Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Türkiye Yunanistan arasında Siyasî ve askeri mühim temaslar yapılacak Yunan Başbakanı Venizelos'un başkanlığında bir heyet yakında İstanbul ve Ankarayı ziyaret edecek.Dün Trakya umum valisi ve maiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Ulaştırma Bakanının istifası Ankara,11 Anka.Dün akşam geç vakit Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in istifa ettiğine dair şehrimizde söylentiler dolaşmıya başlamıştı.İstifaya sebep olaıak,Bakanın geçenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Adalet Bakanının mühim beyanatı Yeni kanun tasarıları hazırlandı T.H.A.muhabirine dün beyanatta bulunan Adalet Bakanı Halil Özyörük,hazırlanmakta olan kanun tasanla rı hakkında hülasatan şunları söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Ânkcsroya gelesi Hoffman dedi alâkası çok büyüktür Hoffman,Köprülü ve F.L.Karaosmanoğlu ile mühim görüşmelerde bulundu S Ankara,11 Milliyet)heyetlerini ziyaret etmek saat 16.15 te maiyeliyle 1 İktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • r umhurba$-unı ile Başbakan Sivasta çimento fabrikasının müdüriyet binasında fabrikanın mesaisini tetkik edivorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Trumanın,GL Mac Arthurla görüşmesine önem veriliyor Birleşmiş Milletler kuvvetleri Kuzey Korede Kızılların mukavemetine rağmen ileri hareketlerine devam ediyorlar Vaşington.11 A.P)Bu hafta sonunda Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler Hakikî Bulgarlardan Türk milletine gizli mesajlar Bir Bulgar mebusunun hakikî ve anti-komiinisl kendilerini de bu badire anlattığına göre,kiliselerde toplanıp ibadet eden Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • îienizbank i hya edilirken S lk defa Sultan Aziz devrin-de faaliyete geçen Türk vapurculuğu Abdülhamidin uzun saltanatı esnasında,bu hükümdann denizle alâkadar her şeye düşman olması yüzünden,bir türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • qzanan talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden verilmektedir teyiîdt 4îkasım akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Askerî yargı sistemi Bu hususla hazırlanan proje dün kat'î peklini aldı Ankara 11 T.H.A.Askerî kaza ile sivil kazanın birleştirilmesi için çalışmakta olan komisyon tetkiklerini bitirmiştir.Hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • İ Beden Eğitimi 1 ID a n ışma I Kuru I un un ğ kararları Ankara,11 A.A.Beden Eğitim Merkez Danışına kurulu 10.11.1950 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Tevfik İlerinin başkanlığında toplanmış,1951 bütçe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Iran Şahı evleniyor Iran Şahı,Prenses Fevziyeaen ayrıldıktan sonra 21 yaşındaki Soraya Esfandiyari ile nişanlanmıştır,tran Şahı nişanlısını henüz hiç görmemiştir ve görmek için İsrar etmektedir.Soraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1950
  • Kore'ye gitmekte olan savaş,birliğine mensup bir müfreze,Ankaradan sevk limanına aiderken Ya ba ncı gözü i le re yolun neler düşünüyor?S/S General W.G.Haan gemisindea Ankara Ajansı)İskonderundan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Uta tam* Km* S*tp Obi HÂSIMI EME VÎ Rekabeti TEFRİKA NO:82 ZiyaŞAJCn Muaviyenin zekâsı her şöhret vermişti Veliaht tâyin etmek,bidattir.Kitapta ve sünnette böyle birşey,tecviz edilmemiştir.Sonra,velia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • if 15 ekim Pertevniyal LIsesinin kuruluş ve açılış yıldönümüdür O gün okulda bir açılış ve kutlama töreni yapılacaktır.KONGRE it D.P.Tavşanfaşı ocağının yıllık kongresi 14.10.950 CU martesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • ibret Ayması elerimiz var.Köy olmakta ısrar eden şehir!İstanbul şehir midir yoksa büyük bir köy mü?Rivayet muhtelif.Bir milyona yakın nüfusu olduğu için şehir diyenler haklı gibi görünüyor.Fakat Atill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • İstanbulini imarı raporu Yüksek Mimarlar Birliği,imar işlerinin ıslahı için bir rapor hazırladı Türk Yüksek Mimarlar Birliğinin İstanbul Şubesi Başkar.Iığı,istanbul şehrinin imar işlerinin islâhı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Yeşilköy açıklarında iki motor çarpıştı Dün akşam üzeri Yeşilköy açıklarında 16 yaşlarında bir gencin ölümü ile neticelenen bir deniz kazası olmuştur.Mehmet Güneş Kaptanın idaresindeki çakıl taşı yükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Yollarda yağmur ve sellerden vukua gelen arızalar Vali ve Belediye reisi Dr.Fahrettin Kerim,yollarda yağ mur ve seller yüzünden vukua Kelen arızaların ne sekil de önlenebileceğini etüd ettir mistir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Üfürükçülük yaparken yakalandı Emniyet memurları,üfürük çülük yapan ve muska yazan bir kadını suçüstünde yaKalamışlardır.Küçükpazarda Hacıkadın mahallesinde oturan Pakize Çelik isminde bir kadının üfü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • HALKINSESİ Seçim yevmiyeleri Bir Kırklarelili okuyucu,muzun gönderdiği mektupta şöyle deniliyor:Seçimlerde sandık başında üye olarak kaldığım müddetin yevmiyelerini tesbit ederek,işim biter bitmez Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Yün ve yünlülerin fiatları artıyor Ticaret Borsasına müracaat firması yüksek ıiatla Yün fiatları dünyanın her tarafında devamlı bir şekilde yükselmeğe başlamıştır.Dünya yün piyasasını elinde tutan Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Esrarlı Muhitinde zengin olarak şüpheli Savcılık ve Emniyet Müdür-1 lüğü cinayet masası memurları şüpheli ve esrarlı bir ölüm hâdisesine el koymuşlardır Aydınlatılmasına çalışılan hâdisenin tafsilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Toprak Ofis yag ihraç etmek istiyor Topıak Mahsulleri Ofisi geçen sene mubayaa etmiş olduğu 600 ton kadar Diyarbakır yağını,fiatlarda görülen düşüklük karşısında satamamış ve bugün güç bir durumda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Azınlık okulları Validen izin almadan talebe ücretlerini arttıramıyacaklar Şehrimizdcki yabancı sz azmlık okulları talebe ücretlerine yapacakları herhangi bir zam için bundan sonra Validen izin alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Akdenizde turistik seferler tertip edilecek Fransa ve İtalyanm turzim Büroları Deniz Yollarına müracaat ederek Türk gemileri ile Turistik seferler tertip et mek istediklerinin bildirmiş lerdir.Deniz Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Tekaüt edilen memurlar Emekliye ayrılanların içinde P.T.T.Müdür Mıjavinleriyle telgraf müdürü de var P.T.T.idaresinde.Emeklilik kanunu gereğince 65 yaşını doldurmuş olan 90 memur tekatide sevkedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Üniversite Genel Sekreterliği istanbul Ünivesitesi Yönetim kurulunun bir müddet ev vel vermiş olduğu bir kararla;Üniversite Sekreteri Ferit Zühtü Örücü tekaüde sevkedilmiş ve yerine Hasan Helik Ertuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • E.T.T.İşçilerinin durumu îl hakem kurulunda görüşüldü E.T.T.İşçileri idareye yaptıkları bir müracaatta kendilerine her gün verilen yemeğin bedelen ödenmesini istemişlerdir.İdare işçilerin bu arzuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Yağcılık kongresi hazırlıkları Ankarada toplanacak olan yağcılık kongresi etrafındaki hazırlıklara devam edilmekte dir.Kongreye katılacak İstan bul delegelerini tesbit etmek maksadiyle dün Ticaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Fırıncılar Sendikası kuruluyor İstanbul fırıncıları dün Esnaf Cemiyetinde bir toplantı yaparak,bir İstanbul Fırıncılar Sendikası kurmaya karar vermişlerdir.Bu hususta hazırlanan nizamname yakında vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • KIŞ ARİFESİNDE Linyit sobas Linyit kömürlerinden hakkiyle istifade edebilme)için kullanışlı ve her keseye elverişli linyit sobalaı ihtiyacımız vardır.Soji günlerde havaların mü lâyim gitmesi bize önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Üniversite Rektörü Ankaradan döndü Üniversite bütçesini Ali* raya götüren Üniversite Re törü ile Fakülte DekaniJ dün sabah şehrimize döır.nü lerdir.Rektör bu hususta kendis le görüşen bir arkadaşımı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • Ermeni Patriği serimi Ermeni Patriği seçimi nal kında Bakanlar Kurulunca lınan karar Vilâyete tcbli edilmiştir.Vali ve Belediye Reisi j alâkalılar yakında yapılac] seçimin icra tarzı Özerini çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1950
  • KISA HABERLER •jr Bir müddettenberi hasta C lan Patrik Athenagoras tamu miyle iyileşerek patriklik vazi fesine başlamıştır.¦fc Akdenizde turistik sefei yapmakta olan İskenderun v8 puru Napoli,Cenova v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Italy anın silâhlanması lüzumlu görülüyor Roma,11 A.A.fAlp)Başbakan De Gaspcri,bu gün Temsilciler Meclisi Hristiyan Demokrat Parti grupunda verdiği demeçte şunları söy lemistir:Yeni hâdise,tepesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • ölümden kurtulan adam Balmumundan İnsanlar müzesinin mucidi Bal mumundan insan cehresi yapıp büyük bir Groshaltz,sanatı sayesinde giyotinden kurtulmuşturnın en büyük adanılariyle en meşhur kaatilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Almanyalım vaziyeti Bonn,11 A.A.Afp)Amerikan yüksek komiseri Mac Cley,Almanyadaki Sovyet şefi General Çurkov'a Başbakan Adenauer'in dört işgal kuvvetini bütün Alman yada umumî seçim yapmıya davet eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Avrupada tevkifler Ruslar,Çekoslovakya Macaristan ve Polonyada dehşet saçıyorlar Londra.11 A.A.Lps)Basın muhabirlerine göre.Çekoslovakyada yeniden tevkifler ya pılmaktadır.Birçok katolik papaz tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Ağustos ayı endeksi Ticaret ve Sanayi Odası ta rafından ağustos ayına ait geçinme endeksi neşredilmiştir.Bu endekse göre 1938 yılına nazaran yiyecek maddelerinde yüzde 430.8,teshin ve tenvir maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • v:g;y:Polatlı Topçu Okulunda dört yeni temel kut sn daha açılmıştır.Bu kurslar,Amerikan malzemesi ve son askeri teknik ilerlemelerle iştigal etmektedir.Yukarıdaki resimde bu kurslara iştirak eden suba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • EDEBÎ TEFRİKA:Aşkta en makul olanlar bizim sınıflaımızdan çıkar.Oh benim küçüğüm,seni ne kadaı sevdiğimi bilemezsin,senin lâf olsun diye cıvıl,cıvıl konuşmalarını,bu uykusuzukluktan yorgun ve hafif ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Bir yol hikâyesi Bin türlü mecazî ve manevî yolsuzluk*011"112 Yetmiyormuş gibi bir de hakikî ve maddî yolsuzluk derdi içindeyiz:Nafıa Vekâletinin 1946 danbori dokuz senelik bir yol programı varmış;bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Amerika 40 bin kişiyi yeniden silâh altına aldı Vaşington,11 A.A.Savunma Bakanlığı,aralık ayında 40 bin kişinin silâh altına çağırıJmasmı askerlik şu belerine bildirmiştir.Bu suretle kara ordusu 210 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Batılılar Rusyaya son bir şans verecek Dört devlet Dışişleri ayında Londradc Vaşington,11 A.P.Ba tılı devletler,Avusturya anlaşmazlığını Birleşmiş Milletlere tevdi etmezden evvel Rus yaya son bir şans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Konyada maskeli haydutlar Konya,11 Anka.Konya odun müteahhidi Musa Kaçmaza ait 49 numaralı kam yon odun yüklü olarak Kaşarkavaktan şehre gelirken yolda yüzlerine maske tak mış üç silâhlının taarruzuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Batı Almartyada ışıklı gazete Berlin,11 A.A.Afp)Berlindeki Sovyet kesimi halkı bundan sonra artık,idare makamları tarafından sansüre tâbi tutulmıyan batı basınının haberlerini yol üzerinde okuyabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • arid kısa haberler Almanyada Müttefik yüksek komisyo nundan dün bildirildiğine göre,üç büyük devlet askerî komisyonu gayrî mahdut mik tarda Alman ticaret gemisi in şasi için konan bütün tahditleri kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1950
  • Garip bir tehdit Vişinsky,Birleşmiş Mil letler andlaşmasını infilâk ettiririm diyor Lake Success.11 A.P.Rus delegesi Ândrei Vişinski dün,Amerika Dışişleri Bakanı Deau Acheson ve diğer altı devletin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • ı nn'-tM?1 içici meclisi;2 Petrol bölgemiz,Muti;3 Ozenleıek yapılmış;4 Kış giyeceklerimizden,Vilâyet;5 Herkese mahsus;6 Tersi)San maclenaen mamul kap iki kelime)7 Gökün yer ile birleşmiş göründüğü yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • Hie.12 Ru.29 EKİM 29 Zithic.1 9 S 0 Eylül 1369 Perşembe 1366 VAKÎT VASATİ EZANİ Gün?s 6.04 12.24 Ogle 12.01 6.21 İkindi 15 11 9.32 Akşam 17.30 12.00 Yatsı 19.09 1.30 îmsak 4.27 10.48 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • ISTANBUL İÜ.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler lj.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar;Okuyan;Afife Edoğlu.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.Şükrü Tunar 14.20 Ser best saat Konuşma veya müzik)14.30 Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • CEVAP Denizle Uğursuz Kayalıklar arasındaki mücadele devam ediyordu.Canhıraş çığlıklarla saldıran vahşi dalgalar,her defasında büyük bir azimle dimdik duran kayaların ayak ucuna perişan ve bitap seril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • jpinayet CİM «Evet,öyle.Eğer müsaade ederseniz,bu para 2 numaralı delil olarak kalsınlar.Onlara işaret koydum.Sonradan tanımak mümkün olsun diye.Gringall:«Bu pek'mühim değil.Çünkü,Doria'nm size yüz li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • SERBEST İTHAL REJİMİ Avrupahlararası iktisadi işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek mad deleri gösteren listenin dcvaımim veriyoruz.İplik bükme ve armürlü,rafiyerli veya jakarh yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 C korsanları 2 Hücum emri AR 44394)Çılgın kalpl İkinci hafta» ATLAS 40835» Tuna aj lıyor.İNCİ 84595 1 tfçün 3 âdân i kim?ELHAMRA 42236' Ku marba/kız.ÎPSK 44289)Madam R varl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1950
  • Sahibi:A.N.K A R A C A 1 Bu nüshada yazı işlerini fiile:idare eden:Vahid Ramlz Hig Dizildiği yer:N,A.ve A.N.S Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • L elzeme alım şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 1000 kilo parlatma vernİKi müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 24.10.950 salı günü saat 10 30 da Kabataş Genel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Türkiye Yunanistan Baş t etrafı 1 incide' Dost Yunanistan Başbakanının memleketimizi ziyareti her tarafta büyük alâka uyan dırmıştır.Dışişleri Bakanlığımız Genelkurmay Başkanlığı il emüştereken,Yunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Bolvadin belediye Başkanlığından 1 2134.03 lira bedeli keşifli kanalizasyon üzerinin betonarme örülmesi işi 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur.2 25.10.950 tarihine müsadif çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Kadıköy As.Şubesi Bşk.dan:1485 sayılı kanun gereğince verilmekte olan tütün ikramiye,si yoklamalarına başlanmıştır.Şubede kayıtlı Malûl Subay,Er ve Şehit Yetimlerinin her gün öğleden sonra 15 Kasım 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Yapı Ekslitme İlanı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 istanbul Adlî Tıp işleri binası onarımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 49999 lira lı5 kuruştur.Eksiltme 26.10.195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Mehmetçik Kore yolunda iBastorafı 1 incide)rek merakı şu:Radyo dinlemek.Ankara radyosunu bulmak bazan kaabil oluyor.O zaman herkesin yüzü gülüyor ve askerler daha neşeli ve ha yatlarından daha memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Genel kurmay Başkanı şehrimizde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamirai Sadık Altıncan bu sabah Gelibolu muhribi ile şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Denizbank ihya edilirken Başmakaleden devam)gemicilerimi Tarsus'un hâtıra sına hürmeten Atlantik sularına birer çelenk atmaları gibi hazin bir vazife düşerdi.Geminin Açor adalarında ancak yirmi saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Adalet Bakanı Baştarafı 1 incide)hazırladığımız tasaryı Büyük Millet Meclisine sunacağız.Bundan başka yargıçlarımızın meslekî ve hukukî statülerinin belirtilmesi işi üzerinde duruyoruz.Usul kanunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Göçmenlerle görüşmeler I Bas tarafı 1 mcidr)kaçıp İstanbula geldi,Gospodin Antonof'un yanında Bulgaristan'ın,bizirn hududumuza yakın olan,küçük Tırnavu kasabasından kara sakallı bir papaz da bulunuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Ankaraya ge en Hoffman dedi kü Amerikanın Türkiyeye alâkası çok büyüktür Bast aralı incide)rimize gelmiştir.Mr.Paul Hoffman Etimesgut askeri hava alanında Türk ve Amerikan erkânı tarafından karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Truma ve Mac Arihur l H'u.tarafı I incide)leşik Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü bugün verdiği bir beyanatta.Kore harbinin daha bitmesi için çok zamana mütevakkıf olduğunu ve daha ileride birçok sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • İSTAN DEFTERDARLIĞINDAN Mükellefin adı ve Kazanç F.Zam M.Zam Buhran K.Zam.Ceza Yekûn İhbarname Nev'i S.No.Senesi Hs.No:Soyadı Mükellefin işi Mükellefin adresi Lira K.Lira K.Lira K Lira K.Lira K.Lira K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • İSTANBUL BEŞİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 950/1206 Hacizli ve 1000 lira değerli,hurda halinde işleme* bir adel 5786 sayılı bej renkli 1946 modeli otomobilin mahcuz bulunduğu Taksimde su deposu arkasında 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ HUKUK YARGIÇLIĞINDAN 950/443 Devlet Denizyollarına ait limanımıza gelen 7.4.950 günlü Trabzon vapurunun yapılan aranmasında 3 üncü mevkii kadınlara mahsus çöp kutusu içinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • ELAZIĞ LİSESİNDEN YETİŞENLER CEMİYETİNİN YILLIK TOPLANTISI Cemiyetimizin 15 Ekim Pazar günü saat 15 de Yurt şube b)nasında fevkalâde toplantısı yapılacaktır.Gündem:idare heyeti raporunun okunması,mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • BEYOĞLU 3 üncü SULH HUKUK YARGIÇLIĞINDAN 49/321 Davalı:Rozina Falzon Taksim inönü mahallesi Dolapdere cad.No.109 da iken halen ikametgâhı meçhul,Şuyuun izalesi zımnında davacı Jozef Falzon vekili avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • bi rit Satın Alınacaktır Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direkiörl ğ nden 300 Tonu Adananın incirlik istasyonunda 200 Tonu Siirt Vilâyetinin Batman istasyonunda teslim edilmek üzere cem'an 500 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • Devlet orman işletmesi Adapazarı müdürlüğünden 1 işletmemizin Karadere bölgesinin Çakallık istif yerinde mevcut 728 adede denk 95,995 meT.rcküp kayın kürek kerestesi açık arttırma ile satı şa çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1950
  • uvazım aim ho ısyo,undan 1 lyidere «Rize» Keres',e F; rikasından Istanbul ve Sar suna getirilecek azalır 7000 M3 kerestenin nakli işi pazarlıkla eksiltmeye çıkartmıştır.2 Pazarlık 8.11.950 çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.10.1950
  • Fransız Boksörleri bugün geliyor Dür.gelmesi beklenen Fransız boksörleri,Roma'da uçaklannın bir arıza geçirmesi dolayısiyle,başka bir İngiliz uçağına binmek mecburiyetinde kaldıklarından,dün gelememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • Istanbul Belediyesi SFITIR TİYATROLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20 30 da I DRAM KISMI DON JÜAN Yazan:Moliere TuiKçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMFDI KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • loom,bu EKonomivî tehiri edeü i û(HCûk Û Mâ *T?İ&0&€ 'd ir.SATIŞ YEKİ SJ.M.Limited Ortaklığı Beyoğlu Tünel,Galip Dede cad.No.36 Telefon:42477 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • BOLtKÖRÜKLÜ NEFİS KOKULU «SABUNLAR1100 ofe 100 sÂ^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • Gümüşhane Daimî Komisyonundan 20.000 lira 66 ki'iuş keşif bedelli Şiran iki su yolunun 0/000/32 30o kilomeirfclerl arasmdakL tesviye ve sınayi imalât inşaatın ihalesi 20.10.950 cuma günü saat 15 de da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • Çocukların huysuzluklarının ve Hırçınlıklarının başlıca sebeplerinden biri Apış aralarının terden pişmesinden İleri gelir PERTEV Çocuk Podrası "bu mahzurlan önler İ JP1ITBV DÜ%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • KİNİNLİ 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır.Grip,nezle gibi hastal ı k ların başlangıcında birçok fenalıkların ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • Dün geceki güreş müsabakalarından intibalar rw «İMİ—Evvelki' fpna 5£ kllaüta:Hemrf Winner Ilfc gjitfisjrn Ali YücsS» rakibini yennxiy*.çalışıyor Evvelki gece 73 kiloda Neteshayn Heini iie gaıeşen Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • ingiltere lig maçlarında takımların son durumu Son hafta yanlan maçta Charlton l thletich'i 3-1 yenen Arsenal lig liderliğine yü ise di.Newcastle United,Aston Vjlla'ya 3-ü yenildiğinden,bu haftaki kla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Kra.ısız Fi.OdO-080 100 Lİr«t 044.126 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 isveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Pivasuda DÖVİZLER Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • Selimiye askerlik dairesi kanlığından 929 doğumlulardan arta kalanlarla 930 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi erat daireye bağlı Askerlik şubesince silâh altına çağrılacaklardır.Toplanma günü 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.10.1950
  • SEKERCİ Ali Muhiddin Hacı Bı k r KADIKÖY ŞUBESİ Tevsi ve salon ilâve edilmiştir.Gayet lüks surette tefriş dilen salonların tezyinatı için KADIKÖY ŞUBEMİN Bir kafta kadar kapalı bulunacağını muhterem n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor