Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • Yargıtay Başkanı Fevzi Bozer.dUn Adliye yılını güzel bir törenle açmıştır.Yukarıdaki resimde törende bulunanlarddn Devlet ve hükümet Reisleriyle Bakanları ve Yargıtay Başkanım nutuk verirken aörüyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • İstanbul Belediye Meclisine yen!seçilen azadan x Yukarıda soldan sıra ile Muhlis Erener,Muzaffer Erer,Ziya Şakir Soka,Aşaaıda yine soldan sıra ile Recep Bilgin er.Arif Neş'et U/imaa Salâhaddin Eafkasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • Bütçe üzerindeki çalışmalar arttı Yeni bütçede masraflardan yüzde yırmcbeş tasarrufa çalışılıyor Ankara 6 Ankara Ajansı)Bu günlerde Ankarada cereyan eden iç ve dış hâdiseler arasında umumî efkârın dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • 12 yaşındaki çocuğu vuran Amerikalı mütehassıs sorgu yargıçlığından çıkarken Çocuk vur an Amerikalı hakkında Turk ve Amerikan makamları tahkikata başladı Ankara 6 Ankara Ajansı)Motosikletini karıştıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • Mülk sahipleri yaptıkları toplantıda demişler ki:Azap içinde ve acıklı bir durumdayız Gazetelerden)Görünen köy klcrnu istemea».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • tzmirde fecî bir kaza oldu îzmir,6 Milliyet)Bu sabah Kokaryalıda v-ukubulan fecî bir tramvay kazası neticesinde Gıyaseddin Araskan adında bir elektrik işçisi parçalanarak ölmüştür.Tahkıka ta adliyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • Mülteci Arnavutlar Rus Konsolosunun iade talebi dün reddedildi Şehrimizdeki Arnavutlar bu iki genç futbolcu ile yakından alâkadar oluyor Mülteci Arnavutlar:Solda SUleyman,sağda Bahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • Bir hllkaî garlDesi olan zavallı çocuk Bir hilkat hâdisesi Bir kadın iki başlı,üç kollu ve 14 parmaklı bir çocuk doğurdu Ankara 6 Ankara Ajansı)Cebeci Doğumevinde tıp âleminde eşine az rastlanan bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1950
  • SAĞ OLSAYDI.tatürk sağ olsa.yahut kaabil olsa da bir an için dirilse ve mezardan başını kaldırarak kurduğu Halk Partisinin bucünkü haline baksa,acaba ne düşünür,ne derdi?Öyle sanıyoruz ki dikildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • HALKINSESI Dilenci bolluğu İstanbul son senelerde dilencilerin istilâsına uğramıştır.Bildiğimiz klâsik tipten başka kendisine yolcu ve satıcı süsü veren dilenciler:Ellerindeki mukavva kutuya bir iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Öğretmen kadroları Kendi arzulariyle yer değiştirmek isliyenler hariç fazla değişiklik olmayacak Milli Eğitim Müdürlüğü il!ve orta tedrisat kadrolarını hazırlamak üzere faaliyete geç mis bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Şehrimizin imâr işleri ıslah edilecek Vali ve Belediye Başkanı tarafından şehrimizin imâr iğlerini incelemek üzere Bayındırlık Bakanlığından istenilen mütehassıs Yapı Dairesi Reia Muavini Orhan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Fikir işçileri kanını tasarısı hazırlandı Ç:J:r:Bakam Hasan Pulatken dvn sabah Emniyet Müdürü Kemal Aygünü,öğleden sonra saaıt 17 de Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökayı ziyaret etmiştir.Bu arada kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Şoförler heyeti Ankaraya gitti istanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti,yeni seyrüsefer kanunu tasarısı etrafında temaslarda bulunmak üzcıe dün Ankaraya bir heyet göndermiştir.Heyet,cemiyet üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Bir fabrika ile bir ev yandı Dün sabah saat 4.15 te Küçükpazurda İşçiler sokağında Vakoza isminde birine ait Kristal makarna fabrikasında yangın çıkmış ve binanın 2 ve 4 üncü katı tamamen yanmıştır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Kazlıçeşmede bir linyit dağıtma merkeri kuruluyor Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay dün sabah Kazlıçeşme,Zeytinburnu,Telsiz semtlerindeki gecekondu sakinleriyle Kazlıeeşmedeki deri fabrikatörleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Filmciler ve Sinamacılar Derneğinin yıllık kongresi 15 eylül cuma günü saat 10 da yanılacaktır.KOKTEYL PARTİ Şehrimizde bulunan Fran sız şarkıcısı Anne Chaselle'in şerefine dün saat 18 de Taksim Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Hi tort* ta* IMr Mft Rekabeti TEFRİKA MO:50 Yaıan Ziya 5AKI» Hazreti Ali ile Muaviye davası Hazreti Ali'nin Kuleye yerleşmesi ve derhal ıslahata girişmesi Muaviyeyi derin endişelere şevketti.Bu gidişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Şehir Tiyatrosu için yapılan talimatname,bu talimatname,nin tatbika konulduğu günden beri fırtına koparmakta devam ediyor.Gün geçmez ki bunun leh veya aleyhinde neşriyat yapılmasın veya alâkalılar sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Küçiik sana'at Kooperatifleri Küçük Sanat Kooperatiflerinin faydalı bir hale getirilmesi için Ziraat Bankası ile HaİK Bankası emrine iki milyon l:ra tahsis edilmiştir.Eu para kooperatif ortaklarına yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Cezaevi Müdürleri arasında değişiklik Sultanahmet Cezaevi Müdürü Rıza Ocakçıoğlu Edirne Cezaevine,Üsküdar Cezaevi Müdürü Reşat Ünsürü,Sultanahmet Cezaevine,İzmit Ce zaevi Müdürü Sadık Acar da Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Doğu Akdeniz bölge sağlık toplantısı Dünya Sağlık.Teşkilâtı Do ğu Akdeniz Bölge Komitesi çalışmalarına dün,devam etmiştir.Toplantıda bu böigj de hüküm süren hastalık ve sağlık şartlariyle mücadele mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Belediye bütçesi hazırlıkları Beiediye bütçesinin hazırlıkları ilerlemektedir.Bu senelci bütçe hakkında dün kendiliyle konuşan bir arkadaşımıza Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay şunları söylemiştir:Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • İçi boş ve kanlı Lir sandal bulundu Evvelki gün sabahın erken saatlerinde Kumkapı sahilinde içinde kan pıhtıları,bir bıçak,bir kadın mendili ve bir ip bulunan bir sandal bulunmuştur.Sandalın sahibi Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Süıncrbank Alım Satım Müessesesi Müdürlüğü Sümerbank Alım Satım Müessesesi Müdürü Abdülkadir Güzen Sümerbank İstanbul Baş kontrolörlüğüne tâyin edilmiştir.Sümerbank Alım Satım Müessesesi Müdürlüğüne d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Gazetecilik Enstitüsü 1 kasımda açılıyor İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı olarak açu lacak olan Gazetecilik Enstitüsüne 15 ekimden itibaren talebe kabulüne başlanılacaktır.Enstitü 1 kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Terbiye Kongresi dün sona erdi Üç gün devam eden kongrede mühim tezler ortaya atılmıştır Muallimler Birliği Terbi ye Encümeni tarafından ter tip edilen «Terbiye kongresi nin son toplantısı dün saal 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • Kemal Aygünün tamimi Emniyet Müdürü,gazetecilere her türlü kolaylığın yapılmasını karakollara bildirdi Emniyet müdürü Kemal Aygün dün muhtelif semtlerdeki karakolları teftiş etmiş ve em niyet işlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1950
  • fâ£sŞW Baştanbaşa TEFRİKA NO:49 Yazan:John UPTON 6.Kıta olan başka bir âl Yakın Hint larihine bir bakış:350 milyon halk çeşitli cereyanlar arasında bocalıyor.Derler ki Avrupa Asyanın sivrilmiş bir ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • I Alafranga «j soyadları Bir)gazetede tuhaf bir ft soyadı görünce merak edip telefon rehberini gözden geçirmeğe başla dim:Soy adları kanu-nunun nasıl tatbik o-lunduğnnu ve bu tatbi-ft kat esnasında mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • land kısa haberle AMERlKADA Seferi ordular komutanı General Mark Clark,beraberinde' yüksek rütbeli subaylar olduğu halde Batı Almanya.Avusturya ve Trieste'nin müdafaalarını teftiş etmek ü/ere cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Amerika İçişleri Bakanı itham edildi Vaşington,6 A.P.Senatör Andrew F.Schoeppel,dün,İçişleri Bakanı Oscar Chapman'm komünist teşekkülleriyle alâkalı ve Rus gayelerinin tahakkukuna taraftar olmakla ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Bu yıl açılacak olan köy okulları Bu yıl yeni açılacak olan koy okullarından Karacaköy,Odaycıı,Mahmut Şevket Paşa,Sugöre,Gökçedere okullarının inşaatları bitmiştir.Emirli ve Bahçeköy okullarının inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Necmettin Arbatlı Belediye Levazım Müdürü oldu Belediye Mezat Dairesi Müdürü Necmettin Arbatlı,gösterdiği başarılı mesai dolay ısiyle Belediye Levazım Şubesi Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Keşanda dolu yağdı Keşan,6 A.A.Dünânî olarak hava bozulmuş,se nelerdenberi eşine tesadüf edilmemiş şekilde bir fırtına ile yağmur ve ceviz büyüklüğünde dolu yağmıştır Bağ ve bahçeler zarar görmüştür.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Yedek parçalar için bir tebliğ Uçakla yapılacak ithalât yeni rejimde farklı muameleye tâbi değildir Ankara,6 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:Mevcut istihsal ve nakil vasıtalarına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü bu hususta bir tebliğ yayınladı Ankara,6 A.A.Orman Genel Müdürlüğünden bildirilmiştir:Bu yılın geçen senelere na zaran çok kurak gitmesi sebebiyle orman yangınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Eski Yugoslav Kralı Pier'in yıldönümü Eski Yugoslav Kralı Pier'ir.27 nci doğum yıldönümü mı nasebetiyle,şehrimizdeki Hin Yugoslavlar dün sa&'ah saat 11 de Galatadaki Ortodoks klisesinde bir âyini ruha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Türkiye İsrail münasebetleri İsrail Dışişleri Bakanlık Oltaşark kısım Türk masa^ şefi Sabetay Dinar memleKi timizde tetkiklerde bulunma,tadır.Dinar dün kendisiyK konuşan bir arkadaşımıza şur lan söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • laıışı geçme îfilisahakası nitrat »iner.yarı yolda hastalığım ileri kiirerek teşebbüsünden vazgeçti Calais,6 A.A.Manşı geçmek üzcıe denize giren 22 yaşındaki Türk talebesi Murat Güler,bu teşebbüsünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Üç büyükler içtimai meseleleri Atlantik devletleri elbirliğiyle hareket etmelidir.Almarjyaruıı iç güvenliğini takviye edeeek bir kuvveti olmalı,fakat bu devlet tekrar askerieştirilmemelidir.A m e r i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Güvenlik Konseyinde Sovyet delegesi Malik ile diğerleri arasında vine mühim çatışmalar old ıı Lake Success,6 A.P.Güvenlik konseyindeki Sovyet delegesi Jacob Malik dün.Hâdisenin sert kenarlarının sakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Bu yıl Üniversiteye alınacak talebeler Üniveısitelerarası Kurulun evvelki günkü toplantısında Üniversiteye girecek yeni talebenin imtihana tâbi tutularak fakültelere kabulü kararlaştırılmıştı.Kuruîun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Asyadaki barb ve sari tehlike Şimal Koreliler,Cenuba hücum etmeden önce Seoııl'e yerleşen bir misyonda bulanan Kim adlı son dereee güzel bir kız Korelileri başlan çıkarmış,fakal Cenupluların bütün esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Filistin arabulucu heyeti şehrimize geldi Birleşmiş Milletler Filistin ara bulucu heyeti reisi ve Amerikan delegesi Palmer,Fransız delegesi Claude de Boissınger,Türk delegesi Dr.T.Rüştü Araş,heyet umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Berimde her gün bir komünist nümayişi yapılımaktadır.Komünistler bilhassa belediye binas:ö nünde nümayişlerini tekrarlamaktadırlar.Yukardaki resimde Berlin Şev hir Meclisi binası önünde yapılan bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1950
  • Pek farkında değildi.Amma acaip şeyler geçtiğini anlıyordu.Hem artık gülmüyordu.Neşesi kaçar gibi olmuştu.îç içe açılan bu acaip kapılar,kendisine ürkerek bakıp sonla aralarında gülüşüp kaçan yan çıpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • SOUDAN SAIjA;Yürek oynaması 2 Elemler,yıl 3 Havra 4 İhtilâf,Tersi» hayvan yiyeceği 5 Donuk,tecrübe ve umumî bilgi 6 Duman kiri,sondaki harf okunmazsa ele avuca sığmaz olur 7 Memnu,bir nota 8 Tersi)küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • Hie.7 EYLÜL Ru.24 25 Zilkad 19 5 0 Ağust 1369 Perşembe 1366 VAKÎT VASATİ EZANI Güneş 6.18 10.25 Öğle 13.16 5.22 İkindi 17.00 9.06 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.32 8.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • m w?ü;tâ#.ISTANBUL 12.57 açılış ve programlar 13.00 haberler 13.15 öğle konseri 13.45 Şarkılar Afife Edlboglu)14.20 Serbest,saat 14.30 Türküler 1*1.45 Tex Beneke orkestrasından dans müziği fPl.15.00 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • Tefrika No.128 "Elçisiy!e görüşüp karartınızı öğrenen padişahın gazaba geldiği anlaşılıyor!Öbür taraf resim gibi görünüyordu;Hendek,«Adnî» paşa takımının metrisleri ve burma sarıklı eyaletli yoldaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • «Niçin eğlendirmesin?Hayatta herşey insanı eğlendirmeli_Meselâ,şu sigara benim çok hoşuma gidiyor.Mesleğime gelince,bayılıyorum.Bana başka bir meslek söyleyin ki,size,sabahın saat dördünde,pijamali gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • F A YD ALI B S L G i L Beyoğlu BEYOĞLU CİHETİ;ALKAZAR 42362» 1 Hafiye 99 i Seri)2 Tarzan çöllerde.AR 44394)1 Ölüm dansı Renkli)2 Macera adası Renkli)ATLAS 40835» 1 Port Sait 2 İki yavru BEŞİKTAŞ BAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAK Bit nüshada yazı iğlerini fiile* idere eden;Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.gazetecilik kollektif şirket matbaası Bttsıldığı yer;FblM ziya Matbaas:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1950
  • I Müsabakamıza eden okuyucu Kur'a numaralariyle bu numaraları alan karil ve soyadlarını havi listeleri neşret!DÜZELTME D_ıkü nüshamızda bazı hatalar olmuştur.Aşağıdaki şekilde düzeltiriz:9625 Yaşar in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.09.1950
  • 7 mLVl 1950 milliyet SAYFA.S Bir vapurda yakalanan altınlar İzmir 6 Milliyet)îstanbuldan Hicaza gitmekte olan ve bugün buraya'gelen Nadir vapurunun limanımızdaki gümruk muayenesi esnasında kıç tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.09.1950
  • SAYFA:6 MILLIî-f 7 EYLÜL 1958 JltUHuet SPOR «Swl Avrupa şampiyonasına iştirak etmiş olan Fransız atlet ve yüzücüleri Parise dönmüş ve Fransız Teknik Öğretim Bakanı tarafından kabul edilmişlerdir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6