.A.Fransızlar şu son 10 gün içni de Çin Hindinde takriben 3000 kişi kaybetmişlerdir ve Fransız Hükümeti Avrupa'da bulunan askerlerin Komünist tehdidine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Fransanln Ann t ikadan istediği yardım Washington 14 A.A.Fransa dün Amerikadan 3 milyar 170 milyon dolarlık bir yardım talebinde bulun muştur.Bu para 1951 yılında Avrupanm savunması için 10 tümen teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Yeni sene bütçemiz Maliye Bakanı bütçe hakkında yapılan mevsimsiz neşriyatı tekzip ediyor_Ankara 14 A.A.Maliye Bakan;Halil Âyân,"Anadolu Ajansının bir muhabirine aşağıdaki beyanatta bulun muştur:1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • Yağmurların verdiği zararlar Cide 14 A.A.Bir haf tadan beri yağan sürekli yağ murlar neticesinde kasabamızı seller basmış,bir takım yer ler çökmüş,köprüler yıkılmış,mahsulât hasara uğramıştır.İnsanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • 44 milyon dolar külce altın!Londra,14 A.A.Dün bir Panamerikan uçağı ile Ka hireye 44 milyon dolar değerinde külçe altın gelmiş,Millî Bankaya yatırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1950
  • TAKSİTLE SATILIK APARTMAN DAİRELERİ j erkesin zevkine erkesin kesesine jerkesin kalabalığına gör* Apartman Daireler» Eski Alman Lisesinin alt tarafında Doğan Hanı Eski Boton Ham)Taksitle daire satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • 1—Yük,İlâve;2 Dişi mâ-»ut,Yüksek;3—Ölmi g hayvan Sade;4 Gaye,istikamet;5 Büyükler;6—Hayvan yuvası,Bir uzuv.Bir nota;7 Tersi)Bulaşıcı hastalık;'ö Tersi;İstida,Tersi)Düzlük yer;i)Nehirlerde kayık yeni ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Boston lenade orkestrasından mü.|j Pıj 13.4î Saz eserleri ve oyun havalan.Çalama;Haydar Tatlıyay ve arkadaslar;i4.ıo Dans müziği Fİ.14 30 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Bu deliğe«Posta kutusu¦ adını vermişti.Kulübe,bahçenin Öbür tarafındadır.Günün birinde,artık yazma/oldu.Niyetini bir türlü anlıyamadık.Callaghan:Herhalde,içkiye başladıktan sonra yazmayı bırakmıştır,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Barit Satın Alınacaktır Maden Tetkik ve rama Enstitüsü Genel Direktörl genden 300 Tonu Adananın incirlik istasyonunda 200 Tonu Siirt Vilâyetinin Batman İstasyonunda teslim edilmek ü/ere cem'an 500 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • bağlık ve sosyal yardım Bakanlığından 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahar.esinde Bakteriyoloji ve intani hastalıkları mütehassıslığı 40 Lira maaşlı Erzurum Numune Hastahanesi Röntgen mütehassıslığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • »I»ll—II—I Ill llll I I i I IIIIIH I—lliaMIIIII Devlet Denizyolları ilanları Tasarlanmış Geçici gü-Eksittmesi yapılacak olan işin Değeri venmesi Eksiltmenin mahiyet ve cinsi Lira Kr.Lira Kr.Şekli Tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • ALKAZAR 42562)1 Cöl korsanları 2 Hücum emri.AR 44394)Çılgın kalpler İkinci hafta)ATLAS 40835» Tuna aflıyor.İNCİ 84595)1 Üçüncü adanı kim?ELHAMRA 42236' Ku m ar baz kız.ÎPEK 44289)Madam Bovar] Türkçe»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Hanımlara Mahsus Çay Sâforra^ Öğle ve Akşam Yemek Salonları,Aperetif Salonları,Kabare vei "BİRDEN SONRA if'SIİA**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • TTHitiflwnrragMffingM [Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye J'idar İstanbul Divanyoln N 104 mmmMK&anBKsmraBmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Sahibi;A N KARACA N Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • ıra—r ı iTTinr m JBir haftadanheri jC\w\Î3 i^l Sinemasında görülmemiş izdiham yüzünden ÇAKIRCALI MEHMET EFE—ÇAKIRCALI NASIL VURULDU?Filmlerini göremiyenler.bu muazzam filmin İKİNCİ ve SON haftasını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Yapı Eksiltme İlam İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul Adlî Tıp işleri binası onarımı kapalı zart" usulıyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 499991 lira 45)kuruştur.Eksiltme 26.10.1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • KİNİNLİ 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı d&h daime muvaffiiKiyetle kullanılmaktadır.Orip,nezle gibi hastal ı k I a r in başlangıcında birçok fenalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • BOL KÖPÜKLÜ-NEFİS KOKULU SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüsünden Aşağıda yazılı biîirıc!Cimi işçilere ihtiyaç vardır.Sini apılmak üzere J6M0.950 günü Genel Müdürlüğümüze i antları.13644)Makine deniz tesviyeas Tesviyeci Motorcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1950
  • Muhtelif Malzeme Satışı Sümerbank Afeş Tuğlası Sanayii Müessesesinden!FILYOS Müessesemiz malzeme ambarlaıında mevcut ve muhammen bedelleri 28337 Yirmisekizbin üçyüz elli yedi TLdeğerinde çeşitli malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • S baattin Ali iBastarafı 1 incide* bir zaman sonra da mahkeme başkan:verilen kararı bil dirdi.Buna yöre af kanununun maddeleri ve bazı hafifle tici sebepler gözönünde bu Umdurularak Ali Ertekin 4 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Truman Mac Arthur DoğuÂsyarîîsı istikbali bu mülakatta belli olacak Honolulu,14 A.P.Dün burada şerefine verilen yemek ziyafeti sırasında söz alan Başkan Truman demir per de gerisindeki halkın diğer dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Malatya Belediyesindeki Inönünttn resmi meselesi Bakanlar Kurulunun kararına rağmen resmi asmakta temerrüt gösteren Belediye reisinin işine son verildi Ankara,14 Milliyet)Devlet Dairelerinde ve resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Ankara At yarışları Ankara,14 Milliyet)Ankara at yarışı 5 inci hafta koşularına bugün Şehir Hipod romunda devam edilmiş ve şu neticeler elde edilmiştir:Birinci koşu:1 Pullu,2 Doreo,3 Anış Ganyan 385 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Devlet fabrikaları Bagtarafı 1 incide)Satılacak fabrikaları ke sin bir şekilde tesbit ederek listesini Bakanlar Kuruluna verdik.Bu fabrikalar arasında mensucat,çimento fabrikaları ile Etibankın küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • İl meclisi seç mâ Bastarafı 1 incide)Prof.Gökay dün kendisiyle görüşen gazetecilere demiştir ki;Seçim yapılacak kazaları bizzat gördüm.Vatandaşlar huzur içinde haklarını kullanmak için hazırdırlar.Vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Cevabî nota »Bas tarafı 1 incide)cevabi notamız tetkik ve tasvip edilmiştir.Sızan haberlere göre,bu notamızda,evvelce verilen ce vabî notamızdaki esasları ihtiva etmekte ve Bulgar hükümetinin iddialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Korenin istikbali Bu hususta karar verilinceye kadar Sungman Rhee yalnız Cenubî Koreyi idare edecek Lake Success,14 A.Pj General Mac Arthur'ün müttehit komutanlığının Kore komisyonu ve Kore halkı meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Türkiyeye teminat vermek lâzımdır Baştarafı 1 incide rarların bugünkü vaziyetinde Türkiyenin takip ettiği siyaset Amerikanın yardımını sağla mak yolunda mümkün olduğu kadar ilerlemiştir Gazete,Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Adalar Sulh Mahkemelinden 950/143 Büyükada Aydoğdu sokak 21 numarada oturmakta iken ikametgâhları belirsiz kalan Yorgi Karapandeb,İlya Karapandeli,Pandelı Karapandeli ve Lonca sokak 20 numarada iken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • AMERİKADAN HUSUSİ SUIETTE GETİRTİLEN DÜNYANIN EN SAF VE MEŞHUR SABAH,AKŞAM dişlerinizi fırçalayınız.Az bir miktarı ağızda fevkalâde köpüriu.En SIHHt ve en EKONOMİK dis macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Balıkçılık sanayii «Bastarafı 1 incide)fin balıkçılık durumunu tetkik edeceği cihetle ilk olarak Türkiyeye geldik.Yaptığımız tetkikler sonunda anladık ki memleketin ba lıklar:kalite bakımından dün yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • R.Koraltan Çukurovada l Bas in/afi I incide t rallan orada da büyük bir me rasimle karşılanmıştır.Tarsusta seçmenleri ile görüşen Büyük Millet Meclisi Baş kanı kendilerine veciz bir hitabede bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Laş maki.ist alınacak Uzunköprü telediye Başkanlığından Dizel motörlerinden anlar,ehliyet ve liyakati görülecek bir baş makinist alınacaktır.Aylık ücreti 400 îiitdır.İsteklilerin ehliyet veya tasdikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • hil hazır h ıita Yaptırılacak Murat ı elediye aşkanlığından 1 Tekirdağ iline bağlı Muratlı kasabasının halihazır hantası yaptırılacaktır.2 işin keşif bedeli 11080 on bir bin seksen liradır 3 Geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • İstanbul Va i ve Bbleoiye taş^nlığınJan 22.10.950 pazar günü genel nüfus sayımı yapılacağından mezkûr gün bu islerle vazifeli vatandaşlardan gayrisinin sokağa çıkmaları yasak olduğu cihetle geçen sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escüdos 9.7390 Serbest piyasada dövizler Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Kore tecavüzünden sulh doğabilir Başmakaleden devam)nun mânası sudur ki Birleşmiş Milletler,elindeki bütün istihbarat şebekesinden aldığı bilgilere ve rakamlara dayanarak,otuz sekizinci çizginin aşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1950
  • Savaş birliği için yayın Ankara Radyosu bugün saat 12.15 te hususî bir program hazırladı Ankara,14 A.A.Basın Yayın ve Turizm Go ne;Müdürlüğü yarınki pazar L-ünü saat 12.15 ten itibaren Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.10.1950
  • Ankarada lig maçlarına dün başlandı Ankara 14 A.A.Ankara lig maçlarına bugün saat 13 ten itibaren 19 Mayıs stadında başlanmıştır.Birinci maç,Havâgücü ile Maltepe arasında y;pılnıış ve Havâgücü bütün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1950
  • Halter dünya şampiyonluk müsabakası Paris,14 A.A.Afp)Sıklet kaldırma ve Halter dünya şampiyonluk müsabakaları dün Chaillot sarayında başlamış,1948 olimpiyatlarında tüy sıklet üdnya şampiyonu olan Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1950
  • Dfin gece çok muvaffakiyet li bir maç çıkaran Aleko Pap'ikozma'nin,Ali Amran ile yaptığı karşılaşmadan enteresan bi» görünüş Fransızlar 3 1 kazandılar Takımımızın yegâne galibiyetini hafif sıklette Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1950
  • Bugünkü mühim karşılaşma Beşiktaşla Vefa bugün mühim bir maç ydpacak 1950 51 futbol mevsimi nin ikinci mühim karşılaşma sı,bugün,İnönü stadında Beşiktaş ile Vefa arasında yapılacaktır.Her iki taraf iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.10.1950
  • Lig m Bugün Be liin yapılan mallarda,Fenerbahçe Beykozu,1-0 G.Saray la İstanbufspoı'u 2-0 mağlûp ettiier düd İnönü stadında üçüncü i;ufta *i karşılaşmaları yapıldi Güm.n ilk maçır.ı hakem Sulhl Garan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6