Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Denizcilik işleri için bir kanun hazırlanacaktır Yusuf Ziya Önişin yeni kurulacak teşkilâtın başına getirilmesi ancak yeni kanunun neşrinden sonra bahis mevzuu olabilir Yusuf Ziya örn's İş Bankası ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • DEVRİLMİŞTİR!Sayın Inönünün son nutku münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı,İl Genel Meclisleri seçimi dolayisiyle.Ankara radyosunda beklenen konuşmasını yaptı.Sayın inönü 3 eylül Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Rusya,Amerikaya bir nota verdi v y Truman ile Birleşmiş Mil Arthur yakında 1 »iı-Londra,10 A.P.^Mos" kova radyosunun bugün yayınladığına göre,Moskova Vaşingtona bir nota göndererek,iki Amerikan uçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • bugün Ankaraya geliyor Bayar ve Menderesi ziyaret edecek olan Hoffman incelemeler yacapak Paul Hoffman Ankara,10 A.A.Amerika Başkanının hususî ricası üzerine İktisadî İşbirliği İdaresinin müşaviri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Müsabakamızda kazanan talihli okuyucularımızın hediyeleri hergün 9 19 arasında idarehanemizden verilmektedir tevziat 4 kasım akşamına kadar devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Dün akşam yaptığı güreşi 2 58 dakikada tuşla kazanan Nasııh Akar,rakibini tuşa getirdikten sonra.Dün gece serbest milli güreş karşılaşmasını 7 0 kazandık Dün akşam tuşla galip gelen Tevfik Yüce,rakibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Türk Bulgar sınırında Emniyet tedbirleri kuvvetlendirilecek Ankara,10 Milliyet)galr hududu henüz açılma ı za sokulmak istenen çingene-Hükûmetimiz tarafından I mıştır.Dışişleri Bakanlığı,I ler geri.alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • IIMı lCSâVCILIÖİ sıra mm I j&L Güzellik Kraliçesi seçiminde 5 inciliği kazanan Güngör Fırtına evlenmek üzere annesini terketmiş!Dün mahkemeye celbedilen Fırtına,annesinin bütün isnatlarını reddederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • içişleri Bakanının dünkü beyanatı İstanbulini emniyet ve asayişi normaldir İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu vefat eden yeğeninin cenazesinde bulunmak üzere dün şehrimize gelmiştir.Bakan,öğleden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • Nuri Yamut Ankaraya dün döndü Ankara,10 A.A.Dün sabah askerî bir uçakla İzmire giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut,ayni gün gece geç vakit şehrimize dönmüştür.İzmir,10 A.A.Dün sabah Gelibol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.10.1950
  • elediye ve muhtar seçimlerinin resmî neticelerini Hükümet,dün bildirdi Sivas,10 A.A.Başbakan Menderes,bugün saat 14 te Sivasta Tan sinemasında toplanmış bulunan büyük bir halk kütlesine hitaben bir ıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • 176 kişilik bir seyyah grupu dün geldi Stella Palais vapuru ile 176 kişilik bir turist gl'UpU şehrimize gelmiştir.Seyyahlar,dün İstanbulun muhtelif yerlerini ziyaret etmiş ve müzeleri gezmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Talebe Birlimi lisan kursla' acıvor İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin bu ders yılı aça cağı lisan kursları alâka oplamıştır.Birçok hocalar ücretsiz olarak ders vermek icin müracaatta bulunmuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Hususî otobüsleri ıslah etmek lâzım v^r/Vsj Bu otobüsler bütün murakabe ve cezaî müeyyidelere ragmen başı boş bir haleledir s/ıstanbulda Belediye yasağı üç yün müdür,beş gün müdür oıasını bilmiyorum.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • KISA' HABERLER if Fatihte Viran Medresede oturan Bahri Şengüner ismim de bir şahıs,medresenin damını tamir ederken ayağı kayarak düşmüştür,Bahri kaldırıl,dığı Cerrahpaşa hastahanesinde ölmüştür.Savcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Sokak gürültüleri Gürültü ile mücadele edilecek,ediliyor.Fakat gürültü artıyor,sokaklar gecenin her saatinde hiç susmayan derin bir uğultu içinde kalıyor.Sarhoş nâra atarken evlerin camları sallanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • TEFRİKA NO:81 iJaVaawia* Maat NMitatoe Mü Mm HASIMI EMEVI Rekabeti I I I II Ziya ŞAKİB Muaviye büyük bir endişe içinde idi Yâ Ay^e!Emin ol ki,beri de seninle beraberim.Eğer onlardan binnın oir tek kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • if D.P.Tavşantaşı ocağın:yıllık kongresi 14.10.950 martesi günü saat 20.30 d Koska Aydede bahçesinde to lanacaktır if D.P.Bülbül Bostan ocağı kongresi 15 ekim pazar gü nü saat 14 te Serdar Öme caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Şehir yollarının tamiri meselesi görüşüldü Vali ve Belediye Başkan;Prof.Gökay dün yollar bölg müdürü Tarık Sabur ile İsta:bul dışında ana yolların kenaı lariyle yol kavşaklarının yapılması meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Bir nar tanesi bir çocuğu öldürdü Aksarayda.Yenikapı Boya cı sokağında oturan Ahmet'i' üç yaşındaki oğlu,bir nar ta nesinin genzine kaçması neti cesi ölmüştür.Savcılık hâd:şeye el koymuş,adalet dokto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Dr.Esat Duruso'yun teşekkürü Emekliye ayrılmış bulunur Cerrahpaşa Haslahanesi Bac hekim:Dr.Esat Durusoy,3' yıllık hizmeti zarfında basından gördüğü teşvik ve ikaz ara teşekkür etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Tophanede alacak vüsürden bir adam bıcakland' Tophanedeki kahvelerde:birinde kanlı bir hâdise otmuş ve küçük bir alacak me selesi yüzünden kavgaya u şan iki arkadaştan Abbas,b çağını çekerek Hızır-ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Kauçuk f atları Bir müddet önce yükselen fiatlar dün yeniden düşmeye başladı Bir müddet evvel büyük mikyasta yükselen kauçuk fi atları son günlerde yeniden düşmüştür.Bundan evvelki fiat yûkst:meşindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Tahsil çağında bulunanlar,ellerindeki vesaikle derec tâyini yaptırdıktan sonra okullara alınacaklar Millî Eğilim Müdürlüğü Bulgaristandan gelen göçmen ailelerinin çocuklarını şehrimi/deki okullara yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • HALKINSESİ Yırtık Bayraklar Vapurlarımızın,motörlerimizin taşıdıkları Türk bayrağı zaman zaman yüz kızartıcı bir manzara arzeder.Bu bayraklardan bir kısmı,nın rengi solmuş,bir kısmı,nın da uçları lime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Şehir Meclisi Dünkü toplantıda tiyatro talimatnamesinin değiştirilmesi görüşüldü İstanbul Şehir Meclisi,üçüncü oturumunu dün saat 15 de Alâettın Nasuhioğlunun başkanlığında yapmıştır.Dünkü oturumda üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Beynelmilel Bankacılar top lantısına iştirak eden delegemiz geldi Stokholmde toplanan Beynelmilel Bankacılar toplantısına iştirak etrniş olan İş Ban kası Dış İşler Müdürür Muavini dün Ankara vapuru ıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Arif Oruç'u dün toprağa verdik Vefatını teessürle bildirdiğimiz arkadaşımız Arif Qruç'un cenazesi dün öğleden evvel Şişli hastahanesinden alın mış ve cenaze namazı Beyazıt camiinde kılındıktan sonra t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Talebe Bursları kaldırılıyor Yüksek okullarda tahsil gö ren talebeye verilen ourslarının bu ders yılı kesileceği ve eski sisteme dönüleceği söylentileri tahakkuk etmiştir.Alâkalılar,bu hususta henüz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Polise bıçak çeken sarhoş tevkif edildi Muhtelif meyhanelerde içip iyice sarhoş olan İbrahim isminde birisi Karagümıükle önüne gelene sarkıntılık yapıp taarruz etmiye başlamıştır.Caddeden geçmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Kuru ve ham deri talebi arttı Stokholm'den bir firma Ticaret Borsası Müdürlüğüne müracaat ederek 300 bin yaş ve kuru ham deri almak istediğini bildirmiştir.Durum borsa taralından alâkadar tüccara bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Hindistan ve Amerika ceviz almak istiyor.Son günlerde Ticaret Borsasında ceviz satışları büyük bir canlılık göstermektedir.Bu canlılığa muhtelif memleketlerin ceviz ithal talebinde bulunmaları sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Amerikalı gazeteci Edirneden döndü Bir kaç gün evvel memleketimi/e gelen Amerikalı gazeteci Mr.Steele,Edirne hudut bölgesine giderek Bulgaı istandan gelen göçmenler ve bunların iskânı hususunda alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • P.T.T.İdaresinin çıkardığı yeni pullaı P.T.T.idaresi.22 ekim 95' tarihinde yapılacak gen«»l nü fus sayımı münasebetiyle bir seri hatıra pulu bastırmışı' Bu pullar mavi renkte 20 1_rıışluk 125.000 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • "Ankara• vapuru dün geld' Devlet Denizyollarının An kara yolcu gemisi dün saa 14 te 345 yolcu,144 ton yü!ve 12 otomobille B Akdeniz seferinden limanımıza dör müştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.10.1950
  • Kasım Gülek dün gece radyoda konuşma yaptı «C.H.P.Genel Sekreteri Kasını Gülek pazar günü yapıla,eak İl Genel Meclisi seçimleri münasebetiyle dün akşam tstanbul radyosunda partisi adır.a bîr konuşma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Çekoslovak hükümeti yeniden oskere almıya başladığı gençlerin kaiaflarını resimde görüldüğü gibi Rus usulü kabak gibi tras ettirmektedir.Fctoğrafta askere alınanlar traştan sonra ilk yemeklerini yerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Orman Grenci Müd.nün kuruluş talimatnamesi değiştirildi Ankara,10 Milliyet)Orman Genel Müdürlüğünün kuruluş talimatnamesi tamamen değiştirilmiştir.Yeni talimatname tasvip edilmek üzere Bakanlar Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Karamürsel Beyin tarihî kıymeti limitten bildirilen bir haberde Türk Amirali/gösterilen Karamürsel Beyin Karamürselâekî harap mezarının ailıbin lira sarfiyle tamir edildiğinden bahsediliyor.Bu deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Ankaraya gelecek Suriyeli zabitler Ankara,10 AA.Suriye hükümetinin teşebbüsü ile Suriye ordusuna mensup sekiz subay ve sekiz gedikli askerî okullarımızda tatbikat görmek üzere 12 Ekim perşembe günü şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Bir kömür sıkıntısı banimevzuu değil Ankara,10 Milliyet)Ereğli Kömür işletmelerinde!alınan haberlere göre bu yi kömür sıkıntısı çekilmiyecel tir.Zira plânlı bir çalışın" sonunda fazla miktarda istihsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Tibet'te son durum Londra,10 A.A.Daöj Mail gazetesinin Hindistand:Kaliduong şehrindeki muh;birinin,Lhassa'dan gelen hiberlere istinaden bildirdiğine göre,komünist kuvvetle Tibetin içine girmişlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Romatizma için çare Hekimlerimiz hastalığın tedavisini yapmaya başladılar Ankara,10 T.H.A.Amerikada yapılan bir tecrübe,memleketimizdeki hastahanelerin bazılarında da yapıl mış ve romatizmanın kafi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Yunan Bulgar sınır hâdisesi büyüyor Meriç üzerindeki Alfa adası yüzünden hasıl olan vaziyetin iki taraf arasında mevcut gerginliği arttıracağı endişesi baş gösterdi Atina,10 A.A.Reuter)Yunan hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • İran Şahı evleniyor Şalı'ın bir Iran kainle reisinin yarı Avrupalı kızını alacakmışı_Tahran,10 A.P.Dünkü Tahran gazetelerinde çı kar.haberlere göre,İran Şahı bir İran kabile reisinin yarı Avı upalı kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Fakat nasıl oluyor da,diye bu