Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Dünya vaziyeti ve Türkiye Dışişleri eski bakanı Tevfik Rüştü Arasın Zaferde çıkan mühim b|r makalesi Ankara 20 Ankara Ajansı)Bugünkü Zafer gazetesinde bir makale yazan Dr.Tevfik Rüştü Araş Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • AŞK ESİRLERİ Yazan:TARIK BUĞRA Bir kaç güne kadar Miîliyet'te okuyunuz r\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Bulgarlar Semplonu durdurdu Göçmenler Kapukule mevkiinden yurda J geliyorlar Semplon Ekspresi ve Avrupa treni 48 saattenberi Sivilingrad istasyonundan ileri geçememekte ve katarlar Edirneden geri dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Ankarada bir cinayet İki meçhul şahıs bir adamı yumrukla öldürdü Ankara,20 Milliyet)Bu sabah saat 9 sıralarında şehrimiz İtfaiye Meydanında ıbu hafta içinde ikinci bir cinayet daha işlenmiştir.Yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Kızıl âlim Curie Barışseverler kızıl alim Curie ile de temastalar Ankara,20 Milliyet)Hükümetin Koreye askerî yardımda bulunması kararı üzerine bir beyanname neşrederek efkârı bulundırmak isteyen ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Inchon limanına yapılan çıkarmayı müteakip şehir müttefik,lerin eline geçtikten sonra Yâni Amerikan plânı HsrhangrMTyisi^imWbulacak tecavüz derhal önlenecek Flushing Meadows,20 A.ı miş Milletler Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • SAHNEDE!1945 martında Amerika,İngiltere,Fransa tarafından öldürülen Almanya 1950 eylülünde aynı devletlerin üçlü karariyle tekrar diriltildi.1945 de İkinci Dünya Harbini zaferle bitirdikleri zaman bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Paris Büyük Elçisi Numan Menemencioğlu Bir habere göre Paris Elçisi geri çağırıldı Numan Menemencioğlu nun vaktiyle yeğenim sahte diploma temin edij hariciyede iş verdiği iddia ediliyor.Ankara 20 Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • 25000 LİRALIK MİLLİYETİN MÜSABAKASI Müsabakamıza 14883 okuyucu iştirak etti tiftt Hediyeli müsobakamm kazanacak Okuyucu la rın kur'a numaralan 1 Ekim Pq?cır Guhü Eminönü Halkevi balonunda,saat Öndâjı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • meseleler özden geçirildi Atlantik paktına alınmamız reddedildikten sonra doğması muhtemel siyasî meselelere ait fikir teatisinde bulunuldu Ankara,20 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün öğleden sonra Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1950
  • Merhum Ahmet Rasim A.Rasim'i 18 yıl önce bugttm kaybettik Bugün,gazetecilerin pîri üstad Ahmet Rasimin ölümünün 18 inci yıldönümüdür.Memleketimizin tanınmış ve güzide bir muharriri olan Ahmet Rasimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • HALKINSESİ İmar işinde bir güçlük Şehremini Ördekkasap mahallesinde Mustafapaşa ve Karakoyunlu sokağının köşebaşında bulunan binanın üstüne avlu kısmı dahil olmak üzere ilâve yapmak istedim,buna dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • İlk öğretim kadroları Tekaüt listesi henüz tebliğ edilmediğinden yapılamıyor Okulların açılmasına 10 gün kadar az bir zaman kalmış olmasına rağmen tekaüde sevkedilecek öğretmenlerin miktarı henüz tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Basın işçilerinin protesto mitingi Gazetelerin Bayram günlerinde tatil geleneğini ihlâl etmek suretiyle diğer gazeteleri de çıkmak mecburyetinde bırakan Yeni Sabah)gazetesi aleyhinde Basın Teknisyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Bir motor karaya oturdu Denizyollarının 345 numaralı mavnalı motörü dün akşam İzmit limanına bağlı Hasan Kaptanın idaresindeki Hatırlat motorunun sancak omuzluğunun tarompet kısmı nı kamilen kopardığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Çelik mamulleri piyasasında artış var ithal listesine alınmayan banı kauçuk,çivi teli,deriyapağı,sun'î ipek gibi maddelerin ek kararname ile listeye ithali bekleniyor Belçika ve Amerikanın Kore harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Vali dün öğretmenlerin dileklerini dinledi İstanbul Vali ve Belediye.Başkanı Prof.Gökay dün akşam saat 18 de Muallimler Birliği merkezine giderek öğretmenlerin dileklerini dinlemiş,bu arada birlik iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Ermeni Patrik vekili Aslanyan hastalandı Ermeni Patrik kaymakamı Aslanyan,son günlerde geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden hastahaneye kaldırılmıştır.Aslanyan yakında ameliyat edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Eniştesini öldüren Rahmi 12 sene hapse mahkûm oldu Bir kaç ay Önce Tahtakalede Sabuncu hanında bir cinayet işlenmiş ve Rahmi isminde bir camcı alacak yüzünden kavga ettiği eniştesi Mehmedi bıçakla öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Dünkü tren kazası Dün sabah saat 7.30 da Pen dikte bir tren kazası olmuş,makasın yanlış açılması yüzünden üç vagon yoldan çıkmış;iki vagon da devrilmiş tir.İnsanca zayiat yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • ir Ankarada inşası ikmal olunan Dikmen Camlinin açılı.töreni yarın yapılacak ve bı arada camie hediye edilmiş olan mukaddes Kâbei muazzama kuşağının tesellüm merasimi icra olunacaktır.KURS ir Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Mim tamimle tam Hâdiselere Sebep Man HÂŞİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.64 Yasan Ziya SAKİR Muaviye Hz.Hasanı hiçe sayıyordu Yâ İbni Mülcem!Emîr-el-Mü'minin senin kılıcının darbesiyle ölmedi.Oancak aldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • General Mac Arthur tarafın,dan hazırlanan ve bilhassa kışa kadar kızıl Kore ordusunun imhasını istihdaf eden bir piâ» nın,Seoul'Un limanı olan lnchon ile doğuda Pohang ve Utchin bölgelerine yapılan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Akşam refikimiz 33 yaşında Akşam refikimiz dünkü nüshasiyle otuz üçüncü yılına basmıştır.Refikimizi tebrik eder ve daha nice yıllar neşir hayatına devam etme* sini dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • ilkokul çağındaki çocuk* ların sayımı İlk öğretim haftası dün ak' gam Valinin radyoda yapmtf olduğu bir konuşma ile açıl' mış bulunmaktadır.Bu haflfl içinde radyo ve gazetelerde ilk öğretim dâvasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Şehirde yapılan arama taramalar istanbul'da asayişi bozmağa tevessül edebilecek bı tek kimse dahi kahnayıncaya kadar mücadeleye devanı edilecektir İkinci Dünya Savaşından sonra harbe katılmış veya kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • DAVET 4 EYLÜL 1950 akşamına kadar Bankamıza mevduatta bulunanlar arasında tertibedilen FEVKALÂDE PARA İKRA-MİYESİ keşidesi bugün saat onbirde Beyoğlunda ELHAM-RA sinemasında İstanbul ikinci noteri SAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Kendisine polis süsü veren birisi aranıyor Emniyet Müdürlüğü bir do landırıcılık hâdisesine el koymuştur.Meçhul bir şahıs,ker dişine polis süsü vererek Kuı tuluşta Nazar pastahanesi sahibi Haralambonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1950
  • Preveze zaferi 27 eylülde yapılacak törenin programı hazırlandı Preveze zaferinin yıldönümüne rastlıyan 27 eylül çarşamba günü Donanma Günü ittihaz edildiğinden o gün şehrimizde bir tören yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Attlee kabinesi Ancak 6 rey farkla parlamentodan itimad reyi alan ingiliz işçi kabinesi bahara kadar yerinde kalacak Londra,20 A.P)Yeni seçimlere gitmek için hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş elan Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Gl.Süreyya llmen'e bir teşekkür telgrafı gönderildi Ankara 20 A.A.General Süreyya İlmen'in Maltepe'de bulunan bir milyon altı yüz bin metrekare genişliğindeki çiftliğini işçi sanatoryomu tesis edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Lehde ve aleylıdc rey verenler Flushing Meadows,20 A.A.United Press)Komünist Çin'in genel kurul oturumlarına iştiraki yolunda Hindistan taralından teklif edilen karar sureti için Afganistan,Birmanya,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Kızıl Çin ve B.Milletler Kjziİ Çinin Milliyetçi Çinin yerine Birleşmiş Milletlere alınması hakkındaki teklifler ekseriyetle reddolıındu Flushing New-York)20 A.P)Birleşmiş Milletlerin Genci Kurulu dün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Türkiye Finlandiya ödeme anlaşması Ankara,20 A.A.2 ha ziran 920 tarihli Türkiye Finlandiya ödeme anlaşmasının 5 inci maddesi hükümleri no göre,Türkiyenin Finland:ya lehine tanımış olduğu 500 bin Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Muvaffak olamıyari Bir teşebbüs Manston hava alanı İngiltere)20 A.P.İki Amerikan heiva subayı dün,havacılık tarihinde ilk defa teşebbüs edilmiş olan ve Atlantik denizini jet uçağı ile durmadan geçmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Koreye Yunan yardımı Atina,20 A.P.Başbakan Sofokles Venizelos dün gazete muhabirlerine,Birleşmiş Milletler kuvvetleri ile birlikle mücadeley katılması için bir Yunan tugayının Koreye gönderileceğini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Amerikan Kongresinde Almanyaya ait karar müsait karşılandı Alman Başbakanı Adenauer kurulacak olan seyyar jjolis teşkilâtının mal larla teçhi:Kmeutuiek ve izim isieyecek zırhlı oto-Vaşington,20 A.P)Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Yaş ve baş Otuz sene Devlet hizmetinde bulunmuş yüz altmış kadar doktorun tekaüde sevkedilmeleri kararlattıktan bir gün sonra bu kararın geri alınması hükümetin lehinde ve aleyhinde mulı telif mütalâa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Ahırın içi yarı karanı ık,ol dukça serindi.Kapı gürültü ile açıldığı zaman Ateğ bölmesinde başını döndürerek zi yaretçilerine şöyle bir yan gözle baktı.Ahmet Yılmaz içeri ^irer girmez yarı peltek sarh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Amerikan Karşılıklı Savunma Yardımlaşması programı gereğince Türkiyeye verilmiş olan en yeni denizaltı kurtarma gemilerinden «Kurtaran» İstanbul limanına gelmiştir.Yukarıki resimde Türk donanmasının 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1950
  • Kadının maddi değeri meselesi Bir kadın tam 800.000 Türk lirası ediyor Muhtelif mahkemelerden çıkan kararlara ve sigortaların muamelelerine göre yapılau ayrı ayrı hesaplar ve kadının her uzvuna biçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Hie.21 EYLÜL 1 9 S 0 Perşembe Ru.8 ^ilhic.1369 8 Agust 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.37 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 16.42 9.18 Aksan-19.22 12.00 Yatsı *20.54 1.32 İmsak 4.58 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi "latbaası Basıldığı yer;Ebiizziya lyiatbnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • "Kumarcı Kâzım" M.Kemâl ŞAHİN Kayseri aile bahçesinde arkadaşım Hikmetle oturmuş konuşuyorduk.Karşımızdaki ma-şada oturanların yanına bir dilenci geldi Allah rızası için bir sadaka baylar!4.Cuma günüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • I S T A N B U l 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Nevzat Altınok 14.20 Serbest saat 14.30 Münir "ürettin Selçuk'tan şarkılar Pl ı 14.45 Jumpin Jacks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • TEFRİKA No.58 Tfcnan:Peter CHEYNEY ¦Kabul,Yalnız,bileziği kimin sattığını ve elmasları kimin yutturduğunu da biliyorum Bu işi Bloorey Stevens yaptı.Sen de foyalarını çıkardın.Bir şey söyleme,lütfen Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • FAYDALI BİLGİLER Beyoğlu ALKAZAR 42562» 1 Korkunç ormanlar 2 Şampiyon süvari AR 44394' Altın hazinesi ATLAS 40835' Pompeinin son günleri BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkli)2 İntikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Zaiobsk niçin rekor kırıyor?Prag,20 A.A.United Press)Doktorların söylediklerine göre;halen dünyanın en kuvvetli u/un mesafe koşucusu olan Çekoslovakyalı yüzbaşı Zatopck;rekorlarını kalbinin büyük olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Memleket havacılığını günün ihtiyaçlarını karşı layabilecek bir olgunluğa erişt irebilmek için uğraşan Türk Hava Kurumuna Kurban derilerimizi bağışlay&rak yardım edelim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Türkiye italya Millî boks takımları 8 Kasımda Napoli d e karşılaşacaklar Ankara 20 A.A)İtalyan Türk millî boks takımları karşılaşması takarrür etmiştir.Karşılaşma 8 kasımda Napoli'de yapılacaktır.İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • Fransa boks Tüy sıklette Cohen 1950 Fransa,Cezair birincisidir Boks ihtisas kulübü tarafından davet edilen Fransız Boks muhteliti bugün uçakla şehrimize gelecektir.Boks İhtisas kulübü ile birkaç maç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1950
  • 1 Göz hastalığı;2 Kabasını tasfiye et,Üye;3 Ha tali;4 Şeker yerine kullanılan bir madde;5 Kolunu dolar;6 Yemek,Su;7 Güldüren fakat gülmiyen bir komik;8 İyi,Eski bir Türk devleti;9 Yetki.YUKARIDAN AŞAĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Koreye gidecek savaş birliği Ankara 20 Ankara Ajansı)Ankaranın bir çok eğlence yerlerinde Koreye gidecek askerimize karşı büyük bir sevgi ve sempati gösterilmekte,kendilerinden para alınma,maktadır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Yen* orman kat unu tasarısı Ankara,20 Ankara Ajansı)Orman Genel Müdürlüğünde hazırlanmakta olan yeni orman kanun tasarısında mevcut hükümler karşısında alâkalılar henüz açıklamada bulunmamaktadır.Öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • ithalatçı firmalara verilen kontenjanlar Ankara 20 A.A.Eko-1 nomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur:16 eylül 1950 tarihli Ankara Akşam Haberlerinde intişar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Korede müttefikler kızıllara teslim teklifi yapıyorlar Taarruzunu devam ettiren müttefikler yeni ilerle m met olarak alınan Rus topları kızîllara ka Kore cephesinden,20 A.P.Birleşmiş Milletler kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Sevdiği kızı îzmirden İstanbul'a kaçırmış Savcılık,cür'etkârane bir hâdiseye el koymuş ve tahkikata başlamıştır.İddiaya göre,îzmirin Alsancak semtinde oturan kunduracı Reşat isminde birkızı bıçak tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Denizyolları 16 gem;akr ^k üzerp bir oroie hsaatludi Denizyolları dr.rr shall yordun nlânı tahs vn;yle alınacak f^mfler lr*n 80 milyon dolarlık bir Dvcje hazırlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Barışseverler «wo** l ıncıdvi:sa Fransada komünist liderlerden olduğu herkesçe bilinen ve bu yüzden Fransız atom a r a.ş t armalar i başkanlığından uzaklaştırılan meşhur âlim JnJiot Curie nin prensipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Anketrada bir Cinayet 'Baştarafı 1 incide Mustafa,yumruk yumruya kavga eden iki meçhul şahsı ayırırken savrulan yumruklardan biri yüzüne isabet etmiş ve derhal yere düşerek ölmüştür.Bunun üzerine mee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Yeni Amerikan p!ânı Bcti tcuah 1 incide plânı sunmuştur.Dean Acheson verdiği demeçte,Amerikanın Birleşmiş Milletler siyasetini açıklamış,kararlarını dıestekliyebilocck askerî kuvvete sahip bir Dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Olgunluk imtihanları sona erdi Liselerde olgunluk imtihan lan dün sona ermiştir.Bütün okullar iki ekim pazartesi günü sabahından itibaren yeoî devs vılma eirpf^kierdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Bayar'ın Süreyya İlmen'e teşekkürü Ankara 20 A.A Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,işçi sigortaları kurumuna yaptığı bağıştan dolayı Süreyya ilmene bir teşekkür telgrafı göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Paris Elçisi iBaştarafı 1 incide)fesinden geri alınmasına sebep şudur;Menemencioğlu,Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi iken 940 senesinde yeğeni Zeki Silinenin dİDİoması olmadığı halde siyasî memur imti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Bulgarlar Semplonu durdurdu Bas iaraiı 1 incide)karşı taraftan gelen katarla rın da bu tarafa geçmesine ele müsaade etmemektediner Diğer taraftan Bulgar makamları,hudut boyunda bir çok muhacirin yığıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Beyaz zehir savaşı gittikçe hızlanıyor Son bir hafta içinde 37 eroin imalâtçı ve satıcısı ık; I antlı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık subesi memurlarının beyaz zehir kaçakçılarına karşı açtığı mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Dikya vaziyet ve Türkiye Baştarafı 1 incide)çıplaklığı ile meydana çıkmıştır.Atlantik misakına girsek de,f.de başanlma.sma s İmle devam edilecri;pek çok işimiz vardır Cui'dan;babında istihsal kuureLin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • A.Rosim Baştarafı 1 incide' tirâkiyle bugün bir ihtifal yapılacaktır.Merhumun ayn zamanda muhtelif şarkıları da oulur.duğiı ve muharrirliği hEMİar musikişinasıı4ı da galip oMc ğu cihetle bu akşam rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Milîiuet ABONE FlATLARl Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 S Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lir* 2 raei srayla santimi 4 lira.3 üncü 4 4 üncü 2,5 Hân sayfası santim!2 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Kaçakçılık isnadı Adana,20 Milliyet)Deniz motörleriyle İskenderundan Lübnan ve İsrail limanlarına balık sevkeden Mustafa adında bir Türk,İsrail hükümeti namına silâh kaçakçılığı yaptığı iddia olunarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Almanya Başmakaleden devam)dar,vaziyet Rusların Almanyavı vavaş vavas istilâya girişerek bu memleketi yakıp yıkmaları,çalıp çırpmaları safhaları halinde devam etti ve ancak Kore harbidir ki büyük devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Dün yapılan tenis maçları Yapılan karşılaşmalarda elemanları!Fransız tenisçileri ger ızı yendiler Üçüncü müsabaka Borç Kermadec)çifti ile Beli Oevangir Andon Çip)çift arasinda oynanmıştır.İlk misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • Hikaye "Kumarcı Baş tarafı 4 üncüde)yordum.Altı aydan sonra zaten hayatta yaşama olarak bu altı ayı biliyorum)bir arkadaşa uyarak kumara başladım.Her gün bir evde toplanıyor,kumar oynuyorduk.Babamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1950
  • gEXLEI 1 Sterlin 7.8' 100 Dolar 280 Ot 100 Fraum Fr.foÛ-Oİ 100 Liret 044 i:100 isviçre ft.64.100 Belçika Fr 5.100 isveç Kronu 54.125f 100 Escudos 9.739(Serbest Pivasoda DÖVİZLER Dolar takas 390-c Ster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklenen BİZL1BA Hassas otomatik teraziler GELMİŞTİR SAHİBİNİN SESİ VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI İstiklâl Caddesi,302,Beyoğlu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Eldzığ akıl hastahanesinde arı araş heyecanlı birkaç saat.Baldızı eve almayınca tekrar deliren adam O rada da ticaret yapan bîr eskî tüccar!ÇejrHi deliler Kadın deliler Tıb talebesi iken aşk yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • İiüzüııffz çmaf/f'temin Yüzünüzün,hususi surette cildiniz için hazırlanmış bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır.Cildinizi bes-feyecek ve ona bir kadife yumuşaklığı verecek olan.İBOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Satılık Matbaa Makinesi Çift tur,çifte battal ebadında Amerikan bir matbaa makinesi satılıktır.Makine fabrikada baştan başa rektifj/e ve tamir olmuştur.Sertifikasi da mevcuttur.Görmek isteyenler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Cep takvimi bastırılacak Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürl"günden 1 1951 senesi için ingilizce İO.CÛO adet cep takviminin baskı işi kapai:zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğünden repolarımızda mevcut en çok 10 ton cam kırığı ile 1 ton ali minyum hurdası satılacaktır.Taliplerin 5.10.950 tarihine kadcı teklifleıini Müdürlüğümüze vermeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • SATIŞ İsviçre mamûlâtı on dört kişilik 166 parça gümüş sofra takımı mezat salonunda teşhir edilmiştir.28 eylül perşembe günü Sandal Bedesteninde saat 14 te arttırma ile satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Beşiktaş Sulh îcra M liginden 950/356 Bir alacağın temin istifası icin tahtı hacze alınıp paraya çevrilmesine karar verilen bir adet altın yüzük ve kol saat/27/9/950 saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 41400 kilo beyaz üstüpü pazarlıkla satın alınacaktır^ 2 Pazarlık 3/10/950 salı günü saat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır.3 Tasarlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Levazım Alım Komisyonundan 1.Talibi çıkmayan 212 numaralı bir adet kasnaklı Jeep'in agık arttırma usulüyle satışı 10 gün müddetle uzatılmıştır.2.Muhammen bedeli 4500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • KMERİKADA.Hususî sureli* getirtilen Dünyanın en saf en meşfıur Nane esansı ile hazırlanmış Ağızda fevkalâde köpürür I hoş rayihalı bir serinlik bırakır,en ekonomik ve I en sıhhî diş macunudurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.09.1950
  • İst Lv.Amirliğinden verilen A s k^IRK ı a at iİâ rilo ti Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin Kapan zanıa eksiltmeleri hizalarında yazın gün.saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6