Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1950
  • r 3 EKİM 1950 Sah Başyazarı:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf MİLLİYET İstanbul YIL:1 SAYI:151 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruş mıtu M ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1950
  • SAYSTAı t MİM mNfab 3IKP Wt$ KÂŞİMİ-EIHIVİ Rekabeti TEFRİKA No:73 Ziya ŞAKIR 3 EKİM 1950 Hazret!Hasan kan kusarak öldü Acele etme,Zeyneb.Elde,henüz kat'î bir delil yok.Sabredelim.Biraz bekliyelim.O ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Birleşmiş Milletler pulu Flushing Nevyork)2 A.P.Genel Sekreter Trygve Lie'nin plânı kabul edildiği surette,Birleşmiş Milletler teşkilâtı,hususî bir pul bastıracaktır.Bu usul sayesinde teşkilâtın sened
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Russel Dorr Ankaıaya döndü Ankara,2 A.A.Bir müddettenberi Pariste bulunan Amerikan iktisadî işbirliği idaresi Türkiye icra komitesi başkanı Mr.Russel Dorr memleketimize dönmüş ve bugün saat 13.10 da u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • «Yüksek Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü» 1 kasımda açılacak Tekrar açılması uygun görülen Çapadaki öğretmen yetiştirme müessesesinin ismi «Yükook.Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü» olarak kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Mekteplerde l!f»0 1951 ders yılına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Sabah mektep saatlerinde bütün caddeler temiz giyinmiş öğrencilerle dolmuştur.Resimde Türbe tramvay durağını dolduran kız lisesi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Göçmenlere yardım sandığı kongresi Evvelki gün Eminönü Hal kevinde yapılmış olan göçmenlere yardım sandığı kon gresi için salonun saat 19 a kadar kiralanması ve seçime ancak saat 18.55 te başlanabil m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Hindi Çinideki harekât Saygon,2 A.A.Bugün Fransız genel karargâhından bildirildiğine göre havadan indirilen piyade kuvvetleri,36 saat süren âni bir taarruz neticesinde komünist âsilerin askerî merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Acheson'un değişeceği söyleniyor Vaşington,2 A.A.Ar merikan radyo tefsircisi Drew Pearson'un Vaşingtonda dola şan rivayetlere atfen bildirdi,ğine göre,ocak aymda Ache son'un yerine bir başka Dışr işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Bir usul meselesi Küçük bir mektep kitabının etrafında büyücek bir kıyamet Koptu:başmakalelere bile tetkik ve tenkid mevzuu olan bu tarih kitabının şu iki eksiğinden bahsediliyor:1 Birinci ve üçüncü R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Kızıl Çin ve Kore Kızıl Çinin,komşularının vaziyetine yabancı kalamıyacajh sözü Anıe likada heyecan yarattı Vaşington,2 A.A.Komünist Çinin komşularının hücuma uğramasına yabancı kalamıyacuğına dair Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • 1951 yılının 12 çekilişinden birincisi Ocak ayının ilk h af tasında 25 fa'ihliye Hesaplarındaki para kadar para ikramiyesi 1 Kura numarasına en çek 2500 lira)Bu hafta sonuna kadar hesabınızı artlırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Çıknu kısımların hülâsası Mıırad Kervancı,çocukluk arkadaşı ve müstakbel nişanlısı Hiirrem'in doğum yıldönümü münasebetiyle tertiiü edilen toplantıya davet edilmemişti.Buna ragmen,o,davetlilerden önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Fennin hala ı'ıl» ı halledemediği mesele ı II II »ı I Çocuğunuz oğlan mı olsun yoksa kız mı olsun?Bu mesele,bugün bütün evlileri alâkalandırmaktadır.Doğacak çocuğun cinsiyetini Önceden kestirmek mümkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Kore ve Ruslar Amerikanın Moskova Elçisi Molotofun artık itibardan düştüğünü söyledi Vaşington,2 A.A.Amerikan radyo tefsir.cisi Drew Pearsın'a göre,Birleşik Amerikanın Moskova büyük eiçisı amiral Kirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1950
  • Alman kızıllarının teşebbüsü geri kaldı 1400 kişi tevkif edildi.30 polis memuru yaralandı ve pazar günü Alman kızılları için kat'î bir hezimet günü oldu DusscJdorf,2 AP)Dün,Rusyanın Alman şehirlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • H.c.3 Ruj 20 EKİM 20 Silhic.19 50 A^unt 1369 Sal.1366 VAl [ÎT VASATI EZANI Güne ;6.50 11.49 Ö£le 13.05 6.04 İkindi 16.27 9.26 Ak-şan ı 19.00 12.00 Yatsı 20.30 1.31 İmsak 5.13 10.12 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı idlerini fiilen idere eden;Vahid Kaniiz İliç Dizildiği yer:N.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi "îatbaası Basıldığı ^er:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Operalardan melodiler Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Semahal Ergökmen,Çalanlar;Hakkı Derman,Şerif İçli,Şükrü Tu nar 14.20 Serbest saat Konuşma veya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • Bahtsız Adam Memisip Hüseyin bahtsız bir insandı.Şaha pek küçük yaştayken babası ölmüş,adamın henüz «kırkıp çıkmadan anası bir başkâsiyle evlenmi&tf En körpe,sevilmece en muhtaç olduğu çağda üvey baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • «Kırk lira kazanmaya muvaffak oldum ve tam zamanıdır,diye kumarhaneyi işleten Salkey adındaki haydutla konuşmak istedim.Başlangıçta çok nazik davrandı,doğ rusu.Amma,kendine sualler sormaya başlayınca,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • FAY LGİLER L_Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 G?pençesinde 2 Silâhların sesi AR 44394' Çılgın kalpler ATLAS 40835' Ormanlar kralının intikamı BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 intikam Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • Hindlilerin Gatıdi çıplak elleri ve kuru vücudu ile dünyama en kuvvetli in parator u una karşı savaşıuşva bir d vlst yaratırıışiır 20 nci asırda Hazret i Isanm hayatını yeniden yalayan,İsadar.bjle dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1950
  • SQLDAN SAG 4;1 Buz üstünde kayma sporlarından.2 Halk.3 •Tersi)Tatlı bir madde.4 Tersi;Güzel,Alışılmış şey.5 Alt,İsim.6 Bayağı,Kuştüyü.7 Bir harfin okunuşu,Tersi)Mefluç.8 Soru edatı,Tersi)Tedbir.9 Kati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1950
  • î EKİM 1950 MİLLİYET SAYFA:t Amerikan kuvvetleri taarruz için henüz bir emir almadılar Kore cephesinden,2 A.P.Associated Press muhabiri Hal Boyle'in bu gece verdiği son habere göre;Müttefik güney Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1950
  • J2££milliyet BBP%10R Hürriyeti seçen Arnavut futbolcuları ile konuşma Boğazdan geçen bir Rus vapurundan denize atlıyarak bize iltica eden iki Arnavut millî futbolcusu Türk tebaasına geçiyorlar.Süleyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor