Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • KENDİLERİ e DÜŞÜNSÜNLER!Amerika,ingiltere,Fransa Dışişleri Bakanlarının 14 eylülde New-York'ta yaptıkları toplantıda Türkiye'nin Atlantik Paktına alınmaması hakkındaki kararları memleketimizde çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Mm &&Sm &m Edlnburg Dükü şehrimiz hava alanında hareketinden önce bir bahriye kıt'asını teftiş ediyor Edinburg Dükü dün yurdumuzdanayrıldı Perşembe günü akşamı şehrimize gelen Edinburg Dükü Altes Phil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Yedek Suba)Okulundaki feci kaza Bir e] bombasının geç infilâkı yüzünden bir öğrenci şehit oklu ve iki kişi yaralandı Ankara,16 Milliyet)Evvelsi gün Yedek Subay o kulunda talim esnasında gec Oevamı Sa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Dışişleri Bakanımız Prof.Fuat Köprülü Atlantik Paktı ve Türkiye Talebimizin kabul edilmemesi yurdda soğukkanlılıkla,ecnebi mahfilde hayretle karşılandı Ecııobi mahfiller,Üçlerin kararım kuvvet kaybı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Atlantik Pakh kurmay Başkanları,pakta dahü devletlerin müdataa nazxrhklart ittihaz etmek üzere yaptıkları toplantıdan bir görünüş için karar Atlantik Paktı Konseyinde Avrupa müdafaası için Amerikan pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Celâl Bayar Ankaraya döndü Bayar'm Zonguldak'a gitmiyerek Ankara'ya dönüşü ve derhal Başbakanlığa gidişi etrafında yapılan tefsirler Şehrimizde bulunan Cumhur,başkanı Celâl Bayar refakatinde Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Seul'un limanı înçon'a yapılan çıkarma esnasında müttefik donanması çıkarmayı desteklerken İnçon'a yapılan çıkarmadan sonra Müttefik kıskacı içinde il Koreli kaldı Son dakikada gelen haberlere göre Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1950
  • Dün akşamki boks maçları Elektrik ve Yunan boksörleri dün ikinci maçı yaptılar Elektrik ve Yunan boksör,leri üün gece 21.30 da son karşılaşmalarını yaptılar.Maçlar zevkli oldu ve oldukça kalaballık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • ÜZÜM BAYRAMI if Yeşilay Kurumu senelik üzüm bayramını bugün Topka pı surları dışında spor sahası karşısındaki İncirli Numune bağında kutlayacaktır.KONGRE Taksim Beyoğlu Erkek Lisesini Bitirenler Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • HALKINSESİ Üsküdar tramvayları ve vapur g şeîeri Anadolu yakası tramvaylarında birinci mevki iki,ikinci mevki bir kuruş küsuratlıdır.Fakat her zaman insanın üzerinde biletçiye bu bir,iki kuruşu verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Beyazıtta bir infilak Gizli olarak çalıgan bir tabanca mantarı imalâthanesinde 4 kişi yaralandı Dün Çadırcılarda bütün muhiti heyecana düşüren ve dört işçinin yaralanması ile neticelenen bir infilâk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Zeytinyağı ihracı ve piyasa Zeytinyağı ihracına müsaade edileceği haberinin piyasada duyulması üzerine,zeytinyağı ahm ve satımları birdenbire canlanmıştır.Fiatlarda henüz bir yükselme yoksa da;bazı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • •$$$Z4 KISA HABERLER ¦jf Vali ve Belediye üe'.f\Fahrettin Kerim Gökay,lstan«;bul şehri için bir an evvel yapılması gereken işlerin bir listesini bu hususta tanzim etliği bir raporla birlikte İçişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Bir sergi d olay isiyle:Yeni ressamlar karşı ha kiki bir saygı duymamağa im kân var mı?Çünkü,resim,yapanlar için servet ve büyük bir şöhret temin etmiyor.Birbirini takiben açılan sergilerde hele genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Kültürün iktisadî bakımdan önemi Bir memleketin kültürü nekadar gelişirse iktisadî refahı da o derece artar.Kültürün gelişmesi için insanlara verilen kültür hürriyeti hakkı ise bu hususla en müessir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Jsüm faninde Kuk Hâdiselere Sebep Man HÂSIMI-EME VI Rekabeti TEFRİKA No.60 Yazan Ziya SAKİR Pusuya düşen Hz.Ali,varca katledildi üzerine vura vura ve".Yâ eyyüheimüslimin.na.ıaz vaktidir.Haydi,namaza!D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Tabanca ile oynarken birisini yaraladı Taksimde Tekir sokağında Antranik'in kavun sergisinde çalışan Dilber Hocalar isminde birisi dün elindeki tabancayı kurcalarken tetiğe dokun muş ve çıkan kurşun o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Yüksek tahsili olmayan müdürler Vilâyet ve Belediye kadrosundaki müdürlerden bir kısmının yüksek tahsili yoktur.İçişleri Bakanlığı,bu durumda olan müdürleri tahsil derecelerine uygun birer vazifeye na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Ankara vapuru Batı Akdeniz seferine çıktı Fransa'ya dönen Türk dostu edip Claude Farrere» gemi rıhtımdan ayrılırken Yaşasın Türkiye!diye bağırdı.Denizyollarının Ankara vapuru dün saat 12 de 480 yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Yankesiciler sürülecek Dün ilk olarak iki yankesici hapis ve sürgün cezalarına mahkûm edildi Son günlerde faaliyetlerini arttırmış olan yankesiciler hakkında yeni bir ceza sistemine başlanmıştır.Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • iş mevzuatındaki noksanlar Çalışma Bakanlığı iğ mevzuatındaki noksanları tamamlamağa ve tatbikatta aksayan cihetleri tadil ederek gereken yeiii hükümleri ilâve etmeğe karar vermiştir.Bu maksatla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Emekliye ayrılan ualıiye müdürleri Muayyen yaş hadlerini dolduran nahiye müdürlerinin tekaüde sevkedilmelerine başlanılmıştır.İîk oiarak Ortaköy Nahiye Müdürü Rüştü Çelik ile Büyükçekmece Nahiye Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Ulaştırma Bakanının temasları Ulaştırma Bakanı Seyfi dün şehir hatları ser VİsJerinı,Köprü altı atölye ve tesult ııni gezerek inceleme leıd" bulunmuştur.Bakan muhtelif işletme mevzuları üzerinde durmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1950
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Geçen hafta içinde,limanımıza gelen ecnebi bandıralı 7 şilep çeşitli ithal malı getirmiştir.Bu meyanda,34 ton kauçuk,51 ton yük,102 ton kinıycvi madde 33 ton parke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Türle dilinin mıya başlamaoi Türk dili üç âfetin pensesinde kıvranıp gunaen güne bozuluyor:İlk âfet uydurma kelimelerin resmî vasıtalarla dil bünyesine eebren sokulmasında# ikinci âfet sarf ve nahiv g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • ^Norveç'in durumu Oslo,16 A.A.Norveç Başbakanı Gerhardsen,Norveç'in Atlantik Paktına girmekle Sovyet Rusya'ya karşı çevrilmiş bir Amerikan üssü haline geldiğine dair ithamları reddetmiştir.Parlamentod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Teşekkür Kocaeli manevralarının sonuncu günü iki meslekdaşımla birlikte geçirmiş olduğumuz büyük kazayı müteakip bizleri vak'a mahallinden derhal kaldırtan ve ilk tedavimizi yaptırtan sayın generale v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Dünya Bankasının llabeşistana yardımı Vaşington,16 A.P)Dünya Bankasının,şose inşaatı ve diğer imar projelerine sarfediiıuek üzere Habeşistana 7 milyon dolar borç verdiği bu gün bildirilmiştir.Habeşist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Çeşmenin kurtuluş yıldönümü Çeşme,16 A.A.Bugün coşkun bir sevinçle kurtuluş bayramlarını kutmîavan Çokmel iler bu aziz günü yirmi yedi yıldanberi eşi görülmeyen tezahüratla yaşamakta ve sayın Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • İAmerikada harp hazırlıkları Vaşington,16 A.A.Birleşik Amerika deniz yollar:idaresi,hükümetin karma genel kurmay şeflerinin tavsiyesi üzerine,inşaatına kısmen para yardımında bulunduğu 48.000 tonluk l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Norveç ordusu Oslo,ie A.A.Norveç Savunma Bakanı parlamentoda verdiği demeçte,Norveç ordusunun,harpten evvelkine nazaran daha iyi teçhiz ediJmiş olmakla beraber kâfi derecede kuvvetli olmadığını ve sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Yunan hükümeti il i mat kazandı Atina,16 A.A)Meclis Venizelos Çaldaris Papandrcu partileri hükümetine?43 muhalife karşı 153 oyla itimat beyan etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • İtalyan Rus ticareti anlaşması Roma,16 AP)Dün burada resmen bildirildiğine göre,İtalya,Rusya'dan 200,000 ton buğday almak için bir anlaşma imza etmiştir.Dışişleri Bakanlığı tarafından neşredilmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Fenni terakkilere muvazi tedbirler sıhhatleri Atom araştırma müesseselerinde çalışan işçiler radyoaktiviteye maruz kalmamak için malzemeleri maşalarla tutmakladırlar,işçi ile malzeme arasında ise şuaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • «asasRSHES Cenup Koredeki kadınlar da vatan müdafaasında kendilerine düşen vazifeyi başarmağa var kuvvetleriyle çalışmaktadırlar.Yukarıki resimde geri hizmetleri için yetiştirilen bir Canup Koreli kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanının bir tekzibi Pamuğun lisansa veya tahdide tâbi tutulacağı tamamen asılsız Ankara 16 AA.Ekonomi ve Ticaret Bakam Zühtü Velibese bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur:«A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Marshail'ın durumu Kongre generalin Savunma Bakanı olmasını kabul etti.Karar ayanın tasdikine sunuldu Washington 16 A.P.Birleşik Amerika kongresi dün.Cumhuriyetçi Partinin şiddeti itirazlarına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Maniladaki indifa Manila,16''(AP)Hibok volkanının indifaı dün 84 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir.Resmen tevsik edilmemiş olan bir habere göre 34 kişi de sıcak küllerden yanmış ve yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Hem şunu bil,bu dişi şeytan cehennemin tâ dibini boy lamadığı müddetçe bize,ikimize de rahat nefes almaya imkân yok.Ve sen demek hep böy le!Evet,hep böyle içmekte devam edeceğim.Unutmak;duymamak,rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • G.McGhee Londrada Dışişleri Bakan Muavini geri kalmış bölgelere yardım mevzuunu görüşecek Londra 16 A.P.Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Muavini McGhee Ortadoğu ve Güney Asyayı ilgilendiren iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Amerika kauçuk istihsalini artıracak Vâşington,16 A.A)Başkan Truman,savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere sentetik kauçuk fabrikalarına istihsallerini arttırmak emrini vermiştir.Resmî bir sözcünün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Yugoslavyada son durum Bir habere göre Tito grui)a zulmünden kaçanlar çoğalıyor Prag 16 A.P.Dün bildirildiğine göre «Tito grupunun kanlı terörüne daha fazla dayanamadıkları irin;bir tanesi parlâmento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1950
  • Makkabiah müsabakaları israil'in tertip ettiği atletizm müsabakalarına bir çok hükümetler katılıyor New York 16 A.P.Birleşik Amerikanın 27 eylü.8 ekim tarihleri arasında Is railde tertiplenecek Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • JSİİI.DAN SAGA;1 Dinlenme,Çöl ortasın da sulak yer;2 Vücutta hareketleri yapan sinirler,Rüz-gâıia havaya kalkan ince top rak;3 Bir nota,Tersi)Merbutatı,Sıfat edatı;4 Emniyet;5 Tersi)Uzak Şarkta bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • Hie.17 EYLÜL Ru.4 4 Zilhic.1 9 5 0 *Ağust 1369 Pazas 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 1-6.37 13.10 16.42 19.22 20.54 4.58 11.13 5.46 9.18 12.00 1.32 9.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • 1 SİZİ Safa ÖN A L Evvelâ gündüzleri hafif bir ayaz geceleri rutubet;sonra «oğuk ve yağmurlar derken.kış gelivermişti.Bir sürü yen:masraf kapısı.îlk önce dam aktarılacak,kırık kiremitler yenileriyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • Katiler,umumiyetle,zavallı insanlardır.dedi.Biraz durduktan sonra sözüne devam etti:«Sonra,Doria var.Giyinmesini bilen,barut gibi şahsiyeti olan bu harikulade kadın Lionel'de ne bulmuş olabilirdi?Niçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • FAYDALI LGİ LER Beyoğlu ALKAZAB 42562)1 Ormanlar kralı 2 Gizli vazife 3 2 Cingöz haremde.AR 44394» Tamirat dolayısiyle 22.9.950 ye kadar kapalı ATLAS 40835)Tanca güzeli BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900» 1 İki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • usabakamıza iştirak eden okuyucularımız Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karilerimizin isim ve soyadlarını havi listeleri neşrediyoruz DÜZELTME Dünkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılıp ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği »İM.13.45 Saz eserleri,oyun havaları 14 00 Serbest saat 14.10 Hafif müzik.Çalan:İbrahim Özgür ve arkadaşları 14.30 Şarkılar.Okuyan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Sarayların eşyası Henüz kayıplar hakkında alınmış hiç bir karar yok Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Salih Keçeci aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:«Sarayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Avrupa müdafaası «ar.tarafı 1 incide)tek komutandan İbaret olması» Ça taraftardır.AL-ııesun tekliflerini dünkü ilk içtimain sonlarına doğru yapmıştır.Diğer Bakanların bu husustaki tepkileri.bilhassa A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • AtlantikPaktı e urkıje Bas tarafı l incide)«niştir.Resmî çevreler şimdilik bu hususta bir mütalâa yü rülmcnin yersiz olacağı kanaatindediıler_Üç Dışişleri Bakanlarının toplantısından sonra Türkiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Üsküdar tütün işçileri Sendikası toniandı Toplantıya Arjantin isçi bir nutuk Üsküdar Tütün Bakımevi Işçi Sendikası senelik kongresini,dün Ali Rıza Satıcının başkanlığı altında yapmıştır.idare heyeti r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Koreye gönderilen Amerikan takviye kıtaları Japonyadan vapura irkâp ediliyor Müttefik kıskacı içinde 140 bin kızıl Koreli kaldı iBaştarafı 1 incide)n ilâve etmiştir;Düşman,kuvvetlerimizin iki kanadı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Dün akşamki boks maçlar 'Bastamfı 1 incide» eski dalıcılığını kaybetmişti.Son maç 80 kiloda Suphi ile Çaldaris arasında oldu Maç umumiyetle Yunanlının hâkimiyeti altında geçti.Yalnız 3 üncü ravundda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Güvenlik Konseyinde israil Arap ihtilâfı yeniden gündeme almıyor Lake Success,16 A.P.Mısır dün,İsrailin binlerce Arabi,Filistin hududundan çıkararak Mısır çöllerine gön dermiş olduğunu iddia ile bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Yedek Sıto okulundaki fecî kaza Baş iazafı l mekıv} patlıyan bir bomba yüzünden vukua gelen müessif kazada iki talebe ve bir üst teğmen ağır surette yaralanmıştır.Kaza esnasında alnından ağır bir yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Almanya seçimleri ve propaganda Bonn,16 A.A)Batı Almanya radyo istasyonları,A1-manyanın Sovyet işgal bölge-sinde gelecek ay yapılacak o.]an.seçimlere hâkim olacak antidemokratik usulleri mey-dana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Yeni Rus gemileri Stokbolm,16 A.A.İyi haber alan bahriye kaynaklarına göre,Sovyetler'in yeni yapmakta oldukları 5.600 ten luk üç harp gemisinden biri bu ay Doğu Baltık d eni/inde seyir tecrübelerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Okul öğrencileri yardım cemiyeti toplantısı Bir müddet evvel tesis edilen Türkiye İlk ve Ortaokul Öğrencileri Yardım Cemiyetinin Başkanı Bayan Semin Akyol tie başkan vekili Rüştü Günerinin idare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Edinburg dükü yurdumuzdan ayrıldı ıBas tarafı 1 incide mutam Tuğamiral Fahri Korutürk,Merkez Komutanı Albay Reşit Erkinen,İngiltere Büyük Eiçisi Sir Noel Charles ve Emniyet Müdürü Kemal Aygün tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • İki dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğü ikinci şube memurları Pendikte «altın buiduk» diye dolandırıcılık yapan iki kişiyi yakalamış lardır.Aslen Rizeli olan Nusret ve Ahmet,bazı saf kimselere,bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Oz kızını kirleten canavar baba Eeyoglunda Dolapdcrede oturan Fevziye isminde bir kadının iddiasına göre kocası Kasını,ondört yaşlarındaki öz kızı Nilüferi «sen galiba hastasın muayene edeceğim" bahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Kendisine leva/mı müdürü süsü veren bir lobiidırıeı yakalandı Emniyet Müdürlüğü mühim bir dolandırıcılık hâdisesine el koymuştur.Abdülkadir Turan isminde biri Sirkecide,nakliye taşıt işleri yapan Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • AnuuoHı yakasının suyu Şehrimizin Anadolu yakasındaki su işlerini intizama sokmak ınaksadiyle İstanbul Belediyesince faaliyete geçilmiş bulunmaktadır.Bir heyet tarafından su yollarının kesifleri yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Bir Fnmsız genişi battı Sainl Ivialot,16 A.A)Bir Fransız harp gemisi Frhel burnu açılılarında infilâk ederek batnıiştır.İnsan kaybı olduğu sanılmaktadır.Geminin mürettebatı 90 kişi idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Atom enerjisi işçilerinin sıhhatlerini koruma İBaş taran 3 üncü sayfada dukça gügtür.Fabrika ve sınai müesselerin ekserisinde tehlike amilleri meydandadır,görülür,işaretlenir ve biralardan kaçınılır:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Hikâye yi »Baş tarafı 4 üncüde)rışmaz,fikir ayırt etmeden mütemadiyen ta.sriik makamında başını sallardı.Bu.belki de bir alışkanlık,dairede bir sürü âmire,sabahtan akşama kadar kavuk r/allamaktan iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Celâl Bayar Ankaraya döndü Baş tarafı 3 üncüde)Gokay,generaller ve Emniyet Müdürü tarafından uğurlanmıştır.Ankara 16 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile birlikte saat 16.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.09.1950
  • Büyük Fransız edibi Claude Farrere T.İlerinin C.Farrere'e telgrafı Ankara 16 A.A.Claude Farrere'in memleketimizden ayrılması dolayısiyle Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri büyük Fransız edibine ğu telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Türkiyelim İngiltere Büyük Elcbi Cevat Açucalm.Galatasarc oyuncular.ru Queen's Park Rangers'le yapacakları maçtan evvc tebrik ederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • FEVKALADE SATIŞ ADANADA SATİLİK PORTAKAL BAHÇESİ Şehre,otobüsle altı dakika mesafede,tamamen yetişmiş.27 cesit meyva ağacı mahsul verir bir vazivette ve gene.büvük motor ve santrifüiü,çiftlik binası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Yüzünüzü Çamaşır!Değildir!Bol KöpüklüyNefîş Kokulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Yeni lig fikstürü ve cuıu Lig maçlarına 30 Eylül cumartesi günü kafi olarak baş lanucaktır.Perşembe günü akşamı Bölge binasında toplanan klüp murahhasları,lig fikstüıünü yeniden tanzim et mektcnse,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Beşiktaş Taksim klübü kaışiüşıyjr Beşiktaş takımı bugün lig maçlarına hazırlık manıyet.deki karşılaşmalarından biri ni daha yapacaktır.Bu def Taksim klübü ile yapMucal bu maça Siyah Beyazlılor tam kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Spor âlemi kupası Spor Âlemi gazetesinin 2?Eylül arife günü başlama!ve bayramın ikinci günü so na ermek üzere bir kupa maçı tertiplemiştir.Üç gün sürecek olan br anaçlara Vefa,Kasımpaşa,K;ragümrük,Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Ccn h ıbirliği D.Spor maçı Ankara 16 A.A Bugiin 6£leden sonra 19 Mayıs stadyum un d a 3 numaralı çim sahada Gonçlerbirliftl ve Demirspor takımları arasında husus.bir karşılatma,yapılmıştır.Kalabalık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Türkiye Atletizm Birincilikleri Ankara 16 AA.Bu sene Izmirde yapılacak olan Türkiye atletizm birinciliklerine Ankara bölgesi 26 kişilik bir takimla katılmaktadır.Atletler,Şevki Koru'nun idaresinde 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Ankara ilk hafta 3 ve yukarı yaştaki Arap adamım 1600 metrelik koşusunda 1.46 7/10 luk rekorla birinei gelen Arda,arkasındaki Bahtiyar ve 1 İNisan'la beraber Aloırı'u da mağlûp ederek kudretini tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • İstanbul Valılininden 1 İstanbul Umumî Meclisine,İstanbul Belediyesi hudutları dışındaki ilçelerden seçilecek üye adedi,İdarei umumiyeı Vilâyet kanununun 4928 sayılı kanunla muaddel 103.üncü maddesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Kiralık ve Satılık Belediye Malı Arsalar ve Bina Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 1200 00 270 0Q Kasnr.paşada Refik Saydam caddesinin altında nazım plânda yeşil saha olarak gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • t—TjS?IZMIR FUARINDAKİ PavıvTnumuzda teşhir edilmekte olan Kamyonlarımızı VQ Otomobillerimizi görerek kararınızı veriniz.Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA U^r* n-U,n Telefon:40430 42673 lahır Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • ABONE HATLARİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN HATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayla santimi 4 I'ra 3 üncü 4 4 üncü 2,5 İlân sayfası santim' 2 Doğum,Nikan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada ya2i içlerini fülen idcre eden:Vahid Rainiz ITiç Dizildiği yer:N.ve A.N.Kgazetecilik kollekiif şirketi matbaası Basıldığı ¦yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • i Nimet Erim Aile Biçki Dikiş Yurdu Talebe kaydına başladı.Yıllarca Yurd İdi re etmiş olan NİIVjET ERİM,tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikici talebesine kolaylıkla öğretir.Millî Eğitimden tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • m-»îr/mm"'.1st lv.Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı maducierin kapalı zarfla ek gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Sartna kanuni vcsikalarile teklif mektuplarım ihale saatinden bir sa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.09.1950
  • 1 Sterlin 7.84 100 Dolar 280.00 100 Krausız Fr.OdÜ-080 100 Liret U44.128 100 îsvı _re Fr.64.03 1Ü0 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest Plvctsada DÖVİZLER Dolar takas 390
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6