işten niçin haberi olmadığını soracaktı,fakat Muradın bitkinliğe benziyen ıstırabı karşısında herhangi bir müdahalenin yersizliğini anlıyacak kadar his adamıydı.Zaten esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Bir yolcu uçağımız Vanda mecburî iniş yaptı Ankara,10 Milliyet)7 Ekimde Ankaradan hareket eden 49 numaralı yolcu uçağı havanın kapalı oluşu yüzünden Erzuruma inmemiş ve Elâzığa gitmiştir.Dün yine uçuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Mısır Kralı Monte Karlodan ayrıldı Montekarlo,10 A.A.Kral Faruk ve maiyeti Monaco'da 12 gün kaldıktan sonra dün akşam Fakhel Bihar)yatma binmişlerdir.Yat derhal doğu istikametine hareket etmiştir.Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • B.Milletler komitesinde Sarper'in yeni beyanatı Lake Success 10 A.P.Birleşmiş Milletler Siyasî Komitesinde öğleden sonraki I celsesinde ilk sözü alan Türkiye delegesi Selim Sarper,harbin bir dış siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Harici kısa haberler YUNANİSTANDA Yunanistan Başbakan Yardımcısı George Papandreou nun başkanlığında bir heyet Frankfurta gelmiştir.Heyet Federal Cumhuriyet hükümeti temsilcileriyle bir Alman Yunan ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.10.1950
  • Fen âleminde yeni terakkiler Artık havari Füzede insanın yasaması meselesi halledildiği takdirde hava adalarının in ası da tahakkuk edecektir-Bu füzeler,adanın inşa malzemelerini parçalar halinde,hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • Hıc.11 Ru.28 EKİM 28 i Zilhic.19 5 0 Eylül 1369 Çarşamba 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.04 12.24 Öğle 12.01 6.21 1 İkindi 15 11 9.32 i Akşam 17.30 12.00 Yatsı 19.09 1.30 İmsak 4.27 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karı şık hafif müzik Pl 13.4;Şarkılar:Okuyan:Can Aksi' Çalanlar:Sadi Işılay izzetti ökte,Yorgo Bacanos 14.2ı Serbest saat Koı.uşma vey:müzik)14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • Büt'"m jiîphelcri İanazzi Santos'un üzerinde toplamayı istiyordunuz.Niçin mi?Sebebini hâlâ kendi kendime soruyorum.Varette'i öldüren Sun tos mudur,dersiniz?Callaghan:«Bu hususta bir şey bilmiyorum.Hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • ı d un emriJ BEYOĞLU ALKAZAR 42562 korsanları 2 Ifiicuı AH 44394)Çılgın kalple ikinci hafta)ATLAS 40835 Tuna al lıyortNCl 84595' 1 Üçüne adanı kim?ELHAMRA 42236» Ku marbâz kız.İPEK 44289/Madam Bo var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • 1 Bir maden;2 Yaâânm bir yarısı,Bağırsaklar,İşte yerine kullandığımız bir kelime;3 Umumî otomobil;4 Yemekler eski usul frijderdfe:5 Zevk alma;6 Tet-si)Makamlar;7 Teısi)Aslının sevgilisi;3 Bir uzuv,Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • SERBEST İTHÂL REJİMİ Avrupalılararası iktisadî işbirliğine dahil memleketlerden serbestçe ithal edilecek mad deleri gösteren listenin devamını veriyoruz.Külçe,kutan profiller her gekilde)çubuklar,tell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.10.1950
  • Koreye Gidenler j Suphi BÜLBÜL I—T 14 Ağustos pazartesi sabahı Basmahane Garı mahşerî bir kalabalığı sinesinde toplamış,ti.Çünkü bugün 1500 Türk ev,lâdı Koreye gitmek üzere An* karadaki asıl birliğe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Fransız Profesyonel Boks Maçları Teri p Komitesinden 14 Ekim 1950 tarihinde Spor Sarayında yapılacak İlk maçın biletleri;bugün saat 10 da İtiharen;Ankara Caddesinde Türkiye e^zahanesir.de,Galata ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Fen âleminde Bc3ta1c.I1 S üncüde lurken gölgede kalanlara but.keseceklerdir;teneffüs t decek hava bulunmayacaktır.Ada sakinleri üzorlern' dünyayı göreceklerdir.Din durmadan döner gorünecektı Halbuki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • BİR LİRALIK BİLET İLE Parise 2 kişilik gidip gelme ve ÎO günlük İkamet OTOMOBİL Bu* Dolabı RADYO BİSİKLET HAVAGAZI FIRINI ÇAMAŞIR MAKİVMİ FÂKİh q/YETİ M 0İIİŞ MAPÎfİdi FOroOWAP MAKİNESİ vi fazla I K R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Tsşkızak Teısaıesi Genel Müdürlü ünden Aşağıda yazılı bilinci sınıf işçilere ihtiyaç vardır.Sınavları npılmak iuere 16.10.950 günü üenel Müdürlüğümüze murabutları.13644" Makine deniz tesviyede 1.Sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Truman Mac Arthur konferansı Vaştngton.10 A.P.Amerika Trumcnla general Mac Arthur'ün önümüzdeki hafta sarfında Pasiıikte bir mahalde bulunacakları bugün öğrenilmiştir.Trumanla Birleşmiş Milletler kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Rusya Âınerikaya nota verili Bas Vtı.aM I ıncja* Protestoda belirtildiğine ö re,hava alanında hasar olmuştur.Can kaybından bahsedilmemiştir.Sovyet Rusya,bu nota ile «kafi bir protesto» yapmış ve bu hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Türk-Bulgar sınırında 'Bastarafl 1 incide' açılmıy&cağını Bulgar ma kamlarına kati olarak bil dirmiştir.Huduttaki emniyet tedbirleri kuvvetlendirilmiş tir.Diğer taraftan hUkftmel göç menler işi le cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Barlas Tevf ikilerinin Ankara 10 Milliyet)C.I1.P.seçim propagandacılarından Cemil Sait Barlas hu akşam radyoda yaptığı bir konuşmada Millî Eğitim Da kanının tahrif edilmiş sözleri üzerine bir takım ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • İçişleri Bakanı Baştarafı 1 incide)Belediye Özel İdareler ve Köy Kanunlarım yeni bir şekilde hasırlıyoruz.Özel İdarelerimizin öteden beri islâhı için teşebbüslere girişilmiş fakat müsbet hiç bir iş gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Dayar ve Ankaraya Ankara,10 A.A.Cumhurbaşkanı ve Başbakan beraberlerinde Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,İşletmeler Bakanı Profesör Muhlis Ete Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik,Toprak ve İskân Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Dünkü güreş karşılaşması Baştarofı 1 incide)Yücel,bütün müsabaka bo yunca devam eden hâkimiyetine rağmen,Weber'i tuşa getiremediğinden ittifakla galip ilân edildi.57 kilo:Nasuh Akar Manfred Spatz Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • n nutku IB'if.tırafı I incide J bir inkılâbın önderliğini etmiş ve inkılâbı başarmıştır.14 Mayıs seçimleri,bu büyük inkılâbın yalnız bir safhasmı teşkil eder.Demokrat Parti iktidarı,dört ay içinde,alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • offan,n bugü geliyor iBûStarafı 1 incide Mr.Hoffman bu ziyaretini:sebebi olarak «Silâhlanın programlarından doğmak!olan iktisadî durum hakkında Avrupa liderleri ve Avrupadaki temsilcilerle müzakere» e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • dinger Pırtın «Bastarafı 1 incide mistir.Bu hususta okuyucularına tafsilât veren bazı ak şam gazeteleri ise Güngör'ür.Germi Çapa,Cezmi ve Ergün adında üç genç tarafından k.girildiğini bildirmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • iller Bankasından:Bankamı/ticaret servisinde bir müddet çalışmış olan ve soc samanlarda İstanbul'da bulunduğu anlaşılan İmi.ail Cihat Ö*soyı bankamızdaki görevinden ayrılmış ve halen bankcmntiu hiç r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • Denizcilik işleri Boot aralı 1 incide» ha diğer çalışma sahaları dahil ulmak üzere umumiyetle Türk denizciliğini alâkada* eden mevzuları rasyonel şekilde çalışacak yeni bir sis-•tem içinde toplamak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.10.1950
  • ARABA DEVRİLMİŞTİR Başmakaleden devam Binaenaleyh devrilen,yarı govdesi uçuruma sarkan arabanın perişan manzarası karşısında o arabayı kullanmış veya o ara bada saltanat sürmüş olanların zaman zaman t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.10.1950
  • Hsusı surette getirtilen 1 Dünyanın en saf en meşhur Nane esansı ile hazırlanmış Ağızda fevkalâde köpürür hoş rayihah bir serinlik J||İI bırakır,esi ekonomik ve en sıhhî diş macunudur, t£55 vs:5™2^*:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • suammmmmm Dr.Ha* z Cemal LCKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 »ıiHTfri« »ama»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Tlirkiyö Cumhuriyet feleriuz Bankasından' Suriye Maliye Bakanlığının 5 Ağustos 1950 tarih ve 1446 sayılı kararı mucibince;1 Nisan 1947 tarihinden evvel çıkarılmış bulunan 1,5,10 ve 25 Suriye liralık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Selimiye a.kerlik dairesi Başkanlığından 929 doğumlulardan arta kalanlarla 930 doğumlu ve bu doğunılularla işleme tabi erat daireye bağlı Askerlik şubesince silâh altııta çağrılacaklardır.Toplanma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Almanlar Beynelmî!ey müsabakalara katılıyor Roma,10 T.H.A.Beynelmilel Atletizm Federasyonuna yeni kabul edilen Alman Federasyonuna mensup atletler derhal Milletlerarası müsabakalara iştirak etmeğe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • tısa gKKLU 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 1(M)Fransız Pr.OdO-080 100 ıJret 044.128 100 İsviçre fer.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç Kronu 44.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Pivasod* DÖVİZLER Dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • ehrimize geliyor beş Fransız ve bir İspanyol boksöründen teşkil edilen ki f I ye.müsabakalarda hakemlik etmek üzere Georges Gar antier de ayın 18 inde şehrimize geliyor G^urae* Carpantier,2 Temmuz 192
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Dünya Güreş şampiyonluğu revanşı İstanbulda yapılacak Ankara,10 Ankara Ajansı)Dünya güreş şampıyo:luğu revanşının 2-3 Aralık t;rihlerinde Istanbulda yapıl,ması tekarrür etmiş bulun maktadır.Spor ve Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Eskişehir Beieüya Bcskenliqinr'an 1 Belediye ihtiyacı iğin bir adet hasta nakliye otomob;i satın alınacaktır.2 Otomobil hazır karöserli veya karoser yapılabilecek sası ıalinde teklif yapılabilir.3 Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Kocaeli Valiliğinden 1 izmit Memleket Hastahanesi ikmal inş.aiijft ile Fosoptik Drenaj hendeği W,C.lomiz,kirli su sıcak su boruları î*şi işleri 82779 lira 93 kuruşluk keşfi mucibince kapalı za:i iuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A_N.K Gazetecilik Kollehtif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • ZAYİ Askerlik durumum yazılı bulunan nül'us cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.341 Cemalettin Yıgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Ya$ mürekkeple kuru yazar I Hırker^l y-ene Parker in imâl ettiği:Yapılan anketler Parker 1151»in dünyada en çok istek celbeden dolma kalem okluğunu göstermiştir.Onun ince zerafeti ve parlak güzelliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • ŞEK ERCİ y,Ali Muhiddin Hacı Bekir KADIKÖY ŞUBESİ 'Tevsi ve salon ilâve edilmiştir.Gayet lüks surette tefriş 8 edilen salonların tezyinatı için 8 KADIKÖY ŞUBEMİN Bir katta kadar kapalı bulunacağını mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • İstanbul Teknik ÜRİvefsitesi iaki e Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz motorlar Kürsüsü için bir motorcu ustası imtihanla alınacaktır,isteklilerin 17.10.950 akşamına kadar ellerin,de mevcut vesikalarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.10.1950
  • Hayrat onanını ilanı Kocaeli Vakıflar M dürlücünc'en 1 Eksiltmeye konulan iş:Gebzede Çoban Mustafapaşa camii onarımı.2 Keşif bedeli 10410)lira 84)kuruştur.3 Eksiltme 18/10/950 çarşamba günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor