Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Edinburg Dükü Fuarda Evvelki gün Istanbuldcm İz mire giden Edinbur?Dükü mem leketimizden ayrılmadan önce,îzmir fuarını gezmiş,takdir lerini beyan etmişti,Yukardaki resimde DUk fuarı gezerken görülmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • MİLLİYET'in YENİ ROMANI AŞK ESİRLERİ Yazan:TARIK BUĞRA Ailesinden uzaklaşmağa mecbur kalan ve iki kadın arasında bocalıyarak hazin fakat o nispette meraklı ve heyecanlı bit macera geçiren bir delikanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Şehit öğrenci askerî törenle gömüldü Yedeksubaydak!bit kazada şehit düşen Yedeksubay adaylarından Faruk Gerede'nin cenczesi arkadaşlarının omuzları üzerinde Yedek Subay okulunda bomba atış tatbikatı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Yabancı çevrelere göre Bulgarlar yeni bir Bulgaristandan gelen vizesiz Kıpti kafilesi hudut makamlarınca geri gönderildi Ankara 17 Milliyet)Buradaki yabancı mahfillerde dolaşan bir şayiaya göre,Sofyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Cumhurbaşkanı Bayar Ankarada Manevraları müteakip şehrimize gelen Celâl Bayarın Zonguldak tetkik seyahatinden vazgeçerek Dışişleri Bakanı Köprülü ile birlikte Ankaraya döndüğünü dün yazmıştık.Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • 1 AnkaradaS J ikinci bir I I hâdise Çok |arboğ olan Amerikalı bir mühendis bir kadına tabanca çekti,fakal kurşun boşa gitti Ankara,17 Milliyet)Dün gece geç vakit şehrimiz,de gene garip bir vak'a olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Doktorların tekaütlük muamelesi geri kaldı Ankara,17 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından bildirilmiştir:Otuz sene hizmet müddetini ikmal edenlerin tekaüde şevkleri ve müteaiden müs-Devaraı Sa 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Korede müttefik taarruzu gelişiyor Kızıllar harpsiz Mahsur vaziyetteki kızıl ordunun yüzde doksanı şimale doğru çekilmeye teşebbüs ederse havadan bombalanacak,Han nehri geçildi ve Kimpo hava meydanı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin muvaffakiyetli bir çıkarma yaptıkları Seul'un limanı înçon'un bu çıkarmayı müteakip,alman en son resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1950
  • KOREYE BİR AN ÖNCE GİTMELİYİZ Uç Dışişleri Bakanının Türkıyenin Atlantik Paktına alınmaması hakkındaki kararlarının memleketimizde yarattığı tesirler ne kadar menfi olursa olsun,bu hal,bizim altına im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Bursada elektrik işi Bursa 17 A.A.Orhaneli nin Kocaçay akıntısı üzerinde bir baraj kurarak 30 bin kilovat tak atında bir elektrik enerjisi teinini ve bu arada her yıl taşan Mustafakemalpaşa deresi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Mısırlı prenses Rukiye dün gitti Güney doğu Akeniz seferini yapacak olan İstanbul vapuru dün saat 14 de 350 yolcu ve 250 ton yükle limanımızdan ayrılmıştır.Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • E.T.T.işçilerine zam mes'elesi İstanbul elektrik ve motor,lü taşıt işçileri sendikası E.T T.işletmeleri genel müdürlüği'me müracaat ederek işç' ücretlerine saatte 50 kuru zam yapılmasını istemiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • ÜZÜM BAYRAMI if Yeşilay Kurumu senelil' üzüm bayramını dün Topkap surları dışında spor sahası karşısındaki İncirli Numune bağında kutlamış ve bayram çok neş'eli geçmiştir.KONGRE Taksim Beyoğlu Erkek L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • mâm AteBMe Km* Mâ«selm Sebap Olan HÂSIMI-EME VÎ Rekabeti TEFRİA No.61 Yazan 21ya ŞAIİR Halk Hazret!Alinin tilini yakalamıştı Bütün Müslümanlar ayaklandı.Her tarafı arıyorlar.Şimdi bulup getirirler.Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Adalet takımı Bursada galip Bursa,17 Milliyet)İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Adalet takımı dün Acarsporla karşılaşarak 3-0 galip gelmiştir.Ayni takımla bugün aptığı maçta 3-1 Adaletin gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Yüz bulmayınca bıçakladı Kasımpaşada oturan Sail Keser isminde birisi ayni semtte oturan ve kendisine yüz vermiyen Rukiye Şaşel isminde bir kızı sokakta iki yerinden bıçakla yaralamış tır.Rukiye Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Bursa işçilerinin mitingi Bursa,17 Milliyet)Türk işçisinin zaman zaman uğradığı iftiralara cevap teşkil etmek üzere bugün Cumhuriyet alanında toplanan muazzam işçi topluluğu komünizmi tel'in eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Güler Anman Türkiyeye döndü Cumhuriyet gazetesinin güzellik kraliçesi Güler Anman dün bir İskandinav uçağıyla Komadan şehrimize gelmiştir.Kraliçe,kalabalık bir halk kütlesi tarafından tezahüratla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Eski metresin.yaraladı Osmanbeyde kıskançlık yüzünden kanlı bir hadise olmuştur.Ragıp Şengül isminde birisi bir sene kadar önce Osmanbeyde Rumeli apartımanında hizmetçilik yapan Ayşe Çelik isminde gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Bugün,mensucat sanayiinin kurulu düzenini altüst edecek derecede mühim bir keşif ya» pılmıştır.Bir k\ç zamandır,resmî ve hususî sanayide çalışan mütehassısları yakından alâkalandıran bu keşif tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Yakalanan uygunsuz kadınlar Emniyet Müdürlüğü ahlâk zabıtası memurları fuhuşla mücadele işine devam etmektedirler Son bir hafta içinde 5 randevu evi basılmış ve yakalanan 24 çift hakkında kanuni muame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Yaralı almayan haslahane Sağlık müdürlüğü ile vilayet bu lıusıısıı önemle ince üyecekiir.Mes'uller cezalandırılacaktır.Dün Beyazıtta Çadırcılarda 4 kişinin yaralanması ile sona eren bir infilâk hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • HALKINSESi(Tramvay işçilerinin yemeği| Bizlere aylığı 105 130 lira arasında olan biletçi ve vatmanlara idare tarafından yardım mahiyetinde olmak üzere öğleleri yemek verilmektedir.Bu hususta yapılan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Bu maksatla dün sabah Valinin başkanlığından mü kim 1 ir tO})laıılı yapıldı Dün sabah,Vali Dı\«Fahrettin Kerim Gökayın başkan lığı altında vilâyette mühim bir toplantı yapılmıştır.Şehrin asayişini il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Bir doktor kususî bir cankurtaran teşkilâtı kurmak istiyor Operatör Dr.Cavit Gönder adinde,bir tabip sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne müracaat ederek hususî bir cankurtaran ekibi kurmak istediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Pakistan İç Bakan iuavini Dünkü Basın toplantısında komünizm ancak açlık,zaruret ve adaletsizlik gibi unsurlarla artar;Şehrimizde bulunan Pakistan İçişleri Bakan Muavini Dr.Hüseyin Kıreysi dün Porkote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Göçmenlere yardım cemiyeti toplantın dün yapılamadı Göçmenlere yardım cemiyetinin dün saat 14.30 da Eminönü Halkcvinde yapılma sı gereken olağanüstü toplantısı,ekseriyet temin edilemediğinden 1 Ekim p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Suçluların ıslahı meselesi Mahkûm olanlara yardım edilmelidir!Suçlular cemiyet tarafından adetâ damgalanmakta ve onlara her türlü kapı kapanmaktadır.Cemiyet bıı şekilde hareket ettikçe bııyihi kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1950
  • Diyanet işleri Reisi Bursada Hamdi Akseki mabetleri hastahaneleri ve eczaevini gezdi.Bursa,17 Milliyet)On gündenberi şehrimizde misafir bulunan Diyanet İşleri sayın Başkanı Ahmet Hamdi Akseki şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Türkiye tarihînin unutulmağa başlaması Dün Türk dilinin Tür kiyede Türkler tarafından unutulmaya başladığından bahsetmiş ve misal olarak da bir ajans telgrafında «Görümce» kelimesinin «Baldız» mânasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • lın ınyada ki manevralaı Heidelberg.17 A.A.Batı Almanya'da yapılmak ta olan manevraların 2'inc günü do Amerikan kuvvetlerinin doğu ve kuzey doğu istikametinde taarruzları ih geçmiştir.Bu taarruzun büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • eyı üz karara varmadı Fran sanın tavrı Almanyaya ait kararı geciktiriyor Nevyork,17 A.A.Kuzey Atlantik paktı konseyi,Avrupanın savunmasında Batı Almanyanın ifa edeceği rol hakkında bir anlaşmaya varam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Maliye Bakanının Bursadaki tetkikleri Bursa,17 Milliyet)Karacabey harasına tetkikler yapan Tarım Bakanı Halil Nihat Eğıiboz bugün saat 10 da şehrimize gelmiştir.Bakan kısa bir istirahati müteakip D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Hacca giden Berlinli Kadın Berlin 17 A.A.193S dan evvci islâm dinini kabir eden Berlinli bir kadın bı harbden sonra ilk defa hacc;gitmek imkânını bulmuştur.Carla Barthel isminde olar ve seyahat notlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Vareşc de bir cephane deposu basıldı Varese.17 A.A.Varesc bölgesinde dün gece yapılar arat:rinalarda yedi ağır makineliîüiek,2 bazuka,40 tüfonk,29C cephane sandığı ve büyük miktarda infilâk maddesi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • içtimai görüşte değişiklik IdŞIİıâld IIUIIllul VC yardım faaliyeti arttı İngilteı ede 25.000 meskensiz ihtiyarın bakımı için tertibat Bakını evleri personeli yetiştiren bi r miks*esenin kurulması sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Hayır,iki votka.Genç adam sinirli bir tavırla sevgilisine ıbaktı.Başını salladı;Bu bana kâfi gelmez iki gözüm.Öyleyse bir tane sana dört tane de bana getirsin beş votka garson.Genç kız donmuş gibi har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • TASARRUFUNUZU ARITIRINIZI 19 5 1 İkramiye plânımız 6 EV ve 150 talihliye hesaplarında birikmiş para kadar para ikramiyesi Bir kura numarasına en yok 2500 lira Her ay bir çekiliş Bir ay ev ikramiyesi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Görenleri mesteden zevk ve heyecan veren ı MONTEMAR ispanyol Revüsü ANA ESMERALDA Din Dauslariyle süslediği güzejJer cenneti Bu akşam 9.15 de L A L E Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Denizli yeni belediye reisi Denizli:17 Milliyet)gelirimizdeki Belediye seçimlerini kazanan Demokrat Şehirmeclisi yeni Başkanını seçmiştir.Yeni Başbakan Turhan Bahadır,vazifesine başlamıştır.Denizli Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Denizlide Türk Ocağı kurulması için teşebbüs Dentil 17 Milliyet)Şehrimizde de Türk Ocağının bir şubesini açmak üzere müteşebbiL heyet kurulmuştur.Avukat Ziya Gökalp'in çalışmaları ile meydana gelen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Portekiz askerî heyeti Amerika yolunda Lizbon.17 A.A.Donanma genel kurmay başkanı amiral Cünha Gomes'in başkanlığı altında bir Portekiz askerî heyeti atlantik paktı askerî komite çalışmalarına katılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Yugoslavya} a verilen Romen notası Pans:17 A.A.Agepress ajansının Bükreş'ten bildirdiğine göre Romanya'nın Belgrad DÜyük elçisi Yugoslavya Dışişleri Bakanlığına dün bir nota tevdi etmiştir.Rumen notas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • FraDMZ bölgesindeki Ruslar Berlin.17 A.A.Sovyet vatandaşlarının Fransa'dan çıkarılmasından dolayı Fransız yüksek komiseri F.Poncet'ye bir protesto notası veren Sovyet kontrol komisyonu reisi General T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Kızıl Çinin yeni teklifi Kızıllar,Birleşmiş Milletler toplantısına katılmayı tekrar istediler Londra,17 A.A.Komünist Çin Dışişleri Bakam Chou En Lai dün yeniden Birleşmiş Milletler Genel sek reteri Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Italyada komünist faaliyeti önlendi Boloya 17 A.A.Hıristiyan demokrat partisinin il çe komisyonu toplantısmd;dün demeçte bulunan İtaly;İçişleri Bakanı Mario Scelba hükümet kuvvetlerinin her hangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Seyyar bir barış heyeti Bu heyet milletler ara sı ihtilâfları yerinde tahkik etleeek Londra 17 A.A.Sunday Times muhabirinin Nevyorktan bildirdiğine göre Bir leşik Amerika Birleşmiş Milletler Genel kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1950
  • Bir kaç gün önce ölen Cenubi Afrika eski Başbakanı Mareşal Smuts' un cenaıesi büyük bir merasimle kaldırılmıştır.Resimde törene iştirak eden binlerce kişi ve cenazeyi taşıyan top arabası görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • SOLLjAN SAGA:1 On iki burçtan biri;2 Bir,Hastanın yemeği;3 Helezonî;4 Tersi)Ocak çekirgesi,Tersi)Kakım denilen hayvan;5 Kabile,Gümüş;6 Tersi)Yemek,Do rothy Lamour'un güzel filmlerinden birinin adı;7 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • îf Hie-18 Ru.5 EYLÜL 5 Zilhic.1 9 S 0 Affust 1369 Pazartesi 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.37 11.13 Öğle 13.10 5.46 İkindi 10.42 9.18 Akşam 19.22 12.00 Yatsı 20.54 1.32 îtnsak 458 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılıg ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafii öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Rikkat.Uyanık 14.20 Serbest saat.14.30 Şarkı ve türküler Pl.14.45 Franz Lsizt'in tanınmış piyano ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • Sulardaki sevgili Nusret Vedat Saygol Ben bu adaya üç ay evvel sanatoryuma doktor olarak gelmiştim.Sanatoryumdaki hastalar pek ümitsiz olurlar,artık onlarla maneviyat denen şey kalmamıştır,ümitsizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr Lûtfi Müftüler Haseki Hastahanesi Baş hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe.Dlvanyolu.Nü.103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • Demek,bay Callaghan'ın hesabına çalışıyorsunuz?«Hem de nasıl!Ben uzaktan,kayıptan haber veririm.Ben perde arkasından çalışırım.Büromuzun ruhu Callag han'sa,hayatı da benim.Leoner güldü ve:"Size ino nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • İLGİLER Beyoğlu ai.kazar 42562)1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3 2 Cingöz haremde.AR 44394' Tamirat dolayı-Siyte 22.9.950 ye kadar kapah ATLAS 40835' Tanca güzeli.Not;Saat 21 de Pompeinîl)SOll günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1950
  • j^M j «ii ¦iMim««an usabakamiza ıştır eden okuyucularımız Kur'a numaral riyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz Dünkü listeden devam 14146 İbrahim Özburk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Avıııpa Konseyi Bürosu toplandı Paris,17 A.A.Avrupa Konseyi istişarî asamblesi bü rosu bugün Avrupa konseyi genel sekreterlik merkezinde başkanı Spaak'ın başkanlığında toplanmıştır.Toplantı da ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Ingilteredeki grevlerden komünistler mes'ul Londra 17 A.P.İnşaat isçileri pazar günü bir saatljk iş ücretlerinde 6 penny'lik brr zam talep etmişlerdir.Aynı zamanda dok işçileri yaptıkları bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Doktorlar J Bag tarafı 1 incide] tahdcm olanların tekaüde ircalan hakkında Bakanlığımız tarafından alınan ve alâkalılara tebliğ edilmiş olan kararın,idarî sebepler dolayisiyle ileride tesbit edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • An'arada ikinci bir hâdise Baştarafı 1 incide)bara da uğramak için arkadaşlarmı sürüklemek istemiştir.Çok sarhoş olan mühendisin elinden kurtulan kadınlardan biri kendisini orada durmakta olan taksin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • B.Avrupa ıstışarı meclisi Başkan vekilleri tarafin dan verilen bir karara göre 17 Kasmula tekrar toplanacak Paris.17 A.P.Pazar günü bildirildiğine gö re,Batı Avrupa istişarî meclisi toplantılarına 1?k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Mac Ahthur cepheyi gezdi Baştarafı 1 incide)beklenmedik bir çeviklikle yanmış bir düşman tankı üzerine sıçrıyarak çıkan general Mac Arthur şunl'an söylemiştir:Düşman kuvvetlerinin büyük bir kısmını Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Mac Artur'la güney Koıe Savunma Bakanının beyanatları Tokyo 17 A.A.Güney Kore hükümeti Millî Savunma Bakanı Shin Simg Mo bugün.Pusan radyosunda verdiği demeçte Seoul'ün bir kaç saate kadar ele geçeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Zafer uzak değildir Korede bir mahal 17 A.P.Güney Kore Cumhurbaşkant Syngman Rhee pazar günü verdiği bir demeçte düşmanın tamamen mahvedildiğini söylemiştir.Başkan şöyle demiştir:«Zafer ânı uzakta değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Londra 17 A,P.Pazar günü Prenses Eîtzabeth Ba Mora şatosuna gitmek üzere yola çıktığı zaman bir aylık ve iki günlük Prenses Anny ilk defa halk tarafından görülmüştür.Prenses Elizabeth çocukları ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • I Mısırdaki I |yalıudilerîn| I durumu Kahire 17 A.A.Mısır Dışişleri Bakanlığı Mısırda yaşamakta olan Yahudilerin durumu ile ilgilenmektedir.7000 Arabın Mısıra sürülmeleri hakkında İsrail taraiındar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Karagumriik Beykozıı 4 2 yendi Dün Beykoz sahasında Karagumriik ile Beykoz birinci futbol takımları karşılaştılar.Neticede güzel bir oyur çıkaran Karagümrüklüler rakiplerini 4-2 yenmeğe muvaffak oldul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Dünkü maçlar Şehrimizde yapılan hususî futbol maçlarında Beşiktaş Taksimi 4—0,Fenerbahçe İstanbulsporu 2—1,Vefa Unkapanmı 1—0 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Habeşistaııda isyan başladı Bir kısmı silâhlı kuvvetler Sudan hududunu geçiyor Kahire.17 A.P.Güvenilir kaynaklardan gelen haberlere göre,llabeşistanda Gojjam eyaletindeisyan eden köylülere,silâhlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Batı Avrupanın savunması meselesi Bu hususta verilen karar bir gün ilân edilecek Üçler bu hususta Botıel* Devletleriyle de istiharelerde bulundular Ne w-York 17 A.A.United Press)Atlantik paktı konsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Hür milletler ordusu Canım bir an evvel kurulmasının lüzumu üzerinde duruluyor Lake Success,17 A.A.Avustralya ve Filipin Dışişleri Bakanları Percy Spendeı ile General Karlos Romuio,salı günü Flushing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Yaşlılara hürmet ve yardım faaliyeti arttı Baştarafı 3 üncüde)kız çocuklara evvelce çalışmaları mutad olan işler verilmek,tedir.Devlet muaveneti ve yardımlar Fnkat Büyük Britanyada eneıji ve yakın alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • İnçona çıkarılan ve düşmanın topçu ateşi altında ilerliyen Amerikan ve Cenup Kore askeri Kızıllar harpsiz teslim oluyor Baştarafı 1 incide)baff banliyösünden geçen Han nehrinin batı sahillerine varmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Yabancı çevrelere göre iBaştarafı 1 incide)nan memurlarına teslim edilerek Sivilingrad'a gönderilmişi lerdir.Bulgarlar bu göçmenleri bir çok müşküller çıkardıktan ve Yunan memurlariyle münakaşalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Ekrem Iîayri Uslündağ I/ıııir.e döndü îzmir,17 A.A.Stıasbourg'da toplanan parlâmentolar birliği konferansına katılan Türk delegasyonu başkanı İzmir Milletvekili ve Demokrat Parti meclis grupu başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1950
  • Frankfurt fuarı açıldı Fuara 3000 firma ve 100 bin kişi iştirak ediyor Frankfurt,17 AP.Harpten sonra en büyük son bahar fuarı pazar günü açılmıştır.Fuara 3.000 den fazla firma iştirak etmektedir' Fuar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • SİZLERE 14 GÜN ZARFINDA* GÜZELLİĞİNİZİ ARTTIRMAK ŞANSI Amerikan sabunlarından daha üstün ve daha ucuz olan PURO TUVALET SABUNU ile yıkanın Cildinizi besler,yüzü nüzü kadife/eştirir ve güzelliğinizi ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • SX2a3H!KS£2KH!2!B2Z3S'aS^^ assajEazajs;ı ¦HBBia—B^ KOKK Türkiye Kömür Sa'ış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Günlen Devam eden tevziata ait haftalık beyanname numaraları Fatih Eminönü Kadıköy Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Ankarada Benliboz,Istanbuîda Comtesse mükemmel koştular^ Lady'nin topal ata geçilmesi,Ardanın da hemayar rakipleri yanında sıraya girememesi haftanın enteresan vak'alarıdır.12 nci ve son hafta İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • bevlet Orman İşletmesi Çoruh Müdürlücünhn 1 işletmemiz Uçsu bölgesi Naldöken istifinde mevcu 1087 adede denk 559.847 M3.ladin tomruğu 18/9/1950 tarihin den itibaren U gün müddetle açık artırma suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Sayın yurtdaş'ara Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kul ban Bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak kurban deriîerinin bedeli yurt müdafaasına ve üayrına çalışan kurumumuzla,Kızılay ve Çocuk Esirgem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Lazio ile anlaşamıycrn l:ıymetli solaçığımız Şükrü Gülesin Şükıü Gülesin "Laziojie nl?şımadı Milli takımın ve Beşiktesin fcymetli s daçığı Şükrü Gülesinin memleketimize sızan bütün haberlere rağmen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı içlerini fiilen idere eden:Vahid Rainiz Hiç Dizildiği yer:N.ve A.N,Kgazetecilik kollektif şirketi •»natbaası Basıldığı •yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Galatasaray îngilterede niçin muvaffak olamadı?Maçların plânçosu aleyhîmîzedîr.Çünkü Galatasaray iyice hazırlan-i madan götürülmüştür.Bu neticeden oyuncularımız değil,idareciler!Istanbulun güzide kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Seyhan İ!Daimî Komisyoru Başkanlığından:Adana Memleket hastahanesinm 95ü malî yılı sonuna kadar olan ihtiyacı için 18354 İha 20 kuruş muhammen bedelli 160 kalen eczayı tıbbiye ve 10^76 lira 50 kuruş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,raal ve mahallerdeki As.Sa.Al.Xo.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanuni vcsikalarile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • vEKLER 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 li)0 Fransız Fr.OdO-080 100 Liret 044 128 100-tsvıae Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.6C 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Pivasadu DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • lnıhiŞIIIIıı.Ur.Ha?z Cemal LOKMAN HEKfM Dahilî hastalıklar mütehaa-f.sisi.Pazardan başka her 5 gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • »Uccm 2S0ccm ütün Dünya Yollarında] er Zaman Birinci Gelen!ÇEKOSLOVAK Halen piyasamızda en ucuz satılan i OIOSULETLEROIR BOL YEDEK AKSAM İZMİR FUARINDAKİ paviyonurauzda ve ayrıca Çekoslovak paviyo ıın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • Cap takvimi bastırılacak Basın-Yayın ve Turizm Genel MücT rl ğ nden 1 1951 senesi için ingilizce İfl.COO adet cep takviminin baskı işi kapai:zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • FEVKALÂDE SATIŞ ADANADA SATİLİK PORTAKAL PAHÇESI Şehre,otobüsle altı dakika mesafede,tamamen yetişmiş,27 çeşit meyva ağacı mahsul verir bir vaziveıte ye gene.büyük motor ve santrifüiü,çiftlik binası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • PAPAZYAN BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kurtuluş Yeni kayıtlara başlanılmıştır.Feriköy Tepeüstü 116 No.Papazyan Apartmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • 1İİİ litıc*t ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1950
  • İSKANDİNAVYA HAVA YOLLARI İSTONBUL-m AVİV hava hattını hizmete açmıştır."Uçan Yataklı Vagon" diye meşhur,hava tazyik tertibatını haiz 4 motorlu muazzam DC-6 uçakları HER PERŞEMBE İSTANBUL'dan,HER CUMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6